<<
>>

Наказ МВС України від 14.06.2019 № 508 "Про затвердження Інструкції з формування та ведення інформаційної підсистеми «Єдиний облік» інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України»". МВС України. 2019

Документ актуальний на 02.09.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.06.2019  № 508

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

04 липня 2019 р.

за № 739/33710

Про затвердження Інструкції з формування та ведення інформаційної підсистеми «Єдиний облік» інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України»

Відповідно до статей 25-27 Закону України «Про Національну поліцію», підпунктів 7, 40, 41 пункту 4 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, та з метою забезпечення формування інформаційних ресурсів поліцією під час реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з формування та ведення інформаційної підсистеми «Єдиний облік» інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України», що додається.

2. Управлінню взаємодії з Національною поліцією МВС (Соколовський О.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України Трояна В.А.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної поліції України

Керівник Секретаріату

Уповноваженого Верховної Ради України

з прав людини

Голова Державної служби спеціального зв’язку

та захисту інформації України

генерал-лейтенант

В.о.

Голови Державного агентства

з питань електронного урядування України

С.М. Князєв

Л. Левшун

Л.О. Євдоченко

В. Бакал


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

14 червня 2019 року № 508

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

04 липня 2019 р.

за № 739/33710

ІНСТРУКЦІЯ

з формування та ведення інформаційної підсистеми «Єдиний облік» інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України»

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок формування та ведення інформаційної підсистеми «Єдиний облік» (далі - ІП «ЄО») інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» (далі - система «ІПНП»), призначеної для обробки відомостей під час прийняття та реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

2. У цій Інструкції терміни вживаються у значеннях, наведених у Кримінальному процесуальному кодексі України, Законах України «Про Національну поліцію», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Положенні про інформаційно-телекомунікаційну систему «Інформаційний портал Національної поліції України», затвердженому наказом Міністерства внутрішніх справ України від 03 серпня 2017 року № 676, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2017 року за № 1059/30927, Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженій наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року № 622, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 1998 року за № 637/3077, інших нормативно-правових актах у сфері обліково-реєстраційної роботи.

3. Метою ІП «ЄО» є:

об’єднання інформації щодо заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події від фізичних або юридичних осіб, що надійшли до органів поліції, в єдиному інформаційному просторі з використанням сучасних інформаційних технологій, комп’ютерного та телекомунікаційного обладнання;

забезпечення контролю за додержанням законності під час прийняття та реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події;

моніторинг стану оперативної обстановки в державі, виявлення районів зростання правопорушень для раціональної розстановки і маневрування силами та засобами органів поліції;

забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки діяльності поліції, спрямованої на запобігання та розкриття правопорушень;

встановлення зв’язків між даними, що мають значення для кримінального провадження та справ про адміністративні правопорушення;

формування статистичної звітності про результати роботи та дотримання законності органами (підрозділами) поліції під час реєстрації та розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

4. Формування ІП «ЄО» здійснюється за допомогою програмно-технічних засобів системи «ІПНП».

5. Інформаційні ресурси ІП «ЄО» формуються державною мовою уповноваженими посадовими особами органів (підрозділів) поліції, які є користувачами ІП «ЄО», за територіальним принципом.

Зміни та/або доповнення інформації в ІП «ЄО» здійснюються працівником підрозділу органу (підрозділу) поліції, яким було її внесено до обліку. У разі відсутності працівника поліції зміни та/або доповнення інформації в ІП «ЄО» здійснюються особою, яка виконує його обов’язки.

Підставами для внесення таких змін є уточнення заявника, висновок експерта (експертного дослідження), рапорт поліцейського, передання матеріалів про кримінальні правопорушення та інші події до іншого органу (підрозділу) поліції, а також отримання інших фактичних даних.

Працівник поліції забезпечує повноту і своєчасність внесення ним інформації до ІП «ЄО».

Контроль за своєчасністю формування ІП «ЄО», повнотою та достовірністю інформації здійснює керівник (особа, яка виконує його обов’язки) того підрозділу поліції, працівниками якого унесено відповідну інформацію.

6. Надання доступу користувачам ІП «ЄО» до інформаційних ресурсів, що оброблюються в ІП «ЄО», забезпечується адміністратором системи «ІПНП».

7. Облік об’єктів в ІП «ЄО» ведеться за такими категоріями:

заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення та інші події;

учасники кримінального правопорушення та іншої події;

речі, документи та майно, пов’язані з учиненням правопорушення та іншою подією.

8. Захист інформації в ІП «ЄО» забезпечується створенням у системі «ІПНП» комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю.

II. Порядок формування та ведення в ІП «ЄО» обліку за категорією «заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення та інші події»

1. В ІП «ЄО» обліку підлягають відомості щодо заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події фізичних або юридичних осіб, рапорти поліцейських про самостійно виявлені обставини, що свідчать про кримінальні правопорушення.

2. Підставами для внесення відомостей до ІП «ЄО» є заява чи повідомлення про кримінальне правопорушення та іншу подію, рапорт поліцейського про самостійно виявлені обставини, що свідчать про кримінальні правопорушення, що надійшли до органу (підрозділу) поліції.

Під час внесення інформації до ІП «ЄО» зазначаються (у тому числі автоматично присвоюються):

дата, година та реєстраційний номер заяви чи повідомлення;

найменування органу (підрозділу) поліції, до якого надійшли заяви чи повідомлення на реєстрацію;

посада особи, яка отримала заяву чи повідомлення;

спосіб та форма надходження до органу (підрозділу) поліції заяви чи повідомлення;

дата та реєстраційний номер заяви чи повідомлення в підрозділі документального забезпечення органу (підрозділу) поліції;

найменування органу (підрозділу) поліції, дата та реєстраційний номер заяви чи повідомлення про кримінальні правопорушення, з якого надійшли заяви чи повідомлення для реєстрації;

вид та опис події;

початкова та уточнена правові кваліфікації кримінального правопорушення із зазначенням статті (пункту, частини статті) Кримінального кодексу України;

зміст заяви чи повідомлення (дата, година, адреса, місце, найменування підприємства, установи, організації, спосіб, знаряддя, засоби, розміри збитків, інші особливості події);

дані про оперативне інформування чергової служби вищого рівня;

місце події: країна, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, GPS-координати (широта і довгота);

час виїзду, прибуття, закінчення роботи слідчо-оперативної групи та її склад;

результат розгляду заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення та інші події.

3. Унесення інформації до ІП «ЄО» здійснюється невідкладно після її отримання працівниками чергової служби (уповноваженими посадовими особами) органів (підрозділів) поліції.

4. Інформація за категорією «заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення та інші події» зберігається в ІП «ЄО», доки не мине її практична потреба, але такий строк не може бути меншим п’яти років.

III. Порядок формування та ведення в ІП «ЄО» обліку за категорією «учасники кримінального правопорушення та іншої події»

1. В ІП «ЄО» обліку підлягають відомості про фізичних або юридичних осіб, які звернулися до органів поліції із заявами і повідомленнями про кримінальні правопорушення та інші події, а також про підозрюваних осіб, яких затримали під час вчинення або замаху на вчинення кримінального правопорушення або безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення.

2. Підставами для внесення до ІП «ЄО» відомостей про учасників кримінального правопорушення та іншої події є надання до органу (підрозділу) поліції фізичними особами відповідної інформації про себе, юридичну особу або підозрювану особу, а також рапорт поліцейського.

Під час внесення інформації до ІП «ЄО» зазначаються:

прізвище, ім’я, по батькові заявника, дата і місце народження;

місце проживання заявника (країна, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири);

контактний номер телефону заявника, підприємства, установи, організації;

дані про підозрюваних осіб (опис зовнішності, особливі прикмети та фотозображення), яких затримали під час вчинення або замаху на вчинення кримінального правопорушення або безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення;

дата та час повідомлення Координаційного центру з надання правової допомоги.

3. Унесення інформації до ІП «ЄО» про заявника, осіб, до яких застосовано запобіжні заходи, здійснюється невідкладно після її отримання працівниками чергової служби (уповноваженими посадовими особами) органів (підрозділів) поліції.

4. Інформація в ІП «ЄО» про заявника, підозрювану особу автоматично знеособлюється через п’ять років після розгляду уповноваженою посадовою особою органу (підрозділу) поліції заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення та інші події. Знеособлення зазначених відомостей здійснюється шляхом видалення, що виключає подальшу можливість поновлення таких відомостей.

IV. Порядок формування та ведення в ІП «ЄО» обліку за категорією «речі, документи та майно, що пов’язані із учиненням правопорушення та іншою подією»

1. В ІП «ЄО» обліку підлягають відомості про речі, документи та майно, що є предметами посягання, вилучення, виявлення, втрати, добровільної здачі або знаряддям чи засобом вчинення правопорушення.

2. Підставами для внесення до ІП «ЄО» відомостей про речі, документи та майно є заява (повідомлення) фізичної або юридичної особи, рапорт поліцейського, що надійшли до органу (підрозділу) поліції.

Під час внесення інформації до ІП «ЄО» зазначаються:

підстава внесення інформації до ІП «ЄО»;

номер та дата реєстрації кримінального провадження;

групове найменування речі, документа, майна;

марка (модель) або модифікація, індивідуальний номер, колір, тип, серія, калібр, рік випуску та ІМЕІ мобільного обладнання, країна-виробник;

реєстраційний номер, вид, марка, модель, колір, рік випуску, найменування та номери агрегатів ТЗ;

серія та/або номер документа, дата видачі, орган, який видав, термін дії документа;

фотозображення;

характерні (індивідуальні) особливості речі або майна;

номер та дата висновку експерта (експертного дослідження) зброї, найменування органу (підрозділу), у якому його проведено;

підстава та дата зняття інформації з обліку.

3. Унесення інформації до ІП «ЄО» про речі, документи та майно здійснюється невідкладно після її отримання працівниками чергової служби (уповноваженими посадовими особами) органів (підрозділів) поліції. Така інформація обов’язково перевіряється на предмет ідентифікації за іншими базами (банками) даних єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України.

4. Зміни та доповнення в ІП «ЄО» відомостей про речі, документи або майно здійснюються впродовж доби з часу отримання такої інформації працівником поліції структурного підрозділу органу (підрозділу) поліції, якому доручено розгляд відповідних матеріалів.

У разі надходження до органу (підрозділу) поліції висновку експерта (експертного дослідження) щодо добровільно зданої, вилученої або знайденої зброї його копія надається поліцейському, якому доручено розгляд відповідних матеріалів.

Поліцейський упродовж доби з часу отримання копії висновку експерта (експертного дослідження) за потреби вносить зміни щодо виду, типу, марки, моделі, серії, номера, калібру, року випуску зброї та відомості про підрозділ Експертної служби МВС України, який провів експертне дослідження (експертизу), дати його проведення та реєстраційного номера.

Якщо впродовж одного місяця не встановлено ідентифікуючих ознак речі, документа або майна, поліцейський, якому доручено розгляд матеріалів, рапортом доповідає про це керівнику (особі, яка виконує його обов’язки), після чого за його резолюцією невідкладно вносить до ІП «ЄО» відповідну інформацію.

5. Зняття інформації про речі, документи або майно з ІП «ЄО» здійснюється працівником поліції структурного підрозділу органу (підрозділу) поліції, яким її було внесено до обліку, упродовж доби з часу отримання відповідних матеріалів із зазначенням підстави та дати зняття з обліку.

У разі передання матеріалів досудового розслідування до іншого органу (підрозділу) поліції зняття інформації про речі, документи або майно у відповідному підрозділі здійснюється на підставі наданих слідчим матеріалів упродовж доби з часу взяття такої інформації на облік у підрозділі, до якого передано матеріали досудового розслідування.

6. Речі та майно, що розшукуються більше п’ятнадцяти років, за винятком орденів, медалей та зброї, знімаються з обліку в ІП «ЄО» автоматично. Відомості про зброю перебувають на обліку до того часу, доки її не буде знайдено, реалізовано або знищено у визначеному законодавством порядку.

Інформація про документи знімається з обліку ІП «ЄО» автоматично після закінчення термінів її зберігання:

50 років - для бланків документів, у тому числі фінансових інструментів;

40 років - для посвідчення водія;

35 років - для паспорта громадянина України у формі книжечки;

10 років - для паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення особи моряка, документів осіб, що визнані недійсними, інших документів, у яких містяться установчі дані про особу;

5 років - для дипломатичного та службового паспорта України, посвідчення члена екіпажу, посвідчення біженця та проїзного документа біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзного документа особи, якій надано додатковий захист;

3 роки - для посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, проїзного документа дитини;

2 роки - для тимчасового посвідчення громадянина України;

1 рік - для посвідки на постійне або тимчасове проживання для іноземців та осіб без громадянства, картки мігранта;

30 днів - для посвідчення особи на повернення в Україну.

Інформація про речі, документи та майно зберігається в ІП «ЄО» один рік з дати її зняття, після чого автоматично знищується.

Начальник

Управління взаємодії

з Національною поліцією

Міністерства внутрішніх

справ України

О.О. Соколовський


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 09.08.2019 — 2019 р., № 60, стор. 138, стаття 2097, код акта 95358/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -