<<
>>

Наказ МВС України від 18.09.2018 № 764 "Про затвердження Положення про службу безпеки дорожнього руху Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2018

Документ актуальний на 09.11.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.09.2018  № 764


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 жовтня 2018 р.
за № 1121/32573

Про затвердження Положення про службу безпеки дорожнього руху Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Відповідно до статті 11 Закону України «Про дорожній рух», пункту 2 Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об’єднань, установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 227, з метою забезпечення безпеки дорожнього руху та запобігання дорожньо-транспортним пригодам на відомчих транспортних засобах Державної служби України з надзвичайних ситуацій НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про службу безпеки дорожнього руху Державної служби України з надзвичайних ситуацій, що додається.

2. Управлінню взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ України (Скакун В.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Голова Національної поліції України
М.

Чечоткін

С.М. Князєв


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
18 вересня 2018 року № 764


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 жовтня 2018 р.
за № 1121/32573

ПОЛОЖЕННЯ
про службу безпеки дорожнього руху Державної служби України з надзвичайних ситуацій

І. Загальні положення

1. Служба безпеки дорожнього руху Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - СБДР) призначена для забезпечення безпеки дорожнього руху та запобігання дорожньо-транспортним пригодам (далі - ДТП) за участю відомчих транспортних засобів та складається із:

СБДР апарату ДСНС;

СБДР головних управлінь (управлінь) ДСНС в областях та м. Києві (далі - органи управління);

СБДР формувань центрального підпорядкування та навчальних закладів.

2. СБДР апарату ДСНС підпорядковується заступнику Голови ДСНС відповідно до функціональних обов’язків, СБДР органів управління, СБДР формувань центрального підпорядкування та навчальних закладів - безпосередньо керівникам.

3. СБДР у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами МВС, ДСНС і цим Положенням.

4. СБДР має свій кутовий штамп і печатку.

5. СБДР у своїй діяльності взаємодіє з відповідними підрозділами Національної поліції України, на які покладається забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні, та іншими органами, діяльність яких пов’язана з безпекою дорожнього руху.

Чисельний склад фахівців СБДР апарату ДСНС, органів управління, формувань центрального підпорядкування та навчальних закладів визначається згідно з додатками 2, 3 до Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об’єднань, установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 227.

6. Методичне керівництво роботою СБДР органів управління, формувань центрального підпорядкування та навчальних закладів здійснює СБДР апарату ДСНС. Приписи і вказівки СБДР апарату ДСНС щодо запобігання ДТП та забезпечення безпеки дорожнього руху обов’язкові для виконання посадовими особами органів управління, аварійно-рятувальних формувань центрального підпорядкування, аварійно-рятувальних формувань спеціального призначення, спеціальних авіаційних, морських та інших формувань, державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин), навчальних центрів, формувань та підрозділів забезпечення (далі - підрозділи цивільного захисту).

7. Усі документи, які регламентують забезпечення безпеки дорожнього руху, що розробляються апаратом ДСНС, іншими структурними підрозділами ДСНС, погоджуються з відповідною СБДР.

II. Основні завдання СБДР

До основних завдань СБДР належать:

проведення заходів, спрямованих на забезпечення безпеки дорожнього руху на транспортних засобах, закріплених за підрозділами цивільного захисту ДСНС (далі - відомчі транспортні засоби);

здійснення заходів щодо першої відомчої реєстрації, відомчої реєстрації, перереєстрації, ведення та зняття з обліку відомчих транспортних засобів;

обов’язковий технічний контроль відомчих транспортних засобів;

контроль за проведенням у підрозділах цивільного захисту ДСНС обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

контроль за дотриманням водіями відомчих транспортних засобів вимог чинного законодавства у сфері безпеки дорожнього руху;

організація безпеки руху під час маршу відомчих транспортних засобів та їх супроводження;

проведення аналізу стану аварійності та фактів порушення особовим складом ДСНС, який керує відомчими транспортними засобами, вимог безпеки дорожнього руху, ужиття заходів щодо запобігання порушенням та контроль за їх здійсненням;

облік звітної інформації про ДТП за участю відомчих транспортних засобів та їх наслідки.

III. Функції СБДР

1. СБДР апарату ДСНС:

організовує роботу, спрямовану на забезпечення безпеки дорожнього руху;

здійснює методичне забезпечення діяльності, пов’язаної із запобіганням ДТП, до яких причетні відомчі транспортні засоби;

бере участь у розробленні в межах компетенції державних і галузевих програм у сфері дорожнього руху та здійснює контроль за їх виконанням;

бере участь у науково-дослідних і дослідно-конструкторських роботах із безпеки дорожнього руху;

веде облік номерних знаків відомчих транспортних засобів за серіями і цифровими позначеннями та здійснює їх розподіл між підрозділами цивільного захисту ДСНС;

організовує заходи з безпеки руху під час здійснення маршу відомчих транспортних засобів та їх супроводження;

здійснює заходи з першої відомчої реєстрації, відомчої реєстрації, перереєстрації, ведення та зняття з обліку, а також обов’язковий технічний контроль відомчих транспортних засобів;

уносить інформацію про відомчі транспортні засоби і транспортні засоби, зареєстровані в сервісних центрах МВС, до бази даних уніфікованої електронно-облікової системи ДСНС;

подає відповідно до Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 164, інформацію про відомчу реєстрацію транспортних засобів до Головного сервісного центру МВС;

перевіряє технічний стан відомчих транспортних засобів;

перевіряє додержання підрозділами цивільного захисту законодавства у сфері безпеки дорожнього руху;

забезпечує підвищення кваліфікації особового складу СБДР, видає інформаційні матеріали з питань безпеки дорожнього руху;

надає СБДР органів управління, СБДР формувань центрального підпорядкування та навчальних закладів обов’язкові для виконання приписи і вказівки з питань безпеки дорожнього руху, одержує від них звіти, довідки та іншу інформацію про стан роботи щодо запобігання ДТП;

проводить наради, семінари, конференції щодо вдосконалення роботи з питань забезпечення безпеки дорожнього руху та безаварійної експлуатації відомчих транспортних засобів;

контролює в підрозділах цивільного захисту ДСНС дотримання правил, норм і стандартів з організації перевезення великогабаритних, великовагових і небезпечних вантажів відомчими транспортними засобами;

організовує ведення обліку та подає заступнику Голови ДСНС, який відповідно до функціональних обов’язків контролює діяльність СБДР, інформацію про ДТП за участю водіїв відомчих транспортних засобів та їх наслідки, виявляє випадки порушень чинного законодавства з питань безпеки дорожнього руху;

за дорученням Голови ДСНС або його заступників організовує та бере участь у службовому розслідуванні ДТП з тяжкими наслідками для виявлення причин і обставин їх виникнення, надає відповідні матеріали та пропозиції;

аналізує стан аварійності та факти порушення водіями відомчих транспортних засобів правил безпеки дорожнього руху, розробляє разом з відповідними структурними підрозділами апарату ДСНС заходи щодо запобігання ДТП і контролює виконання;

бере участь у розробленні проектів документів з питань безпеки дорожнього руху.

2. СБДР органів управління, СБДР формувань центрального підпорядкування та навчальних закладів:

надають практичну і методичну допомогу підрозділам цивільного захисту з питань безпеки дорожнього руху;

розробляють та погоджують в установленому порядку документи з питань забезпечення безпеки дорожнього руху;

проводять наради, семінари, конференції щодо вдосконалення роботи з питань забезпечення безпеки дорожнього руху та безаварійної експлуатації відомчих транспортних засобів;

здійснюють заходи з відомчої реєстрації, перереєстрації, ведення та зняття з обліку, а також обов’язковий технічний контроль відомчих транспортних засобів;

уносять інформацію про відомчі транспортні засоби до бази даних уніфікованої електронно-облікової системи ДСНС;

ведуть облік номерних знаків відомчих транспортних засобів за серіями та цифровими позначеннями;

перевіряють технічний стан відомчих транспортних засобів;

беруть участь у роботі атестаційних та кваліфікаційних комісій щодо виконання службових обов’язків водійським складом;

організовують та проводять інструктажі для водіїв з безпеки дорожнього руху;

здійснюють контроль за проведенням медичного огляду водіїв перед виїздом у рейси та після повернення з рейсів;

організовують та здійснюють контроль за використанням відомчих транспортних засобів;

забезпечують заходи з безпеки руху під час маршу відомчих транспортних засобів та їх супроводження;

організовують вивчення водіями та посадовими особами, пов’язаними з експлуатацією відомчих транспортних засобів, вимог чинного законодавства з питань безпеки дорожнього руху, а також перевірку їх знань;

надають підрозділам цивільного захисту обов’язкові для виконання приписи і вказівки з питань безпеки дорожнього руху, одержують звіти, довідки та іншу інформацію про стан роботи щодо запобігання ДТП;

за дорученням начальників органу управління (формувань центрального підпорядкування) організовують та беруть участь у службовому розслідуванні ДТП для виявлення причин й обставин їх виникнення, подають відповідні матеріали і пропозиції;

здійснюють контроль за виконанням вимог чинного законодавства з питань забезпечення безпеки дорожнього руху відомчих транспортних засобів;

із дозволу слідчого або прокурора беруть участь в огляді місць ДТП і причетних до них відомчих транспортних засобів, а також у відтворенні обставин цих пригод;

упродовж трьох діб після вчинення ДТП готують запит до відповідних підрозділів Національної поліції, на які покладається забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні, з метою отримання облікових даних про ДТП і потерпілих;

розробляють плани робіт СБДР;

здійснюють вивчення та аналіз причин ДТП за участю відомчих транспортних засобів, ведуть їх облік, розробляють і вживають необхідних заходів щодо запобігання ДТП;

контролюють стажування водіїв на відомчих транспортних засобах та додержання ними вимог Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306 (далі - Правила дорожнього руху), режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;

щомісяця звіряють у відповідних підрозділах Національної поліції, на які покладається забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні, відомості про ДТП за участю відомчих транспортних засобів та порушення Правил дорожнього руху водіями органів управління (формувань центрального підпорядкування);

забезпечують постійне функціонування кабінету (класу) безпеки дорожнього руху, інформують працівників, відповідальних за експлуатацію відомчих транспортних засобів, і водіїв про стан аварійності, причини та обставини виникнення ДТП, порушення Правил дорожнього руху;

готують і подають до СБДР апарату ДСНС інформацію про ДТП за участю відомчих транспортних засобів, їх наслідки та стан роботи щодо запобігання ДТП.

3. Посадові особи СБДР під час виконання службових обов’язків повинні дотримуватися вимог чинного законодавства з питань експлуатації транспортних засобів.

4. Покладання на посадових осіб СБДР обов’язків, які не належать до їх компетенції, забороняється.

IV. Права СБДР

1. Посадові особи СБДР під час виконання службових обов’язків мають право:

вимагати від водіїв та посадових осіб, пов’язаних з експлуатацією відомчих транспортних засобів, письмові пояснення та інші матеріали щодо порушення законодавства у сфері безпеки дорожнього руху;

перевіряти діяльність підрозділів цивільного захисту з питань забезпечення безпеки дорожнього руху, порядку планування й експлуатації відомчих транспортних засобів;

за рішенням керівника залучати фахівців до проведення службового розслідування ДТП;

у межах компетенції представляти інтереси ДСНС у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади (для СБДР апарату ДСНС) та місцевих органах виконавчої влади (для СБДР органів управлінь, СБДР формувань центрального підпорядкування та навчальних закладів) з питань безпеки дорожнього руху;

оглядати відомчі транспортні засоби, перевіряти у водіїв документи на право керування;

уносити пропозиції керівнику про заохочення, а також притягнення до відповідальності особового складу за невиконання правил, норм і стандартів з питань безпеки дорожнього руху;

організовувати взаємодію з відповідними підрозділами Національної поліції, на які покладається забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні.

2. Посадові особи СБДР забороняють експлуатацію відомчих транспортних засобів у разі:

наявності технічних несправностей і невідповідності вимогам, визначеним Правилами дорожнього руху;

відсутності технічного талона транспортного засобу;

відсутності документа про проходження чергового технічного контролю відомчим транспортним засобом;

невідповідності номерних знаків вимогам чинного законодавства;

порушення порядку встановлення і використання на відомчому транспортному засобі спеціальних звукових та світлових сигнальних пристроїв;

відсутності у водія визначених чинним законодавством документів для перевезення великогабаритних, великовагових та небезпечних вантажів.

У разі наявності перелічених порушень начальник органу управління цивільного захисту, експлуатація транспортного засобу якого заборонена, невідкладно організовує здійснення відповідних заходів щодо усунення виявлених порушень.

Експлуатація транспортного засобу відновлюється після усунення виявлених недоліків з відповідним оформленням акта.

V. Організація роботи СБДР

1. СБДР організовує свою роботу у взаємодії з відповідними підрозділами Національної поліції, на які покладається забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні, з питань:

участі в заходах щодо забезпечення безпеки дорожнього руху відомчими транспортними засобами;

отримання інформації про порушення Правил дорожнього руху, ДТП, учинені за участю водіїв відомчих транспортних засобів;

проведення профілактичних заходів щодо пропаганди безпеки дорожнього руху в підрозділах цивільного захисту з водіями відомчих транспортних засобів.

2. Посадові особи СБДР ведуть облік ДТП в електронному вигляді.

Відомості про ДТП та про роботу СБДР за звітний квартал подаються начальниками СБДР органів управління (формувань центрального підпорядкування) до СБДР апарату ДСНС щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

3. Посадові особи СБДР для запобігання ДТП на відомчих транспортних засобах забезпечують:

проведення зборів, семінарів з особовим складом ДСНС, діяльність якого пов’язана з безпекою дорожнього руху, вивчення правил безпечної експлуатації та ремонту відомчих транспортних засобів;

постійне вдосконалення водіями навичок керування відомчими транспортними засобами з неухильним дотриманням Правил дорожнього руху;

проведення інструктажу для водіїв транспортних засобів перед виконанням поставлених завдань;

контроль за використанням відомчих транспортних засобів у святкові та вихідні дні.

VI. Матеріально-технічне забезпечення СБДР

1. СБДР забезпечується спеціальним автомобілем, який укомплектовується згідно з переліком, наведеним у додатку до цього Положення.

2. У підрозділах цивільного захисту ДСНС обладнується кабінет безпеки дорожнього руху, у підрозділах центрального підпорядкування ДСНС - клас безпеки дорожнього руху.

Начальник Управління
взаємодії з Державною
службою України
з надзвичайних ситуацій
Міністерства
внутрішніх справ України


В.О. Скакун


Додаток
до Положення про службу
безпеки дорожнього руху
Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
(пункт 2 розділу VI)

ПЕРЕЛІК
документів і приладдя, якими укомплектовуються спеціальні автомобілі СБДР

№ з/п

Приладдя

Кількість

Одиниця виміру

1

Сигнальний диск

2

шт.

2

Правила дорожнього руху (з коментарями)

1

шт.

3

Ліхтар електричний

2

шт.

4

Рулетка завдовжки 20 м (або цифрова)

2

шт.

5

Свисток

2

шт.

6

Лінійка, набір олівців, папір, авторучка

2

шт.

7

Конус для позначки місця дорожньо-транспортної пригоди

4

шт.

8

Цифровий фотоапарат

1

шт.Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 30.10.2018 — 2018 р., № 83, стор. 95, стаття 2742, код акта 91883/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -