<<
>>

Наказ МВС України від 16.09.2019 № 780 "Про затвердження Порядку направлення представника Національного центрального бюро Інтерполу до Глобального комплексу інновацій Інтерполу". МВС України. 2019

Документ актуальний на 22.10.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.09.2019  № 780


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2019 р.
за № 1063/34034

Про затвердження Порядку направлення представника Національного центрального бюро Інтерполу до Глобального комплексу інновацій Інтерполу

Відповідно до статті 4 Закону України «Про Національну поліцію», підпунктів 32, 33 та 38 пункту 4 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 495 «Про представника Національного центрального бюро Інтерполу в Глобальному комплексі інновацій Інтерполу», з метою врегулювання порядку направлення працівника Національної поліції України до Глобального комплексу інновацій Інтерполу НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок направлення представника Національного центрального бюро Інтерполу до Глобального комплексу інновацій Інтерполу, що додається.

2. Управлінню взаємодії з Національною поліцією Міністерства внутрішніх справ України (Соколовський О.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.

Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної поліції УкраїниІ. Клименко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
16 вересня 2019 року № 780


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2019 р.
за № 1063/34034

ПОРЯДОК
направлення представника Національного центрального бюро Інтерполу до Глобального комплексу інновацій Інтерполу

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм направлення представника Національного центрального бюро Інтерполу до Глобального комплексу інновацій Інтерполу.

2. Цей Порядок розроблено відповідно до Конституції України, Закону України «Про Національну поліцію», пункту 4 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 495 «Про представника Національного центрального бюро Інтерполу в Глобальному комплексі інновацій Інтерполу».

3. Терміни, використані в цьому Порядку, вжито в таких значеннях:

направлення представника Національного центрального бюро Інтерполу до Глобального комплексу інновацій Інтерполу (далі - направлення представника Національного бюро) - здійснення представництва в Глобальному комплексі інновацій Інтерполу (м. Сінгапур, Республіка Сінгапур);

представник Національного центрального бюро Інтерполу в Глобальному комплексі інновацій Інтерполу (далі - представник Національного бюро) - працівник Національної поліції України, якого направлено для здійснення координації взаємодії правоохоронних органів України з компетентними органами іноземних держав у Глобальному комплексі інновацій Інтерполу;

представництво - перебування представника Національного бюро в Глобальному комплексі інновацій Інтерполу за принципом ротації у строки, передбачені цим Порядком.

II. Порядок направлення представника Національного бюро

1. Направлення представника Національного бюро оформлюється наказом Національної поліції України. У наказі зазначається строк представництва (дати його початку та закінчення, що визначаються відповідно до пропозиції Генерального секретаріату Інтерполу), а також кількість і статус членів сім’ї представника Національного бюро, що перебуватимуть разом із ним.

2. Строк направлення представника Національного бюро не може перевищувати трьох років.

3. Рішення про дострокове відкликання представника Національного бюро або продовження строку його представництва погоджується Національною поліцією України та Генеральним секретаріатом Інтерполу й оформлюється наказом Національної поліції України.

4. Службові відрядження представника Національного бюро в межах держави перебування, а також в Україну в період представництва за рішенням керівництва Національної поліції України погоджуються Генеральним секретаріатом Інтерполу та оформлюються наказами Національної поліції України.

III. Забезпечення представника Національного бюро

1. На період представництва на представника Національного бюро поширюються соціальні гарантії, передбачені законодавством України.

2. Для забезпечення належних умов проживання та роботи представника Національного бюро на території Республіки Сінгапур під час представництва Національна поліція України:

1) закріплює за представником Національного бюро службовий автомобіль;

2) відшкодовує кошти в іноземній валюті або в гривневому еквіваленті із застосуванням валютного курсу Національного банку України, який діє на дату здійснення операції, пов’язані із соціальним страхуванням, у розмірі, що не перевищує 2500 євро на рік на представника Національного бюро та кожного члена сім’ї (дружина/чоловік, неповнолітні діти), що перебуває разом із ним;

3) виплачує представнику Національного бюро кошти в іноземній валюті або в гривневому еквіваленті із застосуванням валютного курсу Національного банку України, який діє на дату здійснення операції, у розмірі 5500 євро на місяць. При цьому письмове підтвердження керівника структурного підрозділу центрального органу управління поліції, який координує діяльність представника Національного бюро, про належне виконання ним своїх завдань є підставою для такої виплати.

3. Національна поліція України також відшкодовує представнику Національного бюро в порядку, установленому постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» (далі - Постанова), та відповідно до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року № 59, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 березня 1998 року за № 218/2658 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 березня 2011 року № 362):

1) витрати, пов’язані з переїздом представника Національного бюро до Республіки Сінгапур, а також із поверненням в Україну;

2) витрати, пов’язані зі службовими відрядженнями представника Національного бюро в Україну або в межах держави перебування.

4. У разі службового відрядження представника Національного бюро у межах держави перебування Національна поліція України відшкодовує йому добові витрати в розмірі 80 відсотків суми добових витрат, зазначених у додатку 1 до Постанови.

У разі якщо строк службового відрядження представника Національного бюро в межах держави перебування становить одну добу, Національна поліція України відшкодовує йому добові витрати в розмірі 40 відсотків суми добових витрат, зазначених у додатку 1 до Постанови, для відповідної держави.

5. Представник подає до Національної поліції України авансовий звіт та документи, що підтверджують здійснені ним витрати, пов’язані зі службовим відрядженням, не пізніше останнього робочого дня місяця, наступного за місяцем, у якому здійснено таке відрядження, а в разі відрядження представника Національного бюро в місяці завершення представництва - не пізніше робочого дня, наступного за днем повернення в Україну.

6. Представник Національного бюро подає до Національної поліції України документи, що підтверджують здійснені ним витрати, пов’язані з його соціальним страхуванням та соціальним страхуванням кожного члена сім’ї, що перебуває разом із ним, щороку до 05 січня наступного за звітним року.

IV. Організація роботи представника Національного бюро

1. Завданням представника Національного бюро є координація взаємодії правоохоронних органів України з компетентними органами іноземних держав з питань, що належать до компетенції Інтерполу.

2. Функціональні обов’язки представника Національного бюро визначає начальник структурного підрозділу центрального органу управління поліції, який забезпечує реалізацію повноважень Національної поліції України як Національного центрального бюро Інтерполу.

3. Координацію діяльності представника Національного бюро здійснює структурний підрозділ центрального органу управління поліції, який забезпечує реалізацію повноважень Національної поліції України як Національного центрального бюро Інтерполу.

4. Контроль за діяльністю представника Національного бюро здійснює Голова Національної поліції України.

5. Звіти про результати своєї роботи в Глобальному комплексі інновацій Інтерполу представник Національного бюро подає Голові Національної поліції України до 15 січня наступного за звітним року.

Т.в.о. начальника
Управління взаємодії
з Національною поліцією
Міністерства внутрішніх
справ України

К. Кудрик


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 18.10.2019 — 2019 р., № 80, стор. 91, стаття 2755, код акта 96355/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 16. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 17. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 17.01.2019 № 22 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, та інших форм розпорядчих документів". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 29.01.2019 № 271/5/66 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ України від 19 грудня 2003 року № 270/1560". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -