<<
>>

Наказ МВС України від 18.05.2013  № 472 "Про затвердження Змін до Положення про порядок розгляду запитів та звернень народних депутатів України в Міністерстві внутрішніх справ України". МВС України. 2013

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.05.2013  № 472

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 травня 2013 р.

за № 814/23346

Про затвердження Змін до Положення про порядок розгляду запитів та звернень народних депутатів України в Міністерстві внутрішніх справ України

Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, Закону України від 13 квітня 2012 року № 4652-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України" та з метою приведення у відповідність до їх положень нормативно-правових актів МВС України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок розгляду запитів та звернень народних депутатів України в Міністерстві внутрішніх справ України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 28 березня 2012 року № 254, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 квітня 2012 року за № 513/20826, що додаються.

2. Департаменту забезпечення діяльності Міністра, стратегічного аналізу та прогнозування МВС України (Євграфов Л.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Лекаря С.І. та директора Департаменту забезпечення діяльності Міністра, стратегічного аналізу та прогнозування МВС України Євграфова Л.О.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

генерал внутрішньої

служби України

В.Ю. Захарченко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

18.05.2013  № 472

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 травня 2013 р.

за № 814/23346

ЗМІНИ

до Положення про порядок розгляду запитів та звернень народних депутатів України в Міністерстві внутрішніх справ України

1.

У розділі І:

1.1. Пункт 1.2 викласти в такій редакції:

"1.2. Порядок прийому, реєстрації, зберігання запитів і звернень народних депутатів України, відправлення відповідей на них, а також здійснення контролю за їх виконанням установлено наказами Міністерства внутрішніх справ від 10 жовтня 2004 року № 1177 "Про затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2004 року за № 1361/9960, від 23 квітня 2012 року № 350 "Про затвердження Інструкції з організації контролю за виконанням документів у системі МВС України", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 травня 2012 року за № 805/21118, та від 19 листопада 2012 року № 1050 "Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та положень про комісії", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 грудня 2012 року за № 2095/22407.".

1.2. Абзац другий пункту 1.5 викласти в такій редакції:

"Авторам таких звернень у 10-денний строк надаються роз’яснення щодо неприпустимості втручання в діяльність органів досудового розслідування органів внутрішніх справ з посиланням на вищезазначене Рішення Конституційного Суду України та кримінальне процесуальне законодавство.".

2. Пункти 2.2 - 2.4 розділу ІІ викласти в такій редакції:

"2.2. Запити і звернення народних депутатів України, що адресовані Міністерству внутрішніх справ або Міністру внутрішніх справ України (далі - Міністр), після реєстрації підрозділом документального забезпечення та перевірки щодо повторного їх надходження того самого дня передаються до підрозділу забезпечення діяльності Міністра.

2.3. Працівниками підрозділу забезпечення діяльності Міністра після попереднього розгляду запиту або звернення народного депутата України готується проект резолюції з визначенням виконавця (виконавців), строку виконання, необхідних дій для вирішення порушених питань, який подається на підпис Міністрові.

2.4. Після підписання резолюцій Міністром запити або звернення народних депутатів України того самого дня повертаються працівниками підрозділу забезпечення діяльності Міністра до підрозділу документального забезпечення. Посадовими особами підрозділу документального забезпечення оригінали запитів або звернень народних депутатів України з резолюціями до них передаються головному виконавцю для їх розгляду.

Співвиконавцям та підрозділу документального забезпечення надаються копії запитів або звернень народних депутатів України та резолюцій до них.

У разі викладення в запитах або зверненнях народних депутатів України обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, такі звернення або запити народних депутатів України розглядаються відповідно до кримінального процесуального законодавства та в порядку, визначеному наказом Міністерства внутрішніх справ від 19 листопада 2012 року № 1050 "Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та положень про комісії", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 грудня 2012 року за № 2095/22407, про що письмово інформуються народні депутати України, а в разі розгляду депутатських запитів - і Голова Верховної Ради України.".

3. У розділі ІІІ:

3.1. Пункт 3.3 виключити.

У зв’язку з цим пункти 3.4 - 3.10 вважати відповідно пунктами 3.3 - 3.9.

3.2. Пункт 3.4 викласти в такій редакції:

"3.4. У випадку, коли народний депутат України відповідно до статей 15, 16 Закону України "Про статус народного депутата України" виявив намір безпосередньо брати участь у розгляді запиту або звернення народного депутата України, керівник органу внутрішніх справ, якому адресовано запит або звернення, чи керівник територіального органу, якому доручено розгляд запиту, зобов’язаний не пізніше ніж за три дні до дати розгляду повідомити народного депутата України про день і місце розгляду запиту, а за зверненням - не пізніше ніж за один день до дати розгляду.".

3.3. У пункті 3.6 друге речення виключити.

4. У пункті 4.5 розділу IV друге речення викласти в такій редакції: "Такі заяви розглядаються органом внутрішніх справ у порядку та строки, передбачені кримінальним процесуальним законодавством.".

5. У розділі V:

5.1. Пункт 5.1 викласти в такій редакції:

"5.1. Відповідь на запит або звернення народних депутатів України з питань забезпечення контролю за законністю ведення досудового розслідування повинна бути підготовлена з дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства щодо недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування.".

5.2. Пункт 5.3 після першого речення доповнити другим реченням такого змісту: "У разі якщо вирішення порушених народним депутатом України питань належить безпосередньо до компетенції територіального органу внутрішніх справ, відповідь надається за підписом його керівника.".

У зв’язку з цим друге речення вважати третім реченням.

Директор Департаменту

забезпечення діяльності

Міністра, стратегічного аналізу

та прогнозування МВС України

Л.О. Євграфов


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 14.06.2013 — 2013 р., № 42, стор. 143, стаття 1521, код акта 67332/2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -