<<
>>

Наказ МВС України від 18.01.2016  № 28 "Про організацію взаємодії підрозділів Експертної служби МВС із територіальними органами з надання сервісних послуг МВС". МВС України. 2016

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.01.2016  № 28

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 лютого 2016 р.

за № 204/28334

Про організацію взаємодії підрозділів Експертної служби МВС із територіальними органами з надання сервісних послуг МВС

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878 «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України», від 07 вересня 1998 року № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» і з метою забезпечення ефективної взаємодії між органами та підрозділами МВС НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації взаємодії підрозділів Експертної служби МВС із територіальними органами з надання сервісних послуг МВС, що додається.

2. Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС (Федотов О.А.):

1) забезпечити участь у державній реєстрації (перереєстрації), знятті з обліку транспортних засобів у територіальних органах з надання сервісних послуг МВС шляхом огляду, експертного дослідження ідентифікаційних номерів транспортних засобів і реєстраційних документів, що їх супроводжують, підпорядкованим персоналом;

2) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Установити, що персональний розподіл працівників Експертної служби МВС, які беруть участь у державній реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів у територіальних органах з надання сервісних послуг МВС, визначається наказами Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів МВС за погодженням з керівниками відповідних територіальних органів з надання сервісних послуг МВС.

4.

Головному сервісному центру МВС (Криклій В.А.) забезпечити працівників Експертної служби МВС службовими приміщеннями в територіальних органах з надання сервісних послуг МВС згідно з вимогами законодавства України.

5. Головному сервісному центру МВС (Криклій В.А.), Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС (Федотов О.А.), керівникам територіальних органів з надання сервісних послуг МВС, директорам науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів МВС організувати вивчення та забезпечити виконання цього наказу.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б. Аваков


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України

18.01.2016  № 28

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 лютого 2016 р.

за № 204/28334

ІНСТРУКЦІЯ

з організації взаємодії підрозділів Експертної служби МВС із територіальними органами з надання сервісних послуг МВС

І. Загальні положення

1. Основним завданням взаємодії підрозділів Експертної служби МВС із територіальними органами з надання сервісних послуг МВС є оптимізація процедури державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку (далі – державна реєстрація) автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів (далі – ТЗ), захист майнових прав громадян, а також виявлення фактів знищення, підробки або зміни номерів вузлів та агрегатів ТЗ, підроблення реєстраційних документів на транспортний засіб та інших документів, які є підставою для реєстрації транспортного засобу (далі – реєстраційні документи) у територіальних органах з надання сервісних послуг МВС.

2. Правовою основою діяльності підрозділів Експертної служби МВС у взаємодії з територіальними органами з надання сервісних послуг МВС є Конституція України, закони України, укази Президента України та постанови Верховної Ради України, прийняті відповідно до Конституції та законів України, акти Кабінету Міністрів України, інші акти законодавства України, а також ця Інструкція.

3. Основними принципами взаємодії є:

1) забезпечення прав громадян України на вільне володіння, використання та розпорядження транспортними засобами, захист їх майнових прав від протиправних посягань;

2) активне та оптимальне використання методик, наукових і технічних досягнень у виявленні фактів змін номерів вузлів і агрегатів ТЗ, а також підробки реєстраційних документів;

3) нерозголошення персональних даних і конфіденційної інформації.

ІІ. Механізм взаємодії підрозділів Експертної служби МВС з територіальними органами з надання сервісних послуг МВС

1. Проведення державної реєстрації ТЗ здійснюється адміністраторами територіальних органів з надання сервісних послуг МВС (далі – адміністратор).

2. Фахівці Експертної служби МВС (працівники Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (далі – ДНДЕКЦ) та науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів (далі – НДЕКЦ)) беруть участь у проведенні державної реєстрації ТЗ шляхом:

огляду у визначених законодавством випадках ТЗ з метою звірення ідентифікаційних номерів їх складових частин з номерами, зазначеними в поданих власником або уповноваженим представником (далі – власник) реєстраційних документах, з учиненням відповідної відмітки або складанням акта огляду транспортного засобу (далі – акт) (додаток);

проведення за заявою власника експертного дослідження ідентифікаційних номерів ТЗ і реєстраційних документів з метою визначення їх справжності (виявлення фактів знищення, підробки або зміни номерів вузлів та агрегатів ТЗ, підроблення реєстраційних документів, що його супроводжують).

3. При зверненні власника ТЗ до адміністратора щодо проведення державної реєстрації ТЗ адміністратор роздруковує відповідну заяву, надає її на підпис власнику ТЗ та отримує від нього реєстраційні документи.

Адміністратор проводить перевірки, передбачені Порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 1998 року № 1388 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 року № 1371) (зі змінами) (далі – Порядок реєстрації).

У визначених Порядком реєстрації випадках після проведення перевірок адміністратор передає подані власником ТЗ документи разом із заявою для проведення огляду ТЗ і реєстраційних документів фахівцю Експертної служби МВС.

4. Під час проведення огляду фахівцем Експертної служби МВС здійснюється фотографування ТЗ із дотриманням правил криміналістичної фотографії:

1) загального вигляду ТЗ;

2) салону ТЗ з можливістю деталізації консолі;

3) ідентифікаційного номера та табличок виробника;

4) моторного відсіку.

Дані фотографії вносяться до автоматизованої інформаційно-пошукової системи.

5. У разі відповідності ідентифікаційних номерів складових частин ТЗ номерам, зазначеним у реєстраційних документах, фахівцем Експертної служби МВС у заяві робиться відмітка «ідентифікаційні номери складових частин ТЗ відповідають номерам, зазначеним у поданих документах», яка засвідчується його підписом, а подані власником ТЗ документи разом із заявою повертаються адміністраторові.

6. У разі виявлення невідповідності ідентифікаційних номерів складових частин ТЗ номерам, зазначеним у поданих власником реєстраційних документах, фахівцем Експертної служби МВС у заяві робиться відмітка «ідентифікаційні номери складових частин ТЗ не відповідають номерам, зазначеним у поданих документах» та складається акт, який також засвідчується підписом фахівця Експертної служби МВС.

Після цього фахівець Експертної служби МВС повертає адміністраторові подані власником ТЗ документи разом із заявою та актом.

7. У разі виявлення фахівцем Експертної служби МВС під час огляду ознак підроблення реєстраційних документів або змін ідентифікаційних номерів складових частин ТЗ такі ознаки фотографуються з дотриманням правил криміналістичної фотографії, фіксуються в акті, а в заяві робиться відмітка «виявлено ознаки підробки та/або підроблення». Акт та відмітка в заяві підписуються фахівцем Експертної служби МВС, а власникові ТЗ пропонується провести відповідно до законодавства експертне дослідження ідентифікаційних номерів ТЗ та реєстраційних документів з метою підтвердження або спростування їх справжності.

Якщо власник ТЗ відмовляється від проведення експертного дослідження, фахівець Експертної служби МВС негайно повідомляє територіальний підрозділ Національної поліції України про факт виявлення ознак підроблення реєстраційних документів або змін ідентифікаційних номерів складових частин, а подані власником документи разом із заявою та актом передає адміністратору.

8. Експертне дослідження ТЗ та реєстраційних документів здійснюється на підставі відповідної заяви власника в порядку, визначеному Порядком надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1098.

9. Після складання висновку експертного дослідження при проведенні державної реєстрації цей висновок у двох примірниках передається фахівцем Експертної служби МВС безпосередньо адміністратору разом із заявою власника ТЗ на проведення державної реєстрації та іншими документами.

10. Адміністратор долучає один примірник висновку експертного дослідження до матеріалів, які стали підставою для проведення реєстраційної операції з ТЗ, а другий примірник з відміткою про проведену реєстраційну операцію передає власникові ТЗ.

11. У разі встановлення під час експертного дослідження ТЗ факту зміни або підробки (підроблення) ідентифікаційного позначення кузова, табличок виробника, номерних майданчиків та прилеглих до нього частин ТЗ, лакофарбового покриття, номера двигуна в разі технічної (конструктивної) можливості, бланка паперу, способу виготовлення реквізитів, способів нанесення серії та номера бланка, елементів захисту фахівець Експертної служби МВС разом із заявою і поданими власником ТЗ документами передає адміністраторові два примірники висновку експертного дослідження, одночасно повідомляє про встановлені факти територіальний підрозділ Національної поліції України та інформує керівників ДНДЕКЦ та НДЕКЦ.

12. У разі технічної несправності ТЗ або наявності інших причин технічного характеру, що унеможливлюють його транспортування до територіального органу з надання сервісних послуг МВС, за письмовою заявою власника огляд такого ТЗ проводиться з виїздом до його місця розташування. За результатами проведеного огляду фахівцем Експертної служби МВС складається акт, який передається адміністраторові.

Дата та час такого огляду повинні завчасно узгоджуватися власником ТЗ з територіальним сервісним центром МВС (далі – ТСЦ МВС).

13. У випадках, передбачених пунктом 12 цього розділу, за письмовою заявою власника з виїздом до місця розташування ТЗ може проводитися його експертне дослідження, а дії фахівців Експертної служби МВС та адміністраторів визначаються пунктами 8–11 цього розділу.

ІІІ. Особливості взаємодії підрозділів Експертної служби МВС і територіальних органів з надання сервісних послуг МВС

1. Фахівці Експертної служби МВС, які беруть участь у проведенні державної реєстрації ТЗ у ТСЦ МВС, підпорядковуються керівникам ДНДЕКЦ та НДЕКЦ, а в частині виконання своїх посадових обов’язків, пов’язаних з участю в проведенні державної реєстрації ТЗ, – керівництву територіальних органів з надання сервісних послуг МВС та їх відповідних підрозділів.

2. На фахівців Експертної служби МВС, які беруть участь у проведенні державної реєстрації ТЗ, поширюються режим роботи і правила внутрішнього трудового розпорядку ТСЦ МВС.

3. На письмову вимогу керівництва територіальних органів з надання сервісних послуг МВС та їх відповідних підрозділів фахівцями Експертної служби МВС, які беруть участь у проведенні державної реєстрації ТЗ, подається звітність про результати їх роботи, пов’язаної з цією діяльністю.

IV. Особливості матеріально-технічного та фінансового забезпечення підрозділів Експертної служби МВС

1. Забезпечення фахівців Експертної служби МВС криміналістичною та організаційною технікою, науково-технічними засобами та обладнанням, програмними продуктами, науково-методичною, інформаційно-довідковою, спеціальною літературою, колекціями натурних зразків, обліковими даними здійснюється Експертною службою МВС.

2. Службові приміщення для фахівців Експертної служби МВС, які беруть участь у проведенні державної реєстрації ТЗ, надаються регіональними сервісними центрами МВС (Головним сервісним центром МВС) відповідно до законодавства.

3. Організація робочих місць фахівців Експертної служби МВС покладається на НДЕКЦ (ДНДЕКЦ).

4. Розмір плати за надання послуг територіальними органами з надання сервісних послуг МВС і фахівцями Експертної служби МВС визначається відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04 червня 2007 року № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання».

5. Кошти, отримані за проведення досліджень ідентифікаційних номерів ТЗ і реєстраційних документів, зараховуються на реєстраційні рахунки спеціального фонду державного бюджету України відповідних НДЕКЦ (ДНДЕКЦ), відкритих в органах Державної казначейської служби України.

6. Розподіл коштів, отриманих за проведення експертних досліджень ідентифікаційних номерів ТЗ і реєстраційних документів, визначається МВС, із дотриманням вимог бюджетного законодавства.

V. Контроль за роботою підрозділів Експертної служби МВС і територіальних органів з надання сервісних послуг МВС

1. Контроль за діяльністю адміністраторів ТСЦ МВС, а також за дотриманням фахівцями Експертної служби МВС, які беруть участь у проведенні державної реєстрації ТЗ, внутрішнього трудового розпорядку, загальновизнаних етичних норм поведінки та культури спілкування, виконанням ними посадових обов’язків, пов’язаних з участю у проведенні державної реєстрації ТЗ, здійснює керівництво територіальних органів з надання сервісних послуг МВС та їх відповідних підрозділів.

2. Контроль за дотриманням фахівцями Експертної служби МВС, які беруть участь у проведенні державної реєстрації ТЗ, вимог нормативно-правових актів та методик з питань проведення судових експертиз, використанням відповідного програмного забезпечення, веденням облікової документації здійснює керівництво НДЕКЦ (ДНДЕКЦ).

3. Керівництво територіальних органів з надання сервісних послуг МВС та їх відповідних підрозділів може вносити пропозиції керівництву НДЕКЦ (ДНДЕКЦ) щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності фахівців Експертної служби МВС, які беруть участь у проведенні державної реєстрації ТЗ.

Директор ДНДЕКЦ МВС

О.А. Федотов

В.о. директора ГСЦ МВС

В.А. Криклій

Додаток

до Інструкції з організації взаємодії

підрозділів Експертної служби МВС

з територіальними органами з надання

сервісних послуг МВС

(пункт 2 розділу ІІ)

АКТ

огляду транспортного засобу та реєстраційних документів


Документи та файли

Сигнальний документ — f453864n73.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 01.03.2016 — 2016 р., № 15, стор. 188, стаття 604, код акта 80774/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 12. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 13. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 96 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 14. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 93 "Про внесення змін до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 15. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 94 "Про внесення змін до Інструкції з організації службової кінології в Національній гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 16. Наказ МВС України від 03.02.2021 № 85 "Про затвердження Змін до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період". МВС України. 2021 рікк
 17. Наказ МВС України від 13.01.2021 № 12 "Про затвердження Інструкції із застосування військовослужбовцями Національної гвардії України технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису". МВС України. 2021 рікк
 18. Наказ МВС України від 17.02.2021 № 129 "Про внесення зміни до Інструкції про розміри та умови виплати винагороди поліцейським за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". МВС України. 2021 рікк
 19. Наказ МВС України від 19.02.2021 № 138 "Про затвердження Змін до Порядку доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 20. Наказ МВС України від 02.03.2021 № 166 "Про деякі питання державних номерних знаків транспортних засобів". МВС України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -