<<
>>

Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020

Документ актуальний на 25.02.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.01.2020  № 48

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 лютого 2020 р.

за № 128/34411

Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»

Відповідно до пункту 7 Повноважень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548), постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» (зі змінами), наказу Міністерства внутрішніх справ України від 08 грудня 2017 року № 1005 «Про затвердження Порядку формування тарифів на платні послуги, що надаються закладами охорони здоров’я МВС», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2018 року за № 5/31457 (зі змінами), та з метою впорядкування надання платних послуг НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тарифи на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород», що додаються.

2. Департаменту охорони здоров’я та реабілітації Міністерства внутрішніх справ України (Смик А.С.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України Тахтая О.В.

Міністр

А.

Аваков


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

20 січня 2020 року № 48

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 лютого 2020 р.

за № 128/34411

ТАРИФИ

на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»

№ з/п

Назва послуги

Тариф за одну послугу, грн (без ПДВ)

1

2

3

1

Консультативний прийом лікарем-терапевтом другої категорії (первинне звернення)

61,00

2

Консультативний прийом лікарем-гастроентерологом вищої категорії (первинне звернення)

65,00

3

Консультативний прийом лікарем-стоматологом вищої категорії (первинне звернення)

70,00

4

Консультативний прийом лікарем-ендокринологом (первинне звернення)

61,00

5

Консультативний прийом лікарем-урологом другої категорії (для чоловіків) (первинне звернення)

71,00

6

Консультативний прийом лікарем-фізіотерапевтом (первинне звернення)

34,00

7

Гідроколонотерапія

68,00

8

Взяття біопроб крові з пальця для дослідження одного з гематологічних показників (еритроцити, лейкоцити, гемоглобін, тромбоцити тощо)

4,00

9

Взяття біопроб крові з пальця у дорослих на загальний аналіз крові (5 показників: НВ, еритроцити, лейкоцити, лейкоцитарна формула, ШОЕ)

5,00

10

Взяття біопроб крові з пальця у дітей на загальний аналіз крові (5 показників: НВ, еритроцити, лейкоцити, лейкоцитарна формула, ШОЕ)

8,00

11

Дослідження венозної крові для отримання сироватки плазми

7,00

12

Визначення гемоглобіну гемоглобінціанідним методом

6,00

13

Підрахунок лейкоцитів у камері Горяєва

9,00

14

Підрахунок лейкоцитів у камері Горяєва для гематологічних хворих

17,00

15

Визначення ШОЕ

13,00

16

Підрахунок тромбоцитів у камері Горяєва (фазовоконтрастна, люмінісцентна мікроскопія)

31,00

17

Підрахунок еритроцитів у камері Горяєва

12,00

18

Визначення часу кровотечі за Сухаревим

9,00

19

Визначення протромбінового часу з тромбопластинкальцієвою сумішшю у венозній крові

11,00

20

Визначення часу кровотечі за Дуке

7,00

21

Визначення загального білка сироватки крові за біуретовою реакцією

8,00

22

Визначення білірубіну та його фракцій у сироватці крові (метод Йєндрашика)

17,00

23

Визначення кальцію в сироватці крові (колориметричним методом)

16,00

24

Визначення креатиніну в сироватці крові за методикою кольорової реакції Яффе

15,00

25

Визначення бета-ліпопротеїдів у сироватці крові

13,00

26

Визначення сечовини уреазним методом

16,00

27

Визначення сечової кислоти

28,00

28

Визначення тригліцеридів у сироватці крові

39,00

29

Визначення загального холестерину (холестеролу) в сироватці крові (колориметричним методом)

10,00

30

Визначення C-реактивного протеїну в сироватці крові (латекс-тест)

28,00

31

Визначення глюкози в капілярній крові

11,00

32

Визначення цукру (кількісне) на ФЕК

17,00

33

Визначення aльфа-амілази в сироватці крові за методом Каравея

12,00

34

Визначення тригліцеридів у сироватці крові колориметричним методом

39,00

35

Визначення тромбінового часу

21,00

36

Визначення активності аланінамінотрансферази методом Райтмана-Френкеля

14,00

37

Визначення активності аспартатамінотрансферази методом Райтмана-Френкеля

14,00

38

Реакція на ревматоїдний фактор (латекс-тест)

27,00

39

Визначення активності лужної фосфатази в сироватці крові

17,00

40

Визначення активності гама-глутамінтрансферази в сироватці крові

20,00

41

Аналіз крові на амілазу

22,00

42

Виявлення кетонових тіл (експрес-тест)

3,00

43

Визначення амілази (діастази) в сечі

22,00

44

Визначення кількості сечі, її кольору, прозорості, наявності осаду, відносної вагомості, реакції (рH)

9,00

45

Визначення цукру в сечі (якісна проба)

6,00

46

Визначення цукру в сечі (кількісне)

15,00

47

Виявлення глюкози в сечі (експрес-тест)

4,00

48

Визначення кількості глюкози в сечі глюкозооксидазним чи іншим методом

10,00

49

Мікроскопічне дослідження осаду сечі методом Нечипоренка (Амбурже тощо)

22,00

50

Мікроскопічне дослідження осаду сечі за нормою

11,00

51

Мікроскопічне дослідження осаду сечі у разі патології (білок в сечі, наявність патологічних елементів осаду сечі)

14,00

52

Дослідження сечі за Зимницьким

14,00

53

Виявлення білка в сечі з сульфосаліциловою кислотою

4,00

54

Визначення білка в сечі методом Брандберга-Робертса-Стольнікова

7,00

55

Визначення білка в сечі (якісна проба)

2,00

56

Визначення білка в сечі (кількісне)

11,00

57

Виявлення білірубіну (реакція Фуше та інші методи)

4,00

58

Визначення білірубіну в сечі (якісна проба) з розчином Люголю

3,00

59

Визначення реакції сечі

6,00

60

Визначення питомої ваги сечі

2,00

61

Виявлення яєць гельмінтів (метод нативного мазка)

15,00

62

Виявлення крові в сечі за допомогою бензидину тощо

4,00

63

Дослідження калу на найпростіші

32,00

64

Дослідження калу на гострючки (ентеробіоз) у трьох препаратах

14,00

65

Дослідження дуоденального вмісту - колір, прозорість, відносна вагомість, рН, мікроскопія (1 порція)

13,00

66

ЕКГ-дослідження (12 відведень), що проводиться в кабінеті

50,00

67

Ритмографія без навантажувальних проб з обробкою матеріалу вручну

89,00

68

Ургентні ЕКГ

62,00

69

Спірометрія

30,00

70

Реоенцефалографія чотирьох відведень (2 ділянки) у спокої з розшифруванням вручну

119,00

71

Реоенцефалографія з комп’ютерним аналізом у спокої

119,00

72

Реоенцефалографія після функціональних та медикаментозних навантажувальних проб одного відведення (2 ділянки) (доповнення до основного дослідження)

60,00

73

Реовазографія одного сегмента на двох кінцівках у спокої

45,00

74

Дуоденальне зондування

159,00

75

Інтрагастральна рН-метрія (визначення кислотності шлункового соку)

92,00

76

РН-метрія

86,00

77

Езофагоскопія діагностична

204,00

78

Ректоскопія діагностична

116,00

79

Дослідження ультразвукове комплексне: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка

139,00

80

Дослідження ультразвукове комплексне для чоловіків: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + передміхурова залоза

139,00

81

Дослідження ультразвукове: нирки + надниркові залози

60,00

82

Дослідження ультразвукове сечового міхура з визначенням залишкової сечі

44,00

83

Дослідження ультразвукове передміхурової залози

44,00

84

Дослідження ультразвукове комплексне: матка + яєчники

101,00

85

Дослідження ультразвукове щитоподібної залози

76,00

86

Дослідження ультразвукове молочних залоз (з обох боків)

108,00

87

Пальпаторне дослідження передміхурової залози в урології

55,00

88

Масаж передміхурової залози

55,00

89

Знеболювання провідникове в терапевтичній стоматології

35,00

90

Знеболювання інфільтраційне в терапевтичній стоматології

31,00

91

Знеболювання аплікаційне в терапевтичній стоматології

14,00

92

Зняття зубного каменю, нальоту з усіх зубів інструментальним способом

230,00

93

Зняття зубного каменю, нальоту з усіх зубів за допомогою ультразвукового апарата

174,00

94

Вибіркове пришліфовування зубів, усунення травматичної оклюзії

74,00

95

Відбілювання зубів

49,00

96

Усунення дефекту пломби

40,00

97

Сріблення поверхні або порожнини зуба

77,00

98

Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), розкриття рогу пульпової камери

40,00

99

Накладення девіталізуючої пасти та пов’язки

21,00

100

Пульпотомія

83,00

101

Екстирпація пульпи з одного кореня зуба

60,00

102

Пломбування одного каналу кореня зуба цементом або пастою, що полімеризується

54,00

103

Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується, та гутаперчовими штифтами (або термопластом)

62,00

104

Накладення лікувальної пов’язки під час лікування карієсу та його ускладненнях

18,00

105

Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба

295,00

106

Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу зуба

376,00

107

Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого цементом або пастою, що полімеризується

418,00

108

Видалення постійної пломби

38,00

109

Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба пломбуванням композитним матеріалом

316,00

110

Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного каркаса, анкерних штифтів, пластмаси або композитного матеріалу

391,00

111

Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного каркаса, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу

384,00

112

Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою дротяного каркаса, анкерних штифтів, пластмаси, композитного матеріалу

366,00

113

Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою дротяного каркаса, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу

405,00

114

Лікування захворювань пародонту: накладення лікувальної пов’язки на ясна та зубоясневі кишені (одне відвідування)

53,00

115

Кюретаж пародонтальних кишень в ділянці двох зубів

153,00

116

Накладення тимчасової пломби

17,00

117

Видалення тимчасової пломби

17,00

118

Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із композитного матеріалу типу Комполюкс у разі реставрації до 1/3 коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії)

68,00

119

Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із композитного матеріалу типу Комполюкс у разі реставрації до 2/3 коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії)

124,00

120

Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із композитного матеріалу типу Комполюкс у разі реставрації усієї коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії)

166,00

121

Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із світлополімерного матеріалу типу Лателюкс у разі реставрації до 1/3 коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії)

157,00

122

Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із світлополімерного матеріалу типу Лателюкс у разі реставрації до 2/3 коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії)

166,00

123

Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із світлополімерного матеріалу типу Лателюкс у разі реставрації усієї коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії)

145,00

124

Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із склоіномерного матеріалу типу Керамфіл у разі реставрації до 1/3 коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії)

163,00

125

Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із склоіномерного матеріалу типу Керамфіл у разі реставрації до 2/3 коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії)

204,00

126

Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із склоіномерного матеріалу типу Керамфіл у разі реставрації усієї коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії)

90,00

127

Первинний огляд хворого в терапевтичній стоматології

27,00

128

Знеболювання провідникове в хірургічній стоматології

42,00

129

Знеболювання інфільтраційне в хірургічній стоматології

34,00

130

Знеболювання аплікаційне в хірургічній стоматології

19,00

131

Видалення зуба просте

88,00

132

Видалення зуба за ортодонтичними показаннями

88,00

133

Видалення тимчасового зуба

49,00

134

Кюретаж пародонтальних кишень в ділянці двох зубів

182,00

135

Розтин капюшона

324,00

136

Промивання капюшона

61,00

137

Розтин окістя

340,00

138

Медикаментозний електрофорез постійним струмом, імпульсними струмами, постійного та змінного напрямку (діадинамічні, синусоїдальні, модульовані тощо) (одна процедура)

72,00

139

Електростимуляція м’язів (одна процедура)

47,00

140

Дарсонвалізація місцева (одна процедура)

34,00

141

Дарсонвалізація обличчя (одна процедура)

32,00

142

Дарсонвалізація кінцівок (одна процедура)

32,00

143

Дарсонвалізація ректальна (одна процедура)

34,00

144

Дарсонвалізація волосяної частини голови (одна процедура)

32,00

145

Електросон (одна процедура)

80,00

146

УВЧ-терапія (одна процедура)

16,00

147

Ампліпульстерапія (одна процедура)

16,00

148

Ампліпульстерапія з медикаментами (одна процедура)

22,00

149

Діадинамотерапія (одна процедура)

48,00

150

Діадинамотерапія з медикаментами (одна процедура)

30,00

151

Гальванізація (одна процедура)

32,00

152

Флюктуоризація (одна процедура)

48,00

153

Високочастотна терапія (одна процедура)

42,00

154

СМХ-терапія, ДМХ, МРТ (одна процедура)

48,00

155

Магнітотерапія (одна процедура)

34,00

156

Магнітолазерна терапія однієї ділянки тіла (одна процедура)

46,00

157

Лазеротерапія (зональна) (одна процедура)

32,00

158

Тубус-кварц (одна процедура)

10,00

159

Загальна лазеротерапія-душ (одна процедура)

25,00

160

Ультразвукова терапія (одна процедура)

33,00

161

Ультрафонофорез (одна процедура)

52,00

162

Ультразвукова аерозольтерапія з медикаментами (одна процедура)

32,00

163

Інгаляція масляна (одна процедура)

17,00

164

Ванна проста (одна процедура)

36,00

165

Ванна перлинна (одна процедура)

36,00

166

Ванна перлинна з розмарином (одна процедура)

39,00

167

Ванна перлинна з бішофітом (одна процедура)

46,00

168

Ванна з бішофітом (одна процедура)

46,00

169

Ванна мінеральна (одна процедура)

36,00

170

Ванна вуглекисла суха (одна процедура)

99,00

171

Ванна хвойна (одна процедура)

43,00

172

Ванна для ніг (одна процедура)

34,00

173

Душ циркулярний (одна процедура)

22,00

174

Душ Шарко (одна процедура)

22,00

175

Душ висхідний (одна процедура)

22,00

176

Підводний душ-масаж (одна процедура)

112,00

177

Аплікація парафіново-озокеритова (середня) (одна процедура)

36,00

178

Коктейль кисневий (одна процедура)

16,00

179

Синглетно-киснева терапія (одна процедура)

17,00

180

Фіточай (одна процедура)

9,00

181

Аромотерапія (одна процедура)

38,00

182

Галотерапія (одна процедура)

24,00

183

Питне лікування мінеральною водою (одна процедура)

3,00

184

Масаж голови (лобно-скроневої та потилично-тім’яної ділянок) (одна процедура)

19,00

185

Масаж комірцевої зони (задньої поверхні шиї, спини до рівня IV грудного хребця, передньої поверхні грудної клітки до II ребра) (одна процедура)

28,00

186

Масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки лопатки (одна процедура)

36,00

187

Масаж верхньої кінцівки (одна процедура)

26,00

188

Масаж плечового суглоба (верхньої третини плеча, ділянки плечового суглоба та надпліччя того самого боку) (одна процедура)

20,00

189

Масаж ділянки грудної клітки (ділянки передньої поверхні грудної клітки від передніх кордонів надпліччя до реберних дуг та ділянок спини від VII шийного до I поперекового хребця) (одна процедура)

44,00

190

Масаж спини (від VII шийного до I поперекового хребця та від лівої до правої середньої аксилярної лінії; у дітей - включно попереково-крижової ділянки) (одна процедура)

28,00

191

Масаж попереково-крижової ділянки (від I поперекового хребця до нижніх сідничних схилів) (одна процедура)

20,00

192

Масаж спини та попереку (від VII шийного хребця до крижової ділянки та від лівої до правої середньої аксилярної лінії) (одна процедура)

36,00

193

Масаж шийно-грудного відділу хребта (ділянки задньої поверхні шиї та ділянки спини до I поперекового хребця від лівої до правої задньої аксилярної лінії)

36,00

194

Масаж ділянки хребта (задньої поверхні шиї, спини та попереково-крижової ділянки та від лівої до правої задньої аксилярної лінії) (одна процедура)

44,00

195

Масаж нижньої кінцівки (одна процедура)

36,00

196

Масаж тазостегнового суглоба (верхньої третини стегна, ділянки тазостегнового суглоба та сідничної ділянки того самого боку) (одна процедура)

20,00

197

Паркування легкового автотранспорту (1 доба)

15,00

198

Паркування вантажного автотранспорту (1 доба)

29,00

199

Транспортні послуги (1 година)

65,00

200

Забезпечення дієтичним харчуванням (1 ліжко-день)

158,00

201

Забезпечення дієтичним харчуванням (сніданок) (1 ліжко-день)

55,00

202

Забезпечення дієтичним харчуванням (обід) (1 ліжко-день)

54,00

203

Забезпечення дієтичним харчуванням (вечеря) (1 ліжко-день)

49,00

204

Забезпечення дієтичним харчуванням (дитячим) (1 ліжко-день)

142,00

205

Забезпечення дієтичним харчуванням (дитячим) (сніданок) (1 ліжко-день)

49,00

206

Забезпечення дієтичним харчуванням (дитячим) (обід) (1 ліжко-день)

48,00

207

Забезпечення дієтичним харчуванням (дитячим) (вечеря) (1 ліжко-день)

45,00

Директор Департаменту

охорони здоров’я

та реабілітації МВС України

А. Смик


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 21.02.2020 — 2020 р., № 14, стор. 286, стаття 592, код акта 98005/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 12. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 13. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 96 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 14. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 93 "Про внесення змін до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 15. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 94 "Про внесення змін до Інструкції з організації службової кінології в Національній гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 16. Наказ МВС України від 03.02.2021 № 85 "Про затвердження Змін до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період". МВС України. 2021 рікк
 17. Наказ МВС України від 13.01.2021 № 12 "Про затвердження Інструкції із застосування військовослужбовцями Національної гвардії України технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису". МВС України. 2021 рікк
 18. Наказ МВС України від 17.02.2021 № 129 "Про внесення зміни до Інструкції про розміри та умови виплати винагороди поліцейським за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". МВС України. 2021 рікк
 19. Наказ МВС України від 19.02.2021 № 138 "Про затвердження Змін до Порядку доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 20. Наказ МВС України від 02.03.2021 № 166 "Про деякі питання державних номерних знаків транспортних засобів". МВС України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -