<<
>>

Наказ МВС України від 16.02.2006 N 159 " Про внесення змін та доповнень до наказу МВС України від 27.12.2002 N 1346". МВС України. 2006

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

16.02.2006 N 159

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

6 березня 2006 р.

за N 231/12105

Про внесення змін та доповнень

до наказу МВС України від 27.12.2002 N 1346

Відповідно до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України

від 25 серпня 2004 року N 1112 ( 1112-2004-п ) "Деякі питання

розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних

захворювань і аварій на виробництві" та з метою врегулювання

питань, пов'язаних із розслідуванням та веденням обліку нещасних

випадків, професійних захворювань та аварій, що сталися в органах

і підрозділах МВС України, Н А К А З У Ю:

1. Унести до наказу МВС України від 27.12.2002 N 1346

( z0083-03 ) "Про затвердження Порядку розслідування та обліку

нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, що сталися в

органах і підрозділах системи МВС України", зареєстрованого в

Міністерстві юстиції України 31.01.2003 за N 83/7404, такі зміни і

доповнення:

1.1. У преамбулі наказу після слів "МВС України" текст "а

також на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від

21.08.2001 N 1094 ( 1094-2001-п ) "Деякі питання розслідування та

обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на

виробництві" із змінами та доповненнями" вилучити.

1.2. У пункті 2 наказу слова "Заступникам Державного

секретаря" замінити словами "Першим заступникам Міністра,

заступникам Міністра", а сполучення слів "постанови Кабінету

Міністрів України від 21.08.2001 N 1094 ( 1094-2001-п ) "Деякі

питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних

захворювань і аварій на виробництві" та" вилучити.

1.3. У пункті 4 наказу слова "Головний штаб (Гришко В.В.)"

замінити словами "заступника Міністра Поречкіну Л.С."

2. Унести до Порядку розслідування та обліку нещасних

випадків, професійних захворювань та аварій, що сталися в органах

і підрозділах системи МВС України, затвердженого наказом МВС

України від 27.12.2002 N 1346 ( z0083-03 ) та зареєстрованого в

Міністерстві юстиції України 31.01.2003 за N 83/7404 (далі -

Порядок), такі зміни і доповнення:

2.1. У тексті Порядку ( z0083-03 ) в усіх випадках слова

"відділ державного нагляду за охороною праці Головного штабу МВС

України" замінити словами "Відділ державного нагляду за охороною

праці МВС України" у відповідних відмінках.

2.2. У пункті 1.1 Порядку ( z0083-03 ) слова та цифри

"згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від

21.08.2001 N 1094 ( 1094-2001-п ) "Деякі питання розслідування та

обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на

виробництві" із змінами та доповненнями" замінити такими словами

"з метою врегулювання питань, пов'язаних із розслідуванням та

веденням обліку нещасних випадків, професійних захворювань та

аварій, що сталися в органах і підрозділах внутрішніх справ

України".

2.3. У пункті 1.4 Порядку ( z0083-03 ) слова та цифри

"відповідними розділами Положення про порядок розслідування та

ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій

на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів

України від 21.08.2001 N 1094 ( 1094-2001-п ) із змінами та

доповненнями" замінити словами "діючими нормативно-правовими

актами".

2.4. В абзаці першому пункту 3.5 Порядку ( z0083-03 ) після

слів "розслідування комісією" доповнити словами "не менше ніж три

особи".

2.5. В абзаці шостому пункту 3.8 Порядку ( z0083-03 ) після

слів "керівнику підрозділу" доповнити словами "який призначив

комісію".

2.6. Пункт 3.10 Порядку ( z0083-03 ) доповнити абзацом

четвертим такого змісту: "- нещасні випадки, що сталися внаслідок раптового погіршення

стану здоров'я працівника під час виконання ним трудових

(посадових) обов'язків у разі відсутності умов, зазначених у

третьому, четвертому та шостому абзацах частини другої пункту 3.11

Порядку, визнаються пов'язаними з виконанням службових обов'язків

за умови, що погіршення стану здоров'я працівника сталося

внаслідок впливу небезпечних чи шкідливих виробничих факторів, що

підтверджено медичним висновком, або якщо потерпілий не проходив

медичного огляду, передбаченого законодавством, а робота, що

виконувалася, протипоказана потерпілому відповідно до медичного

висновку про стан його здоров'я. Медичний висновок щодо зв'язку

погіршення стану здоров'я працівника з впливом на нього

небезпечних чи шкідливих виробничих факторів або щодо

протипоказання за станом здоров'я працівника виконувати зазначену

роботу видається лікувально-профілактичним закладом за місцем

лікування потерпілого на запит керівника підрозділу чи голови

комісії з розслідування".

2.7. Пункт 4.1 Порядку ( z0083-03 ) доповнити абзацом шостим

такого змісту: "- нещасні випадки з тяжкими наслідками, у тому числі з

можливою інвалідністю потерпілого (за рішенням служби державного

нагляду за охороною праці системи МВС України)".

2.8. В абзаці другому пункту 4.3 Порядку ( z0083-03 ) текст

після слів "розслідування включаються" доповнити словами

"заступник керівника органу, до сфери управління якого належить

цей підрозділ (голова комісії) та".

2.9. В абзаці четвертому пункту 4.3 Порядку ( z0083-03 )

слово "підрозділу" замінити словами "органу, до сфери управління

якого належить підрозділ".

3. Начальникові Відділу державного нагляду за охороною праці

(Ноур Д.А.) МВС України забезпечити подання цього наказу на

державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в

установленому порядку.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Міністра Поречкіну Л.С.

5. Наказ оголосити особовому складу органів та підрозділів

внутрішніх справ України.

Міністр Ю.В.Луценко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра з питань

надзвичайних ситуацій та у справах

захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи В.О.Романченко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 22.03.2006 — 2006 р., № 10, стор. 496, стаття 657, код акта 35471/2006

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -