<<
>>

Наказ МВС України від 17.12.2015  № 1583 "Про затвердження Порядку психофізіологічного обстеження кандидатів на службу в поліції та Порядку обстеження на предмет виявлення алкогольної, наркотичної та токсичної залежності кандидатів на службу в поліції". МВС України. 2015

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.12.2015  № 1583


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2016 р.
за № 37/28167

Про затвердження Порядку психофізіологічного обстеження кандидатів на службу в поліції та Порядку обстеження на предмет виявлення алкогольної, наркотичної та токсичної залежності кандидатів на службу в поліції

Відповідно до статті 50 Закону України «Про Національну поліцію» та з метою належної організації проведення психофізіологічного обстеження, обстеження на предмет виявлення алкогольної, наркотичної та токсичної залежності кандидатів на службу в поліцію НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) Порядок психофізіологічного обстеження кандидатів на службу в поліції, що додається;

2) Порядок обстеження на предмет виявлення алкогольної, наркотичної та токсичної залежності кандидатів на службу в поліції, що додається.

2. Управлінню медичного забезпечення та реабілітації МВС (Петраш О.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Тахтая О.В.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Профспілки працівників
державних установ України

Голова Профспілки атестованих працівників
органів внутрішніх справ України

В.

о. президента
Всеукраїнської асоціації роботодавців

Генеральний директор Спілки
підприємців малих, середніх
і приватизованих підприємств України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького органу
репрезентативних всеукраїнських об’єднань
профспілок на національному рівні

Міністр охорони здоров'я України

Голова Національної поліції України
Т.В. Нікітіна


О.І. Козленко


В. БиковецьВ. БиковецьО. МірошниченкоГ.В. Осовий

Олександр Квіташвілі

Х. ДеканоідзеЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства внутрішніх справ
України
17.12.2015  № 1583


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2016 р.
за № 37/28167

ПОРЯДОК
психофізіологічного обстеження кандидатів на службу в поліції

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає вимоги до кандидатів на службу в поліції щодо їх придатності за індивідуальними психофізіологічними особливостями та організаційні засади проведення професійного психофізіологічного відбору (психофізіологічного обстеження).

2. Визначення придатності за індивідуальними психофізіологічними особливостями кандидатів на службу в поліції здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про Національну поліцію» та інших законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції України та законів України, актів Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства України та цього Порядку.

3. Визначення придатності до служби за індивідуальними психофізіологічними особливостями проводиться щодо:

осіб, які вступають на службу на посади поліцейських підрозділів спеціальної поліції та підрозділів поліції особливого призначення;

осіб, які вступають на службу на посади поліцейських підрозділів кримінальної поліції (у тому числі підрозділів оперативної служби), органів досудового розслідування, поліції охорони (крім осіб, які несуть службу на відкритому повітрі);

осіб, які вступають на службу на посади поліцейських - водіїв службового автотранспорту;

осіб, які вступають на службу на посади поліцейських підрозділів патрульної поліції та підрозділів поліції охорони, які несуть службу на відкритому повітрі.

4. Професійний психофізіологічний відбір (психофізіологічне обстеження) кандидатів на службу в Національну поліцію України здійснюється лікарями-психофізіологами (лікарями з функціональної діагностики) закладів охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України.

ІІ. Порядок проведення професійного психофізіологічного відбору (психофізіологічного обстеження)

1. Професійний психофізіологічний відбір (психофізіологічне обстеження) осіб, які вступають на службу на посади поліцейських підрозділів спеціальної поліції та підрозділів поліції особливого призначення, передбачає визначення придатності за індивідуальними психофізіологічними особливостями за методиками: омега-потенціал, реакція на рухомий об`єкт (далі - РРО), теппінг-тест (далі - ТТ), проста зорово-моторна реакція (далі - ПЗМР), критична частота світлових мерехтінь (далі - КЧСМ).

Непридатними до служби визнаються особи з показником успішності (далі - ПУ) менше 20 балів, а також з ПУ більше 20 балів за умови наявності хоча б однієї з трьох нижче вказаних комбінацій психофізіологічних показників:

КЧСМ для правого ока менше ніж 35 Гц та асиметрія КЧСМ більше ніж 2,6 Гц;

КЧСМ для правого ока менше ніж 35 Гц та середній час ПЗМР більше ніж 230 мс;

середній час ПЗМР більше ніж 230 мс та асиметрія КЧСМ більше ніж 2,6 Гц.

2. Професійний психофізіологічний відбір (психофізіологічне обстеження) осіб, які вступають на службу на посади поліцейських підрозділів кримінальної поліції (у тому числі підрозділів оперативної служби), органів досудового розслідування, поліції охорони (крім осіб, які несуть службу на відкритому повітрі), передбачає визначення придатності за індивідуальними психофізіологічними особливостями за методиками: КЧСМ, ТТ, частота серцевих скорочень при дозованому розумовому навантаженні.

Непридатними до служби визнаються особи з ПУ більше ніж 0,5 бала, а також з ПУ менше ніж 0,5 бала за умови наявності хоча б однієї з двох нижче вказаних комбінацій психофізіологічних показників:

КЧСМ для правого ока менше ніж 35 Гц та асиметрія КЧСМ більше ніж 2,8 Гц;

частота серцевих скорочень в період відновлення після дозованого розумового навантаження більше 100 ударів за хвилину.

3. Професійний психофізіологічний відбір (психофізіологічне обстеження) осіб, які вступають на службу на посади поліцейських - водіїв службового автотранспорту, передбачає визначення придатності за індивідуальними психофізіологічними особливостями за методиками: вимірювання артеріального тиску, ПЗМР, РРО, ТТ, тест Грюнбаума.

Непридатними до служби визнаються особи з ПУ зі знаком «мінус», а також з ПУ зі знаком «плюс» за умови наявності хоча б одного з чотирьох нижче вказаних результатів:

дві помилки в тесті Грюнбаума;

середній час ПЗМР більше ніж 230 мс;

час виконання тесту Грюнбаума більше ніж 20 с;

величина систолічного артеріального тиску більше ніж 135 мм рт. ст.

4. Професійний психофізіологічний відбір (психофізіологічне обстеження) осіб, які вступають на службу на посади поліцейських підрозділів патрульної поліції та підрозділів поліції охорони, які несуть службу на відкритому повітрі, передбачає визначення придатності за індивідуальними психофізіологічними особливостями за методиками: вимірювання артеріального тиску, ПЗМР, РРО, ТТ, тест Грюнбаума.

Непридатними до служби визнаються особи з ПУ зі знаком «мінус», а також з ПУ зі знаком «плюс» за умови наявності хоча б одного з чотирьох нижче вказаних результатів:

дві помилки в тесті Грюнбаума;

середній час ПЗМР більше ніж 230 мс;

час виконання тесту Грюнбаума більше ніж 20 с;

величина систолічного артеріального тиску більше ніж 135 мм рт. ст.

ІІІ. Оформлення результатів професійного психофізіологічного відбору (психофізіологічного обстеження)

1. Результати проведення професійного психофізіологічного відбору (психофізіологічного обстеження) кандидатів на службу в поліції оформлюються протоколом психофізіологічного обстеження, форма якого наведена у додатку до цього Порядку.

2. Щодо кандидатів на службу в поліції за результатами професійного психофізіологічного відбору (психофізіологічного обстеження) виносяться такі рішення:

Придатний до служби

__________________________________________
(вказати вид професійної діяльності: підрозділ або посаду)

відповідно

до пункту ___ розділу ІІ цього Порядку;

Непридатний до служби

__________________________________________
(вказати вид професійної діяльності: підрозділ або посаду)

відповідно

до пункту ___ розділу ІІ цього Порядку.

В.о. начальника
Управління медичного
забезпечення та реабілітації
Міністерства внутрішніх
справ України

О.В. Петраш


Додаток
до Порядку психофізіологічного
обстеження кандидатів на службу
в поліції
(пункт 1 розділу ІІІ)

ПРОТОКОЛ
психофізіологічного обстеження


Документи та файли

Сигнальний документ — f452981n61.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 09.02.2016 — 2016 р., № 9, стор. 94, стаття 425, код акта 80581/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 13. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 14. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 15. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
 16. Наказ МВС України від 17.01.2019 № 22 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, та інших форм розпорядчих документів". МВС України. 2019 рікк
 17. Наказ МВС України від 29.01.2019 № 271/5/66 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ України від 19 грудня 2003 року № 270/1560". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 29.01.2019 № 67 "Про затвердження Порядку роботи телефонної «гарячої лінії» Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 22.01.2019 № 36 "Про затвердження Положення про проведення навчання з питань охорони праці та порядок допуску військовослужбовців Державної прикордонної служби України до виконання робіт". МВС України. 2019 рікк
 20. нальоту годин для льотного складу авіаційного персоналу Національної гвардії України. МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -