<<
>>

Наказ МВС України від 17.01.2023 № 12 "Про організацію взаємодії Експертної служби МВС із територіальним органом з надання сервісних послуг МВС". МВС України. 2023

Документ актуальний на 17.02.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.01.2023  № 12

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 січня 2023 р.

за № 200/39256

Про організацію взаємодії Експертної служби МВС із територіальним органом з надання сервісних послуг МВС

Відповідно до пункту 15 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 1998 року № 1388 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 року № 1371), пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, з метою забезпечення ефективної взаємодії між Експертною службою МВС та територіальним органом з надання сервісних послуг МВС НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації взаємодії Експертної служби МВС із територіальним органом з надання сервісних послуг МВС, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 18 січня 2016 року № 28 «Про організацію взаємодії підрозділів Експертної служби МВС із територіальними органами з надання сервісних послуг МВС», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 лютого 2016 року за № 204/28334.

3. Головному сервісному центру МВС (Рудик М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу обов’язків.

Міністр

Д. Монастирський

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної поліції України

І. Клименко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

17 січня 2023 року № 12

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 січня 2023 р.

за № 200/39256

ІНСТРУКЦІЯ

з організації взаємодії Експертної служби МВС із територіальним органом з надання сервісних послуг МВС

1. Ця Інструкція визначає порядок взаємодії Експертної служби МВС із територіальним органом з надання сервісних послуг МВС (далі - ГСЦ МВС), а також його відокремленими структурними підрозділами - регіональними сервісними центрами (далі - РСЦ) та територіальними підрозділами РСЦ - територіальними сервісними центрами (далі - ТСЦ МВС) для оптимізації процедури державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів (далі - реєстраційні дії).

2. Взаємодія Експертної служби МВС із ГСЦ МВС, РСЦ та ТСЦ МВС здійснюється засобами Єдиного державного реєстру транспортних засобів (далі - електронний реєстр) через систему керування чергою з реєстрації фізичних та юридичних осіб для отримання послуг, а також в інший спосіб, передбачений цією Інструкцією.

3. Експертна служба МВС під час взаємодії з ГСЦ МВС, РСЦ та ТСЦ МВС керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, а також цією Інструкцією.

4. Працівники Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (далі - ДНДЕКЦ) та науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів (далі - НДЕКЦ) (далі - працівники Експертної служби МВС) у випадках, передбачених Порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 1998 р. № 1388 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 1371) (далі - Порядок реєстрації), з метою визначення справжності ідентифікаційних номерів транспортного засобу і реєстраційних документів (виявлення фактів знищення, підроблення або зміни номерів вузлів та агрегатів транспортних засобів, підроблення реєстраційних документів, що їх супроводжують) проводять експертне дослідження, яке включає огляд транспортного засобу та звірку інформації щодо транспортного засобу, унесеної до реєстраційних документів (далі - експертне дослідження), результати якого використовуються ТСЦ МВС під час учинення комплексу заходів, пов’язаних з реєстраційними діями.

5. За результатами проведеного експертного дослідження працівники Експертної служби МВС, які його проводили, складають відповідний висновок.

Відомості, що містяться в такому висновку, зокрема щодо власника транспортного засобу; марки, моделі, кольору, року випуску, номерного знака, номера кузова, номера рами (шасі), ідентифікаційного номера (VIN), номера двигуна, об’єму та типу палива двигуна транспортного засобу; серії, номера та дати видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (тимчасового реєстраційного талона); результатів експертного дослідження транспортних засобів та реєстраційних документів, та інші відомості, установлені під час проведення експертного дослідження транспортного засобу та реєстраційних документів (пошкодження рами (шасі) або кузова, зміна типу двигуна) (у разі їх виявлення), у день проведення експертного дослідження невідкладно вносяться працівниками Експертної служби МВС, які провели експертне дослідження, до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, а також долучають посилання на фотографії об’єктів експертного дослідження (загального вигляду транспортного засобу, салону транспортного засобу з можливістю деталізації консолі, моторного відсіку, ідентифікаційного номера кузова (шасі, рами), табличок виробника (залежно від кількості табличок виробника), номера двигуна (у разі технічної (конструктивної) можливості), загального вигляду реєстраційних документів (лицьового та зворотного боків), реєстраційного або прирівняного до нього документа іноземної держави (у разі проведення експертного дослідження транспортного засобу, увезеного з-за кордону).

6. У разі встановлення під час проведення експертного дослідження факту знищення, підробки або заміни номерів двигуна, рами (шасі) або кузова, ідентифікаційного номера транспортного засобу, заміни панелі (таблички) або частини панелі (таблички) з ідентифікаційним номером складової частини (двигуна, кузова, підроблення реєстраційних документів (підроблення бланка документа та внесення змін до змісту документа) працівник Експертної служби МВС, який проводить експертне дослідження, невідкладно повідомляє про встановлені факти територіальний підрозділ Національної поліції України, інформує керівників НДЕКЦ (ДНДЕКЦ) та вносить таку інформацію до електронного реєстру.

7. У разі встановлення під час проведення експертного дослідження факту пошкодження ідентифікаційного номера рами (шасі) або кузова транспортного засобу (один чи кілька символів номера візуально не визначаються), заміни панелі (таблички) або частини панелі (таблички) з ідентифікаційним номером складової частини (кузова, шасі, рами), ідентифікаційного номера транспортного засобу VIN (без зміни первинного ідентифікаційного номера), зміни типу чи конструкції транспортного засобу, типу кузова, типу двигуна, його ваги, робочого об’єму та потужності, кількості місць для сидіння або зміни складових частин транспортного засобу, що містять ідентифікаційні номери, а також наявності розбіжностей щодо транспортного засобу та інформації, унесеної до реєстраційних документів, працівник Експертної служби МВС, який проводить експертне дослідження, уносить до електронного реєстру відмітку про встановлений факт.

Працівники ТСЦ МВС, за наявності такої відмітки вживають заходів відповідно до законодавства.

8. Доступ працівників Експертної служби МВС, які проводять експертне дослідження, до електронного реєстру здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, персонального логіна та пароля.

9. Унесення працівником Експертної служби МВС, яким проведено експертне дослідження, відомостей до електронного реєстру завершується накладенням кваліфікованого електронного підпису.

10. Робочі місця (приміщення, майданчики для огляду транспортних засобів) працівників Експертної служби МВС, які проводять експертне дослідження, з метою оптимізації реєстраційних процедур розміщуються (за можливості) на території розміщення ТСЦ МВС. НДЕКЦ (ДНДЕКЦ) разом із РСЦ вживають заходів щодо спільного розміщення. Таке розміщення здійснюється відповідно до вимог законодавства.

У разі спільного розміщення кількість працівників Експертної служби МВС, які проводять експертне дослідження, необхідна для проведення процедур експертного дослідження, визначається з урахуванням навантаження на відповідний ТСЦ МВС.

11. Працівники Експертної служби МВС, які проводять експертне дослідження, у разі їх спільного розміщення з ТСЦ МВС працюють за режимом роботи ТСЦ МВС.

12. ТСЦ МВС та працівники Експертної служби МВС, які проводять експертні дослідження, користуються єдиною чергою системи керування чергою з реєстрації фізичних та юридичних осіб для отримання послуг відповідно до Порядку реєстрації фізичних та юридичних осіб у системі керування чергою для отримання послуг, які надаються територіальними сервісними центрами МВС та Експертною службою МВС, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 05 листопада 2020 року № 777, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2020 року за № 1152/35435.

13. Працівники Експертної служби МВС, які проводять експертні дослідження, для забезпечення доступності послуги експертного дослідження в передбачених Порядком реєстрації випадках беруть участь у роботі мобільних територіальних сервісних центрів МВС (спеціально облаштованих транспортних засобів).

14. У разі надходження до НДЕКЦ (ДНДЕКЦ) повідомлення РСЦ щодо організації роботи мобільного територіального сервісного центру МВС (спеціально облаштованого транспортного засобу) НДЕКЦ (ДНДЕКЦ) за потреби приймає рішення про залучення працівника Експертної служби МВС, який проводить експертне дослідження, до його роботи.

15. Про прийняте рішення НДЕКЦ (ДНДЕКЦ) повідомляє відповідний РСЦ. Працівник Експертної служби МВС, який проводить експертне дослідження, включається до складу робочої групи мобільного територіального сервісного центру МВС (спеціально облаштованого транспортного засобу).

Директор Департаменту

юридичного забезпечення

Міністерства внутрішніх

справ України

Д. Горбась

Про організацію взаємодії Експертної служби МВС із територіальним органом з надання сервісних послуг МВС

Наказ; МВС України від 17.01.2023 № 12

Прийняття від 17.01.2023

Постійна адреса:

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/z0200-23

Законодавство України

станом на 17.02.2023

чинний


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 14.02.2023 — 2023 р., № 15, стор. 138, стаття 963, код акта 116524/2023

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 26.01.2023 № 35 "Про затвердження Порядку та умов виплати на період дії воєнного стану додаткової винагороди особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту". МВС України. 2023 рікк
 2. Наказ МВС України від 26.01.2023 № 36 "Про затвердження Порядку та умов виплати на період дії воєнного стану додаткової винагороди військовослужбовцям Державної прикордонної служби України". МВС України. 2023 рікк
 3. Наказ МВС України від 26.01.2023 № 37 "Про затвердження Порядку та умов виплати на період дії воєнного стану додаткової винагороди військовослужбовцям Національної гвардії України". МВС України. 2023 рікк
 4. Наказ МВС України від 26.01.2023 № 38 "Про затвердження Змін до Порядку і умов виплати додаткової винагороди поліцейським на період дії воєнного стану". МВС України. 2023 рікк
 5. Наказ МВС України від 01.02.2023 № 51 "Про внесення змін до Інструкції з призначення і виплати в Державній прикордонній службі України одноразової грошової допомоги, передбаченої пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану»". МВС України. 2023 рікк
 6. Наказ МВС України від 02.02.2023 № 55 "Про внесення змін до Порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі поліцейського під час дії воєнного стану". МВС України. 2023 рікк
 7. Наказ МВС України від 01.02.2023 № 52 "Про внесення змін до Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту під час дії воєнного стану". МВС України. 2023 рікк
 8. Наказ МВС України від 01.02.2023 № 50 "Про внесення змін до Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги, установленої пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» в Національній гвардії України". МВС України. 2023 рікк
 9. Наказ МВС України від 03.01.2023 № 2 "Про внесення зміни до Порядку організації роботи із депутатськими запитами та депутатськими зверненнями народних депутатів України в Національній поліції України". МВС України. 2023 рікк
 10. Наказ МВС України від 31.01.2023 № 49 "Про затвердження Змін до Схеми тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України". МВС України. 2023 рікк
 11. Наказ МВС України від 10.01.2023 № 4 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року № 622". МВС України. 2023 рікк
 12. Наказ МВС України від 12.01.2023 № 6 "Про затвердження Переліку посад, пов’язаних із підвищеним ризиком для життя або здоров’я, в органах та підрозділах цивільного захисту". МВС України. 2023 рікк
 13. Наказ МВС України від 17.01.2023 № 11 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 05 листопада 2020 року № 777". МВС України. 2023 рікк
 14. Наказ МВС України від 07.03.2022 № 175 "Про затвердження Порядку отримання вогнепальної зброї і боєприпасів цивільними особами, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав". МВС України. 2022 рікк
 15. Наказ МВС України від 01.03.2022 № 170 "Про особливості видачі громадянам України дозволу на придбання, зберігання та носіння мисливської зброї та набоїв до неї під час дії воєнного стану". МВС України. 2022 рікк
 16. Наказ МВС України від 10.01.2022 № 2 "Про затвердження Положення про функціональну підсистему «Єдиний реєстр зброї» єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ". МВС України. 2022 рікк
 17. Наказ МВС України від 06.01.2022 № 1 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 12 жовтня 2009 року № 436". МВС України. 2022 рікк
 18. Наказ МВС України від 25.02.2022 № 168 "Про внесення зміни до Інструкції з придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання зброї, боєприпасів закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2022 рікк
 19. Наказ МВС України від 31.01.2022 № 64 "Про затвердження Змін до Правил етичної поведінки працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління". МВС України. 2022 рікк
 20. Наказ МВС України від 09.03.2022 № 177/450/46 "Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції України, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини під час воєнного стану на території України". МВС України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -