<<
>>

Наказ МВС України від 13.11.2018 № 907 "Про затвердження Порядку взаємодії МВС як головного розпорядника коштів державного бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм на всіх стадіях бюджетного процесу". МВС України. 2018

Документ актуальний на 17.03.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.11.2018  № 907

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 листопада 2018 р.

за № 1366/32818

Про затвердження Порядку взаємодії МВС як головного розпорядника коштів державного бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм на всіх стадіях бюджетного процесу

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ

№ 663 від 09.08.2019}

Відповідно до глави 4 розділу I Бюджетного кодексу України та абзацу першого пункту 9 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок взаємодії МВС як головного розпорядника коштів державного бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм на всіх стадіях бюджетного процесу, що додається.

2. Департаменту фінансово-облікової політики (Шевнін С.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної прикордонної служби України

Голова Державної міграційної служби України

Т.в.о. Голови Національної поліції України

Голова Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

Командувач Національної гвардії України

генерал-полковник

В.

Серватюк

М.Ю. Соколюк

В.В. Аброськін

М.О. Чечоткін

Ю.В. Аллеров


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

13 листопада 2018 року № 907

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 листопада 2018 р.

за № 1366/32818

ПОРЯДОК

взаємодії МВС як головного розпорядника коштів державного бюджету  та відповідальних виконавців бюджетних програм на всіх стадіях бюджетного процесу

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до частини п’ятої статті 22, статей 35, 46 Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», Інструкції про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі в бюджетному процесі, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 грудня 2001 року № 574, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 03 січня 2002 року за № 3/6291 (далі - Інструкція).

2. Цей Порядок регулює взаємовідносини між МВС як головним розпорядником бюджетних коштів (далі - головний розпорядник), центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, та військовим формуванням з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України,- відповідальними виконавцями бюджетних програм (далі - відповідальні виконавці), у процесі складання, затвердження і виконання державного бюджету за відомчою класифікацією видатків та кредитування державного бюджету Міністерства внутрішніх справ України (далі - ВКВ МВС).

3. Статус відповідальних виконавців та особливості їх участі в бюджетному процесі визначено Інструкцією.

4. До системи головного розпорядника, крім апарату МВС, входять п’ять відповідальних виконавців, а саме:

Державна прикордонна служба України;

Національна гвардія України;

Державна міграційна служба України;

Державна служба України з надзвичайних ситуацій;

Національна поліція України.

5. Обов’язки щодо організації та координації роботи відповідальних виконавців у бюджетному процесі головним розпорядником покладаються на державного секретаря МВС та структурний підрозділ МВС, одним із завдань якого є здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань організації бюджетного процесу в установах МВС, що передбачено в його положенні (далі - Департамент).

Координація питань у процесі складання, затвердження і виконання державного бюджету за ВКВ МВС в апараті МВС здійснюється Департаментом та структурними підрозділами МВС, які готують пропозиції щодо обсягів бюджетних коштів, необхідних для забезпечення діяльності МВС, здійснення розподілу (перерозподілу) бюджетних коштів, а також беруть участь у формуванні результативних показників бюджетних програм відповідно до завдань та функцій, покладених на ці підрозділи (далі - структурні підрозділи МВС).

6. Головний розпорядник приймає від відповідальних виконавців на розгляд за кожною бюджетною програмою, за виконання якої вони відповідають:

плани діяльності на середньостроковий період (включаючи заходи щодо реалізації інвестиційних проектів) з урахуванням Бюджетної декларації (прогнозу місцевого бюджету), закону про Державний бюджет України, прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку;

{Абзац другий пункту 6 розділу I в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 663 від 09.08.2019}

проект кошторису та бюджетний запит, складені на підставі Бюджетної декларації та плану діяльності на середньостроковий період, з розрахунками та обґрунтуваннями в розрізі кодів економічної класифікації видатків;

{Абзац третій пункту 6 розділу I в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 663 від 09.08.2019}

мережу розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (далі - розпорядники нижчого рівня) та одержувачів бюджетних коштів, які отримуватимуть кошти з державного бюджету за ВКВ МВС;

проекти паспортів бюджетних програм та звіти про їх виконання;

зведені проекти кошторисів та зведені плани асигнувань загального фонду бюджету, зведені плани надання кредитів із загального фонду та зведені плани спеціального фонду (далі - зведені кошториси) для складання розпису державного бюджету та подання Міністерству фінансів України (у розрізі затверджених бюджетних програм та їх відповідальних виконавців);

розподіл показників зведених кошторисів відповідальних виконавців у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, показників планів використання бюджетних коштів, помісячних планів використання бюджетних коштів;

кошториси на погодження по центральному органу управління поліції з розрахунками та обґрунтуваннями в розрізі кодів економічної класифікації видатків;

кошториси на затвердження по Головному органу військового управління Національної гвардії України з розрахунками та обґрунтуваннями в розрізі кодів економічної класифікації видатків;

зміни до розпису державного бюджету в межах, затверджених відповідальним виконавцем бюджетних програм, з розрахунками та обґрунтуваннями в розрізі кодів економічної класифікації видатків;

зміни до кошторисів у межах, затверджених відповідальними виконавцями бюджетних програм, з розрахунками та обґрунтуваннями в розрізі кодів економічної класифікації видатків;

пропозиції щодо формування порядків використання коштів державного бюджету за бюджетними програмами, здійснення заходів за якими потребує нормативно-правового визначення механізму використання бюджетних коштів;

розподіли відкритих асигнувань за мережею відповідального виконавця;

розподіли раніше відкритих (невикористаних) асигнувань;

фінансову та бюджетну звітність;

інформацію про бюджет за бюджетними програмами та показниками.

Кошториси, зведені кошториси та зміни до них, плани асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, плани використання бюджетних коштів, помісячні плани використання бюджетних коштів складаються за формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 86/6374.

Зміни до розпису державного бюджету складаються за формами, наведеними у додатках до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету», зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 86/6374.

Бюджетний запит складається за формами, наведеними у додатках до Інструкції з підготовки бюджетних запитів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 06 червня 2012 року № 687, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26 червня 2012 року за № 1057/21369.

Паспорти бюджетних програм та звіти про виконання паспортів бюджетних програм складаються за формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368.

Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а також зміни до неї, розподіли показників зведених кошторисів та розподіли відкритих асигнувань складаються за формами, наведеними в додатках до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за № 130/22662.

Фінансова звітність складається за формами, наведеними у додатках до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за № 103/17398, Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 «Консолідована фінансова звітність», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року № 1629, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за № 87/18825, а також за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2017 року № 977 «Про затвердження типової форми № 5-дс «Примітки до річної фінансової звітності», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2017 року за № 1539/31407.

Бюджетна звітність складається за формами, наведеними у додатках до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за № 196/20509 (далі - Порядок складання бюджетної звітності).

Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету, інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, інформація про виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, та інформація про виконання видатків на реалізацію інвестиційних програм (проектів), які виконуються в межах бюджетної програми, відображаються за формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 01 грудня 2010 року № 1489 «Про затвердження Вимог та форм публічного представлення головними розпорядниками коштів державного бюджету інформації про бюджет», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 січня 2011 року за № 137/18875.

7. Департамент спільно зі структурними підрозділами МВС та відповідальними виконавцями готує зауваження і пропозиції щодо документів, зазначених у пункті 6 цього розділу. Після врахування зауважень та пропозицій документи в установленому порядку подаються на підпис і погодження керівнику.

8. Проекти кошторисів за бюджетними програмами на середньостроковий період, бюджетні запити, проекти зведених кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів установ розглядаються головним розпорядником у разі потреби в присутності посадових осіб, які відповідають за формування показників бюджетних програм.

{Пункт 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 663 від 09.08.2019}

9. У договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти відповідальні виконавці можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника попередню оплату на строк та в розмірах, що встановлені чинним законодавством.

II. Порядок формування проектів кошторисів та їх розгляду головним розпорядником

{Заголовок розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 663 від 09.08.2019}

1. Головний розпорядник здійснює формування проектів кошторисів на підставі Бюджетної декларації та плану діяльності на середньостроковий період.

{Пункт 1 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 663 від 09.08.2019}

2. Головний розпорядник при розгляді проектів кошторисів за бюджетними програмами:

контролює врахування інформації Рахункової палати України та органів, уповноважених на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, щодо результатів проведених ревізій і перевірок цільового та ефективного використання коштів, виділених на виконання бюджетних програм, і державного фінансового аудиту діяльності бюджетних установ;

контролює здійснення відповідальними виконавцями заходів з оптимізації бюджетних програм та мережі;

здійснює аналіз, у першу чергу, видатків, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ, непріоритетних та неефективних витрат, зокрема тих, що не стосуються виконання основних функцій і завдань, з урахуванням інформації про виконання паспортів бюджетних програм за попередній звітний рік;

контролює включення до проектів кошторисів розрахунків (прогнозних показників), на підставі яких визначається обсяг витрат для виконання заходів затверджених програм у бюджетному періоді;

здійснює аналіз дотримання кожним відповідальним виконавцем заходів щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.

{Пункт 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 663 від 09.08.2019}

3. Відповідальні виконавці:

здійснюють аналіз видатків, затверджених за бюджетними програмами на поточний рік у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, та готують пропозиції щодо потреби у видатках на середньостроковий період з урахуванням зміни законодавства, закінчення/періодичності дії програм з відповідними обґрунтуваннями;

{Абзац другий пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 663 від 09.08.2019}

ураховують інформацію Рахункової палати України та органів, уповноважених на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, щодо результатів проведених ревізій і перевірок цільового та ефективного використання коштів, виділених на виконання бюджетних програм, і державного фінансового аудиту діяльності бюджетних установ;

надають перелік та обсяги видатків та кредитів на середньостроковий період, зміна обсягів яких відбувається у зв’язку зі змінами показників, що впливають на розрахунок видатків, разом з детальними розрахунками та обґрунтуваннями;

{Абзац четвертий пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 663 від 09.08.2019}

включають до проектів кошторисів розрахунки (прогнозні показники), на підставі яких визначається обсяг витрат для виконання заходів затверджених програм у бюджетному періоді;

надають перелік та обсяги нових видатків (надання/повернення кредитів) державного бюджету на середньостроковий період відповідно до змін у законодавстві або у зв’язку з періодичністю виконання певних програм разом з детальними розрахунками і обґрунтуваннями;

{Абзац шостий пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 663 від 09.08.2019}

уносять пропозиції щодо уточнення назв бюджетних програм, упорядкування бюджетних програм (об’єднання, розподіл, передача від одного відповідального виконавця іншому) з детальним обґрунтуванням таких змін;

узгоджують з відповідними структурними підрозділами МВС інформацію щодо окремих бюджетних програм, а в разі потреби - з іншими центральними органами виконавчої влади;

забезпечують включення до бюджетних запитів показників за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних програм (проектів), у разі їх схвалення в установленому законодавством порядку та на підставі розрахунків обсягу витрат і вигод щодо реалізації таких інвестиційних програм (проектів);

подають головному розпоряднику інформацію щодо проектів кошторисів за бюджетними програмами на електронних та паперових носіях в установлені МВС терміни. Зазначена інформація вноситься в автоматизовану інформаційну систему «Держбюджет» (далі - АІС ГРК).

4. Розгляд головним розпорядником проектів кошторисів та відповідних показників на середньостроковий період здійснюється в установлені терміни в такому порядку:

{Абзац перший пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 663 від 09.08.2019}

відповідальні виконавці готують проекти кошторисів за бюджетними програмами. Після цього інформація вноситься в АІС ГРК та із супровідним листом подається на паперових та електронних носіях до Департаменту;

Департамент здійснює аналіз поданих відповідальними виконавцями матеріалів, готує висновки, зауваження та пропозиції до них і подає на розгляд державному секретарю МВС;

відповідальні виконавці вживають заходів щодо усунення розбіжностей з головним розпорядником і в триденний строк уносять уточнення до попередніх показників у робочому порядку. Після цього проекти кошторисів та відповідних показників на середньостроковий період подаються до Департаменту на електронних і паперових носіях за підписами голів Державної міграційної служби України, Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної поліції України, командувача Національної гвардії України або осіб, які виконують їх обов’язки (далі - уповноважені особи відповідальних виконавців), а також керівників бухгалтерських служб цих центральних органів виконавчої влади, Національної гвардії України (далі - керівники бухгалтерських служб).

{Абзац четвертий пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 663 від 09.08.2019}

III. Порядок формування бюджетних запитів та їх розгляду головним розпорядником

1. Підготовка та розроблення бюджетних запитів до проекту державного бюджету здійснюються відповідно до Бюджетної декларації та вимог інструкцій з підготовки бюджетних запитів з урахуванням планів діяльності на середньостроковий період, звітів про виконання паспортів бюджетних програм, результатів оцінки ефективності бюджетних програм, висновків про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, рішень Кабінету Міністрів України за результатами огляду витрат державного бюджету в терміни, встановлені законодавством.

{Пункт 1 розділу III в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 663 від 09.08.2019}

2. Головний розпорядник для забезпечення своєчасної організації роботи, пов’язаної зі складанням бюджетних запитів на середньостроковий період:

доводить у триденний строк до відома відповідальних виконавців доведені Міністерством фінансів України граничні обсяги видатків та надання кредитів загального фонду державного бюджету на плановий рік та індикативні прогнозні показники обсягів видатків і надання кредитів з державного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди та за окремими програмами - граничні обсяги видатків за спеціальним фондом та організовує розроблення бюджетних запитів;

надає роз’яснення щодо їх складання;

розробляє і доводить інші показники, яких відповідальні виконавці повинні додержуватися при визначенні видатків та наданні кредитів;

установлює графік подання бюджетних запитів відповідальними виконавцями та форми запитуваної інформації.

{Пункт 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 663 від 09.08.2019}

3. Відповідальні виконавці при підготовці бюджетних запитів та здійсненні розрахунків до них:

при визначенні обсягу видатків та надання кредитів із загального і спеціального фондів державного бюджету на наступний рік за основу беруть відповідні обсяги видатків та надання кредитів, які затверджені законом про Державний бюджет України на поточний рік;

під час розподілу граничного обсягу видатків та надання кредитів із загального та спеціального фондів державного бюджету за бюджетними програмами дотримуються граничних обсягів, наданих головним розпорядником;

при розподілі видатків за кодами економічної класифікації видатків ураховують чисельність працівників, передбачені до запровадження розміри мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, зміни щодо визначення відсотків нарахувань на заробітну плату, підвищення цін (тарифів) тощо;

в обов’язковому порядку виконують вимоги щодо першочергового забезпечення бюджетними коштами видатків на оплату праці з нарахуваннями, а також на утримання установ;

при формуванні видатків на оплату праці враховують структуру їх видатків із забезпеченням у першочерговому порядку обов’язкових виплат, а також доплат та надбавок, премії, матеріальну допомогу та виплати, що не мають обов’язкового характеру відповідно до законодавства;

під час визначення видатків забезпечують економію бюджетних коштів і матеріальних цінностей;

до бюджетних запитів уключають тільки видатки, передбачені законодавством, необхідність яких обумовлена характером діяльності установи;

видатки на придбання обладнання, капітальний ремонт приміщень тощо, які не є першочерговими, передбачають лише за умови забезпечення бюджетними коштами невідкладних витрат та відсутності заборгованості;

відповідно до основних функціональних повноважень здійснюють розподіл видатків за напрямами діяльності;

визначаються з обсягами видатків, які спрямовуються на виконання державних цільових програм або їх завдань;

при визначенні видатків ураховують результати аналізу управління зобов’язаннями загального та спеціального фондів з урахуванням можливої кредиторської та дебіторської заборгованостей на початок бюджетного року в межах граничних обсягів, наданих головним розпорядником;

при формуванні видатків, що здійснюються за рахунок власних надходжень, забезпечують дотримання напрямів використання, визначених бюджетним законодавством;

ураховують інші показники, які впливають на розрахунки видатків;

визначають результативні показники, які характеризують виконання бюджетних програм;

у разі незабезпечення потреби в коштах граничними обсягами видатків зазначають положення нормативно-правового акта, виконання яких не забезпечується;

приводять бюджетні зобов’язання у відповідність до доведених граничних обсягів видатків та надання кредитів із загального та спеціального фондів державного бюджету.

4. Відповідальні виконавці при формуванні капітальних видатків на будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів в обов’язковому порядку надають розрахунки коштів у розрізі об’єктів за окремо встановленими головним розпорядником формами.

5. Відповідальні виконавці в процесі складання бюджетних запитів при визначенні показників спеціального фонду виходять з того, що обсяги надходжень до спеціального фонду проекту державного бюджету визначаються на підставі розрахунків, які складаються за кожним джерелом доходів, що плануються на наступний рік. Для розрахунків беруться такі показники:

обсяг надання платних послуг, а також інші розрахункові показники (площа приміщень, вартість обладнання та іншого майна, що здаються в оренду, кількість місць у гуртожитках тощо) та розмір плати в розрахунку на одиницю показника, який установлюється відповідно до законодавства;

прогнозні надходження коштів до спеціального фонду бюджету;

рівень фактичного виконання надходжень до спеціального фонду за останній звітний рік, а також очікуваного виконання за період, що передує планованому. Показники мають наводитися в обсязі, зазначеному в розрахунку, і повністю відповідати показникам фінансової та бюджетної звітності за відповідні періоди.

6. Складені бюджетні запити відповідальні виконавці із супровідним листом подають на розгляд головному розпоряднику в такому порядку:

відповідальні виконавці повний пакет бюджетних запитів, у тому числі заповнені бюджетні запити в АІС ГРК, подають в установлені графіком строки Департаменту на паперових та електронних носіях для перевірки дотримання загальних вимог до заповнення бюджетних запитів та завантаження їх в електронну базу даних;

головний розпорядник проводить аналіз бюджетних запитів, поданих відповідальними виконавцями, щодо їх відповідності меті, пріоритетності, ефективності використання бюджетних коштів, готує висновки, зауваження та пропозиції до них;

якщо відповідальні виконавці в бюджетних запитах надають розподіл граничного обсягу видатків, структура якого не забезпечує мінімально необхідного рівня функціонування бюджетної установи (оплата праці, розрахунки за енергоносії тощо), головний розпорядник має право повернути відповідальному виконавцю бюджетний запит на доопрацювання;

відповідальні виконавці вживають заходів щодо узгодження бюджетних запитів з головним розпорядником і в триденний строк уносять уточнення до бюджетних запитів у робочому порядку та подають їх до Департаменту на електронних та паперових носіях в зброшурованому вигляді за підписами уповноважених осіб відповідальних виконавців та керівників бухгалтерських служб.

IV. Мережа розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету

1. Відповідно до пункту 2.1 розділу II Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за № 130/22662, відповідальні виконавці в установлені терміни подають головному розпоряднику мережу розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів (далі - мережа), які отримуватимуть кошти з державного бюджету за ВКВ МВС.

2. При підготовці мережі відповідальні виконавці повинні визначити:

статус установ та організацій, керуючись установчими документами та враховуючи вимоги Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» та інших нормативно-правових актів у сфері бюджетного законодавства;

рівень розпорядників коштів.

3. Відповідальні виконавці включають до своєї мережі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, якщо вони отримують асигнування безпосередньо від відповідального виконавця.

4. Дані про мережу на паперових та електронних носіях подаються головному розпоряднику із супровідним листом. У супровідному листі в обов’язковому порядку зазначається кількість розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, що включені до мережі.

5. Відповідальний виконавець отримує в Державній казначейській службі України (далі - Казначейство) програмне забезпечення для підготовки інформації.

6. Головний розпорядник подає до Казначейства у визначений ним строк підготовлену інформацію щодо мережі на паперових та електронних носіях за формою, що наведена у додатку 1 до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за № 130/22662.

7. Головний розпорядник за поданням відповідальних виконавців вносить зміни до мережі в разі внесення (виключення) установ, уточнення їх реквізитів тощо.

V. Підготовка та затвердження порядків використання коштів державного бюджету

1. Відповідальні виконавці складають проекти порядків використання коштів державного бюджету за бюджетними програмами (далі - проект Порядку), передбаченими частиною сьомою статті 20 Бюджетного кодексу України.

2. Відповідальні виконавці узгоджують зі структурними підрозділами МВС проект Порядку щодо його відповідності цілям і напрямам використання бюджетних коштів, щодо визначення відповідального виконавця бюджетної програми, шляхів погашення бюджетної заборгованості, у тому числі перенесеної кредиторської заборгованості із неіснуючих у поточному році програм на існуючі з подальшим її погашенням.

3. Структурні підрозділи МВС разом з відповідальними виконавцями готують пакет документів щодо погодження проекту Порядку з відповідними центральними органами виконавчої влади, який підписує Міністр внутрішніх справ України.

4. У разі виявлення зауважень проект Порядку повертається до відповідального виконавця на доопрацювання. Відповідальний виконавець разом зі структурними підрозділами МВС доопрацьовує проект Порядку і подає в установленому порядку на повторне погодження головному розпоряднику.

5. Погоджений проект Порядку подається головним розпорядником державного бюджету до Кабінету Міністрів України на затвердження.

Головний розпорядник забезпечує затвердження порядків використання коштів державного бюджету за бюджетними програмами протягом 30 днів з дня набрання чинності Законом про Державний бюджет України.

{Абзац другий пункту 5 розділу V в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 663 від 09.08.2019}

Якщо реалізація бюджетної програми продовжується в наступних бюджетних періодах, дія порядку використання бюджетних коштів за такою бюджетною програмою (з урахуванням змін до цього порядку, унесених за потреби) продовжується до завершення її реалізації.

VI. Порядок складання та затвердження паспортів бюджетних програм  та звіту про їх виконання

1. Відповідальні виконавці складають проект паспорта бюджетної програми на наступний бюджетний рік за бюджетними програмами, керуючись вимогами наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368.

2. Проекти паспортів бюджетних програм відповідальні виконавці формують в АІС ГРК з використанням інформації, наведеної в бюджетних запитах, плані діяльності головного розпорядника на середньостроковий період, та з урахуванням відповідних показників, визначених головним розпорядником, а після затвердження державного бюджету уточнюють відповідно до бюджетних призначень з розподілом результативних показників та порядків використання бюджетних коштів.

{Пункт 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 663 від 09.08.2019}

3. Відповідальні виконавці з набранням чинності законом про Державний бюджет України забезпечують подання проектів паспортів бюджетних програм у визначені головним розпорядником терміни, а також достовірність і повноту інформації, що в них міститься.

4. Головний розпорядник розглядає подані відповідальними виконавцями проекти паспортів бюджетних програм і в разі виявлення помилок повертає їх на доопрацювання відповідальним виконавцям. Відповідальні виконавці вносять до проектів паспортів відповідні зміни і в триденний строк подають їх головному розпоряднику.

5. Головний розпорядник протягом трьох робочих днів від дня прийняття наказу про затвердження паспортів бюджетних програм забезпечує доведення до розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів його копій та копій затверджених паспортів відповідних бюджетних програм в електронному вигляді, а також у паперовому.

{Пункт 5 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 663 від 09.08.2019}

6. Відповідальні виконавці надсилають розпорядникам коштів нижчого рівня копії затверджених паспортів відповідних бюджетних програм.

7. Відповідальні виконавці в терміни, визначені для подання зведеної фінансової та бюджетної звітності, подають головному розпоряднику звіти про виконання паспортів бюджетних програм.

8. Відповідальні виконавці здійснюють оцінку ефективності бюджетних програм на підставі аналізу результативних показників бюджетних програм, а також іншої інформації, що міститься в бюджетних запитах, кошторисах, паспортах бюджетних програм, звітах про виконання кошторисів та звітах про виконання паспортів бюджетних програм.

VII. Порядок складання розпису Державного бюджету України

1. Головний розпорядник з метою забезпечення складання розпису державного бюджету доводить до відповідальних виконавців лімітні довідки про бюджетні асигнування та кредитування (головний розпорядник отримує лімітну довідку про бюджетні асигнування та кредитування з помісячним розподілом асигнувань із загального фонду за відповідальними виконавцями).

2. Відповідальні виконавці складають проекти зведених кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету (за винятком надання кредитів), зведених планів надання кредитів із загального фонду бюджету, зведених планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів і у визначений термін подають головному розпоряднику на паперових та електронних носіях.

3. Департамент вносить подані відповідальними виконавцями дані в АІС ГРК згідно з інструкцією до цієї програми, звіряє правильність внесення даних відповідно до вимог із складання розпису.

4. Для складання розпису державного бюджету Департамент подає Міністерству фінансів України показники розпису державного бюджету за підписом державного секретаря МВС.

5. У розписі державного бюджету розподіл бюджетних асигнувань головним розпорядником здійснюється в розрізі відповідальних виконавців за всіма затвердженими бюджетними програмами в розрізі відповідно до кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету.

6. Одержані головним розпорядником від Казначейства витяги із розпису державного бюджету за всіма бюджетними програмами в розрізі відповідальних виконавців є підставою для затвердження розпорядниками нижчого рівня в установленому порядку кошторисів та планів асигнувань. Головний розпорядник доводить витяги з розпису державного бюджету до відповідальних виконавців за бюджетними програмами, призначення за якими встановлюються законом про Державний бюджет України.

7. У разі якщо бюджетний розпис на наступний рік не затверджено в установлений законодавством строк, в обов’язковому порядку складається тимчасовий розпис бюджету на відповідний період згідно з вимогами бюджетного законодавства.

8. Головний розпорядник для складання тимчасового розпису державного бюджету на відповідний період бюджетного року доводить граничні обсяги асигнувань загального фонду до відповідальних виконавців за бюджетними програмами.

9. Відповідальні виконавці здійснюють розподіл граничних обсягів асигнувань загального і спеціального фондів державного бюджету за доведеними формами і в установлений термін на паперових та електронних носіях подають головному розпоряднику.

VIII. Порядок складання та затвердження кошторисів

1. Витяги із розпису державного бюджету, доведені до відповідальних виконавців, є підставою для затвердження в установленому порядку:

кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів і помісячних планів використання бюджетних коштів - усіма розпорядниками;

планів використання бюджетних коштів - одержувачами бюджетних коштів.

2. Відповідальні виконавці здійснюють розподіл показників зведених кошторисів та планів асигнувань загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, а також зведених планів використання бюджетних коштів і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів за територіями і подають його головному розпоряднику на паперових та електронних носіях.

3. Зазначений розподіл показників за підписом державного секретаря головного розпорядника подається Казначейству для формування розпису державного бюджету та помісячного плану асигнувань загального фонду за територіями в розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів.

4. Якщо під час уточнення проекту кошторису розпорядника нижчого рівня головний розпорядник виявляє при формуванні показників цього проекту недодержання рівня діючих ставок (посадових окладів), норм, цін, лімітів, а також інших показників відповідно до законодавства або відсутність потреби в коштах, у тому числі у зв’язку зі зміною повноважень (функцій) такого розпорядника, він протягом бюджетного періоду вживає заходів щодо спрямування вивільнених обсягів видатків на заходи, передбачені законодавством, необхідність яких обумовлена діяльністю інших розпорядників бюджетних коштів, у порядку, визначеному законодавством.

{Розділ VIII доповнено новим пунктом 4 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 663 від 09.08.2019}

5. Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду за бюджетними програмами затверджуються та погоджуються відповідно до вимог чинного законодавства.

6. Плани використання бюджетних коштів одержувачами затверджуються їх керівниками за погодженням з відповідальними виконавцями, через яких вони одержують бюджетні кошти.

7. У разі якщо бюджетний розпис на наступний рік не затверджено в установлений законодавством термін, в обов’язковому порядку складається тимчасовий розпис бюджету на відповідний період.

8. Головний розпорядник відповідно до витягів з тимчасового розпису державного бюджету, наданих Казначейством, розсилає витяги з розпису державного бюджету відповідальним виконавцям за бюджетними програмами, призначення за якими встановлюються законом про Державний бюджет України, які є підставою для складання в установленому порядку:

тимчасових кошторисів, тимчасових планів асигнувань загального фонду бюджету, тимчасових планів надання кредитів із загального фонду бюджету, тимчасових планів спеціального фонду, тимчасових планів використання бюджетних коштів і тимчасових помісячних планів використання бюджетних коштів - усіма розпорядниками;

тимчасових планів використання бюджетних коштів - одержувачами бюджетних коштів.

9. Бюджетні установи відповідального виконавця відповідно до тимчасового розпису державного бюджету складають на цей період тимчасові індивідуальні кошториси (з довідками про зміни до них у разі їх унесення), а наукові установи - також тимчасові індивідуальні плани використання бюджетних коштів і тимчасові індивідуальні помісячні плани використання бюджетних коштів, які затверджуються їх керівниками. При цьому зведені тимчасові кошториси не складаються.

10. Відповідальні виконавці під час складання на наступний рік річного та помісячного розписів бюджету, кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету та планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів) і помісячних планів використання бюджетних коштів ураховують обсяги здійснених видатків і наданих кредитів з бюджету згідно з тимчасовими розписами та тимчасовими кошторисами, тимчасовими планами використання бюджетних коштів і тимчасовими помісячними планами використання бюджетних коштів.

IX. Унесення змін до розпису державного бюджету

1. Головний розпорядник у процесі виконання державного бюджету розглядає пропозиції відповідальних виконавців щодо внесення змін до розпису державного бюджету за обґрунтованим поданням у разі:

перерозподілу видатків за бюджетною програмою в розрізі економічної класифікації видатків у межах загального обсягу його призначень окремо за загальним та спеціальним фондами;

перерозподілу бюджетних призначень за бюджетними програмами в межах загального фонду або спеціального фонду відповідального виконавця / головного розпорядника;

в інших випадках, передбачених законодавством.

2. Головний розпорядник надає пропозиції про внесення змін до розпису державного бюджету за бюджетними програмами відповідальних виконавців Міністерству фінансів України для підготовки довідок про внесення змін.

3. Головний розпорядник коштів розглядає пропозиції відповідальних виконавців щодо внесення змін до розпису державного бюджету шляхом перерозподілу видатків та кредитування за бюджетною програмою в розрізі економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету в межах загального обсягу його призначень за загальним або спеціальним фондом тричі на рік: за результатами роботи за I квартал, I півріччя та 9 місяців. В окремих випадках у разі потреби (з метою недопущення кредиторської заборгованості у зв’язку зі зміною цін (тарифів), ставок, організації заходів, пов’язаних із забезпеченням реагування на збройну агресію Російської Федерації, ліквідації надзвичайних ситуацій, непередбачуваних подій тощо) з наданням детальних розрахунків та обґрунтувань пропозиції щодо змін до розпису можуть бути розглянуті в термін подання відповідних документів.

4. Довідки про внесення змін до кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету, плану надання кредитів із загального фонду бюджету, плану спеціального фонду затверджуються відповідно до вимог чинного законодавства.

X. Розподіл відкритих асигнувань за бюджетними програмами

1. Казначейство готує та подає виписку з рахунку відкритих асигнувань за узагальненими показниками загального (спеціального) фонду Державного бюджету України (з обов’язковим урахуванням примітки щодо цільового спрямування відкритих асигнувань) головному розпоряднику.

2. Головний розпорядник при відкритті асигнувань відповідальним виконавцям повідомляє їм реєстраційні дані за бюджетними програмами - номер і дату розподілів за скороченою економічною класифікацією видатків, за винятком коду 5000 «Інші видатки».

За кодом 5000 «Інші видатки» повідомляються тільки номер і дата розподілу. Відповідальний виконавець самостійно здійснює розподіл відкритих асигнувань за цим кодом за бюджетними програмами та надає до Департаменту.

3. Відповідальні виконавці здійснюють розподіл відкритих асигнувань за своєю мережею і подають його головному розпоряднику на наступний день після повідомлення про відкриття асигнувань Казначейством - на паперових носіях у двох примірниках з візами посадових осіб, на яких покладено обов’язки щодо забезпечення своєчасної і належної підготовки та оформлення відповідних документів з виконання державного бюджету.

4. Відповідальні виконавці до 11:00 наступного робочого дня подають розподіли відкритих асигнувань, які підписуються головним розпорядником і подаються Казначейству того самого дня.

5. Відповідальні виконавці здійснюють розподіл відкритих асигнувань відповідно до належних їм сум. У разі розподілу відкритих асигнувань не у повному обсязі разом із розподілом надається інформація про причини виникнення залишків відкритих асигнувань за кодами економічної класифікації.

6. Головний розпорядник повідомляє відповідального виконавця про підписання розподілу або його доопрацювання. Головний розпорядник самостійно подає до Казначейства підписані розподіли відкритих асигнувань щодо відповідальних виконавців.

XI. Перерозподіл раніше відкритих (невикористаних) асигнувань

1. Відповідальні виконавці в окремих випадках за умови прийняття головним розпорядником рішення про перерозподіл раніше відкритих (невикористаних) асигнувань на підставі детальних обґрунтувань можуть здійснювати перерозподіл невикористаних відкритих асигнувань за своєю мережею.

2. Відповідальний виконавець із супровідним листом та детальними поясненнями причин щодо неможливості використання коштів та обґрунтуваннями подає на розгляд головному розпоряднику розподіл відкритих асигнувань (зміни до фактично відкритих асигнувань за бюджетними програмами) на паперових носіях з візами посадових осіб, на яких покладено обов’язки щодо забезпечення своєчасної і належної підготовки та оформлення відповідних документів з виконання державного бюджету.

3. Головний розпорядник розглядає перерозподіл відкритих асигнувань за наявності поважних причин.

Подані відповідальним виконавцем документи розглядаються до трьох робочих днів. За потреби зазначені документи розглядаються в присутності посадової особи відповідального виконавця, доопрацювання документів здійснюється в робочому порядку. За недостатності обґрунтувань щодо потреби та доцільності внесення змін документи повертаються на доопрацювання із супровідним листом.

4. У разі прийняття пояснень відповідального виконавця головний розпорядник подає підписані розподіли відкритих асигнувань до Казначейства.

XII. Порядок подання звітності

1. Відповідальні виконавці подають фінансову та бюджетну звітність головному розпоряднику та Казначейству в установленому законодавством порядку.

2. Головний розпорядник затверджує терміни подання фінансової та бюджетної звітності відповідальними виконавцями з таким розрахунком, щоб вони дотримувалися термінів подання фінансової та бюджетної звітності до органів Казначейства.

3. Відповідальні виконавці відповідно до затверджених термінів подають головному розпоряднику фінансову та бюджетну звітність разом з пояснювальною запискою в єдиній автоматизованій системі обробки інформації та в паперовому вигляді.

Пояснювальна записка складається відповідно до розділу IV Порядку складання бюджетної звітності.

4. Результати перевірки головним розпорядником фінансової та бюджетної звітності відповідальних виконавців оформлюються протоколом.

5. Головний розпорядник може встановлювати для відповідальних виконавців додаткові довідки до пояснювальної записки та отримувати від них додаткову інформацію відповідно до законодавства України щодо виконання бюджетних програм, за якими вони включені до мережі.

6. Головний розпорядник у разі виявлення помилок та перекручень у поданій відповідальними виконавцями фінансовій та бюджетній звітності повертає її разом із супровідним листом на доопрацювання. У листі зазначаються норми складання фінансової та бюджетної звітності, яких не було дотримано. Відповідальний виконавець у робочому порядку протягом двох днів повинен усунути недоліки і подати головному розпоряднику доопрацьований звіт.

7. Головний розпорядник в установленому порядку подає зведену квартальну та річну фінансову і бюджетну звітність Казначейству за встановленим ним графіком та Рахунковій палаті, а копію зведеної річної бюджетної звітності - Міністерству фінансів України.

8. Відповідальні виконавці здійснюють контроль за складанням та поданням звітності до Казначейства установами, що належать до сфери їх управління, а також дотриманням термінів подання звітності, установлених Казначейством.

9. Відповідальні виконавці забезпечують тотожність даних, поданих до Казначейства, та даних, що містяться в автоматизованій системі МВС.

XIII. Публічне представлення інформації про бюджет

1. Головний розпорядник на виконання статей 28, 58, 60, 61 Бюджетного кодексу України до 15 березня року, що настає за звітним, здійснює публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені йому законом про Державний бюджет України, відповідно до форм та вимог, установлених Міністерством фінансів України.

2. Відповідальні виконавці готують інформацію про бюджет за бюджетними програмами та показниками та подають головному розпоряднику разом з річною фінансовою та бюджетною звітністю в установлені головним розпорядником терміни.

3. Інформація про бюджет відповідального виконавця подається головному розпоряднику відповідно до частини п’ятої статті 28 Бюджетного кодексу України та наказу Міністерства фінансів України від 01 грудня 2010 року № 1489 «Про затвердження Вимог та форм публічного представлення головними розпорядниками коштів державного бюджету інформації про бюджет», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 січня 2011 року за № 137/18875.

Директор Департаменту

фінансово-облікової політики

МВС України

С.М. Шевнін


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 28.12.2018 — 2018 р., № 100, стор. 179, стаття 3349, код акта 92722/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -