<<
>>

Наказ МВС України від 19.10.2016 № 1091 "Про затвердження Умов, диференційованих показників, розмірів преміювання та виплати матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном". МВС України. 2016

Документ актуальний на 17.12.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.10.2016  № 1091


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 листопада 2016 р.
за № 1506/29636

Про затвердження Умов, диференційованих показників, розмірів преміювання та виплати матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
№ 530 від 26.06.2019}

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств», Типового положення про виплату матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств та об’єднань державних підприємств, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 25 листопада 2005 року № 390/851/457, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2005 року за № 1563/11843, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Умови, диференційовані показники і розміри преміювання керівників державних підприємств сфери управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

2) Умови, диференційовані показники і розміри виплати матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств сфери управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

2.

Установити, що в разі:

наявності заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у відповідному квартальному або річному звітному періоді розмір премії за такий період буде становити не більше 20 відсотків максимально дозволеного розміру премії;

збільшення розміру заборгованості підприємства з виплати заробітної плати в поточному квартальному або річному звітному періоді порівняно з попереднім аналогічним звітним періодом премія за такий поточний звітний період не нараховується;

погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, порушення трудової дисципліни премія зменшується або не нараховується в тому звітному періоді, коли виявлено відповідне порушення;

незатвердження (непогодження) в установленому законодавством порядку річного фінансового плану винагорода (премія) не нараховується.

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 530 від 26.06.2019}

3. Премія керівникам підприємств Державної служби України з надзвичайних ситуацій виплачується за рахунок коштів, отриманих від здійснення господарської діяльності.

4. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій Чечоткіна М.О.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Міністра
соціальної політики України
О. Мірошниченко


О. Крентовська


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
19.10.2016 № 1091


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 листопада 2016 р.
за № 1506/29636

УМОВИ,
диференційовані показники і розміри преміювання керівників державних підприємств сфери управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Диференційовані показники преміювання за квартал (рік)

Розмір преміювання керівника підприємства

Умови преміювання керівника підприємства

1

2

3

1. Відсутність, наявність або зменшення заборгованості із виплати заробітної плати:
відсутність заборгованості - 2 бали;
зменшення заборгованості - 1 бал;
наявність заборгованості - 0 балів

За підсумками роботи за квартал:
7-8 балів - до трьох місячних посадових окладів;
5-6 балів - до двох місячних посадових окладів;
3-4 бали - до одного місячного посадового окладу;
до 2 балів - премія не нараховується.
За підсумками роботи за рік:
28-32 бали - до двадцяти чотирьох місячних посадових окладів;
20-24 бали - до шістнадцяти місячних посадових окладів;
12-16 балів - до восьми місячних посадових окладів;
до 8 балів - премія не нараховується.
Максимальна кількість балів, що може бути нарахована:
за результатами річного звіту - 32;
за результатами квартального звіту - 8

Преміювання керівників державних підприємств ДСНС здійснюється щокварталу або щороку за умов:
відсутності (або зменшення) заборгованості із виплати заробітної плати;
своєчасності з нарахування (утримання) та сплати (перерахування) до бюджету податків і зборів;
збільшення середньомісячної заробітної плати штатних працівників;
виконання планового показника чистого прибутку;
виконання показників основної діяльності (визначаються відповідно до завдань, передбачених для виконання підприємством на квартал (рік)).
Премія керівникам підприємств установлюється наказом керівника органу управління майном у місяці, наступному за звітним, та виплачується не пізніше строку, установленого для виплати заробітної плати за другу половину такого місяця (не пізніше останнього робочого дня четвертого кварталу).

2. Своєчасність з нарахування (утримання) та сплати (перерахування) до бюджету податків і зборів:
своєчасне нарахування (утримання) та сплата (перерахування) до бюджету податків і зборів - 1 бал;
заборгованість або несвоєчасне нарахування (утримання) та сплата (перерахування) до бюджету податків і зборів - 0 балів

3.Збільшення (зменшення) середньомісячної заробітної плати штатних працівників:
збільшення середньомісячної заробітної плати - 2 бали;
середньомісячну заробітну плату залишено на рівні попереднього звітного періоду - 1 бал;
зменшення середньомісячної заробітної плати - 0 балів

4. Чистий прибуток (збиток):
100 відсотків виконання - 1 бал;
менше ніж 100 відсотків виконання - 0 балів

5. Виконання показників основної діяльності підприємства:
70-100 відсотків виконання показників основної діяльності - 2 бали;
40-69 відсотків виконання показників основної діяльності - 1 бал;
менше ніж 40 відсотків виконання показників основної діяльності - 0 балів

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС

В.Є. Боднар


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 09.12.2016 — 2016 р., № 95, стор. 68, стаття 3109, код акта 83997/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 17. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 17.01.2019 № 22 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, та інших форм розпорядчих документів". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -