<<
>>

Наказ МВС України від 18.03.2016  № 188 "Про затвердження Інструкції про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Державної прикордонної служби України, розвідувального органу Адміністрації Державної прикордонної служби України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". МВС України. 2016

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.03.2016  № 188

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 березня 2016 р.

за № 488/28618

Про затвердження Інструкції про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Державної прикордонної служби України, розвідувального органу Адміністрації Державної прикордонної служби України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ

№ 495 від 13.06.2017

№ 49 від 29.01.2017

№ 688 від 21.08.2018

№ 638 від 31.07.2019

№ 1022 від 06.12.2019}

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 18 «Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Державної прикордонної служби України, розвідувального органу Адміністрації Державної прикордонної служби України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду, що додається.

2. Адміністрації Державної прикордонної служби України щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом подавати до Міністерства фінансів України та Міністерства соціальної політики України інформацію про стан виплати винагороди. У разі недостатності коштів для виплати винагороди подавати пропозиції щодо оптимізації розмірів щомісячних та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

3.

Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 18 «Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських».

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України генерал-полковника Назаренка В.О.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної

прикордонної служби України

генерал-полковник

В.о. голови

Професійної спілки працівників

державних установ України

Голова Спільного

представницького органу

об'єднань профспілок

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Заступник Міністра фінансів України

Міністр соціальної політики України

В. Назаренко

Т.В. Нікітіна

Г.В. Осовий

О. Мірошниченко

Р. Качур

П. Розенко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України

18.03.2016  № 188

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 березня 2016 р.

за № 488/28618

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Державної прикордонної служби України, розвідувального органу Адміністрації Державної прикордонної служби України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Державної прикордонної служби України та розвідувального органу Адміністрації Державної прикордонної служби України (далі – військовослужбовці) за безпосередню участь у воєнних конфліктах, заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі - заходи із забезпечення НБО) чи в антитерористичній операції (далі – АТО), інших заходах в умовах особливого періоду.

{Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 688 від 21.08.2018 - застосовується з 01 травня 2018 року}

2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

об’єднаний оперативний штаб (далі - ООШ) - орган військового управління, який здійснює планування, організацію та контроль виконання заходів із забезпечення НБО;

{Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 688 від 21.08.2018 - застосовується з 01 травня 2018 року}

орган військового управління - орган, який здійснює оперативне (бойове) управління військовими частинами та підрозділами Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України та іншими утвореними відповідно до законів військовими формуваннями і правоохоронними органами;

орган Держприкордонслужби - розвідувальний орган Адміністрації Держприкордонслужби, прикордонний загін, загін морської охорони;

органи управління Держприкордонслужби - Адміністрація Держприкордонслужби, регіональне управління;

прикордонний підрозділ - підрозділ розвідувального органу (територіальний або структурний підрозділ розвідувального органу Адміністрації Держприкордонслужби), оперативний підрозділ, відділ прикордонної служби, прикордонна комендатура, прикордонна застава, відділення інспекторів прикордонної служби, екіпаж корабля (катера), дивізіон катерів Морської охорони;

{Абзац шостий пункту 2 розділу I в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 688 від 21.08.2018 - застосовується з 01 травня 2018 року}

техніка - озброєння та військова, бойова (спеціальна, спеціалізована) техніка противника;

штаб АТО - оперативний штаб з управління антитерористичною операцією.

3. Винагорода виплачується військовослужбовцям за місцем проходження служби за минулий місяць одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць на підставі наказу начальника (командира) органу Держприкордонслужби, начальникам (командирам) органів Держприкордонслужби – на підставі наказів начальників вищого рівня.

4. До наказів про виплату винагороди включаються також військовослужбовці, які під час виконання окремих завдань загинули, захоплені в полон, є заручниками чи безвісно відсутні.

При цьому винагорода виплачується членам сімей військовослужбовців – дружині (чоловіку), а в разі її (його) відсутності – повнолітнім дітям, які проживають разом з нею (ним), або законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (осіб з інвалідністю з дитинства – незалежно від їх віку), а також особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців, або батькам військовослужбовців рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі і не мають дітей.

{Абзац другий пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 638 від 31.07.2019}

5. Винагорода виплачується також військовослужбовцям під час безперервного перебування їх на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я (у тому числі закордонних та за час переміщення з одного лікарняного закладу охорони здоров’я в інший) після отриманих під час безпосередньої участі у воєнних конфліктах, заходах із забезпечення НБО чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду поранень (контузії, каліцтва), психічних та поведінкових розладів.

При цьому винагорода виплачується в розмірах, що встановлені військовослужбовцю на день отримання поранення (контузії, травми, каліцтва), виявлення психічних та поведінкових розладів.

{Пункт 5 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 495 від 13.06.2017 - застосовується з 01 квітня 2017 року}

{Пункт 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ № 495 від 13.06.2017 - застосовується з 01 квітня 2017 року; № 688 від 21.08.2018 - застосовується з 01 травня 2018 року}

II. Виплата винагороди військовослужбовцям за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи в АТО, інших заходах в умовах особливого періоду

1. Військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у воєнних конфліктах, заходах із забезпечення НБО чи в АТО, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбитті збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні таких об’єктів у разі їх захоплення або спроби насильницького заволодіння зброєю, бойовою технікою, залежно від місця такої участі виплачується винагорода у таких розмірах:

{Абзац перший пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 688 від 21.08.2018 - застосовується з 01 травня 2018 року}

на контрольних постах, контрольних пунктах в’їзду-виїзду, в акваторії Азовського моря в межах Донецької області та інших об’єктах (у тому числі військовослужбовцям оперативно-розшукових, розвідувальних підрозділів, підрозділів внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби, закріплених в установленому порядку за ділянками відповідальності), які знаходяться на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону, – 17000 грн;

{Абзац другий пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ № 495 від 13.06.2017- застосовується з 01 квітня 2017 року, № 49 від 29.01.2017 - застосовується з 01 січня 2018 року, № 1022 від 06.12.2019 - застосовується з 01 вересня 2019 року}

в інших місцях дислокації в межах визначеного району воєнного конфлікту (АТО), проведення заходів із забезпечення НБО – 6500 грн.

{Абзац третій пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ № 495 від 13.06.2017 - застосовується з 01 квітня 2017 року, № 49 від 29.01.2017 - застосовується з 01 січня 2018 року, № 688 від 21.08.2018 - застосовується з 01 травня 2018 року , № 1022 від 06.12.2019 - застосовується з 01 вересня 2019 року}

2. Військовослужбовці вважаються такими, що беруть безпосередню участь у воєнних конфліктах, АТО, заходах із забезпечення НБО, інших заходах в умовах особливого періоду, у разі одночасного дотримання таких умов:

залучені до участі у воєнних конфліктах, проведенні АТО, заходах із забезпечення НБО, інших заходах в умовах особливого періоду;

перебувають у підпорядкуванні (виконують завдання) керівництва штабу АТО, ООШ, штабу оперативно-тактичного угруповання;

перебувають у районі воєнного конфлікту, АТО, проведення заходів із забезпечення НБО, інших заходів в умовах особливого періоду.

Підтвердженням безпосередньої участі військовослужбовця у воєнних конфліктах, АТО, заходах із забезпечення НБО, інших заходах в умовах особливого періоду є витяг із наказу органу військового управління (штабу АТО, ООШ, штабу оперативно-тактичного угруповання) про включення (виключення) його до (зі) складу сил та засобів, що беруть безпосередню участь у зазначених заходах.

{Пункт 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 688 від 21.08.2018 - застосовується з 01 травня 2018 року}

3. Перелік контрольних постів, контрольних пунктів в'їзду-виїзду, в акваторії Азовського моря в межах Донецької області та інших об'єктів, які знаходяться на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону, визначається наказом Адміністрації Держприкордонслужби.

{Абзац перший пункту 3 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 495 від 13.06.2017 - застосовується з 01 квітня 2017 року}

Зазначений перелік доводиться до відома органів Держприкордонслужби.

4. Військовослужбовці, які тимчасово перебувають у районі проведення АТО (перевірка, інспектування, підвезення озброєння та військової техніки, майна тощо), вважаються такими, що виконують завдання в інших місцях дислокації.

Військовослужбовці, що прибули на підставі рішень відповідних керівників до районів здійснення заходів із забезпечення НБО з метою надання методичної допомоги, підготовки та перевірки підрозділів, вивчення морально-психологічного стану, проведення фінансового аудиту, перевірки обліку особового складу, виконання інших завдань, які не належать до заходів із забезпечення НБО, вважаються такими, що знаходяться у службовому відрядженні, та до складу сил і засобів проведення заходів із забезпечення НБО не включаються.

{Пункт 4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 688 від 21.08.2018 - застосовується з 01 травня 2018 року}

5. Військовослужбовцям, які одиночним порядком (або у складі зведеного підрозділу, групи) виконують завдання на контрольних постах, контрольних пунктах в’їзду-виїзду, в акваторії Азовського моря, в межах Донецької області та інших об’єктах, які знаходяться на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону, винагорода виплачується за місцем проходження служби на підставі наказу органу військового управління (штабу АТО, ООШ) із зазначенням періоду виконання таких завдань.

{Пункт 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 688 від 21.08.2018 - застосовується з 01 травня 2018 року}

6. Розмір винагороди визначається на підставі рапорту командира прикордонного підрозділу про участь кожного військовослужбовця за звітний період у несенні служби на контрольних постах, контрольних пунктах в’їзду-виїзду, в акваторії Азовського моря в межах Донецької області та інших об’єктах, які знаходяться на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону.

7. Безпосередня участь військовослужбовців у здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні (лінії зіткнення) в районі воєнного конфлікту, проведення АТО, заходів із забезпечення НБО та відбитті збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні таких об’єктів у разі їх захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою підтверджується записом у журналі службово-бойових дій (книзі прикордонної служби, навігаційно-вахтовому журналі) прикордонного підрозділу; бойовим донесенням та рапортом керівника прикордонного підрозділу, який виконував завдання.

Крім того, підтвердними документами є:

бойовий наказ начальника органу Держприкордонслужби для виконання поставлених завдань з охорони об’єктів;

постова відомість під час охорони об’єкта (журнал службово-бойових дій), книга прикордонної служби, навігаційно-вахтовий журнал прикордонного підрозділу.

Для військовослужбовців розвідувального органу Адміністрації Держприкордонслужби підтвердними документами є:

рапорт керівника підрозділу розвідувального органу;

посвідчення про відрядження з відмітками про дату вибуття у відрядження, прибуття до населеного пункту призначення, вибуття з нього і прибуття до місця служби;

інші документи, якими підтверджується направлення військовослужбовця розвідувального органу Адміністрації Держприкордонслужби для участі у проведенні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні в районі проведення АТО, заходів із забезпечення НБО, інших заходів в умовах особливого періоду, що визначаються керівником розвідувального органу Адміністрації Держприкордонслужби.

{Пункт 7 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 688 від 21.08.2018 - застосовується з 01 травня 2018 року}

8. Військовослужбовцям, які у воєнний час (з моменту оголошення стану війни чи фактичного початку воєнних дій до дати припинення стану війни) беруть безпосередню участь у бойових діях, винагорода виплачується у розмірі 18000 грн на місяць, а військовослужбовцям, які беруть участь у здійсненні спеціальних заходів (пошук деверсійно-розвідувальних груп, незаконних збройних формувань (озброєних осіб), попередження, виявлення і припинення терористичної діяльності, забезпечення правопорядку на державному кордоні), – в розмірі 7000 грн на місяць.

{Пункт 8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ № 495 від 13.06.2017 - застосовується з 01 квітня 2017 року, № 49 від 29.01.2017 - застосовується з 01 січня 2018 року , № 1022 від 06.12.2019 - застосовується з 01 вересня 2019 року}

9. Винагорода виплачується пропорційно часу участі в АТО, заходах із забезпечення НБО чи у воєнних конфліктах, інших заходах в умовах особливого періоду, який обраховується з дня фактичного початку участі військовослужбовців у цих заходах до завершення такої участі, про що зазначається у відповідних наказах начальників органів Держприкордонслужби.

{Абзац перший пункту 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 688 від 21.08.2018 - застосовується з 01 травня 2018 року}

Підготовка проектів наказів про розмір винагороди покладається на штаб органу Держприкордонслужби.

У наказах окремо вказуються військовослужбовці (із зазначенням посади, прізвища, ім’я та по батькові), які евакуйовані унаслідок поранень (контузії, каліцтва), психічних та поведінкових розладів до закладів охорони здоров’я, а також такі, що зникли безвісти, захоплені в полон або заручниками (щомісяця протягом усього періоду, за який їм зберігаються виплати грошового забезпечення).

III. Збільшення розміру винагороди за успішне виконання бойового завдання

1. Військовослужбовцям органів Держприкордонслужби розмір винагороди одноразово збільшується за успішне виконання бойового завдання (додаток 1), що визначено розпорядчим документом органу військового управління (штабу АТО, ООШ, штабу оперативно-тактичного угруповання).

{Пункт 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ № 495 від 13.06.2017 - застосовується з 01 квітня 2017 року, № 688 від 21.08.2018 - застосовується з 01 травня 2018 року}

2. Збільшення розміру винагороди здійснюється в разі виконання цього завдання на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ).

3. Результати виконання бойового завдання визначаються на підставі:

розпорядчого документа органу військового управління (штабу АТО, ООШ, штабу оперативно-тактичного угруповання) про постановку бойового завдання;

{Абзац другий пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ № 495 від 13.06.2017 - застосовується з 01 квітня 2017 року, № 688 від 21.08.2018 - застосовується з 01 травня 2018 року}

бойового наказу (розпорядження) начальника органу Держприкордонслужби;

відповідного запису в журналі службово-бойових дій (книзі прикордонної служби) прикордонного підрозділу;

бойового донесення, в якому зазначаються загальні результати виконання бойового завдання;

рапорту командира прикордонного підрозділу, який виконував бойове завдання, за підпорядкованістю, в якому зазначаються: орієнтовні показники щодо втрат (збитків), завданих противнику; втрати особового складу, озброєння та військової техніки своїх військ, часові та просторові показники операції (бою), які конкретно підрозділи успішно виконали бойове завдання (найменування прикордонного підрозділу). До рапорту долучаються підписані начальником органу Держприкордонслужби (начальником прикордонного підрозділу) списки особового складу конкретних підрозділів, якими успішно виконано бойове завдання, із зазначенням:

посади, військового звання, прізвища та ініціалів кожного військовослужбовця, який брав участь у виконанні такого завдання (у тому числі з доданих або оперативно підпорядкованих підрозділів);

пропозиції щодо розміру винагороди кожному військовослужбовцю у межах загальної суми додаткової винагороди за успішне виконання бойового завдання. Кожен аркуш списків завіряється підписом начальника органу Держприкордонслужби (командира підрозділу безпосереднього підпорядкування) та гербовою печаткою органу Держприкордонслужби;

клопотання про успішність виконання завдання начальника органу Держприкордонслужби (у тому числі стосовно доданих підрозділів або переданих в оперативне підпорядкування, якщо виконання завдання здійснювалося такими підрозділами) до органу військового управління (штабу АТО).

4. Орган військового управління (штаб АТО, ООШ) розглядає документи, зазначені в пункті 3 цього розділу, та видає розпорядчий документ (наказ) щодо оцінки результату виконання бойового завдання та його тривалості із зазначенням суми збільшення винагороди, що належить до виплати кожному військовослужбовцю, який брав участь у виконанні бойового завдання.

{Пункт 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 688 від 21.08.2018 - застосовується з 01 травня 2018 року}

5. На підставі отриманого розпорядчого документа (наказу) органу військового управління (штабу АТО, ООШ) щодо оцінки результатів виконання бойового завдання органом Держприкордонслужби за місцем проходження служби військовослужбовця (на час закінчення виконання завдання) видається наказ про виплату збільшення винагороди за дні виконання завдання.

{Пункт 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 688 від 21.08.2018 - застосовується з 01 травня 2018 року}

IV. Збільшення винагороди за безпосередню участь у бойових діях

1. Розмір винагороди військовослужбовцю одноразово збільшується на 1000 гривень за кожну добу безпосередньої його участі у бойових діях.

2. Безпосередня участь у бойових діях визначається у разі:

виконання прикордонним підрозділом бойових завдань в умовах безпосереднього взаємного вогневого контакту з противником;

ведення оперативної (військової, спеціальної) розвідки на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ).

Збільшення винагороди за безпосередню участь у бойових діях здійснюється також за ті дні, коли у районі ведення бойових дій (районі проведення АТО, заходів із забезпечення НБО, районі воєнних конфліктів та проведення інших заходів в умовах особливого періоду) військовослужбовці беруть участь у:

{Абзац четвертий пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 688 від 21.08.2018 - застосовується з 01 травня 2018 року}

здійсненні польотів у зоні ураження зенітними ракетними комплексами (зенітно-артилерійськими комплексами) противника ближньої дії (до 10 км);

веденні морського бою.

3. Безпосередня участь у бойових діях визначається на підставі:

бойового наказу (бойового розпорядження) начальника органу Держприкордонслужби;

запису в журналі службово-бойових дій (книзі прикордонної служби) прикордонного підрозділу;

рапорту (донесення) начальника (командира) прикордонного підрозділу про участь кожного військовослужбовця (у тому числі з числа доданих або оперативно підпорядкованих підрозділів) у бойових діях. До рапорту долучаються підписані начальником органу Держприкордонслужби (командиром підрозділу) списки особового складу конкретних підрозділів, які брали безпосередню участь у бойових діях, із зазначенням посади, військового звання, прізвища та ініціалів, строку участі кожного військовослужбовця, який брав безпосередню участь у бойових діях. Кожен аркуш списків завіряється підписом начальника органу Держприкордонслужби (начальника штабу, командира підрозділу безпосереднього підпорядкування) та гербовою печаткою органу Держприкордонслужби;

бойового донесення.

4. Документи про безпосередню участь у бойових діях подаються начальником органу Держприкордонслужби за підпорядкованістю до органу військового управління (штабу АТО, ООШ).

{Пункт 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 688 від 21.08.2018 - застосовується з 01 травня 2018 року}

5. Орган військового управління (штаб АТО, ООШ) розглядає документи, зазначені в пункті 3 цього розділу, та видає розпорядчий документ (наказ) щодо підтвердження безпосередньої участі у бойових діях із зазначенням кожного військовослужбовця та конкретних днів його участі у бойових діях, за які передбачено збільшення розміру винагороди.

{Пункт 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 688 від 21.08.2018 - застосовується з 01 травня 2018 року}

6. На підставі отриманого розпорядчого документа (наказу) органу військового управління (штабу АТО, ООШ) щодо підтвердження безпосередньої участі військовослужбовців у бойових діях органом Держприкордонслужби за місцем проходження служби військовослужбовця (на час участі в бойових діях) видається наказ про збільшення розміру винагороди за дні участі в бойових діях.

{Пункт 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 688 від 21.08.2018 - застосовується з 01 травня 2018 року}

V. Збільшення винагороди за знищення (захоплення) техніки

1. Військовослужбовцям, які брали безпосередню участь у знищенні (захопленні) техніки, залежно від особистого вкладу розмір винагороди одноразово збільшується згідно з додатком 2 до цієї Інструкції.

2. Документи щодо успішного виконання завдання зі знищення (захоплення) техніки (рапорт (донесення) командира прикордонного підрозділу (органу Держприкордонслужби), дані фото- або відеоспостереження з координатами місця знищення техніки тощо) разом з бойовим донесенням за підпорядкованістю надсилаються до органу військового управління (штабу АТО, ООШ) для розгляду.

{Пункт 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 688 від 21.08.2018 - застосовується з 01 травня 2018 року}

3. Рішення про визнання техніки такою, що знищена (захоплена), оформлюється наказом керівника органу військового управління (штабу АТО, ООШ).

У наказі зазначаються обставини, місце, час, тип безпеки, спосіб знищення (захоплення) техніки, конкретні особи підрозділу або окрема особа (у разі самостійного виконання завдання), які виконали завдання зі знищення (захоплення) техніки.

{Пункт 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 688 від 21.08.2018 - застосовується з 01 травня 2018 року}

Директор

Департаменту формування

політики щодо підконтрольних

Міністрові органів влади

та моніторингу МВС

В.Є. Боднар


Додаток 1

до Інструкції про порядок та розміри

виплати винагороди військовослужбовцям

Державної прикордонної служби України

за безпосередню участь у воєнних

конфліктах чи антитерористичній операції,

інших заходах в умовах особливого періоду

(пункт 1 розділу ІІІ)

РОЗМІР

збільшення винагороди за успішне виконання бойового завдання

Найменування органу Держприкордонслужби, прикордонного підрозділу

Розмір збільшення винагороди (грн)

Прикордонний загін, загін Морської охорони

243600

Оперативно-бойова прикордонна комендатура, прикордонна комендатура швидкого реагування, відділ прикордонної служби, екіпаж корабля (катера), дивізіон Морської охорони

121800

Прикордонна застава, екіпаж корабля (катера) Морської охорони, зведений підрозділ, група, прирівняний до них підрозділ

60900

__________

Примітка.

Винагорода розподіляється між військовослужбовцями, які виконували завдання, залежно від особистого внеску та періоду участі у виконанні завдання.

Директор

Департаменту формування

політики щодо підконтрольних

Міністрові органів влади

та моніторингу МВС

В.Є. Боднар

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 688 від 21.08.2018 - застосовується з 01 травня 2018 року}

Додаток 2

до Інструкції про порядок та розміри

виплати винагороди військовослужбовцям

Державної прикордонної служби України,

розвідувального органу Адміністрації

Державної прикордонної служби України

за безпосередню участь у воєнних

конфліктах чи антитерористичній операції,

інших заходах в умовах особливого періоду

(пункт 1 розділу V)

РОЗМІР

збільшення винагороди за знищену (захоплену) техніку

Знищення (захоплення)

Розмір збільшення винагороди (грн)

1. Корабля:

1 рангу

243600

2 рангу

182700

3 рангу

121800

4 рангу

97440

2. Бойового літака (винищувальної та штурмової авіації), зенітного ракетного комплексу

121800

3. Реактивної системи залпового вогню

60900

4. Тактичного ракетного комплексу, військового літака

54810

5. Танка, наземної артилерії (самохідної), бойового вертольота

48720

6. Наземної артилерії (іншої), військового вертольота, протитанкового ракетного комплексу

42630

7. Бойової машини піхоти (десанту), бронетранспортера, броньованої розвідувально-дозорної машини

42630

8. Іншого літального апарата (об’єкта), оснащеного засобами ураження або спостереження (у тому числі безпілотного)

36540

9. Переносного зенітно-ракетного комплексу

30450

10. Судна військового (допоміжного) забезпечення водотоннажністю понад 5 тис. тонн

30450

11. Судна військового (допоміжного) забезпечення водотоннажністю до 5 тис. тонн включно

24360

12. Військового автомобіля (вантажного, спеціалізованого), малогабаритного судна бойового (розвідувального) призначення, військового тягача

12180

__________

Примітка.

Винагорода розподіляється між військовослужбовцями, які брали безпосередню участь у знищенні (захопленні) техніки, залежно від особистого вкладу.

Директор

Департаменту формування

політики щодо підконтрольних

Міністрові органів влади

та моніторингу МВС

В.Є. Боднар


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 22.04.2016 — 2016 р., № 30, стор. 251, стаття 1228, код акта 81526/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -