<<
>>

Наказ МВС України від 16.08.2010 N 627/389 " Про внесення змін до наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України та Міністерства внутрішніх справ України від 18.12.2003 N 380/1556". МВС України. 2010

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

16.08.2010 N 627/389

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 вересня 2010 р.

за N 817/18112

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Міністерства внутрішніх справ

N 689 ( z1083-17 ) від 04.08.2017 }

Про внесення змін до наказу Адміністрації

Державної прикордонної служби України

та Міністерства внутрішніх справ України

від 18.12.2003 N 380/1556

Відповідно до Концепції розвитку Державної прикордонної

служби України на період до 2015 року, схваленої Указом Президента

України від 19.06.2006 N 546 ( 546/2006 ), щодо удосконалення

взаємодії з правоохоронними органами України Н А К А З У Є М О:

1. Унести до наказу Адміністрації Державної прикордонної

служби України та Міністерства внутрішніх справ України від

18.12.2003 N 380/1556 ( z0037-04 ) "Про затвердження Інструкції

про порядок взаємодії інспекторів прикордонної служби Державної

прикордонної служби України та дільничних інспекторів міліції в

системі МВС України", зареєстрованого у Міністерстві юстиції

України 14.01.2004 за N 37/8636, таку зміну: у заголовку та тексті слова "інспектор прикордонної служби" в

усіх відмінках замінити словами "дільничний інспектор прикордонної

служби" у відповідному відмінку.

2. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок взаємодії

інспекторів прикордонної служби Державної прикордонної служби

України та дільничних інспекторів міліції в системі МВС України,

затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби

України та Міністерства внутрішніх справ України

(далі - Інструкція) від 18.12.2003 N 380/1556 ( z0037-04 ),

зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 14.01.2004 за

N 37/8636 (додаються).

3. Зміни до Інструкції ( z0037-04 ) довести до відома

особового складу Державної прикордонної служби України та

Міністерства внутрішніх справ України в частині, що їх стосується.

4. Управлінню прикордонної служби Департаменту охорони

державного кордону Адміністрації Держприкордонслужби в

установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну

реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Начальникам регіональних управлінь Державної прикордонної

служби України, начальникам головних управлінь МВС України в

Автономній Республіці Крим, Вінницькій, Донецькій, Закарпатській,

Запорізькій, Київській, Львівській, Одеській, Сумській та

Харківській областях, управлінь МВС України у Волинській,

Житомирській, Івано-Франківській, Луганській, Миколаївській,

Рівненській, Херсонській, Чернівецькій, Чернігівській областях та

м. Севастополі організувати приведення Інструкції у відповідність

до цих Змін.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого

заступника Голови Державної прикордонної служби

України - директора Департаменту охорони державного кордону

генерал-полковника Шишоліна П.А. та заступника Міністра внутрішніх

справ України полковника міліції Ратушняка В.І.

7. Цей наказ набирає чинності з 1 жовтня 2010 року.

Голова Державної прикордонної

служби України

генерал армії України М.М.Литвин

Міністр внутрішніх справ

України

генерал-майор міліції А.В.Могильов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Адміністрації

Державної прикордонної

служби України

та Міністерства внутрішніх

справ України

16.08.2010 N 627/389

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 вересня 2010 р.

за N 817/18112

ЗМІНИ

до Інструкції про порядок взаємодії інспекторів

прикордонної служби Державної прикордонної

служби України та дільничних інспекторів

міліції в системі МВС України

( z0037-04 )

1. У тексті Інструкції ( z0037-04 ) слова "інспектор

прикордонної служби" в усіх відмінках замінити словами "дільничний

інспектор прикордонної служби" у відповідному відмінку, скорочення

"ІПС" замінити скороченням "ДІПС".

2. Пункт 1.2 глави 1 після слів "Про контрольовані

прикордонні райони" доповнити словами і цифрами "від 18.01.99 N 48

( 48-99-п ) "Про затвердження Порядку здійснення координації

діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого

самоврядування з питань додержання режимів на державному кордоні".

3. Пункт 2.1 глави 2 викласти в такій редакції: "2.1. Форми взаємодії ДІПС та ДІМ: обмін інформацією про стан оперативної обстановки,

інформування щодо виявлення або отримання інформації про

здійснення правопорушень на ділянках (у секторах) відповідальності

та адміністративних дільницях обслуговування; спільний контроль за дотриманням громадянами України,

іноземцями та особами без громадянства, а також біженцями та

особами, яким надано притулок в Україні, вимог законодавства

України з прикордонних питань і про правовий статус іноземців та

осіб без громадянства; проведення спільних заходів на ймовірних напрямках або в

місцях появи потенційних порушників законодавства України з

прикордонних питань і про правовий статус іноземців та осіб без

громадянства; проведення спільних заходів з правового виховання місцевого

населення та профілактики порушень законодавства України про

державний кордон; проведення спільних навчань з питань виявлення та затримання

порушників законодавства України з прикордонних питань і про

правовий статус іноземців та осіб без громадянства; проведення спільних нарад ДІПС і ДІМ з питань протидії

протиправній діяльності на державному кордоні в межах ділянок

(секторів) відповідальності та адміністративних дільниць

обслуговування; спільна координація діяльності громадських формувань у

населених пунктах, розташованих у прикордонній смузі та

контрольованому прикордонному районі, організація їх залучення до

охорони громадського порядку і державного кордону. Надання

пропозицій органам виконавчої влади та органам місцевого

самоврядування щодо відновлення роботи або створення нових

громадських формувань з охорони громадського порядку і державного

кордону та їх належного матеріально-технічного забезпечення.".

4. У пункті 2.2 глави 2: в абзаці першому слова і цифру "не менше 1 разу на тиждень"

замінити словами "з використанням засобів електрозв'язку щотижня

та один раз на місяць шляхом особистої зустрічі"; доповнити пункт абзацом другим такого змісту: "Облік та результати реалізації інформації відображаються: в підрозділах охорони державного кордону - в рапорті про

результати охорони державного кордону та здійснення прикордонного

контролю зміною прикордонних нарядів відділу прикордонної служби

за поточну добу; в міськрайорганах внутрішніх справ - в

інформаційно-аналітичних справах.".

5. Підпункт 2.2.1 пункту 2.2 глави 2 викласти в такій

редакції: "2.2.1. Під час взаємообміну інформацією надаються дані про: стан оперативної обстановки на ділянках (у секторах)

відповідальності та адміністративних дільницях обслуговування; порушення та спроби незаконного перетинання державного

кордону інші правопорушення, віднесені до компетенції Державної

прикордонної служби України; інші правопорушення на ділянках (у секторах)

відповідальності, виявлені ДІПС, але які не віднесені до

компетенції Державної прикордонної служби України; службові дії сил та засобів за напрямами діяльності (крім

оперативно-розшукових); осіб, які перебувають на профілактичному обліку або стосовно

яких проводиться комплекс пошукових заходів у зв'язку з їх

розшуком; виявлення (затримання) нелегальних мігрантів у контрольованих

прикордонних районах; осіб, які мають в особистому користуванні зброю; виявлення і появу на ділянках (у секторах) відповідальності

та адміністративних дільницях обслуговування осіб, причетних до

протиправної діяльності; осіб, причетних до виготовлення, зберігання та розповсюдження

в контрольованих прикордонних районах, а також переміщення через

державний кордон наркотичної сировини; тактику дій порушників законодавства України з прикордонних

питань і про правовий статус іноземців та осіб без громадянства,

їх характерні ознаки, місця (пункти) їх первинної появи та

укриття, імовірні маршрути руху; виявлення фактів порушень збереження природних ресурсів,

правил додержання промислової та іншої діяльності, охорони

довкілля; виникнення конфліктних та надзвичайних ситуацій.".

6. У підпункті 2.2.2 пункту 2.2 глави 2 абзаци четвертий,

шостий та дев'ятий виключити. У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом четвертим,

абзаци сьомий та восьмий відповідно абзацами п'ятим та шостим, а

абзац десятий абзацом сьомим. Доповнити пункт абзацом восьмим такого змісту: "виникнення конфліктних та надзвичайних ситуацій.".

7. Підпункт 2.2.3 пункту 2.2 глави 2 викласти в такій

редакції: "2.2.3. ДІМ зобов'язані негайно інформувати ДІПС у разі

виявлення або отримання даних про: осіб, щодо яких є інформація про їх намір незаконно перетнути

державний кордон або порушити його режим; осіб, які надають допомогу в незаконному перетинанні кордону

громадянам інших країн; осіб без громадянства, іноземців - вихідців з

країн - постачальників нелегальних мігрантів; пошук або переслідування злочинців, які можуть незаконно

перетнути державний кордон; підготовку до незаконного перетинання державного кордону або

незаконне переміщення через нього товарів, вантажів, зброї,

боєприпасів та наркотичних речовин; осіб, які надають іноземцям та особам без громадянства житло,

транспортні засоби та сприяють в наданні інших послуг; вчинення тяжких злочинів на адміністративній дільниці

обслуговування; втечу з-під варти затриманих, заарештованих та підсудних осіб

під час їх переміщення в межах контрольованого прикордонного

району; терористичні акти, вчинені на адміністративній ділянці

обслуговування, або підготовку до них; затримання іноземців та осіб без громадянства, а також

біженців та осіб, яким надано притулок в Україні, які порушили

правила перебування, проживання на території України та

переміщення в її межах; затримання самохідних і несамохідних суден та інших

плавзасобів за порушення прикордонного режиму; виявлення фактів (отриману інформацію) про порушення

збереження природних ресурсів, правил додержання промислової та

іншої діяльності, охорони довкілля; виникнення конфліктних та надзвичайних ситуацій.".

8. Пункт 2.3 глави 2 викласти в такій редакції: "2.3. Контроль за дотриманням громадянами України, іноземцями

та особами без громадянства, а також біженцями та особами, яким

надано притулок в Україні, вимог законодавства України з

прикордонних питань і про правовий статус іноземців та осіб без

громадянства здійснюється в межах ділянок (секторів)

відповідальності та адміністративних дільниць обслуговування

шляхом спільного: відпрацювання залізничних станцій, автовокзалів, портів,

пристаней, причалів, пунктів базування самохідних і несамохідних

суден, населених пунктів та місцевості; обходу й огляду ділянок місцевості, місць можливого

перебування та переховування правопорушників; затримання виявлених порушників законодавства України з

прикордонних питань і про правовий статус іноземців та осіб без

громадянства, оформлення відповідних документів. Графік спільних заходів складається щомісяця під час

уточнення взаємодії та затверджується начальниками відділу

прикордонної служби і міськрайоргану внутрішніх справ.".

9. Пункт 2.4 глави 2 викласти в такій редакції: "2.4. Отриману інформацію, яка одночасно належить до

компетенції Держприкордонслужби і МВС, ДІПС та ДІМ перевіряють

(реалізовують) спільно. До таких заходів можуть також залучатися

члени громадських формувань з охорони громадського порядку та

державного кордону. Рішення щодо проведення спільної перевірки або реалізації

інформації приймають начальник відділу прикордонної служби спільно

з начальником міськрайоргану внутрішніх справ.".

10. У пункті 2.5 глави 2: абзац другий після слів "про державний кордон" доповнити

словами "та інших правопорушень"; доповнити пункт новим абзацом четвертим такого змісту: "профілактичних бесід з категоріями осіб - потенційних

порушників законодавства України з прикордонних питань і про

правовий статус іноземців та осіб без громадянства.".

11. Пункт 2.6 глави 2 викласти в такій редакції: "2.6. З метою удосконалення взаємодії ДІПС та ДІМ штабами

прикордонних загонів спільно з органами і підрозділами внутрішніх

справ один раз на рік під час проведення заходів з організації

оперативно-службової діяльності на наступний період на ділянках

усіх відділів проводяться спільні навчання з виявлення та

затримання порушників законодавства України з прикордонних питань

і про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. За рішенням начальників органів охорони державного кордону та

органів або підрозділів внутрішніх справ спільні навчання можуть

проводитися на ділянках окремих відділів прикордонної служби у

період коригування охорони державного кордону на певний період.

Вони проводяться шляхом проведення практичних занять та

використання навчальних порушників законодавства України з

прикордонних питань і про правовий статус іноземців та осіб без

громадянства. Спільні плани проведення зазначених навчань опрацьовуються і

погоджуються на рівні начальників ГУМВС, УМВС прикордонних

областей та начальників відповідних органів охорони державного

кордону безпосередньо перед проведенням спільних навчань.".

12. Пункт 2.7 глави 2 викласти в такій редакції: "2.7. З метою узагальнення результатів службової діяльності,

визначення (уточнення) завдань взаємодії проводяться спільні

наради ДІПС та ДІМ не менше ніж раз на півроку в підрозділах

охорони державного кордону та міськрайорганах внутрішніх справ.

Для вирішення питань взаємодії до підрозділів охорони державного

кордону для участі у службових нарадах ДІПС можуть запрошуватись

ДІМ, а ДІПС - до проведення службових нарад ДІМ у міськрайорганах

внутрішніх справ з питань, що належать до їх компетенції. За результатами службових нарад складаються протоколи.".

13. Пункт 3.1 глави 3 викласти в такій редакції: "3.1. Основною метою організації взаємодії є узгодження за

часом, місцем та способами службової діяльності ДІПС та ДІМ щодо

запобігання і припинення порушень громадянами України, іноземцями,

особами без громадянства, а також біженцями та особами, яким

надано притулок в Україні, законодавства України з прикордонних

питань і про правовий статус іноземців та осіб без громадянства в

межах контрольованих прикордонних районів, залучення до охорони

громадського порядку та державного кордону громадськості,

правового виховання місцевого населення.".

14. Пункт 3.2 глави 3 викласти в такій редакції: "3.2. Порядок і результати взаємодії ДІПС та ДІМ

розглядаються окремим питанням під час організації взаємодії

органів охорони державного кордону (прикордонних загонів) та

міськрайорганів внутрішніх справ, головних управлінь, управлінь

МВС у прикордонних областях на черговий період організації

оперативно-службової діяльності, як правило, раз на рік.".

15. Пункт 3.3 глави 3 викласти в такій редакції: "3.3. Уточнення порядку взаємодії між ДІПС та ДІМ здійснюють

начальник відділу прикордонної служби і начальник міськрайоргану

внутрішніх справ щокварталу на спільній нараді за їх участю, а у

разі необхідності - за рішенням керівників. У разі розташування на ділянці відповідальності одного

міськрайоргану внутрішніх справ двох і більше відділів

прикордонної служби уточнення порядку взаємодії здійснюється усіма

начальниками відділів прикордонної служби одночасно за спільним

узгодженням сторін.".

16. У пункті 3.4 глави 3: абзац перший після слова "визначаються" доповнити словом

"(уточнюються)"; в абзаці п'ятому слова "про державний кордон" замінити

словами "України з прикордонних питань і про правовий статус

іноземців та осіб без громадянства"; в абзаці шостому слова "та робота з місцевим населенням"

виключити; абзац сьомий викласти в такій редакції: "порядок та періодичність проведення спільних заходів з

виявлення і затримання порушників законодавства України з

прикордонних питань і про правовий статус іноземців та осіб без

громадянства"; в абзаці восьмому слово "періодичність" виключити.

17. Пункт 3.5 глави 3 викласти в такій редакції: "3.5. Результати організації (уточнення) взаємодії

обліковуються: в органах охорони державного кордону - в окремій справі; у підрозділах охорони державного кордону - в додатку

"Результати уточнення взаємодії" календарного плану

оперативно-службової діяльності; у ГУМВС, УМВС та міськрайорганах внутрішніх справ

прикордонних областей - в окремій справі; у ДІПС та ДІМ - у робочих зошитах.".

18. У пункті 4.1 глави 4: абзац третій після слів "особами без громадянства," доповнити

словами "а також біженцями та особами, яким надано притулок в

Україні,"; в абзаці четвертому слова "несення служби у спільних нарядах"

замінити словами "спільних заходів".

Перший заступник Голови

Державної прикордонної служби

України

генерал-полковник П.А.Шишолін

Начальник Департаменту

громадської безпеки МВС

полковник міліції В.В.Петровський


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 01.10.2010 — 2010 р., № 72, стор. 56, стаття 2590, код акта 52815/2010

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -