<<
>>

Наказ МВС України від 15.07.2013  № 682 "Про відомчі заохочувальні відзнаки Державної міграційної служби України". МВС України. 2013

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.07.2013  № 682

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

2 серпня 2013 р.

за № 1304/23836

Про відомчі заохочувальні відзнаки Державної міграційної служби України

Відповідно до статті 2 Указу Президента України від 30 травня 2012 року № 365 "Про відомчі заохочувальні відзнаки" та з метою організації роботи із заохочення працівників Державної міграційної служби України НАКАЗУЮ:

1. Установити відомчі заохочувальні відзнаки Державної міграційної служби України:

Подяку;

Грамоту;

Почесну грамоту;

нагрудний знак "Знак пошани Державної міграційної служби України".

2. Затвердити:

Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної міграційної служби України, що додається;

Ескіз відомчої заохочувальної відзнаки Державної міграційної служби України - Подяки, що додається;

Опис відомчої заохочувальної відзнаки Державної міграційної служби України - Подяки, що додається;

Ескіз відомчої заохочувальної відзнаки Державної міграційної служби України - Грамоти, що додається;

Опис відомчої заохочувальної відзнаки Державної міграційної служби України - Грамоти, що додається;

Ескіз відомчої заохочувальної відзнаки Державної міграційної служби України - Почесної грамоти, що додається;

Опис відомчої заохочувальної відзнаки Державної міграційної служби України - Почесної грамоти, що додається;

Ескіз відомчої заохочувальної відзнаки Державної міграційної служби України - нагрудного знака "Знак пошани Державної міграційної служби України", що додається;

Опис відомчої заохочувальної відзнаки Державної міграційної служби України - нагрудного знака "Знак пошани Державної міграційної служби України", що додається;

Ескіз посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Державної міграційної служби України - нагрудного знака "Знак пошани Державної міграційної служби України", що додається;

Опис посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Державної міграційної служби України - нагрудного знака "Знак пошани Державної міграційної служби України", що додається.

3.

Управлінню взаємодії з центральними органами виконавчої влади та органами військового управління (Черкасський Р.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

генерал внутрішньої

служби України

В.Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної

міграційної служби України

М.М. Ковальчук


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

15.07.2013  № 682

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

2 серпня 2013 р.

за № 1304/23836

ПОЛОЖЕННЯ

про відомчі заохочувальні відзнаки Державної міграційної служби України

І. Загальні положення

1.1. Цим Положенням визначається порядок представлення до нагородження та нагородження відомчими заохочувальними відзнаками працівників Державної міграційної служби України (далі - відзнаки):

Подякою Державної міграційної служби України (далі - Подяка);

Грамотою Державної міграційної служби України (далі - Грамота);

Почесною грамотою Державної міграційної служби України (далі - Почесна грамота);

Нагрудним знаком "Знак пошани Державної міграційної служби України" (далі - нагрудний знак).

Вищою відзнакою Державної міграційної служби України є нагрудний знак.

1.2. Нагородження відзнаками здійснюється послідовно відповідно до їх значущості в такому порядку:

Подяка;

Грамота;

Почесна грамота;

нагрудний знак.

1.3. Подякою нагороджуються працівники Державної міграційної служби України (далі - ДМС України), підприємств, установ, що входять до сфери управління ДМС України, за зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм та особистий внесок при виконанні завдань у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

Гранична кількість Подяк, якими можуть бути відзначені працівники протягом календарного року, не може перевищувати 400 шт.

1.4. Грамотою нагороджуються працівники ДМС України, підприємств, установ, що входять до сфери управління ДМС України, за зразкове виконання службових обов’язків, особливо важливих доручень, високий професіоналізм та особистий внесок при виконанні завдань, покладених на ДМС України, а також з нагоди урочистих подій, ювілейних дат тощо.

Особи можуть бути нагороджені Грамотою лише після відзначення Подякою ДМС України.

Особи, удостоєні Грамотою, можуть бути представлені до повторного нагородження не раніше ніж через 1 рік після останнього нагородження.

Гранична кількість Грамот, якими можуть бути нагороджені працівники протягом календарного року, не може перевищувати 280 шт.

1.5. Почесною грамотою нагороджуються працівники ДМС України, підприємств, установ, що входять до сфери управління ДМС України, за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, особливо важливих доручень, високий професіоналізм та за трудові досягнення при виконанні завдань, покладених на ДМС України, а також з нагоди урочистих подій, ювілейних дат тощо.

Особи можуть бути нагороджені Почесною грамотою лише після нагородження Грамотою ДМС України.

До нагородження Почесною грамотою можуть бути представлені працівники ДМС України, які пропрацювали в ДМС не менше одного року.

Особи, удостоєні Почесної грамоти, можуть бути представлені до повторного нагородження не раніше ніж через 2 роки після останнього нагородження.

Гранична кількість Почесних грамот, якими можуть бути відзначені працівники протягом календарного року, не може перевищувати 120 шт.

1.6. Нагрудний знак є вищою відомчою відзнакою, яка встановлюється з метою заохочення та відзначення особистих трудових досягнень у професійній, службовій діяльності, за бездоганну службу та особливі заслуги кращих працівників ДМС України під час виконання службових обов’язків та завдань, пов’язаних з реалізацією державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

До нагрудного знака "Знак пошани Державної міграційної служби України" видається посвідчення про нагородження відомчою заохочувальною відзнакою - нагрудним знаком "Знак пошани Державної міграційної служби України".

Нагрудним знаком нагороджуються працівники ДМС України, що раніше заохочувалися відомчими заохочувальними відзнаками ДМС України та пропрацювали в ДМС України не менше 3 роки.

Відзначені нагрудним знаком не можуть бути повторно представлені до цієї нагороди.

Гранична кількість нагрудних знаків, якими можуть бути відзначені працівники протягом календарного року, не може перевищувати 260 шт.

ІІ. Порядок представлення до відзнаки

2.1. Висунення кандидатур для нагородження Подякою, Грамотою, Почесною грамотою, нагрудним знаком здійснюється гласно трудовим колективом, де перебуває працівник, представлений до нагородження, Головою ДМС України, заступниками Голови ДМС України, керівниками структурних підрозділів, керівниками підприємств, установ, що входять до сфери управління ДМС України.

2.2. Подання про нагородження Подякою, Грамотою, Почесною грамотою, нагрудним знаком передається до Управління персоналу Головою ДМС України, його заступниками або керівниками структурних підрозділів, керівниками підприємств, установ, що входять до сфери управління ДМС України, за погодженням із заступником Голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

2.3. У поданні зазначаються заслуги працівника, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження. Разом з поданням на нагородження подається біографічна довідка на працівника, представленого до нагородження.

2.4. Рішення про нагородження Подякою, Грамотою, Почесною грамотою, нагрудним знаком приймається Головою ДМС України та оформляється наказом ДМС України.

2.5. Біографічні довідки на працівників, представлених до нагородження, та проекти наказів ДМС України про нагородження відомчими відзнаками готуються Управлінням персоналу.

III. Порядок вручення відомчої заохочувальної відзнаки

3.1. Відомча заохочувальна відзнака вручається в урочистій обстановці Головою ДМС України (особою, що виконує його обов’язки) або за дорученням Голови членами колегії ДМС України. Перед врученням оголошується наказ ДМС України.

Вручення нагрудного знака доцільно приурочувати до загальнодержавних свят, галузевих професійних свят, ювілейних дат тощо.

3.2. Особі, нагородженій нагрудним знаком, видається посвідчення за підписом Голови ДМС України (особи, що виконує його обов’язки).

3.3. У разі якщо нагороджений працівник з поважних причин не зміг з’явитися на вручення, нагрудний знак та документ, що посвідчує нагородження, можуть бути вручені в іншому місці.

3.4. У разі смерті нагородженого працівника, якому за життя нагрудний знак та документ, що посвідчує нагородження, не було вручено, або при нагородженні працівника посмертно нагрудний знак та документ, що посвідчує нагородження, передаються сім’ї нагородженого. Передача нагрудного знака та документа, що посвідчує нагородження, оформляється протоколом.

3.5. В особовій справі та трудовій книжці працівника, нагородженого відомчими заохочувальними відзнаками, робляться відповідні записи.

3.6. Облік і реєстрацію нагородження відзнаками та підготовку протоколу про передачу нагрудного знака та документа, що посвідчує нагородження, здійснює Управління персоналу.

3.7. У разі втрати відомчої заохочувальної відзнаки її дублікат не видається.

IV. Порядок носіння і зберігання нагрудного знака

4.1. Нагрудний знак носять на правому боці грудей. У разі наявності державних нагород України нагрудний знак розміщують нижче цих нагород.

4.2. Нагрудний знак і посвідчення до нього зберігаються у нагородженого працівника.

Начальник Управління

взаємодії з центральними

органами виконавчої влади

та органами військового

управління МВС України

Р.А. Черкасcький


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

15.07.2013  № 682

ЕСКІЗ

відомчої заохочувальної відзнаки Державної міграційної служби України - Подяки

М 1:2

Начальник Управління

взаємодії з центральними

органами виконавчої влади

та органами військового

управління МВС України

Р.А. Черкасcький


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

15.07.2013  № 682

ОПИС

відомчої заохочувальної відзнаки Державної міграційної служби України - Подяки

1. Бланк Подяки Державної міграційної служби України виготовляється на розташованому горизонтально паперовому носії, який має розмір 210 х 297 мм. По периметру бланка розташовується рамка світло-блакитного кольору, яку покладено на світло-блакитний фоновий градієнт.

2. У верхній третині аркуша посередині розташовується емблема Державної міграційної служби України з синьо-жовтою фігурною стрічкою по краях.

3. Під емблемою у чотири рядки розташовуються написи: "ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ"; "ПОДЯКА"; "ОГОЛОШУЄТЬСЯ".

4. У центрі аркуша передбачено поле для розміщення прізвища, імені та по батькові нагородженого, а також витягу з наказу.

5. У нижній частині аркуша у два рядки розташовуються написи: "Голова"; "Наказ від "__"______ 20__р. № _____ ".

6. Напис "ПОДЯКА" - золотистого кольору; всі інші - синього.

Начальник Управління

взаємодії з центральними

органами виконавчої влади

та органами військового

управління МВС України

Р.А. Черкасcький


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

15.07.2013  № 682

ЕСКІЗ

відомчої заохочувальної відзнаки Державної міграційної служби України - Грамоти

М 1:2

Начальник Управління

взаємодії з центральними

органами виконавчої влади

та органами військового

управління МВС України

Р.А. Черкасcький


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

15.07.2013  № 682

ОПИС

відомчої заохочувальної відзнаки Державної міграційної служби України - Грамоти

1. Бланк Грамоти Державної міграційної служби України виготовляється на розташованому вертикально паперовому носії, який має розмір 210 х 297 мм. По периметру бланка розташовується рамка золотистого та блакитного кольорів, яку покладено на світло-блакитний фоновий градієнт.

2. У верхній третині аркуша посередині розташовується емблема Державної міграційної служби України з синьо-жовтою фігурною стрічкою по краях.

3. Під емблемою у чотири рядки розташовуються написи: "ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ"; "ГРАМОТА"; "НАГОРОДЖУЄТЬСЯ".

4. У центрі аркуша передбачено поле для розміщення прізвища, імені та по батькові нагородженого, а також витягу з наказу.

5. У нижній частині аркуша у два рядки розташовуються написи: "Голова"; "Наказ від "__"______ 20__р. № _____".

6. Напис "ГРАМОТА" - золотистого кольору; всі інші - синього.

Начальник Управління

взаємодії з центральними

органами виконавчої влади

та органами військового

управління МВС України

Р.А. Черкасcький


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

15.07.2013  № 682

ЕСКІЗ

відомчої заохочувальної відзнаки Державної міграційної служби України - Почесної грамоти

М 1:2

Начальник Управління

взаємодії з центральними

органами виконавчої влади

та органами військового

управління МВС України

Р.А. Черкасcький


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

15.07.2013  № 682

ОПИС

відомчої заохочувальної відзнаки Державної міграційної служби України - Почесної грамоти

1. Бланк Почесної грамоти Державної міграційної служби України виготовляється на розташованому вертикально паперовому носії, який має розмір 210 х 297 мм. По периметру бланка розташовується рамка золотистого кольору, яку покладено на світло-блакитний фоновий градієнт.

2. У верхній третині аркуша посередині розташовується емблема Державної міграційної служби України з синьо-жовтою фігурною стрічкою по краях.

3. Під емблемою, у чотири рядки розташовуються написи: "ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ"; "ПОЧЕСНА ГРАМОТА"; "НАГОРОДЖУЄТЬСЯ".

4. У центрі аркуша передбачено поле для розміщення прізвища, імені та по батькові нагородженого, а також витягу з наказу.

5. У нижній частині аркуша у два рядки розташовуються написи: "Голова"; "Наказ від "__"______ 20__р. № _____".

6. Напис "ПОЧЕСНА ГРАМОТА" - золотистого кольору; всі інші - синього.

Начальник Управління

взаємодії з центральними

органами виконавчої влади

та органами військового

управління МВС України

Р.А. Черкасcький


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

15.07.2013  № 682

ЕСКІЗ

відомчої заохочувальної відзнаки Державної міграційної служби України - нагрудного знака "Знак Пошани Державної міграційної служби України"

М 1:1

Начальник Управління

взаємодії з центральними

органами виконавчої влади

та органами військового

управління МВС України

Р.А. Черкасcький


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

15.07.2013  № 682

ОПИС

відомчої заохочувальної відзнаки Державної міграційної служби України - нагрудного знака "Знак Пошани Державної міграційної служби України"

1. Відзнака має форму прямого рівностороннього золотистого хреста з повздовжніми смугами синього та білого кольорів, який накладено на круглий лавровий вінок.

2. По середині хреста розташовано "розу вітрів", між променями якої розміщено білу стрічку з написом "ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ".

3. В центрі відзнаки на фоні стилізованої земної кулі блакитного кольору, обрамленої трьома стрілками, розташовано зображення малого Державного Герба України.

4. Всі зображення та написи - золотистого кольору.

5. Розмір відзнаки - 45х45 мм.

6. На зворотному боці відзнаки передбачено місце для порядкового номера та розміщено застібку для кріплення до одягу (нарізний штифт з гайкою).

7. Стрічка до відзнаки - муарова шириною 28 мм білого кольору з поздовжніми кольоровими симетричними смужками: з країв - золотисті по 1 мм, далі, до центру, блакитні по 2 мм, на відстані 9 мм від країв - сині по 1 мм кожна; по центру - золотиста 5 мм.

8. Планка до відзнаки - 28 х 12 мм, обтягнута відповідною стрічкою.

Начальник Управління

взаємодії з центральними

органами виконавчої влади

та органами військового

управління МВС України

Р.А. Черкасcький


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

15.07.2013  № 682

ЕСКІЗ

посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Державної міграційної служби України - нагрудного знака "Знак пошани Державної міграційної служби України"

М 1:2

Начальник Управління

взаємодії з центральними

органами виконавчої влади

та органами військового

управління МВС України

Р.А. Черкасcький


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

15.07.2013  № 682

ОПИС

посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Державної міграційної служби України - нагрудного знака "Знак Пошани Державної міграційної служби України"

1. Посвідчення має розмір в розгорнутому стані 160х110 мм, в складеному - 78х110 мм. Обкладинка посвідчення - темно-синього кольору із зображенням імітації мармуру.

2. На першій сторінці обкладинки розташовано малий Державний Герб України та напис - "ПОСВІДЧЕННЯ" золотистого кольору. З внутрішнього боку обкладинки посвідчення розташовано два бланки розміром 70х105 мм.

3. На лівому бланку посвідчення зверху розташовано напис у три рядки: "ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ".

4. Під написом передбачено поле для розміщення зображення відповідної відзнаки та її порядкового номера.

5. Фон бланка посвідчення - світло-блакитний муаровий.

6. На правому бланку посвідчення у верхній половині розташовано три горизонтальні смужки для розміщення прізвища, імені та по батькові нагородженого. Під кожною зі смужок є відповідний напис: "прізвище"; "ім’я"; "по батькові". Посередині сторінки розташовано напис у три рядки: "НАГОРОДЖУЄТЬСЯ відомчою заохочувальною відзнакою - нагрудним знаком". Під написом "нагрудним знаком" розташовано напис у три рядки "ЗНАК ПОШАНИ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ". У нижній частині сторінки у п’ять рядків розташовано написи: "Наказ Державної міграційної служби України від "___"_________20___ р. №___"; "Голова ____________________"; "м.п.".

7. Всі написи - чорного кольору.

Начальник Управління

взаємодії з центральними

органами виконавчої влади

та органами військового

управління МВС України

Р.А. Черкасcький


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 23.08.2013 — 2013 р., № 62, стор. 529, стаття 2265, код акта 68284/2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 12. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 13. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 96 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 14. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 93 "Про внесення змін до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 15. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 94 "Про внесення змін до Інструкції з організації службової кінології в Національній гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 16. Наказ МВС України від 03.02.2021 № 85 "Про затвердження Змін до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період". МВС України. 2021 рікк
 17. Наказ МВС України від 13.01.2021 № 12 "Про затвердження Інструкції із застосування військовослужбовцями Національної гвардії України технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису". МВС України. 2021 рікк
 18. Наказ МВС України від 17.02.2021 № 129 "Про внесення зміни до Інструкції про розміри та умови виплати винагороди поліцейським за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". МВС України. 2021 рікк
 19. Наказ МВС України від 19.02.2021 № 138 "Про затвердження Змін до Порядку доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 20. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -