<<
>>

Наказ МВС України від 17.06.2013 N 589/406 " Про затвердження Змін до Інструкції про порядок взаємодії між органами внутрішніх справ, залізницями України і підприємствами залізничного транспорту під час виявлення крадіжок вантажу та реагування на заяви і повідомлення про такі правопорушення". МВС України. 2013

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Н А К А З

17.06.2013 N 589/406

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

9 липня 2013 р.

за N 1146/23678

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

внутрішніх справ

N 204/175 ( z0386-20 ) від 02.03.2020 }

Про затвердження Змін

до Інструкції про порядок взаємодії

між органами внутрішніх справ, залізницями

України і підприємствами залізничного транспорту

під час виявлення крадіжок вантажу та реагування

на заяви і повідомлення про такі правопорушення

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України

( 4651-17 ), пункту 9 Положення про Міністерство внутрішніх справ

України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня

2011 року N 383 ( 383/2011 ), пункту 8 Положення про Міністерство

інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України

від 12 травня 2011 року N 581 ( 581/2011 ), та з метою підвищення

ефективності боротьби з розкраданнями вантажів на залізничному

транспорті Н А К А З У Є М О:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок взаємодії між

органами внутрішніх справ, залізницями України і підприємствами

залізничного транспорту під час виявлення крадіжок вантажу та

реагування на заяви і повідомлення про такі правопорушення,

затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України,

Міністерства транспорту та зв'язку України від 30 серпня 2010 року

N 404/624 ( z1074-10 ), зареєстрованої у Міністерстві юстиції

України 10 листопада 2010 року за N 1074/18369, що додаються.

2. Департаменту транспортної міліції Міністерства внутрішніх

справ України (Македон М.І.) забезпечити в установленому порядку

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства

юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного

опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого

заступника Міністра внутрішніх справ України і заступника Міністра

інфраструктури України відповідно до розподілу обов'язків.

Міністр внутрішніх

справ України В.Ю.Захарченко

Міністр інфраструктури України В.В.Козак

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника

Головного управління

захисту прав і свобод громадян

та інтересів держави,

протидії корупції та злочинності

у сфері транспорту

Генеральної прокуратури України

старший радник юстиції А.Єременко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

та Міністерства

інфраструктури України

17.06.2013 N 589/406

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

9 липня 2013 р.

за N 1146/23678

ЗМІНИ

до Інструкції про порядок взаємодії

між органами внутрішніх справ, залізницями

України і підприємствами залізничного транспорту

під час виявлення крадіжок вантажу та реагування

на заяви і повідомлення про такі правопорушення

( z1074-10 )

1. У тексті цієї Інструкції ( z1074-10 ) слова

"Кримінально-процесуального кодексу України" в усіх відмінках

замінити словами "Кримінального процесуального кодексу України

( 4651-17 )" у відповідних відмінках.

2. Пункт 1.2 глави 1 викласти в такій редакції: "1.2. Інструкція розроблена відповідно до Конституції України

( 254к/96-ВР ), Кримінального процесуального кодексу України

( 4651-17 ), Законів України від 13 квітня 2012 року N 4652-VI

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку

з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України"

( 4652-17 ), "Про міліцію" ( 565-12 ), "Про залізничний транспорт"

( 273/96-ВР ), постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня

1998 року N 457 ( 457-98-п ) "Про затвердження Статуту залізниць

України" (зі змінами) (далі - Статут залізниць), наказу

Міністерства внутрішніх справ України від 22 жовтня 2012 року

N 940 ( z0054-13 ) "Про організацію реагування на повідомлення про

кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні

ситуації та інші події та забезпечення оперативного інформування в

органах і підрозділах внутрішніх справ України", зареєстрованого в

Міністерстві юстиції України 3 січня 2013 року за N 54/22586

(далі - наказ МВС від 22 жовтня 2012 року N 940), наказу

Міністерства внутрішніх справ України від 19 листопада 2012 року

N 1050 ( z2095-12 ) "Про затвердження Інструкції про порядок

ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ

України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення

та інші події та положень про комісії", зареєстрованого в

Міністерстві юстиції України 17 грудня 2012 року за N 2095/22407

(далі - наказ МВС від 19 листопада 2012 року N 1050), та наказу

Міністерства транспорту України від 25 лютого 1999 року N 113

( z0165-99 ) "Про затвердження Правил користування вагонами і

контейнерами", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

15 березня 1999 року за N 165/3458 (зі змінами).".

3. У главі 2:

3.1. В абзаці п'ятому пункту 2.1 цифри "190" замінити цифрами

"237".

3.2. У пункті 2.4 замінити слово "транспортної" словом

"спеціалізованої".

4. У главі 3:

4.1. Пункт 3.1 доповнити новими абзацами такого змісту: "У випадку виявлення, у тому числі за допомогою технічних

засобів (динамічних ваг, систем відеонагляду), на міжзалізничних

пунктах комерційного огляду (далі - ПКО) або стикових станціях

комерційної несправності з ознаками крадіжки вантажу у вагонах,

які передаються від однієї залізниці України до іншої, орган

внутрішніх справ, на території якого знаходиться станція виявлення

несправності, уживає заходів щодо перевірки обставин виникнення

нестачі вантажу. У разі встановлення обставин, що виключають можливість

крадіжки вантажу на території оперативного обслуговування

відповідного органу внутрішніх справ, і це підтверджується

матеріалами кримінального провадження та даними, отриманими за

допомогою технічних засобів, зібрані матеріали направляються

слідчим відповідно до статті 218 Кримінального процесуального

кодексу України ( 4651-17 ) до прокуратури для прийняття рішення

про передачу матеріалів кримінального провадження до органу

внутрішніх справ, з території обслуговування якого прибув поїзд. У

разі прийняття прокурором рішення про направлення матеріалів

кримінального провадження до органу внутрішніх справ, з території

обслуговування якого прибув поїзд, письмове повідомлення про

пересилання таких матеріалів кримінального провадження

надсилається в управління МВС України на відповідній залізниці".

4.2. Абзац перший пункту 3.2 викласти в такій редакції: "3.2. Оперативний черговий органу внутрішніх справ, отримавши

повідомлення (заяву) про крадіжку вантажу або виявлення

комерційної несправності з ознаками крадіжки вантажу, зобов'язаний

діяти відповідно до чинного законодавства: внести інформацію до

журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні

правопорушення та інші події (далі - ЄО) та інтегрованої

інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ; направити

на місце події слідчо-оперативну групу чи оперативну групу;

організувати невідкладні дії щодо встановлення особи, яка вчинила

кримінальне правопорушення; з'ясувати в адміністрації станції, де

і коли буде проведена комісійна перевірка (вивантаження) вантажу,

та рапортом доповісти керівництву.".

4.3. Пункт 3.3 викласти в такій редакції: "3.3. За повідомленнями про крадіжки вантажів, що виявлені не

на території розташування об'єктів залізничного транспорту, а

також при прийомі яких від залізниці одержувачем не виявлено

незбереженості вантажу і не заявлено до залізниці претензій щодо

комерційного стану вантажу та які видані залізницею одержувачу без

комісійної перевірки маси, кількості місць і стану вантажу за

участю представника залізниці, досудове розслідування

розпочинається відповідно до статті 214 Кримінального

процесуального кодексу України ( 4651-17 ) слідчим органу

досудового розслідування за місцем виявлення ознак крадіжки

вантажу.".

4.4. У пункті 3.4: в абзаці першому цифри "14.04.2004 N 400" замінити цифрами і

словами "19 листопада 2012 року N 1050"; абзаци другий, третій викласти в такій редакції: "Досудове розслідування розпочинається відповідно до статті

214 Кримінального процесуального кодексу України ( 4651-17 ).

Досудове розслідування здійснюється слідчим того органу досудового

розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце виявлення

нестачі вантажу та складання комерційних актів або актів загальної

форми, і проводиться доти, доки прокурор не визначить іншу

підслідність. При виявленні ознак повторної крадіжки вантажу з одного й

того самого вагона про кожен такий факт терміново повідомляються

органи внутрішніх справ, які оперативно обслуговують станції, де

складено комерційні акти або акти загальної форми, а також станція

призначення вантажу. На початку розслідування слідчий відповідно

до частини четвертої статті 218 Кримінального процесуального

кодексу України ( 4651-17 ) перевіряє наявність уже розпочатих

досудових розслідувань щодо того самого кримінального

правопорушення. Якщо на станції призначення нестача вантажу не збільшилася

відносно виявленої на шляху слідування, а на станції, де було

першочергово виявлено ознаки крадіжки вантажу, складено і

направлено матеріали до органу внутрішніх справ, а слідчим цього

органу за вказаним кримінальним правопорушенням уже розпочато

кримінальне провадження, цей слідчий передає слідчому, який

здійснює досудове розслідування, наявні в нього матеріали,

повідомляє про це прокурора, заявника та вносить відповідні

відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Спори про

підслідність вирішує керівник органу прокуратури вищого рівня.".

4.5. Пункт 3.5 викласти в такій редакції: "3.5. Направлення матеріалів досудового розслідування щодо

крадіжок вантажів за їх підслідністю здійснюється відповідно до

статті 218 Кримінального процесуального кодексу

України ( 4651-17 ). У разі виявлення ознак крадіжки вантажу, що прибув у

справному вагоні, контейнері зі справними пломбами (ЗПП), а також

установлення обставин, що виключають крадіжку в місці завантаження

(перевантаження), матеріали, зібрані слідчим під час здійснення

досудового розслідування, відповідно до статті 218 Кримінального

процесуального кодексу України ( 4651-17 ) направляються

відповідному прокуророві для прийняття рішення щодо направлення

матеріалів кримінального провадження за підслідністю (за останнім

місцем накладання пломб). При виявленні ознак крадіжки вантажу з вагона, контейнера,

який прибув на станцію призначення (сортування) без порушення

схеми завантаження, а також при встановленні обставин, що вказують

на неможливість крадіжки за місцем вивантаження, матеріали,

зібрані слідчим під час здійснення досудового розслідування,

відповідно до статті 218 Кримінального процесуального кодексу

України ( 4651-17 ) направляються відповідному прокуророві для

прийняття рішення щодо направлення матеріалів кримінального

провадження за підслідністю (за місцем завантаження або пунктом

останнього сортування).".

4.6. Абзац другий пункту 3.6 викласти в такій редакції: "Якщо під час досудового розслідування встановлено, що

крадіжку вантажу вчинено на території іншої держави, рішення про

передачу кримінального провадження приймається відповідно до вимог

міжнародних договорів України.".

4.7. Пункт 3.7 викласти в такій редакції: "3.7. Інформування заявника про розгляд повідомлень та заяв

про крадіжки вантажів здійснюється відповідно до Кримінального

процесуального кодексу України ( 4651-17 ).".

5. В абзаці п'ятому пункту 4.1 глави 4 замінити слово

"транспортної" словом "спеціалізованої".

6. Додаток до цієї Інструкції ( z1074-10 ) викласти в новій

редакції, що додається.

В.о. начальника Департаменту

транспортної міліції

МВС України М.І.Македон

Директор Департаменту

безпеки Міністерства

інфраструктури України Ю.В.Гержод

Додаток

до Інструкції про порядок

взаємодії між органами

внутрішніх справ,

залізницями України

і підприємствами

залізничного транспорту

під час виявлення крадіжок

вантажу та реагування

на заяви і повідомлення

про такі правопорушення

(пункт 4.1)

АКТ

взаємозвірки за комерційними актами,

складеними за випадками крадіжок вантажів,

які надіслані до органів внутрішніх справ

на залізничному транспорті

між управлінням ___________________ залізниці та УМВС України

на ___________________ залізниці за _______ місяців ________ року

(з наростаючим підсумком з початку року)

м. ____________ ___ ________ 20__ року

------------------------------------------------------------------ |N з/п| Зміст звірки | За даними |За даними|Примітка | | | | залізниці | ОВС | | |-----+-----------------------+--------------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----+-----------------------+--------------+---------+---------| | 1 |Направлено комерційних | | | | | |актів до ОВС на | | | | | |транспорті | | | | |-----+-----------------------+--------------+---------+---------| | 2 |Отримано повідомлень | | | | | |про внесення в Єдиний | | | | | |облік | | | | |-----+-----------------------+--------------+---------+---------| | 2.1 |Списано до справи | | | | |-----+-----------------------+--------------+---------+---------| | 2.2 |Внесено до Єдиного | | | | | |реєстру досудових | | | | | |розслідувань | | | | |-----+-----------------------+--------------+---------+---------| |2.2.1|Закрито кримінальних | | | | | |проваджень | | | | |-----+-----------------------+--------------+---------+---------| |2.2.2|Передано кримінальних | | | | | |проваджень за | | | | | |підслідністю | | | | |-----+-----------------------+--------------+---------+---------| |2.2.3|Направлено до суду | | | | |-----+-----------------------+--------------+---------+---------| |2.2.4|Кількість комерційних | | | | | |актів, які знаходяться | | | | | |на розгляді в органах | | | | | |внутрішніх справ на | | | | | |транспорті, за якими не| | | | | |прийнято рішення | | | | |-----+-----------------------+--------------+---------+---------| | 3 |Кількість комерційних | | | | | |актів, за якими не | | | | | |отримано повідомлень | | | | ------------------------------------------------------------------

Від управління _______________ залізниці

Від УМВС України на ________________ залізниці


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 23.08.2013 — 2013 р., № 62, стор. 208, стаття 2239, код акта 68237/2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -