<<
>>

Наказ МВС України від 15.01.2018 № 20 "Про затвердження Порядку акумулювання, перерозподілу та використання коштів спеціального фонду від власних надходжень бюджетних установ, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр внутрішніх справ України". МВС України. 2018

Документ актуальний на 05.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.01.2018  № 20


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2018 р.
за № 85/31537

Про затвердження Порядку акумулювання, перерозподілу та використання коштів спеціального фонду від власних надходжень бюджетних установ, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр внутрішніх справ України

Відповідно до статей 13, 22, 51 Бюджетного кодексу України, на підставі Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, та розділу Х Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за № 130/22662, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок акумулювання, перерозподілу та використання коштів спеціального фонду від власних надходжень бюджетних установ, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр внутрішніх справ України, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, наказ МВС від 25 листопада 2014 року № 1270 «Про затвердження Порядку акумулювання, перерозподілу та використання коштів спеціального фонду від власних надходжень бюджетних установ Державної служби України з надзвичайних ситуацій», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 грудня 2014 року за № 1601/26378, наказ МВС від 23 травня 2016 року № 407 «Про затвердження Положення про порядок акумулювання в Адміністрації Державної прикордонної служби України коштів спеціального фонду та їх перерозподіл», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 червня 2016 року за № 877/29007.

3.

Департаменту фінансово-облікової політики МВС (Шевнін С.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
міграційної служби України

Т.в.о. Голови
Державної прикордонної служби України
генерал-лейтенант

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Т.в.о. командувача
Національної гвардії України
генерал-лейтенант

Голова Національної поліції України
генерал поліції другого рангу

Голова Державної
казначейської служби України

Заступник Міністра фінансів УкраїниМ.Ю. СоколюкВ. Серватюк


М. ЧечоткінО.В. Кривенко


С.М. Князєв


Т.Я. Слюз

А. ГрадільЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
15.01.2018 № 20


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2018 р.
за № 85/31537

ПОРЯДОК
акумулювання, перерозподілу та використання коштів спеціального фонду від власних надходжень бюджетних установ, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр внутрішніх справ України

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм акумулювання на рівні органів управління (апарату Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Державної міграційної служби України (далі - відповідальні виконавці бюджетних програм)), а також перерозподілу та використання коштів спеціального фонду бюджетних установ, підпорядкованих відповідальним виконавцям бюджетних програм, які одержуються як надходження від плати за послуги, що надаються ними згідно із законодавством (далі - кошти спеціального фонду).

2. Перерозподіл та використання коштів спеціального фонду здійснюються з метою забезпечення належного фінансування основної діяльності бюджетних установ, підпорядкованих відповідальним виконавцям бюджетних програм, які не забезпечені або частково забезпечені коштами загального фонду державного бюджету та які не мають можливості наповнити спеціальний фонд за рахунок власних надходжень.

3. Відповідальні виконавці бюджетних програм на підставі наказу на кожний бюджетний період визначають:

коди програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету, за якими здійснюються акумулювання і перерозподіл коштів спеціального фонду;

обсяги та строки перерахування коштів спеціального фонду бюджетних установ, підпорядкованих відповідальним виконавцям бюджетних програм;

порядок та умови акумулювання, перерозподілу і використання коштів спеціального фонду на рівні підпорядкованих установ з урахуванням положень цього Порядку.

II. Акумулювання коштів спеціального фонду

1. Обсяги коштів власних надходжень підпорядкованих установ, які перевищують обсяги відповідних витрат (за умови забезпечення ресурсами заходів з виконання основних функцій), підлягають акумулюванню на рівні відповідальних виконавців бюджетних програм.

2. Підпорядковані установи у строки, визначені відповідальними виконавцями, перераховують зазначені в пункті 1 цього розділу кошти спеціального фонду відповідальним виконавцям бюджетних програм на відповідний рахунок, призначений для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень, відкритий у Державній казначейській службі України.

3. Повноту та своєчасність перерахування коштів забезпечують керівники відповідних підпорядкованих установ.

4. Перерахування коштів спеціального фонду відповідальним виконавцям бюджетних програм та подальший їх перерозподіл здійснюються лише в межах однієї програми та однієї групи власних надходжень відповідно до розділу Х Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за № 130/22662.

III. Перерозподіл та використання акумульованих коштів спеціального фонду

1. Відповідальні виконавці бюджетних програм спрямовують зазначені в пункті 1 розділу ІІ цього Порядку кошти в першу чергу на:

погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату;

погашення заборгованості за комунальні послуги та енергоносії.

У разі відсутності такої заборгованості відповідальні виконавці бюджетних програм спрямовують зазначені в пункті 1 розділу ІІ цього Порядку кошти на заходи, необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду державного бюджету за відповідними бюджетними програмами.

2. Підпорядковані установи в разі незабезпечення або часткового забезпечення потреби в коштах загального фонду і спеціального фонду подають відповідальним виконавцям бюджетних програм обґрунтовані заявки про додаткову потребу в коштах спеціального фонду.

3. Відповідальні виконавці бюджетних програм за результатами розгляду отриманих заявок приймають рішення про перерозподіл акумульованих коштів спеціального фонду та перераховують відповідні суми коштів підпорядкованим установам.

4. Власні надходження, що надійшли на відповідні рахунки, використовуються відповідно до статей 13 та 51 Бюджетного кодексу України та згідно з кошторисом, який складено та затверджено відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 28 лютого 2002 року № 228.

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється згідно із чинним законодавством, що діє у сфері публічних закупівель.

6. Не використані у поточному році кошти зберігаються на рахунку спеціального фонду державного бюджету для покриття витрат у наступному бюджетному періоді відповідно до законодавства.

IV. Відображення в бухгалтерському обліку та звітності господарських операцій

1. Бухгалтерський облік операцій з акумулювання та перерозподілу коштів спеціального фонду, що надходять від підпорядкованих установ, здійснюється відповідальними виконавцями бюджетних програм, їх підпорядкованими установами на субрахунках згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року № 1203, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2014 року за № 161/24938.

2. Операції з коштами спеціального фонду відображаються відповідальними виконавцями бюджетних програм, підпорядкованими установами у фінансовій та бюджетній звітності відповідно до вимог законодавства на основі даних бухгалтерського обліку.

Директор ДФОП МВС

С.М. Шевнін


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 09.02.2018 — 2018 р., № 12, стор. 117, стаття 423, код акта 89013/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -