<<
>>

Наказ МВС України від 14.02.2022 № 122 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 03 серпня 2017 року № 676". МВС України. 2022

Документ актуальний на 03.05.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.02.2022  № 122

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 березня 2022 р.

за № 349/37685

Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 03 серпня 2017 року № 676

Відповідно до статей 25-27 Закону України «Про Національну поліцію», пункту 9 розділу XIX «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про електронні комунікації», підпункту 40 пункту 4 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, з метою організації інформаційно-аналітичного забезпечення Національної поліції України НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 03 серпня 2017 року № 676 «Про затвердження Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему «Інформаційний портал Національної поліції України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2017 року за № 1059/30927, такі зміни:

1) у заголовку слова «інформаційно-телекомунікаційну систему» замінити словами «інформаційно-комунікаційну систему»;

2) у пункті 1 слова «інформаційно-телекомунікаційну систему» замінити словами «інформаційно-комунікаційну систему».

2. Затвердити Зміни до Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему «Інформаційний портал Національної поліції України», затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 03 серпня 2017 року № 676, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2017 року за № 1059/30927, що додаються.

3.

Департаменту взаємодії з Національною поліцією України Міністерства внутрішніх справ України (Мозгова В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Д. Монастирський

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної поліції України

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

Голова Державної служби спеціального зв’язку

та захисту інформації України

І. Клименко

Л. Денісова

О. Вискуб

Ю. Щиголь


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

14 лютого 2022 року № 122

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 березня 2022 р.

за № 349/37685

ЗМІНИ

до Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему «Інформаційний портал Національної поліції України»

1. У заголовку Положення слова «інформаційно-телекомунікаційну систему» замінити словами «інформаційно-комунікаційну систему».

2. У розділі I:

1) у пункті 2 слова «складовою частиною» замінити словами «функціональною підсистемою»;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», «Про електронні комунікації».».

3. У пункті 2 розділі II:

після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

«аналітичної обробки інформації, отриманої з автоматичної фото- і відеотехніки;».

У зв’язку із цим абзаци четвертий - десятий вважати відповідно абзацами п’ятим - одинадцятим.

В абзаці шостому слова «оброблення тимчасових наборів даних» замінити словами «функціонування вебсервісів».

4. У розділі III:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Інформаційними ресурсами системи ІПНП є інформація, що утворена в процесі діяльності поліції та використовується:

для наповнення та підтримки в актуальному стані баз (банків) даних, які входять до ЄІС МВС та визначені статтею 26 Закону України «Про Національну поліцію»;

для формування баз даних у сфері управлінських відносин, необхідних для

виконання покладених на поліцію повноважень;

для формування баз даних, необхідних для забезпечення щоденної діяльності поліції, у сфері трудових відносин, фінансового забезпечення, документообігу.»;

2) пункт 3 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«інформації, отриманої з фото- і відеотехніки, відповідно до статті 40 Закону України «Про Національну поліцію»;».

У зв’язку із цим абзаци третій - сьомий вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим;

3) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Порядок формування та використання інформаційних ресурсів системи ІПНП регулюється окремими нормативно-правовими актами МВС або організаційно-розпорядчими актами Національної поліції України із дотриманням вимог законодавства України.

5. У розділі IV:

1) у пункті 1 слово «розпорядник» в усіх відмінках замінити словом «власник» у відповідних відмінках;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Користувачами системи ІПНП є:

посадові особи органів (підрозділів) поліції, яким в установленому порядку надано відповідні права доступу до інформації в системі ІПНП;

фізичні особи та інші уповноважені посадові особи суб’єктів ЄІС МВС, яким в установленому порядку надано відповідні права доступу до інформації в ЄІС МВС.»;

3) у пункті 4 слово «цифрового» виключити.

6. У розділі V:

1) в абзаці четвертому пункту 1 слово «телекомунікаційна» замінити словами «електронна комунікаційна»;

2) пункти 5, 6 викласти в такій редакції:

«5. Автоматизовані робочі місця користувачів системи ІПНП - робочі місця, обладнані програмно-технічними засобами, у тому числі планшетними комп’ютерами, що підключені до електронної комунікаційної мережі доступу системи ІПНП і призначені для забезпечення користувачам можливості обробляти інформацію відповідно до наданих прав.

6. Електронна комунікаційна мережа доступу системи ІПНП - сукупність технічних і програмних засобів, призначених для обміну інформацією між складовими системи. Для захисту інформації, що обробляється користувачами системи ІПНП, використовуються канали електронної комунікаційної мережі Міністерства внутрішніх справ України, а під час використання відкритих каналів - засоби захисту інформації, які мають позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.».

7. У тексті Положення слова «інформаційно-телекомунікаційна система» в усіх відмінках замінити словами «інформаційно-комунікаційна система» у відповідних відмінках.

Директор

Департаменту взаємодії

з Національною поліцією

України

Міністерства внутрішніх справ

України

В. Мозгова


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 01.04.2022 — 2022 р., № 25, стор. 596, стаття 1387, код акта 110535/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 07.03.2022 № 175 "Про затвердження Порядку отримання вогнепальної зброї і боєприпасів цивільними особами, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав". МВС України. 2022 рікк
 2. Наказ МВС України від 01.03.2022 № 170 "Про особливості видачі громадянам України дозволу на придбання, зберігання та носіння мисливської зброї та набоїв до неї під час дії воєнного стану". МВС України. 2022 рікк
 3. Наказ МВС України від 10.01.2022 № 2 "Про затвердження Положення про функціональну підсистему «Єдиний реєстр зброї» єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ". МВС України. 2022 рікк
 4. Наказ МВС України від 06.01.2022 № 1 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 12 жовтня 2009 року № 436". МВС України. 2022 рікк
 5. Наказ МВС України від 25.02.2022 № 168 "Про внесення зміни до Інструкції з придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання зброї, боєприпасів закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2022 рікк
 6. Наказ МВС України від 31.01.2022 № 64 "Про затвердження Змін до Правил етичної поведінки працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління". МВС України. 2022 рікк
 7. Наказ МВС України від 09.03.2022 № 177/450/46 "Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції України, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини під час воєнного стану на території України". МВС України. 2022 рікк
 8. Наказ МВС України від 15.02.2022 № 133/96 "Про внесення змін до Порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства інфраструктури України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України відповідно через Міністра внутрішніх справ України, Міністра інфраструктури України". МВС України. 2022 рікк
 9. Наказ МВС України від 14.02.2022 № 125/70/91/78/65/59/311 "Про затвердження Порядку обміну інформаційно-аналітичними матеріалами між суб’єктами інтегрованого управління кордонами". МВС України. 2022 рікк
 10. Наказ МВС України від 10.01.2022 № 4 "Про затвердження Порядку видачі довідки про дорожньо-транспортну пригоду та її форми". МВС України. 2022 рікк
 11. Наказ МВС України від 17.03.2022 № 194 "Про продовження строку дії документів щодо дорожнього перевезення небезпечних вантажів під час дії воєнного стану в Україні". МВС України. 2022 рікк
 12. Наказ МВС України від 13.01.2022 № 18 "Про внесення зміни до Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2022 рікк
 13. Наказ МВС України від 18.03.2022 № 195 "Про продовження строку дії дозволів у сфері обігу зброї, пристроїв та вибухових матеріалів під час дії воєнного стану в Україні". МВС України. 2022 рікк
 14. Наказ МВС України від 31.01.2022 № 69 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства внутрішніх справ України з питань затвердження тарифів на платні послуги". МВС України. 2022 рікк
 15. Наказ МВС України від 20.01.2022 № 34 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Державної прикордонної служби України". МВС України. 2022 рікк
 16. Наказ МВС України від 03.02.2022 № 85 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 12 грудня 2018 року № 1007". МВС України. 2022 рікк
 17. Наказ МВС України від 08.02.2022 № 103 "Про внесення змін до Інструкції з організації діяльності чергової служби органів (підрозділів) Національної поліції України". МВС України. 2022 рікк
 18. Наказ МВС України від 20.01.2022 № 36 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 27 липня 2016 року № 725". МВС України. 2022 рікк
 19. Наказ МВС України від 22.03.2022 № 197 "Про внесення змін до Правил пожежної безпеки в Україні". МВС України. 2022 рікк
 20. Наказ МВС України від 28.03.2022 № 203 "Про внесення змін до Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події". МВС України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -