<<
>>

Наказ МВС України від 19.09.2014  № 459/977 "Про затвердження Порядку взаємодії та обміну інформацією між Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті та Державною автомобільною інспекцією Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2014

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.09.2014  № 459/977


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 жовтня 2014 р.
за № 1230/26007

Про затвердження Порядку взаємодії та обміну інформацією між Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті та Державною автомобільною інспекцією Міністерства внутрішніх справ України

Відповідно до статті 16-2 Закону України «Про транспорт», статті 6 Закону України «Про автомобільний транспорт», статей 52, 52-1 Закону України «Про дорожній рух», статті 7 Закону України «Про міліцію», з метою підвищення ефективності державного контролю у сфері забезпечення безпеки руху, формування об’єктивної та повної державної статистики про кількість дорожньо-транспортних пригод НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії та обміну інформацією між Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті та Державною автомобільною інспекцією Міністерства внутрішніх справ України, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства внутрішніх справ України від 10 січня 2006 року № 1/6 «Про забезпечення безпеки пасажирських перевезень», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 січня 2006 року за № 48/11922, та від 19 жовтня 2010 року № 765/504 «Про внесення змін до наказу Мінтрансзв’язку, МВС від 10.01.2006 № 1/6», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1008/18303.

3.

Державній інспекції України з безпеки на наземному транспорті забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра інфраструктури України - керівника апарату Корнієнка В.В. та заступника Міністра внутрішніх справ України Ярового С.А.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр інфраструктури
України


М.Ю. Бурбак

Міністр внутрішніх справ
України


А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної інспекції України
з безпеки на наземному транспорті

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництваВ.М. ЧерненкоМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України,
Міністерства внутрішніх
справ України
19.09.2014  № 459/977


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 жовтня 2014 р.
за № 1230/26007

ПОРЯДОК
взаємодії та обміну інформацією між Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті та Державною автомобільною інспекцією Міністерства внутрішніх справ України

І. Загальні положення

1. Цим Порядком передбачено механізм взаємодії та обміну інформацією про дорожньо-транспортні пригоди на автомобільному і міському електричному транспорті (далі - ДТП) між Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті та Державною автомобільною інспекцією Міністерства внутрішніх справ України.

2. Цей Порядок розроблений відповідно до вимог Законів України «Про транспорт», «Про автомобільний транспорт», «Про дорожній рух», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про міліцію», Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2014 року № 299, Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 341, Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306, Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2006 року № 1567, Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 року № 538, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 грудня 2005 року № 1242 «Про затвердження картки обліку дорожньо-транспортних пригод та Інструкції щодо її заповнення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 березня 2006 року за № 267/12141 (із змінами).

3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

органи взаємодії - Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті та її територіальні органи, Державна автомобільна інспекція Міністерства внутрішніх справ України;

чергова частина - чергові частини Управління (Відділу) Державтоінспекції Головного управління Міністерства внутрішніх справ України (далі - У(В) ДАІ ГУМВС), Управління (Відділу) Міністерства внутрішніх справ України в адміністративно-територіальних одиницях (далі - УМВС), які отримують інформацію про ДТП та забезпечують її надходження до відповідного територіального органу Укртрансінспекції.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про автомобільний транспорт».

ІІ. Основні напрями взаємодії та проведення спільних заходів

1. Територіальний орган Укртрансінспекції зобов’язаний письмово повідомити відповідний підрозділ У(В) ДАІ ГУМВС, УМВС у разі виявлення ним при здійсненні заходів державного контролю порушень, віднесених до компетенції Державтоінспекції, для подальшого вжиття заходів реагування.

2. Підрозділ У(В) ДАІ ГУМВС, УМВС зобов’язаний письмово повідомити відповідний територіальний орган Укртрансінспекції про виявлені під час державного контролю у сфері безпеки дорожнього руху випадки порушень законодавства, реагування на які віднесені до компетенції Укртрансінспекції, для подальшого вжиття заходів реагування.

3. Відповідно до пунктів 1, 2 цього розділу органи взаємодії щомісяця до 10 числа письмово інформують один одного про вжиті заходи реагування.

4. Для проведення відповідно до законодавства спільних заходів органами взаємодії складається графік проведення спільних заходів (далі - Графік), форма якого наведена у додатку до цього Порядку.

5. Графік складається за пропозицією одного з органів взаємодії щокварталу до 15 числа місяця, що передує звітному кварталу, та погоджується іншим органом взаємодії.

6. При проведенні спільних заходів органи взаємодії діють у межах повноважень, визначених законодавством України.

7. Органи взаємодії забезпечують належне виконання Графіка.

8. Результати проведення відповідно до законодавства спільного заходу оформлюються у вигляді звіту, що складається у довільній формі у двох примірниках.

ІІІ. Обмін інформацією про ДТП

1. Органи взаємодії з метою ефективного забезпечення здійснення обміну інформацією про ДТП надають один одному свої контактні номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти, оперативно інформують про їх зміну.

2. Обміну підлягає інформація про ДТП незалежно від тяжкості і наслідків, що стались з транспортними засобами загального та спеціалізованого призначення.

3. Попереднє інформування територіального органу Укртрансінспекції про ДТП здійснюється старшим інспектором-черговим чергової частини протягом однієї години з часу надходження такої інформації відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 22 жовтня 2012 року № 940 «Про організацію реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 січня 2013 року за № 54/22586 (із змінами). Попереднє інформування здійснюється у телефонному режимі та включає відомості, що наявні в черговій частині (час, місце, обставини, наслідки тощо).

4. Упродовж шести годин з моменту надходження інформації про ДТП чергова частина факсом або електронною поштою надає розширену письмову інформацію про ДТП із зазначенням часу, місця, транспортних засобів учасників ДТП, кількості потерпілих, обставин ДТП та за наявності інші, в тому числі фотографічні, матеріали.

5. Територіальний орган Укртрансінспекції упродовж години після отримання первинної (у телефонному режимі) інформації про ДТП надає черговій частині У (В) ДАІ ГУМВС, УМВС у телефонному режимі інформацію про наявність ліцензій в учасників ДТП, а впродовж дванадцяти годин - письмову інформацію (довідку), що включає дані про ліцензію та ліцензійні картки.

6. У разі встановлення додаткових обставин ДТП інформація повинна уточнюватись органами взаємодії протягом трьох діб з моменту її виявлення.

7. На письмове звернення територіального органу Укртрансінспекції посадова особа У (В) ДАІ ГУМВС протягом 10 днів надає запитувану інформацію про ДТП, що стались у період з першого по останній календарний день місяця.

8. Інформація про ДТП використовується для ведення Укртрансінспекцією відомчої звітності.

Директор
Департаменту безпеки


М.М. Горбаха

Начальник Департаменту ДАІ
МВС України


А.П. Сіренко
Додаток
до Порядку взаємодії та обміну
інформацією
між Державною інспекцією України
з безпеки на наземному транспорті
та Державною автомобільною інспекцією
Міністерства внутрішніх справ України
(пункт 4 розділу ІІ)

ГРАФІК
проведення спільних заходів


Документи та файли

Сигнальний документ — f433091n50.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 04.11.2014 — 2014 р., № 86, стор. 44, стаття 2442, код акта 74420/2014

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -