<<
>>

Наказ МВС України від 15.05.1998 "Дата набрання чинності для України:". МВС України. 1998

Документ актуальний на 05.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

УГОДА

між Міністерством внутрішніх справ України і Міністерством внутрішніх справ Російської Федерації про співробітництво органів внутрішніх справ прикордонних регіонів

Дата підписання:

15.05.1998

Дата набрання чинності для України:

15.05.1998

Міністерство внутрішніх справ України та Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації, далі - Сторони,

керуючись інтересами подальшого зміцнення взаєморозуміння й розширення професійних зв'язків,

виходячи з необхідності підвищення ефективності взаємодії органів внутрішніх справ прикордонних регіонів України та Російської Федерації,

беручи до уваги Конвенцію про правову допомогу і правові відносини в цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 року і Протоколу до неї від 28 березня 1997 року, Угоду між Урядом України та Урядом Російської Федерації про співробітництво прикордонних областей України та Росії від 27 січня 1995 року, а також Угоду про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Російської Федерації від 28 лютого 1992 року,

домовилися про таке:

Стаття 1

1. У цій Угоді під органами внутрішніх справ прикордонних регіонів маються на увазі:

а) в Україні - Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, управління Міністерства внутрішніх справ України в Донецькій, Луганській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях; управління Міністерства внутрішніх справ України на Донецькій, Дніпропетровській, Південно-Західній та Південній залізницях;

б) у Російській Федерації - головні управління внутрішніх справ Ростовської області та Краснодарського краю, управління внутрішніх справ Бєлгородської, Брянської, Воронізької, Курської областей, Московське і Південно-Східне управління внутрішніх справ на залізничному транспорті, Північно-Кавказьке управління внутрішніх справ на транспорті; Центрально-чорноземне та Південне регіональні управління по організованій злочинності.

2.

Сторони негайно письмово повідомляють одна одну про зміни в складі своїх органів внутрішніх справ прикордонних регіонів.

Стаття 2

Органи внутрішніх справ прикордонних регіонів будуть на основі положень цієї Угоди безпосередньо співробітничати один з одним, діючи в межах своєї компетенції з дотриманням національного законодавства та міжнародних договорів своїх держав.

Стаття 3

1. Органи внутрішніх справ прикордонних регіонів будуть взаємно, на підставі чинного законодавства, обмінюватися оперативно-розшуковою, криміналістичною та іншою інформацією, зокрема:

- щодо адміністративних та кримінальних правопорушень, що скоєні громадянами суміжної держави, які постійно проживають на території прикордонного регіону цієї держави (строком не пізніше ніж три доби, якщо обставинами справи не викликається необхідність негайного повідомлення);

- щодо осіб, які перебувають в розшуці, в тому числі тих, які зникли безвісти, якщо є підстави вважати, що вони перебувають чи можуть перебувати на території прикордонного регіону суміжної держави (негайно);

- щодо викраденого майна, яке перебуває в розшуку, у тому числі зброї, вибухових речовин, культурних цінностей та автотранспорту, якщо є підстави вважати, що воно знаходиться чи може знаходитися на території прикордонного регіону суміжної держави (негайно);

- щодо осіб, які скоїли чи мають намір скоїти злочин на території прикордонного регіону суміжної держави (негайно і незалежно від громадянства цих осіб);

- щодо злочинних угруповань, які діють в прикордонних регіонах, у тому числі на залізничному, повітряному та водному транспорті, а також інформацією, що сприяє визначенню об'єктів злочинних посягань;

- щодо осіб, які займаються контрабандою наркотиків;

- щодо осіб, які не можуть надати відомостей про себе, та непізнаних трупів, якщо є підстави вважати, що вони мають відношення до прикордонного регіону суміжної держави.

2. Обмін інформацією, передбаченою частиною 1 цієї статті, проводиться на підставі запитів. Інформація може бути надана органу внутрішніх справ прикордонного регіону суміжної держави і без запиту, якщо є підстави вважати, що вона представляє інтерес для цього органу.

3. Направлення інформації до органів внутрішніх справ прикордонного регіону не звільняє від передбаченого в законодавстві обов'язку надати цю інформацію відповідному органу власної держави.

Стаття 4

Органи внутрішніх справ прикордонних регіонів на підставі відповідних запитів і згідно з положеннями статей 2, 3 цієї Угоди взаємно надають один одному необхідне та посильне сприяння шляхом здійснення відповідних заходів, що спрямовані на виконання цих запитів, у тому числі шляхом направлення, за умови, що цього потребують обставини, та за згодою органу внутрішніх справ прикордонного регіону, що запитується, своїх співробітників для отримання або надання консультативної допомоги.

Стаття 5

1. Запити про сприяння та відповіді на них складаються в письмовій формі. У разі невідкладних випадків запити можуть бути здійснені в усній формі, але вони мають бути негайно підтверджені письмово, в тому числі з використанням технічних засобів передачі тексту.

2. Запит про сприяння має бути належним чином оформлений та мати такі реквізити:

найменування органу внутрішніх справ, який направляє запит, та найменування органу внутрішніх справ, якому він адресується;

найменування справи або матеріалу, по якому направляється запит;

прізвища та імена свідків, потерпілих, підозрюваних, обвинувачуваних, розшукуваних, підсудних та засуджених, їх громадянство, заняття й постійне місце проживання чи місце перебування, а за необхідністю - прізвища, імена та адреси їхніх законних представників;

опис правопорушення і текст норм закону, які мають стосунок до справи та визначають відповідальність за скоєння цього правопорушення;

зміст запиту, а також інші відомості, необхідні для його виконання.

3. За необхідності до запиту додаються належним чином оформлені документи, які необхідні для його виконання.

4. Запит має бути підписаний керівником або заступником керівника органу внутрішніх справ прикордонного регіону і скріплений гербовою печаткою цього органу.

Стаття 6

1. У виконанні запиту відмовляється, якщо орган внутрішніх справ прикордонного регіону, якому направляється запит, вважає, що виконання запиту може зашкодити суверенітету, безпеці, громадському порядку чи іншим важливим інтересам його держави, або протирічить законодавству або міжнародним зобов'язанням його держави.

2. У випадку прийняття рішення про відмову у виконанні запиту орган внутрішніх справ прикордонного регіону, який направив запит, сповіщається про це письмово з наведенням причин відмови.

Стаття 7

Органи внутрішніх справ прикордонних регіонів обмінюються досвідом своєї діяльності в сфері попередження злочинності й боротьби з нею, а також охорони правопорядку.

Стаття 8

Органи внутрішніх справ прикордонних регіонів, за необхідності, за погодженням з центральними органами своїх Сторін можуть проводити скоординовані операції щодо попередження, виявлення, припинення й розкриття злочинів, перш за все:

насильницьких злочинів проти життя, здоров'я, свободи й гідності особи, а також проти власності;

терористичних актів;

корупції й організованої злочинності;

незаконного обігу зброї, боєприпасів, вибухових та отруйних речовин, а також радіоактивних матеріалів;

незаконного виготовлення й обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, а також речовин, що використовуються в процесі їхнього виготовлення;

злочинів у сфері економіки, у тому числі легалізації доходів, отриманих від злочинної діяльності;

виготовлення й збуту підроблених грошових знаків, документів, цінних паперів й засобів безготівкових платежів;

злочинних посягань на культурні й історичні цінності;

злочини на транспорті;

екологічні злочини.

Стаття 9

1. Сторони домовилися, що органи внутрішніх справ прикордонних регіонів у разі виникнення надзвичайних ситуацій, викликаних, зокрема лихами природного та техногенного характеру, пожежами, епідеміями та епізоотіями, втечами осіб, які знаходяться під вартою та становлять підвищену суспільну небезпеку, організують в межах своєї компетенції скоординоване проведення необхідних заходів, у тому числі, забезпечуючи, кожний на території своєї держави:

блокування та охорону районів лиха, організацію заслонів, контрольно-пропускних пунктів, пересувних нарядів міліції;

евакуацію населення із зони лиха;

попередження та припинення проявів масових безладів.

2. Органи внутрішніх справ прикордонних регіонів у разі необхідності розробляють плани скоординованих заходів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій.

3. З метою підвищення ефективності взаємодії органи внутрішніх справ прикордонних регіонів можуть за погодженням з прикордонними відомствами своїх держав проводити практичні навчання (при необхідності спільно з іншими зацікавленими органами) по відпрацюванню скоординованих дій під час виникнення надзвичайних ситуацій.

Стаття 10

З метою оперативного обміну інформацією органи внутрішніх справ прикордонних регіонів встановлять прямий зв'язок один з одним.

Стаття 11

При проведенні скоординованих заходів згідно з положеннями цієї Угоди органи внутрішніх справ прикордонних регіонів, при необхідності, координують свої дії з іншими правоохоронними органами, а також прикордонними службами прикордонних регіонів своїх держав.

Стаття 12

1. Для забезпечення співробітництва відповідно до цієї Угоди, органи внутрішніх справ прикордонних регіонів на паритетних засадах можуть утворювати двосторонні комітети, співголовами яких призначаються особи, що займають посади не нижче заступника керівника органу внутрішніх справ прикордонного регіону.

2. Засідання комітетів проводяться щонайменше один раз на шість місяців по черзі в кожному з прикордонних регіонів. Головуючими на засіданнях таких комітетів є співголови приймаючих органів внутрішніх справ прикордонних регіонів.

3. Рішення комітетів носять рекомендаційний характер й можуть впроваджуватися у життя наказами у відповідних органах внутрішніх справ прикордонних регіонів або наказами вищих за ступенем органів Сторін.

4. З метою опрацювання питань та підготовки рішень комітети можуть утворювати робочі групи та проводити зустрічі експертів.

Стаття 13

Сторони самостійно несуть витрати, які виникатимуть в ході реалізації цієї Угоди, якщо не буде узгоджено інший порядок.

Стаття 14

З метою реалізації та розвитку положень цієї Угоди органи внутрішніх справ прикордонних регіонів у межах своєї компетенції й з дотриманням національного законодавства, а також міжнародних договорів своїх держав можуть підписувати додаткові протоколи.

Стаття 15

1. Спірні питання, які можуть виникнути у зв'язку з тлумаченням або застосуванням положень цієї Угоди, будуть вирішуватися шляхом консультацій та переговорів у межах комітетів або між представниками Сторін.

2. За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть вноситися зміни та доповнення шляхом укладання окремих протоколів.

Стаття 16

Ця Угода набуває чинності з дня її підписання та буде діяти до закінчення шести місяців з дня отримання однією з Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її наміри припинити її чинність.

Вчинено в м. Москві 15 травня 1998 р., у двох примірниках, кожний українською та російською мовами, причому обидва тексти мають однакову силу.

За Міністерство внутрішніх

справ України

(підпис)

За Міністерство внутрішніх

справ Російської Федерації

(підпис)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 11.10.2013 — 2013 р., № 76, стор. 652, стаття 2867, код акта 68993/2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -