<<
>>

Наказ МВС України від 17.09.2012  № 808 "Про затвердження Положення про порядок формування кадрового резерву на керівні посади в Міністерстві внутрішніх справ України, його територіальних органах та підрозділах". МВС України. 2012

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.09.2012  № 808

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

8 жовтня 2012 р.

за № 1700/22012

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 195 від 28.02.2020}

Про затвердження Положення про порядок формування кадрового резерву на керівні посади в Міністерстві внутрішніх справ України, його територіальних органах та підрозділах

Відповідно до Указу Президента України від 6 квітня 2011 року № 383 ,,Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України”, на виконання Указу Президента України від 1 лютого 2012 року № 45 ,,Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки”, з метою визначення порядку добору та формування кадрового резерву на керівні посади з числа найбільш підготовлених працівників органів внутрішніх справ, використання їх досвіду в процесі реформування діяльності органів внутрішніх справ НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок формування кадрового резерву на керівні посади в Міністерстві внутрішніх справ України, його територіальних органах та підрозділах, що додається.

2. Зарахування кандидатів до кадрового резерву на керівні посади в Міністерстві внутрішніх справ України, його територіальних органах та підрозділах здійснюється кадровими комісіями.

3. Департаменту кадрового забезпечення (Дивак М.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Скасувати наказ МВС України від 6 листопада 2003 року № 1317 ,,Про затвердження Інструкції про порядок добору та зарахування працівників органів внутрішніх справ України до резерву кадрів для переміщення на вищі посади та організації роботи з ними”.

5.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України - керівника апарату Лекаря С.І.

6. Цей наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів внутрішніх справ.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

генерал внутрішньої

служби України

В.Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Професійної спілки

атестованих працівників

органів внутрішніх справ України

Голова Об'єднаного комітету

профспілки МВС України

А.С. Онищук

Л.А. Кирилюк


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

17.09.2012  № 808

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

8 жовтня 2012 р.

за № 1700/22012

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок формування кадрового резерву на керівні посади в Міністерстві внутрішніх справ України, його територіальних органах та підрозділах

1. Це Положення визначає порядок формування та функціонування кадрового резерву на керівні посади в Міністерстві внутрішніх справ України, його територіальних органах та підрозділах.

2. У цьому Положенні термін “кадровий резерв” має таке значення - це спеціально сформована група осіб начальницького складу, які мають досвід оперативно-слідчої роботи, управлінської діяльності та відповідні ділові якості, можуть об’єктивно оцінювати стан справ у службовій діяльності, приймати виважені, обґрунтовані рішення.

Кадровий резерв формується з метою вивчення особистих якостей працівників та їх підготовки до виконання посадових обов’язків на керівних посадах апарату Міністерства внутрішніх справ України, його територіальних органів та підрозділів.

3. Кадровий резерв формується на принципах загальнодоступності, об’єктивності, прозорості.

4. Добір кандидатів до кадрового резерву та внесення відповідних пропозицій здійснюються кадровими підрозділами МВС України, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті (далі - ГУМВС, УМВС) на підставі матеріалів, підготовлених Департаментом кадрового забезпечення МВС України (далі - ДКЗ), управліннями (відділами) кадрового забезпечення (далі - УКЗ, ВКЗ) ГУМВС, УМВС.

5. Кадровою комісією МВС України здійснюється добір кандидатів на посади керівників структурних підрозділів апарату Міністерства та їх заступників, начальників ГУМВС, УМВС, їх перших заступників та заступників, які заміщуються особами старшого та вищого начальницького складу.

Кадровими підрозділами ГУМВС, УМВС добираються кандидати на посади окремо за категоріями:

начальників районних, районних у містах, міських управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів);

начальників структурних підрозділів територіальних органів;

інші посади номенклатури ГУМВС, УМВС.

6. Формування та перегляд кадрового резерву здійснюються кадровими комісіями щороку до 1 січня. Працівники, зараховані до кадрового резерву, перебувають у ньому до чотирьох років. У разі вибуття з кадрового резерву зарахованих до нього осіб оголошується конкурс з добору кандидатів до кадрового резерву (далі - конкурс) не менше двох кандидатів на одну посаду.

7. Рішення кадрової комісії про зарахування однієї або декількох осіб затверджується наказом Міністра внутрішніх справ України, начальника ГУМВС, УМВС відповідно.

8. Добір кандидатів до кадрового резерву здійснюється на конкурсній основі.

9. Конкурс складається з таких етапів:

оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

приймання документів від осіб, які бажають узяти участь у конкурсі, та пропозицій керівників структурних підрозділів апарату Міністерства, начальників ГУМВС, УМВС, керівників районних, районних в містах, міських управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів) (далі - міськрайліноргани), керівників структурних підрозділів територіальних органів щодо кандидатів на участь у конкурсі;

проведення оцінювання особистих якостей кандидатів та рівня їх підготовки до виконання посадових обов’язків на керівних посадах;

добір кандидатів.

Оголошення щодо проведення конкурсу оприлюднюється кадровими підрозділами на веб-сайтах Міністерства внутрішніх справ України, ГУМВС, УМВС до 20 серпня року його проведення.

В оголошенні щодо проведення конкурсу визначаються:

вимоги до учасників конкурсу;

перелік посад, на які формується кадровий резерв;

строк, графік та місце приймання документів, довідкова інформація.

10. До участі в конкурсі допускаються особи начальницького складу, які:

проходять службу на посадах, за якими штатом передбачено спеціальне звання не нижче підполковника міліції, віком до 45 років;

проходять службу на посадах, за якими штатом передбачено спеціальне звання полковника міліції, віком до 50 років;

мають вищу освіту за освітнім рівнем не нижче спеціаліста, магістра;

вільно володіють державною мовою.

11. Не допускаються до участі в конкурсі особи:

які не відповідають вимогам, зазначеним у пункті 10 цього Положення;

які мають не зняте дисциплінарне стягнення;

стосовно яких проводиться службове розслідування.

12. Документи кандидатів до участі в конкурсі подаються керівниками структурних підрозділів апарату Міністерства, ГУМВС, УМВС - до кадрового резерву МВС України, керівниками міськрайлінорганів, структурних підрозділів територіальних органів - до кадрового резерву ГУМВС, УМВС або особисто кандидатами, які претендують на зарахування до кадрового резерву.

13. Для участі в конкурсі до кадрових підрозділів подаються такі документи:

13.1. Рапорт кандидата.

13.2. Письмова згода на:

проведення перевірки поданих відомостей;

зберігання, використання та оприлюднення персональних даних.

13.3. Копії документів про освіту, засвідчених кадровими підрозділами (диплом про повну вищу освіту, документи про вчене звання, науковий ступінь, свідоцтво про підвищення кваліфікації).

13.4. Рекомендаційні листи керівників вищого рівня (за наявності).

Керівництво підрозділу, де проходить службу кандидат, крім визначених документів, надсилає до МВС України, ГУМВС, УМВС характеристику з рекомендацією про зарахування кандидата до кадрового резерву та довідку про результати поглибленого психологічного обстеження кандидата на посаду.

14. Приймання документів, зазначених у пункті 13 цього Положення, здійснюється кадровими комісіями МВС України, ГУМВС, УМВС з 1 вересня до 1 жовтня щороку.

15. Особи, які здали документи, допускаються до участі в конкурсі.

Списки осіб, допущених до участі в конкурсі, оприлюднюються на офіційних веб-сайтах МВС України, ГУМВС, УМВС до 15 жовтня.

16. Оцінювання учасників конкурсу проводиться з 1 по 15 листопада:

навчально-науковим інститутом заочного та дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ, центрами перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів внутрішніх справ, а в разі їх відсутності - створеними керівниками ГУМВС, УМВС конкурсними комісіями.

Методичне забезпечення діяльності щодо оцінювання учасників конкурсу здійснюється Національною академією внутрішніх справ.

17. Результати оцінювання учасників конкурсу у вигляді рейтингових списків відповідно до суми отриманих балів передаються до Національної академії внутрішніх справ до 20 листопада.

18. Національна академія внутрішніх справ складає за рейтинговим принципом списки осіб, які отримали найкращі результати і можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву, та надсилає їх до ДКЗ, УКЗ, ВКЗ ГУМВС, УМВС. Такі списки оприлюднюються на офіційних веб-сайтах Міністерства внутрішніх справ до 25 листопада.

19. ДКЗ, УКЗ, ВКЗ ГУМВС, УМВС попередньо опрацьовують документи осіб, які можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрових резервів та можуть організовувати перевірку відомостей, що містяться в поданих документах.

У разі встановлення за результатами перевірки факту подання особою, яка може бути рекомендована для зарахування до кадрового резерву, неправдивих відомостей, така особа до подальшої участі в конкурсі не допускається, про що їй повідомляється ДКЗ, УКЗ, ВКЗ ГУМВС, УМВС.

За результатами попереднього опрацювання документів ДКЗ, УКЗ, ВКЗ ГУМВС, УМВС формують список осіб, рекомендованих для зарахування до кадрових резервів, за кожною категорією посад у кількості, що удвічі перевищує відповідну квоту, оприлюднюють їх на офіційних веб-сайтах МВС України, ГУМВС, УМВС і передають їх на розгляд кадрових комісій МВС, ГУМВС, УМВС до 1 грудня.

ДКЗ, УКЗ, ВКЗ ГУМВС, УМВС забезпечують запрошення осіб, рекомендованих для зарахування до кадрового резерву, на засідання кадрових комісій.

20. Кадрові комісії розглядають передані ДКЗ, УКЗ, ВКЗ ГУМВС, УМВС документи, зазначені у пункті 13 цього Положення, проводять співбесіди з особами, рекомендованими для зарахування до кадрових резервів, заслуховують їх публічні презентаційні виступи (тривалістю до 5 хвилин) та приймають рішення щодо кандидатів до кадрових резервів за кожною категорією посад.

21. Інформація щодо сформованих кадрових резервів та проекти наказів МВС України, ГУМВС, УМВС про затвердження списків осіб, зарахованих до кадрових резервів, доповідаються Міністру внутрішніх справ України начальником Департаменту кадрового забезпечення, а начальникам ГУМВС, УМВС - начальниками управлінь (відділів) кадрового забезпечення.

22. Особа вважається зарахованою до кадрового резерву з дати підписання наказу МВС України, ГУМВС, УМВС про затвердження списку осіб, зарахованих до кадрового резерву, про що особі повідомляється працівниками кадрового підрозділу.

23. Для організаційного забезпечення формування та супроводження кадрового резерву ДКЗ, УКЗ, ВКЗ ГУМВС, УМВС ведеться облік осіб, зарахованих до кадрового резерву, та вакансій у ньому.

З метою своєчасного заміщення вакантних посад начальників міськрайлінорганів ДКЗ ведеться список осіб, зарахованих до кадрових резервів ГУМВС, УМВС, на посади, які мають найвищий рейтинг за результатами оцінювання, із розрахунку по два кандидати від ГУМВС, УМВС, які готові до подальшого проходження служби в інших територіальних органах.

24. Особи, зараховані до кадрового резерву на керівні посади, зобов’язані:

брати участь у запланованих заходах із професійного розвитку;

подавати щороку до 1 жовтня до територіальних органів звіти про участь у запланованих заходах із професійного розвитку;

повідомляти територіальні органи про виникнення обставин, які унеможливлюють їх перебування в кадровому резерві на керівних посадах.

25. Територіальні органи та структурні підрозділи за місцем служби проводять з особами, зарахованими до кадрового резерву на керівні посади, координаційну роботу щодо їх професійного розвитку.

Перелік заходів із професійного розвитку осіб, зарахованих до кадрового резерву на керівні посади, складений за пропозиціями Національної академії внутрішніх справ, територіальних органів та структурних підрозділів МВС України, затверджується заступником Міністра - керівником апарату щороку до 1 січня.

26. Професійний розвиток осіб, зарахованих до кадрового резерву, здійснюється шляхом:

підвищення рівня професійної компетентності, зокрема у формі професійних програм, спеціальних курсів, тематичних семінарів, тренінгів, що організовуються Національною академією внутрішніх справ;

підвищення кваліфікації у вищих навчальних закладах МВС України;

участі в конференціях, нарадах, семінарах, круглих столах, тренінгах, кадрових комісіях з підготовки проектів програм, нормативно-правових актів.

27. Список осіб, зарахованих до кадрового резерву, переглядається кадровими комісіями щороку в грудні з метою виявлення підстав дострокового припинення перебування особи в кадровому резерві.

Позачерговий перегляд списку осіб, зарахованих до кадрового резерву МВС України, здійснюється за дорученням Міністра внутрішніх справ України.

28. Перебування особи в кадровому резерві припиняється достроково у випадку:

28.1. Подання особою, яка зарахована до кадрового резерву, рапорту про припинення її перебування в кадровому резерві.

28.2. Незадовільного виконання особою запланованих заходів із професійного розвитку, неучасті в таких заходах.

28.3. Притягнення особи до дисциплінарної відповідальності.

28.4. Призначення особи на посаду, яка відповідає рівню посади кадрового резерву.

28.5. Звільнення особи зі служби в органах внутрішніх справ або виключення її зі списків особового складу.

Рішення про дострокове припинення перебування осіб у кадровому резерві приймається Міністром внутрішніх справ України, начальниками ГУМВС, УМВС за поданням ДКЗ, УКЗ, ВКЗ ГУМВС, УМВС.

29. За формування кадрового резерву та професійний розвиток осіб, зарахованих до нього, відповідають керівники структурних підрозділів апарату Міністерства, ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів, структурних підрозділів територіальних органів.

Начальник Департаменту

кадрового забезпечення

МВС України

генерал-майор міліції

М.М. Дивак


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 09.11.2012 — 2012 р., № 83, стор. 157, стаття 3371, код акта 64011/2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 12. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 13. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 96 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 14. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 93 "Про внесення змін до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 15. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 94 "Про внесення змін до Інструкції з організації службової кінології в Національній гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 16. Наказ МВС України від 03.02.2021 № 85 "Про затвердження Змін до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період". МВС України. 2021 рікк
 17. Наказ МВС України від 13.01.2021 № 12 "Про затвердження Інструкції із застосування військовослужбовцями Національної гвардії України технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису". МВС України. 2021 рікк
 18. Наказ МВС України від 17.02.2021 № 129 "Про внесення зміни до Інструкції про розміри та умови виплати винагороди поліцейським за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". МВС України. 2021 рікк
 19. Наказ МВС України від 19.02.2021 № 138 "Про затвердження Змін до Порядку доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 20. Наказ МВС України від 02.03.2021 № 166 "Про деякі питання державних номерних знаків транспортних засобів". МВС України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -