<<
>>

Наказ МВС України від 15.04.2016  № 313 "Про затвердження Правил відбору та прийому на навчання до юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ". МВС України. 2016

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.04.2016  № 313


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 квітня 2016 р.
за № 666/28796

Про затвердження Правил відбору та прийому на навчання до юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ

Відповідно до вимог частини сьомої статті 18 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 8 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», пункту 11 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, пункту 19 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, пунктів 1.1, 1.3 глави 1 Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19 червня 2003 року № 389, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04 липня 2003 року за № 547/7868, та з метою забезпечення належного відбору і прийому на навчання до юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила відбору та прийому на навчання до юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ, що додаються.

2. Керівникам територіальних органів Національної поліції України, Національної гвардії України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, організувати роботу з відбору та направлення кандидатів на навчання до юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ.

3.

Національній академії внутрішніх справ (Чернєй В.В.) організувати розгляд направлених навчальних справ, проведення психологічного тестування, додаткового медичного огляду кандидатів на навчання та вступних випробувань.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МВС від 31 березня 2015 року № 362 «Про затвердження Правил відбору та прийому на навчання до юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 квітня 2015 року за № 450/26895.

5. Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС (Слівінський В.Р.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Тахтая О.В.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
міграційної служби України

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Голова Національної поліції України
підполковник поліції

Т. в. о. Голови Державної
прикордонної служби України

Т. в. о. Міністра освіти і науки України
М.Ю. Соколюк


М. Чечоткін


Х. Деканоідзе


В. Серватюк

І.Р. СовсунЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
15.04.2016 № 313


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 квітня 2016 р.
за № 666/28796

ПРАВИЛА
відбору та прийому на навчання до юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ

I. Загальні положення

1. Ці Правила визначають умови відбору та прийому на навчання до юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва (далі - ліцей) Національної академії внутрішніх справ (далі - НАВС).

2. Ліцей є загальноосвітнім навчальним закладом ІІІ ступеня з профільним навчанням та допрофесійною підготовкою.

3. Усі питання, пов’язані з прийомом до ліцею, вирішуються на засіданнях приймальної комісії НАВС (далі - приймальна комісія), склад якої затверджується наказом ректора НАВС. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і офіційному веб-сайті НАВС у день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

II. Умови прийому на навчання

На навчання до ліцею приймаються за направленнями територіальних органів Національної поліції України, Національної гвардії України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, та Національної академії внутрішніх справ (далі - комплектуючі органи) придатні за станом здоров’я діти громадян України, які закінчили у рік вступу 9-й клас загальноосвітнього навчального закладу та мають базову загальну середню освіту;

діти, батьки яких - колишні працівники органів внутрішніх справ, поліцейські, військовослужбовці Національної гвардії України, військовослужбовці, особи рядового та начальницького складу центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, - загинули, стали інвалідами І групи чи визнані у встановленому законодавством порядку особами безвісно відсутніми при виконанні службових обов’язків, пов’язаних із безпосередньою участю у забезпеченні охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, або померли в результаті отриманих поранень чи травм, пов’язаних із безпосередньою участю у забезпеченні охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також стали інвалідами І групи внаслідок захворювань чи каліцтва, отриманих при виконанні службових обов’язків;

діти, батьки (один з батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції, чи стали інвалідами І групи, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України під час антитерористичної операції, забезпеченні її проведення;

діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, із сімей колишніх працівників органів внутрішніх справ, поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України, військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України;

діти колишніх працівників органів внутрішніх справ, поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України, військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, які загинули, померли чи стали інвалідами при виконанні службових обов’язків (у тому числі інвалідність яких пов’язана з участю у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції);

діти колишніх працівників органів внутрішніх справ, поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України, військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, які загинули, померли чи стали інвалідами за обставин, не пов’язаних із виконанням службових обов’язків;

діти, батьки яких захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, яким надане таке право Указом Президента України від 29 жовтня 2014 року № 835 ,,Про невідкладні заходи щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян”;

діти пенсіонерів органів внутрішніх справ, Національної поліції України, пенсіонерів з числа військовослужбовців Національної гвардії України, військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, які загинули, померли чи стали інвалідами;

діти, у яких один із батьків є поліцейським та має вислугу в календарному обчисленні 20 років і більше, діти, у яких один із батьків є громадянином, звільненим з поліції за віком, за станом здоров’я чи у зв’язку із скороченням штату або проведенням організаційних заходів, вислуга років у календарному обчисленні якого становить 20 років і більше, діти, у яких один із батьків є поліцейським, який став інвалідом унаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням служби;

за наявності вакантних місць та за умови, якщо середній бал свідоцтва про базову загальну середню освіту не нижче 9 балів за 12-бальною шкалою оцінювання:

діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків (за винятком осіб, зазначених у абзаці четвертому цього пункту), за рекомендацією обласних, Київської та Севастопольської міських та районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, центральних органів виконавчої влади, інших установ та організацій;

діти поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України, військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, а також діти пенсіонерів з їх числа та діти пенсіонерів органів внутрішніх справ.

III. Порядок відбору кандидатів на навчання

1. Відбір кандидатів на навчання до ліцею здійснюють підрозділи кадрового забезпечення комплектуючих органів (далі - підрозділи кадрового забезпечення).

Матеріали вивчення кандидатів на навчання обробляються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

2. Заява про вступ до ліцею подається до підрозділу кадрового забезпечення особисто батьками дітей або їхніми законними представниками.

3. Підрозділи кадрового забезпечення оформляють на кандидатів на навчання в ліцеї навчальну справу, до якої долучаються:

заява батьків дітей або їх законних представників;

анкета кандидата на навчання в юридичному ліцеї імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ (додаток 1);

автобіографія кандидата на навчання в ліцеї;

копія свідоцтва про народження;

довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, форма якої затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22 липня 2003 року № 204 «Про затвердження форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2003 року за № 709/8030;

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків кандидата на навчання (за наявності);

довідка про період проходження служби в органах внутрішніх справ, Національній поліції, підрозділах Національної гвардії України, центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, батьками дітей або їхніми законними представниками із зазначенням наказів про прийняття та звільнення зі служби;

характеристика із загальноосвітнього навчального закладу, підписана класним керівником та директором;

табель успішності за останній навчальний рік;

копія документа державного зразка про базову загальну середню освіту (оригінал подається кандидатами на навчання до приймальної комісії під час реєстрації вступників);

дипломи, грамоти та інші документи, які відображають навчальні та/або творчі, спортивні досягнення кандидата (за наявності);

медична довідка (лікарський консультаційний висновок), форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974;

копія карти імунізації за формою № 063-1/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)»;

копії документів, які підтверджують право на пільги при вступі до ліцею (свідоцтво про смерть або отримання інвалідності чи каліцтва батьків (одного з батьків); посвідчення учасника бойових дій або довідка відповідно до додатка 1 або 2 до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413; рішення суду (органу опіки та піклування) про призначення опікунства або піклування; рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою; довідка відповідно до додатка 2 до Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 року № 51), (оригінали подаються кандидатами на навчання до приймальної комісії під час реєстрації вступників);

копії висновків органів внутрішніх справ, підрозділів Національної  поліції України, Національної гвардії України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, про загибель (поранення, нещасні випадки) та висновки військово-лікарської комісії і лікарсько-трудової експертної комісії про отримання інвалідності батьками (представниками законних інтересів дитини) при виконанні службових обов’язків або внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що мали місце в період проходження ними служби;

висновок про направлення на навчання до юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ (додаток 2);

висновок служби у справах дітей місцевої державної адміністрації про стан утримання, навчання та виховання дитини в сім’ї представника її законних інтересів (для дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків);

шість кольорових фотокарток, завірених працівником підрозділу кадрового забезпечення (без головного убору, на матовому папері, розміром 3 х 4 см, без куточка).

4. Відповідальними за відбір кандидатів на навчання в ліцей є керівники комплектуючих органів, які проводили їх вивчення, за правильність оформлення навчальних справ - керівники підрозділів кадрового забезпечення.

5. Оформлені навчальні справи кандидатів на навчання в ліцеї надсилаються до НАВС не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку реєстрації вступників.

6. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у вступних випробуваннях на навчання в ліцеї, про що повідомляє підрозділи кадрового забезпечення та батьків дітей або їх законних представників не пізніше ніж за 10 робочих днів до початку реєстрації вступників.

7. Навчальні справи, оформлені з порушенням установлених цими Правилами вимог або надіслані до НАВС після зазначеного в пункті 5 цього розділу строку, приймальною комісією не розглядаються і повертаються до підрозділів кадрового забезпечення, які їх надіслали.

8. Кандидати на навчання під час реєстрації безпосередньо в ліцеї проходять медичний огляд та психологічне тестування.

IV. Організація та проведення вступних випробувань

1. Організація вступних випробувань, порядок їх проведення та прийому до ліцею покладаються на приймальну комісію.

2. Дата початку вступних випробувань доводиться приймальною комісією до комплектуючих органів не пізніше ніж за 60 календарних днів до їх початку.

3. Розклад вступних випробувань затверджується головою приймальної комісії і оприлюднюється на веб-сайті НАВС та інформаційних стендах приймальної комісії за 10 календарних днів до початку вступних випробувань.

4. Кандидати на навчання в ліцеї складають вступні випробування з фізичної підготовки, правознавства (усно) та української мови (диктант) в обсязі навчальної програми 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів.

5. Вступні випробування складаються державною мовою. Для осіб, які не вивчали української мови (не атестовані з української мови), приймальна комісія встановлює вступний екзамен з тієї мови, оцінка з якої виставлена в документі про базову загальну середню освіту.

6. Вступне випробування з фізичної підготовки складається першим, його результати враховуються нарівні з результатами інших вступних випробувань.

Нормативи вправ із визначення рівня фізичної підготовки для кандидатів на навчання в юридичному ліцеї імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ наведено в додатку 3 до цих Правил.

Кандидати на навчання в ліцеї, які за станом здоров’я (перенесені операції, травми та інші фізичні вади, що мають довгостроковий характер) не можуть складати вступне випробування з фізичної підготовки, до подальших вступних випробувань не допускаються.

7. Програма вступних випробувань із правознавства розробляється НАВС і оприлюднюється на веб-сайті НАВС та інформаційних стендах приймальної комісії за 60 календарних днів до початку вступних випробувань.

8. Перескладання вступних випробувань не дозволяється.

9. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, або знання яких було оцінено нижче ніж 4 бали за 12-бальною шкалою, або рівень фізичної підготовки яких визнано недостатнім, а також особи, які забрали документи до початку вступних випробувань, до участі в наступних вступних випробуваннях та конкурсному відборі не допускаються.

За наявності поважних причин, які підтверджені відповідними документами, вступники за рішенням приймальної комісії допускаються до складання пропущених вступних випробувань у межах установлених строків їх складання.

10. Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна комісія НАВС, положення про діяльність та склад якої затверджуються наказом ректора НАВС.

Порядок подання і розгляду апеляцій доводиться до відома вступників, їх батьків або їхнім законним представникам перед початком вступних випробувань.

11. Письмові роботи, аркуші усних відповідей осіб, зарахованих на навчання до ліцею, та осіб, що не пройшли за конкурсом, зберігаються відповідно до вимог законодавства.

V. Організація конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Прийом до ліцею здійснюється за результатами вступних випробувань.

2. Зараховуються на навчання за умови отримання позитивних результатів на вступних випробуваннях із правознавства та фізичної підготовки вступники із числа осіб, зазначених у абзацах другому - четвертому розділу ІІ цих Правил.

3. Зараховуються на навчання за результатами вступних випробувань із фізичної підготовки, правознавства та української мови (диктант) відповідно до кількості набраних балів вступники із числа осіб, зазначених у абзацах п’ятому - дев’ятому розділу ІІ цих Правил.

4. Для конкурсного відбору конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів вступних випробувань з правознавства та української мови, середнього бала документа (додатка до документа) про базову загальну середню освіту. При цьому середній бал документа про базову загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятої частини бала.

5. За інших рівних умов право на першочергове зарахування до ліцею мають:

діти колишніх працівників органів внутрішніх справ, поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України, військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, які загинули, померли чи стали інвалідами при виконанні службових обов’язків;

діти, батьки яких захищали незалежність, суверенітет і територіальну  цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;

особи, які отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

учасники міжнародних олімпіад, переможці III-IV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України;

діти колишніх працівників органів внутрішніх справ, поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України, військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, які загинули, померли чи стали інвалідами за обставин, не пов’язаних із виконанням службових обов’язків;

діти пенсіонерів органів внутрішніх справ, Національної поліції, пенсіонерів з числа військовослужбовців Національної гвардії України, військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, які загинули, померли чи стали інвалідами;

діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, за рекомендацією обласних, Київської та Севастопольської міських та районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, центральних органів виконавчої влади, інших установ та організацій;

діти поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України, військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, а також діти пенсіонерів з їх числа та діти пенсіонерів органів внутрішніх справ.

Право першочергового зарахування надається у послідовності, визначеній цим пунктом.

6. Рішення про зарахування на навчання до ліцею приймається приймальною комісією та оформляється протоколом її засідання.

На підставі рішення приймальної комісії ректор НАВС видає наказ про зарахування на навчання до ліцею, який оприлюднюється на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті НАВС.

7. Наказ про зарахування на навчання до ліцею видається ректором НАВС протягом 5 робочих днів після оголошення результатів конкурсу.

8. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею, про що повідомляються підрозділи кадрового забезпечення, батьки дітей або представники їх законних інтересів.

На звільнені місця проводиться додаткове зарахування осіб із числа вступників, які успішно витримали вступні випробування, але не пройшли за конкурсом.

9. Контроль за організацією та проведенням конкурсного відбору, порядком зарахування до ліцею покладається на голову приймальної комісії НАВС.

Директор департаменту
персоналу, організації освітньої
та наукової  діяльності  МВСВ.Р. СлівінськийДодаток 1
до Правил відбору та прийому
на навчання до юридичного ліцею
імені Ярослава Кондратьєва
Національної академії внутрішніх справ
(пункт 3 розділу ІІІ)

АНКЕТА
кандидата на навчання в юридичному ліцеї імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справДодаток 2
до Правил відбору та прийому
на навчання до юридичного ліцею
імені Ярослава Кондратьєва
Національної академії внутрішніх справ
(пункт 3 розділу ІІІ)


ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник комплектуючого органу
_________________________________ _________________________________ ____________________20___ року

ВИСНОВОК
про направлення на навчання до юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ

_____________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку)

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

___________________________
(начальник органу, підрозділу, який
вивчає кандидата, спеціальне звання)

____________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

______________ 20__ року
Додаток 3
до Правил відбору та прийому
на навчання до юридичного ліцею
імені Ярослава Кондратьєва
Національної академії внутрішніх справ
(пункт 6 розділу ІV)

НОРМАТИВИ
вправ із визначення рівня фізичної підготовки для кандидатів на навчання в юридичному ліцеї імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ

№ з/п

Назва

Рівень фізичної підготовки

достатній

недостатній

ЮНАКИ

1

Біг на 60 м (с)

до 10,2 включно

більше 10,2

2

Підтягування на перекладині (кількість підтягувань)

5 разів і більше

менше 5 разів

3

Крос 2000 м (хв., с)

до 12,1 включно

більше 12,1

ДІВЧАТА

1

Біг на 60 м (с)

до 10,8 включно

більше 10,8

2

Згинання та розгинання рук з упору лежачи від підлоги (разів)

6 разів і більше

менше 6 разів

3

Крос 2000 м (хв., с)

до 13,4 включно

більше 13,4

___________
Примітки:


1. Визначення рівня фізичної підготовки кандидатів на навчання в ліцеї здійснюється на базі Національної академії внутрішніх справ.


2. Визначення рівня фізичної підготовки проводиться протягом двох днів. Перший день - біг 60 м, підтягування на перекладині; згинання та розгинання рук з упору лежачи. Другий день - крос 2000 м.


3. У разі коли результат виконання будь-якої вправи не відповідає визначеному достатньому рівню нормативу, загальний рівень фізичної підготовки вважається недостатнім.


Документи та файли

Сигнальний документ — f457110n115.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 03.06.2016 — 2016 р., № 41, стор. 230, стаття 1556, код акта 81985/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -