<<
>>

Наказ МВС України від 17.01.2018 № 28 "Про затвердження Змін до Положення з організації перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів до вступу на службу в Національну поліцію України". МВС України. 2018

Документ актуальний на 05.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.01.2018  № 28


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 лютого 2018 р.
за № 137/31589

Про затвердження Змін до Положення з організації перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів до вступу на службу в Національну поліцію України

Відповідно до статті 50 Закону України «Про Національну поліцію» та з метою вдосконалення процесу відбору кандидатів до вступу на службу до Національної поліції України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення з організації перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів до вступу на службу в Національну поліцію України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 лютого 2016 року № 90, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 лютого 2016 року за № 306/28436 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Національної поліції України.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної поліції України

Заступник Міністра
охорони здоров'я України


С.М.

Князєв


О. Лінчевський


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
17.01.2018 № 28


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 лютого 2018 р.
за № 137/31589

ЗМІНИ
до Положення з організації перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів до вступу на службу в Національну поліцію України

1. Розділ III викласти в такій редакції:

«III. Умови і порядок виконання контрольних вправ з фізичної підготовки

1. Комплексна силова вправа

1. Для виконання вправи необхідно мати секундомір та рівний майданчик (гімнастичний мат). Вправа також може проводитися із застосуванням контактної платформи заввишки 5 см. Час на виконання вправи - 1 хвилина.

2. За командою «Вправу починай!» перші 30 секунд учасник тестування з вихідного положення лежачи на спині виконує максимально можливу кількість піднімання тулуба в сід, руки за головою, пальці зчеплені в «замок», лопатки торкаються поверхні, ноги зігнуті в колінах під прямим кутом, ступні притиснуті партнером до підлоги. Через 30 секунд за командою «Час!» кандидат приймає вихідне положення упору лежачи на поверхні (руки на ширині плечей, кисті вперед, лікті розведені не більше ніж на 45 градусів, плечі, тулуб і ноги утворюють пряму лінію, стопи впираються в підлогу без опори) та без паузи для відпочинку виконує протягом наступних 30 секунд максимально можливу кількість згинань і розгинань рук до команди «Стій!». Згинаючи руки, кандидат обов’язково торкається грудьми поверхні або контактної платформи, розгинаючи руки у ліктьових суглобах, повертається у вихідне положення. Під час піднімання тулуба в сід незначне згинання ніг дозволяється, коли учасник тестування повертається у вихідне положення.

3. Результатом виконання вправи є загальна кількість піднімання тулуба в сід та згинань і розгинань рук в упорі лежачи за 1 хвилину.

4. Спроба не зараховується у разі:

1) відсутності торкання ліктями стегон (колін) під час виконання першої частини вправи;

2) відсутності торкання лопатками поверхні під час виконання першої частини вправи;

3) якщо пальці розімкнуті із «замка» під час виконання першої частини вправи;

4) зміщення таза під час виконання першої частини вправи;

5) торкання підлоги колінами, стегнами, тазом під час виконання другої частини вправи;

6) порушення прямої лінії «плечі - тулуб - ноги» під час виконання другої частини вправи;

7) відсутності фіксації тіла у вихідному положенні під час виконання другої частини вправи;

8) почергового розгинання рук під час виконання другої частини вправи;

9) відсутності торкання грудьми підлоги (платформи) під час виконання другої частини вправи;

10) розведення ліктів щодо тулуба більше ніж на 45 градусів під час виконання другої частини вправи.

2. Контрольна вправа підтягування на перекладині

1. Для виконання вправи необхідно мати горизонтальний брус або перекладину, яка розміщується на такій висоті, щоб кандидат у положенні вису на прямих руках не торкався ногами поверхні.

2. Кандидат стає на лаву і, беручись за перекладину на ширині плечей, приймає вихідне положення хвату зверху (долонями вперед), руки, тулуб і ноги випрямлені, ноги не торкаються підлоги, ступні разом. За командою «Вправу починай!», згинаючи руки, підтягується до того рівня, коли його підборіддя знаходиться над перекладиною. Потім повністю випрямляє руки, опускаючись у вис і, зафіксувавши вихідне положення тіла на 0,5 секунди, продовжує виконання вправи максимальну кількість разів.

3. Результатом тестування є кількість безпомилкових підтягувань, під час яких не порушено жодної із умов. Кожному кандидатові дозволяється лише один підхід до перекладини.

4. Спроба не зараховується у разі:

1) якщо підтягування виконано ривками або з махами ніг (тулуба);

2) відсутності фіксації вихідного положення тіла;

3) почергового згинання рук;

4) розгойдування під час підтягування.

5. Тестування припиняється, якщо учасник робить зупинку на 2 і більше секунди або йому не вдається зафіксувати потрібне положення більше ніж двічі поспіль.

3. Контрольна вправа згинання і розгинання рук в упорі лежачи

1. Для виконання вправи необхідно мати рівну поверхню (підлогу). Вправа також може проводитися із застосуванням контактної платформи заввишки 5 см.

2. Кандидат приймає вихідне положення упору лежачи на поверхні, руки на ширині плечей, кисті вперед, лікті розведені не більше ніж на 45 градусів, плечі, тулуб і ноги утворюють пряму лінію, стопи впираються в підлогу без опори. За командою «Вправу починай!» кандидат, згинаючи руки, торкається грудьми поверхні або контактної платформи, розгинаючи руки у ліктьових суглобах, повертається у вихідне положення та, зафіксувавши його на 0,5 секунди, продовжує виконання вправи.

3. Результатом тестування є кількість безпомилкових згинань і розгинань рук за одну спробу.

4. Спроба не зараховується у разі:

1) торкання підлоги колінами, стегнами, тазом;

2) порушення прямої лінії «плечі - тулуб - ноги»;

3) відсутності фіксації тіла у вихідному положенні;

4) почергового розгинання рук;

5) відсутності торкання грудьми підлоги (платформи);

6) розведення ліктів щодо тулуба більше ніж на 45 градусів.

4. Контрольні вправи з бігу на 100 метрів, 1000 метрів та 3000 метрів

1. Для виконання вправ необхідно мати секундомір, що фіксує соті частки секунди, відміряну дистанцію, стартовий прапорець (стартовий пістолет). Вихідне положення - високий чи низький старт.

2. Контрольні вправи виконуються на бігових доріжках стадіону або на іншій рівній місцевості, яка підготовлена для безпечного виконання вправ і дозволяє об’єктивно визначити результати. Вправа з бігу на 100 метрів проводиться виключно на біговій доріжці, розділеній на окремі смуги. Максимальна кількість учасників забігу становить 4 особи - для бігу на 100 метрів та 10 осіб - для бігу на 1000 і 3000 метрів.

3. Під час виконання контрольної вправи з бігу на 100 метрів учасники тестування за командою «На старт!» стають за стартову лінію і зберігають нерухомий стан. За сигналом стартера «Руш!» вони мають якнайшвидше подолати задану дистанцію, не знижуючи темпу бігу перед фінішем.

4. Під час виконання контрольних вправ з бігу на 1000, 3000 метрів учасники тестування за командою «На старт!» стають за стартову лінію і зберігають нерухомий стан. За сигналом стартера «Руш!» вони починають біг, намагаючись закінчити дистанцію якомога швидше. За потреби дозволяється переходити на ходьбу.

5. Результатом виконання вправ з бігу є час з точністю до десятої частки секунди на 100 метрів і до секунди - на 1000 та 3000 метрів.

6. Вправа з бігу на 1000 метрів (на 3000 метрів) виконується останньою.

5. Контрольна вправа човниковий біг (10 х 10 метрів)

1. Для виконання вправи необхідно мати секундомір, що фіксує соті частки секунди, відміряну дистанцію, стартовий прапорець (стартовий пістолет).

2. Контрольна вправа виконується на рівному майданчику з твердим покриттям та неслизькою поверхнею, на якому нанесено дві паралельні лінії, за кожною лінією - 2 півкола радіусом 50 сантиметрів (R - 50 cм) із центром на лінії. Максимальна кількість учасників забігу становить 2 особи.

3. Кандидат, не наступаючи на стартову лінію, приймає положення для старту. За командою «Руш!» (з одночасним включенням секундомірів) кандидат пробігає 10 м до другої лінії, перетинає її обома ногами, торкається поверхні в зоні півкола однією рукою, повертається кругом і так само пробігає ще 9 відтинків по 10 метрів.

4. Результатом виконання вправи є час, витрачений на випробування.

5. Спроба не зараховується у разі:

1) відсутності забігання за лінію обома ногами;

2) відсутності торкання рукою поверхні в зоні півкола.».

2. Додаток 1 до Положення викласти у новій редакції, що додається.

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу

В.Є. БоднарДодаток 1
до Положення з організації
перевірки рівня фізичної
підготовленості кандидатів
до вступу на службу
в Національну поліцію України
(пункт 3 розділу II)

ТАБЛИЦЯ
нормативів з фізичної підготовки

№ з/п

Контрольна вправа

Нормативи, бали

5

4

3

Вікові групи

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

18-25

26-30

31-35

36+

18-25

26-30

31-35

36+

18-25

26-30

31-35

36+

Чоловіки

1

Комплексна силова вправа (разів за 1 хв.)

55

50

45

40

50

45

40

35

45

40

35

30

2

Біг 100 м (с)

14.5

15.0

15.5

16.0

15.0

15.5

16.0

16.5

15.5

16.0

16.5

17.0

3

Біг 1000 м (хв., с)

3.50

4.00

4.10

4.20

4.10

4.20

4.30

4.40

4.25

4.35

4.45

4.55

4

Човниковий біг 10 х 10 м (с)

29.0

30.0

31.0

32.0

30.0

31.0

32.0

33.0

31.0

32.0

33.0

34.0

Жінки

1

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (разів)

27

24

21

18

24

21

18

15

21

18

15

12

2

Біг 100 м (с)

18.0

18.5

19.0

19.5

18.5

19.0

19.5

20.0

19.0

19.5

20.0

20.5

3

Біг 1000 м (хв., с)

4.30

4.40

4.50

5.00

5.00

5.10

5.20

5.30

5.30

5.40

5.50

6.00

4

Човниковий біг 10 х 10 м (с)

34.0

37.0

40.0

43.0

35.0

38.0

41.0

44.0

37.0

39.0

42.0

45.0

Кандидати на службу до підрозділів поліції особливого призначення

1

Підтягування на перекладині (разів)

14

13

12

11

12

11

10

9

10

9

8

7

2

Комплексна силова вправа (разів за 1 хв.)

65

60

55

50

60

55

50

45

55

50

45

40

3

Біг 100 м (с)

13.2

13.6

14.0

14.4

13.6

14.0

14.4

14.8

14.0

14.4

14.8

15.2

4

Біг 3000 м (хв., с)

12.00

12.15

12.30

12.45

12.15

12.30

12.45

13.0

12.30

12.45

13.00

13.15

5

Човниковий біг 10 х 10 м (с)

26.0

27.0

28.0

29.0

27.0

28.0

29.0

30.0

28.0

29.0

30.0

31.0Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 20.03.2018 — 2018 р., № 22, стор. 290, стаття 748, код акта 89386/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 16. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 17. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 17.01.2019 № 22 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, та інших форм розпорядчих документів". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 29.01.2019 № 271/5/66 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ України від 19 грудня 2003 року № 270/1560". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -