<<
>>

Наказ МВС України від 20.01.2022 № 34 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Державної прикордонної служби України". МВС України. 2022

Документ актуальний на 20.04.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.01.2022  № 34

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 березня 2022 р.

за № 294/37630

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Державної прикордонної служби України

Відповідно до частини другої статті 222-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, пункту 5 статті 19, пунктів 10, 13, 16 частини першої статті 20 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», пункту 3 частини п’ятої статті 2 Закону України «Про прикордонний контроль», пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України у відповідність до законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Державної прикордонної служби України, що додаються.

2. Директорату безпеки державного кордону та міграційних процесів Міністерства внутрішніх справ України (Ковалевська І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України згідно з розподілом функціональних обов’язків.

Міністр

Д. Монастирський

ПОГОДЖЕНО:

Уповноважений із захисту державної мови

Голова Державної міграційної служби України

Голова Державної прикордонної служби України

Т.в.о. Міністра закордонних справ України

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

Міністр охорони здоров’я України

Генеральний Секретар Громадської Спілки

«Всеукраїнське Громадське об’єднання

«Національна Асамблея людей

з інвалідністю України»

Голова Громадської організації

«Всеукраїнська організація Союз осіб

з інвалідністю України»

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Урядовий Уповноважений з прав осіб з інвалідністю

Т. Кремінь

Н. Науменко

С. Дейнеко

Е. Джапарова

О. Вискуб

В. Ляшко

В. Назаренко

В.В. Назаренко

Л. Денісова

Т. Баранцова


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

20 січня 2022 року № 34

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 березня 2022 р.

за № 294/37630

ЗМІНИ

до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Державної прикордонної служби України

1. В Інструкції з оформлення посадовими особами Державної прикордонної служби України матеріалів справ про адміністративні правопорушення, затвердженій наказом Міністерства внутрішніх справ України від 18 вересня 2013 року № 898, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2013 року за № 1729/24261 (у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України від 21 грудня 2018 року № 1046):

1) абзац шостий пункту 3 розділу II після слів «змін прикордонних нарядів» доповнити словами «та їх помічники»;

2) у розділі III:

пункт 2 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«За наявності технічної можливості протокол про адміністративне правопорушення складається з використанням комп’ютерної техніки з автоматичним присвоєнням йому відповідної серії та номера з додаванням літери Е та роздруковується за допомогою спеціальних технічних пристроїв.».

У зв’язку із цим абзац другий вважати відповідно абзацом третім;

пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі зміни підпорядкування органу охорони державного кордону допускається використання вже виготовлених бланків до забезпечення бланками з новою серією.»;

у пункті 7:

абзац перший викласти в такій редакції:

«7. Якщо особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, володіє тільки іноземною мовою та не розуміє української мови чи має порушення слуху та/або мовлення, уповноважена посадова особа призначає перекладача, який зобов’язаний повно й точно здійснити доручений йому переклад (у тому числі дистанційно). Допускається спілкування з особою, яка має порушення слуху та/або мовлення, у письмовій формі.»;

в абзаці другому слова «технікою спілкування з глухими, німими чи глухонімими» замінити словами «жестовою мовою»;

3) пункт 4 розділу VI доповнити новим абзацом такого змісту:

«Інформація, визначена пунктами 4, 12, 16 розділу III, пунктом 5 розділу IV цієї Інструкції, обліковується в інформаційно-комунікаційній системі інформаційно-аналітичної діяльності «Гарт-5» Державної прикордонної служби України, що є функціональною підсистемою єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України.»;

4) в абзаці першому пункту 9 розділу VIII слова «старший офіцер по роботі з іноземцями та адміністративного провадження» виключити;

5) у тексті Інструкції слова «по роботі з іноземцями та адміністративного провадження» замінити словами «з адміністративно-юрисдикційної діяльності»;

6) у додатку 2 до Інструкції слова «Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» замінити словами «Органи охорони державного кордону центрального підпорядкування».

2. В Інструкції про порядок тримання затриманих осіб в органах (підрозділах) охорони державного кордону, затвердженій наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 березня 2015 року № 352, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 23 квітня 2015 року за № 462/26907:

1) абзац другий пункту 5 розділу I виключити.

У зв’язку із цим абзац третій вважати відповідно абзацом другим;

2) у розділі III:

пункт 4 виключити.

У зв’язку із цим пункти 5-19 вважати відповідно пунктами 4-18;

в абзаці першому пункту 9 слова «здійснює безпосередню організацію та контроль» замінити словами «координує організацію діяльності МТТ, здійснює керівництво й організацію охорони та конвоювання (супроводу) затриманих осіб і забезпечує контроль»;

абзац двадцять другий пункту 10 викласти в такій редакції:

«негайно доповідати начальнику органу охорони державного кордону та начальнику відділу (відділення, групи) з адміністративно-юрисдикційної діяльності органу охорони державного кордону про всі нестандартні (кризові) ситуації в СП»;

абзаци перший і другий пункту 16 викласти в такій редакції:

«16. Помічник начальника ВПС (старший інспектор прикордонної служби) з адміністративно-юрисдикційної діяльності відповідає за дотримання встановленого цією Інструкцією та іншими актами законодавства порядку тримання затриманих осіб у СП.

Помічник начальника ВПС (старший інспектор прикордонної служби) з адміністративно-юрисдикційної діяльності зобов’язаний:»;

3) в абзаці першому пункту 19 розділу V слова «першого заступника начальника органу охорони державного кордону, який далі надається начальнику» замінити словом «начальника»;

4) у розділі X:

абзац перший пункту 2 після слів «та його заступниками,» доповнити словами «підрозділом моніторингу дотримання прав людини в місцях несвободи Адміністрації Держприкордонслужби,»;

пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. МТТ перевіряє:

начальник органу охорони державного кордону та його заступники - не рідше одного разу на півріччя;

начальник підрозділу адміністративно-юрисдикційної діяльності органу охорони державного кордону - не рідше одного разу на місяць;

керівний склад підрозділу тримання (ВПС) - не рідше одного разу на добу (за наявності затриманих).»;

5) у розділі XII:

абзац третій пункту 4 виключити;

пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Рішення про введення в експлуатацію, реорганізацію чи ліквідацію ПТТ, а також СП органів охорони державного кордону центрального підпорядкування затверджуються наказами Адміністрації Держприкордонслужби. Рішення про введення в експлуатацію, реорганізацію чи ліквідацію СП органів охорони державного кордону, підпорядкованих регіональним управлінням Держприкордонслужби, затверджується наказами відповідних регіональних управлінь Держприкордонслужби.

Копії відповідних наказів регіональних управлінь Держприкордонслужби в п’ятиденний строк надсилаються до Адміністрації Держприкордонслужби.»;

6) у тексті Інструкції слова «першому заступнику начальника», «по роботі з іноземцями та адміністративного провадження» замінити відповідно словами «начальнику», «з адміністративно-юрисдикційної діяльності».

3. В Інструкції про порядок дій посадових осіб Державної прикордонної служби України та взаємодії з територіальними органами Державної міграційної служби України під час звернення іноземців чи осіб без громадянства із заявами про визнання біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, затвердженій наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10 серпня 2016 року № 772, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 02 вересня 2016 року за № 1212/29342:

1) у пункті 4 розділу I:

абзац третій викласти в такій редакції:

«У разі якщо шукач захисту неписьменний або внаслідок порушення здоров’я не може скласти заяву особисто, на його прохання заява складається та підписується іншою особою, у присутності шукача захисту і посадової особи Держприкордонслужби, про що в заяві робиться відповідний запис.»;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

«Якщо шукач захисту володіє тільки іноземною мовою та не розуміє української мови, посадова особа Держприкордонслужби призначає (у тому числі дистанційно) перекладача, відомості про якого внесені до Довідково-інформаційного реєстру перекладачів відповідно до Порядку ведення Державною міграційною службою України Довідково-інформаційного реєстру перекладачів, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 березня 2013 року № 228, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 травня 2013 року за № 801/23333.

До перекладу також може залучатися (у тому числі дистанційно) інша особа, яка вільно володіє українською мовою та іншою мовою, знання якої необхідні для усного або письмового перекладу з однієї мови на іншу, а також особа, яка володіє жестовою мовою. Допускається спілкування з особою, яка має порушення слуху та/або мовлення, у письмовій формі.»;

2) пункт 4 розділу III викласти в такій редакції:

«4. За наявності в діях шукача захисту ознак кримінальних правопорушень посадові особи органів (підрозділів) охорони державного кордону (Морської охорони) діють відповідно до Порядку дій уповноважених службових осіб органів Державної прикордонної служби України під час затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, без ухвали слідчого судді або суду, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10 травня 2018 року № 386, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2018 року за № 834/32286.»;

3) пункт 2 розділу IV викласти в такій редакції:

«2. Контроль за своєчасним і повним обліком звернень за захистом здійснюється не рідше одного разу на рік підрозділами з адміністративно-юрисдикційної діяльності штабів регіональних управлінь Держприкордонслужби, а в органах охорони державного кордону центрального підпорядкування - підрозділом моніторингу дотримання прав людини Адміністрації Держприкордонслужби.»;

4) у тексті Інструкції слова «по роботі з іноземцями та адміністративного провадження» замінити словами «з адміністративно-юрисдикційної діяльності».

Заступник директора

Директорату безпеки

державного кордону

та міграційних процесів

Міністерства внутрішніх справ

України

І. Ковалевська


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 22.03.2022 — 2022 р., № 22, стор. 153, стаття 1194, код акта 110356/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 07.03.2022 № 175 "Про затвердження Порядку отримання вогнепальної зброї і боєприпасів цивільними особами, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав". МВС України. 2022 рікк
 2. Наказ МВС України від 01.03.2022 № 170 "Про особливості видачі громадянам України дозволу на придбання, зберігання та носіння мисливської зброї та набоїв до неї під час дії воєнного стану". МВС України. 2022 рікк
 3. Наказ МВС України від 10.01.2022 № 2 "Про затвердження Положення про функціональну підсистему «Єдиний реєстр зброї» єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ". МВС України. 2022 рікк
 4. Наказ МВС України від 06.01.2022 № 1 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 12 жовтня 2009 року № 436". МВС України. 2022 рікк
 5. Наказ МВС України від 25.02.2022 № 168 "Про внесення зміни до Інструкції з придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання зброї, боєприпасів закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2022 рікк
 6. Наказ МВС України від 31.01.2022 № 64 "Про затвердження Змін до Правил етичної поведінки працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління". МВС України. 2022 рікк
 7. Наказ МВС України від 09.03.2022 № 177/450/46 "Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції України, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини під час воєнного стану на території України". МВС України. 2022 рікк
 8. Наказ МВС України від 15.02.2022 № 133/96 "Про внесення змін до Порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства інфраструктури України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України відповідно через Міністра внутрішніх справ України, Міністра інфраструктури України". МВС України. 2022 рікк
 9. Наказ МВС України від 14.02.2022 № 125/70/91/78/65/59/311 "Про затвердження Порядку обміну інформаційно-аналітичними матеріалами між суб’єктами інтегрованого управління кордонами". МВС України. 2022 рікк
 10. Наказ МВС України від 10.01.2022 № 4 "Про затвердження Порядку видачі довідки про дорожньо-транспортну пригоду та її форми". МВС України. 2022 рікк
 11. Наказ МВС України від 17.03.2022 № 194 "Про продовження строку дії документів щодо дорожнього перевезення небезпечних вантажів під час дії воєнного стану в Україні". МВС України. 2022 рікк
 12. Наказ МВС України від 13.01.2022 № 18 "Про внесення зміни до Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2022 рікк
 13. Наказ МВС України від 18.03.2022 № 195 "Про продовження строку дії дозволів у сфері обігу зброї, пристроїв та вибухових матеріалів під час дії воєнного стану в Україні". МВС України. 2022 рікк
 14. Наказ МВС України від 31.01.2022 № 69 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства внутрішніх справ України з питань затвердження тарифів на платні послуги". МВС України. 2022 рікк
 15. Наказ МВС України від 14.02.2022 № 122 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 03 серпня 2017 року № 676". МВС України. 2022 рікк
 16. Наказ МВС України від 03.02.2022 № 85 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 12 грудня 2018 року № 1007". МВС України. 2022 рікк
 17. Наказ МВС України від 08.02.2022 № 103 "Про внесення змін до Інструкції з організації діяльності чергової служби органів (підрозділів) Національної поліції України". МВС України. 2022 рікк
 18. Наказ МВС України від 20.01.2022 № 36 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 27 липня 2016 року № 725". МВС України. 2022 рікк
 19. Наказ МВС України від 22.03.2022 № 197 "Про внесення змін до Правил пожежної безпеки в Україні". МВС України. 2022 рікк
 20. Наказ МВС України від 28.03.2022 № 203 "Про внесення змін до Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події". МВС України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -