Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Наказ МВС України від 20.05.2008 N 221 " Про затвердження Змін до Порядку провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини". МВС України. 2008

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

20.05.2008 N 221

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

3 липня 2008 р.

за N 579/15270

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

внутрішніх справ

N 816 ( z1241-16 ) від 16.08.2016 }

Про затвердження Змін до Порядку

провадження за заявами про оформлення паспортів

громадянина України для виїзду за кордон

і проїзних документів дитини

Відповідно до Правил оформлення і видачі паспорта громадянина

України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх

тимчасового затримання та вилучення, затверджених постановою

Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 року N 231

( 231-95-п ) (зі змінами), та постанови Кабінету Міністрів України

від 15 березня 2006 року N 327 ( 327-2006-п ) "Про створення

Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних

осіб та їх документування" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Зміни до Порядку провадження за заявами про

оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і

проїзних документів дитини, затвердженого наказом МВС від

21.12.2004 N 1603 ( z0068-05 ), зареєстрованого в Міністерстві

юстиції України 20.01.2005 за N 68/10348, що додаються.

2. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

забезпечити організацію вивчення наказу особовим складом органів

внутрішніх справ та його неухильного виконання.

3. Державному Департаменту у справах громадянства, імміграції

та реєстрації фізичних осіб (Репешко І.В.) забезпечити подання в

установленому порядку зазначеного наказу на державну реєстрацію до

Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Міністра генерал-лейтенанта міліції Савченка О.І.

5. Наказ надіслати за належністю.

Міністр Ю.В.Луценко

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови Служби

безпеки України В.О.Наливайченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС

20.05.2008 N 221

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

3 липня 2008 р.

за N 579/15270

ЗМІНИ

до Порядку провадження за заявами

про оформлення паспортів громадянина України

для виїзду за кордон і проїзних документів дитини

( z0068-05 )

1. Абзац п'ятий пункту 4 викласти в такій редакції: "За окремими письмовими зверненнями юридичні і фізичні особи

можуть отримати платні послуги, затверджені постановою Кабінету

Міністрів України від 04.06.2007 N 795 ( 795-2007-п ) "Про

затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись

органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ". У цьому

разі до заяви долучається документ про оплату послуг відповідно до

спільного наказу МВС України, Мінфіну України та Мінекономіки

України від 05.10.2007 N 369/1105/336 ( z1235-07 ) "Про

затвердження Розмірів плати за надання послуг органами та

підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Порядку їх

справляння", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

31.10.2007 за N 1235/14502".

2. У абзаці п'ятому пункту 16 слова "Єдиної державної

автоматизованої паспортної системи" замінити словами "Державної

інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх

документування".

3. Доповнити Порядок новим розділом такого змісту:

"Особливі положення, пов'язані з централізованим

оформленням та видачею паспортів громадянина України

для виїзду за кордон

24. Централізоване оформлення та видача паспортів громадянина

України для виїзду за кордон здійснюється ДДГІРФО МВС України та

його територіальними органами та підрозділами відповідно до

додатка 2-1 Правил ( 231-95-п ).

25. При перебуванні заявника не за місцем проживання, за

умови подання всіх документів, передбачених Правилами

( 231-95-п ), оформлення паспорта здійснюється ДДГІРФО МВС України

або за згодою директора ДДГІРФО МВС України (або його заступників)

відповідним територіальним органом чи підрозділом за

місцеперебуванням заявника.

26. Після оформлення анкети отримувача паспорта громадянина

України для виїзду за кордон (додаток 13) ( za579-08 ) у випадку,

зазначеному в пункті 25 цього Порядку, здійснюється запит за

встановленою формою (додаток 14) до територіального органу чи

підрозділу, на території адміністративного обслуговування якого

проживає заявник. Для цього начальник (або його заступник)

територіального органу чи підрозділу з дотриманням пунктів 10-12

цього Порядку протягом 10 робочих днів інформує відповідний орган,

що видає паспорт, за формою, визначеною у додатку 15.

27. Головний обчислювальний центр Державної інформаційної

системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування,

що діє у складі ДДГІРФО МВС України, у взаємодії з Державною

податковою адміністрацією України проводить перевірку

достовірності ідентифікаційного номера особи відповідно до

спільного наказу МВС та ДПА від 19.06.2003 N 647/303 ( z0557-03 )

"Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства внутрішніх справ

України та Державної податкової адміністрації України при

перевірці достовірності ідентифікаційного номера фізичної особи,

яка звернулась за оформленням паспорта громадянина України для

виїзду за кордон", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

07.07.2003 за N 557/7878. Після здійснення цієї перевірки та з'ясування наявності чи

відсутності в осіб, старших 14 років, підстав для тимчасової

відмови у видачі паспорта, перелічених у пункті 22 Правил

( 231-95-п ), директор ДДГІРФО МВС України (або його заступник)

приймає рішення про оформлення та видачу паспорта або про відмову

у його видачі.

28. При оформленні паспорта заявнику не за місцем проживання

ДДГІРФО МВС України або територіальним органом (підрозділом)

заповнюється облікова картка (додаток 12) в двох примірниках, один

з яких надсилається до територіального органу чи підрозділу, на

території адміністративного обслуговування якого заявник проживає.

29. За бажанням заявника, який звернувся до територіального

органу чи підрозділу з питання централізованого оформлення

паспорта, та за його довільним письмовим зверненням до підрозділу

ДДГІРФО МВС України виготовлений паспорт видається в м. Києві. У такому випадку ДДГІРФО МВС України заповнюється

повідомлення про отримання паспорта громадянина України для виїзду

за кордон (додаток 16) в двох примірниках, один з яких

надсилається до відповідного територіального органу чи підрозділу

за місцем подачі заявником документів для оформлення паспорта.

30. Видача паспорта заявникові проводиться з дотриманням

вимог пункту 19 цього Порядку".

4. Доповнити Порядок додатками 13 ( za579-08 ) - 16

(додаються).

Директор Державного департаменту

у справах громадянства, імміграції

та реєстрації фізичних осіб МВС

України

генерал-майор міліції І.В.Репешко

Додаток 13

до пункту 26 Порядку

провадження за заявами

про оформлення паспортів

громадянина України

для виїзду за кордон

і проїзних документів дитини

АНКЕТА

отримувача паспорта громадянина України

для виїзду за кордон

( za579-08 )

Додаток 14

до пункту 26 Порядку

провадження за заявами

про оформлення паспортів

громадянина України

для виїзду за кордон

і проїзних документів дитини

вих. N _______

від ___.____.20___

Начальникові ______________________________

(найменування територіального органу ___________________________________________

чи підрозділу)

Гр. ____________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові) ___________________, ___________________________________________,

(дата народження) (місце народження) _________________________________________________________________

(паспорт громадянина України)

звернувся до ДДГІРФО із заявою про оформлення паспорта

громадянина України для виїзду за кордон.

У зв'язку з тим, що заявник проживає на території

адміністративного обслуговування ________________________________

(найменування територіального органу

чи підрозділу) за адресою: ________________________________________________,

просимо здійснити перевірку згідно з пунктами 10-12 Порядку

провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина

України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини,

затвердженого наказом МВС від 21.12.2004 N 1603, зареєстрованого

в Міністерстві юстиції України 20.01.2005 за N 68/10348, та

повідомити ДДГІРФО про відсутність підстав для тимчасової відмови

заявнику у видачі паспорта громадянина України для виїзду за

кордон. ___________________ ________________ ____________________

(посада) (підпис) (прізвище)

Додаток 15

до пункту 26 Порядку

провадження за заявами

про оформлення паспортів

громадянина України

для виїзду за кордон

і проїзних документів дитини

вих. N _______

від ___.____.20___

Директору ДДГІРФО

МВС України

Начальникові _______________________________

(найменування територіального органу ____________________________________________

чи підрозділу, яким оформлено анкету

отримувача паспорта громадянина України

для виїзду за кордон)

На запит від __.___. 20___ N ___________ повідомляємо, що

здійснено перевірку, передбачену пунктами 10-12 Порядку

провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина

України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини,

затвердженого наказом МВС від 21.12.2004 N 1603, зареєстрованого

в Міністерстві юстиції України 20.01.2005 за N 68/10348.

Підстав щодо тимчасової відмови у видачі паспорта

гр. _______________________________________________ не має/маємо.

Повідомляємо такі відомості: ________________________________

(заповнюється у разі наявності підстав _________________________________________________________________

щодо тимчасової відмови у видачі паспорта)

Начальник _________________________ ____________ ______________

(найменування підрозділу) (підпис) (прізвище) __________

(дата)

Додаток 16

до пункту 29 Порядку

провадження за заявами

про оформлення паспортів

громадянина України

для виїзду за кордон

і проїзних документів дитини

Начальникові _______________________________

(найменування територіального органу ____________________________________________

чи підрозділу, яким оформлено анкету

отримувача паспорта громадянина України

для виїзду за кордон)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про отримання паспорта громадянина України

для виїзду за кордон

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії ___

номер _______ від _____________, код органу _________, на

підставі письмового звернення та паспорта громадянина України

серії _____ номер ___________, виданого ________________________________________________________________,

отримано гр. ____________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

___________________ у ДДГІРФО МВС України.

(дата видачі) ______________________________

(підпис отримувача паспорта)

Директор ДДГІРФО

МВС України ________________ ___________________

(підпис) (прізвище)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 25.07.2008 — 2008 р., № 52, стор. 153, стаття 1746, код акта 43663/2008

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 12. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 13. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 96 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 14. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 93 "Про внесення змін до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 15. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 94 "Про внесення змін до Інструкції з організації службової кінології в Національній гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 16. Наказ МВС України від 03.02.2021 № 85 "Про затвердження Змін до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період". МВС України. 2021 рікк
 17. Наказ МВС України від 13.01.2021 № 12 "Про затвердження Інструкції із застосування військовослужбовцями Національної гвардії України технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису". МВС України. 2021 рікк
 18. Наказ МВС України від 17.02.2021 № 129 "Про внесення зміни до Інструкції про розміри та умови виплати винагороди поліцейським за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". МВС України. 2021 рікк
 19. Наказ МВС України від 19.02.2021 № 138 "Про затвердження Змін до Порядку доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 20. Наказ МВС України від 02.03.2021 № 166 "Про деякі питання державних номерних знаків транспортних засобів". МВС України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -