>>

Наказ МВС України від 13.10.2020 № 730 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним центром Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020

Документ актуальний на 19.11.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.10.2020  № 730

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 жовтня 2020 р.

за № 1059/35342

Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним центром Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Відповідно до пункту 7 Повноважень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548), постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» (зі змінами), наказу Міністерства внутрішніх справ України від 19 травня 2020 року № 395 «Про затвердження Порядку формування тарифів на платні послуги, що надаються закладами охорони здоров’я Державної служби України з надзвичайних ситуацій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 червня 2020 року за № 581/34864, та з метою впорядкування надання платних послуг НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тарифи на платні послуги, що надаються Медичним центром Державної служби України з надзвичайних ситуацій, що додаються.

2. Директорату цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків Міністерства внутрішніх справ України (Скакун В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.

Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

М. Чечоткін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України

13 жовтня 2020 року № 730

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 жовтня 2020 р.

за № 1059/35342

ТАРИФИ

на платні послуги, що надаються Медичним центром Державної служби України з надзвичайних ситуацій

з/п

Назва послуги

Тариф за одну послугу грн

(без ПДВ)

1

2

3

1

Консультативний прийом лікарем-гінекологом першої категорії (первинне звернення)

127,00

2

Консультативний прийом лікарем-гінекологом другої категорії (первинне звернення)

122,00

3

Консультативний прийом лікарем-гінекологом першої категорії (повторне звернення)

79,00

4

Консультативний прийом лікарем-гінекологом другої категорії (повторне звернення)

74,00

5

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-гінекологом

першої категорії

102,00

6

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-гінекологом

другої категорії

99,00

7

Контрацепція внутріматкова (введення внутріматкових спіралей)

(без урахування вартості контрацептивів) (медична допомога в умовах стаціонару)

167,00

8

Видалення внутрішньоматкових протизаплідних засобів

(медична допомога в умовах стаціонару)

129,00

9

Кольпоскопія

60,00

10

Фотокольпоскопія

76,00

11

Аспірація вмісту порожнини матки на гістологічне дослідження

263,00

12

Біопсія ерозій шийки матки

198,00

13

Радіохвильова деструкція патології шийки матки та піхви

169,00

14

Видалення хірургічне поліпів, папілом

184,00

15

Електроконізація шийки матки

198,00

16

Взяття виділень статевих органів для дослідження

55,00

17

Ванночки вагінальні

72,00

18

Введення в піхву вагінальних тампонів (без урахування вартості медикаментів)

51,00

19

Введення в піхву лікарських засобів (без урахування вартості медикаментів)

60,00

20

Консультативний прийом лікарем-кардіологом першої категорії

124,00

21

ЕКГ-дослідження (12 відведень), що проводиться в кабінеті

96,00

22

Консультативний прийом лікарем-терапевтом (первинне звернення)

124,00

23

Консультативний прийом лікарем-терапевтом (повторне звернення)

88,00

24

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-терапевтом

89,00

25

Дослідження функції зовнішнього дихання комплексне з функціональними пробами та комп’ютерним аналізом отриманих даних з визначенням ступеня вентиляційної недостатності

143,00

26

Флюорографія органів грудної клітки в одній проекції з цифровою обробкою зображення

76,00

27

Флюорографія органів грудної клітки (оглядова) в одній проекції з цифровою обробкою зображення

76,00

28

Флюорографія органів грудної клітки (оглядова) у двох проекціях з цифровою обробкою зображення

126,00

29

Рентгенографія черепа у двох проекціях

126,00

30

Рентгенографія придаткових пазух носа

76,00

31

Рентгенографія нижньої щелепи

76,00

32

Рентгенографія ключиці в одній проекції

76,00

33

Рентгенографія кісток таза

76,00

34

Рентгенографія стегна (гомілки, плеча, передпліччя) у двох проекціях

76,00

35

Рентгенографія кисті або ступні в одній проекції

76,00

36

Рентгенографія лопатки у двох проекціях

126,00

37

Рентгенографія одного пальця кисті або ступні в одній проекції

76,00

38

Рентгенографія плечового (ліктьового, променезап’ясткового, колінного або гомілкостопного) суглоба

76,00

39

Рентгенографія ребер

76,00

40

Проведення психофізіологічної експертизи з видачею висновку

269,00

41

Консультативний прийом лікарем-профпатологом (первинне звернення)

90,00

42

Консультативний прийом лікарем-профпатологом (повторне звернення)

67,00

43

Консультативний прийом лікарем-психофізіологом, доктором медичних наук (первинне звернення)

134,00

44

Консультативний прийом лікарем-психофізіологом, доктором медичних наук (повторне звернення)

134,00

45

Оформлення за результатами проведеного медичного огляду медичної довідки для отримання посвідчення водія транспортних засобів (форма 083/о)

66,00

46

Оформлення за результатами проведеного медичного огляду медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи (форма № 127/о)

52,00

47

Загальний аналіз крові на аналізаторі

127,00

48

Взяття біопроб крові з пальця у дорослих на загальний аналіз крові (5 показників: НВ, еритроцити, лейкоцити, лейкоцитарна формула, ШОЕ)

152,00

49

Загальний аналіз сечі

99,00

50

Визначення загального білірубіну

60,00

51

Визначення прямого білірубіну

60,00

52

Визначення глюкози в сироватці крові

67,00

53

Визначення гама-глутамінтрансферази в сироватці крові на біохімічному аналізаторі

62,00

54

Визначення загального холестерину в сироватці крові на біохімічному аналізаторі

62,00

55

Визначення загального креатиніну в сироватці крові на біохімічному аналізаторі

64,00

56

Визначення сечовини в сироватці крові на біохімічному аналізаторі

63,00

57

Визначення активності аланінамінотрансферази на біохімічному аналізаторі

64,00

58

Визначення активності аспартатамінотрансферази на біохімічному аналізаторі

64,00

59

Визначення активності лужної фосфатази на біохімічному аналізаторі

63,00

60

Визначення активності альфа-амілази на біохімічному аналізаторі

66,00

61

Визначення загального білка на біохімічному аналізаторі

64,00

62

Визначення сечової кислоти на біохімічному аналізаторі

64,00

63

Визначення тригліцеридів у сироватці крові на біохімічному аналізаторі

66,00

64

Визначення ліпопротеїдних фракцій (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, індекс атерогенності) на біохімічному аналізаторі

253,00

65

Виявлення гонококів, трихомонад, мікрофлори, лейкоцитів тощо у фарбованих препаратах (1 мазок)

55,00

66

Цитологічне дослідження біоматеріалу, одержаного під час гінекологічних оглядів, виділень з мигдалин, цервікального каналу, прямої кишки

55,00

67

Дослідження біоматеріалу на COVID-19 методом ІФА (імуноферментного аналізу) з визначенням одного з типів імуноглобулінів (M або G) на імунохемілюсцентному аналізаторі

332,00

68

Визначення тиреотропного гормону (ТТГ), на імунохемілюсцентному аналізаторі

122,00

69

Визначення вільного тироксину ( FT4) на імунохемілюсцентному аналізаторі

121,00

70

Визначення вільного трийодтироніну (FT3) на імунохемілюсцентному аналізаторі

127,00

71

Визначення антитіл до тиреоїдної пероксидази (anti-TPO) на імунохемілюсцентному аналізаторі

157,00

72

Визначення С-пептиду (C-Peptide) на імунохемілюсцентному аналізаторі

170,00

73

Визначення кальцитоніну (Calcitonin (CT) на імунохемілюсцентному аналізаторі

287,00

74

Визначення загального простата-специфічного антигену (PSA) на імунохемілюсцентному аналізаторі

151,00

75

Визначення вільного простата-специфічного антигену (f-PSA) на імунохемілюсцентному аналізаторі

151,00

76

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-дерматовенерологом першої категорії

114,00

77

Консультативний прийом лікарем-дерматовенерологом першої категорії (первинне звернення)

131,00

78

Консультативний прийом лікарем-дерматовенерологом першої категорії (повторне звернення)

101,00

79

Проведення проби Бальцера

36,00

80

Проведення люмінесцентної діагностики шкіри

67,00

81

Видалення бородавки радіохвильовим ножом

170,00

82

Видалення утворення радіохвильовим ножом

190,00

83

Взяття матеріалу для гістологічного аналізу

220,00

84

Видалення папіломи радіохвильовим ножом

137,00

85

Проведення дерматоскопії

88,00

86

Видалення контагіозного молюска

71,00

87

Консультативний прийом лікарем-ендокринологом (первинне звернення)

151,00

88

Консультативний прийом лікарем-ендокринологом (повторне звернення)

111,00

89

Проведення медичного огляду з видачою сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду (форма № 140/о)

146,00

90

Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби

56,00

91

Консультативний прийом лікарем-наркологом (первинне звернення)

136,00

92

Консультативний прийом лікарем-наркологом (повторне звернення)

91,00

93

Консультативний прийом лікарем-терапевтом

129,00

94

Ін’єкція підшкірна (без урахування вартості медикаментів)

22,00

95

Ін’єкція внутрішньошкірна (без урахування вартості медикаментів)

21,00

96

Ін’єкція внутрішньом’язова (без урахування вартості медикаментів)

22,00

97

Ін’єкція внутрішньовенна (без урахування вартості медикаментів)

50,00

98

Інфузія внутрішньовенна краплинна (без урахування вартості медикаментів)

81,00

99

Проба алергічна, внутрішньошкірна (без урахування вартості медикаментів)

77,00

100

Проведення інсулінотерапії (без урахування вартості інсуліну)

25,00

101

Взяття біопроб крові з пальця для дослідження одного з гематологічних показників (еритроцити, лейкоцити, гемоглобін, тромбоцити тощо)

22,00

102

Взяття біопроб крові з вени для дослідження одного з гематологічних показників (еритроцити, лейкоцити, гемоглобін, тромбоцити тощо)

31,00

103

Визначення глюкози в капілярній крові (глюкометром)

28,00

104

Проведення глюкозотолерантного тесту

113,00

105

Перебування в палаті денного стаціонару (1 день)

251,00

106

Плазмаферез

4509,00

107

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-отоларингологом

115,00

108

Консультативний прийом лікарем-отоларингологом вищої категорії (первинне звернення)

119,00

109

Консультативний прийом лікарем-отоларингологом вищої категорії (повторне звернення)

95,00

110

Дослідження гостроти слуху акуметричне

54,00

111

Дослідження слуху за допомогою камертону

66,00

112

Дослідження гостроти слуху методом тональної аудіометрії

256,00

113

Дослідження слуху методом імпендансметрії

157,00

114

Взяття мазків на бактеріологічне (цитологічне) дослідження

54,00

115

Проведення непрямої ларингоскопії

62,00

116

Проведення відеоскопічного обстеження порожнини носа

119,00

117

Проведення відеоскопічного обстеження глотки

119,00

118

Проведення відеоскопічного обстеження вуха

119,00

119

Туалет зовнішнього слухового проходу

112,00

120

Видалення сіркових пробок та грибкових мас промиванням

127,00

121

Проведення анемізації слизової порожнини носа

116,00

122

Промивання придаткових пазух носа за Проетцом (без урахування вартості медикаментів)

249,00

123

Продування вух за Політцером

57,00

124

Масаж барабанних перетинок за допомогою апарату АМПУ

52,00

125

Промивання лакун піднебінних мигдаликів (без урахування вартості медикаментів)

143,00

126

Вливання в горлянку лікарських засобів (без урахування вартості медикаментів)

95,00

127

Проведення передньої тампонади носа

244,00

128

Видалення стороннього тіла з однієї анатомічної ділянки ЛОР-органів

155,00

129

Консультативний прийом лікарем-офтальмологом вищої категорії (первинне звернення)

115,00

130

Консультативний прийом лікарем-офтальмологом вищої категорії (повторне звернення)

88,00

131

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-офтальмологом

122,00

132

Дослідження гостроти зору

214,00

133

Визначення рефракції ока за допомогою автокераторефрактометра

57,00

134

Корекція зору за допомогою сферичних окулярів

99,00

135

Корекція зору для роботи на близькій відстані

65,00

136

Тонометрія ока (пневмотонометрія)

77,00

137

Периметрія оглядова динамічна (на білий колір)

130,00

138

Біомікроскопія ока

139,00

139

Офтальмоскопія у зворотному вигляді

253,00

140

Оптична когерентна томографія одного ока

116,00

141

Оптична когерентна томографія очей

153,00

142

Електрофорез (одна процедура)

132,00

143

Магнітолазернатерапія (одна процедура)

89,00

144

Пресотерапія (верхні, нижні кінцівки) (одна процедура)

297,00

145

Ультрафонофорез (одна процедура)

120,00

146

Масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки лопатки (одна процедура)

143,00

147

Масаж верхньої кінцівки (одна процедура)

143,00

148

Масаж плечового суглоба (верхньої третини плеча, ділянки плечового суглоба та надпліччя того самого боку) (одна процедура)

112,00

149

Масаж ліктьового суглоба (верхньої третини передпліччя, ділянки ліктьового суглоба та нижньої третини плеча) (одна процедура)

112,00

150

Масаж променево-зап’ястного суглоба (проксимального відділу кисті, ділянки променево-зап’ястного суглоба та передпліччя) (одна процедура)

112,00

151

Масаж кисті та передпліччя (одна процедура)

143,00

152

Масаж ділянки грудної клітки (ділянки передньої поверхні грудної клітки від передніх кордонів надпліччя до реберних дуг та ділянок спини від VII шийного до І поперекового хребця) (одна процедура)

155,00

153

Масаж попереково-крижової ділянки (від І поперекового хребця до нижніх сідничних схилів) (одна процедура)

174,00

154

Сегментний масаж шийно-грудного відділу хребта (одна процедура)

174,00

155

Масаж нижньої кінцівки (одна процедура)

159,00

156

Масаж колінного суглоба (верхньої третини гомілки, ділянки колінного суглоба та нижньої третини стегна) (одна процедура)

112,00

157

Масаж ступні та гомілки (одна процедура)

112,00

158

Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини та заочеревинного простору комплексне: печінка+жовчний міхур+жовчні протоки-підшлункова залоза+селезінка+нирки

310,00

159

Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини: печінка+жовчний міхур+жовчні протоки+підшлункова залоза+селезінка

280,00

160

Ультразвукове дослідження сечостатевої системи комплексне для чоловіків: нирки+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+передміхурова залоза

280,00

161

Ультразвукове дослідження нирок

148,00

162

Ультразвукове дослідження нирок та сечового міхура

153,00

163

Ультразвукове дослідження сечового міхура з визначенням залишкової сечі

123,00

164

Ультразвукове дослідження трансректальне органів малого тазу для чоловіків: передміхурова залоза+сім’яні міхурці+простатичний відділ уретри

254,00

165

Ультразвукове дослідження органів калитки (яєчок)

157,00

166

Ультразвукове дослідження трансабдомінальне органів малого тазу для жінок: матка+придатки+яєчники

242,00

167

Ультразвукове інтравагінальне дослідження жіночих статевих органів

259,00

168

Ультразвукове дослідження молочних залоз

215,00

169

Ультразвукове дослідження грудних залоз у чоловіків

212,00

170

Ультразвукове дослідження щитоподібної залози

153,00

171

Ультразвукове дослідження слинних залоз (однієї анатомічної ділянки)

123,00

172

Ультразвукове дослідження периферичних лімфовузлів (однієї анатомічної ділянки)

123,00

173

Ультразвукове дослідження м’яких тканин (однієї анатомічної ділянки)

123,00

174

Ультразвукове дослідження плевральних порожнин

123,00

175

Ультразвукове обстеження судин голови (УЗД голови - транскраніальна доплерографія - комплексне обстеження судин голови з використанням В-режиму, кольорового картування, доплерівського режиму)

275,00

176

Ультразвукове обстеження судин шиї (УЗД судин шиї - комплексне обстеження судин шиї з використанням В-режиму, кольорового картування, доплерівського режиму)

274,00

177

Ультразвукове обстеження судин шиї+сегмент V4 хребцевих артерій (УЗД судин шиї та сегмента V4 хребцевих артерій - комплексне обстеження судин шиї та інтракраніальних артерій ВББ з використанням В-режиму, кольорового картування, доплерівського режиму)

303,00

178

Ультразвукове обстеження артерій кінцівок (УЗД артеріальних судин кінцівок - комплексне обстеження артерій кінцівок з використанням В-режиму, кольорового картування, доплерівського режиму)

306,00

179

Ультразвукове обстеження вен кінцівок (УЗД венозних судин кінцівок - комплексне обстеження вен кінцівок з використанням В-режиму, кольорового картування, доплерівського режиму)

306,00

180

Ехокардіографія (УЗД серця)

300,00

181

Проведення черезшкірної діагностичної пункції поверхневих органів та м’яких тканин за допомогою апарату УЗД

351,00

182

Консультативний прийом лікарем-урологом вищої категорії для жінок (первинне звернення)

133,00

183

Консультативний прийом лікарем-урологом вищої категорії для жінок (повторне звернення)

99,00

184

Консультативний прийом лікарем-урологом вищої категорії для чоловіків (первинне звернення)

137,00

185

Консультативний прийом лікарем-урологом вищої категорії для чоловіків (повторне звернення)

107,00

186

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-невропатологом

75,00

187

Консультативний прийом лікарем-невропатологом першої категорії (первинне звернення)

138,00

188

Консультативний прийом лікарем-невропатологом другої категорії (первинне звернення)

130,00

189

Консультативний прийом лікарем-невропатологом першої категорії (повторне звернення)

103,00

190

Консультативний прийом лікарем-невропатологом другої категорії (повторне звернення)

99,00

191

Проведення паравертебральної блокади (без урахування вартості медикаментів)

152,00

192

Проведення підшкірних ін’єкцій в тригерні точки

87,00

193

Голкорефлексотерапія (один сеанс)

191,00

194

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-хірургом

77,00

195

Консультативний прийом лікарем-хірургом вищої категорії (первинне звернення)

133,00

196

Консультативний прийом лікарем-хірургом вищої категорії (повторне звернення)

94,00

197

Перев’язка післяопераційних хворих хірургічного профілю (мала)

227,00

198

Перев’язка післяопераційних хворих хірургічного профілю (середня)

254,00

199

Перев’язка післяопераційних хворих хірургічного профілю (велика)

357,00

200

Видалення атероми (однієї)

542,00

201

Видалення ліпоми (однієї)

635,00

202

Розтин та дренування фурункула

352,00

203

Розтин та дренування карбункула

430,00

204

Первинна хірургічна обробка (з урахуванням вартості матеріалів та медикаментів)

465,00

205

Видалення гематоми з дренуванням

525,00

206

Біопсія м’яких тканин

282,00

207

Розтин панарицію

369,00

208

Видалення нігтьової пластинки

383,00

209

Розтин абсцесу

459,00

210

Накладення косметичного шву (1 см)

121,00

211

Консультативний прийом лікарем-ортопедом-травматологом (первинне звернення)

125,00

212

Консультативний прийом лікарем-ортопедом-травматологом (повторне звернення)

95,00

213

Видалення стороннього тіла з однієї анатомічної ділянки м’яких тканин

327,00

214

Видалення гігроми

627,00

215

Ін’єкція внутрішньосуглобова (без урахування вартості медикаментів)

118,00

216

Проведення закритої репозиції перелому

428,00

217

Введення препарату параартикулярно (без урахування вартості медикаментів)

118,00

218

Накладення гіпсової пов’язки

451,00

219

Проведення пункції суглоба

328,00

220

Проведення пункції кісти Беккера

328,00

221

Проведення пункції у разі бурсита

328,00

222

Консультативний прийом лікарем-стоматологом

122,00

223

Знеболювання аплікаційне

102,00

224

Знеболювання інфільтраційне

103,00

225

Накладення кофердаму

200,00

226

Відновлення стінки зуба для накладення кофердаму

247,00

227

Накладення девіталізуючої пасти

103,00

228

Накладення тимчасової пломби

73,00

229

Видалення постійної пломби

111,00

230

Зняття коронки

243,00

231

Накладення ізолюючої прокладки

116,00

232

Шліфовка та поліровка пломби

100,00

233

Покриття одного зуба фторвмісним препаратом

111,00

234

Ретракція

105,00

235

Обробка зуба десенситайзером

105,00

236

Накладення кальцієвмісної лікувальної прокладки

118,00

237

Накладення під час лікування поверхневого карієсу та його ускладнень пломби із світлополімерного матеріалу типу Charisma (без урахування вартості лікування та анестезії)

367,00

238

Накладення під час лікування середнього карієсу та його ускладнень пломби із світлополімерного матеріалу типу Charisma (без урахування вартості лікування та анестезії)

404,00

239

Накладення під час лікування глибокого карієсу та його ускладнень пломби із світлополімерного матеріалу типу Charisma (без урахування вартості лікування та анестезії)

462,00

240

Накладення після ендодонтичного лікування пломби (без урахування вартості лікування та анестезії)

589,00

241

Накладення під час лікування поверхневого карієсу та його ускладнень пломби із світлополімерного матеріалу типу GradiaDirect (без урахування вартості лікування та анестезії)

409,00

242

Накладення під час лікування середнього карієсу та його ускладнень пломби із світлополімерного матеріалу типу GradiaDirect (без урахування вартості лікування та анестезії)

467,00

243

Накладення під час лікування глибокого карієсу та його ускладнень пломби із світлополімерного матеріалу типу GradiaDirect (без урахування вартості лікування та анестезії)

516,00

244

Відновлення зуба за допомогою скловолоконного штифта

508,00

245

Інструментальна та медикаментозна обробка кореневого каналу за допомогою ручного інструменту

272,00

246

Екстерпація пульпи з корневого каналу

30,00

247

Вилучення скловолоконного, анкерного штифта з кореневого каналу

502,00

248

Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба за допомогою машинного інструменту

373,00

249

Розпломбування кореневого каналу зуба (просте)

258,00

250

Розпломбування кореневого каналу зуба (складне)

630,00

251

Пломбування одного каналу кореня зуба силером та гутаперчею

241,00

252

Пломбування одного каналу кореня зуба силером

227,00

253

Пломбування одного каналу кореня зуба кальцієвмісною пастою

224,00

254

Закриття перфорації матеріалом типу МТА

425,00

255

Професійна гігієна порожнини рота за допомогою апарату типу AirFlow (з урахуванням вартості медикаментів)

621,00

256

Зняття зубних відкладень за допомогою ультразвукового апарату

321,00

257

Поліровка зубів пастою після ультразвукового очищення

112,00

258

Герметизація фісур інвазивна

442,00

259

Герметизація фісур не інвазивна

365,00

260

Шинування одного зуба

377,00

261

Рентгенографія зуба

67,00

262

Пломбування одного кореневого каналу зуба гарячою гутаперчею (3D Обтурація)

389,00

263

Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу зуба

746,00

264

Препарування каріозної порожнини (без накладення пломби)

143,00

265

Проведення медичного огляду з видачою медичної довідки про проходження обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів (форма № 122-2/о)

145,00

266

Консультативний прийом лікарем-психіатром (первинне звернення)

136,00

267

Консультативний прийом лікарем-психіатром (повторне звернення)

91,00

268

Видача особової медичної книжки (ОМК-1)

74,00

269

Видача медичної довідки (лікарського консультаційного висновку) за результатами проведеного медичного огляду абітурієнтам, які вступають у навчальні заклади всіх рівнів акредитації (форма № 086/о)

58,00

270

Видача консультаційного висновку спеціаліста (для відвідування басейну, спортивних секцій)

50,00

271

Оформлення медичної довідки за результатами проведеного медичного огляду для одержання санаторно-курортної путівки (форма № 070/о)

50,00

Т.в.о. генерального

директора Директорату

цивільного захисту,

запобігання виникненню

надзвичайних ситуацій

та ліквідації їх наслідків

Міністерства внутрішніх

справ України

В. Скакун


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 13.11.2020 — 2020 р., № 89, стор. 120, стаття 2892, код акта 101540/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -