<<
>>

Наказ МВС України від 16.10.2018 № 835 "Про затвердження Типового положення про територіальні курси цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності". МВС України. 2018

Документ актуальний на 05.12.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.10.2018  № 835

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 листопада 2018 р.

за № 1256/32708

Про затвердження Типового положення про територіальні курси цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

Відповідно до пункту 48 частини другої статті 17, частин першої, третьої статті 91 Кодексу цивільного захисту України, пункту 5 Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року № 819 (із змінами), та з метою підвищення ефективності функціонування навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положення про територіальні курси цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 29 травня 2014 року № 523 «Про затвердження Типового положення про територіальні курси, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 червня 2014 року за № 624/25401.

3. Управлінню взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій МВС (Скакун В.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б.

Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

Міністр освіти і науки України

Голова Вінницької обласної державної

адміністрації

Заступник голови Волинської обласної

державної адміністрації

Виконуючий обов’язки голови

Дніпропетровської обласної державної

адміністрації

Голова Донецької обласної державної

адміністрації, керівник обласної

військово-цивільної адміністрації

Виконуючий обов’язки голови

Житомирської обласної державної адміністрації

Голова Закарпатської обласної державної

адміністрації

Перший заступник голови Запорізької обласної

державної адміністрації

Перший заступник голови Івано-Франківської

обласної державної адміністрації

Голова Київської обласної державної адміністрації

Перший заступник голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

Голова Луганської обласної державної адміністрації -

керівник обласної військово-цивільної адміністрації

Голова Львівської обласної державної адміністрації

Київський міський голова

Голова Миколаївської обласної державної

адміністрації

Голова Одеської обласної державної

адміністрації

В.о. голови Рівненської обласної державної

адміністрації

Голова Полтавської обласної державної

адміністрації

Тимчасово виконуючий обов’язки голови

Сумської обласної державної адміністрації

Перший заступник голови  Тернопільської

обласної державної адміністрації

Голова Харківської обласної державної

адміністрації

Голова Херсонської обласної державної

адміністрації

Голова Хмельницької обласної державної

адміністрації

Перший заступник голови Черкаської обласної

державної адміністрації

В.о. голови Чернівецької обласної державної

адміністрації

В.о. голови Чернігівської обласної державної

адміністрації

М. Чечоткін

Л.М. Гриневич

В. Коровій

С. Мишковець

В.В. Пруцаков

О.І. Куць

Я.М. Лагута

Г. Москаль

Е. Слепян

М. Савка

О. Горган

С. Коваленко

Ю. Гарбуз

О. Синютка

В. Кличко

О. Савченко

М.В. Степанов

В. Ундір

В.А. Головко

В. Акпєров

І.Б. Крисак

Ю. Світлична

А. Гордєєв

В. Лозовий

В.В. Коваль

М. Павлюк

Ю. Свириденко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України

16 жовтня 2018 року № 835

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 листопада 2018 р.

за № 1256/32708

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про територіальні курси цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

1. Територіальні курси цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (далі - Територіальні курси), навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (далі - Центри) належать до навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту, утворюються для навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту (далі - керівний склад та фахівці), забезпечують надання інших освітніх послуг та методичний супровід суб’єктів господарювання, що проводять навчання населення діям у надзвичайних, аварійних ситуаціях та в умовах терористичного акту.

2. Засновником Центрів є ДСНС, співзасновниками - Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Центри здійснюють свою діяльність як юридичні особи публічного права.

Центри є бюджетними установами.

3. Територіальні курси утворюються за пропозицією органів місцевого самоврядування до засновника і співзасновників Центрів як відокремлені структурні підрозділи Центрів.

Відповідно до групи із цивільного захисту міста, в якому розміщуються Територіальні курси та забезпечуються потреби у навчанні керівного складу і фахівців, Територіальні курси поділяються на курси вищої, першої, другої, третьої категорій. Територіальні курси, що розміщуються в містах зони спостереження атомних електростанцій, належать до курсів третьої категорії.

4. Центри мають самостійний баланс, рахунки в установах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням та діють на підставі статутів, що затверджуються їх засновником і співзасновниками.

Територіальні курси діють на підставі положень, що затверджуються керівниками Центрів за погодженням із відповідними органами місцевого самоврядування.

5. Основними завданнями Центрів, Територіальних курсів є:

функціональне навчання, яке забезпечує набуття та систематичне оновлення особами, які належать до керівного складу та фахівців, спеціальних знань, умінь і навичок з питань цивільного захисту;

надання безоплатних послуг із практичної підготовки керівного складу та фахівців під час командно-штабних, штабних та спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту;

здійснення методичного супроводу суб’єктів господарювання, що проводять навчання населення діям у надзвичайних, аварійних ситуаціях та в умовах терористичного акту.

6. У межах компетенції Центри, Територіальні курси:

1) формують щорічні пропозиції щодо обсягів навчання та планів комплектування з його проходження керівним складом і фахівцями;

2) складають програми функціонального навчання та за погодженням із замовником затверджують робочі навчальні програми;

3) організовують навчальний процес, його навчально-методичне забезпечення та ведуть облік осіб, які пройшли навчання;

4) надають безоплатні послуги з практичної підготовки керівного складу і фахівців:

здійснюють підготовку та проводять спеціальні групові заняття з посадовими особами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які беруть участь у проведенні командно-штабних навчань з органами управління і силами цивільного захисту;

беруть участь у розробленні щорічних планів-графіків проведення практичної підготовки на підприємствах, в установах, організаціях;

проводять інструктивно-методичні заняття з керівництвом спеціальних об’єктових навчань з питань цивільного захисту та інструктажі з посередниками і керівниками навчальних місць із практичного відпрацювання заходів;

проводять консультації з керівництвом спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту, які залучаються до відпрацювання навчальних питань спеціального об’єктового тренування;

5) проводять спеціальну підготовку осіб, які залучаються підприємствами, установами, організаціями до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;

6) здійснюють методичний супровід підприємств, установ та організацій, що проводять навчання населення діям у надзвичайних, аварійних ситуаціях, в умовах терористичного акту та особливого періоду:

надають кваліфіковану допомогу у плануванні заходів цивільного захисту;

розробляють і поширюють методичні матеріали з проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту;

здійснюють комплексне програмно-методичне забезпечення керівників занять з підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях та навчання непрацюючого населення за місцем проживання;

проводять планові та поточні консультації, семінари, беруть участь у виданні навчальних, навчально-наочних посібників, брошур, буклетів, виконують роботи з розроблення оригінал-макетів стендів інформаційно-довідкових куточків з питань цивільного захисту;

надають інформаційно-методичну підтримку консультаційним пунктам при органах місцевого самоврядування, а також базовим (опорним) з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності закладам освіти;

здійснюють моніторинг навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, створюють фонд навчальної, довідкової, методичної та іншої літератури і матеріалів із цих питань;

7) виконують завдання у складі контрольних та інших груп, утворених для проведення командно-штабних, штабних навчань і тренувань з органами управління та силами цивільного захисту;

8) взаємодіють з головними управліннями (управліннями) ДСНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні органи ДСНС) за такими напрямами:

визначення щорічної потреби місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій у навчанні з питань цивільного захисту та пожежної безпеки;

контроль за дотриманням періодичності проходження функціонального навчання керівним складом і фахівцями;

методичне керівництво і контроль за періодичністю проведення спеціальних об’єктових навчань, тренувань з питань цивільного захисту та ведення їх обліку;

здійснення просвітницьких і практично-навчальних заходів з підготовки населення до дій в умовах терористичного акту;

проведення курсів базової підготовки осіб, які уклали контракти про перебування в резерві служби цивільного захисту;

організація та здійснення навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій;

залучення до проведення занять висококваліфікованих фахівців;

надання інформаційно-аналітичних послуг з питань планування діяльності суб’єктами забезпечення цивільного захисту;

проведення перевірок організації та стану підготовки населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

9) беруть участь у заходах міжнародного співробітництва;

10) провадять іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України.

7. Функціональне навчання суб’єктів господарювання проводиться за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

8. Структура, штат (штатний розпис) Територіальних курсів, Центрів затверджуються відповідно до чинного законодавства.

Структурні підрозділи Центрів діють на підставі відповідних положень, що затверджуються керівниками Центрів.

9. Діяльність Центрів, Територіальних курсів спрямовується відповідними структурними підрозділами з питань цивільного захисту апарату ДСНС, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства.

10. Безпосереднє управління діяльністю Центрів здійснює начальник (директор), який діє на засадах єдиноначальності.

Кандидат на заміщення посади начальника (директора) повинен мати вищу освіту ступеня магістра відповідно до профілю Центру, стаж роботи на керівних посадах в органах управління цивільного захисту або педагогічної діяльності у навчальних закладах цивільного захисту не менше 5 років.

Начальник (директор) Центру призначається на посаду та звільняється з посади Головою ДСНС за попереднім погодженням з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

11. Начальник (директор) Центру має одного заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою ДСНС за поданням начальника (директора) Центру.

12. Начальник (директор) Центру є відповідальним за провадження навчальної, методичної та іншої діяльності, за стан і збереження будівель та іншого майна.

Начальник (директор) Центру в межах наданих йому повноважень:

організовує роботу, контролює процес навчання і відповідає за результати діяльності Центру;

розробляє, підписує та подає на затвердження засновнику і співзасновникам проект Статуту Центру;

розробляє проекти структури, штату та подає їх на затвердження до ДСНС;

приймає на роботу та звільняє з роботи (зі служби) (крім заступника) працівників та осіб начальницького складу Центру;

організовує проходження служби особами начальницького складу згідно з вимогами чинного законодавства України;

затверджує положення про структурні підрозділи Центру (Територіальні курси за погодженням із відповідними органами місцевого самоврядування), посадові інструкції осіб начальницького складу та посадові (робочі) інструкції працівників, правила внутрішнього трудового розпорядку, забезпечує дотримання умов охорони праці;

готує щорічний план роботи Центру, подає його на погодження і затвердження в установленому законодавством порядку;

є головою педагогічної ради Центру;

забезпечує організацію та проведення контролю за виконанням навчальних планів і програм;

здійснює контроль якості роботи педагогічних та інших працівників;

готує та надає на погодження розпорядникам коштів вищого рівня проекти кошторисів та зміни до них;

розпоряджається майном і коштами відповідно до вимог чинного законодавства, укладає договори;

представляє Центр на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності;

забезпечує захист інформації з обмеженим доступом;

забезпечує ведення бухгалтерського обліку та складання звітності Центру у встановленому чинним законодавством України порядку;

виконує інші повноваження згідно з вимогами чинного законодавства України.

13. Безпосереднє управління діяльністю Територіальних курсів здійснює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником (директором) Центру за попереднім погодженням з відповідним органом місцевого самоврядування.

Кандидат на заміщення посади завідувача Територіальних курсів повинен мати вищу освіту ступеня магістра відповідно до профілю курсів та стаж роботи на керівних посадах в органах управління цивільного захисту, аварійно-рятувальних формуваннях, пожежно-рятувальних підрозділах (частинах) або педагогічної діяльності у навчальних закладах цивільного захисту не менше 5 років.

14. Завідувач Територіальних курсів у межах наданих йому повноважень:

створює умови та забезпечує діяльність Територіальних курсів, необхідний рівень їх матеріально-технічної бази;

керує процесом формування груп слухачів, інших осіб, які навчаються;

планує і контролює роботу педагогічних працівників та інших працівників Територіальних курсів, затверджує їх посадові інструкції;

організовує розроблення програмно-методичної документації з навчання і практичної підготовки та контролює її виконання;

представляє інтереси Територіальних курсів в органах місцевого самоврядування;

готує план роботи, подає його на погодження і затвердження в установленому законодавством порядку;

звітує перед начальником (директором) Центру і відповідним органом місцевого самоврядування про результати діяльності Територіальних курсів.

15. Робота Центрів організовується за планом, що затверджується начальником (директором) після його узгодження з відповідним структурним підрозділом з питань цивільного захисту апарату ДСНС, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

16. Центри, Територіальні курси організовують діяльність відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України з урахуванням законодавства у сфері освіти.

Групи слухачів з навчання формуються з урахуванням категорій їх посад та функціональних обов’язків.

17. Слухачі Центрів, Територіальних курсів мають право:

користуватися нормативною, навчально-методичною документацією і бібліотечним фондом Центрів, Територіальних курсів;

вносити пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу;

брати участь у методичній діяльності;

на отримання належного рівня знань.

18. Слухачі Центрів, Територіальних курсів зобов’язані:

виконувати завдання, передбачені відповідними робочими навчальними програмами;

дотримуватися вимог правил внутрішнього розпорядку Центрів, Територіальних курсів.

19. Гарантії, права та обов’язки педагогічних та інших працівників Територіальних курсів, Центрів, а також осіб, які навчаються в них, встановлюються відповідно до чинного законодавства України.

20. Педагогічні працівники Центрів, Територіальних курсів підлягають атестації відповідно до чинного законодавства.

21. Майно Центрів, Територіальних курсів становлять закріплені за ними матеріальні цінності, одержані в установленому законодавством порядку.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, органи місцевого самоврядування закріплюють за Центрами, Територіальними курсами на праві оперативного управління або передають у власність приміщення, споруди та інше майно, необхідне для забезпечення їх статутної діяльності, а також закріплюють за ними навчальні об’єкти для проведення практичних та виїзних занять.

Забезпечення Центрів, Територіальних курсів транспортними засобами, запасними частинами і матеріалами для проведення ремонту, спеціальним обладнанням та інструментом, навчально-тренувальними засобами, спеціальною літературою, приладами, спорядженням здійснюється ДСНС відповідно до штатів, табелів до штатів і норм постачання.

Територіальні органи ДСНС можуть надавати Центрам, Територіальним курсам у встановленому законодавством порядку майно для проведення занять відповідно до навчальних програм, приміщення службового, навчального та культурно-побутового призначення.

Навчальні аудиторії (класи, спеціалізовані кабінети), навчальні дільниці, пункти (навчальне містечко) оснащуються Центрами, Територіальними курсами відповідно до рекомендацій ДСНС.

22. Фінансове забезпечення Центрів, Територіальних курсів здійснюється відповідно до чинного законодавства.

23. Центри, Територіальні курси щороку та на вимогу звітують про свою діяльність засновнику і співзасновникам, а також надають відомості на вимогу органів, яким законодавством України надано право контролю за відповідними напрямами діяльності.

Контроль за діяльністю Центрів, Територіальних курсів здійснюється їх засновником і співзасновниками відповідно до законодавства.

Начальники (директори) Центрів, Територіальних курсів забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів та організовують внутрішній контроль в установах.

24. Припинення діяльності Центрів, Територіальних курсів здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації відповідно до вимог чинного законодавства України.

25. У разі ліквідації чи реорганізації Центрів, Територіальних курсів особовому складу з числа осіб начальницького складу служби цивільного захисту та працівникам, які вивільняються, гарантуються їх права згідно із чинним законодавством України.

Начальник Управління

взаємодії з Державною

службою України

з надзвичайних ситуацій МВС

В.О. Скакун


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 23.11.2018 — 2018 р., № 90, стор. 181, стаття 3000, код акта 92227/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -