<<
>>

Наказ МВС України від 20.01.2020 № 46 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Центральним госпіталем Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2020

Документ актуальний на 03.04.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.01.2020  № 46


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2020 р.
за № 266/34549

Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Центральним госпіталем Міністерства внутрішніх справ України

Відповідно до пункту 7 Повноважень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548), постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах" (зі змінами), наказу Міністерства внутрішніх справ України від 08 грудня 2017 року № 1005 "Про затвердження Порядку формування тарифів на платні послуги, що надаються закладами охорони здоров'я МВС", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2018 року за № 5/31457 (зі змінами), та з метою впорядкування надання платних послуг НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тарифи на платні послуги, що надаються Центральним госпіталем Міністерства внутрішніх справ України, що додаються.

2. Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Міністерства внутрішніх справ України (Смик А.С.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України Тахтая О.В.

Міністр

А. Аваков


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
20 січня 2020 року № 46

ТАРИФИ
на платні послуги, що надаються Центральним госпіталем Міністерства внутрішніх справ України

№ з/п

Назва послуги

Тариф за одну послугу, грн (без ПДВ)

1

2

3

1

Консультативний прийом лікарем-акушером-гінекологом першої категорії (первинне звернення)

237,00

2

Консультативний прийом лікарем-гастроентерологом першої категорії (первинне звернення)

196,00

3

Консультативний прийом лікарем-невропатологом вищої категорії (первинне звернення)

211,00

4

Консультативний прийом лікарем-кардіологом вищої категорії (первинне звернення)

196,00

5

Консультативний прийом лікарем-отоларингологом вищої категорії (первинне звернення)

235,00

6

Консультативний прийом лікарем-офтальмологом вищої категорії (первинне звернення)

353,00

7

Консультативний прийом лікарем-терапевтом вищої категорії (первинне звернення)

196,00

8

Консультативний прийом лікарем-ортопедом-травматологом вищої категорії, кандидатом медичних наук (первинне звернення)

235,00

9

Консультативний прийом лікарем-урологом першої категорії (для жінок) (первинне звернення)

235,00

10

Консультативний прийом лікарем-фізіотерапевтом вищої категорії (первинне звернення)

118,00

11

Консультативний прийом лікарем-хірургом вищої категорії (первинне звернення)

235,00

12

Консультативний прийом лікарем-ендокринологом вищої категорії (первинне звернення)

237,00

13

Консультативний прийом лікарем-пульмонологом вищої категорії (первинне звернення)

196,00

14

Консультативний прийом лікарем-анестезіологом вищої категорії (первинне звернення)

258,00

15

Консультативний прийом лікарем-нейрохірургом вищої категорії (первинне звернення)

266,00

16

Консультативний прийом лікарем-нефрологом вищої категорії (первинне звернення)

175,00

17

Консультативний прийом лікарем-стоматологом вищої категорії (первинне звернення)

196,00

18

Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби

183,00

19

Проба алергічна, внутрішньошкірна (без урахування вартості медикаментів)

29,00

20

Ін'єкція внутрішньовенна краплинна (без урахування вартості медикаментів)

37,00

21

Ін'єкція внутрішньом'язова (без урахування вартості медикаментів)

15,00

22

Ін'єкція внутрішньовенна (без урахування вартості медикаментів)

30,00

23

Ін'єкція підшкірна (без урахування вартості медикаментів)

16,00

24

Ін'єкція внутрішньосуглобова (без урахування вартості медикаментів)

39,00

25

Спинномозкова пункція

36,00

26

Венопункція

9,00

27

Плазмаферез

953,00

28

Термометрія

3,00

29

Промивання шлунку

76,00

30

Клізма очищувальна (без урахування вартості медикаментів)

14,00

31

Інсулінотерапія (без урахування вартості інсуліну)

18,00

32

Щеплення ППС та ПА

473,00

33

РН-метрія

49,00

34

Накладання компресу

27,00

35

Ентеральне зондове харчування в стаціонарі (1 доба)

73,00

36

Взяття біопроб крові з пальця у дорослих на загальний аналіз крові (5 показників: НВ, еритроцити, лейкоцити, лейкоцитарна формула, ШОЕ)

13,00

37

Дослідження венозної крові для отримання сироватки плазми

23,00

38

Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі "Mithic-18" (10 показників)

29,00

39

Підрахунок ретикулоцитів (фарбування в пробірці тощо)

46,00

40

Підрахунок еритроцитів з базофільною зернистістю або тілець Гейнца

62,00

41

Визначення гемоглобіну гемоглобінціанідним методом

26,00

42

Визначення клітин червоного вовчака (LE-клітин) за Новоселовою

207,00

43

Підрахунок лейкоцитів у камері Горяєва

28,00

44

Підрахунок лейкоцитів у камері Горяєва для гематологічних хворих

42,00

45

Підрахунок лейкоцитарної формули з описом морфології клітинних елементів крові

83,00

46

Підрахунок лейкоцитарної формули з описом морфології клітинних елементів крові для гематологічних хворих

155,00

47

Визначення ШОЕ

14,00

48

Підрахунок тромбоцитів у фарбованих мазках за Фоніо

61,00

49

Підрахунок еритроцитів у камері Горяєва

38,00

50

Мікроскопічне дослідження товстої краплі та мазків крові на малярійні плазмодії

317,00

51

Визначення осмотичної резистентності еритроцитів за Лімбеном

123,00

52

Визначення часу згортання по Лі-Уайтом

19,00

53

Визначення C-реактивного протеїну в сироватці крові реакцією преципітації в капілярах

12,00

54

Визначення активності анти-0-стрептолізину в сироватці крові

54,00

55

Визначення залізозв'язувальної здібності в сироватці крові на біохімічному аналізаторі

65,00

56

Визначення фруктозаміну на біохімічному аналізаторі

64,00

57

Реакція на ревматоїдний фактор (латекс-тест)

27,00

58

Тест толерантності до глюкози на аналізаторі глюкози "Super-GL"

82,00

59

Визначення глюкози в капілярній крові на аналізаторі глюкози "Super-GL"

32,00

60

Визначення K, Na, Cl в сироватці крові на аналізаторі електролітів "Medica Easy-lyte plus "

38,00

61

Визначення альфа-амілази в сироватці крові на біохімічному аналізаторі "BS-400"

40,00

62

Визначення бета-ліпопротеїдів в сироватці крові на біохімічному аналізаторі "BS-400"

37,00

63

Визначення активності аланінамінотрансферази в сироватці крові на біохімічному аналізаторі "BS-400"

31,00

64

Визначення активності аспартатамінотрансферази в сироватці крові на біохімічному аналізаторі "BS-400"

31,00

65

Визначення активності лактатдегідрогенази в сироватці крові на біохімічному аналізаторі "BS-400"

35,00

66

Визначення глікозильованого гемоглобіну в сироватці крові на біохімічному аналізаторі "BS-400"

137,00

67

Визначення білірубіну та його фракцій в сироватці крові на біохімічному аналізаторі "BS-400"

43,00

68

Визначення гама-глутамінтрансферази в сироватці крові на біохімічному аналізаторі "BS-400"

37,00

69

Визначення глюкози в сироватці крові на біохімічному аналізаторі "BS-400"

30,00

70

Визначення загального білка в сироватці крові на біохімічному аналізаторі "BS-400"

31,00

71

Визначення загального холестерину в сироватці крові на біохімічному аналізаторі "BS-400"

35,00

72

Визначення заліза в сироватці крові на біохімічному аналізаторі "BS-400"

33,00

73

Визначення кальцію в сироватці крові на біохімічному аналізаторі "BS-400"

38,00

74

Визначення креатиніну в сироватці крові на біохімічному аналізаторі "BS-400"

31,00

75

Визначення креатинової кінази в сироватці крові на біохімічному аналізаторі "BS-400"

38,00

76

Визначення лужної фосфатази в сироватці крові на біохімічному аналізаторі "BS-400"

32,00

77

Визначення МВ фракції креатинової кінази в сироватці крові на біохімічному аналізаторі "BS-400"

45,00

78

Визначення ревматоїдного фактору на біохімічному аналізаторі "BS-400" (кількісне)

49,00

79

Визначення сечовини в сироватці крові на біохімічному аналізаторі "BS-400"

32,00

80

Визначення сечової кислоти в сироватці крові на біохімічному аналізаторі "BS-400"

32,00

81

Визначення С-реактивного протеїну на біохімічному аналізаторі "BS-400" (кількісне)

46,00

82

Визначення тригліцеридів в сироватці крові на біохімічному аналізаторі "BS-400"

34,00

83

Визначення фосфору в сироватці крові на біохімічному аналізаторі "BS-400"

42,00

84

Визначення фракцій холестерину в сироватці крові на біохімічному аналізаторі "BS-400"

83,00

85

Визначення холестерину-ЛВЩ в сироватці крові на біохімічному аналізаторі "BS-400"

44,00

86

Визначення холестерину-ЛНЩ в сироватці крові на біохімічному аналізаторі "BS-400"

45,00

87

Визначення групи крові за системою АВО у венозній крові

62,00

88

Визначення резус-фактора у венозній крові

39,00

89

Визначення антитіл до резус-фактора (титру антитіл)

95,00

90

Визначення антитіл-гемолізинів

117,00

91

Визначення поверхневого антигену вірусного гепатиту B методом РПГА

69,00

92

Визначення ВІЛ імунохроматографічним методом (експрес-метод)

114,00

93

Визначення ВІЛ методом ІФА на імуноферментному аналізаторі "Labsystems Multiskan PLUS"

141,00

94

Визначення згортальної системи крові (коагулограма) на коагулометрі "СС-3003"

64,00

95

Визначення протромбінового часу, індексу, МНВ та фібриногену на аналізаторі

45,00

96

Аналіз крові на маркери вірусів гепатиту B (антитіла до гепатиту B-HBcor) на ІФА на імуноферментному аналізаторі

146,00

97

Аналіз крові на маркери вірусів гепатиту C (антитіла до гепатиту C-HCV) на ІФА на імуноферментному аналізаторі

132,00

98

Аналіз крові на маркери вірусів гепатиту С (антитіла до гепатиту C-HCVcor-M) на ІФА на імуноферментному аналізаторі

128,00

99

Визначення простатичного специфічного антигену на ІФА на імуноферментному аналізаторі

113,00

100

Визначення тропоніну в сироватці крові (експрес-тест)

132,00

101

Діагностика сифілісу імунохроматографічним методом

112,00

102

Виявлення поверхневого антигену вірусного гепатиту В імунохроматографічним методом

123,00

103

Радіоімунологічні дослідження вмісту антитіла до тиреопероксидази (Anti TPO)

488,00

104

Радіоімунологічні дослідження вмісту вільного тироксину (Free T4)

477,00

105

Радіоімунологічні дослідження вмісту тиреотропного гормону (TSH)

464,00

106

Загальний аналіз сечі на аналізаторі CITOLAB Reader 300

16,00

107

Виявлення кетонових тіл (експрес-тест)

9,00

108

Визначення амілази (діастази) в сечі

98,00

109

Визначення жовчних пигментів в сечі за пробою Розіна

23,00

110

Виявлення глюкози в сечі (експрес-тест)

11,00

111

Визначення кількості глюкози в сечі глюкозооксидазним чи іншим методом

30,00

112

Мікроскопічне дослідження осаду сечі методом Нечипоренка (Амбурже тощо)

40,00

113

Мікроскопічне дослідження осаду сечі за нормою

41,00

114

Дослідження трисклянкової проби сечі

122,00

115

Дослідження двослянкової проби сечі

82,00

116

Дослідження сечі за Зимницьким

34,00

117

Виявлення білка в сечі із сульфосаліциловою кислотою

11,00

118

Виявлення білка Бенс-Джонса

55,00

119

Цитологічне дослідження мокротиння нативних препаратів

125,00

120

Дослідження спинномозкової рідини

261,00

121

Дослідження на мікобактерії туберкульозу

67,00

122

Виявлення гонококів, трихомонад, мікрофлори, лейкоцитів тощо у фарбованих препаратах (1 мазок)

53,00

123

Спермограма (pH, в'язкість, рухомість, морфологія тощо)

286,00

124

Дослідження на демодекс

42,00

125

Дослідження серозної рідини (фізико-хімічні властивості, мікроскопічне дослідження)

148,00

126

Виявлення яєць гельмінтів методом збагачення (метод Фюлеборна, Калантарян тощо)

95,00

127

Виявлення крові з допомогою бензидину тощо

10,00

128

Дослідження на ентеробіоз у трьох препаратах

43,00

129

Копрограма

55,00

130

Дослідження дуоденального вмісту (колір, прозорість, відносна вагомість, pH, мікроскопія) (1 порція)

43,00

131

Дослідження трансудатів, ексудатів, секрету, ексекрету

135,00

132

Дослідження секрету простати (невисушений препарат та фарбований)

80,00

133

Гістологічне дослідження видаленого поліпа

279,00

134

Серодіагностика сифілісу (експрес-метод)

36,00

135

Виявлення антитіл вірусного гепатиту С імунохроматологічним методом (експрес-метод)

124,00

136

Патологогістологічне дослідження одного блоку операційного або біопсійного матеріалу (I категорія складності)

267,00

137

Патологогістологічне дослідження одного блоку операційного або біопсійного матеріалу (II категорія складності)

366,00

138

Патологогістологічне дослідження одного блоку операційного або біопсійного матеріалу (III категорія складності)

707,00

139

Патологогістологічне дослідження одного блоку операційного або біопсійного матеріалу (IV категорія складності)

921,00

140

Патологогістологічне дослідження одного блоку операційного або біопсійного матеріалу (V категорія складності)

692,00

141

Утримання тіл померлих у холодильній камері після дослідження понад норми перебування (1 доба)

395,00

142

Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) в одній проекції

171,00

143

Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) у двох проекціях

269,00

144

Рентгеноскопія органів грудної клітки

171,00

145

Рентгеноскопія та рентгенографія серця з контрастуванням стравоходу

302,00

146

Рентгенографія органів грудної клітки в одній проекції з цифровою обробкою зображення на плівці для сухого друку

204,00

147

Рентгенографія органів грудної клітки у двох проекціях з цифровою обробкою зображення на плівці для сухого друку

269,00

148

Рентгенографія черевної порожнини (оглядова)

236,00

149

Рентгеноскопія черевної порожнини (оглядова)

171,00

150

Рентгенограма шлунково-кишкового тракту (у різних проекціях)

594,00

151

Рентгеноскопія та рентгенографія стравоходу та шлунку за традиційною методикою

495,00

152

Рентгенограма (оглядова) під час іригоскопії

563,00

153

Рентгенографія ключиці в одній проекції

146,00

154

Рентгенографія грудини у двох проекціях

292,00

155

Рентгенографія ребер

156,00

156

Рентгенографія черепа у двох проекціях

246,00

157

Рентгенографія придаткових пазух носа

146,00

158

Рентгенографія кісток носа

154,00

159

Рентгенографія зубів

138,00

160

Рентгенографія грудного відділу хребта у двох проекціях

276,00

161

Рентгенографія кісток таза в одній проекції

171,00

162

Рентгенографія поперекового відділу хребта у двох проекціях

276,00

163

Рентгенографія шийного відділу хребта із функціональними пробами

292,00

164

Рентгенографія шийного відділу хребта у двох проекціях

227,00

165

Рентгенографія крижів та куприка у двох проекціях

246,00

166

Рентгенографія гомілки у двох проекціях

246,00

167

Рентгенографія кисті в одній проекції

167,00

168

Рентгенографія тазостегнового (кульшового) суглоба в одній проекції

156,00

169

Рентгенографія одного пальця кисті

211,00

170

Рентгенографія гомілковостопного суглоба

234,00

171

Рентгенографія нирок, сечівника та січового міхура (оглядова)

302,00

172

Урографія внутрішньовенна

513,00

173

Ретроградна пієлографія

534,00

174

Ретроградна цистографія

221,00

175

Уретерографія

334,00

176

Гістеросальпінографія

344,00

177

Фістулографія

337,00

178

Урографія (оглядова та екскреторна)

724,00

179

Іригоскопія

636,00

180

Рентгенівська комп'ютерна томографія головного мозку (без використання контрасту)

1009,00

181

Рентгенівська комп'ютерна томографія головного мозку (з використанням контрасту)

2344,00

182

Рентгенівська комп'ютерна томографія м'яких тканин шиї (з використанням контрасту)

2344,00

183

Рентгенівська комп'ютерна томографія одного відділу хребта (без використання контрасту)

1009,00

184

Рентгенівська комп'ютерна томографія одного суглоба (без використання контрасту)

1009,00

185

Рентгенівська комп'ютерна томографія органів грудної клітки (без використання контрасту)

1009,00

186

Рентгенівська комп'ютерна томографія органів грудної клітки (з використанням контрасту)

2344,00

187

Рентгенівська комп'ютерна томографія органів черевної порожнини (з використанням контрасту)

2344,00

188

Рентгенівська комп'ютерна томографія органів малого тазу (з використанням контрасту)

2644,00

189

Рентгенівська комп'ютерна томографія серця та магістральних судин (з використанням контрасту)

2644,00

190

Магнітно-резонансна томографія головного мозку (без внутрішньовенного контрастування)

1221,00

191

Магнітно-резонансна томографія головного мозку з судинами (без внутрішньовенного контрастування)

1221,00

192

Магнітно-резонансна томографія головного мозку (з внутрішньовенним підсиленням струйно)

2024,00

193

Магнітно-резонансна томографія грудного відділу хребта (без внутрішньовенного контрастування)

1221,00

194

Магнітно-резонансна томографія колінного суглоба (без внутрішньовенного контрастування)

1221,00

195

ЕКГ-дослідження (12 відведень), що проводиться в кабінеті

116,00

196

Ритмографія з обробкою матеріалу вручну (без навантажувальних проб)

226,00

197

Додаткові ЕКГ (3 відвідення)

34,00

198

ЕКГ-дослідження при медикаментозних наватаженнях (кожен етап)

227,00

199

ЕКГ-дослідження з дозованим фізичним навантаженням (з вимірюванням артеріального тиску)

335,00

200

ЕКГ-дослідження - Холтерівське моніторування (30 хвилин)

392,00

201

Довготривале ЕКГ-дослідження - Холтерівське моніторування, обробка матеріалів за добу

564,00

202

Велоергометрія - етап

107,00

203

Тредміл-тест (етап)

107,00

204

Добове моніторування артеріального тиску

439,00

205

Комплексне дослідження функції зовнішнього дихання з функціональними пробами та комп'ютерним аналізом отриманих даних з визначенням ступеня вентиляційної недостатності

432,00

206

Реоенцефалографія у спокої з комп'ютерним аналізом

293,00

207

Реовазографія чотирьох сегментів на двох кінцівках у спокої з комп'ютерним аналізом

295,00

208

Електроенцефалографія двох ділянок з розшифруванням вручну

459,00

209

Електроенцефалографія після функціональних проб (2 ділянки) (після основного дослідження)

49,00

210

Електронейроміографія стимуляційна

415,00

211

Ехокардіографія (М-вимір) з розрахунком параметрів серця

273,00

212

Ехокардіографія (В-вимір) - стандартна методика обстеження

164,00

213

Бронхоскопія з біопсією

553,00

214

Ендобронхіальне вливання

263,00

215

Езофагогастродуоденоскопія діагностична

443,00

216

Езофагогастродуоденоскопія діагностична з біопсією

647,00

217

Ендоскопічне визначення наявності хелікобатерної інфекції (без урахування вартості реактиву)

280,00

218

Ректороманоскопія діагностична

214,00

219

Ректороманоскопія з біопсією

553,00

220

Колоноскопія тотальна діагностична

804,00

221

Колоноскопія тотальна діагностична з біопсією

1057,00

222

Ендоскопічна поліпектомія з товстої кишки під час колоноскопії (без урахування вартості кліпс для кліпатора)

1162,00

223

Ендоскопічна поліпектомія під час езофагогастродуоденоскопії (без урахування вартості кліпс для кліпатора)

774,00

224

Ехокардіографія з кольоровим картуванням

237,00

225

Ехокардіографія з доплерівським аналізом

237,00

226

Дослідження ультразвукове комплексне: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка

303,00

227

Дослідження ультразвукове: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки

127,00

228

Дослідження ультразвукове: жовчний міхур + жовчні протоки

91,00

229

Дослідження ультразвукове підшлункової залози

127,00

230

Дослідження ультразвукове: селезінка + судини портальної системи

127,00

231

Дослідження ультразвукове комплексне для чоловіків: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + передміхурова залоза

308,00

232

Дослідження ультразвукове: нирки + надниркові залози

127,00

233

Дослідження ультразвукове сечового міхура з визначенням залишкової сечі

89,00

234

Дослідження ультразвукове передміхурової залози

91,00

235

Дослідження ультразвукове органів калитки

126,00

236

Ультразвукове дослідження яєчок

91,00

237

Дослідження ультразвукове комплексне для жінок: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + матка + яєчники

346,00

238

Дослідження ультразвукове комплексне: матка + яєчники

200,00

239

Дослідження ультразвукове комплексне: матка при вагітності + перинатальне обстеження стану плода

345,00

240

Інтраректальні дослідження передміхурової залози

211,00

241

Інтраректальні дослідження жіночих статевих органів

210,00

242

Інтравагінальні дослідження жіночих статевих органів

207,00

243

Дослідження ультразвукове щитоподібної залози

155,00

244

Дослідження ультразвукове молочних залоз (з обох боків)

228,00

245

Дослідження ультразвукове лімфатичних вузлів

119,00

246

Дослідження ультразвукове м'яких тканин

119,00

247

Дослідження ультразвукове колінних суглобів

204,00

248

Дослідження ультразвукове черевного відділу аорти

155,00

249

Ультразвукове обстеження судин шиї (УЗД судин шиї - комплексне обстеження судин шиї з використанням В-режиму, кольорового картування, доплерівського режиму)

456,00

250

Ультразвукове обстеження судин голови (УЗД голови - транскраніальна доплерографія - комплексне обстеження судин голови з використанням В-режиму, кольорового картування, доплерівського режиму)

456,00

251

Ультразвукове обстеження артерій та вен кінцівок (УЗД артеріальних і венозних судин кінцівок - комплексне обстеження артерій та вен кінцівок з використанням В-режиму, кольорового картування, доплерівського режиму)

460,00

252

Черезшкірна діагностична пункція поверхневих структур та м'яких тканин

276,00

253

Черезшкірна діагностична пункція внутрішніх органів

385,00

254

Доплерографія судин в імпульсному режимі

295,00

255

Доплерометрія судин із спектральним аналізом у постійному режимі

338,00

256

Дослідження судин з кольоровим доплерівським картуванням

337,00

257

Ультразвукове дослідження периферичних судин

217,00

258

Ультразвукове дослідження плевральних порожнин

202,00

259

Ультразвукове дослідження ниркових артерій

227,00

260

Взяття виділень статевих органів

41,00

261

Аспірація вмісту порожнини матки на цитологічне дослідження

210,00

262

Біопсія ерозій шийки матки

173,00

263

Видалення хірургічне поліпів, папілом

188,00

264

Поліпектомія з фракційно-діагностично-лікувальним вишкрібанням стінок цервікального каналу та порожнини матки

238,00

265

Оперативне лікування лейоміоми матки, фібробіоми матки

3493,00

266

Оперативне лапароскопічне лікування доброякісних новоутворень яєчника

1932,00

267

Оперативне лікування доброякісного новоутворення яєчника

2657,00

268

Оперативне лікування хвороби бартолінової залози

591,00

269

Оперативне лікування випадіння статевих органів у жінок

3209,00

270

Операція штучного переривання вагітності у стаціонарі (до 12 тижнів вагітності), крім абортів за медичними і соціальними показаннями

170,00

271

Накладення швів

195,00

272

Туалет рани

91,00

273

Зняття швів з хірургічною обробкою

95,00

274

Перев'язка післяопераційних хворих хірургічного профілю (середня)

109,00

275

Пальцеве дослідження прямої кишки

18,00

276

Підготовка операційного поля

43,00

277

Первинна хірургічна обробка

374,00

278

Зняття пов'язки з обробкою поверхні

21,00

279

Розтин абсцесу

337,00

280

Апендектомія типова

1264,00

281

Апендектомія лапароскопічна

2117,00

282

Герніотомія у разі пахової грижі з вшиванням поліпропіленової сітки (без урахування вартості сітки)

1653,00

283

Герніотомія лапароскопічна у разі пахової грижі зачеревна з вшиванням поліпропіленової сітки (без урахування вартості сітки)

1069,00

284

Герніотомія у разі рецидивної грижі з вшиванням поліпропіленової сітки (без урахування вартості сітки)

1853,00

285

Герніотомія у разі стегнової грижі (класична)

1653,00

286

Герніотомія у разі пупкової грижі (класична)

831,00

287

Герніотомія у разі пупкової грижі з вшиванням поліпропіленової сітки (без урахування вартості сітки)

929,00

288

Герніотомія у разі грижі бокової поверхні живота з вшиванням поліпропіленової сітки (без урахування вартості сітки)

1473,00

289

Герніотомія у разі грижі білої лінії живота (класична)

844,00

290

Герніотомія у разі грижі білої лінії живота з вшиванням поліпропіленової сітки (без урахування вартості сітки)

978,00

291

Герніотомія у разі післяопераційної вентральної грижі з вшиванням поліпропіленової сітки (без урахування вартості сітки)

1813,00

292

Лапароскопічна холецистектомія у разі неускладненого гострого калькульозного холециститу

1045,00

293

Лапароскопічна холецистектомія у разі хронічного калькульозного холециститу

3040,00

294

Пластична операція у разі деформуючих рубців передньої черевної стінки (10 см і більше)

636,00

295

Гемороїдектомія за Мілліганом - Морганом

991,00

296

Висічення неускладненого епітеліального куприкового ходу

1022,00

297

Розтин кістки куприка з нагноєнням

307,00

298

Венектомія з перев'язкою перфорантних вен у разі варикозної хвороби вен нижніх кінцівок

2432,00

299

Видалення поверхневих тромбованих варикозних вен

1686,00

300

Висічення підшкірно-підслизової нориці прямої кишки

712,00

301

Висічення та сфінктеротомія у разі анальних тріщин

845,00

302

Розтин підшкірно-підслизового гострого парапроктиту

495,00

303

Гастроектомія, оперативне лікування злоякісних новоутворень шлунку

6891,00

304

Резекція шлунку у разі злоякісного новоутворення

6891,00

305

Оперативне лікування атеросклерозу артерій кінцівок

2302,00

306

Оперативне лікування варикозного розширення вен нижніх кінцівок

3880,00

307

Оперативне лікування геморою

1458,00

308

Оперативне лікування гострого апендициту

1413,00

309

Оперативне лікування защімленої грижі черевної стінки

1895,00

310

Оперативне лікування хвороби заднього проходу та прямої кишки (парапроктит)

854,00

311

Оперативне лікування гострого панкреатиту

3045,00

312

Оперативне лікування кісти підшлункової залози

5992,00

313

Оперативне лікування гіпертрофії молочної залози у чоловіків

839,00

314

Оперативне лікування пілонідальної кісти, кісти дермоїдної

675,00

315

Екзартикуляція або ампутація

2031,00

316

Ампутація ступні

1769,00

317

Ампутація нижньої кінцівки на рівні гомілки

2812,00

318

Ампутація нижньої кінцівки на рівні стегна

3050,00

319

Висічення кістки

748,00

320

Видалення пухлин голови

2710,00

321

Мікродіскектомія

710,00

322

Видалення інтрадуральної пухлини спинного мозку

2871,00

323

Одноразова репозиція з наступною фіксацією відділу хребта

1772,00

324

Перев'язка післяопераційних хворих травматологічного профілю

75,00

325

Накладення пов'язки Дезо

66,00

326

Накладення гіпсової пов'язки Дезо з фіксацією двох суглобів

79,00

327

Накладення гіпсової пов'язки Дезо з фіксацією трьох суглобів

87,00

328

Чобіток Волковича

140,00

329

Накладення гіпсової пов'язки на пальці стопи, кисті (лангети)

71,00

330

Зняття гіпсової пов'язки

47,00

331

Накладення бинтової пов'язки на ліктьовий, колінний суглоби

30,00

332

Накладення бинтової пов'язки на пальці кисті

33,00

333

Імобілізація

59,00

334

Скелетний витяг

122,00

335

Внутрішньокісткова блокада за Поляковим

153,00

336

Усунення вивиху з імобілізацією

176,00

337

Закрита репозиція перелому з імобілізацією

276,00

338

Видалення пухлини м'яких та пухлиноподібних утворень м'яких тканин

1846,00

339

Металоостеосинтез (МОС) переломів плечової кістки та кісток плечового поясу

2329,00

340

Металоостеосинтез (МОС) переломів кісток передпліччя

1824,00

341

Металоостеосинтез (МОС) переломів кісток зап'ястку та кисті

797,00

342

Металоостеосинтез (МОС) переломів стегнової кістки

3943,00

343

Металоостеосинтез (МОС) переломів кісток гомілки

1623,00

344

Металоостеосинтез (МОС) переломів кісток ступні

1308,00

345

Черезкістковий компресійний остеосинтез (ЧКО) хибних суглобів кісток кінцівок

1744,00

346

Вилучення металевих фіксаторів з консолідованих кісток кінцівок (плечової або стегнової кістки)

1777,00

347

Вилучення металевих фіксаторів з консолідованих кісток кінцівок (кісток зап'ястку або кісток ступні)

500,00

348

Вилучення металевих фіксаторів з консолідованих кісток кінцівок (кісток передпліччя або кісток гомілки)

879,00

349

Накладення шва на зв'язки або сухожилок

3041,00

350

Накладення шва на сухожилок з анкерною фіксацією до кісток (без урахування вартості анкера)

1205,00

351

Висічення бурси

1394,00

352

Відновлення ключино-акроміальної та ключино-дзьобовидної зв'язки

1360,00

353

Коригуюча остеотомія

3095,00

354

Накладення шва на сухожилок або пластика вільним клаптем

1832,00

355

Артроскопічна резекція ушкодженої частини меніска

2337,00

356

Накладення артроскопічного шва під час операції на меніску (з середини на зовні або з середини до капсули)

2317,00

357

Артроскопічна пластика капсули плечового суглоба по Caspari, у разі необхідності рефлексації SLAP, тенодез або теномія сухожилка довгої голівки біцепса плеча (без урахування вартості анкера)

5322,00

358

Відкрита пластика капсули плечового суглоба за Банкартом, Путті-Пляттом

1373,00

359

Артродез за Лахидусом

1476,00

360

Пароксимальна остеотомія

1633,00

361

Дистальна остеотомія (Hohmann, Chevron)

1476,00

362

Артропластика за Келлером

1565,00

363

Міотенопластика

1103,00

364

Тенотомія

1059,00

365

Остеотомія за Акіним

1478,00

366

Остеотомія за Вейлом

1295,00

367

Капсулопластика

1237,00

368

Остеотомія за Деврі

1237,00

369

Артроскопічна реконструкція або заміна за допомогою матеріалу сухожилків Gracilis та Semitendinosus (Hamstring) (без урахування вартості Тутора універсального)

2489,00

370

Артроскопічна реконструкція або заміна за допомогою матеріалу власної зв'язки надколінника (ВТВ) (без урахування вартості Тутора універсального)

4322,00

371

Накладення шва медіальної пателло-феморальної зв'язки за Ямамото під атроскопічним контролем (без урахування вартості Тутора універсального)

2131,00

372

Видалення рубцево-зміненого долоневого апоневроза

1594,00

373

Латеральний реліз під атроскопічним контролем

3989,00

374

Пластика медіальної пателло-феморальної зв'язки під атроскопічним контролем (без урахування вартості анкера)

2197,00

375

Медіалізація горбистості великогомілкової кістки або інші остеотомії

1240,00

376

Дослідження акуметричне

53,00

377

Дослідження слуху методом тональної аудіометрії

157,00

378

Передня риноскопія

26,00

379

Задня риноскопія

26,00

380

Отоскопія

26,00

381

Транстимпанальне введення лікарських засобів

97,00

382

Анемізація слизової порожнини носа

51,00

383

Взяття мазків із носа і зіва на BL

41,00

384

Видалення сіркових пробок промиванням

110,00

385

Відсмоктування слизу з носа за Пройцом або Зандерманом

105,00

386

Передня тампонада носа

254,00

387

Задня тампонада носа

331,00

388

Змащення слизової оболонки носоглотки лікарськими засобами

53,00

389

Змащення слизової оболонки ротоглотки лікарськими засобами

71,00

390

Масаж вушний пневматичний (без перевірки слуху шепітною мовою)

52,00

391

Масаж вушний пневматичний (з перевіркою слуху шепітною мовою)

53,00

392

Припалення носових раковин лікарськими засобами

110,00

393

Продування вух за Політцером або через катетер

79,00

394

Промивання лакун піднебінних мигдаликів

147,00

395

Промивання придаткових пазух носа

202,00

396

Промивання придаткових пазух носа через співустя

240,00

397

Тимпанопункція

198,00

398

Промивання аттика

91,00

399

Введення лікарських препаратів у зовнішній слуховий прохід

70,00

400

Діагностична пункція навколоносових пазух

224,00

401

Пункція верхньощелепної пазухи з дренуванням

191,00

402

Зондування навколоносової пазухи

109,00

403

Введення лікарських засобів в слухову трубу через катетер

256,00

404

Вливання в горло лікарських засобів

122,00

405

Інсуфляція порошку в ЛОР-органи

52,00

406

Парацентез (прокол барабанної перетинки)

99,00

407

Блокада внутрішньоносова

128,00

408

Біопсія носа, біопсія горла, підрізання вуздечки язика

240,00

409

Видалення доброякісних утворень гортані

369,00

410

Видалення хоанального поліпу, чистка решітчастих клітин

365,00

411

Ендоназальна ендоскопічна гайморотомія

362,00

412

Конхотомія

419,00

413

Уволотомія

362,00

414

Одностороння поліпотомія носа

330,00

415

Оперативне лікування абсцесу паратонзилярного, носової перетинки

301,00

416

Поліпотомія носа з розтином клітин решітчастого лабіринту (однобічна)

366,00

417

Розтин кист, мигдаликів

468,00

418

Септопластика

732,00

419

Видалення атероми ЛОР-органів

769,00

420

Ультразвукова дезінтеграція

575,00

421

Підслизова вазотомія носових раковин

400,00

422

Підслизова остеоконхоотомія

383,00

423

Розтин та дренування гнійника

438,00

424

Оперативне лікування фурункула носа

112,00

425

Гайморотомія за Колдуел-Люком

645,00

426

Підслизова резекція носової перетинки

694,00

427

Тонзилектомія

369,00

428

Біомікроскопія

55,00

429

Визначення відчуття кольору за таблицями Рабкіна

34,00

430

Визначення резерву акомодації

27,00

431

Визначення толерантного тиску

28,00

432

Гоніоскопія

78,00

433

Діафаноскопія

27,00

434

Дослідження гостроти зору

79,00

435

Дослідження зору за допомогою лінзи Гольдмана

104,00

436

Екзоофтальмометрія

26,00

437

Обстеження очного яблука в боковому освітленні

22,00

438

Периметрія оглядова (на білий колір)

87,00

439

Підбір сферичних окулярів

85,00

440

Підбір сфероциліндричних окулярів

89,00

441

Пряма офтальмоскопія

41,00

442

Скіаскопія

25,00

443

Тонографія

104,00

444

Тонометрія ока

54,00

445

Масаж повіки (одна процедура)

58,00

446

Медикаментозний електрофорез ділянки ока (одна процедура)

36,00

447

Світлотерапія ділянки ока апаратом Біоптрон (одна процедура)

23,00

448

Промивання сльозного каналу (без зондування сльозно-носової протоки)

116,00

449

Перев'язка офтальмологічних хворих

36,00

450

Зондування слізного каналу

79,00

451

Ін'єкція парабульбарно (без урахування вартості медикаментів)

44,00

452

Ін'єкція під кон'юнктиву ока (вартість медикаментів врахована у відповідному курсі забезпечення медикаментозного лікування)

43,00

453

Знеболювання епібульбарно

39,00

454

Блокада новокаїнова під кон'юнктиву

57,00

455

Видалення серозних кист з пластикою кон'юнктиви

335,00

456

Видалення халазіону, видалення невеликих кист кон'юнктиви, видалення невеликих пальпебральних кист, видалення папілом, зняття швів

396,00

457

Видалення доброякісних новоутворень повік

113,00

458

Видалення птеригіума

630,00

459

Видалення ксантелазми повік

315,00

460

Діатермокоагуляція ксантелязми

246,00

461

Пальпаторне дослідження передміхурової залози в урології

28,00

462

Ендоурологічна маніпуляція

137,00

463

Катетеризація сечівника

190,00

464

Ендоскопічна операція на органах малого тазу

559,00

465

Оперативне лікування надмірної крайньої плоті, фімозу та парафімозу

601,00

466

Циркумцизіо (вилучення фімозу)

601,00

467

Оперативне лікування каменю нирок, каменю сечоводу

3944,00

468

Оперативне лікування каменю сечового міхура

1331,00

469

Оперативне лікування герплазії простати та аденоми передміхурової залози

2359,00

470

Трансуретральна резекція передміхурової залози у разі аденоми

737,00

471

Оперативне лікування гідроцеле, сперматоцеле та варикоцеле

697,00

472

Проведення контактної (інтракорпоральної) літотрипсії (Літокласт): нирка, сечовід (середня тривалість сеансу 90 хвилин)

933,00

473

Проведення контактної (інтракорпоральної) літотрипсії (Літокласт): сечовий міхур (середня тривалість сеансу 60 хвилин)

669,00

474

Проведення сеансу дистанційної (екстракорпоральної) літотрипсії (ЕУХЛ): нирка, сечовід (середня тривалість сеансу 90 хвилин)

623,00

475

Цистоскопія

570,00

476

Медикаментозний електрофорез постійним струмом, імпульсними струмами постійного та змінного напрямку (діадинамічні, синусоїдальні, модульовані тощо) (одна процедура)

86,00

477

Електростимуляція м'язів (одна процедура)

102,00

478

Дарсонвалізація місцева (одна процедура)

71,00

479

УВЧ-терапія (одна процедура)

34,00

480

Діадинамотерапія (одна процедура)

102,00

481

Мікрохвильова терапія (одна процедура)

51,00

482

СМХ-терапія, ДМХ, МРТ (одна процедура)

102,00

483

Магнітотерапія (одна процедура)

68,00

484

Загальне та місцеве ультрафіолетове опромінення (одна процедура)

34,00

485

Тубус-кварц (одна процедура)

34,00

486

Світлотерапія (Біоптрон) (одна процедура)

189,00

487

Лазерна акупунктура (одна процедура)

129,00

488

Ультразвукова терапія (одна процедура)

81,00

489

Ультрафонофорез (одна процедура)

93,00

490

Ванна морська (одна процедура)

106,00

491

Ванна соляно-хвойна (одна процедура)

96,00

492

Ванна хвойна (одна процедура)

46,00

493

Ванна для ніг (одна процедура)

142,00

494

Підводний душ-масаж (одна процедура)

186,00

495

Аплікація парафіново-озокеритова (середня) (одна процедура)

94,00

496

Масаж комірцевої зони (задньої поверхні шиї, спини до рівня IV грудного хребця, передньої поверхні грудної клітки до II ребра) (одна процедура)

52,00

497

Масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки лопатки (одна процедура)

69,00

498

Масаж ділянки грудної клітки (передньої поверхні грудної клітки від передніх кордонів надпліччя до реберних дуг та ділянок спини від VII шийного до I поперекового хребця) (одна процедура)

86,00

499

Масаж попереково-крижової ділянки (від I поперекового хребця до нижніх сідничних схилів) (одна процедура)

35,00

500

Масаж спини та поперекового відділу (від VII шийного хребця до крижової ділянки та від лівої до правої середньої аксилярної лінії) (одна процедура)

52,00

501

Масаж шийно-грудного відділу хребта (задньої поверхні шиї та ділянки спини до I поперекового хребця та від лівої до правої задньої аксилярної лінії) (одна процедура)

69,00

502

Масаж нижньої кінцівки та попереку (ступні, гомілки, стегна, сідничної та попереково-крижової ділянки) (одна процедура)

69,00

503

Лікувальна гімнастика для терапевтичних хворих у період одужання або хронічного перебігу захворювання у разі індивідуальних занять

106,00

504

Лікувальна гімнастика для терапевтичних хворих в період одужання або хронічного перебігу захворювання у разі групових занять

122,00

505

Лікувальна гімнастика для ортопедично-травматологічних хворих після іммобілізації у разі індивідуальних занять

88,00

506

Лікувальна гімнастика для ортопедично-травматологічних хворих після іммобілізації у разі групових занять

120,00

507

Лікувальна гімнастика для ортопедично-травматологічних хворих після травм та операцій хребта у разі індивідуальних занять

126,00

508

Лікувальна гімнастика для ортопедично-травматологічних хворих після травм та операцій хребта у разі групових занять

155,00

509

Лікувальна гімнастика для неврологічних і нейрохірургічних хворих у разі індивідуальних занять

123,00

510

Лікувальна гімнастика для неврологічних і нейрохірургічних хворих у разі групових занять

153,00

511

Медикаментозне лікування атеросклерозу артерій кінцівок

2969,00

512

Медикаментозне лікування варикозного розширення вен нижніх кінцівок

387,00

513

Медикаментозне лікування гострого панкреатиту

8003,00

514

Медикаментозне лікування гострого тубулоінтерстиціального нефриту та інших ниркових тубулоінтерстиціальних хвороб

650,00

515

Медикаментозне лікування нирок та сечоводу після проведення сеансу дистанційної літотрипсії (повний курс)

495,00

516

Медикаментозне лікування нирок та сечоводу після проведення сеансу контактної (інтракорпоральної) літотрипсії (повний курс)

1182,00

517

Медикаментозне лікування сечового міхура після проведення сеансу контактної (інтракорпоральної) літотрипсії (повний курс)

1182,00

518

Медикаментозне лікування інтерстиціального циститу

252,00

519

Медикаментозне лікування гострого простатиту

837,00

520

Медикаментозне лікування сальпінгіту та оофориту

1002,00

521

Медикаментозне лікування загрозливого аборту

1110,00

522

Медикаментозне лікування гострого синуситу верхньої щелепи, гострого фронтального синуситу

773,00

523

Медикаментозне лікування гострого гнійного середнього отиту

703,00

524

Медикаментозне лікування у разі сенсоневральної приглухуватості

1580,00

525

Медикаментозне лікування у разі хвороб повік

203,00

526

Медикаментозне лікування у разі хвороб сльозового апарата

319,00

527

Медикаментозне лікування у разі хвороб склери

488,00

528

Медикаментозне лікування кератитів (ендогенних, екзогенних)

488,00

529

Медикаментозне лікування у разі іридоцикліту

985,00

530

Медикаментозне лікування у разі оклюзії судин сітківки

1383,00

531

Медикаментозне лікування у разі спадкових дистрофій сітківки

804,00

532

Медикаментозне лікування у разі діабетичної ретинопатії (просте)

1294,00

533

Медикаментозне лікування глаукоми, первинної відкритокутової глаукоми

734,00

534

Медикаментозне лікування у разі крововиливу в склисте тіло

2177,00

535

Медикаментозне лікування у разі неврита зорового нерва

1987,00

536

Медикаментозне лікування у разі ішемічної невропатії зорового нерва

1689,00

537

Медикаментозне лікування у разі атрофії зорового нерва

590,00

538

Медикаментозне лікування у разі хоріоретинального запалення

722,00

539

Медикаментозне лікування у разі атеросклерозу судин головного мозку

1373,00

540

Медикаментозне лікування у разі інфаркту головного мозку

2240,00

541

Медикаментозне лікування у разі гострого порушення мозкового кровообігу

1354,00

542

Медикаментозне лікування у разі внутрішньомозкового крововиливу (геморагічному інсульті)

2177,00

543

Медикаментозне лікування люмбоішалгії в період загострення

2149,00

544

Медикаментозне лікування у разі струсу головного мозку

2247,00

545

Медикаментозне лікування шийного остеохондрозу з корінцевосудинним синдромом

2787,00

546

Медикаментозне лікування поліневропатії та інших уражень периферичної нервової системи

2167,00

547

Медикаментозне лікування у разі запальних хвороб центральної нервової системи

5673,00

548

Медикаментозне лікування дисциркуляторної енцефалопатії

1778,00

549

Медикаментозне лікування у разі розсіяного множинного склерозу

3535,00

550

Медикаментозне лікування у разі ревматичних хвороб мітрального, аортального, трикуспідального клапанів серця

552,00

551

Медикаментозне лікування у разі гіпертензивної (гіпертонічної) хвороби I, II, III стадій

569,00

552

Медикаментозне лікування у разі ішемічної хвороби серця, стабільної стенокардії, стенокардії спокою, кардіосклерозі

1085,00

553

Медикаментозне лікування у разі гострого інфаркта міокарда

1442,00

554

Медикаментозне лікування у разі хронічної ішемічної хвороби серця

1165,00

555

Медикаментозне лікування у разі інфекційного міокардиту

1735,00

556

Медикаментозне лікування у разі фібриляції та тріпотіння передсердь

2115,00

557

Медикаментозне лікування застійної серцевої недостатності

1328,00

558

Медикаментозне лікування розладів вегетативної нервової системи

1112,00

559

Медикаментозне лікування у разі тиреотоксикоза з дифузним зобом

926,00

560

Медикаментозне лікування інсулінозалежного цукрового діабету з гіпоглікемічною комою

981,00

561

Медикаментозне лікування інсулінозалежного цукрового діабету з кетоацидозом

1689,00

562

Медикаментозне лікування інсулінозалежного цукрового діабету з множинними ускладненнями

2177,00

563

Медикаментозне лікування інсулінонезалежного цукрового діабету з множинними ускладненнями

2014,00

564

Медикаментозне лікування у разі післяпроцедурного гіпотиреозу

916,00

565

Медикаментозне лікування виразки шлунку у фазі загострення (середня ступень важкості)

985,00

566

Медикаментозне лікування виразки дванадцятипалої кишки у фазі загострення (середня ступень важкості)

1073,00

567

Медикаментозне лікування виразкового коліту

856,00

568

Медикаментозне лікування хронічного коліту у фазі загострення з гіпомоторним синдромом

387,00

569

Медикаментозне лікування цирозу печінки

1981,00

570

Медикаментозне лікування холециститу

1272,00

571

Медикаментозне лікування хронічного криптогенного гепатиту

466,00

572

Медикаментозне лікування хронічного панкреатиту

637,00

573

Медикаментозне лікування у разі залізодефіцитної анемії

172,00

574

Медикаментозне лікування пневмонії без уточнення збудника

1587,00

575

Медикаментозне лікування простого та слизовогнійного хронічного бронхіту, неуточненого хронічного бронхіту

821,00

576

Медикаментозне лікування інших хронічних обструктивних хвороб легенів

867,00

577

Медикаментозне лікування астми

1157,00

578

Медикаментозне лікування гострого бронхиту

776,00

579

Медикаментозне лікування у разі плеврального випоту

1621,00

580

Медикаментозне лікування у разі алергічної кропивниці

762,00

581

Медикаментозне лікування серопозитивного ревматоїдного артриту, іншого ревматоїдного артриту, ювенільного артриту, ювенільного артриту у разі хвороб, класифікованих у інших рубриках

1455,00

582

Медикаментозне лікування подагри, інших кристалічних артропатій

841,00

583

Медикаментозне лікування поліартрозу, інших артрозів

582,00

584

Медикаментозне лікування хронічної ниркової недостатності

1186,00

585

Медикаментозне лікування у разі різних видів хронічних тубулоінтерстиціальних нефритів

1182,00

586

Проведення ендотрахеального наркозу (30 хвилин)

355,00

587

Медикаментозне забезпечення ендотрахеального наркозу (увідний наркоз на 30 хвилин)

1056,00

588

Медикаментозне забезпечення ендотрахеального наркозу (кожні наступні 30 хвилин)

639,00

589

Проведення внутрішньовенного наркозу (30 хвилин)

355,00

590

Медикаментозне забезпечення внутрішньовенного наркозу (увідний наркоз 30 хвилин)

470,00

591

Медикаментозне забезпечення внутрішньовенного наркозу (кожні наступні 30 хвилин)

42,00

592

Проведення спинномозкової анестезії (30 хвилин)

355,00

593

Медикаментозне забезпечення спинномозкової анестезії (увідний наркоз на 30 хвилин)

470,00

594

Медикаментозне забезпечення спинномозкової анестезії (кожні наступні 30 хвилин)

74,00

595

Проведення епідуральної анестезії (30 хвилин)

355,00

596

Медикаментозне забезпечення епідуральної анестезії (увідний наркоз на 30 хвилин)

668,00

597

Медикаментозне забезпечення епідуральної анестезії (кожні наступні 30 хвилин)

76,00

598

Передопераційна підготовка (код R02 за МКХ-10) (1 доба)

137,00

599

Передопераційна підготовка (коди C71, D32 за МКХ-10) (1 доба)

33,00

600

Забезпечення інтенсивної терапії (код I70.20 за МКХ-10) (1 доба)

1846,00

601

Забезпечення інтенсивної терапії (коди K35, K45.00, K80, K81, N20.00, N20.10, N21.00, N40, D25, D27, N81 за МКХ-10) (1 доба)

1970,00

602

Забезпечення інтенсивної терапії (код K85 за МКХ-10) (1 доба)

2138,00

603

Забезпечення інтенсивної терапії (код R02 за МКХ-10) (1 доба)

929,00

604

Забезпечення післяопераційного лікування (код I70.20 за МКХ-10) (1 доба)

444,00

605

Забезпечення післяопераційного лікування (коди I83, I84, K62.90, N62, L05 за МКХ-10) (1 доба)

435,00

606

Забезпечення післяопераційного лікування (коди K35, K45.00 за МКХ-10) (1 доба)

436,00

607

Забезпечення післяопераційного лікування (код K40 за МКХ-10) (1 доба)

371,00

608

Забезпечення післяопераційного лікування (коди K80, K81, K85 за МКХ-10) (1 доба)

627,00

609

Забезпечення післяопераційного лікування (код R02 за МКХ-10) (1 доба)

320,00

610

Забезпечення післяопераційного лікування (код L02 за МКХ-10) (1 доба)

132,00

611

Забезпечення післяопераційного лікування (код L05 за МКХ-10) (1 доба)

167,00

612

Забезпечення післяопераційного лікування (коди N20.00, N20.10 за МКХ-10) (1 доба)

466,00

613

Забезпечення післяопераційного лікування (проведення сеансу контактної (інтракорпоральної) літотрипсії) (коди N20.00, N20.10 за МКХ-10) (1 доба)

275,00

614

Забезпечення післяопераційного лікування (коди N21.00, N40 за МКХ-10) (1 доба)

428,00

615

Забезпечення післяопераційного лікування (проведення сеансу контактної (інтракорпоральної) літотрипсії) (код N21.00 за МКХ-10) (1 доба)

434,00

616

Забезпечення післяопераційного лікування (код N43 за МКХ-10) (1 доба)

167,00

617

Забезпечення післяопераційного лікування (коди D25, D27 за МКХ-10) (1 доба)

1680,00

618

Забезпечення післяопераційного лікування (код N75 за МКХ-10) (1 доба)

225,00

619

Забезпечення післяопераційного лікування (код N81 за МКХ-10) (1 доба)

1087,00

620

Забезпечення післяопераційного лікування (код O00 за МКХ-10) (1 доба)

1165,00

621

Забезпечення післяопераційного лікування (коди S42.00, S42.20, S42.30, S42.40, S52.00, S52.10, S62.10, S62.20, S62.30, S62.40, S62.50, S62.60, S62.70, S72.10, S72.20, S72.40, S82.10, S82.20, S82.30, S82.40, S92.00, S92.10, S92.20, S92.30, M84.00, M84.10 за МКХ-10) (1 доба)

85,00

622

Забезпечення післяопераційного лікування (коди D16, D17, D21, S46, S56, S66, M24.40, S76, S86, M70.10 - M70.70, S43.10, M21, S86.00, M23.20, S83.20, M25.20, M20.10, M23.50, S83.40, S83.50, M72.00, M22.00, M22.10, M22.20, S83.00 за МКХ-10) (1 доба)

198,00

623

Забезпечення післяопераційного лікування (код M50, M51 за МКХ-10) (1 доба)

280,00

624

Забезпечення післяопераційного лікування (код D33.40 за МКХ-10) (1 доба)

292,00

625

Забезпечення післяопераційного лікування (код S12.00 - S12.90, S22.00, S32.00, S32.10, S32.20 за МКХ-10) (1 доба)

370,00

626

Забезпечення післяопераційного лікування (код C71, D32 за МКХ-10) (1 доба)

451,00

627

Забезпечення післяопераційного лікування (код J33.00 за МКХ-10) (1 доба)

33,00

628

Забезпечення післяопераційного лікування (код J34.20 за МКХ-10) (1 доба)

36,00

629

Забезпечення післяопераційного лікування (код J35.00 за МКХ-10) (1 доба)

85,00

630

Забезпечення післяопераційного лікування (код J35.20 за МКХ-10) (1 доба)

23,00

631

Забезпечення післяопераційного лікування (код J36 за МКХ-10) (1 доба)

81,00

632

Забезпечення післяопераційного лікування (код J31.00 за МКХ-10) (1 доба)

56,00

633

Забезпечення післяопераційного лікування (код J34.00, H60.00 за МКХ-10) (1 доба)

58,00

634

Забезпечення післяопераційного лікування (код H00.10 за МКХ-10) (1 доба)

45,00

635

Забезпечення післяопераційного лікування (код H11.00, H11.90 за МКХ-10) (1 доба)

55,00

636

Забезпечення післяопераційного лікування (код H02.60 за МКХ-10) (1 доба)

55,00

637

Перебування в палаті стаціонару (1 доба)

73,00

638

Перебування в палаті стаціонару з поліпшеними умовами "Напівлюкс" (1 доба)

747,00

639

Перебування в однокімнатній палаті стаціонару з поліпшеними умовами "Люкс" (1 доба)

1487,00

640

Перебування у двокімнатній палаті стаціонару з поліпшеними умовами "Люкс" (1 доба)

1504,00

641

Забезпечення дієтичним харчуванням (стіл 0) (1 ліжко-день)

71,00

642

Забезпечення дієтичним харчуванням (столи 2а, 5п) (1 ліжко-день)

132,00

643

Забезпечення дієтичним харчуванням (столи 5, 10) (1 ліжко-день)

134,00

644

Забезпечення дієтичним харчуванням (столи 5а, 10а) (1 ліжко-день)

122,00

645

Забезпечення дієтичним харчуванням (7 стіл) (1 ліжко-день)

128,00

646

Забезпечення дієтичним харчуванням (7а стіл) (1 ліжко-день)

109,00

647

Забезпечення дієтичним харчуванням (8 стіл) (1 ліжко-день)

123,00

648

Забезпечення дієтичним харчуванням (9 стіл) (1 ліжко-день)

126,00

649

Забезпечення дієтичним харчуванням (9а стіл) (1 ліжко-день)

95,00

650

Забезпечення дієтичним харчуванням (15 стіл)

126,00

651

Забезпечення дієтичним харчуванням (післяопераційний в ЛОР відділенні стіл) (1 ліжко-день)

86,00

652

Забезпечення дієтичним харчуванням (індивідуальний в хірургічному відділенні стіл) (1 ліжко-день)

86,00

653

Загальний аналіз крові скорочений

118,00

654

Загальний аналіз крові з підрахунком лейкоцитарної формули

273,00

Директор Департаменту
охорони здоров'я та реабілітації
МВС УкраїниА. Смик


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 27.03.2020 — 2020 р., № 24, стор. 77, стаття 931, код акта 98504/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -