<<
>>

Наказ МВС України від 14.04.2016  № 296 "Про затвердження Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України". МВС України. 2016

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.04.2016  № 296

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 червня 2016 р.

за № 884/29014

Про затвердження Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ

№ 393 від 18.05.2020}

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, з метою приведення нормативно-правових актів у сфері діяльності Національної поліції України у відповідність до вимог законодавства, удосконалення обліку та руху кримінальних проваджень НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України (далі - Інструкція), що додається.

2. Національній поліції України (Деканоідзе Х.) забезпечити вивчення та дотримання вимог Інструкції особовим складом органів і підрозділів Національної поліції України, до компетенції яких належить її виконання.

3. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу Міністерства внутрішніх справ України (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Національної поліції України підполковника поліції Деканоідзе Х.

Міністр

А.Б.

Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник

Генерального прокурора України

державний радник юстиції 3 класу

Голова Національної поліції України

підполковник поліції

Ю.Г. Севрук

Х. Деканоідзе


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Міністерства внутрішніх справ

України

14.04.2016  № 296

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 червня 2016 р.

за № 884/29014

ІНСТРУКЦІЯ

з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає єдиний порядок обліку, зберігання, видачі та інвентаризації кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України.

2. Організація обліку, зберігання, видачі та інвентаризації кримінальних проваджень у Головному слідчому управлінні Національної поліції України (далі - ГСУ) покладається на начальників управлінь ГСУ, у слідчих управліннях головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях, м. Києві (далі - ГУНП) - на начальників слідчих управлінь ГУНП, а в слідчих відділах (відділеннях) управлінь, відділів, відділень поліції ГУНП (далі - територіальні підрозділи поліції) - на начальників слідчих відділів, відділень територіальних підрозділів поліції.

Організація обліку, зберігання, видачі та інвентаризації кримінальних проваджень у відділі (секторі) дізнання ГУНП покладається на начальника відділу (сектору) дізнання ГУНП, у відділеннях (секторах) дізнання територіальних підрозділів поліції - на начальників відділень (секторів) дізнання територіальних підрозділів поліції.

Якщо в кримінальних провадженнях досудове розслідування у формі дізнання здійснює уповноважена особа іншого підрозділу територіального органу (підрозділу) поліції або міжрегіонального територіального органу поліції, організація обліку зберігання, видачі та інвентаризації цих кримінальних проваджень покладається відповідно на начальників відділів (секторів) дізнання ГУНП, відділень (секторів) дізнання територіальних органів поліції, у межах юрисдикції яких здійснюється досудове розслідування.

{Пункт 2 розділу I в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 393 від 18.05.2020}

3. Відповідальним за зберігання кримінальних проваджень, у яких здійснюється досудове розслідування, а також тих, досудове розслідування в яких зупинено, є слідчий (дізнавач), який безпосередньо здійснює досудове розслідування у цих кримінальних провадженнях. Під час досудового розслідування в кримінальному провадженні групою слідчих відповідальною особою за зберігання кримінального провадження є слідчий, визначений старшим слідчої групи.

{Пункт 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 393 від 18.05.2020}

ІІ. Порядок обліку та руху кримінальних проваджень, що перебувають у провадженні

1. Кожен слідчий (дізнавач) веде книгу обліку роботи слідчого (дізнавача) (про рух кримінальних проваджень) (додаток 1), до якої заносить відомості про рух усіх кримінальних проваджень, у яких ним здійснюється досудове розслідування. Допускається ведення такого обліку за допомогою електронно-обчислювальної техніки, що має дублюючий характер.

{Пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 393 від 18.05.2020}

2. У разі відбуття слідчого (дізнавача) у відпустку або службове відрядження, тимчасової втрати ним працездатності, переведення його для подальшого проходження служби до іншого підрозділу чи звільнення з посади кримінальні провадження, що перебувають у його провадженні, а також у яких досудове розслідування зупинено або винесено постанову про їх закриття, разом з книгою обліку роботи слідчого (дізнавача) (про рух кримінальних проваджень) передаються згідно з актом приймання-передавання матеріалів кримінальних проваджень (додаток 2) у двох примірниках керівнику органу досудового розслідування (особі, яка виконує його обов'язки) для організації подальшого розслідування.

{Пункт 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 393 від 18.05.2020}

3. Керівник органу досудового розслідування (особа, яка виконує його обов'язки) після звірення фактичної наявності кримінальних проваджень з даними Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) та книги обліку роботи слідчого (дізнавача) (про рух кримінальних проваджень) своїм підписом засвідчує факт приймання кримінальних проваджень. Один примірник акта поміщується до наряду приймання-передавання кримінальних проваджень органу досудового розслідування (далі - наряд-накопичувач), а другий - залишається у слідчого (дізнавача).

{Пункт 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 393 від 18.05.2020}

4. У разі неможливості з об'єктивних причин складання слідчим (дізнавачем) такого акта керівником органу досудового розслідування (особою, яка виконує його обов'язки) створюється комісія (до її складу входять, крім керівника, двоє підлеглих йому працівників), яка здійснює вилучення зі службового кабінету слідчого (дізнавача) кримінальних проваджень, складає відповідний акт в одному примірнику, який поміщується до наряду-накопичувача.

{Пункт 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 393 від 18.05.2020}

5. Кримінальні провадження за межі органу досудового розслідування надсилаються із супровідним листом, який підписується керівником (його заступником відповідно до розподілу функціональних обов’язків) та реєструється в канцелярії органу досудового розслідування (у разі її відсутності - у канцелярії органу поліції) відповідно до вимог законодавства з питань діловодства. Копії супровідних листів поміщаються до відповідного наряду-накопичувача.

Кримінальне провадження перед надсиланням повинно бути належним чином оформлене: містити внутрішній опис документів, пронумеровані аркуші, бути прошитим та скріпленим печаткою. На зворотному боці останнього аркуша кримінального провадження слідчий (дізнавач), який його оформив, ставить свій підпис із зазначенням своєї посади, дати, кількості підшитих у томі аркушів (цифрами та словами).

{Абзац другий пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 393 від 18.05.2020}

6. Керівником органу досудового розслідування (його заступником) про надсилання кримінального провадження робиться відповідна відмітка в журналі - реєстрі кримінальних проваджень.

7. Надсилання кримінальних проваджень здійснюється лише через канцелярії (підрозділи документального забезпечення) відповідних органів поліції у встановленому законодавством порядку.

У виключних випадках, обумовлених терміновістю прийняття процесуальних рішень та дотриманням строків досудового розслідування, в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці допускається доставка кримінального провадження нарочним.

8. Витребувати кримінальне провадження з метою ознайомлення зі станом досудового розслідування мають право заступник Голови Національної поліції України - начальник ГСУ, його заступники, начальники слідчих управлінь ГУНП (особи, які виконують їх обов’язки).

Витребування кримінальних проваджень до ГСУ здійснюється в таких випадках:

у разі розгляду звернень (запитів, доручень) Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Генерального прокурора, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови Конституційного Суду України, Голови Верховного Суду, голів вищих спеціалізованих судів України, Голови Вищої ради юстиції України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Керівника Офісу Президента України, Голови Центральної виборчої комісії України, а також депутатських звернень та запитів народних депутатів України із скаргами на неефективність досудового розслідування, допущення порушень законодавства працівниками органів досудового розслідування, які доповідалися Міністрові внутрішніх справ України, Голові Національної поліції України або особам, які виконують їх обов’язки, у разі неможливості розгляду таких скарг без вивчення матеріалів кримінального провадження;

у разі надання практичної та методичної допомоги у проведенні досудового розслідування в кримінальних провадженнях про тяжкі та особливо тяжкі злочини, досудове розслідування яких викликало підвищену увагу громадськості та засобів масової інформації;

у разі вирішення в установленому Кримінальним процесуальним кодексом України (далі - КПК України) порядку питання щодо здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні безпосередньо слідчими ГСУ;

у разі розгляду скарг, які надійшли до ГСУ повторно і в яких йдеться про невирішення заступниками начальників ГУНП - начальниками слідчих управлінь питань, порушених у первинних скаргах;

для перевірки повноти виконання раніше наданих керівництвом ГСУ в порядку статті 39 КПК України письмових вказівок у кримінальних провадженнях, обґрунтованості прийняття рішень про закриття кримінальних проваджень про тяжкі, особливо тяжкі та нетяжкі злочини, які викликали значний суспільний резонанс або стан розслідування яких знаходився на контролі в Національній поліції України, Офісі Генерального прокурора, а також про зупинення досудового розслідування, або правильності кваліфікації дій осіб, які вчинили злочини, у таких кримінальних провадженнях;

у разі підготовки матеріалів Урядовому уповноваженому у справах Європейського суду з прав людини для здійснення представництва України в Європейському суді з прав людини в разі розгляду питань щодо дотримання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та звітування про стан виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України;

у разі проведення відповідно до вимог законодавства службових розслідувань за фактами порушення слідчими Національної поліції України законодавства під час здійснення ними досудового розслідування;

в інших випадках (за дорученням Голови Національної поліції України або особи, яка виконує його обов’язки).

Начальник Управління дізнання Національної поліції України, відділу (сектору) дізнання ГУНП вправі витребувати кримінальне провадження у зв’язку з розглядом скарг, в яких йдеться про невирішення начальниками підрозділів дізнання нижчого рівня питань, порушених у первинних скаргах, а також у разі проведення відповідно до вимог законодавства службових розслідувань за фактами порушення дізнавачами Національної поліції України законодавства під час здійснення ними досудового розслідування у формі дізнання.

{Пункт 8 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 393 від 18.05.2020}

9. Вивчення матеріалів кримінальних проваджень, у яких повідомлено особам про підозру в учиненні злочинів, працівниками організаційно-методичних підрозділів ГСУ, слідчих управлінь ГУНП у порядку контролю за станом організації їх досудового розслідування здійснюється у строк не більше п’яти робочих днів з моменту реєстрації кримінального провадження в канцелярії ГСУ, слідчих управлінь ГУНП. У разі значного обсягу матеріалів кримінального провадження вказаний строк може бути продовжено до десяти робочих днів тим керівником, який його витребував. Вивчення кримінальних проваджень у будь-якому випадку не повинно перешкоджати проведенню досудового розслідування та зупиняти виконання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

{Абзац перший пункту 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 393 від 18.05.2020}

Вивчення в порядку контролю за станом організації досудового розслідування матеріалів кримінальних проваджень, у яких не встановлено осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, здійснюється у строк не більше десяти робочих днів, а в разі складності та значного обсягу кримінального провадження вказаний строк може бути продовжено керівником органу досудового розслідування, який його витребував, до двадцяти робочих днів.

Передача кримінального провадження працівнику, якого керівництвом визначено як безпосереднього виконавця, здійснюється працівниками канцелярії в стислі строки, проте не пізніше наступного дня після його реєстрації в канцелярії ГСУ, слідчих управлінь ГУНП.

10. Стан досудового розслідування в кримінальних провадженнях, що перебувають у провадженні слідчих (дізнавачів), а також досудове розслідування в яких зупинено на підставі статті 280 КПК України, може бути перевірено безпосередньо в органі досудового розслідування працівниками органів досудового розслідування вищого рівня за наявності в них припису або плану-завдання.

{Пункт 10 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 393 від 18.05.2020}

ІІІ. Порядок зберігання кримінальних проваджень, що перебувають у провадженні, а також досудове розслідування в яких зупинено

1. Кримінальні провадження, у яких здійснюється досудове розслідування, а також досудове розслідування в яких зупинено на підставі пунктів 1, 2, 2-1, 3 частини першої статті 280 КПК України, зберігаються слідчими (дізнавачами) в сейфах або металевих ящиках, що мають запірні пристрої та пристрої для опечатування. Ключі від сейфа (металевого ящика) знаходяться безпосередньо в слідчого (дізнавача), а їх дублікати - у керівника органу досудового розслідування.

2. Забороняється зберігати кримінальні провадження поза службовими приміщеннями органів досудового розслідування.

При необхідності проведення процесуальних дій в інших місцях слідчому (дізнавачу) дозволяється мати кримінальне провадження при собі, за зберігання та неушкодженість якого він є відповідальною особою.

У разі здійснення досудового розслідування особливо тяжкого злочину або такого, що набув значного суспільного резонансу, до місця призначення матеріали кримінального провадження перевозять службовим автомобілем у супроводі озброєного поліцейського, що призначається начальником органу (підрозділу) поліції (особою, яка виконує його обов’язки).

{Розділ III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 393 від 18.05.2020}

IV. Порядок обліку і зберігання кримінальних проваджень, у яких прийнято рішення про їх закриття

1. Кримінальні провадження, щодо яких слідчі (дізнавачі) прийняли рішення про їх закриття, після внесення відомостей про це до ЄРДР та книги обліку роботи слідчого (дізнавача) (про рух кримінальних проваджень), невідкладно передаються керівникові органу досудового розслідування (його заступнику) для перевірки обґрунтованості прийнятого рішення.

{Пункт 1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 393 від 18.05.2020}

2. За результатами перевірки керівником органу досудового розслідування (його заступником) не пізніше 10-денного строку з моменту винесення слідчим (дізнавачем) постанови про закриття кримінального провадження складається мотивований висновок про обґрунтованість прийнятого рішення.

{Пункт 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 393 від 18.05.2020}

3. У разі встановлення в ході вивчення матеріалів кримінального провадження підстав, які свідчать про те, що рішення про закриття кримінального провадження прийнято слідчим (дізнавачем) незаконно чи необґрунтовано, керівник органу досудового розслідування письмово інформує про це прокурора, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні.

{Пункт 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 393 від 18.05.2020}

4. Кримінальні провадження про тяжкі та особливо тяжкі злочини, у яких слідчими територіальних органів (підрозділів) поліції прийнято рішення про їх закриття, після закінчення 20-денного строку з моменту винесення слідчим відповідної постанови надсилаються начальником слідчого відділу, відділення разом з мотивованим висновком до слідчого управління ГУНП для вивчення обґрунтованості прийняття рішення про закриття цих кримінальних проваджень.

У разі витребування прокурором указаних кримінальних проваджень їх надсилають до слідчого управління ГУНП невідкладно після повернення прокурором до органу досудового розслідування (у разі погодження прийнятого рішення).

Обґрунтованість прийнятого рішення про закриття кримінального провадження повинна бути перевірена слідчим-методистом або іншою визначеною начальником слідчого управління ГУНП посадовою особою органу досудового розслідування протягом 10 календарних днів з моменту реєстрації кримінального провадження в канцелярії слідчого управління ГУНП. За результатами цієї перевірки складається висновок про обґрунтованість прийнятого рішення про закриття кримінального провадження, який після затвердження начальником слідчого управління ГУНП або його заступником надається разом з кримінальним провадженням працівнику організаційно-методичного підрозділу, відповідальному за вказану лінію роботи, який у свою чергу упродовж 5-денного строку після затвердження висновку направляє перевірені кримінальні провадження до архівного підрозділу ГУНП для подальшого обліку та зберігання.

5. Кримінальні провадження про кримінальні проступки та нетяжкі злочини у 5-денний строк після затвердження мотивованого висновку про обґрунтованість їх закриття передаються для подальшого зберігання в спеціально обладнаних приміщеннях (архівах) органів досудового розслідування.

Кримінальні провадження перед передачею до архіву органу досудового розслідування повинні бути належним чином оформленими: містити внутрішній опис документів, пронумеровані аркуші, бути прошитими та скріпленими печаткою. На зворотному боці останнього аркуша кримінального провадження слідчий (дізнавач), який його оформив, ставить свій підпис із зазначенням своєї посади, дати, кількості підшитих у томі аркушів (цифрами та словами).

{Пункт 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 393 від 18.05.2020}

6. Особа, відповідальна за зберігання кримінальних проваджень, реєструє передані їй кримінальні провадження в журналі обліку кримінальних проваджень, переданих до архіву органу досудового розслідування для зберігання (додаток 3), і поміщає їх до архіву.

7. Кримінальні провадження, у яких прийнято рішення про їх закриття, зберігаються в спеціально обладнаних приміщеннях (архівах) органів досудового розслідування, що унеможливлюють доступ сторонніх осіб.

Архів органу досудового розслідування повинен бути обладнаний стелажами, протипожежною сигналізацією та засобами пожежогасіння, мати заґратовані вікна й металеві двері. Вхідні двері архіву органу досудового розслідування повинні бути обладнаними пристроєм для опечатування та опечатуватися печаткою особи, відповідальної за зберігання кримінальних проваджень, або керівника органу досудового розслідування. Ключі від архіву органу досудового розслідування зберігаються в особи, відповідальної за зберігання кримінальних проваджень, а їх дублікати - у керівника органу досудового розслідування.

Кримінальні провадження зберігаються на стелажах у хронологічному порядку відповідно до дати реєстрації.

8. Допускається централізоване зберігання кримінальних проваджень, у яких прийнято рішення про закриття, у металевих шафах, що знаходяться в службовому кабінеті органу досудового розслідування, при забезпеченні умов зберігання, зазначених у пункті 7 цього розділу, та наявності у керівника органу досудового розслідування дублікатів ключів від шаф і кабінету.

V. Порядок видачі кримінальних проваджень, у яких прийнято рішення про закриття

1. Видача з архіву органу досудового розслідування кримінальних проваджень, у яких прийнято рішення про закриття, здійснюється особою, відповідальною за їх зберігання, за письмовою вказівкою керівника органу досудового розслідування (особи, яка виконує його обов'язки) у таких випадках:

1) витребування кримінальних проваджень прокурором або керівництвом вищих органів досудового розслідування;

2) витребування кримінальних проваджень слідчим суддею, судом;

3) перевірка службової діяльності органу досудового розслідування уповноваженими на те особами;

4) проведення інвентаризації кримінальних проваджень.

2. Після отримання письмової вказівки про видачу кримінального провадження особа, відповідальна за його зберігання, робить у журналі обліку кримінальних проваджень, переданих до архіву на зберігання, відмітку про вилучення кримінального провадження з архіву і передає його під підпис керівникові органу досудового розслідування (його заступнику); прокурору; особі, що здійснює перевірку; слідчому (дізнавачу).

{Пункт 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 393 від 18.05.2020}

3. Надсилання виданого з архіву кримінального провадження ініціатору письмового запиту здійснюється в порядку, установленому пунктом 5 розділу II цієї Інструкції.

4. Після повернення кримінальних проваджень до архіву органу досудового розслідування особа, відповідальна за їх зберігання, перевіряє повноту кримінальних проваджень згідно з внутрішнім описом, проставляє в журналі обліку кримінальних проваджень, переданих до архіву на зберігання, дату здачі кримінальних проваджень та ставить свій підпис.

VI. Інвентаризація кримінальних проваджень

1. З метою недопущення незаконного знищення чи втрати кримінальних проваджень уповноваженими працівниками поліції проводиться інвентаризація кримінальних проваджень, яка полягає у звіренні фактичної наявності кримінальних проваджень з даними їх обліку та звітності.

2. Інвентаризація кримінальних проваджень може бути черговою та позачерговою.

3. Чергова інвентаризація проводиться щороку до 10 лютого.

4. Проведення позачергової інвентаризації затверджується наказом Голови Національної поліції України, заступника Голови Національної поліції - начальника ГСУ, начальника ГУНП, начальника відокремленого територіального підрозділу поліції.

5. Позачергова інвентаризація призначається і проводиться в таких випадках:

1) зміна керівника органу досудового розслідування;

2) наявність достовірної інформації про втрату або викрадення кримінального провадження;

3) знищення (пошкодження) кримінальних проваджень унаслідок стихійного лиха чи іншої надзвичайної події;

4) перевірка порядку і повноти проведення чергової інвентаризації;

5) передавання-приймання справ органу Національної поліції України (відокремленого підрозділу ГУНП, у структурі якого діє орган досудового розслідування) у разі зміни його керівника, реорганізації, ліквідації чи передачі до іншого центрального органу виконавчої влади.

6. Для забезпечення проведення інвентаризації наказами зазначених у пункті 4 цього розділу осіб створюється інвентаризаційна комісія, до складу якої входять керівник органу досудового розслідування (його заступник), працівники підрозділів інформаційно-аналітичної підтримки та режимно-секретних органів. Керівник органу досудового розслідування є головою комісії. У наказах також визначаються порядок і строки проведення інвентаризації, форма і дата доповіді про її результати.

{Пункт 6 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 393 від 18.05.2020}

7. Під час інвентаризації перевіряється наявність кримінальних проваджень за ЄРДР, списками, наданими підрозділом інформаційно-аналітичної підтримки ГУНП, журналом - реєстром кримінальних проваджень та книгами обліку роботи слідчого (дізнавача) (про рух кримінальних проваджень). Крім того, вивчаються попередні акти інвентаризацій, супровідні листи, що відображають рух кримінальних проваджень.

{Пункт 7 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 393 від 18.05.2020}

8. Результати інвентаризації відображаються в акті інвентаризації кримінальних проваджень (додаток 4), списку наявних кримінальних проваджень (додаток 5), списку відсутніх кримінальних проваджень (додаток 6), які складаються у двох примірниках і підписуються всіма членами інвентаризаційної комісії.

9. Акт інвентаризації з відповідними додатками доповідається особі, зазначеній у пункті 4 цього розділу, для прийняття рішення про його затвердження.

Після реєстрації акта в канцелярії органу поліції його перший примірник передається керівникові органу досудового розслідування, у якому проводилася інвентаризація, другий надсилається до вищого органу досудового розслідування. До ГСУ, Управління дізнання Національної поліції України подаються лише узагальнені відомості про результати проведених інвентаризацій, виявлені факти втрачених кримінальних проваджень і вжиті заходи щодо їх відновлення та про притягнення винних у втраті кримінальних проваджень осіб до відповідальності.

{Абзац другий пункту 9 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 393 від 18.05.2020}

10. У разі виявлення фактів втрати або знищення матеріалів кримінальних проваджень, досудове розслідування в яких здійснювали слідчі, заступник Голови Національної поліції України - начальник ГСУ, начальники слідчих управлінь ГУНП призначають службове розслідування в порядку, установленому законодавством України. Під час службового розслідування вживається заходів з пошуку втрачених матеріалів. Інформацію про такі факти слідчі управління ГУНП негайно подають до ГСУ.

{Абзац перший пункту 10 розділу VI в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 393 від 18.05.2020}

У разі виявлення фактів втрати або знищення матеріалів кримінальних проваджень, досудове розслідування в яких здійснювали дізнавачі, начальники відділів (секторів) дізнання ГУНП ініціюють питання про призначення службового розслідування в порядку, установленому законодавством України. Під час службового розслідування вживається заходів з пошуку втрачених матеріалів кримінальних проваджень. Інформація про такі факти негайно подається до Управління дізнання Національної поліції України.

{Пункт 10 розділу VI доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 393 від 18.05.2020}

Для відновлення втрачених або знищених кримінальних проваджень використовується інформація з ЄРДР, журналів - реєстрів кримінальних проваджень, журналів вхідної та вихідної кореспонденції підрозділів документального забезпечення, режимних секретних підрозділів, контрольно-наглядових справ кримінальних проваджень (у тому числі їх електронних варіантів) та наглядових проваджень органів прокуратури (за їх згодою).

Втрачені або знищені кримінальні провадження, розпочаті органами досудового розслідування, які знаходилися відповідно на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та в районі проведення антитерористичної операції, з метою забезпечення національних інтересів України, захисту прав і свобод громадян України підлягають відновленню тими органами досудового розслідування, яким подальше досудове розслідування в зазначених кримінальних провадженнях відповідно до частини другої статті 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та статті 2 Закону України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції» доручено Офісом Генерального прокурора.

{Абзац четвертий пункту 10 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 393 від 18.05.2020}

11. За результатами службового розслідування особа, що його призначила, приймає рішення про відповідальність працівників, які допустили втрату або знищення матеріалів кримінальних проваджень. Слідче управління ГУНП надсилає копію висновку службового розслідування до ГСУ, а відділ (сектор) дізнання ГУНП - до Управління дізнання Національної поліції України.

{Пункт 11 розділу VI в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 393 від 18.05.2020}

Директор

Департаменту формування

політики щодо підконтрольних

Міністрові органів влади

та моніторингу МВС України

В.Є. Боднар


Додаток 1

до Інструкції з організації обліку

та руху кримінальних проваджень

в органах досудового розслідування

Національної поліції України

(пункт 1 розділу ІІ)

КНИГА ОБЛІКУ

роботи слідчого (дізнавача)

(про рух кримінальних проваджень)

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 393 від 18.05.2020}

Додаток 2

до Інструкції з організації обліку

та руху кримінальних проваджень

в органах досудового розслідування

Національної поліції України

(пункт 2 розділу ІІ)

АКТ

приймання-передачі матеріалів кримінальних проваджень

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 393 від 18.05.2020}


Додаток 3

до Інструкції з організації обліку

та руху кримінальних проваджень

в органах досудового розслідування

Національної поліції України

(пункт 6 розділу ІV)

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ

кримінальних проваджень, переданих до архіву органу досудового розслідування для зберігання

Прийняття кримінальних проваджень (ліва сторінка журналу)

№ з/п

Номер кримінального провадження

Дата початку кримінального провадження (внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань)

Коротка фабула кримінального провадження

Кваліфікація правопорушення (стаття Кримінального кодексу)

Пункт частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України, на підставі якого закрито кримінальне провадження, дата прийняття рішення і слідчий (дізнавач), який прийняв рішення

Кількість аркушів (кожного тому окремо)

Дата здачі до архіву

1

2

3

4

5

6

7

8

Видача кримінальних проваджень (права сторінка журналу)

Дата видачі кримінального провадження

Кількість аркушів

Прізвище, ім'я, по батькові, посада та підпис особи, яка отримала кримінальне провадження

Дата повернення кримінального провадження до архіву

Кількість аркушів

Підпис про отримання кримінального провадження особи, відповідальної за зберігання

9

10

11

12

13

14

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 393 від 18.05.2020}

Додаток 4

до Інструкції з організації обліку

та руху кримінальних проваджень

в органах досудового розслідування

Національної поліції України

(пункт 8 розділу ІV)

АКТ

інвентаризації кримінальних проваджень

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 393 від 18.05.2020}


Додаток 5

до Інструкції з організації обліку

та руху кримінальних проваджень

в органах досудового розслідування

Національної поліції України

(пункт 8 розділу ІV)

СПИСОК

наявних кримінальних проваджень

№ з/п

Номер кримінального провадження

Дата внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань

Стаття Кримінального кодексу

Коротка фабула злочину

Прийняте рішення, дата, прізвище слідчого (дізнавача)

Наявність згідно з даними обліково- реєстраційного підрозділу

Факт наявності, місцезнаходження або номер кримінального провадження, з яким об'єднано

Відмітка про відсутність

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

Голова комісії

______________

(підпис)

_____________________

(ініціали, прізвище)

Члени комісії:

______________

(підпис)

_____________________

(ініціали, прізвище)

Особа, відповідальна за зберігання

кримінальних проваджень в архіві

______________

(підпис)

_____________________

(ініціали, прізвище)

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 393 від 18.05.2020}


Додаток 6

до Інструкції з організації обліку

та руху кримінальних проваджень

в органах досудового розслідування

Національної поліції України

(пункт 8 розділу ІV)

СПИСОК

відсутніх кримінальних проваджень

№ з/п

Номер кримінального провадження

Стаття Кримінального кодексу

Дата внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань

Наявність згідно з даними обліково-реєстраційного підрозділу

П.І.Б. слідчого (дізнавача), в провадженні якого перебувало кримінальне провадження

Голова комісії

______________

(підпис)

_____________________

(ініціали, прізвище)

Члени комісії:

______________

(підпис)

_____________________

(ініціали, прізвище)

______________

(підпис)

_____________________

(ініціали, прізвище)

Особа, відповідальна за зберігання

кримінальних проваджень в архіві

______________

(підпис)

_____________________

(ініціали, прізвище)

{Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 393 від 18.05.2020}


Документи та файли

Сигнальний документ — f458512n164.doc
Сигнальний документ — f458512n166.doc
Сигнальний документ — f458512n169.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 12.07.2016 — 2016 р., № 52, стор. 45, стаття 1843, код акта 82318/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 12. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 13. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 96 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 14. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 93 "Про внесення змін до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 15. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 94 "Про внесення змін до Інструкції з організації службової кінології в Національній гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 16. Наказ МВС України від 03.02.2021 № 85 "Про затвердження Змін до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період". МВС України. 2021 рікк
 17. Наказ МВС України від 13.01.2021 № 12 "Про затвердження Інструкції із застосування військовослужбовцями Національної гвардії України технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису". МВС України. 2021 рікк
 18. Наказ МВС України від 17.02.2021 № 129 "Про внесення зміни до Інструкції про розміри та умови виплати винагороди поліцейським за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". МВС України. 2021 рікк
 19. Наказ МВС України від 19.02.2021 № 138 "Про затвердження Змін до Порядку доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 20. Наказ МВС України від 02.03.2021 № 166 "Про деякі питання державних номерних знаків транспортних засобів". МВС України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -