<<
>>

Наказ МВС України від 19.09.2018 № 292/770 "Про затвердження Порядку надання Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відомостей із персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2018

Документ актуальний на 17.03.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.09.2018  № 292/770


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 жовтня 2018 р.
за № 1168/32620

Про затвердження Порядку надання Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відомостей із персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України
з питань виявлення, розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних та інших злочинів
№ 438/802 від 25.09.2019}

Відповідно до пунктів 2, 6 частини першої статті 10, пункту 2 частини другої статті 11 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», підпунктів 17, 18 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878 (зі змінами), з метою забезпечення інформаційної взаємодії Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та Міністерства внутрішніх справ України НАКАЗУЄМО:

1.

Затвердити Порядок надання Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відомостей із персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України, що додається.

2. Управлінню виявлення та розшуку активів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (Пронін Ф.), забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

Голова Національного
агентства України з питань
виявлення, розшуку
та управління активами,
одержаними від корупційних
та інших злочинів


А. Янчук

Міністр внутрішніх
справ України


А. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини

Голова Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
Л. Денісова


Л.О. Євдоченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного
агентства України з питань
виявлення, розшуку
та управління активами
одержаними  від корупційних
та інших злочинів,
Міністерства внутрішніх
справ України
19 вересня 2018 року № 292/770


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 жовтня 2018 р.
за № 1168/32620

ПОРЯДОК
надання Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відомостей із персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України

1. Цей Порядок установлює процедуру надання Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відомостей із персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України (далі - персонально-довідковий облік).

2. Для роботи з відомостями персонально-довідкового обліку в АРМА організовуються підключені до мережі автоматизовані робочі місця.

3. Надання АРМА відомостей із персонально-довідкового обліку здійснюється відповідно до запитів, надісланих до МВС в електронній формі за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення з дотриманням вимог законодавства щодо захисту інформації.

4. Право на надсилання запитів до персонально-довідкового обліку та отримання відповіді на них мають уповноважені особи АРМА, визначені відповідно до статті 11 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - уповноважені особи), у зв’язку із здійсненням своїх повноважень та з урахуванням обмежень, установлених законом.

Використання відомостей із персонально-довідкового обліку здійснюється уповноваженими особами виключно для виконання АРМА завдань, визначених законодавством України, із дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних та забезпечення таємниці, що охороняється законом.

5. Доступ уповноважених осіб до спеціалізованого програмного забезпечення персонально-довідкового обліку здійснюється на підставі отриманого МВС листа, підписаного Головою АРМА чи особою, яка виконує його обов’язки, в якому зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, посада, службовий телефон, службова електронна адреса уповноваженої особи та до якого додається(ються) належно засвідчена(і) копія(ї) наказу(ів) про визначення уповноваженої особи (уповноважених осіб).

6. Уповноважена особа з робочого місця віддаленого доступу до єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі МВС за допомогою засобів спеціалізованого програмного забезпечення формує запит після проходження процедур ідентифікації, автентифікації та авторизації з використанням кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання (далі - кваліфікований електронний підпис) такої особи.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів № 438/802 від 25.09.2019}

Запити, надіслані без використання спеціалізованого програмного забезпечення, заборонено приймати до розгляду.

7. Запит має містити таку інформацію:

прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, дата та місце її народження (за наявності), що дає змогу ідентифікувати її в персонально-довідковому обліку (установчі дані);

прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи;

підстави запиту.

Запит формується окремо на кожну особу, яка перевіряється за персонально-довідковим обліком.

8. Запити про надання відомостей із персонально-довідкового обліку реєструються автоматично в електронному журналі із зазначенням дати, часу запиту, назви установи та уповноваженої особи, що подала запит. Кожному запиту автоматично присвоюється номер.

9. У разі виявлення помилки в установчих даних уповноважена особа має право надіслати до МВС повторний запит з уточненими даними.

10. Контроль за доступом до спеціалізованого програмного забезпечення персонально-довідкового обліку та його використанням здійснюється МВС із фіксуванням та збереженням за допомогою програмних засобів відомостей про уповноважену особу, яка здійснила запит, дату, час та підстави запиту.

11. Працівник персонально-довідкового обліку, який опрацьовує запит, відповідає за достовірність інформації, наданої на запит уповноваженої особи, та може за потреби здійснювати зворотний запит до уповноваженої особи з метою уточнення даних про особу.

12. Відомості, що містяться в персонально-довідковому обліку, надаються АРМА в електронному вигляді у формі довідки, в якій зазначаються відомості про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, що засвідчується спеціально призначеним для таких цілей кваліфікованим електронним підписом.

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів № 438/802 від 25.09.2019}

13. Якщо під час роботи із запитом посадовими особами МВС установлено, що фізична особа, яка перевіряється за персонально-довідковим обліком, перебуває в розшуку, про це інформується безпосередньо Департамент карного розшуку Національної поліції України з одночасним наданням інформації до АРМА.

14. У разі виявлення порушень вимог цього Порядку МВС тимчасово відключає АРМА доступ до персонально-довідкового обліку та одночасно інформує про причини відключення.

АРМА невідкладно вживає всіх необхідних заходів з метою усунення причин порушення вимог цього Порядку, про що інформує МВС для оперативного надання доступу до персонально-довідкового обліку.

15. У разі виявлення факту несанкціонованого доступу до внутрішньої мережі АРМА АРМА має право призупинити доступ до своєї інформаційної системи з подальшим інформуванням МВС шляхом надсилання листа до Департаменту інформатизації МВС не пізніше наступного робочого дня після виявлення такого доступу.

16. У разі відсутності доступу до спеціалізованого програмного забезпечення, яке використовується для обміну інформацією, МВС невідкладно вживає заходів з поновлення доступу АРМА до нього.

17. Доступ уповноваженої особи до спеціалізованого програмного забезпечення персонально-довідкового обліку припиняється в разі припинення повноважень уповноваженої особи АРМА на підставі отриманого МВС листа, підписаного Головою АРМА або особою, що виконує його повноваження, в якому має бути зазначено дату припинення доступу. Лист надсилається до Департаменту інформатизації МВС не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття відповідного наказу.

Начальник Управління
виявлення та розшуку
активів Національного
агентства України з питань
виявлення, розшуку
та управління активами,
одержаними від корупційних
та інших злочинів
Ф. Пронін

Директор Департаменту
інформатизації Міністерства
внутрішніх справ УкраїниІ. Бондаренко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 09.11.2018 — 2018 р., № 86, стор. 121, стаття 2859, код акта 92003/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -