<<
>>

Наказ МВС України від 15.04.2016  № 311 "Про затвердження Положення про відділ прикордонної служби Державної прикордонної служби України". МВС України. 2016

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.04.2016  № 311


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 травня 2016 р.
за № 719/28849

Про затвердження Положення про відділ прикордонної служби Державної прикордонної служби України

Відповідно до статті 10 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», абзацу дванадцятого підпункту 3 пункту 11 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, пункту 4 Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 533, з метою організації діяльності відділів прикордонної служби Державної прикордонної служби України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про відділ прикордонної служби Державної прикордонної служби, що додається.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Міністр оборони України
генерал армії України

Голова Державної
прикордонної служби України
С.Т.

Полторак


В. НазаренкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
15.04.2016  № 311


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 травня 2016 р.
за № 719/28849

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ прикордонної служби Державної прикордонної служби України

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає призначення, основні функції, повноваження, права, організацію управління і забезпечення діяльності відділу прикордонної служби Державної прикордонної служби України (далі - Держприкордонслужба).

2. Відділ прикордонної служби є основним підрозділом прикордонного загону (прикордонної комендатури), призначеним для безпосередньої охорони та захисту визначеної ділянки державного кордону, здійснення прикордонного контролю і пропуску через державний кордон України та до тимчасово окупованої території і з неї осіб, транспортних засобів, вантажів, забезпечення дотримання режиму державного кордону України, прикордонного режиму та режиму в пунктах пропуску через державний кордон України (пунктах контролю, контрольних пунктах в’їзду-виїзду), а також здійснення інших повноважень, передбачених законодавством України.

3. У своїй діяльності відділ прикордонної служби керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, міжнародними договорами з прикордонних питань та цим Положенням.

4. Враховуючи оперативність обстановки на ділянці відповідальності, виконання кількох різнорідних завдань, наявність підрозділів, які перебувають у відриві, чисельність особового складу, фізико-географічні та екологічні умови, відділи прикордонної служби поділяються на чотири категорії (І, ІІ, ІІІ, ІV), що визначаються актами організаційно-розпорядчого характеру Адміністрації Держприкордонслужби для кожного відділу прикордонної служби окремо.

5. Залежно від специфіки, завдань, а також форм оперативно-службової діяльності відділи прикордонної служби можуть бути таких типів:

тип «А» - відділи, призначені для здійснення прикордонного контролю, виявлення та припинення правопорушень, протидію яким законодавством України віднесено до компетенції Держприкордонслужби;

тип «Б» - відділи, призначені для охорони визначеної ділянки державного кордону України поза пунктами пропуску, здійснення прикордонного контролю, виявлення та припинення правопорушень, протидію яким законодавством України віднесено до компетенції Держприкордонслужби;

тип «В» - відділи, призначені для охорони визначеної ділянки державного кордону України поза пунктами пропуску, виявлення та припинення правопорушень, протидію яким законодавством України віднесено до компетенції Держприкордонслужби;

тип «С» - відділи, призначені для виконання завдань з охорони державного кордону України, здійснення прикордонного контролю, проведення заходів з пошуку та затримання правопорушників, локалізації нестандартних (кризових) ситуацій, виявлення та припинення правопорушень, протидію яким законодавством України віднесено до компетенції Держприкордонслужби, виконання інших завдань, покладених на Держприкордонслужбу.

6. Залежно від визначених завдань, особливостей ділянки відповідальності й обстановки, що на ній склалася, до відділу прикордонної служби організаційно можуть входити: відділення або групи інспекторів прикордонної служби, дільничних інспекторів прикордонної служби, силової підтримки, управління службою, зв’язку, кінологічні, технічних засобів охорони державного кордону, по роботі з іноземцями та адміністративного провадження, документального забезпечення, логістики та інші, передбачені штатом прикордонного загону.

Відділу прикордонної служби можуть підпорядковуватись прикордонні застави.

7. Відділення або група інспекторів прикордонної служби є підрозділом, який безпосередньо виконує завдання з охорони державного кордону України на ділянці відділу прикордонної служби у визначений час, здійснює прикордонний контроль і пропуск через державний кордон України та до тимчасово окупованої території і з неї осіб, транспортних засобів, вантажів, виявляє та припиняє правопорушення, протидію яким законодавством України віднесено до компетенції Держприкордонслужби.

Відділення або група дільничних інспекторів прикордонної служби є підрозділом, який безпосередньо виконує завдання з охорони державного кордону України, бере участь в роботі з громадськими формуваннями з охорони громадського порядку і державного кордону, місцевим населенням, виявляє та припиняє правопорушення, протидію яким законодавством України віднесено до компетенції Держприкордонслужби.

Відділення або група інспекторів прикордонної служби, дільничних інспекторів прикордонної служби може дислокуватись окремо від місця дислокації відділу прикордонної служби.

8. Відділу прикордонної служби може визначатись ділянка відповідальності, яка обмежується державним кордоном України (визначеним рубежем) по фронту, розмежувальними лініями справа та зліва, а також тиловою межею контрольованого прикордонного району.

Розмежувальні лінії визначаються наказом прикордонного загону. За потреби між відділами прикордонної служби установлюються тимчасові розмежувальні лінії згідно з наказом прикордонного загону.

9. Відділ прикордонної служби або його структурні підрозділи можуть виконувати визначені завдання на ділянці відповідальності іншого підрозділу охорони державного кордону України або поза межами ділянок відповідальності підрозділів охорони державного кордону, у тому числі на території суміжних держав, у порядку, встановленому законодавством України.

10. Виконуючи завдання з охорони державного кордону України, відділ прикордонної служби взаємодіє з підрозділами Збройних Сил України, Національної гвардії України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органів, контрольних органів і служб у пунктах пропуску (пунктах контролю, контрольних пунктах в’їзду-виїзду), органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими формуваннями з охорони громадського порядку і державного кордону, що виконують завдання на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби, а також підрозділами прикордонної охорони суміжних держав у порядку і на засадах, установлених законодавством України.

ІІ. Завдання, функції, повноваження, права відділу прикордонної служби

1. Основними завданнями відділу прикордонної служби є:

1) недопущення незаконної зміни проходження державного кордону України, дотримання режиму державного кордону України, прикордонного режиму та режиму в пунктах пропуску через державний кордон України (пунктах контролю, контрольних пунктах в’їзду-виїзду);

2) здійснення прикордонного контролю і пропуску через державний кордон України та до тимчасово окупованої території і з неї осіб, транспортних засобів, вантажів, а також виявлення і припинення випадків незаконного їх переміщення;

3) участь у заходах, спрямованих на боротьбу з тероризмом, припинення діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), організованих груп та злочинних організацій, що порушили порядок перетинання державного кордону України;

4) виявлення та припинення правопорушень, протидію яким законодавством України віднесено до компетенції Держприкордонслужби;

5) участь у здійсненні державної охорони місць постійного і тимчасового перебування Президента України та посадових осіб, визначених у Законі України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», у межах компетенції.

2. Виконання зазначених завдань є оперативно-службовою діяльністю відділу прикордонної служби.

3. Відділ прикордонної служби відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює охорону державного кордону України на суші, морі, річках, озерах та інших водоймах, припиняє будь-які спроби незаконної зміни проходження державного кордону України;

2) здійснює контроль за дотриманням режиму державного кордону України, прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України та в контрольних пунктах в’їзду-виїзду;

3) здійснює прикордонний контроль (окремі процедури прикордонного контролю) і пропуск осіб, транспортних засобів, вантажів у пунктах пропуску через державний кордон України, пунктах контролю та в контрольних пунктах в’їзду-виїзду, а також виявляє і припиняє випадки незаконного їх переміщення;

4) у взаємодії з підрозділами Збройних Сил України, Національної гвардії України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органів припиняє збройні конфлікти та інші провокації на державному кордоні України, бере участь у відбитті вторгнення або нападу на територію України збройних сил іншої держави або груп держав;

5) самостійно та у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України, Збройних Сил України, правоохоронних органів бере участь у боротьбі з тероризмом;

6) бере участь у проведенні прикордонних (спільних) операцій, здійснює спеціальні дії щодо пошуку порушників законодавства України з прикордонних питань;

7) на основі аналізу ризиків у сфері прикордонної безпеки здійснює протидію нелегальній міграції, торгівлі людьми, незаконному переміщенню осіб через державний кордон України, зброї, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, боєприпасів, вибухових, отруйних, радіоактивних речовин, матеріалів та інших предметів, заборонених до переміщення через державний кордон України та до тимчасово окупованої території і з неї, порушенням порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї;

8) здійснює запобігання кримінальним та адміністративним правопорушенням, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби, їх виявлення, припинення, провадження у справах про адміністративні правопорушення згідно із законами;

9) здійснює охорону, супроводження та тримання затриманих осіб у спеціальних приміщеннях;

10) здійснює виявлення в пунктах пропуску (пунктах контролю, контрольних пунктах в’їзду-виїзду) осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді та суду, ухиляються від відбуття кримінальних покарань, та виконання в установленому порядку інших доручень уповноважених державних органів;

11) запобігає виникненню прикордонних конфліктів та інцидентів на державному кордоні України;

12) здійснює в межах контрольованих прикордонних районів контроль за дотриманням іноземцями та особами без громадянства встановлених правил перебування на території України;

13) у випадках, передбачених законодавством України, безпосередньо організовує прийняття заяв про визнання осіб біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, у порядку, визначеному Законом України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»;

14) здійснює самостійно або разом із спеціально уповноваженими на те підрозділами органів виконавчої влади і посадовими особами контроль у районах несення служби за збереженням природних ресурсів і підводної культурної та археологічної спадщини, дотриманням правил промислової та іншої діяльності, охороною довкілля;

15) здійснює добування, збирання, узагальнення та аналіз даних обстановки на ділянці відповідальності, прогнозує тенденції її розвитку, виявляє причини та умови, що призводять до порушень законодавства у сфері охорони державного кордону України, вживає в межах своєї компетенції заходів щодо їх усунення;

16) здійснює оцінку загроз у сфері безпеки державного кордону України та оцінку ризиків у сфері охорони державного кордону України, безпосередньо здійснює профілювання ризиків на ділянці відповідальності;

17) здійснює інформаційно-аналітичну роботу та подає до прикордонного загону (прикордонної комендатури) поточні оперативно-службові (звітно-інформаційні) та звітні документи;

18) опрацьовує та подає до прикордонного загону (прикордонної комендатури) пропозиції щодо запровадження в оперативно-службову діяльність нових способів несення служби прикордонними нарядами;

19) організовує та здійснює заходи, спрямовані на підтримання особового складу, озброєння та техніки в постійній готовності до виконання раптово виникаючих завдань;

20) координує діяльність контрольних органів і служб, що здійснюють передбачені законодавством види державного контролю при перетинанні державного кордону України;

21) організовує, спрямовує і контролює повсякденну діяльність громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону з питань, що належать до його компетенції;

22) здійснює контроль за радіаційною обстановкою на ділянці відповідальності та заходи щодо реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;

23) інформує органи державної влади та громадян про аварії, пожежі, катастрофи, стихійні лиха та інші надзвичайні події на державному кордоні України, у прикордонній смузі та контрольованих прикордонних районах у межах ділянки відповідальності, а також про дані та факти, що свідчать про загрозу безпеці суспільства і держави, про порушення законодавства з прикордонних питань, пов’язані зі службовою діяльністю посадових осіб;

24) бере участь у заходах щодо забезпечення державної охорони місць постійного і тимчасового перебування Президента України та посадових осіб, визначених у Законі України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб»;

25) в окремих випадках залучається до заходів особистої охорони (фізичного захисту) військовослужбовців і працівників Держприкордонслужби, а також їхніх близьких родичів;

26) застосовує зброю, спеціальні засоби та заходи фізичного впливу у випадках, визначених законодавством України;

27) здійснює заходи з охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом, забезпечення функціонування та безпеки застосування засобів зв’язку, автоматизації, криптографічного та технічного захисту інформації, ведення діловодства;

28) виконує завдання оперативно-технічної служби на вузлах зв’язку відділу прикордонної служби;

29) здійснює інженерне облаштування державного кордону України та експлуатацію інженерних споруд на ділянці відповідальності;

30) аналізує суспільно-політичну обстановку на ділянці відповідальності, веде інформаційно-пропагандистську та роз’яснювальну роботу в інтересах виконання визначених завдань через різні засоби розповсюдження інформації;

31) забезпечує правопорядок і дисципліну, запобігає і протидіє корупційним діянням та кримінальним правопорушенням особового складу відділу прикордонної служби, здійснює його правове, військово-патріотичне виховання;

32) здійснює підготовку особового складу, заходи із запобігання його травматизму та загибелі;

33) забезпечує належне утримання та використання матеріально-технічних засобів казармено-житлового фонду;

34) виконує інші завдання в межах повноважень, передбачених законодавством України.

4. Відділу прикордонної служби надаються права, визначені статтею 20 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», а також права:

1) залучати спеціалістів органів державної влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, громадських організацій, створених відповідно до законодавства (за згодою), для розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) запитувати в установленому чинним законодавством України порядку від органів державної влади, державних підприємств, установ та організацій інформацію про хід виконання завдань і здійснення заходів забезпечення дотримання режиму державного кордону України, прикордонного режиму та режиму в пунктах пропуску через державний кордон України (пунктах контролю, контрольних пунктах в’їзду-виїзду) у межах компетенції.

ІІІ. Організація управління і забезпечення діяльності відділу прикордонної служби

1. Відділ прикордонної служби очолює начальник відділу прикордонної служби (далі - начальник відділу).

2. Призначення на посаду й звільнення з посади начальника відділу здійснюється в порядку, встановленому Положенням про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України, затвердженим Указом Президента України від 29 грудня 2009 року № 1115.

3. Начальник відділу безпосередньо підпорядковується начальнику прикордонного загону (коменданту прикордонної комендатури) і є прямим начальником для всього особового складу відділу прикордонної служби.

4. Керівництво підпорядкованим відділом прикордонної служби начальник відділу здійснює особисто та через своїх заступників.

5. Начальник відділу відповідає за:

1) охорону визначеної ділянки;

2) готовність відділу прикордонної служби до дій, підготовку, правильне застосування підпорядкованих сил і засобів та успішне виконання ними визначених завдань в установлений строк;

3) організацію та результати оперативно-службової діяльності відділу прикордонної служби;

4) виконання заходів щодо охорони державної таємниці, захисту інформації з обмеженим доступом та організацію діловодства;

5) організацію інформаційно-аналітичної роботи, аналізу ризиків та здійснення профілювання ризиків на ділянці відповідальності;

6) підтримання зв’язку на ділянці відділу прикордонної служби та створення належних умов щодо забезпечення технічного захисту інформації, правильне використання засобів криптографічного захисту інформації та дотримання безпеки зв’язку;

7) підтримання взаємодії з підрозділами Збройних Сил України, Національної гвардії України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органів, контрольних органів і служб у пунктах пропуску (пунктах контролю, контрольних пунктах в’їзду-виїзду), органами державної влади, громадськими формуваннями з охорони громадського порядку і державного кордону, а також підрозділами прикордонної охорони суміжних держав, якщо це передбачено законодавством України та міжнародними договорами;

8) морально-психологічний стан та роботу з особовим складом, дотримання ним законності, правопорядку та дисципліни, збереження життя та здоров’я підлеглих;

9) організацію ведення військового господарства у відділі прикордонної служби, стан і збереження озброєння та спецзасобів, боєприпасів, транспортних та інших матеріально-технічних засобів і законність їх використання, організацію і стан пожежної безпеки.

6. Начальник відділу зобов’язаний:

1) знати і правильно застосовувати норми міжнародних договорів з прикордонних питань, законодавство України, нормативно-правові акти та акти організаційно-розпорядчого характеру Міністерства внутрішніх справ України, Держприкордонслужби з питань організації оперативно-службової діяльності на ділянці відповідальності;

2) особисто виконувати вимоги чинного законодавства України і вимагати їх виконання від підпорядкованого особового складу;

3) знати місцевість, проходження державного кордону України, характер виробничої діяльності місцевого населення, керівництво органів державної влади, підприємств, установ і громадських організацій, землекористувачів та власників господарських об’єктів у межах ділянки відповідальності;

4) організовувати оперативно-службову діяльність на ділянці відділу прикордонної служби відповідно до визначених завдань;

5) володіти обстановкою на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби та вчасно реагувати на її зміни, приймати рішення, визначати завдання підлеглим та вимагати їх неухильного виконання, постійно здійснювати управління відділом прикордонної служби та керувати його оперативно-службовою діяльністю;

6) знати можливості відділу прикордонної служби, точні відомості про особовий склад, озброєння, боєприпаси, техніку, пальне, матеріальні засоби, що є у відділі прикордонної служби за штатом, списком і в наявності;

7) особисто опрацьовувати та вести оперативно-службові та бойові документи, перелік яких визначається відповідно до чинного законодавства;

8) організовувати підготовку та направлення до прикордонного загону (прикордонної комендатури) інформаційно-аналітичних матеріалів та звітів про результати оперативно-службової діяльності, пропозицій щодо її вдосконалення;

9) знати тактику дій правопорушників та організовувати запобігання правопорушенням, протидію яким законодавством України віднесено до компетенції Держприкордонслужби;

10) організовувати ефективне застосування в оперативно-службовій діяльності зброї, техніки, інженерних споруд та службових собак відділу прикордонної служби відповідно до законодавства;

11) постійно вдосконалювати свою фахову підготовку;

12) особисто брати участь у службі у складі прикордонних нарядів;

13) забезпечити охорону державної таємниці та захист інформації з обмеженим доступом, приховане управління, запобігання витоку інформації з обмеженим доступом, здійснення технічного захисту інформації, безпеку зв’язку та протидію технічним розвідкам, контроль за станом режиму секретності, пропускний та внутрішньооб’єктовий режими;

14) організовувати заходи щодо забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, протидію яким законодавством України віднесено до компетенції Держприкордонслужби;

15) забезпечувати дотримання встановленого законодавством України порядку тримання затриманих осіб в спеціальних приміщеннях, збереження життя та здоров’я затриманих осіб, своєчасне і повне забезпечення їх за визначеними видами забезпечення, виконання завдань щодо супроводження та передавання затриманих осіб уповноваженим органам державної влади України або компетентним органам інших держав;

16) подавати в установленому законодавством порядку пропозиції щодо призначення на посади особового складу відділу прикордонної служби;

17) знати ділові якості та морально-психологічний стан підпорядкованого особового складу, організовувати заходи щодо збереження його життя та здоров’я, подавати приклад дисциплінованості, неухильного виконання вимог законодавства, наказів і розпоряджень начальників, бути ввічливим і справедливим у ставленні до підлеглих, не принижувати їх честі і гідності;

18) здійснювати контроль організації роботи з особовим складом і його підготовки та особисто брати участь у її проведенні, знати потреби і запити особового складу, приймати рішення за його заявами, скаргами та іншими зверненнями;

19) проводити роботу щодо запобігання правопорушенням та корупційним проявам серед підпорядкованого особового складу, своєчасно виявляти та припиняти правопорушення, вживати заходів щодо усунення причин та передумов їхньої появи, негайно доповідати начальнику прикордонного загону (коменданту прикордонної комендатури) про кримінальне, корупційне, адміністративне правопорушення, вчинене підлеглим;

20) здійснювати заходи щодо запобігання катастрофам, аваріям, поломкам озброєння і техніки, а також вимагати дотримання заходів безпеки підпорядкованим особовим складом під час виконання службових обов’язків, поводження з озброєнням, боєприпасами і технікою, проведення занять, навчальних стрільб, господарських робіт;

21) періодично перевіряти наявність, стан та облік матеріальних носіїв секретної інформації, озброєння, техніки, технічних засобів охорони державного кордону, інженерних споруд та загороджень, службових собак та матеріальних засобів, організовувати їх експлуатацію, зберігання та обслуговування;

22) вживати заходів щодо запобігання розкраданню, знищенню чи псуванню військового майна та притягнення винних до відповідальності;

23) організовувати експлуатацію, збереження і використання за призначенням казармено-житлового фонду, комунальних споруд, інженерних мереж, наданих для розквартирування відділу прикордонної служби;

24) організовувати та здійснювати заходи, спрямовані на захист особового складу, озброєння, боєприпасів, техніки і майна від зброї масового ураження, звичайних засобів ураження;

25) під час вирішення питань, пов’язаних з трудовою діяльністю працівників, додержуватися законодавства про працю;

26) виконувати інші обов’язки, визначені чинним законодавством України та актами організаційно-розпорядчого характеру Міністерства внутрішніх справ України та Держприкордонслужби.

7. Начальник відділу прикордонної служби має право:

1) віддавати накази й визначати завдання з усіх питань оперативно-службової діяльності підпорядкованому особовому складу;

2) визначати порядок виконання завдань відділом прикордонної служби в межах наданих йому повноважень;

3) запроваджувати (припиняти) посилений режим несення служби на ділянці відповідальності (із доповіддю начальнику прикордонного загону (коменданту прикордонної комендатури));

4) розглядати справи про адміністративні правопорушення, розгляд яких законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби, накладати стягнення або передавати справи про адміністративні правопорушення на розгляд інших уповноважених органів виконавчої влади або судів;

5) брати участь у прикордонно-представницькій роботі з питань забезпечення режиму державного кордону України та врегулювання прикордонних конфліктів та інцидентів, які виникають на державному кордоні України;

6) вносити пропозиції начальнику прикордонного загону (коменданту прикордонної комендатури) щодо удосконалення оперативно-службової діяльності відділу прикордонної служби;

7) у межах, передбачених законодавством, приймати рішення про спрощення прикордонного контролю;

8) вести службове листування з питань, що належать до компетенції відділу прикордонної служби;

9) складати та підписувати посадові інструкції підпорядкованого особового складу, забезпечувати погодження таких інструкцій із заінтересованими структурними підрозділами прикордонного загону (посадовими особами прикордонної комендатури) та подавати їх на затвердження відповідному начальнику;

10) працювати із секретною інформацією та матеріальними носіями такої інформації, створювати, розглядати, підписувати, погоджувати та затверджувати проекти секретних документів відповідно до законодавства;

11) брати участь, а також у межах своєї компетенції організовувати та проводити наради із залученням представників правоохоронних органів, органів державної влади, підприємств та організацій, громадських організацій та громадян;

12) готувати пропозиції щодо заохочення громадян України та іноземців за сприяння Держприкордонслужбі.

8. Начальник відділу користується іншими правами, які передбачено чинним законодавством України.

Начальник відділу користується дисциплінарними правами в порядку, визначеному статтею 8 Дисциплінарного Статуту Збройних Сил України.

У разі відсутності начальника відділу його обов’язки виконує один із його заступників або особа, визначена наказом прикордонного загону.

9. Відділ прикордонної служби не є юридичною особою. Відділ прикордонної служби має печатку із своїм найменуванням, інші печатки й штампи для забезпечення документообігу відповідно до чинного законодавства України, що регламентує здійснення прикордонного контролю та пропуску через державний кордон України та до тимчасово окупованої території і з неї осіб, транспортних засобів, вантажів.

Директор
Департаменту формування
політики щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу

В.Є. Боднар


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 03.06.2016 — 2016 р., № 41, / № 44, 2016, стор. 111 (ДІ) /, стор. 220, стаття 1555, код акта 81981/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -