<<
>>

Наказ МВС України від 16.02.2015  № 158 "Про затвердження Інструкції про порядок реалізації компетентними та уповноваженими органами України міжнародних угод про реадмісію осіб". МВС України. 2015

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.02.2015  № 158

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 березня 2015 р.

за № 260/26705

Про затвердження Інструкції про порядок реалізації компетентними та уповноваженими органами України міжнародних угод про реадмісію осіб

Відповідно до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб, ратифікованої Законом України від 15 січня 2008 року № 116-VI «Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб», з метою реалізації положень міжнародних договорів України у сфері реадмісії, а також забезпечення взаємодії компетентних та уповноважених органів України під час здійснення процедур реадмісії НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок реалізації компетентними та уповноваженими органами України міжнародних угод про реадмісію осіб, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України та Адміністрації Державної прикордонної служби України  від 12 листопада 2010 року № 552/862 «Про затвердження Інструкції про порядок дій органів внутрішніх справ та органів охорони державного кордону з реалізації положень Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 грудня 2010 року за № 1226/18521. 

3. Департаменту юридичного забезпечення МВС України (Горбась Д.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

А.Б.

Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної

прикордонної служби України

Голова Державної

міграційної служби України

Голова Служби безпеки України

Т.в.о. Міністра закордонних справ України

В.О. Назаренко

С.І. Радутний

В. Наливайченко

Н.М. Галібаренко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України

16.02.2015 № 158

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 березня 2015 р.

за № 260/26705

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок реалізації компетентними та уповноваженими органами України міжнародних угод про реадмісію осіб

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Конституції України, міжнародних договорів України у сфері реадмісії, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про громадянство України», «Про Державну прикордонну службу України», «Про прикордонний контроль», «Про захист персональних даних», Положення про Державну міграційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 360, а також міжнародних норм і стандартів, що визначають права та свободи людини і громадянина.

2. Ця Інструкція визначає порядок реалізації компетентними та уповноваженими органами України положень міжнародних договорів України, укладених між Україною та іншими державами про реадмісію (приймання-передавання) осіб (далі - міжнародні угоди про реадмісію), а також порядок їх взаємодії під час здійснення реадмісійних процедур.

3. Терміни, що вживаються у цій Інструкції, мають такі значення:

договірна держава - держава, яка уклала міжнародну угоду про реадмісію;

запитувана договірна держава - договірна держава, на адресу якої направлено запит про реадмісію або про транзитне перевезення;

запитуюча договірна держава - договірна держава, що направляє запит про реадмісію або про транзитне перевезення;

реадмісія - передавання з території запитуючої договірної держави та приймання на територію запитуваної договірної держави громадян договірних держав, громадян третіх країн або осіб без громадянства на підставах та в порядку, визначеному міжнародними угодами про реадмісію та цією Інструкцією;

транзитне перевезення - транспортування громадян третіх держав або осіб без громадянства територією запитуваної договірної держави під час прямування з території запитуючої договірної держави до держави призначення.

4. Компетентними органами України, відповідальними за реалізацію міжнародних угод про реадмісію та уповноваженими на безпосередню взаємодію один з одним та з компетентними органами інших договірних держав, є:

Державна міграційна служба України (ДМС) - центральний компетентний орган;

Адміністрація Державної прикордонної служби України (Адміністрація Держприкордонслужби).

5. Уповноваженими органами України, що беруть участь у реалізації міжнародних угод про реадмісію, у визначеному цією Інструкцією порядку, є:

головні управління (управління) міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні органи), а також управління, відділи (сектори) міграційної служби в районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення (далі - територіальні підрозділи);

органи охорони державного кордону України.

6. Компетентні органи України визначають свої структурні підрозділи, на які покладаються завдання з організації практичного виконання міжнародних угод про реадмісію та координації діяльності уповноважених органів України в цій сфері.

7. Дипломатичні представництва та консульські установи України за кордоном є уповноваженими органами України щодо проведення співбесід, здійснення документування та забезпечення подальшого повернення в Україну громадян України, які підлягають реадмісії, надання їм інформаційно-консультативної допомоги з питань реінтеграції в Україні, а також щодо надання інформації на письмові запити компетентних або уповноважених органів України про оформлення іноземцям чи особам без громадянства віз для в’їзду в Україну або транзитного перевезення її територією.

8. Уповноваженими особами на безпосереднє здійснення заходів, визначених цією Інструкцією, є посадові особи, визначені керівником або заступником керівника компетентного та уповноваженого органу України.

ІІ. Процедури реадмісії

1. Рішення про реадмісію громадян договірних держав, громадян третіх країн та осіб без громадянства, які перебувають на території запитуючої договірної держави з порушенням законодавства цієї держави щодо прибуття, перебування або проживання іноземців та осіб без громадянства, приймається в разі наявності підстав для реадмісії, передбачених для зазначених категорій осіб міжнародними угодами про реадмісію таких держав.

2. Передавання Україною іноземців та осіб без громадянства іншій договірній державі, а також приймання від іншої договірної держави громадян України, іноземців та осіб без громадянства здійснюються відповідно до міжнародних угод України про реадмісію за стандартною або прискореною процедурою.

3. Прискорена процедура реадмісії застосовується до громадян договірних держав, громадян третіх держав та осіб без громадянства, затриманих у межах контрольованого прикордонного району запитуючої договірної держави (морські порти та міжнародні аеропорти включно) упродовж 48 годин з моменту незаконного перетинання державного кордону безпосередньо з території запитуваної договірної держави.

4. Стандартна процедура реадмісії застосовується до громадян договірних держав, громадян третіх держав та осіб без громадянства, виявлених (затриманих) на території запитуючої договірної держави за порушення законодавства цієї держави щодо порядку прибуття, перебування або проживання на її території, про що стало відомо компетентним (уповноваженим) органам запитуючої договірної держави у визначений міжнародною угодою про реадмісію строк, що перевищує необхідний для реадмісії за прискореною процедурою.

5. За стандартною процедурою передавання та приймання осіб, які підлягають реадмісії, здійснюються територіальними органами та територіальними підрозділами ДМС на підставі результатів:

розгляду центральним компетентним органом запитів про реадмісію за стандартною процедурою щодо громадян України, іноземців та осіб без громадянства, надісланих Україні договірними державами;

погодження договірними державами запитів про реадмісію за стандартною процедурою, надісланих Україною щодо іноземців та осіб без громадянства;

погодження транзитними договірними державами запитів про транзитне перевезення, надісланих Україною щодо іноземців або осіб без громадянства в разі необхідності здійснення транзитного перевезення їх територією до договірної держави, що є державою призначення;

виявлення (затримання) компетентними, уповноваженими або іншими органами державної влади України іноземців або осіб без громадянства, які підлягають реадмісії за стандартною процедурою;

розгляду запитів про транзитне перевезення наземними видами транспорту іноземців або осіб без громадянства, що надійшли від договірної держави.

6. За прискореною процедурою реадмісія осіб здійснюється органами охорони державного кордону за рішенням начальника органу охорони державного кордону чи особи, яка виконує його обов’язки, прийнятим за результатами:

розгляду запиту про реадмісію за прискореною процедурою щодо громадян України, іноземців та осіб без громадянства, що надійшли від договірних держав;

розгляду запитів про транзитне перевезення повітряними та морськими видами транспорту іноземців та осіб без громадянства, що надійшли від договірних держав;

погодження договірними державами запитів про реадмісію за прискореною процедурою іноземців та осіб без громадянства на їх територію;

погодження Україною запитів договірних держав про реадмісію за прискореною процедурою громадян України, іноземців та осіб без громадянства на територію України.

7. Безпосереднє сприяння (за умови проведення взаємних консультацій) у здійсненні транзитного перевезення іноземців та осіб без громадянства територією України за відповідним запитом договірної держави здійснюється:

територіальними органами та територіальними підрозділами ДМС - у разі транзитного перевезення наземними видами транспорту;

органами охорони державного кордону - у разі транзитного перевезення повітряним та морським видами транспорту.

8. У разі встановлення після здійснення реадмісії фактів невиконання запитуваною договірною державою вимог, що висуваються міжнародною угодою про реадмісію, компетентний орган України застосовує процедурні положення цих угод щодо помилкової реадмісії.

9. Приймання та передавання Україною в порядку помилкової реадмісії осіб, переданих (прийнятих) за стандартною або прискореною процедурою, здійснюються уповноваженими органами України, відповідальними за виконання рішень про реадмісію осіб за стандартною або прискореною процедурою, відповідно до пунктів 5 та 6 цього розділу в межах строків, визначених міжнародними угодами про реадмісію.

10. Після надання або отримання згоди на реадмісію компетентний (за стандартною процедурою) чи уповноважений (за прискореною процедурою) орган України завчасно погоджують з відповідними компетентними (уповноваженими) органами договірної держави дату, час та місце передавання особи, можливе її транспортування в супроводі та іншу інформацію, пов’язану з передаванням особи.

11. За клопотанням компетентного (уповноваженого) органу запитуючої договірної держави строк передавання особи може бути продовжено на час, необхідний для усунення юридичних або практичних перешкод для передавання.

IІІ. Розгляд та подання запитів

1. Підставою для виконання договірними державами зобов’язань щодо здійснення реадмісії є подання компетентним органом запитуючої договірної держави запиту про реадмісію або запиту про транзитне перевезення та його погодження компетентним органом запитуваної договірної держави.

2. Повернення осіб, які підлягають реадмісії, без подання запиту про реадмісію та необхідності письмового звернення запитуючої договірної держави до компетентних органів запитуваної договірної держави здійснюється у випадку наявності в особи, яка підлягає реадмісії, дійсного проїзного документа або документа, що посвідчує особу, а також у випадку, коли такою особою є громадянин третьої держави чи особа без громадянства та має дійсну візу або дозвіл на проживання в країні слідування.

3. Компетентний (уповноважений) орган України, отримавши запит про реадмісію або про транзитне перевезення, здійснює його реєстрацію в установленому законодавством порядку.

4. За результатами розгляду запиту компетентний (уповноважений) орган України без зволікань, але не пізніше строків, визначених відповідною міжнародною угодою про реадмісію, надсилає запитуючій договірній державі відповідь щодо:

погодження реадмісії або надання згоди на транзитне перевезення територією України;

відмови в розгляді (відхилення) запиту про реадмісію або про транзитне перевезення з повідомленням причин такої відмови;

відмови в здійсненні реадмісії або транзитному перевезенні з повідомленням причин такої відмови.

5. Компетентний орган України здійснює розгляд запитів про реадмісію щодо громадян України без зайвих зволікань, крім тих, що є мінімально необхідними для повернення таких осіб в Україну.

6. Відмовлено в розгляді запиту про реадмісію або про транзитне перевезення може бути за таких підстав:

якщо після встановлення факту незаконного перебування іноземця або особи без громадянства на території запитуючої договірної держави минув час більший, ніж це передбачено міжнародною угодою про реадмісію;

у разі надходження до компетентного (уповноваженого) органу України запиту про реадмісію або про транзитне перевезення, підготовленого з порушенням вимог, установлених відповідною міжнародною угодою про реадмісію.

7. Засоби доведення громадянства осіб, щодо яких є припущення про належність до громадянства договірних держав, а також підстави для реадмісії громадян третіх держав та осіб без громадянства, визначаються відповідними міжнародними угодами про реадмісію.

8. Якщо протягом строків, установлених для виконання запиту про реадмісію або про транзитне перевезення, відповідь компетентному (уповноваженому) органу України не надходить, вважається, що згоду на реадмісію особи або її транзитне перевезення надано, якщо інше не передбачено відповідною міжнародною угодою про реадмісію.

9. У випадку існування юридичних або практичних перешкод для надання своєчасної відповіді на запит строк його розгляду за стандартною процедурою може бути збільшений на підставі належним чином умотивованого запиту компетентного або уповноваженого органу запитуваної договірної держави на визначений міжнародною угодою про реадмісію період часу.

ІV. Забезпечення процедури реадмісії

1. У разі затримання уповноваженими органами на території України іноземців або осіб без громадянства, які порушують законодавство України щодо порядку прибуття на територію України чи перебування або проживання на її території, зазначені особи до вирішення питання щодо їх реадмісії підлягають тимчасовому розміщенню в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні  (далі - ПТПІ), у встановленому законодавством порядку.

2. Крім осіб, зазначених у пункті 1 цього розділу, у ПТПІ також розміщуються іноземці та особи без громадянства, які прийняті від договірної держави в порядку реадмісії та не мають документів на право перебування на території України, до моменту їх реадмісії до іншої договірної держави або примусового видворення в установленому законодавством порядку.

V. Порядок дій компетентних (уповноважених) органів ДМС щодо розгляду та виконання запитів про реадмісію осіб в Україну за стандартною процедурою

1. Після реєстрації запиту про реадмісію, отриманого від компетентного органу договірної держави, ДМС забезпечує виконання запиту в порядку та строки, визначені міжнародними угодами про реадмісію та цією Інструкцією. Центральний компетентний орган за результатами розгляду запиту про реадмісію надає відповідь з урахуванням вимог пункту 4 розділу III цієї Інструкції.

2. Уповноважена особа центрального компетентного органу:

надсилає до територіальних органів ДМС доручення щодо перевірки інформації, викладеної в запиті про реадмісію;

у разі необхідності вживає заходів щодо перевірки інформації та документів, зазначених у запиті про реадмісію за обліками Укрбюро Інтерполу, інформаційних підрозділів МВС, ДМС та Держприкордонслужби з метою ідентифікації особи та з’ясування умов для її реадмісії в Україну;

координує дії територіального органу ДМС щодо здійснення перевірки інформації про особу, яка підлягає реадмісії, та щодо участі в заходах з реадмісії;

повідомляє компетентні дипломатичні представництва та консульські установи України за кордоном про підтвердження або непідтвердження належності осіб, які підлягають реадмісії, до громадянства України;

після надходження від територіального органу ДМС результатів перевірки готує обґрунтований висновок для підготовки центральним компетентним органом відповіді відповідно до пункту 4 розділу ІІІ цієї Інструкції.

3. Керівник (його перший заступник або заступник) територіального органу ДМС після отримання та розгляду доручення центрального компетентного органу щодо опрацювання запиту про реадмісію та його реєстрації визначає завдання уповноваженій особі про здійснення перевірки інформації про особу, яка підлягає реадмісії, а також забезпечує контроль за його виконанням.

4. Уповноважена особа територіального органу ДМС у триденний строк після отримання доручення щодо опрацювання запиту про реадмісію або про транзитне перевезення:

здійснює вичерпну перевірку інформації щодо особи за обліками адресно-довідкового бюро та іншими наявними обліками ДМС;

здійснює перевірку підтвердження або спростування реєстрації особи, документування паспортом громадянина України та паспортом громадянина України для виїзду за кордон, а також оформлення документів для виїзду на постійне місце проживання за кордон;

здійснює перевірку підтвердження або спростування громадянства України;

перевіряє можливий факт документування особи посвідками на тимчасове або постійне проживання в Україні, а також за обліками продовження строку перебування в Україні;

перевіряє за відповідними обліками головних управлінь (управлінь) МВС факт наявності або відсутності судимості особи, а також можливого її перебування в розшуку (у випадку перебування особи в розшуку невідкладно повідомляє ініціатора розшуку та ДМС);

здійснює виїзд за місцем реєстрації (попереднього проживання) особи або за місцем проживання родичів та відбирає від них вичерпні пояснення, а також пояснення від громадян, які знайомі з особою, яка підлягає реадмісії, чи сусідів, при цьому з’ясовує їх обізнаність щодо місця перебування особи та інші обставини, які стосуються запиту (за необхідності може бути доручено працівникам територіальних підрозділів ДМС);

здійснює інші заходи в межах законодавства, які можуть допомогти встановити інформацію щодо зазначеної особи.

5. У разі встановлення особи, яка підлягає реадмісії, територіальний орган ДМС готує вмотивований висновок за результатами опрацювання доручення центрального компетентного органу про перевірку інформації, викладеної в запиті про реадмісію (додаток 1), що затверджується керівником (його першим заступником або заступником) та надсилається центральному компетентному органу України поштою та іншими захищеними каналами зв’язку.

До висновку додаються фотографії особи, яка підлягає реадмісії, копії відповідних форм, анкет, інших документів, зазначених у пункті 4 цього розділу, а також оригінали пояснень та доповідні записки осіб, які здійснювали опитування.

6. У разі надання згоди на реадмісію за стандартною процедурою та завчасного повідомлення запитуючою державою про дату та місце передавання особи:

центральний компетентний орган визначає територіальний орган або підрозділ ДМС, який здійснюватиме безпосереднє приймання осіб у пункті пропуску через державний кордон України, в порядку, визначеному пунктами 1 - 6 розділу VII цієї Інструкції;

керівник (його перший заступник або заступник) територіального органу ДМС, уповноваженого на здійснення безпосереднього приймання осіб, не пізніше ніж за добу до дати здійснення реадмісії письмово повідомляє керівника відповідного органу охорони державного кордону про дату, час, кількість осіб, які підлягають реадмісії, та про осіб, які їх супроводжуватимуть, вид, номер та термін дії проїзного документа, за яким здійснюється реадмісія, номери паспортних документів супроводжуючих осіб, дійсних для перетинання державного кордону, вид та номерний знак транспортного засобу, що використовується для перевезення зазначених осіб до визначеного пункту пропуску через державний кордон України.

VІ. Порядок дій органів охорони державного кордону під час розгляду та виконання запитів про реадмісію осіб в Україну за прискореною процедурою

1. Начальник органу охорони державного кордону чи особа, яка виконує його обов’язки, після реєстрації запиту компетентного (уповноваженого) органу договірної держави:

визначає завдання уповноваженій особі підпорядкованого органу (підрозділу) щодо його виконання;

забезпечує контроль за виконанням запиту в порядку та строки, визначені міжнародними угодами про реадмісію та цією Інструкцією;

за результатами проведеної перевірки надсилає відповідь з урахуванням вимог пункту 4 розділу ІІІ цієї Інструкції.

2. Уповноважена особа органу (підрозділу) охорони державного кордону упродовж двох робочих днів з моменту отримання запиту:

вживає заходів щодо перевірки інформації та документів, зазначених у запиті про реадмісію, за базами даних Держприкордонслужби та в разі необхідності за обліками МВС і ДМС з метою з’ясування умов для реадмісії особи в Україну;

організовує та проводить перевірочні заходи щодо встановлення дати, місця та обставин незаконного перетинання особою, яка підлягає реадмісії, державного кордону України;

готує за результатами здійснених заходів проект обґрунтованого рішення за підписом начальника органу охорони державного кордону чи особи, яка виконує його обов’язки, на запит та надсилає компетентному (уповноваженому) органу договірної держави, що надіслав відповідний запит.

3. У разі прийняття позитивного рішення про реадмісію начальник органу охорони державного кордону чи особа, яка виконує його обов’язки, підписує наказ про здійснення реадмісії з визначенням персонального складу групи осіб, які здійснюватимуть практичне здійснення реадмісії, та проводить їх інструктаж.

У наказі вказуються погоджені з компетентним органом запитуючої договірної держави дата, місце та строки реадмісії, її вид та процедура приймання чи передавання, громадянство, прізвище, ім’я та по батькові, вид та номери документів осіб, за якими здійснюється реадмісія, підстава для реадмісії, прізвища, імена та по батькові членів групи з реадмісії (старший групи, експерт, медичний працівник, інші фахівці), забезпечення транспортним засобом та звітність за результатами проведеної реадмісії.

Приймання або передавання осіб здійснюється в порядку, визначеному в пунктах 1 - 6 розділу VII цієї Інструкції.

4. Після проходження прикордонного та інших видів державного контролю особи, які прийняті від договірної держави в порядку реадмісії, у разі здійснення їх адміністративного затримання доставляються до органу охорони державного кордону, після чого прийнята особа в установленому законодавством порядку поміщається до місця тимчасового тримання органу охорони державного кордону.

Іноземці та особи без громадянства, які прийняті від договірної держави в порядку реадмісії та не мають документів на право перебування на території України, до моменту їх реадмісії до іншої договірної держави або примусового видворення в порядку, установленому законодавством, після підготовки необхідних документів переміщуються до ПТПІ.

5. За результатами виконання реадмісії старший групи доповідає рапортом, до якого додає оформлені під час реадмісії матеріали, начальникові органу охорони державного кордону або особі, яка виконує його обов’язки, та інформує центр управління службою цього органу.

6. Облік реадмісованих осіб здійснюється уповноваженим підрозділом органу охорони державного кордону, а також центром управління службою органу охорони державного кордону.

VІІ. Практичне здійснення приймання або передавання осіб

1. Приймання або передавання осіб, які підлягають реадмісії, здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон на території запитуючої або запитуваної договірної держави або на іншій погодженій між компетентними або уповноваженими органами сторін території (місці).

2. Уповноважені особи, які безпосередньо здійснюють реадмісію, після прибуття до визначеного пункту пропуску через державний кордон уточнюють взаємодію з начальником відділу прикордонної служби щодо забезпечення режимних заходів під час здійснення реадмісії, а також здійснення прикордонного й інших видів контролю щодо осіб, які підлягають реадмісії.

Начальник відділу прикордонної служби перевіряє повноваження уповноважених осіб відповідно до наданих документів, наявність у осіб, які підлягають реадмісії, документів на право перетинання державного кордону та уточнює взаємодію під час здійснення реадмісії.

3. У визначений час старший групи з реадмісії зустрічається на лінії кордону з представником компетентного органу суміжної договірної держави (у разі здійснення реадмісії в автомобільному пункті пропуску), після чого члени групи з реадмісії переходять у визначене місце для здійснення реадмісії.

4. Під час здійснення реадмісії уповноважена особа запитуваної договірної держави вивчає отримані від уповноваженої особи запитуючої договірної держави матеріали стосовно кожної особи, яка підлягає реадмісії, та з’ясовує відповідність наведеної в них інформації свідченням цієї особи. З цією метою уповноваженою особою може проводитись опитування особи, яка підлягає реадмісії, а в разі її адміністративного затримання також проводиться особистий огляд, огляд її речей та вилучення речей і документів у порядку, установленому законодавством.

5. У разі здійснення реадмісії особи в супроводі на кожну таку особу складається акт приймання-передавання особи (додаток 2) у двох примірниках, який підписується представниками обох договірних держав. По одному з примірників цього акта отримує кожен з цих представників.

До акта приймання-передавання особи можуть додаватися матеріальні цінності, особисті речі та інші документи особи, яка підлягає реадмісії.

Копію зазначеного акта представник територіального органу або підрозділу ДМС, який здійснював реадмісію, передає начальнику відповідного підрозділу органу охорони державного кордону.

6. На кожну особу, реадмісію якої погоджено, оформляється особова справа, до якої обов’язково долучаються запит про реадмісію особи, відповідь на нього, а також матеріали перевірки.

До справи також можуть долучатися: протокол прикордонно-представницької зустрічі, акт приймання-передавання особи з копіями доданих до нього документів, копія протоколу особистого огляду, огляду речей та вилучення речей і документів (за наявності), копії документів компетентних органів договірних держав, пояснення особи, яка підлягає реадмісії, та інші документи.

Особові справи оформлюються та зберігаються впродовж трьох років органом, що погодив реадмісію.

VІІI. Особливості здійснення реадмісії осіб з України та транзитного перевезення іноземців та осіб без громадянства

1. У разі виявлення на території України осіб, які підлягають реадмісії або транзитному перевезенню територією договірної держави, компетентний (уповноважений) орган України в порядку та в строки, визначені міжнародною угодою про реадмісію, надсилає відповідний запит компетентному (уповноваженому) органу договірної держави.

2. При надходженні від запитуваної договірної держави позитивної відповіді на запит про реадмісію:

компетентні (уповноважені) органи ДМС здійснюють передавання осіб у порядку, визначеному пунктом 6 розділу V та пунктами 1 - 6 розділу VII цієї Інструкції;

органи охорони державного кордону здійснюють передавання осіб у порядку, визначеному пунктами 4 - 6 розділу VI та пунктами 1 - 6 розділу VII цієї Інструкції.

3. При надходженні або наданні позитивної відповіді щодо здійснення транзитного перевезення іноземців або осіб без громадянства територією запитуваної договірної держави або України:

компетентні (уповноважені) органи ДМС, надіславши повідомлення начальнику відповідного органу охорони державного кордону, в порядку, визначеному абзацом третім пункту 6 розділу V цієї Інструкції, забезпечують здійснення транзитного перевезення територією запитуваної договірної держави або України до країни прямування, а також можуть надати сприяння в здійсненні транзитного перевезення в порядку, визначеному абзацом другим пункту 7 розділу ІІ цієї Інструкції;

органи охорони державного кордону здійснюють пропуск осіб, які підлягають реадмісії, через державний кордон та супроводжуючих осіб у встановленому законом порядку, а також можуть надати сприяння в здійсненні транзитного перевезення в порядку, визначеному абзацом третім пункту 7 розділу ІІ цієї Інструкції.

ІХ. Облік та контроль

1. У разі встановлення відповідними імплементаційними (виконавчими) протоколами до міжнародних угод про реадмісію іншого порядку реадмісії, ніж той, що встановлений у цій Інструкції, застосовуються положення, визначені цими протоколами.

2. Перевірка стану виконання положень міжнародних угод про реадмісію територіальними органами (підрозділами) ДМС та органами охорони державного кордону здійснюється ДМС та Адміністрацією Держприкордонслужби не рідше одного разу на півріччя, а регіональними управліннями Держприкордонслужби - щомісяця.

3. Компетентні органи України раз на півріччя здійснюють взаємообмін статистичною інформацією щодо реадмісії.

4. Облік та обробка персональних даних про реадмісованих осіб здійснюються відповідно до вимог міжнародних угод України про реадмісію та законодавства України у цій сфері із забезпеченням захисту персональних даних від випадкового або несанкціонованого знищення, випадкової втрати, а також несанкціонованого доступу, зміни або розповсюдження.

Начальник Департаменту

юридичного забезпечення

МВС України

полковник міліції

Д.В. Горбась


Додаток 1

до Інструкції про порядок реалізації

компетентними та уповноваженими

органами України міжнародних угод

про реадмісію осіб

(пункт 5 розділу V)

ВИСНОВОК

за результатами опрацювання доручення компетентного органу ДМС про перевірку інформації, викладеної в запиті про реадмісію

Додаток 2

до Інструкції про порядок реалізації

компетентними та уповноваженими

органами України міжнародних угод

про реадмісію осіб

(пункт 5 розділу VII)

АКТ

приймання-передавання особи


Документи та файли

Сигнальний документ — f440957n144.doc
Сигнальний документ — f440957n145.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 03.04.2015 — 2015 р., № 24, стор. 265, стаття 701, код акта 76124/2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -