Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

Наказ МВС України від 14.07.2021 № 542 "Про затвердження Положення про орган державного нагляду за охороною праці Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021

Документ актуальний на 23.09.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.07.2021  № 542

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 серпня 2021 р.

за № 1079/36701

Про затвердження Положення про орган державного нагляду за охороною праці Міністерства внутрішніх справ України

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», Постанови Верховної Ради України від 23 червня 1995 року № 244 «Про державний нагляд за безпечним веденням робіт на підприємствах, в установах, організаціях і у військових частинах військових формувань та органів внутрішніх справ і Служби безпеки України» (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 1995 року № 608 «Про заходи щодо виконання Постанови Верховної Ради України від 23 червня 1995 р. № 244» (із змінами), підпункту 43 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878 (із змінами), з метою належної організації діяльності органу державного нагляду за охороною праці МВС НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про орган державного нагляду за охороною праці Міністерства внутрішніх справ України, що додається.

2. Сектору державного нагляду за охороною праці Міністерства внутрішніх справ України (Пиж С.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о.

Голови Державної служби України

з питань праці

Голова Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату Спільного

представницького органу сторони роботодавців

на національному рівні

В. Сажієнко

Г. Осовий

Р. Іллічов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України

14 липня 2021 року № 542

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 серпня 2021 р.

за № 1079/36701

ПОЛОЖЕННЯ

про орган державного нагляду за охороною праці Міністерства внутрішніх справ України

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає організацію, завдання, функції та реалізацію повноважень органу державного нагляду за охороною праці Міністерства внутрішніх справ України (далі - орган ДНОП МВС).

2. Орган ДНОП МВС відповідно до законодавства та в межах компетенції:

здійснює державний нагляд за безпечним веденням робіт особами, які проходять військову службу (навчаються) та з якими не укладаються трудові договори в апараті МВС, Головному сервісному центрі МВС, закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери управління МВС (далі - органи МВС), у Головному управлінні Національної гвардії України, органах військового управління оперативно-територіальних об’єднань, з’єднаннях, військових частинах (підрозділах), вищих військових навчальних закладах, навчальних військових частинах (центрах), базах, закладах охорони здоров’я та установах Національної гвардії України (далі - органи військового управління і військові частини НГУ), поліцейськими, які є здобувачами освіти закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських (далі - заклади освіти МВС), поліцейськими, відрядженими (прикомандированими) до МВС із залишенням на службі в поліції;

здійснює державний нагляд за додержанням вимог законодавства з питань монтажу, ремонту та безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, вантажопідіймальних кранів і ліфтів, підйомників, призначених для переміщення працівників (далі - обладнання підвищеної небезпеки), які експлуатуються в органах МВС, органах військового управління і військових частинах НГУ та закладах освіти МВС;

контролює своєчасність та об’єктивність розслідування нещасних випадків, що сталися з особами, зазначеними в абзаці другому цього пункту, а також колишніми працівниками міліції, що сталися в період проходження ними служби в органах внутрішніх справ, бере участь у розслідуваннях групових нещасних випадків та випадків із смертельними наслідками, які сталися із зазначеною категорією осіб та підлягають спеціальним розслідуванням;

розробляє проєкти нормативно-правових актів з охорони праці та безпечного ведення робіт, які стосуються осіб, зазначених в абзаці другому цього пункту;

веде облік та видає дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки, що виконуються особами, зазначеними в абзаці другому цього пункту, а також на монтаж, ремонт, реконструкцію, налагодження і експлуатацію машин, механізмів, засобів, обладнання підвищеної небезпеки, що експлуатується (застосовується) в органах МВС, органах військового управління і військових частинах НГУ та закладах освіти МВС.

3. Функції органу ДНОП МВС здійснюються структурним підрозділом державного нагляду за охороною праці МВС (далі - підрозділ ДНОП МВС) та структурним підрозділом державного нагляду за охороною праці Головного управління Національної гвардії України (далі - підрозділ ДНОП ГУ НГУ).

4. Орган ДНОП МВС у своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та Законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими та підзаконними нормативно-правовими актами з питань охорони праці, а також цим Положенням.

5. Орган ДНОП МВС має печатки, штампи і бланки зі своїм повним та скороченим найменуванням, необхідні для здійснення його діяльності.

II. Основні завдання та функції органу ДНОП МВС

1. Основні завдання підрозділу ДНОП МВС:

1) здійснення державного нагляду за додержанням законодавства з питань охорони праці особами, які проходять військову службу (навчаються) та з якими не укладаються трудові договори в органах МВС, в закладах освіти МВС, і поліцейськими, відрядженими (прикомандированими) до МВС із залишенням на службі в поліції, а також, за дорученням керівників МВС, за особами, які проходять військову службу (навчаються) та з якими не укладаються трудові договори, в органах військового управління і військових частинах НГУ;

2) координація діяльності та організаційно-методичне забезпечення роботи з охорони праці в органах МВС, органах військового управління і військових частинах НГУ та закладах освіти МВС.

2. Підрозділ ДНОП МВС відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

1) бере участь:

у погодженні технічних завдань та проєктної документації на виготовлення обладнання і техніки спеціального призначення, що експлуатуються особами, зазначеними в абзаці другому пункту 2 розділу I цього Положення, в органах МВС, органах військового управління і військових частинах НГУ та закладах освіти МВС;

у прийнятті в експлуатацію дослідних зразків обладнання і техніки спеціального призначення, що експлуатуються особами, зазначеними в абзаці другому пункту 2 розділу I цього Положення, в органах МВС, органах військового управління і військових частинах НГУ та закладах освіти МВС;

у роботі комісій із розслідування обставин і причин аварій обладнання підвищеної небезпеки, що сталися в органах МВС, закладах освіти МВС та, за дорученням керівників Міністерства, у роботі комісій із розслідування обставин і причин аварій обладнання підвищеної небезпеки, що сталися в органах військового управління і військових частинах НГУ;

у роботі комісій із спеціального розслідування нещасних випадків (групових та із смертельними наслідками), що сталися із здобувачами освіти закладів освіти МВС, поліцейськими, відрядженими (прикомандированими) до МВС із залишенням на службі в поліції, та, за дорученням керівників МВС, у роботі комісій із спеціального розслідування нещасних випадків (групових та із смертельними наслідками), що сталися в органах військового управління і військових частинах НГУ, а також у роботі комісій із спеціального розслідування нещасних випадків (групових та із смертельними наслідками), що сталися із колишніми працівниками міліції в період проходження ними служби в органах внутрішніх справ;

2) веде облік:

обладнання підвищеної небезпеки, яке експлуатується в органах МВС, органах військового управління і військових частинах НГУ та закладах освіти МВС;

нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню, і аварій обладнання підвищеної небезпеки, що сталися в органах МВС, органах військового управління і військових частинах НГУ та закладах освіти МВС, аналізує їх причини, готує пропозиції щодо запобігання таким нещасним випадкам і аваріям;

3) здійснює:

контроль за своєчасністю та об’єктивністю розслідування нещасних випадків, що сталися з поліцейськими, які є здобувачами освіти закладів освіти МВС, поліцейськими, відрядженими (прикомандированими) до МВС із залишенням на службі в поліції, а також колишніми працівниками міліції, що сталися в період проходження ними служби в органах внутрішніх справ;

державний нагляд за додержанням вимог законодавства з питань монтажу, ремонту та безпечної експлуатації обладнання підвищеної небезпеки, яке експлуатується в органах МВС, закладах освіти МВС та, за дорученням керівників МВС, державний нагляд за додержанням вимог законодавства з питань монтажу, ремонту та безпечної експлуатації обладнання підвищеної небезпеки, яке експлуатується в органах військового управління і військових частинах НГУ;

4) розробляє проєкти нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів МВС з питань охорони праці, інших документів МВС з питань охорони праці;

5) проводить обстеження закладів освіти МВС та, за дорученням керівників МВС, обстеження вищих військових навчальних закладів Національної гвардії України на відповідність приміщень та матеріально-технічної бази нормам з охорони праці.

3. Основні завдання підрозділу ДНОП ГУ НГУ:

1) здійснення державного нагляду за додержанням законодавства з питань охорони праці особами, які проходять військову службу (навчаються) та з якими не укладаються трудові договори (далі - військовослужбовці), в органах військового управління і військових частинах НГУ;

2) координація діяльності органів військового управління і військових частин НГУ та організаційно-методичне забезпечення роботи з охорони праці в органах військового управління і військових частинах НГУ.

4. Підрозділ ДНОП ГУ НГУ відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

1) здійснює:

контроль за своєчасністю та об’єктивністю розслідування нещасних випадків, які сталися з військовослужбовцями органів військового управління і військових частин НГУ;

державний нагляд за додержанням вимог законодавства під час експлуатації обладнання підвищеної небезпеки, яке експлуатується військовослужбовцями, в органах військового управління і військових частинах НГУ;

2) організовує:

роботу комісії Головного управління Національної гвардії України з перевірки знань військовослужбовців з питань охорони праці;

навчання з питань охорони праці членів комісії Головного управління Національної гвардії України з перевірки знань з питань охорони праці, інших посадових осіб Головного управління Національної гвардії України;

роботу з питань охорони праці в Головному управлінні Національної гвардії України;

3) бере участь у роботі комісій:

із розслідування обставин і причин аварій обладнання підвищеної небезпеки, що сталися в органах військового управління і військових частинах НГУ;

із спеціального розслідування нещасних випадків (групових та із смертельними наслідками), що сталися в органах військового управління і військових частинах НГУ;

4) веде облік:

нещасних випадків, що сталися в органах військового управління і військових частинах НГУ, аналізує їх причини, готує пропозиції командуванню Національної гвардії України щодо запобігання таким нещасним випадкам;

обладнання підвищеної небезпеки, яке перебуває на балансі та експлуатується в органах військового управління і військових частинах НГУ і не підлягає обліку в підрозділі ДНОП МВС;

5) взаємодіє в установленому порядку з підрозділом ДНОП МВС.

III. Повноваження посадових осіб органу ДНОП МВС

1. Рішення органу ДНОП МВС з питань, що належать до його компетенції, обов’язкові для виконання відповідно органами МВС, органами військового управління і військовими частинами НГУ, закладами освіти МВС, де здійснюється такий державний нагляд.

2. Посадові особи підрозділу ДНОП МВС мають право:

1) безперешкодно, дотримуючись установленого порядку, відвідувати органи МВС, заклади освіти МВС та, за дорученням керівників МВС, органи військового управління і військові частини НГУ з метою перевірки стану безпеки, гігієни праці і виробничого середовища;

2) вимагати від керівників органів МВС, закладів освіти МВС та, за дорученням керівників МВС, від керівників органів військового управління і військових частин НГУ відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимог нормативно-правових актів з охорони праці;

3) зупиняти, обмежувати експлуатацію окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень, інших об’єктів, обладнання підвищеної небезпеки, що експлуатується в органах МВС, закладах освіти МВС та органах військового управління і військових частинах НГУ, якщо їх подальша експлуатація створює загрозу життю чи здоров’ю працюючих та оточуючих;

4) вимагати від керівників органів МВС, закладів освіти МВС та, за дорученням керівників МВС, від керівників органів військового управління і військових частин НГУ проведення (за наявності підстав) розслідування (повторного розслідування) нещасних випадків, скасування та перегляду раніше виданих актів, складених за результатами розслідування таких випадків, у разі їх невідповідності законодавству;

5) запитувати в підрозділу ДНОП ГУ НГУ інформацію щодо виконання ним функцій, передбачених цим Положенням, а також інформацію щодо стану травматизму серед військовослужбовців та працівників органів військового управління і військових частин НГУ;

6) залучати (за потреби) посадових осіб відповідних служб охорони праці для проведення перевірок стану охорони праці.

3. Посадові особи підрозділу ДНОП ГУ НГУ мають право:

1) безперешкодно, дотримуючись установленого порядку, відвідувати органи військового управління та військові частини НГУ з метою перевірки стану безпеки, гігієни праці і виробничого середовища;

2) вимагати від керівників органів військового управління і військових частин НГУ відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимог нормативно-правових актів з охорони праці;

3) в органах військового управління і військових частинах НГУ зупиняти, обмежувати експлуатацію окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень, інших об’єктів, обладнання підвищеної небезпеки, якщо їх подальша експлуатація створює загрозу життю чи здоров’ю військовослужбовців і оточуючих;

4) вимагати від керівників органів військового управління і військових частин НГУ проведення (за наявності підстав) розслідування (повторного розслідування) нещасних випадків, скасування та перегляду раніше виданих актів, складених за результатами розслідувань цих випадків, у разі їх невідповідності законодавству;

5) залучати (за потреби) посадових осіб відповідних служб охорони праці для проведення перевірок стану охорони праці.

4. Результати перевірки посадових осіб органу ДНОП МВС оформлюються приписом, форма якого наведена в додатку до цього Положення. Припис обов’язковий для виконання відповідними посадовими особами органів МВС, органів військового управління і військових частин НГУ та закладів освіти МВС.

Припис складається у двох примірниках, один з яких видається відповідному керівникові органу МВС, органу військового управління чи військової частини НГУ або закладу освіти МВС для виконання, а другий залишається в посадової особи органу ДНОП МВС для здійснення контролю.

Припис посадової особи органу ДНОП МВС може бути скасований відповідним керівником МВС або Національної гвардії України, якому підпорядкована ця посадова особа.

Завідувач Сектору

державного нагляду

за охороною праці

Міністерства внутрішніх

справ України

С. Пиж

Додаток

до Положення про орган державного

нагляду за охороною праці

Міністерства внутрішніх справ України

(пункт 4 розділу III)

ПРИПИС


Документи та файли

Сигнальний документ — f509185n85.docx

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 27.08.2021 — 2021 р., № 66, стор. 475, стаття 4219, код акта 106713/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 12. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 13. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 96 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 14. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 93 "Про внесення змін до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 15. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 94 "Про внесення змін до Інструкції з організації службової кінології в Національній гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 16. Наказ МВС України від 03.02.2021 № 85 "Про затвердження Змін до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період". МВС України. 2021 рікк
 17. Наказ МВС України від 13.01.2021 № 12 "Про затвердження Інструкції із застосування військовослужбовцями Національної гвардії України технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису". МВС України. 2021 рікк
 18. Наказ МВС України від 17.02.2021 № 129 "Про внесення зміни до Інструкції про розміри та умови виплати винагороди поліцейським за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". МВС України. 2021 рікк
 19. Наказ МВС України від 19.02.2021 № 138 "Про затвердження Змін до Порядку доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 20. Наказ МВС України від 02.03.2021 № 166 "Про деякі питання державних номерних знаків транспортних засобів". МВС України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -