<<
>>

Наказ МВС України від 19.11.2003 N 1390 "Про затвердження Положення про спеціальний підрозділ судової міліції "Грифон""(втратив чинність). МВС України. 2003

Документ актуальний на 23.08.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

19.11.2003 N 1390

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 грудня 2003 р.

за N 1139/8460

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

внутрішніх справ

N 585 ( z0947-17 ) від 11.07.2017 }

Про затвердження Положення

про спеціальний підрозділ судової міліції "Грифон"

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

внутрішніх справ

N 1339 ( z1460-04 ) від 10.11.2004

N 160 ( z0545-07 ) від 21.05.2007

N 233 ( z0523-08 ) від 26.05.2008

N 321 ( z0652-08 ) від 02.07.2008 }

З метою приведення відомчих нормативно-правових актів у

відповідність до положень абзацу сьомого частини першої статті 7,

пункту 28 частини першої статті 10 Закону України "Про міліцію"

( 565-12 ), частини першої статті 133 Закону України "Про

судоустрій України" ( 3018-14 ), інших законодавчих актів та

вдосконалення службової діяльності Н А К А З У Ю:

1. Реорганізувати спеціальні підрозділи міліції для

забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів,

осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх

сімей та близьких родичів і для охорони установ судових експертиз

головних управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, місті

Києві та Київській області, управлінь МВС України в областях та

місті Севастополі в спеціальні підрозділи судової міліції

"Грифон".

2. Затвердити:

2.1. Положення про спеціальний підрозділ судової міліції

"Грифон" (додається).

2.2. Типові штати спеціальних підрозділів судової міліції

Грифон" (додаток 1).

2.3. Нарукавний знак спеціальних підрозділів судової міліції

"Грифон" (додаток 2).

3. ДРП (Курко М.Н.), ДФРЕ (Бабенко А.А.), ДАСМ (Савченко

О.І.) МВС України в місячний строк, у встановленому порядку внести

відповідні зміни до нормативно-правових актів МВС, що

регламентують організаційно-штатну структуру органів внутрішніх

справ, граничні спеціальні звання за посадами та посадові оклади.

4. ДАСМ (Савченко О.І.), ДРП (Курко М.Н.) МВС України

протягом першого кварталу 2004 року розробити та погодити з іншими

центральними органами виконавчої влади Інструкцію про державний

захист суддів і працівників правоохоронних органів та забезпечення

безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві,

супроводження їх при здійсненні заходів особистої охорони та про

охорону приміщень судових установ.

5. ДІТ (Єрмоленко В.М.), ДДГІРФО (Радутний С.І.), ДАСМ

(Савченко О.І.), ДДАІ (Каракай С.В.) МВС України у двомісячний

термін з часу державної реєстрації наказу в Міністерстві юстиції

України розробити та подати на затвердження правила тимчасової або

постійної заборони видачі відомостей про осіб, узятих під захист,

та працівників спецпідрозділів судової міліції "Грифон", на яких

покладено завдання із забезпечення заходів безпеки.

6. Начальникам ГУМВС України в Автономній Республіці Крим,

м. Києві та Київській області, УМВС України в областях та

м. Севастополі у двотижневий термін після внесення змін,

передбачених пунктом 3 наказу, затвердити в установленому порядку

штати спецпідрозділів судової міліції у відповідності до Типових

штатів.

7. Скасувати наказ МВС України від 23.07.1997 N 467

( z0341-97 ) (зареєстрований у Міністерстві юстиції України

26.08.1997 за N 341/2145) із змінами до зазначеного наказу,

унесеними наказом МВС України від 26.02.1998 N 130 ( z0328-98 )

(зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.05.1998 за

N 328/2768); накази МВС України від 06.05.1999 N 360 ( z0331-99 )

(зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.05.1999 за

N 331/3624) та від 05.05.1999 N 365.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Міністра внутрішніх справ України - начальника міліції громадської

безпеки генерал-майора міліції Присяжнюка А.Й.

Міністр

генерал-лейтенант міліції М.В.Білоконь

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

19.11.2003 N 1390

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 грудня 2003 р.

за N 1139/8460

ПОЛОЖЕННЯ

про спеціальний підрозділ судової міліції "Грифон" *

---------------- * Далі - Положення.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Спеціальний підрозділ судової міліції "Грифон" (далі -

спецпідрозділ) належить до структури міліції громадської безпеки

та створюється в головних управліннях МВС України в Автономній

Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управліннях МВС

України в областях та місті Севастополі (далі - ГУМВС, УМВС)

відповідно до типових штатів, затверджених МВС України.

1.2. Спецпідрозділ створюється як самостійний структурний

підрозділ ГУМВС, УМВС та підпорядковується безпосередньо

заступнику начальника ГУМВС, УМВС - начальнику міліції громадської

безпеки. Загальне керівництво оперативно-розшуковою діяльністю

спецпідрозділу, її організаційне та методичне забезпечення

здійснює заступник начальника ГУМВС, УМВС - начальник кримінальної

міліції.

1.3. У своїй діяльності спецпідрозділ керується Конституцією

України ( 254к/96-ВР ), законами України "Про міліцію" ( 565-12 ),

"Про статус суддів" ( 2862-12 ), "Про державний захист працівників

суду і правоохоронних органів" ( 3781-12 ), "Про забезпечення

безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві"

( 3782-12 ), "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ),

"Про судоустрій України" ( 3018-14 ), іншими законами України,

нормативним актами Верховної Ради України, актами Президента

України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами

МВС України та цим Положенням.

1.4. Спецпідрозділ виконує покладені на нього завдання в

тісній взаємодії з іншими структурними підрозділами територіальних

органів внутрішніх справ, спецпідрозділами Служби безпеки України,

іншими правоохоронними органами.

1.5. Робота особового складу спецпідрозділу в понаднормовий

робочий час, вихідні та святкові дні оплачується згідно із

законодавством України.

1.6. Секретне діловодство і заходи щодо дотримання режиму

секретності здійснюються спецпідрозділом відповідно до Закону

України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ) та нормативно-правових

актів МВС України.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СПЕЦПІДРОЗДІЛУ

Під час виконання покладених на них завдань працівники

спецпідрозділу здійснюють:

2.1. Забезпечення згідно з чинним законодавством виконання

Правил пропуску осіб до приміщень судів та на їх територію

транспортних засобів, затверджених спільним наказом Державної

судової адміністрації України та МВС України від 12.09.2005

N 102/765 ( z1322-05 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції

України 02.11.2005 за N 1322/11602, підтримання порядку в суді,

припинення проявів неповаги до суду, охорони приміщень суду,

виконання функцій щодо державного захисту суддів, працівників

суду, забезпечення безпеки учасників судового процесу, а також

працівників Антимонопольного комітету України та уповноважених

осіб Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України

при виконанні ними службових повноважень. { Пункт 2.1 в редакції

Наказу Міністерства внутрішніх справ N 160 ( z0545-07 ) від

21.05.2007 }

2.2. Забезпечення заходів безпеки при розгляді судових справ

у всіх інстанціях, працівників правоохоронних органів, інших

органів, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції,

членів їх сімей і близьких родичів.

2.3. Уживають необхідні заходи для забезпечення безпеки

судді, членів його сім'ї, збереження їх майна, якщо від судді

надійде відповідна заява.

2.4. Уживають необхідні заходи для забезпечення безпеки при

надходженні заяви учасника кримінального судочинства, члена його

сім'ї або близького родича, звернення керівника відповідного

Державного органу.

2.5. Забезпечення охорони приміщень і територій установ

судових експертиз Міністерства юстиції України і Міністерства

охорони здоров'я України, а також режиму утримання осіб, які

перебувають під вартою і направлені на судово-психіатричну

експертизу.

2.6. Здійснювати оперативно-розшукову діяльність з метою

отримання оперативної та іншої інформації про наявність загрози

життю, здоров'ю, житлу і майну зазначених осіб.

2.7. Вивчення рішень (постанов) про застосування спеціальних

заходів безпеки осіб, узятих під захист, а також інших матеріалів,

які зумовили прийняття такого рішення, а також розробку

план-розрахунку ГУМВС, УМВС на здійснення спеціальних заходів

безпеки та підготовку клопотання перед відповідними органами про

їх скасування.

2.8. Обмін інформацією із зацікавленими органами та

підрозділами внутрішніх справ, іншими органами виконавчої влади з

питань забезпечення безпеки осіб, відносно яких здійснюються

заходи особистої безпеки.

3. ОСОБОВИЙ СКЛАД СПЕЦІАЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ

СУДОВОЇ МІЛІЦІЇ "ГРИФОН"

3.1. Особовий склад спецпідрозділу комплектується з числа

найбільш професійно підготовлених працівників міліції, які мають

необхідний рівень бойової і фізичної підготовки та особами, що

пройшли дійсну строкову військову службу в підрозділах внутрішніх

військ МВС України, Міністерства оборони України, Служби безпеки

України та Державної прикордонної служби України, з часу

звільнення яких у запас минуло не більше одного року.

3.2. На посади середнього начальницького складу

спецпідрозділу призначаються особи, які мають неповну вищу освіту.

На посади старшого начальницького складу призначаються особи, які

мають вищу освіту, як правило, юридичну.

3.3. Командир спецпідрозділу призначається на посаду та

звільняється з посади наказом начальника ГУМВС, УМВС за

погодженням з МВС України.

3.4. Виконання службових обов'язків особовий склад

спецпідрозділу здійснює в повсякденній або спеціальній формі

одягу, екіпірованій знаками розрізнення та символікою

спецпідрозділу судової міліції "Грифон", яка є єдиною для всіх

регіонів України. В окремих випадках службові обов'язки можуть

здійснюватися в цивільному одязі, визначеному командиром

спецпідрозділу.

3.5. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації

рядового і начальницького складу спеціального підрозділу

здійснюються в навчальних закладах системи МВС України.

4. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА КОМАНДИРА СПЕЦПІДРОЗДІЛУ

СУДОВОЇ МІЛІЦІЇ "ГРИФОН"

4.1. Командир спецпідрозділу є прямим начальником

підпорядкованого особового складу і відповідає за організацію

оперативно-службової діяльності підрозділу, забезпечення його

постійної готовності до виконання покладених завдань, а також за

використання за призначенням сил і засобів, збереження озброєння,

боєприпасів, автотранспорту, іншої техніки та спеціальних засобів,

фінансово-господарську діяльність, комплектування спецпідрозділу і

проведення виховної роботи з підлеглими.

4.2. Командир спецпідрозділу зобов'язаний: - всебічно знати дійсний стан справ у спецпідрозділі і

вживати заходів до вивчення та впровадження у його діяльність

досягнень науково-технічного прогресу, передових форм і методів

роботи, сприяти підвищенню ефективності діяльності особового

складу; - знати стан оперативної ситуації на території регіону,

вносити керівництву ГУМВС, УМВС пропозиції щодо найбільш

ефективного застосування підпорядкованих сил і засобів; - дбати про безпечні умови служби підлеглих, здійснювати

контроль за дотриманням ними необхідних заходів безпеки під час

поводження з табельною зброєю, спеціальними засобами, технікою; - організовувати проведення й особисто брати участь в

інструктажах нарядів міліції, здійсненні контролю за несенням

служби підлеглими; - у встановленому порядку організовувати роботу щодо добору,

розстановки, виховання та атестування особового складу

спецпідрозділу, знати ділові й моральні якості підлеглих, уживати

заходів до підвищення їх професійного рівня, недопущення порушень

законності, надзвичайних подій серед особового складу; - удосконалювати бойову підготовку працівників

спецпідрозділу, брати безпосередню участь у проведенні занять; - забезпечувати постійну готовність особового складу до дій у

разі ускладнення обстановки, у тому числі під час відбиття

збройного чи іншого нападу, прищеплювати йому професійні навички

володіння зброєю, спеціальними засобами та психологічну готовність

упевнено діяти в умовах ускладнення обстановки; - здійснювати тісну взаємодію з керівниками оперативних служб

органів внутрішніх справ, працівниками правоохоронних органів у

виконанні завдань, покладених на спецпідрозділ; - вести щомісячний аналіз результатів роботи спецпідрозділу,

про що інформувати керівництво міліції громадської безпеки ГУМВС,

УМВС; - щоквартально аналізувати стан додержання дисципліни і

законності серед особового складу спецпідрозділу, уживати заходів

реагування до порушників, а також їх керівників; - щомісячно організовувати проведення спеціальних цільових

перевірок, у тому числі негласних, дотримання особовим складом

законності під час несення служби і вживати необхідних заходів

реагування; - забезпечити дотримання фінансово-господарської діяльності

спецпідрозділу згідно діючих нормативно-правових актів; - постійно піклуватися про покращання соціальних і

житлово-побутових умов працівників спецпідрозділу та членів їх

сімей, у встановлений розпорядком дня час здійснювати їх приймання

у особистих питаннях.

4.3. Командир спецпідрозділу має право: - видавати в межах своєї компетенції накази, розпорядження,

вказівки з питань організації роботи спецпідрозділу, установлювати

щоденний режим роботи особового складу; - визначати форму одягу та екіпірування особового складу

виходячи з характеру завдань, які вирішує спецпідрозділ; - надавати особовому складу спецпідрозділу відпустки та

матеріальну допомогу в межах асигнованих на це коштів; - застосовувати заохочення і накладати дисциплінарні

стягнення в межах прав, наданих йому Дисциплінарним статутом

органів внутрішніх справ України ( 1368-12 ); - вносити пропозиції керівництву ГУМВС, УМВС про призначення,

переміщення та звільнення з посад працівників спецпідрозділу; - здійснювати у встановленому порядку атестування працівників

спецпідрозділу, направляти керівництву ГУМВС, УМВС подання про

присвоєння їм чергових звань.

5. ПРАВОВИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ

СПЕЦІАЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ СУДОВОЇ МІЛІЦІЇ "ГРИФОН"

Особовий склад спецпідрозділу в повному обсязі користується

правами і соціальними гарантіями, передбаченими для працівників

міліції Законом України "Про міліцію" ( 565-12 ), іншими Законами

та нормативно-правовими актами України.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО

ПІДРОЗДІЛУ СУДОВОЇ МІЛІЦІЇ "ГРИФОН"

Працівники спеціального підрозділу в межах повноважень,

наданих Законами України "Про міліцію" ( 565-12 ), "Про державний

захист працівників суду і правоохоронних органів" ( 3781-12 ),

"Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному

судочинстві" ( 3782-12 ), "Про статус суддів" ( 2862-12 ), цим

Положенням несуть дисциплінарну відповідальність. Відповідальність

іншого виду визначається законодавством України.

7. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

7.1. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення

спецпідрозділу, заходів безпеки осіб, узятих під державний захист,

здійснюються відповідно до ст. 27 Закону України "Про забезпечення

безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві"

( 3782-12 ).

7.2. Матеріально-технічне забезпечення спецпідрозділу

здійснює ДРЗ МВС України через підрозділи ресурсного забезпечення

ГУМВС, УМВС згідно із затвердженими нормами штатної належності.

Начальник Департаменту

адміністративної служби міліції

МВС України

генерал-майор міліції О.І.Савченко

Начальник Департаменту

роботи з персоналом МВС України

генерал-майор міліції М.Н.Курко

Додаток 1

до наказу МВС України

19.11.2003 N 1390

ТИПОВІ ШТАТИ

спеціальних підрозділів судової міліції

"Грифон" ГУМВС, УМВС

-------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Категорія | Кількість посад при чисельності спецпідрозділу | | підрозділів та | посади |-------------------------------------------------| | посад | | батальйон | рота | взвод | | | |----------------+----------------+---------------| | | |від 251 |від 151|від 101 | від 51|від 36 | від 25| | | | од. до | од. до| од. до | од. до|од. до | од. до| | | |499 од. |250 од.|150 од. |100 од.|50 од. | 35 од.| |-------------------+--------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-------------------+--------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------| |Командування | | | | | | | | |-------------------+--------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------| |Командир батальйону|Начальницький | 1 | 1 | - | - | - | - | | |склад | | | | | | | |-------------------+--------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------| |Заступник командира|Начальницький | 1 | 1 | - | - | - | - | |батальйону - |склад | | | | | | | |начальник штабу | | | | | | | | |-------------------+--------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------| |Заступник командира|Начальницький | 1 | 1 | - | - | - | - | |батальйону з |склад | | | | | | | |кадрового | | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | | |-------------------+--------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------| |Заступник командира|Начальницький | 1 | 1 | - | - | - | - | |батальйону з |склад | | | | | | | |ресурсного | | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | | |-------------------+--------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------| |Командир роти |Начальницький | - | - | 1 | 1 | - | - | | |склад | | | | | | | |-------------------+--------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------| |Заступник командира|Начальницький | - | - | 1 | 1 | - | - | |роти |склад | | | | | | | |-------------------+--------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------| |Заступник командира|Начальницький | - | - | 1 | 0-1 | - | - | |роти з кадрового |склад | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | | |-------------------+--------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------| |Група оперативного | | | | | | | | |супроводження | | | | | | | | |(див. прим. 1) | | | | | | | | |-------------------+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------| |Старший |Начальницький | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 | Див. прим. 1 | |оперуповноважений |склад | | | | | | |-------------------+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------| |Оперуповноважений |Начальницький | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 | Див. прим. 1 | | |склад | | | | | | |-------------------+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------| |Командир взводу |Начальницький | - | - | - | - | 1 | 1 | | | склад | | | | | | | |-------------------+--------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------| |Заступник командира|Начальницький | - | - | - | - | 1 | 1 | |взводу | склад | | | | | | | |-------------------+--------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------| |Штаб | | | | | | | | |-------------------+--------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------| |Начальник штабу - | - | - | - | - | - | - | - | |заступник командира| | | | | | | | |батальйону | | | | | | | | |-------------------+--------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------| |Помічник начальника|Начальницький | 1 | 1 | - | - | - | - | |штабу |склад | | | | | | | |-------------------+--------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------| |Аналітична група | | | | | | | | |-------------------+--------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------| |Старший інспектор |Начальницький | 1 | 0-1 | 0-1 | - | - | - | | |склад | | | | | | | |-------------------+--------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------| |Інспектор |Начальницький | 1-3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |склад | | | | | | | |-------------------+--------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------| |Чергова частина | | | | | | | | |(див. прим. 2) | | | | | | | | |-------------------+--------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------| |Інспектор-черговий |Начальницький | 4 | 4 | 0-4 | 0-4 | - | - | | |склад | | | | | | | |-------------------+--------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------| |Група оперативного | | | | | | | | |зв'язку та | | | | | | | | |спеціальної техніки| | | | | | | | |-------------------+--------------+---------------------------------+-------+-------| |Інженер |Начальницький | | | | | |склад | | | | |-------------------+--------------| Див. прим. 3 |-------+-------| |Молодший інспектор |Молодший нач. | | | | |зв'язку |склад | | | | |-------------------+--------------+---------------------------------+-------+-------| |Група роботи з | | | | | | | | |персоналом | | | | | | | | |-------------------+--------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------| |Старший інспектор |Начальницький | 1 | 1 | 0-1 | 1 | - | - | | |склад | | | | | | | |-------------------+--------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------| |Інспектор |Начальницький | 0-1 | 0-1 | 1 | - | - | - | | |склад | | | | | | | |-------------------+--------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------| |Інспектор з |Начальницький | 1 | 1 | - | - | - | - | |професійної |склад | | | | | | | |підготовки | | | | | | | | |-------------------+--------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------| |Інструктор з |Молодший нач. | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 | - | - | |бойової та фізичної|склад | | | | | | | |підготовки | | | | | | | | |-------------------+--------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------| |Фінансова частина | | | | | | | | |-------------------+--------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------| |Бухгалтер |Фахівець | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 | - | - | |-------------------+--------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------| |Група ресурсного | | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | | |-------------------+--------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------| |Старшина |Молодший нач. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | | |склад | | | | | | | |-------------------+--------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------| |Молодший інспектор |Молодший нач. | 0-1 | 0-1 | - | - | - | - | |автослужби |склад | | | | | | | |-------------------+--------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------| |Обслуговувальний |Див. прим. 5 | | | | | | | |персонал | | | | | | | | |-------------------+--------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------| |Канцелярія | | | | | | | | |-------------------+--------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------| |Завідуючий |Службовець | 1 | 1 | - | - | - | - | |канцелярією | | | | | | | | |-------------------+--------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------| |Секретар-друкарка |Службовець | - | - | 0-1 | 0-1 | - | - | |-------------------+--------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------| |Роти, взводи, | | | | | | | | |відділення | | | | | | | | |-------------------+--------------+-------------------------------------------------| |Командир роти |Начальницький | | | |склад | | |-------------------+--------------| | |Заступник командира|Начальницький | | |роти |склад | | |-------------------+--------------| | |Командир взводу |Начальницький | Див. прим. 5 | | |склад | | |-------------------+--------------| | |Заступник командира|Начальницький | | |взводу |склад | | |-------------------+--------------| | |Командир відділення|Молодший нач. | | | |склад | | |-------------------+--------------+-------------------------------------------------| |Міліціонер, |Молодший нач. | Див. прим. 6 | |міліціонер-водій, |склад | | |міліціонер-кінолог | | | |-------------------+--------------+-------------------------------------------------| |Група судової | (див. прим. 7) | |міліції | | |-------------------+----------------------------------------------------------------| |Інспектор-керівник |Начальницький | (див. прим. 8) | |групи судової |склад | | |міліції | | | --------------------------------------------------------------------------------------

1. Керівництво оперативно-розшуковою діяльністю групи

здійснює заступник начальника ГУМВС, УМВС - начальник кримінальної

міліції. При створенні взводу, у разі виникнення необхідності, для

проведення оперативно-розшукових заходів щодо забезпечення безпеки

працівників суду, правоохоронних органів, осіб, які беруть участь

у судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів виділяються

працівники оперативних підрозділів по кримінальних справах, які

знаходяться в оперативному супроводженні цих підрозділів. 2. Для забезпечення належного функціонування чергової частини

до складу чергової зміни можуть включатись міліціонери рот,

взводів відповідно до місячного графіку, затвердженого

командуванням батальйону (роти). 3. Загальна кількість посад визначається із розрахунку 1

працівник на кожні 2-2,5 тис. умовних технічних одиниць засобів

зв'язку. При цьому посада інженера може вводитись на три і більше

посад молодших інспекторів. Посада молодшого інспектора зв'язку

може бути введена, як виняток, у роті при меншому обсязі засобів

зв'язку, але не менше 1 тис. умовних технічних одиниць. Функції начальника зв'язку батальйону покладаються на

начальника штабу спецпідрозділу. 4. Посади обслуговуючого персоналу уводяться за необхідності,

відповідно до чинних норм, встановлених місцевими органами влади. 5. Штатна чисельність підрозділів повинна становити: - роти - не менше 51 одиниці; - взводу - не менше 21 одиниці, взводу у складі роти

чисельністю до 75 одиниць - не менше 18 одиниць; - відділення - не менше 10 одиниць, відділення у складі роти

чисельністю до 75 одиниць - не менше 8 одиниць. Посада заступника командира роти у складі батальйону може

уводитись при штатній чисельності роти 75 і більше одиниць. 6. Посади міліціонерів-водіїв уводяться у залежності від

наявності закріпленого за підрозділом автотранспорту. Посади

міліціонерів-кінологів уводяться у залежності від наявності у

підрозділі службових собак. 7. У разі службової необхідності дозволяється дислокувати

роти, взводи, групи, що входять до штату батальйонів та рот

спеціальних підрозділів судової міліції "Грифон", розташованих у

місті Сімферополі Автономної Республіки Крим та обласних центрах

(за винятком міст Києва та Севастополя), в інших населених пунктах

Автономної Республіки Крим та областей України. 8. Посада інспектор-керівник групи судової міліції уводиться

в разі дислокації груп у віддалених населених пунктах.

{ Типові штати із змінами, внесеними згідно з Наказами

Міністерства внутрішніх справ N 1339 ( z1460-04 ) від 10.11.2004,

N 233 ( z0523-08 ) від 26.05.2008, N 321 ( z0652-08 ) від

02.07.2008 }

Начальник Департаменту

адміністративної служби міліції

МВС України

генерал-майор міліції О.І.Савченко

Начальник Департаменту

роботи з персоналом МВС України

генерал-майор міліції М.Н.Курко

Додаток 2

до наказу МВС України

19.11.2003 N 1390

НАРУКАВНИЙ ЗНАК

спеціальних підрозділів судової міліції "Грифон"

( za139-03 )

Має форму щита із зображенням малого Державного Герба

України, колони з грифоном (тулуб лева та голова і крила орла). У

верхній частині знака напис "ГРИФОН", з лівої сторони напис

"СПЕЦІАЛЬНИЙ" з правої - "ПІДРОЗДІЛ", у нижній частині - "МВС"

Начальник Департаменту

адміністративної служби міліції

МВС України

генерал-майор міліції О.І.Савченко

Начальник Департаменту

роботи з персоналом МВС України

генерал-майор міліції М.Н.Курко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 02.01.2004 — 2003 р., № 51, том 2, стор. 486, стаття 2725, код акта 27117/2003

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 12. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 13. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 96 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 14. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 93 "Про внесення змін до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 15. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 94 "Про внесення змін до Інструкції з організації службової кінології в Національній гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 16. Наказ МВС України від 03.02.2021 № 85 "Про затвердження Змін до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період". МВС України. 2021 рікк
 17. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -