Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Наказ МВС України від 18.10.2021 № 761 "Про затвердження Змін до Статуту дій органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час гасіння пожеж". МВС України. 2021

Документ актуальний на 17.12.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.10.2021  № 761

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

03 листопада 2021 р.

за № 1417/37039

Про затвердження Змін до Статуту дій органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час гасіння пожеж

Відповідно до пункту 26 частини другої статті 17, частини дев’ятої статті 80 Кодексу цивільного захисту України, з метою вдосконалення організації гасіння пожеж органами управління та підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Статуту дій органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час гасіння пожеж, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26 квітня 2018 року № 340, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 липня 2018 року за № 802/32254, що додаються.

2. Директорату цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків Міністерства внутрішніх справ України (Скакун В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Д. Монастирський

ПОГОДЖЕНО:

Тимчасово виконуючий обов’язки

Міністра оборони України

Міністр охорони здоров’я України

Міністр захисту довкілля та природних

ресурсів України

Міністр інфраструктури України

Голова Державного агентства лісових

ресурсів України

Голова Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

Ю.

Гере

В. Ляшко

Р. Абрамовський

О. Кубраков

Ю. Болоховець

М. Чечоткін


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України

18 жовтня 2021 року № 761

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

03 листопада 2021 р.

за № 1417/37039

ЗМІНИ

до Статуту дій органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час гасіння пожеж

1. Пункт 4 глави 1 розділу І доповнити новим абзацом такого змісту:

«Гасіння пожеж під час масових заворушень та в населених пунктах і на територіях, що потрапляють у зону постійних обстрілів під час збройного конфлікту, здійснюється з урахуванням вимог цього Статуту та глав 1, 2 розділу IV Статуту дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26 квітня 2018 року № 340, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 липня 2018 року за № 801/32253.».

2. У розділі II:

1) у главі 1:

пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Основним оперативним завданням осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників (далі - особовий склад) пожежно-рятувальних підрозділів ОРС ЦЗ під час гасіння пожеж є рятування людей у разі виникнення загрози їх життю та гасіння пожеж.»;

третє речення абзацу другого пункту 7 викласти в такій редакції:

«Окремим видом основної пожежно-рятувальної техніки є комбінована автоцистерна з колінчастим підіймачем або автодрабиною (далі - комбінована автоцистерна), а також пожежно-рятувальні катери, пожежно-рятувальні плавзасоби, спеціальні пожежно-рятувальні судна, пожежні літаки та вертольоти.»;

2) у главі 3:

у пункті 1 слова «виїзду пожежно-рятувального підрозділу» замінити словами «прибуття пожежно-рятувального підрозділу до місця виклику»;

пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«наявність сонячних панелей та обладнання до них (інвекторів, трансформаторів, батарей тощо)»;

3) в абзаці першому пункту 9 глави 6 після слів «Пожежна автоцистерна» доповнити словами «(комбінована автоцистерна)»;

4) у пункті 2 глави 9:

абзац другий після слів «перший заступник» доповнити словом «, заступник»;

в абзацах третьому та п’ятому слова «та працівники» виключити;

в абзаці шостому слово «, секторів» виключити;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«начальники, особовий склад відділів (відділень, груп) з оперативного реагування та фахівці з оперативного реагування державних пожежно-рятувальних загонів»;

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

«начальники караулів пожежно-рятувальних частин (постів)»;

після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом тринадцятим такого змісту:

«начальники чергових змін частини спеціальної пожежної техніки, групи рятувальних робіт і пожежогасіння, відділення, в яких здійснюється чергування на основних пожежно-рятувальних автомобілях або пожежно-рятувальних катерах, пожежно-рятувальних плавзасобах, спеціальних пожежно-рятувальних суднах».

У зв’язку із цим абзаци тринадцятий, чотирнадцятий уважати відповідно абзацами чотирнадцятим, п’ятнадцятим;

абзац чотирнадцятий виключити.

У зв’язку із цим абзац п’ятнадцятий уважати абзацом чотирнадцятим;

5) у главі 29:

в абзаці третьому пункту 3 слова «кожного працівника» замінити словами «кожної особи»;

в абзаці першому пункту 13 слово «Працівники» замінити словом «Особи»;

в абзаці дев’ятому пункту 15 слова «кожного працівника» замінити словами «кожної особи»;

в абзаці сьомому пункту 16 слово «працівниками» замінити словом «особами»;

в абзаці десятому пункту 24 слова «кожен працівник» замінити словами «кожна особа»;

у третьому реченні абзацу третього пункту 26 слово «працівників» замінити словами «учасників гасіння»;

6) главу 66 викласти в такій редакції:

«66. Гасіння лісових пожеж

1. Обстановка, що може скластися під час лісових пожеж:

швидке поширення вогню на великих площах;

сильне задимлення та інтенсивне теплове випромінювання;

можливе перебування людей у небезпечній зоні;

загроза поширення вогню на населені пункти, котеджні містечка, дачні і садові товариства, інші об’єкти, у тому числі з масовим перебуванням людей, охоронні зони повітряних ліній електропередач, газо-, нафто-, продуктопроводів, розміщених у лісових масивах і поблизу них.

2. Гасіння лісових пожеж на території лісового та природно-заповідного фондів організовується КГЛП, зокрема:

КГЛП на території лісового фонду є старша посадова особа державної лісової охорони, лісової охорони інших постійних лісокористувачів і власників лісів, яка перебуває на пожежі;

КГЛП на території природно-заповідного фонду є керівник або старша посадова особа служби державної охорони природно-заповідного фонду, яка перебуває на пожежі.

3. Пожежно-рятувальні підрозділи ОРС ЦЗ у районах виїзду залучаються для надання допомоги в гасінні пожеж на території лісового та природно-заповідного фонду в порядку, передбаченому мобілізаційно-оперативними планами ліквідації лісових пожеж, що розробляються лісогосподарськими підприємствами та спеціальними адміністраціями територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Пожежно-рятувальні підрозділи ОРС ЦЗ під час участі в гасінні пожежі на території лісового чи природно-заповідного фонду підпорядковуються в своїх діях КГЛП та залишають місце пожежі за його погодженням.

Завдання пожежно-рятувальним підрозділам ОРС ЦЗ стосовно ліквідації пожежі ставить КГЛП. Він визначає ділянки робіт, закріплює за пожежно-рятувальними підрозділами ОРС ЦЗ свого представника для технічного керівництва та підтримання зв’язку.

Якщо КГЛП організував оперативний штаб на пожежі, до його складу включається представник від пожежно-рятувальних підрозділів ОРС ЦЗ.

У разі загрози життю і здоров’ю особового складу або направлення пожежно-рятувального підрозділу ОРС ЦЗ диспетчером (радіотелефоністом) ПЗЧ (ОКЦ) для гасіння інших пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (небезпечних подій) такий підрозділ залишає місце гасіння лісової пожежі, а старша за посадою особа цього пожежно-рятувального підрозділу ОРС ЦЗ інформує про прийняте рішення КГЛП.

4. У разі якщо пожежно-рятувальний підрозділ ОРС ЦЗ першим прибув до місця виникнення пожежі на території лісового або природно-заповідного фонду, старша за посадою особа, яка має допуск до самостійного виконання обов’язків КГП, повинна організувати гасіння пожежі та викликати до місця події пожежні команди лісових пожежних станцій лісогосподарського підприємства та його представника чи посадових осіб служби державної охорони природно-заповідного фонду.

Після прибуття до місця лісової пожежі представника лісогосподарського підприємства чи служби державної охорони природно-заповідного фонду, який за посадою уповноважений здійснювати керівництво гасінням лісової пожежі, старша посадова особа пожежно-рятувального підрозділу ОРС ЦЗ доповідає йому про обстановку та вжиті заходи для гасіння пожежі. Із цього моменту пожежно-рятувальний підрозділ ОРС ЦЗ вважається в оперативному підпорядкуванні КГЛП та виконує його завдання стосовно ліквідації пожежі.

5. Старша посадова особа пожежно-рятувального підрозділу ОРС ЦЗ, яка прибула до місця пожежі на території лісового або природно-заповідного фонду, повинна уточнити в КГЛП обстановку, з’ясувати чи є загроза від лісової пожежі населеним пунктам чи іншим об’єктам, отримати від нього завдання стосовно оперативних дій пожежно-рятувальних підрозділів на визначеній ділянці гасіння пожежі та представника для технічного керівництва роботами і підтримання зв’язку.

У разі загрози розповсюдження лісової пожежі на населений пункт чи інший об’єкт, за погодженням із КГЛП основні зусилля пожежно-рятувальних підрозділів ОРС ЦЗ необхідно зосередити на захист цього населеного пункту чи інших об’єктів, поінформувати про обстановку оперативно-координаційний центр територіального органу ДСНС, залучити за потреби додаткові сили і засоби та надати місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування допомогу в організації оповіщення та евакуації населення.

Якщо лісова пожежа розповсюдилася на населений пункт чи інший об’єкт, оперативні дії пожежно-рятувальних підрозділів ОРС ЦЗ, у тому числі залучених до гасіння лісової пожежі, зосереджуються для рятування та екстреної евакуації людей, гасіння будівель і споруд, за потреби залучаються додаткові сили і засоби.

Керівництво гасінням пожежі в населеному пункті чи іншому об’єкті бере на себе старша за посадою особа органу управління чи пожежно-рятувального підрозділу ОРС ЦЗ в порядку, визначеному главою 8 розділу II цього Статуту, про що інформує оперативно-координаційний центр територіального органу ДСНС та КГЛП.

6. Розвідка лісової пожежі на визначеній для пожежно-рятувального підрозділу ОРС ЦЗ ділянці гасіння пожежі проводиться в супроводі представника лісогосподарського підприємства чи посадових осіб служби державної охорони природно-заповідного фонду. Для розвідки великої за площею пожежі та спостереження за ходом її гасіння застосовується автотранспорт, за можливості безпілотні літальні апарати, літаки і вертольоти. Під час розвідки пожежі необхідно визначити:

вид і розміри пожежі, рельєф місцевості, швидкість і напрямок розповсюдження вогню, очікуваний розвиток пожежі, вірогідність її поширення на населені пункти, об’єкти, торф’яні поля, сільгоспугіддя тощо;

місця можливого найбільш інтенсивного розвитку пожежі (хвойний молодняк, ділянки захаращеного лісу, тимчасові склади лісоматеріалів, торфорозробки тощо);

природні перешкоди для припинення поширення вогню, можливі рубежі для локалізації пожежі та опорні лінії для запуску зустрічного вогню (дороги, просіки, річки, канави, струмки, галявини тощо);

дороги і можливість під’їзду пожежно-рятувальної та інженерної техніки по них до краю лісу і периметру пожежі для її локалізації та гасіння;

наявність і можливість використання природних джерел водопостачання.

7. Сили і засоби для гасіння лісової пожежі залежно від обстановки вводяться з боку:

населених пунктів, котеджних містечок, дачних і садових товариств, об’єктів, охоронних зон повітряних ліній електропередач, газо-, нафто-, продуктопроводів, розміщених у лісових масивах і поблизу них;

лісорозробок і торфополів;

лісового масиву, що не горить.

8. За рішенням КГЛП застосовуються такі прийоми гасіння лісових пожеж:

у разі верхової пожежі створюються протипожежні розриви (просіки) на шляху поширення вогню та пускається зустрічний вогонь з безпечної відстані, що визначається з урахуванням швидкості руху фронту пожежі, застосовуються авіаційні сили;

у разі низової пожежі подаються вогнегасні речовини, кромка вогню збивається хлопавками та засипається землею, лісовий покрив випалюється біля опорної смуги та створюється мінералізована смуга по периметру пожежі;

у разі торф’яної (підземної) пожежі в лісовому масиві її периметр окопується канавою до мінерального ґрунту або насиченого водою шару торфу, для гасіння вводяться пожежні стволи, осередки горіння підтоплюються водою, за можливості застосовується інженерна техніка для змішування торфу, що горить, із сирою торф’яною масою.

9. Під час лісових пожеж залежно від швидкості поширення вогню за рішенням КГЛП застосовуються такі способи гасіння:

за наявності достатньої кількості сил і засобів організовується гасіння по всьому фронту пожежі або одночасне гасіння найбільш небезпечних осередків на флангах і в тилу для розбивання периметру пожежі на окремі невеликі ділянки для подальшого їх гасіння;

сили і засоби вводяться для гасіння з тилу пожежі та послідовно просуваються флангами до передньої лінії фронту пожежі із швидкістю, що перевищує швидкість поширення вогню;

сили та засоби вводяться для гасіння фронту лісової пожежі, у подальшому поступово переходять до гасіння вогню на флангах і в тилу;

сили і засоби вводяться для гасіння з флангів лісової пожежі з метою поступового звужування фронту пожежі;

пуск зустрічного вогню від створеної опорної смуги (доцільно здійснювати в денний час із обов’язковою участю представника лісового господарства).

10. У разі загрози переростання лісової пожежі у велику або для гасіння складної лісової пожежі КГЛП утворює штаб на пожежі, який координує та забезпечує дії залучених сил і засобів.

Під час гасіння складної лісової пожежі утворюються оперативні дільниці, на яких зосереджується необхідна кількість сил і засобів. У разі формування по периметру пожежі окремих фронтів утворюються додаткові оперативні дільниці. Начальника кожної оперативної дільниці штаб на пожежі забезпечує поквартальними планами (карти) лісового масиву.

Під час гасіння складної лісової пожежі організовується комплексне застосування наземних та авіаційних сил і засобів.

Заходи щодо гасіння лісової пожежі здійснюються безперервно в цілодобовому режимі з дотриманням заходів безпеки, ураховуючи необхідність відпочинку та ротації особового складу, обслуговування та ремонту техніки й обладнання, а також інших об’єктивних чинників.

У нічний час для недопущення травмування учасників гасіння пожежі внаслідок падіння дерев організовується патрулювання та гасіння кромки пожежі вздовж доріг, протипожежних розривів та завчасно створених мінералізованих смуг.

Для організації оперативних дій ефективно використовуються найбільш сприятливі вечірній та вранішній періоди доби, коли інтенсивність поширення пожежі мінімальна.

Після гасіння пожежі для контролю та догашування повторних загорянь на площі, пройденій вогнем, застосовуються ранцеві вогнегасники та шанцевий інструмент.

Під час гасіння пожеж у лісових масивах, що зазнали радіоактивного забруднення, КГЛП повинен ужити заходів для захисту учасників гасіння від опромінення та організувати дозиметричний контроль у місцях проведення робіт. Для організації оперативних дій необхідно використовувати поквартальні плани (карти) щільності радіоактивного забруднення лісових масивів.

11. Під час гасіння лісової пожежі в гірській місцевості основні сили і засоби вводяться з верхньої частини схилу з переходом до флангів. Використовуються мобільні групи пожежогасіння, особовий склад яких оснащений переносними засобами гасіння.

Пожежно-рятувальну техніку та особовий склад розташовувати так, щоб вони не потрапили під можливий обвал, зсуви, падіння каміння або дерев.

Для створення мінералізованих смуг застосовувати трактори, екскаватори та іншу спеціальну техніку лісових господарств.»;

7) доповнити розділ II главою 71 такого змісту:

«71. Гасіння пожеж у будівлях (спорудах), обладнаних сонячними електростанціями

1. Обстановка, що може скластися під час пожеж у будівлях (спорудах), обладнаних сонячними електростанціями:

наявність електроустановок під високою напругою, загроза ураження особового складу електричним струмом;

відключення будівлі чи споруди, оснащеної сонячною електростанцією від зовнішньої мережі живлення не призводить до автоматичного її знеструмлення. Інверторне обладнання до його вимкнення буде продовжувати перетворювати постійний струм, що поступає у світлий час доби від фотоелектричних модулів, а в нічний час від акумуляторної батареї, та подавати високу напругу у внутрішню мережу будівлі (споруди);

швидке поширення вогню внаслідок горіння ізоляції електричних кабелів і проводів, сильне задимлення та утворення токсичних продуктів горіння;

значно обмежена робоча зона для гасіння пожежі на покрівлі в разі розміщення на даху будівлі (споруди) великої кількості фотоелектричних модулів, а часто встановлені поряд високовольтні інвертори ускладнюють доступ для їх вимкнення.

2. Під час гасіння пожежі в будівлях (спорудах), обладнаних сонячними електростанціями, КГП зобов’язаний:

провести розвідку та уточнити в персоналу чи власника місце знеструмлення об’єкта (будівлі, споруди) від зовнішньої мережі та вимкнення високовольтних інверторів, розташування акумуляторної батареї, трансформаторів та фотоелектричних модулів;

організувати знеструмлення об’єкта (будівлі, споруди) від зовнішньої мережі та вимкнення високовольтних інверторів;

отримати письмовий допуск на проведення гасіння пожежі на енергетичному об’єкті від адміністрації об’єкта (у разі пожежі на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі);

визначити вогнегасні речовини, мінімальні відстані від пожежних стволів до електроустановок та способи гасіння пожежі;

оперативні дії щодо гасіння пожежі організовувати з урахуванням обстановки, місця горіння та дотриманням положень глави 38 цього розділу;

не допускати скупчення у приміщеннях з електроустановками надмірної кількості особового складу;

організувати роботу особового складу під час гасіння пожежі в ЗІЗОД з використанням діелектричних засобів, подавання вогнегасних речовин здійснювати після заземлення ручних пожежних стволів і пожежних автомобілів;

не проводити демонтаж пошкоджених фотоелектричних модулів, відключення електричних роз’ємів на обладнанні;

слідкувати за дотриманням особовим складом заходів безпеки під час роботи на висоті.»;

3. В абзаці другому пункту 1 глави 1 розділу III слова «і працівників» виключити.

4. Додаток 4 до Статуту викласти в новій редакції, що додається.

Т.в.о. генерального

директора Директорату

цивільного захисту,

запобігання виникненню

надзвичайних ситуацій

та ліквідації їх наслідків

Міністерства внутрішніх

справ України

В. Скакун


Додаток 4

до Статуту дій органів управління

та підрозділів Оперативно-рятувальної

служби цивільного захисту

під час гасіння пожеж

(пункт 1 глави 16 розділу II)

ТАБЕЛІ

оперативного розрахунку особового складу на пожежно-рятувальних автомобілях

№ з/п

Склад оперативного розрахунку

Пожежно-технічне обладнання, оснащення, засоби гасіння, пально-мастильні матеріали та техніка, що приймається та перевіряється під час заступання на чергування

Перші дії за сигналом «ТРИВОГА»

Основні обов’язки оперативного розрахунку

під час роботи

1

2

3

4

5

I. Табель оперативного розрахунку особового складу відділення на автоцистерні (АЦ)

1

Командир відділення

Пожежно-технічне оснащення, ЗІЗОД, довідники джерел протипожежного водопостачання та вулиць, резервний ЗІЗОД

Одягає спеціальний одяг і спорядження, отримує дорожній лист, слідкує за посадкою особового складу, доповідає черговому начальнику караулу про готовність до виїзду, сідає в кабіну поруч із водієм, оголошує місце виклику та дає розпорядження на виїзд, за довідником уточнює розташування найближчих джерел протипожежного водопостачання

Дає розпорядження відділенню, на чолі ланки ГДЗС іде в розвідку, керує роботою відділення щодо рятування (евакуації) людей, гасіння пожежі, евакуації майна

2

Пожежний-рятувальник № 1, старший пожежний-рятувальник

Усі стволи і рукави, насадки, рукавні затримки, рятувальні мотузки, групові ліхтарі, зцепка ГДЗС, ЗІЗОД

Одягає спеціальний одяг і спорядження, відкриває ворота гаража, сідає в автомобіль із правого боку

Прокладає робочу лінію, працює зі стволом,

у складі ланки ГДЗС іде в розвідку, виконує роботи з рятування людей чи розкривання та розбирання конструкцій

3

Пожежний-рятувальник № 2

Комплект діелектричних засобів (чоботи гумові, рукавиці, килимок, ножиці), ЗІЗОД, резервне обладнання для ЗІЗОД

Одягає спеціальний одяг і спорядження, відкриває ворота гаража, сідає в автомобіль із лівого боку

З пожежним-рятувальником № 3 переносить і встановлює висувну драбину, прокладає робочу лінію, у складі ланки ГДЗС іде в розвідку, працює із стволом чи підствольником у пожежного № 1, працює з діелектричними засобами, виконує роботи з рятування людей, розкривання та розбирання конструкцій

4

Пожежний-рятувальник № 3

Драбини, ломи, багри, сокири, пили, лопати, відра, розгалуження, вогнегасник, гідроелеватор, пінозмішувач із шлангом, ЗІЗОД

Одягає спеціальний одяг і спорядження, сідає в автомобіль другим зліва

З пожежним-рятувальником № 2 переносить і встановлює висувну драбину, допомагає прокладати магістральну лінію, установлює розгалуження, виконує обов’язки постового на посту безпеки, працює шанцевим інструментом, евакуює людей, розбирає конструкції, підносить електроліхтар та освітлює місце роботи, прокладає робочу лінію і працює із стволом чи підствольником у пожежних № 1 або № 2, установлює гідроелеватор

5

Пожежний-рятувальник № 4

Переносні радіостанції, усмоктувальні рукави, забірна сітка, перехідні головки, колонка, гак для відкривання кришки гідранта, затискачі рукавні, містки, ЗІЗОД

Одягає спеціальний одяг та спорядження, сідає в автомобіль другим справа

Разом із водієм установлює автомобіль на джерело водопостачання, прокладає магістральну лінію, працює на розгалуженні, виконує роботи з рятування людей, розкривання і розбирання конструкцій, установлює рукавні містки і зв’язок із ПЗЧ (ОКЦ) по радіостанції чи телефону

6

Водій

Автомобіль (двигун, насос, ходова частина, кузов), ключі для з’єднання рукавів, інструмент водія, автомобільний вогнегасник, переносна низьковольтна електролампа, аптечка, автомобільна радіостанція, наявність пально- мастильних матеріалів, води та піноутворювача

Сідає в кабіну автомобіля, заводить двигун, виїжджає за розпорядженням командира відділення

З пожежним-рятувальником № 4 встановлює автомобіль на джерело водопостачання, переключає роботу двигуна на насос, працює на насосі, забезпечує подачу води (піни). Веде радіообмін на пожежі

II. Табель оперативного розрахунку особового складу відділення на автонасосі (АНР)

1

Командир відділення

Пожежно-технічним оснащення, ЗІЗОД, довідники вододжерел та вулиць, резервний ЗІЗОД

Одягає спеціальний одяг і спорядження, отримує дорожній лист, слідкує за посадкою особового складу, сідає в кабіну поряд із водієм, оголошує місце виклику і дає розпорядження на виїзд, за довідником уточнює розміщення найближчих вододжерел

Дає розпорядження відділенню, на чолі ланки ГДЗС іде в розвідку, керує роботою відділення щодо рятування людей, гасіння пожежі та евакуації майна

2

Пожежний-рятувальник № 1, старший пожежний-рятувальник

Усі стволи, рятувальні мотузки та ЗІЗОД

Одягає спеціальний одяг і спорядження, відкриває ворота, сідає в автомобіль на перше сидіння з правого боку

Прокладає робочу лінію, переносить стволи,

працює із стволом. Бере участь у рятуванні людей, розкриванні і розбиранні конструкцій, у складі ланки ГДЗС іде в розвідку

3

Пожежний-рятувальник № 2

Усі рукави, зажими, затримки, рукавні містки та ЗІЗОД

Одягає спеціальний одяг і спорядження, відкриває ворота, сідає в автомобіль на друге сидіння з лівого боку

Прокладає робочу лінію, працює із стволом чи підствольником пожежного № 1. З пожежним-рятувальником № 7 переносить і встановлює висувну драбину, прокладає другу магістральну лінію, у складі ланки ГДЗС іде в розвідку, виконує роботу з рятування людей, розкривання та розбирання конструкцій

4

Пожежний-рятувальник № 3

Гідроелеватор, відро, групові електроліхтарі та ЗІЗОД

Одягає спеціальний одяг і спорядження, сідає в автомобіль на перше сидіння поряд із пожежним-рятувальником № 1

З пожежним-рятувальником № 4 прокладає першу магістральну і робочу лінії, працює із стволом чи підствольником пожежного-рятувальника № 2, виконує роботи з рятування людей, розкривання та розбирання конструкцій

5

Пожежний-рятувальник № 4

Драбину-штурмівку, драбину-палицю, розгалуження, перехідні головки та ЗІЗОД

Одягає спеціальний одяг і спорядження, сідає в автомобіль на друге сидіння поруч з пожежним-рятувальником № 2

З пожежним-рятувальником № 3 прокладає першу магістральну лінію, переносить і встановлює розгалуження, підносить і встановлює ручні драбини, виконує роботи з рятування людей і розбирання конструкцій

6

Пожежний-рятувальник № 5

Усмоктувальні рукави, забірну сітку, пожежну колонку, гак для відкривання кришки гідранта, водозбірник та ЗІЗОД

Одягає спеціальний одяг та спорядження, сідає в автомобіль на перше сидіння поряд з пожежним-рятувальником № 3

З водієм установлює автомобіль на джерело водопостачання, рукавні містки, спостерігає за магістральними лініями та працює на розгалуженні, здійснює тимчасовий ремонт рукавів або їх заміну, виконує роботи з рятування людей і розбирання конструкцій

7

Пожежний-рятувальник № 6

Радіостанцію, довідник телефонів, комплект діелектричних засобів та ЗІЗОД

Одягає спеціальний одяг та спорядження, сідає в автомобіль на друге сидіння поряд з пожежним-рятувальником № 4

Установлює зв’язок по радіостанції чи телефону з ОКЦ або ПЗЧ підрозділу, у складі ланки ГДЗС іде в розвідку, підносить електроліхтар, працює з діелектричними засобами, виконує роботи з евакуації людей, розкривання і розбирання конструкцій

8

Пожежний-рятувальник № 7

Шанцевий інструмент: багри, ломи, лопати, пили, сокиру, гак універсальний, пінозмішувач із шлангом та ЗІЗОД

Одягає спеціальний одяг та спорядження, сідає в автомобіль на перше сидіння поряд з пожежним-рятувальником № 5

Разом із пожежним-рятувальником № 2 прокладає другу магістральну лінію, переносить і встановлює висувну драбину, виконує роботи з рятування людей, розкривання і розбирання конструкцій, працює шанцевим інструментом

9

Водій

Автомобіль (двигун, насос, ходова частина, кузов), ключі для з’єднання рукавів, інструмент водія, автомобільний вогнегасник, переносна низьковольтна електролампа, аптечка, автомобільна радіостанція, наявність пально-мастильних матеріалів, та піноутворювача

Сідає в кабіну автомобіля, заводить двигун, виїжджає за розпорядженням командира відділення

З пожежним-рятувальником № 5 установлює автомобіль на джерело водопостачання, переключає роботу двигуна на насос, працює на насосі та забезпечує безперебійну подачу води чи піни

III. Табель оперативного розрахунку особового складу відділення на комбінованій автоцистерні з колінчастим підіймачем або автодрабиною (КАЦ)

1

Командир відділення

Пожежно-технічне оснащення, аварійно-рятувальне обладнання, генератор, ЗІЗОД, довідники джерел протипожежного водопостачання та вулиць, резервний ЗІЗОД

Одягає спеціальний одяг і спорядження, отримує дорожній лист, слідкує за посадкою особового складу, доповідає начальнику чергового караулу про готовність до виїзду, сідає в кабіну поруч із водієм, оголошує місце виклику та дає розпорядження на виїзд, за довідником уточнює розташування найближчих джерел протипожежного водопостачання

Дає розпорядження відділенню, на чолі ланки ГДЗС іде в розвідку, керує роботою відділення щодо рятування (евакуації) людей, гасіння пожежі, евакуації майна

2

Пожежний-рятувальник № 1, старший пожежний-рятувальник (оператор)

Усі пожежні стволи, напірні рукави, ноші, пульт управління підйомним механізмом в люльці, підйомний механізм, та інші системи люльки, ЗІЗОД

Одягає спеціальний одяг і спорядження, відкриває ворота гаража, сідає в автомобіль із правого боку

Прокладає робочу лінію, працює із стволом, у складі ланки ГДЗС іде в розвідку, виконує роботи з рятування людей чи розкривання та розбирання конструкцій. За потреби застосування КП чи АД допомагає водію встановити автомобіль на аутригери, установлює опорні колодки, керує підйомним механізмом та люлькою на висоті, готує до роботи ствол у люльці та працює на них, проводить рятувальні роботи

3

Пожежний-рятувальник № 2

Комплект діелектричних засобів, насадки НРТ, рятувальні мотузки, групові ліхтарі, зцепка ГДЗС, ЗІЗОД, резервне обладнання для ЗІЗОД

Одягає спеціальний одяг і спорядження, відкриває ворота гаража, сідає в автомобіль із лівого боку

Прокладає робочу лінію, у складі ланки ГДЗС іде в розвідку, працює із стволом чи підствольником у пожежного-рятувальника № 1, працює з діелектричними засобами, виконує роботи з рятування людей, розкривання та розбирання конструкцій

4

Пожежний-рятувальник № 3

Ломи, багри, сокири, пили, лопати, відра, розгалуження, перехідні головки, рукавні затримки, затискачі рукавні, вогнегасник, ЗІЗОД

Одягає спеціальний одяг і спорядження, сідає в автомобіль другим зліва

Прокладає магістральну та робочу лінії, установлює розгалуження, працює на посту безпеки, працює шанцевим інструментом, евакуює людей, розбирає конструкції, працює із стволом чи підствольником пожежних-рятувальників № 1 або № 2

5

Пожежний-рятувальник № 4

Усмоктувальні рукави, забірну сітку, водозбірник,

ключі для з’єднання рукавів, колонка, гак для відкривання кришки гідранта, рукавні містки, ЗІЗОД

Одягає спеціальний одяг та спорядження, сідає в автомобіль другим справа

Разом із водієм установлює автомобіль на джерело водопостачання, прокладає магістральну лінію, працює на розгалуженні, виконує роботи з рятування людей, розкривання і розбирання конструкцій, установлює рукавні містки і зв’язок із ПЗЧ (ОКЦ) по радіостанції чи телефоном

6

Водій

Автомобіль (двигун, насос, ходова частина, кузов), ключі для з’єднання рукавів, інструмент водія, автомобільний вогнегасник, переносна низьковольтна електролампа, аптечка, автомобільна радіостанція, наявність пально-мастильних матеріалів, води та піноутворювача

Сідає в кабіну автомобіля, заводить двигун, виїжджає за розпорядженням командира відділення

З пожежним-рятувальником № 4 встановлює автомобіль на джерело водопостачання, переключає роботу двигуна на насос, працює на насосі, забезпечує подачу води (піни). Веде радіообмін на пожежі. За потреби застосування КП чи АД вибирає тверду поверхню ґрунту без ухилу, фіксує положення автомобіля. Установлює автомобіль на аутригери, слідкує за роботою вузлів та агрегатів колінчастого підіймача (автодрабини), за потреби підтримує зв’язок з оператором (старшим пожежним-рятувальником) по гучномовцю. Слідкує, щоб коліна та люлька не притулялися до ліній електропередач

IV. Табель оперативного розрахунку особового складу відділення на автодрабинах і колінчастих підіймачах (АД, КП)

1

Командир відділення - водій

Автомобіль (двигун, ходова частина, кузов), пульт управління, рукоятка баштового приводу механізму, карта міста, карта району виїзду, планшет вододжерел, водійський інструмент, аптечка, автомобільна радіостанція, вогнегасник та наявність пально-мастильних матеріалів

Отримує дорожній лист, слідкує за посадкою оператора (пожежного, рятувальника), сідає в автомобіль та прямує до місця виклику

Діє за розпорядженням КГП. Вибирає тверду поверхню ґрунту без ухилу, фіксує положення автомобіля. Установлює автомобіль на аутригери, слідкує за роботою вузлів та агрегатів колінчастого підіймача (автодрабини), за потреби підтримує зв’язок з оператором (пожежним-рятувальником) по гучномовцю. Слідкує, щоб коліна АД та люлька КП не притулялися до ліній електропередач

2

Оператор (пожежний- рятувальник)

Переносні радіостанції, ЗІЗОД, рятувальна мотузка, затримка, штурмові драбини, електричний ліхтар, напірні рукави, стволи, шанцевий інструмент та документація

Одягає спеціальний одяг та спорядження, відчиняє ворота гаража та сідає в автомобіль

Допомагає водію встановити автомобіль на аутригери, установлює опорні колодки, установлює до роботи ствол, за потреби працює з мотузкою, готує до роботи ліфт, забезпечує зв’язок з ОКЦ, КГП та працює на лафетному стволі в люльці, проводить рятувальні роботи на висоті

V. Табель оперативного розрахунку особового складу відділення на пожежній насосній станції (ПНС)

1

Старший механік

Двигун насосної установки, заправлений пально-мастильними матеріалами, всмоктувальні рукава, сітка для всмоктувальних рукавів, ключі для з’єднання всмоктувальних рукавів, линва лляна, стріла для підняття всмоктуючої лінії з лебідкою, заземлювач, радіостанція переносна

Одягає спеціальний одяг, отримує дорожній лист, слідкує за посадкою особового складу в автомобіль, називає адресу та дає розпорядження на виїзд

Дає розпорядження відділенню щодо оперативного розгортання, разом із пожежним-рятувальником та водієм під’єднує до всмоктувального патрубка насоса всмоктувальні рукава з водозабірною сіткою, працює на насосі

2

Пожежний-рятувальник

Розгалуження, затискачі рукавні, відро, ліхтарі електричні індивідуальний та груповий, чоботи гумові, лопата штикова, кувалда

Одягає спеціальний одяг та спорядження, відкриває ворота гаража, сідає в автомобіль

Разом із старшим механіком та водієм під’єднує до всмоктувального патрубка насоса всмоктувальні рукава з водозабірною сіткою, під’єднує напірні рукава до викидних патрубків, працює на розгалудженні, слідкує за станом рукавних ліній

3

Водій

Автомобіль (двигун, насос, ходова частина, кузов), інструмент водія, автомобільний вогнегасник, переносна низьковольтна електролампа, аптечка, автомобільна радіостанція, противідкатні упори, наявність пально-мастильних матеріалів

Сідає в автомобіль, заводить двигун, за розпорядженням старшого механіка виїжджає з гаража

Вибирає безпечне місце для встановлення автомобіля на відкрите водоймище, не вимикаючи маршевий двигун допомагає старшому механіку та пожежному-рятувальнику під’єднувати до всмоктувального патрубка насоса всмоктувальні рукава з водозабірною сіткою

VI. Табель оперативного розрахунку особового складу відділення на пожежно-рукавному автомобілі (АР) та пожежній насосно-рукавній станції (ПРНС)

1

Старший пожежний-рятувальник

Рукава напірні, ключі для з’єднання напірних рукавів, розгалуження, головки з’єднувальні перехідні, стволи лафетні стаціонарний та переносний, затискач рукавний

Одягає спеціальний одяг, отримує дорожній лист, слідкує за посадкою особового складу в автомобіль, оголошує місце виклику та дає розпорядження на виїзд

Дає розпорядження відділенню щодо оперативного розгортання, разом із пожежним-рятувальником прокладає рукавну лінію, готує лафетний ствол до роботи і працює з ним

2

Пожежний-рятувальник

Містки рукавні, лопати совкова та штикова, ломи легкий та важкий, пила-ножівка по дереву, сокира теслярська, чоботи гумові, ліхтарі електричні індивідуальний та груповий

Одягає спеціальний одяг та спорядження, відкриває ворота гаража, сідає в автомобіль

Під час руху автомобіля прокладає рукавну лінію разом із старшим пожежним-рятувальником, установлює та працює на розгалуженні, слідкує за станом рукавних ліній, за потреби встановлює рукавні містки та затискачі. За розпорядженням старшого пожежного рятувальника працює підствольщиком

3

Водій

Автомобіль (двигун, насос, ходова частина, кузов), інструмент водія,

автомобільний вогнегасник, переносна низьковольтна електролампа, аптечка, автомобільна радіостанція, противідкатні упори, наявність пально-мастильних матеріалів

Сідає в автомобіль, заводить двигун, за розпорядженням старшого пожежного-рятувальника виїжджає з гаража

Прибуває до місця виклику, рухається на автомобілі від ПНС у сторону пожежі не швидше ніж 5 км/год для прокладання магістральної лінії

VII. Табель оперативного розрахунку особового складу відділення на автомобілі зв’язку та освітлення (АЗО)

1

Командир відділення

Пожежно-технічне обладнання, рятувальна мотузка, ЗІЗОД

Одягає спеціальний одяг та спорядження, одержує дорожній лист, слідкує за посадкою особового складу, сідає поруч із водієм, оголошує місце виклику і дає розпорядження на виїзд

Дає розпорядження відділенню, разом із водієм установлює штабний стіл, керує роботою відділення з організації зв’язку та освітлення місця пожежі, працює зв’язковим при КГП (штабі)

2

Пожежний-рятувальник № 1

Стаціонарна та переносні радіостанції, перехідники «Євро», документація, ЗІЗОД

Сідає в автомобіль за апаратний стіл і забезпечує радіозв’язок з ОКЦ

Забезпечує радіозв’язок з ОКЦ, КГП, ОД

3

Пожежний-рятувальник № 2

Вогнегасник, футляри

для захисних масок, стілець розкладний, електроліхтарі, ЗІЗОД

Одягає спеціальний одяг та спорядження, відчиняє ворота гаража, сідає в автомобіль

Прокладає гучномовну лінію

4

Пожежний-рятувальник № 3

Димосос, котушка, мегафон, виносні прожектори, кутова шліфмашина з комплектом, олівець паяльно-зварювальний, комбінований інструмент, зцепка ГДЗС, ЗІЗОД

Одягає спеціальний одяг та спорядження, відчиняє ворота гаража, сідає в автомобіль

Прокладає силову лінію з пожежним-рятувальником № 4, переносить та встановлює виносні прожектори

5

Пожежний-рятувальник № 4

Штативи «Жираф» та розтяжки до нього, силові котушки, висувна щогла, рукави димососа

Одягає спеціальний одяг та спорядження, сідає в автомобіль

Прокладає силову лінію з пожежним-рятувальником № 3, переносить та встановлює виносні прожектори

6

Водій

Автомобіль (двигун, насос, ходова частина, кузов), інструмент водія, автомобільний вогнегасник, переносна низьковольтна електролампа, аптечка, автомобільна радіостанція, противідкатні упори, наявність пально-мастильних матеріалів

Сідає в автомобіль, заводить двигун, за розпорядженням командира відділення виїжджає з гаража

З командиром відділення встановлює штабний стіл

VIII. Табель оперативного розрахунку особового складу відділення на автомобілі порошковому (АП)

1

Командир відділення

Лафетний ствол, ручні стволи, рукави, вогнегасники, респіратори, теплозахисний одяг пожежних

Одягає спеціальний одяг, отримує дорожній лист, слідкує за посадкою особового складу в автомобіль, оголошує місце виклику та дає розпорядження на виїзд

Дає розпорядження відділенню щодо оперативного розгортання, готує лафетний ствол до роботи і працює з ним. У разі подачі ручних стволів разом із старшим пожежним прокладає рукавну лінію і працює із стволом

2

Старший пожежний-рятувальник

Лопата, багор, ломи, гумові боти і рукавиці, ножиці для різання електропроводів

Одягає спеціальний одяг та спорядження, відкриває ворота гаража, сідає в автомобіль

Під час подачі лафетного ствола працює з командиром відділення. З командиром відділення прокладає рукавну лінію і працює підствольщиком. Під час подачі двох ручних стволів прокладає рукавну лінію і працює із стволом

3

Водій

Автомобіль (двигун, насос, ходова частина, кузов), інструмент водія, автомобільний вогнегасник, переносна низьковольтна електролампа, аптечка, автомобільна радіостанція, противідкатні упори, наявність пально-мастильних матеріалів

Сідає в автомобіль, заводить двигун, за розпорядженням командира відділення виїжджає з гаража

Вибирає безпечне місце для встановлення автомобіля, відкриває балони із стисненим повітрям та подає його до бочки для зрихлення порошку; працює, взаємодіючи із ствольщиком, забезпечуючи подачу порошка в рукавні лінії або лафетний ствол

IX. Табель оперативного розрахунку особового складу відділення на автомобілі повітряно-пінного гасіння (АППГ)

1

Старший пожежний-рятувальник

Напірно-всмоктуючі та напірні рукави, перехідні головки, розгалуження, ГПС-600, ГПС-2000, гребінки на магістральну лінію та на автодрабину, перехідники пінні для подачі піноутворювача в АЦ

Одягає спеціальний одяг, отримує дорожній лист, відкриває ворота гаража, оголошує місце виклику та дає розпорядження на виїзд

Прокладає рукавні лінії до АЦ, слідкує за їх роботою, допомагає встановлювати гребінки, працює з ГПС-600 та підствольником

2

Водій

Автомобіль (двигун, насос, ходова частина, кузов), інструмент водія, автомобільний вогнегасник, переносна низьковольтна електролампа, аптечка, автомобільна радіостанція, противідкатні упори, наявність пально-мастильних матеріалів

Сідає в автомобіль, заводить двигун, за розпорядженням старшого пожежного виїжджає з гаража

Вибирає безпечне місце для встановлення автомобіля, уключає насос, слідкує за його роботою, допомагає прокладати рукавні лінії

X. Табель оперативного розрахунку особового складу відділення на спеціальний автомобіль газодимозахисної служби (АГДЗС)

1

Командир відділення

Апарати, маски, компресор та інше обладнання

Одягає спеціальний одяг, отримує дорожній лист, оголошує місце виклику та дає розпорядження водію на виїзд

Доповідає про прибуття КГП. Керує роботою відділення щодо заміни апаратів, веде облікову документацію. За розпорядженням КГП організовує КПП

2

Старший майстер (майстер) ГДЗС

ЗІЗОД, маски, переносні радіостанції

Одягає спеціальний одяг, відкриває ворота гаража, сідає в кабіну автомобіля

Виконує роботу із заміни та заправки повітрям апаратів, перевіряє їх стан. Разом із командиром відділення розгортає КПП та організовує зв’язок із постовими постів безпеки

3

Водій

Автомобіль (двигун, насос, ходова частина, кузов), інструмент водія, автомобільний вогнегасник, переносна низьковольтна електролампа, аптечка, автомобільна радіостанція, противідкатні упори, наявність пально-мастильних матеріалів

Сідає в автомобіль, заводить двигун та за розпорядженням командира відділення виїжджає з гаража

Установлює автомобіль у робоче положення. Допомагає проводити заміну апаратів. Слідкує за збереженням майна та обладнання автомобіля

XI. Табель оперативного розрахунку на автомобілі першої допомоги (АПД)

1

Командир відділення

Болгарка, комплект гідравлічного рятувального обладнання, відбійний молоток, електро(бензо)пила, діелектричні ножиці, боти і ковдра, ЗІЗОД, електричний подовжувач на 20-40 м, ліхтар індивідуальний

Одягає спеціальний одяг і спорядження, одержує дорожній лист, стежить за посадкою особового складу, оголошує місце виклику та дає розпорядження на виїзд

Керує роботою рятівника та водія. Відповідно до ситуації працює з інструментом для різання електродротів, електро(бензо)пилкою, болгаркою, відбійним молотком, комплектом гідравлічного рятівного обладнання, працює із стволом СВД-40. Може залучатися до складу ланки ГДЗС

2

Пожежний-рятувальник

Драбина-палиця,

пожежна колонка, ІРАР, ключ для відкривання пожежного гідранта, лом пожежний, пожежна рятувальна мотузка, косинка з рятівним поясом, медичні ноші, ЗІЗОД

Одягає спеціальний одяг і спорядження; відчиняє ворота гаража, сідає в АПД

Разом із командиром відділення виконує роботи з рятування людей, розбирання конструкцій. Разом із водієм установлює АПД на ПГ, установлює драбину, прокладає подовжувачі від електростанції до електроінструмента. Підносить ноші, рятівні мотузки, рятівні круг та жилет. Під час гасіння пожежі працює з пожежним стволом чи вогнегасниками. Допомагає командиру відділення під час роботи з електро- та гідравлічним інструментом. Може залучатися до складу ланки ГДЗС

3

Водій

Автомобіль (двигун, насос, ходова частина, кузов), електростанція, інструмент водія, автомобільний вогнегасник, переносна низьковольтна електролампа, аптечка, автомобільна радіостанція, противідкатні упори, наявність пально-мастильних матеріалів

Сідає в автомобіль, заводить двигун, за розпорядженням командира відділення виїжджає з гаража

Установлює за допомогою пожежного-рятувальника АПД на ПГ, працює з насосом. Відповідно до ситуації працює з електростанцією, надає першу невідкладну домедичну допомогу, допомагає командиру відділення привести до працездатного стану електричне та гідравлічне обладнання

XII. Табель оперативного розрахунку особового складу відділення на пожежно-рятувальному катері (пожежно-рятувальному плавзасобі, спеціальному пожежно-рятувальному судні)

1

Командир відділення

Групові ліхтарі, аварійно-рятувальні засоби, пожежно-технічне оснащення та засоби пожежогасіння, ЗІЗОД

Контролює здійснення швартових операцій, одягає спеціальний одяг та спорядження

Дає розпорядження відділенню, на чолі ланки ГДЗС іде в розвідку, керує роботою відділення щодо рятування людей, гасіння пожежі

2

Пожежний-рятувальник № 1

Усі пожежні стволи та рукава, рукавні затримки,

рятувальна мотузка, ломи, багри, пили, сокири, ЗІЗОД

Займає місце біля кормового кнехта, за розпорядженням віддає кормовий швартовий, одягає спеціальний одяг та спорядження

Прокладає робочу лінію, працює із стволом.

Виконує роботи з розбирання конструкцій та рятування людей. У складі ланки ГДЗС бере участь у розвідці осередку пожежі

3

Пожежний-рятувальник № 2

Комплект для різання дротів, діелектричні засоби, гідроелеватори, з’єднувальні головки, відра, лопати, розгалуження, ЗІЗОД

Займає місце біля носового кнехта, за розпорядженням віддає носовий швартовий, одягає спеціальний одяг та спорядження

Прокладає магістральну лінію, установлює розгалуження, евакуює людей та майно, працює шанцевим інструментом, працює із стволом чи підствольником пожежного-рятувальника № 1. У складі ланки ГДЗС бере участь у розвідці осередку пожежі

4

Механік

Сигнальні вогні, рульові машин, радіостанція, контрольно-вимірювальний прилад, реверс-редуктор, інші інструменти та судновий журнал

Здійснює запуск ходових двигунів, умикає головний розподільчий щит

Здійснює контроль за роботою двигунів та ходових систем, забезпечує безперебійну роботу пожежних насосів, готовність до дій з боротьби за живучість судна, під час швартування судна слідкує за швартовими кінцями, контролює магістральні лінії на судні

5

Старший моторист

Двигуни, компресори, наявність пально-мастильних матеріалів, тиск повітря в балонах, чистота машинного відділення

Відключає електроживлення, віддає швартові кінці від дебаркадера

Підтримує радіозв’язок із взаємодіючим кораблем

XIII. Табель оперативного розрахунку особового складу відділення на автомобілі газо-водяного гасіння (АГВГ)

1

Командир відділення - водій

Автомобіль (двигун, насос, ходова частина, кузов), силова установка, інструмент водія, автомобільний вогнегасник, переносна низьковольтна електролампа, аптечка, автомобільна радіостанція, противідкатні упори, наявність пально-мастильних матеріалів

Одержує дорожній лист, оголошує місце виклику та слідує до місця виклику

Одягає захисний костюм. Ставить автомобіль у вказаному КГП місці. Фіксує автомобіль на стоянкових гальмах. За розпорядженням КГП запускає турбореактивну установку, дистанційно керує та подає на гасіння газоводяну суміш, стежить за показаннями приладів

2

Старший пожежний-рятувальник

Пожежні рукави, головки перехідні, шанцевий інструмент

Одягає спеціальний одяг, відкриває ворота, сідає в кабіну автомобіля

Одягає теплозахисний костюм. Відкріплює необхідне ПТО, з’єднує необхідні рукавні лінії, допомагає їх переміщувати, стежить за їх станом


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 16.11.2021 — 2021 р., № 87, стор. 63, стаття 5595, код акта 108090/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 07.03.2022 № 175 "Про затвердження Порядку отримання вогнепальної зброї і боєприпасів цивільними особами, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав". МВС України. 2022 рікк
 2. Наказ МВС України від 01.03.2022 № 170 "Про особливості видачі громадянам України дозволу на придбання, зберігання та носіння мисливської зброї та набоїв до неї під час дії воєнного стану". МВС України. 2022 рікк
 3. Наказ МВС України від 10.01.2022 № 2 "Про затвердження Положення про функціональну підсистему «Єдиний реєстр зброї» єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ". МВС України. 2022 рікк
 4. Наказ МВС України від 06.01.2022 № 1 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 12 жовтня 2009 року № 436". МВС України. 2022 рікк
 5. Наказ МВС України від 25.02.2022 № 168 "Про внесення зміни до Інструкції з придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання зброї, боєприпасів закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2022 рікк
 6. Наказ МВС України від 31.01.2022 № 64 "Про затвердження Змін до Правил етичної поведінки працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління". МВС України. 2022 рікк
 7. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 12. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 13. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 14. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 15. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 16. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 17. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 18. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 19. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 96 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 20. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 93 "Про внесення змін до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -