<<
>>

Наказ МВС України від 17.09.2018 № 760 "Про затвердження Інструкції про організацію роботи з оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та з інших соціальних питань". МВС України. 2018

Документ актуальний на 20.11.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.09.2018  № 760


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 жовтня 2018 р.
за № 1152/32604

Про затвердження Інструкції про організацію роботи з оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та з інших соціальних питань

Відповідно до Законів України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», пунктів 4, 9 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878 (зі змінами), та постанови правління Пенсійного фонду України від 30 січня 2007 року № 3-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2007 року за № 135/13402, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію роботи з оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та з інших соціальних питань, що додається.

2. Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності (Доскевич Г.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3.

Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства внутрішніх справ України від 04 травня 2016 року № 351 «Про затвердження Інструкції про організацію роботи з оформлення документів для призначення пенсій та отримання пільг військовослужбовцям Національної гвардії України, звільненим зі служби, та членам їх сімей», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 травня 2016 року за № 774/28904, та від 23 травня 2016 року № 406 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» і листів талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Національній поліції України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 червня 2016 року за № 858/28988.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Тахтая О.В.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Командувач Національної гвардії України
генерал-полковник

В.о. Голови  Державної прикордонної
служби України
генерал-лейтенант

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Т.в.о. Голови  Національної поліції України

Перший заступник Голови Державної
служби України у справах ветеранів війни
та учасників антитерористичної операції

Перший заступник Міністра соціальної
політики України
Ю.В. АллеровО. Бляшенко


М. ЧечоткінР. Іллічов


Г.В. Осовий

В.В. АброськінІ.В. Мальцев


О. КрентовськаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
17 вересня 2018 року № 760


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 жовтня 2018 р.
за № 1152/32604

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію роботи з оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та з інших соціальних питань

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає процедуру організації в Міністерстві внутрішніх справ України, центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України (Національна поліція України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Адміністрація Державної прикордонної служби України (далі - ЦОВВ)), та Національній гвардії України роботи з:

1) оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій особам, які мають право на пенсійне забезпечення згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

2) оформлення, обліку та видачі посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» (далі - нагрудні знаки) та листів талонів на право одержання ветераном війни проїзних документів (квитків) із 50-відсотковою знижкою їх вартості.

2. Цю Інструкцію розроблено відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі - Закон), Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878 (зі змінами), постанов Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей» (зі змінами), від 13 лютого 2008 року № 45 «Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393», від 12 травня 1994 року № 302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранам війни» та постанови правління Пенсійного фонду України від 30 січня 2007 року № 3-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2007 року за № 135/13402 (далі - Порядок).

3. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

облікова справа - справа, яка містить документи щодо проходження служби (роботи) особою, якій оформлюється пенсія або якій призначено пенсію, розрахунок вислуги років (страхового стажу), копії документів та копії довідок, які були підставою для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону, копії посвідчень, що дають право на пільги;

органи, які призначають пенсії,- головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

уповноважені структурні підрозділи - визначені МВС, ЦОВВ та Національною гвардією України структурні підрозділи, на які покладено функції з підготовки та подання до органів, які призначають пенсії, необхідних для призначення пенсій документів.

II. Повноваження уповноважених структурних підрозділів

1. Уповноважені структурні підрозділи:

1) організують роботу з оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій особам, які мають право на пенсію відповідно до чинного законодавства;

2) розглядають листи та звернення із питань оформлення документів для призначення та перерахунку пенсій, для отримання пільг, а також здійснюють прийом громадян, які звертаються з цих питань;

3) приймають від підрозділів персоналу (кадрового забезпечення) та фінансового забезпечення (бухгалтерських підрозділів) документи, передбачені Порядком та цією Інструкцією для призначення (перерахунку) пенсій;

4) готують та подають у встановленому чинним законодавством порядку до органів, які призначають пенсії, документи для призначення (перерахунку) пенсій;

5) формують облікові справи та зберігають їх згідно з порядковими номерами, присвоєними в книзі обліку документів для призначення пенсій (додаток 1);

6) повідомляють органи, які призначають пенсії, про судові рішення, які набрали законної сили, про позбавлення пенсіонерів військового (спеціального) звання та про видання наказів про прийняття (поновлення) на службу в 10-денний строк з дня отримання відповідного рішення суду;

7) ведуть облік осіб, яким призначено пенсію відповідно до Закону;

8) взаємодіють з органами, які призначають пенсії, стосовно осіб, яким призначено (припинено) виплату пенсій, та в межах повноважень з органами державної влади з питань соціального захисту та пенсійного забезпечення;

9) зберігають та видають (замінюють) посвідчення «Ветеран органів внутрішніх справ», «Ветеран військової служби», «Ветеран служби цивільного захисту» та нагрудні знаки відповідно до чинного законодавства;

10) видають довідки про право на пільги відповідно до Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» (додаток 2).

2. Загальне методичне керівництво роботою з оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій особам, яким оформлюється пенсія, здійснює уповноважений структурний підрозділ МВС.

III. Організація роботи з оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій

1. Уповноважені структурні підрозділи:

1) приймають від особи, яка набула право на пенсію відповідно до Закону, заяву про призначення пенсії, документи згідно з Порядком.

Не пізніше наступного робочого дня інформують письмово в довільній формі підрозділи персоналу (кадрового забезпечення) та фінансового забезпечення (бухгалтерські підрозділи) про необхідність оформлення та подання уповноваженому структурному підрозділу документів для призначення (перерахунку) пенсії;

2) здійснюють перевірку обчислення вислуги років (страхового стажу) для призначення пенсії;

3) здійснюють перевірку поданих для призначення пенсії документів, відповідність викладених у них відомостей про особу даним паспорта та інших документів;

4) у разі якщо до заяви про призначення пенсії не додано необхідних для цього документів, витребовують їх від відповідного підрозділу персоналу (кадрового забезпечення) та підрозділу фінансового забезпечення (бухгалтерського підрозділу).

Витребовувати документи, подання яких не передбачено Порядком, забороняється;

5) у 10-денний строк з дня одержання заяви про призначення пенсії та всіх необхідних документів оформлюють особі, якій оформлюється пенсія, подання про призначення пенсії за формою, установленою Порядком, та направляють до органу, що призначає пенсії, за місцем проживання особи;

6) долучають до облікової справи особи отриману від органів, що призначають пенсії, розписку-повідомлення.

2. При проведенні перерахунку пенсій відповідно до списків осіб, пенсії яких підлягають перерахунку, складених головними управліннями Пенсійного фонду України, уповноважений структурний підрозділ готує довідки про розмір грошового забезпечення.

На період підготовки довідок про розмір грошового забезпечення для масового перерахунку пенсій уповноважений структурний підрозділ має право залучати до цієї роботи необхідну кількість спеціалістів.

3. Підрозділи персоналу (кадрового забезпечення) апарату МВС, територіальних органів з надання сервісних послуг МВС, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС, ЦОВВ та Національної гвардії України:

1) обчислюють вислугу років та за потреби страховий стаж особи, яка набула право на пенсію, оформлюють розрахунок вислуги років для призначення пенсії (далі - розрахунок вислуги років) (додаток 3).

До розрахунку вислуги років додаються такі документи:

витяги з наказів про звільнення зі служби (роботи) та/або виключення з особового (облікового) складу у зв’язку зі смертю із зазначенням вислуги років;

копія послужного списку (за потреби - додаткові відомості з особової справи) особи, яка набула право на пенсію (померлого годувальника);

копія військового квитка або довідка військового комісаріату про період проходження військової служби (за наявності);

копія трудової книжки та/або документи, які підтверджують страховий стаж (стаж роботи);

2) ознайомлюють особу, яка набула право на пенсію, із розрахунком вислуги років;

3) надають допомогу в оформленні документів для призначення пенсії особам, які набули право на пенсію.

В 5-денний строк після отримання інформації про прийняття від особи заяви про призначення пенсії розрахунок вислуги років разом з іншими документами, зазначеними в підпункті 1 цього пункту, подається до уповноваженого структурного підрозділу.

4. Підрозділи фінансового забезпечення (бухгалтерські підрозділи) апарату МВС, територіальних органів з надання сервісних послуг МВС, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС, ЦОВВ та Національної гвардії України, готують:

1) грошовий атестат;

2) довідку про щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії за останні 24 календарні місяці служби підряд перед місяцем звільнення, що подається для призначення пенсії відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі - довідка про додаткові види грошового забезпечення) (додаток 4).

В 5-денний строк після отримання інформації про прийняття від особи заяви про призначення пенсії грошовий атестат та довідка про додаткові види грошового забезпечення подаються до уповноваженого структурного підрозділу.

IV. Оформлення, видача та облік посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків та листів талонів на право одержання ветераном війни проїзних документів (квитків) із 50-відсотковою знижкою їх вартості

1. Підставою для видачі посвідчень учасника бойових дій і нагрудних знаків є рішення:

комісій з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни, утворених відповідно до чинного законодавства;

міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», яка утворюється Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції в разі виникнення спірних питань, що потребують міжвідомчого врегулювання.

2. Підставою для видачі листів талонів на право одержання ветераном війни проїзних документів (квитків) із 50-відсотковою знижкою їх вартості (далі - листи талонів) є посвідчення учасника бойових дій та перебування такої особи на обліку учасників бойових дій у МВС, ЦОВВ, Національній гвардії України та Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

До особової справи особи, яка має статус учасника бойових дій та переміщується по службі (роботі) або до іншого органу влади, підрозділ персоналу (кадрового забезпечення) органу (установи), з якого вона переміщується, долучає довідку про дату останнього отримання листів талонів, їх серію, номер та строк дії.

Особи, які мають статус учасника бойових дій та прийняті на службу (роботу) до МВС, ЦОВВ, Національної гвардії України, одержують листи талонів після надання довідки, в якій зазначено дату останнього їх отримання, серію та номер, з останнього місця проходження служби (роботи), де вони отримували листи талонів до прийняття на службу (роботу) до МВС, ЦОВВ, Національної гвардії України.

3. Після прийняття рішень комісій з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни, утворених у МВС, ЦОВВ, Національній гвардії України, посвідчення учасника бойових дій, нагрудні знаки, листи талонів видаються:

у МВС - підрозділом персоналу (кадрового забезпечення) МВС;

у Національній поліції України (далі - НПУ) - підрозділами кадрового забезпечення центрального органу управління НПУ та територіальних органів НПУ за місцем проходження служби (роботи). Керівникам територіальних (міжрегіональних) органів поліції, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління НПУ, посвідчення учасника бойових дій, нагрудні знаки, листи талонів видаються кадровим підрозділом центрального органу управління НПУ;

у ДСНС - підрозділом персоналу апарату ДСНС;

у Держприкордонслужбі - кадровим підрозділом Адміністрації Держприкордонслужби, кадровими підрозділами територіальних органів Держприкордонслужби за місцем проходження служби (роботи);

у Національній гвардії України - кадровим підрозділом Головного управління Національної гвардії України (далі - ГУ НГУ).

4. Посвідчення учасника бойових дій та листи талонів підписуються командувачем Національної гвардії України, уповноваженим керівником МВС, ДСНС, Адміністрації Держприкордонслужби, центрального органу управління НПУ, керівниками територіальних органів Держприкордонслужби, НПУ (за їх відсутності - посадовими особами, які виконують їх обов’язки) та скріплюються гербовою печаткою.

5. Бланки посвідчень учасника бойових дій, нагрудні знаки та листи талонів зберігаються в підрозділі персоналу (кадрового забезпечення) МВС, підрозділах персоналу (кадрового забезпечення) ЦОВВ та у ГУ НГУ в приміщеннях, обладнаних металевими шафами, що замикаються, або сейфами.

6. Посвідчення учасника бойових дій, нагрудні знаки і листи талонів видаються безоплатно особисто учасникові бойових дій або уповноваженій особі, про що вони ставлять свій підпис у книзі обліку осіб, яким видано посвідчення учасника бойових дій, нагрудний знак «Ветеран війни - учасник бойових дій» і листи талонів на право одержання ветераном війни проїзних документів (квитків) із 50-відсотковою знижкою їх вартості (далі - книга обліку) (додаток 5).

7. У разі якщо в посвідченні учасника бойових дій або листі талонів зроблено помилковий запис, за рапортом (заявою) особи видається нове посвідчення або лист талонів у порядку, установленому пунктом 6 цього розділу. Зіпсовані посвідчення учасника бойових дій і листи талонів вилучаються та знищуються у порядку, встановленому пунктом 16 цього розділу.

8. Якщо посвідчення учасника бойових дій стало непридатним або було втрачено, за рапортом (заявою) особи в порядку, установленому цією Інструкцією, видається нове посвідчення. У рапорті (заяві) зазначаються пояснення щодо обставин псування або втрати посвідчення учасника бойових дій.

До рапорту (заяви) додаються:

копія рішення про надання статусу учасника бойових дій;

копія службового посвідчення, або копія першої, другої сторінки паспорта громадянина України;

посвідчення, що стало непридатним;

копія втраченого посвідчення учасника бойових дій (за наявності);

2 фотокартки (матові) 3 × 4 см;

оприлюднене в друкованих засобах масової інформації повідомлення про оголошення втраченого посвідчення недійсним із зазначенням прізвища, імені, по батькові його власника, номера та серії посвідчення;

довідка з органу поліції - у разі викрадення.

9. Посвідчення учасника бойових дій, нагрудні знаки і листи талонів:

у МВС - надсилаються для здійснення їх видачі до територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, на які покладено відповідні функції;

у центральному органі управління НПУ та територіальних органах НПУ, ДСНС, ГУ НГУ, Адміністрації Держприкордонслужби, територіальних органах Держприкордонслужби - видаються підрозділом персоналу (кадровим підрозділом).

10. У разі втрати нові листи талонів не видаються.

11. Особам, які мають право на отримання кількох посвідчень відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», видається лише одне посвідчення за їх вибором.

12. У разі виникнення підстав, за якими особа втрачає право на статус, визначений Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», видане їй раніше посвідчення вилучається уповноваженим на видачу посвідчень органом з повідомленням органу, який видав таке посвідчення.

Вилучення посвідчення учасника бойових дій фіксується на зворотному боці рішення про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни із зазначенням серії і номера вилученого посвідчення, коли і ким воно вилучене. Запис скріплюється печаткою органу, який його вилучив. Запис також дублюється на зворотному боці рішення про позбавлення статусу учасника бойових дій (у разі його наявності).

13. Замовлення на виготовлення бланків посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків та листів талонів для потреб МВС здійснюється установою, що належить до сфери управління МВС, на яку покладено функції матеріального забезпечення діяльності апарату МВС, за пропозиціями підрозділу персоналу (кадрового забезпечення) МВС, а для потреб Національної гвардії України та ЦОВВ - підпорядкованими підрозділами, на які покладено функції матеріального забезпечення, за пропозиціями підрозділів персоналу (кадрового забезпечення).

Виготовлення бланків посвідчень учасника бойових дій, листів талонів та нагрудних знаків здійснюється за рахунок і в межах асигнувань, передбачених для МВС, Національної гвардії України та ЦОВВ.

14. Облік бланків посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків та листів талонів ведеться підрозділом персоналу (кадрового забезпечення) МВС, підрозділом персоналу (кадрового забезпечення) ЦОВВ та ГУ НГУ.

15. Інвентаризація бланків посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків і листів талонів проводиться щороку. Інвентаризація проводиться також у разі зміни відповідальної за облік посадової особи, установлення фактів утрати бланків посвідчень, а також в інших випадках за рішенням керівника МВС, ЦОВВ та Національної гвардії України.

Для проведення інвентаризації створюється інвентаризаційна комісія. Акти інвентаризації зберігаються в підрозділах МВС, ЦОВВ та у ГУ НГУ, які видають посвідчення.

16. Знищення вилучених посвідчень учасника бойових дій, листів талонів проводиться щороку в січні комісією зі складанням акта знищення, який затверджується керівником підрозділу персоналу (кадрового забезпечення) МВС, керівниками кадрових підрозділів ЦОВВ та командувачем Національної гвардії України. В акті зазначаються: порядковий номер, прізвище, ім’я та по батькові, серія та номер посвідчення учасника бойових дій, серія та номер листа талонів, що знищуються, та підстава знищення.

Невикористані листи талонів, строк дії яких закінчився, знищуються в порядку, визначеному в абзаці першому цього пункту.

Директор Департаменту
персоналу, організації
освітньої та наукової
діяльності Міністерства
внутрішніх справ України

Г.О. ДоскевичДодаток 1
до Інструкції про організацію роботи
з оформлення документів
для призначення (перерахунку)
пенсій відповідно до Закону України
«Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби,
та деяких інших осіб» та з інших
соціальних питань
(підпункт 5 пункту 1 розділу ІІ)

КНИГА ОБЛІКУ
документів для призначення пенсій

№ з/п

№ облікової справи

Дата реєстрації

Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка набула право на пенсію

Місце служби, посада, звання

Вид пенсії

Позначка про надходження, пересилання документів для призначення пенсії

за вислугу років (__ років)

по інвалідності (__ група інвалідності)

у разі втрати годувальника (кількість утриманців)

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Додаток 2
до Інструкції про організацію роботи
з оформлення документів
для призначення (перерахунку)
пенсій відповідно до Закону України
«Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби,
та деяких інших осіб» та з інших
соціальних питань
(підпункт 10 пункту 1 розділу ІІ)

ДОВІДКА


Додаток 3
до Інструкції про організацію роботи
з оформлення документів
для призначення (перерахунку)
пенсій відповідно до Закону України
«Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби,
та деяких інших осіб» та з інших
соціальних питань
(підпункт 1 пункту 3 розділу ІІІ)

РОЗРАХУНОК
вислуги років для призначення пенсії


Додаток 4
до Інструкції про організацію роботи
з оформлення документів
для призначення (перерахунку)
пенсій відповідно до Закону України
«Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби,
та деяких інших осіб» та з інших
соціальних питань
(підпункт 2 пункту 4 розділу ІІІ)

ДОВІДКА
про щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії за останні 24 календарні місяці служби підряд перед місяцем звільнення, що подається для призначення пенсії відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»


Додаток 5
до Інструкції про організацію роботи
з оформлення документів
для призначення (перерахунку)
пенсій відповідно до Закону України
«Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби,
та деяких інших осіб» та з інших
соціальних питань
(пункт 6 розділу IV)

КНИГА ОБЛІКУ
осіб, яким видано посвідчення учасника бойових дій, нагрудний знак «Ветеран війни - учасник бойових дій» і листи талонів на право одержання ветераном війни проїзних документів (квитків) із 50-відсотковою знижкою їх вартості


Документи та файли

Сигнальний документ — f478978n123.doc
Сигнальний документ — f478978n124.doc
Сигнальний документ — f478978n125.doc
Сигнальний документ — f478978n126.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 06.11.2018 — 2018 р., № 85, стор. 47, стаття 2807, код акта 91949/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -