<<
>>

Наказ МВС України від 14.02.2022 № 125/70/91/78/65/59/311 "Про затвердження Порядку обміну інформаційно-аналітичними матеріалами між суб’єктами інтегрованого управління кордонами". МВС України. 2022

Документ актуальний на 12.04.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.02.2022  № 125/70/91/78/65/59/311

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 лютого 2022 р.

за № 264/37600

Про затвердження Порядку обміну інформаційно-аналітичними матеріалами між суб’єктами інтегрованого управління кордонами

На виконання пункту 2 завдання 2 стратегічної цілі 4 Плану заходів на 2020-2022 роки щодо реалізації Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 року № 1409-р, та з метою нормативного впорядкування обміну інформаційно-аналітичними матеріалами між суб’єктами інтегрованого управління кордонами НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок обміну інформаційно-аналітичними матеріалами між суб’єктами інтегрованого управління кордонами, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства фінансів України, Служби безпеки України від 01 вересня 2015 року № 1050/254/341/749/562 «Про затвердження Порядку обміну інформаційно-аналітичними матеріалами між суб’єктами інтегрованого управління кордонами», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2015 року за № 1094/27539.

3. Керівникам Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства фінансів України, Служби безпеки України, Державної міграційної служби України, Державної митної служби України, Національної поліції України, Національної гвардії України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Збройних Сил України (Повітряних та Військово-Морських Сил) визначити та в десятиденний строк з дня набрання чинності цим наказом подати до Адміністрації Державної прикордонної служби України інформацію про відповідальні підрозділи, що здійснюватимуть обмін інформаційно-аналітичними матеріалами між суб’єктами інтегрованого управління кордонами.

4.

Директорату безпеки державного кордону та міграційних процесів Міністерства внутрішніх справ України (Ковалевська І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра внутрішніх справ України, Міністра закордонних справ України, Міністра інфраструктури України, Міністра фінансів України, Голови Служби безпеки України, Міністра оборони України, Міністра економіки України відповідно до функціональних обов’язків.

Міністр внутрішніх справ

України

Д. Монастирський

Міністр закордонних справ

України

Д. Кулеба

Міністр інфраструктури

України

О. Кубраков

Міністр фінансів України

С. Марченко

Голова

Служби безпеки України

І. Баканов

Міністр оборони України

О. Резніков

Перший віце-прем’єр-міністр

України -

Міністр економіки України

Ю. Свириденко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної прикордонної служби України

В.о. Голови Державної служби України

з питань безпечності харчових продуктів

та захисту споживачів

В.о. Голови Державної митної служби України

Голова Державної міграційної служби України

Голова Національного агентства України

з питань державної служби

Голова Національної поліції України

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

С. Дейнеко

А. Вовнюк

В. Демченко

Н. Науменко

Н. Алюшина

І. Клименко

О. Вискуб


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України,

Міністерства закордонних

справ України,

Міністерства інфраструктури

України,

Міністерства фінансів України,

Служби безпеки України,

Міністерства оборони України,

Міністерства економіки України

14 лютого 2022 року № 125/70/91/78/65/59/311

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 лютого 2022 р.

за № 264/37600

ПОРЯДОК

обміну інформаційно-аналітичними матеріалами між суб’єктами інтегрованого управління кордонами

1. Цей Порядок визначає організаційні основи обміну інформаційно-аналітичними матеріалами між Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством закордонних справ України, Міністерством інфраструктури України, Міністерством фінансів України, Службою безпеки України, Адміністрацією Державної прикордонної служби України, Державною міграційною службою України, Державною митною службою України, Національною поліцією України, Національною гвардією України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Збройними Силами України (Повітряними та Військово-Морськими Силами) з питань інтегрованого управління кордонами.

2. Обмін даними здійснюється відповідальними підрозділами на міжвідомчому рівні через віртуальний контактний аналітичний центр (далі - аналітичний центр).

До складу аналітичного центру входять відповідальні підрозділи (далі - Сторони) від Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства фінансів України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної міграційної служби України, Державної митної служби України, Національної поліції України, Головного управління Національної гвардії України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, до функціональних повноважень яких належить координація дій з реалізації державної політики у сфері інтегрованого управління кордонами.

Координатором аналітичного центру є Департамент організації роботи, планування та контролю Адміністрації Державної прикордонної служби України.

3. Основними завданнями аналітичного центру є:

розроблення нових підходів до інтегрованого управління кордонами;

опрацювання пропозицій щодо вдосконалення механізмів співпраці між суб’єктами інтегрованого управління кордонами;

обмін відкритою статистичною та аналітичною інформацією у сфері безпеки державного кордону у строки та за формами, погодженими Сторонами;

проведення спільних аналітичних досліджень з оцінки загроз і ризиків у сфері безпеки державного кордону та ефективності інтегрованого управління кордонами;

вироблення пропозицій щодо конкретних кроків для налагодження міжвідомчого обміну інформацією між суб’єктами інтегрованого управління кордонами та винесення цих пропозицій на розгляд керівників відповідних органів, міжвідомчої робочої групи з питань координації інтегрованого управління кордонами.

4. Основними формами діяльності аналітичного центру є:

робочі засідання представників Сторін з питань, що належать до компетенції аналітичного центру, які проводяться двічі на рік або за ініціативою однієї із Сторін;

проведення спільних аналітичних досліджень у сфері безпеки державного кордону, які здійснюються за ініціативою однієї із Сторін, у порядку, визначеному ініціатором;

обмін інформаційно-аналітичними матеріалами, який здійснюється щороку до 15 березня через координатора аналітичного центру в електронній формі з використанням електронної пошти та використовується як інструмент моніторингу інтегрованого управління кордонами;

підготовка робочих документів, проєктів спільних планів, актів за результатами виконання основних завдань, зазначених у пункті 3 цього Порядку (за потреби).

5. За ініціативою однієї із Сторін координатор аналітичного центру може одержувати від Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства фінансів України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Державної міграційної служби України, Державної митної служби України, Національної поліції України, Головного управління Національної гвардії України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів документи і матеріали, необхідні для виконання завдань, покладених на аналітичний центр.

6. За результатами діяльності координатор аналітичного центру забезпечує оприлюднення на офіційному вебсайті Державної прикордонної служби України інформаційних матеріалів про діяльність аналітичного центру та розвиток системи інтегрованого управління кордонами.

7. Сторони обмінюються контактними даними (телефон, факс, адреса електронної пошти).

У разі зміни контактних даних або повноважень підрозділів Сторони інформують координатора аналітичного центру письмово в десятиденний строк.

Заступник директора

Директорату безпеки

державного кордону

та міграційних процесів

Міністерства внутрішніх справ

України

І. Ковалевська

Директор Департаменту

Європейського Союзу і НАТО

Міністерства закордонних

справ України

М. Михайленко

Т.в.о. генерального директора

Директорату

стратегічного планування

та європейської інтеграції

Міністерства інфраструктури

України

К. Соляннік

Директор Департаменту

митної політики

Міністерства фінансів України

О. Москаленко

Перший заступник Голови

Служби безпеки України -

керівник

Антитерористичного центру

при Службі безпеки України

С. Андрущенко

Начальник Управління

регулювання діяльності

державної авіації України

Міністерства оборони України

А. Телегін

Директор директорату

державної політики

у сфері санітарних

та фітосанітарних заходів

Міністерства економіки

України

А. Пивоваров


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 15.03.2022 — 2022 р., № 21, стор. 18, стаття 1134, код акта 110344/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 07.03.2022 № 175 "Про затвердження Порядку отримання вогнепальної зброї і боєприпасів цивільними особами, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав". МВС України. 2022 рікк
 2. Наказ МВС України від 01.03.2022 № 170 "Про особливості видачі громадянам України дозволу на придбання, зберігання та носіння мисливської зброї та набоїв до неї під час дії воєнного стану". МВС України. 2022 рікк
 3. Наказ МВС України від 10.01.2022 № 2 "Про затвердження Положення про функціональну підсистему «Єдиний реєстр зброї» єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ". МВС України. 2022 рікк
 4. Наказ МВС України від 06.01.2022 № 1 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 12 жовтня 2009 року № 436". МВС України. 2022 рікк
 5. Наказ МВС України від 25.02.2022 № 168 "Про внесення зміни до Інструкції з придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання зброї, боєприпасів закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2022 рікк
 6. Наказ МВС України від 31.01.2022 № 64 "Про затвердження Змін до Правил етичної поведінки працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління". МВС України. 2022 рікк
 7. Наказ МВС України від 09.03.2022 № 177/450/46 "Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції України, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини під час воєнного стану на території України". МВС України. 2022 рікк
 8. Наказ МВС України від 15.02.2022 № 133/96 "Про внесення змін до Порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства інфраструктури України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України відповідно через Міністра внутрішніх справ України, Міністра інфраструктури України". МВС України. 2022 рікк
 9. Наказ МВС України від 10.01.2022 № 4 "Про затвердження Порядку видачі довідки про дорожньо-транспортну пригоду та її форми". МВС України. 2022 рікк
 10. Наказ МВС України від 17.03.2022 № 194 "Про продовження строку дії документів щодо дорожнього перевезення небезпечних вантажів під час дії воєнного стану в Україні". МВС України. 2022 рікк
 11. Наказ МВС України від 13.01.2022 № 18 "Про внесення зміни до Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2022 рікк
 12. Наказ МВС України від 18.03.2022 № 195 "Про продовження строку дії дозволів у сфері обігу зброї, пристроїв та вибухових матеріалів під час дії воєнного стану в Україні". МВС України. 2022 рікк
 13. Наказ МВС України від 31.01.2022 № 69 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства внутрішніх справ України з питань затвердження тарифів на платні послуги". МВС України. 2022 рікк
 14. Наказ МВС України від 20.01.2022 № 34 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Державної прикордонної служби України". МВС України. 2022 рікк
 15. Наказ МВС України від 14.02.2022 № 122 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 03 серпня 2017 року № 676". МВС України. 2022 рікк
 16. Наказ МВС України від 03.02.2022 № 85 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 12 грудня 2018 року № 1007". МВС України. 2022 рікк
 17. Наказ МВС України від 08.02.2022 № 103 "Про внесення змін до Інструкції з організації діяльності чергової служби органів (підрозділів) Національної поліції України". МВС України. 2022 рікк
 18. Наказ МВС України від 20.01.2022 № 36 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 27 липня 2016 року № 725". МВС України. 2022 рікк
 19. Наказ МВС України від 22.03.2022 № 197 "Про внесення змін до Правил пожежної безпеки в Україні". МВС України. 2022 рікк
 20. Наказ МВС України від 28.03.2022 № 203 "Про внесення змін до Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події". МВС України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -