<<
>>

Наказ МВС України від 17.05.2016  № 385 "Про затвердження Інструкції про порядок та умови виплати винагороди особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за безпосередню участь в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". МВС України. 2016

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.05.2016  № 385

Зареєстровано у Міністерстві

юстиції України

02 червня 2016 р.

за № 803/28933

Про затвердження Інструкції про порядок та умови виплати винагороди особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду

{Заголовок в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1006 від 12.12.2018 - застосовується з 01 травня 2018 року}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ

№ 363 від 03.05.2018

№ 1006 від 12.12.2018

№ 388 від 14.05.2020}

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 18 «Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських» та з метою впорядкування виплати особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту винагороди за безпосередню участь в антитерористичній операції або інших заходах в умовах особливого періоду НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок та умови виплати винагороди особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду, що додається.

{Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1006 від 12.12.2018 - застосовується з 01 травня 2018 року}

2.

Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 18 «Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських».

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову ДСНС Чечоткіна М.О.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів України

Міністр соціальної політики України

Голова Спільного представницького органу

об'єднань профспілок

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Р.П.Качур

А.Рева

Г.В.Осовий

О.Мірошниченко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Міністерства внутрішніх

справ України

17.05.2016  № 385

(у редакції наказу

Міністерства внутрішніх

справ України

від 12 грудня 2018 року № 1006)

Зареєстровано у Міністерстві

юстиції України

02 червня 2016 р.

за № 803/28933

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок та умови виплати винагороди особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок та умови виплати винагороди особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту (далі - особи рядового і начальницького складу) ДСНС, її територіальних органів і підрозділів центрального підпорядкування, установ та організацій, що належать до сфери управління ДСНС, за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях (далі - заходи ЗНБО) чи в антитерористичній операції (далі - АТО), інших заходах в умовах особливого періоду.

2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

органи управління (підрозділи) ДСНС - територіальні органи, установи та організації, що належать до сфери управління ДСНС;

органи управління (підрозділи) ДСНС у Донецькій та Луганській областях - територіальні органи, установи та організації, що належать до сфери управління ДСНС, у Донецькій та Луганській областях;

штаб АТО - оперативний штаб із управління антитерористичною операцією.

3. Виплата винагороди за безпосередню участь у заходах ЗНБО чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду особам рядового і начальницького складу здійснюється за місцем проходження служби за минулий місяць одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць на підставі наказів керівників (начальників) органів управління (підрозділів); керівникам (начальникам) органів управління (підрозділів) - на підставі наказів вищих начальників (керівників).

Виплата особам рядового і начальницького складу винагороди за безпосередню участь у заходах ЗНБО чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду здійснюється в межах фонду грошового забезпечення, затвердженого у кошторисах на відповідний рік.

Розміри винагород за безпосередню участь у заходах ЗНБО чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду у наказах зазначаються у гривнях.

4. До наказів про виплату винагороди за безпосередню участь у заходах ЗНБО чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду включаються також особи рядового і начальницького складу, які під час виконання окремих завдань загинули, захоплені в полон або є заручниками чи безвісно відсутні.

При цьому винагорода за безпосередню участь у заходах ЗНБО чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду виплачується членам сімей осіб рядового і начальницького складу: дружині (чоловіку), а в разі її (його) відсутності - повнолітнім дітям, які проживають разом із нею (ним), або законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (осіб з інвалідністю з дитинства - незалежно від їх віку), а також особам, які перебувають на утриманні осіб рядового і начальницького складу, або батькам осіб рядового і начальницького складу рівними частками, якщо особи рядового і начальницького складу не перебувають у шлюбі і не мають дітей.

5. Винагорода виплачується також під час перебування осіб рядового і начальницького складу на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я (у тому числі закордонних) (та за час переміщення з одного закладу охорони здоров’я до іншого) після отриманих під час безпосередньої участі у заходах ЗНБО чи в АТО, інших заходах в умовах особливого періоду поранень (контузії, травми, каліцтва), психічних та поведінкових розладів.

У цьому разі винагорода виплачується в розмірах, встановлених особам рядового і начальницького складу на день отримання поранення (контузії, травми, каліцтва), психічних та поведінкових розладів.

II. Виплата винагороди за безпосередню участь у заходах ЗНБО чи АТО,  інших заходах в умовах особливого періоду

1. Розмір винагороди за безпосередню участь у заходах ЗНБО чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду особам рядового і начальницького складу визначається пропорційно дням безпосередньої участі в заходах ЗНБО чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду залежно від місць виконання завдань на підставі наказів (розпоряджень), довідок Об’єднаного оперативного штабу Збройних Сил України, штабу АТО, штабів оперативно-тактичних угруповань (далі - органи військового управління) щодо періоду та підстав виконання таких завдань.

2. Винагорода виплачується особам рядового і начальницького складу за безпосередню участь у заходах ЗНБО чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду із розрахунку на місяць в таких розмірах:

на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону оборони (далі - лінія бойового зіткнення) - 17 000 гривень;

{Абзац другий пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 388 від 14.05.2020 - застосовується з 01 січня 2020 року}

в інших місцях дислокації в межах визначених районів проведення заходів ЗНБО чи АТО, інших заходів в умовах особливого періоду - 6 500 гривень.

{Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 388 від 14.05.2020 - застосовується з 01 січня 2020 року}

3. Винагорода за безпосередню участь у заходах ЗНБО чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду виплачується за дні безпосередньої участі у цих заходах, що обраховуються з дня фактичного початку безпосередньої участі осіб рядового і начальницького складу в цих заходах до дня завершення такої участі на підставі наказів начальників (керівників) органів управління (підрозділів) ДСНС про виплату винагороди.

4. Особи рядового і начальницького складу вважаються такими, що беруть безпосередню участь у заходах ЗНБО чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду, у разі одночасного дотримання таких умов:

залучення до проведення заходів ЗНБО чи АТО, інших заходів в умовах особливого періоду в порядку, установленому чинним законодавством України;

перебування в районах проведення заходів ЗНБО чи АТО, інших заходів в умовах особливого періоду.

Підтвердженням безпосередньої участі осіб рядового і начальницького складу в заходах ЗНБО чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду є витяг із наказу органу військового управління про включення (виключення) особи рядового і начальницького складу до (зі) складу сил і засобів, які беруть безпосередню участь у заходах ЗНБО чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду.

5. Безпосередня участь осіб рядового і начальницького складу у виконанні завдань на лінії бойового зіткнення або в інших місцях дислокації в межах визначених районів проведення заходів ЗНБО чи АТО, інших заходів в умовах особливого періоду підтверджується:

витягом із наказу органу військового управління про включення (виключення) особи рядового і начальницького складу до (зі) складу сил і засобів, що беруть безпосередню участь у заходах ЗНБО чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду;

витягом з розпорядчих документів органу військового управління про виконання таких завдань;

витягом із книг служб, графіків несення служби (чергування) органів управління (підрозділів) ДСНС про виконання таких завдань;

довідками, виданими органами військового управління, що містять докази безпосереднього виконання таких завдань.

6. Наказ про виплату винагороди за безпосередню участь у заходах ЗНБО чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду видається за місцем проходження служби осіб рядового і начальницького складу.

{Інструкція в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1006 від 12.12.2018 - застосовується з 01 травня 2018 року}

Директор

Департаменту формування

політики щодо підконтрольних

Міністрові органів влади

та моніторингу

В.Є. Боднар


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 24.06.2016 — 2016 р., № 47, стор. 510, стаття 1714, код акта 82182/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 12. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 13. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 96 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 14. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 93 "Про внесення змін до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 15. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 94 "Про внесення змін до Інструкції з організації службової кінології в Національній гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 16. Наказ МВС України від 03.02.2021 № 85 "Про затвердження Змін до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період". МВС України. 2021 рікк
 17. Наказ МВС України від 13.01.2021 № 12 "Про затвердження Інструкції із застосування військовослужбовцями Національної гвардії України технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису". МВС України. 2021 рікк
 18. Наказ МВС України від 17.02.2021 № 129 "Про внесення зміни до Інструкції про розміри та умови виплати винагороди поліцейським за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". МВС України. 2021 рікк
 19. Наказ МВС України від 19.02.2021 № 138 "Про затвердження Змін до Порядку доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 20. Наказ МВС України від 02.03.2021 № 166 "Про деякі питання державних номерних знаків транспортних засобів". МВС України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -