<<
>>

Наказ МВС України від 15.07.2015  № 863 "Про затвердження Інструкції з оформлення командирами військових частин Національної гвардії України матеріалів про військові адміністративні правопорушення". МВС України. 2015

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.07.2015  № 863


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 серпня 2015 р.
за № 933/27378

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 726 від 23.08.2017}

Про затвердження Інструкції з оформлення командирами військових частин Національної гвардії України матеріалів про військові адміністративні правопорушення

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
№ 226 від 30.03.2016}

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України від 05 лютого 2015 року № 158-VIII „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності військовослужбовців, надання командирам додаткових прав та покладення обов’язків в особливий період” та з метою організації роботи щодо складання, оформлення, подання до відповідних судових органів матеріалів про військові адміністративні правопорушення командирами військових частин Національної гвардії України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з оформлення командирами військових частин Національної гвардії України матеріалів про військові адміністративні правопорушення, що додається.

2. Головному управлінню Національної гвардії України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра генерал-полковника Ярового С.А.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Міністр охорони здоров'я України


О. КвіташвіліЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
15.07.2015 № 863


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 серпня 2015 р.
за № 933/27378

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення командирами військових частин Національної гвардії України матеріалів про військові адміністративні правопорушення

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) і визначає порядок оформлення та подання до відповідних судових органів матеріалів про військові адміністративні правопорушення, їх облік, а також контроль за дотриманням законності під час оформлення таких матеріалів.

2. Протоколи про військові адміністративні правопорушення, передбачені статями 172-10–172-20 КУпАП, складаються особисто командирами (начальниками) військових частин Національної гвардії України (далі – командири військових частин) або особами, що виконують їх обов’язки.

{Пункт 2 розділу І в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 226 від 30.03.2016}

3. Якщо правопорушення вчинено кількома військовослужбовцями, резервістами (далі - військовослужбовці), то протокол про військове адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо. У разі вчинення одним військовослужбовцем кількох окремих адміністративних правопорушень протоколи складаються щодо кожного з учинених правопорушень.

4. Командирами військових частин складаються протоколи про адміністративні правопорушення за вчинення військовослужбовцями, що перебувають у їх прямому підпорядкуванні, таких військових адміністративних правопорушень:

відмова від виконання наказу або інших законних вимог командира (начальника);

самовільне залишення військової частини або місця служби;

необережне знищення або пошкодження військового майна;

зловживання військовою службовою особою владою або службовим становищем;

перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень;

недбале ставлення до військової служби;

бездіяльність військової влади;

порушення правил несення бойового чергування;

порушення правил поводження із зброєю, а також речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення;

розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв військовослужбовцями на території військових частин, військових об’єктів або виконання ними обов’язків військової служби в нетверезому стані.

5. Під час участі особового складу Національної гвардії України в антитерористичній операції право складати протоколи про військові адміністративні правопорушення відносно підлеглих військовослужбовців, що скоїли правопорушення, мають командири об’єднаних угруповань Національної гвардії України у відповідних секторах.

6. Облік військових адміністративних правопорушень, учинених військовослужбовцями Національної гвардії України, ведеться у військовій частині. Загальний облік військових адміністративних правопорушень, учинених військовослужбовцями Національної гвардії України, ведеться в Головному управлінні Національної гвардії України.

ІІ. Оформлення матеріалів про військові адміністративні правопорушення

1. Протокол про військове адміністративне правопорушення (далі - протокол) (додаток 1) складається у двох примірниках на спеціальному бланку, один з яких вручається військовослужбовцю, що притягається до адміністративної відповідальності, під його особистий  підпис.

2. Усі реквізити протоколу заповнюються державною мовою та розбірливим почерком. Не допускається заповнення протоколу олівцем та закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після підписання протоколу особою, стосовно якої він складений. У графах, які не заповнюються під час складання протоколу, проставляються прочерки.

3. У протоколі зазначаються:

дата і місце його складення;

посада, військове звання, прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка склала протокол;

відомості про військовослужбовця, який притягається до адміністративної відповідальності;

місце, час учинення і суть адміністративного правопорушення;

нормативно-правовий акт, який передбачає відповідальність за таке правопорушення;

прізвища, ініціали та адреси свідків і потерпілих, якщо вони є;

пояснення військовослужбовця, який притягається до адміністративної відповідальності;

інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Якщо в результаті вчинення адміністративного правопорушення заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

4. Бланки протоколів виготовляються друкарським способом і мають номер та серію.

5. Командир військової частини зобов’язаний роз’яснити військовослужбовцю, стосовно якого складається протокол, його права, передбачені статтею 268 КУпАП, та зміст статей 55, 56, 59, 63 Конституції України, про що робиться відмітка в протоколі, яка засвідчується підписом військовослужбовця.

6. Військовослужбовцю, який притягається до адміністративної відповідальності, пропонується надати письмові пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які викладаються в протоколі і засвідчуються його підписом. Письмові пояснення можуть додаватися до протоколу окремо, про що робиться відповідний запис у протоколі.

7. Протокол підписується командиром військової частини та військовослужбовцем, який притягається до адміністративної відповідальності, а також свідками, потерпілими (за їх наявності).

У разі відмови військовослужбовця, який притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу командир військової частини робить про це відповідний запис у протоколі, який засвідчує своїм підписом та підписами двох свідків.

Військовослужбовець, який притягається до адміністративної відповідальності, має право подати письмові пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, де може викласти мотиви своєї відмови від його підписання чи отримання. Пояснення та зауваження додаються до протоколу.

8. У разі виявлення факту розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв військовослужбовцем на території військових частин, військових об'єктів або виконання ним обов'язків військової служби у нетверезому стані для підтвердження вчинення ним військового адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 172-20 КУпАП, командир військової частини з відповідним письмовим направленням направляє його в супроводі двох представників військової частини до закладу охорони здоров'я для отримання висновку щодо результатів медичного огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, форма якого наведена в додатку 4 до Інструкції про виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров'я України від 09 листопада 2015 року № 1452/735, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за № 1413/27858.

{Пункт 8 розділу IІ в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 226 від 30.03.2016}

ІІІ. Подання матеріалів військового адміністративного правопорушення на розгляд суду

1. Справи про військові адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172-10 - 172-20 КУпАП, розглядаються суддями районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів за місцем вчинення військового адміністративного правопорушення.

2. Справа про військове адміністративне правопорушення передається до суду за місцем учинення військового адміністративного правопорушення нарочно або рекомендованим поштовим відправленням.

3. До справи про військове адміністративне правопорушення, що передається до суду, крім протоколу, за наявності долучаються інші матеріали, що підтверджують факт учинення адміністративного правопорушення.

Кожен документ повинен мати свої реквізити (дату, назву, підписи тощо), містити достовірну інформацію та відповідати вимогам законодавства.

4. Матеріали справи про військове адміністративне правопорушення, які передаються до суду, прошиваються і нумеруються за аркушами. В описі зазначаються: порядковий номер, повна назва документа, його дата, номери аркушів за порядком, а також загальна кількість документів і аркушів. Опис підписується командиром військової частини, ставиться дата його складання.

5. У супровідному листі про передачу справи про військове адміністративне правопорушення до суду зазначаються обставини, суть учинення військовослужбовцем військового адміністративного правопорушення та прохання повідомити військову частину про прийняте рішення стосовно переданих матеріалів справи та дату їх розгляду.

У військовій частині залишаються копії всіх матеріалів справи про військове адміністративне правопорушення, що передана до суду.

6. Під час направлення справи до суду необхідно враховувати норму статті 38 КУпАП, згідно з якою стягнення в справах про адміністративні правопорушення, підвідомчих суду (судді), може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через три місяці з дня його виявлення.

ІV. Діловодство в справах про адміністративні правопорушення

1. Оформлення матеріалів про військове адміністративне правопорушення організовує командир військової частини.

2. Протокол не пізніше наступного дня після його складання реєструється в журналі реєстрації та обліку протоколів про військові адміністративні правопорушення військової частини (додаток 2), сторінки якого прошнуровуються та пронумеровуються, а також скріплюються печаткою діловодства військової частини.

3. Облік протоколів проводиться в межах кожного календарного року окремо.

4. Облік видачі бланків протоколів ведеться в нетаємному діловодстві військової частини в  журналі видачі бланків протоколів про військові адміністративні правопорушення (додаток 3), сторінки якого прошнуровуються та пронумеровуються, а також скріплюються печаткою діловодства військової частини.

5. Усі матеріали щодо кожного з військових адміністративних правопорушень формуються в окрему справу про військове адміністративне правопорушення.

У справі накопичують матеріали, що стосуються правопорушення, зокрема копію протоколу, інші документи та матеріали, що стосуються цього протоколу, копії судових рішень та документів, що підтверджують їх виконання, у разі їх надходження до військової частини.

У справі оформляється титульний аркуш, на зворотному боці якого заповнюється опис документів, що містяться в справі.

Справи про військові адміністративні правопорушення зберігаються протягом трьох років у нетаємному діловодстві військової частини.

6. Забезпечення військових частин бланками протоколів організовується Головним управлінням Національної гвардії України через органи забезпечення Національної гвардії України.

7. Зіпсовані бланки протоколів, справи про військові адміністративні порушення, журнали обліку видачі бланків протоколів про військові  адміністративні правопорушення та журнали реєстрації та обліку протоколів про військові адміністративні правопорушення, строк зберігання яких закінчився, знищуються з оформленням відповідного акта.

Т.в.о. командувача
Національної гвардії України
генерал-лейтенантО.В. КривенкоДодаток 1
до Інструкції з оформлення командирами
військових частин Національної гвардії
України матеріалів про військові
адміністративні правопорушення
(пункт 1 розділу ІІ)

ПРОТОКОЛ
про військове адміністративне правопорушення, передбачене КУпАПДодаток 2
до Інструкції з оформлення командирами
військових частин Національної гвардії
України матеріалів про військові
адміністративні правопорушення
(пункт 2 розділу ІV)

ЖУРНАЛ
реєстрації та обліку протоколів про військові адміністративні правопорушення військової частини 0000

№ з/п

Дата реєстрації протоколу

Серія та номер протоколу

Посада, військове звання, прізвище, ім’я та по батькові військовослужбовця, який притягається до адміністративної відповідальності

Дата вчинення правопорушення, його стислий зміст, частина та стаття КУпАП

Найменування суду, що розглядав справу про військове адміністративне правопорушення

Результати розгляду справи в суді

Відмітка про виконання адміністративного стягнення

Номер справи, де зберігаються справи про адміністративні правопорушення після виконання постанови

дата винесення постанови

прийняте рішення, вид адміністративного стягнення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Додаток 3
до Інструкції з оформлення командирами
військових частин Національної гвардії
України матеріалів про військові
адміністративні правопорушення
(пункт 4 розділу ІV)

ЖУРНАЛ
видачі бланків протоколів про військові адміністративні правопорушення

№ з/п

Дата видачі бланків протоколів

Серії та номери протоколів, що видаються

Кількість виданих бланків протоколів (словами)

П.І.Б. та підпис отримувача

Примітка

1

2

3

4

5

6

Документи та файли

Сигнальний документ — f446428n85.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 21.08.2015 — 2015 р., № 64, стор. 507, стаття 2144, код акта 78079/2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -