<<
>>

Наказ МВС України від 20.05.2013 N 481 " Про затвердження Змін до наказу МВС України від 04 листопада 2003 року N 1296". МВС України. 2013

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

20.05.2013 N 481

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

6 червня 2013 р.

за N 900/23432

Про затвердження Змін

до наказу МВС України

від 04 листопада 2003 року N 1296

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

внутрішніх справ

N 462 ( z0912-16 ) від 03.06.2016

N 1146 ( z1543-16 ) від 01.11.2016 }

Відповідно до Закону України "Про центральні органи

виконавчої влади" ( 3166-17 ), Указу Президента України

від 06 квітня 2011 року N 383 ( 383/2011 ) "Про затвердження

Положення про Міністерство внутрішніх справ України" та з метою

приведення нормативно-правових актів з медичного обслуговування в

закладах охорони здоров'я системи МВС України у відповідність до

вимог законодавства України Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів,

затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України

від 04 листопада 2003 року N 1296 ( z0596-04 ) "Про медичне

забезпечення в закладах охорони здоров'я системи МВС України",

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 травня 2004 року

за N 596/9195, що додаються.

2. Управлінню медичного забезпечення та реабілітації МВС

України (Петраш О.В.) забезпечити в установленому законодавством

порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до

Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Міністра - керівника апарату Лекаря С.І.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного

опублікування.

Міністр

генерал внутрішньої

служби України В.Ю.Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр охорони здоров'я України Р.Богатирьова

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

сторони роботодавців

на національному рівні О.В.Мірошниченко

В.о. президента

Всеукраїнської асоціації роботодавців В.Биковець

Генеральний директор

Спілки підприємців малих,

середніх і приватизованих

підприємств України В.Биковець

Президент Спілки орендарів

і підприємців України Віктор Хмільовський

Перший заступник

Голови Спільного представницького

органу об'єднань профспілок Г.В.Осовий

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

20.05.2013 N 481

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

6 червня 2013 р.

за N 900/23432

ЗМІНИ

до деяких нормативно-правових актів,

затверджених наказом МВС України

від 04 листопада 2003 року N 1296

( z0596-04 )

1. У Переліку закладів охорони здоров'я МВС України,

затвердженому наказом МВС України від 04 листопада 2003 року

N 1296 ( z0596-04 ), зареєстрованому у Міністерстві юстиції

України 13 травня 2004 року за N 596/9195:

1.1. У преамбулі слова та цифри "Указу Президента України

від 17 жовтня 2000 року N 1138/2000 "Про Положення про

Міністерство внутрішніх справ України" замінити словами та цифрами

"Указу Президента України від 06 квітня 2011 року N 383 "Про

затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України"

( 383/2011 ).

1.2. Підпункт 1.1.1 пункту 1.1 глави 1 доповнити новим

абзацом такого змісту: "Територіальне медичне об'єднання".

1.3. Главу 2 доповнити новим пунктом такого змісту: "2.2. Установи Держсанепідслужби України Лабораторний центр (головний, республіканський, обласний,

міський)".

{ Пункт 2 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою

чинності Інструкції про порядок медичного обслуговування в

закладах охорони здоров'я МВС України ( z0597-04 ), затвердженої

Наказом Міністерства внутрішніх справ N 1296 ( z0596-04 ) від

04.11.2003, до якої вносились зміни } 2. У главі 1 Інструкції про порядок медичного обслуговування

в закладах охорони здоров'я МВС України ( z0597-04 ), затвердженої

наказом МВС України від 04 листопада 2003 року N 1296

( z0596-04 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України

13 травня 2004 року за N 597/9196, слова та цифри "Указу

Президента України від 17 жовтня 2000 року N 1138/2000 "Про

Положення про Міністерство внутрішніх справ України" замінити

словами та цифрами "Указу Президента України від 06 квітня

2011 року N 383 ( 383/2011 ) "Про затвердження Положення про

Міністерство внутрішніх справ України".

{ Пункт 3 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою

чинності Інструкції Міністерства внутрішніх справ N 1296

( z0598-04 ) від 04.11.2003, до якої вносились зміни } 3. В

Інструкції про організацію проведення попередніх та періодичних

медичних оглядів та диспансеризації в лікувально-профілактичних

закладах МВС України ( z0598-04 ), затвердженій наказом МВС

України від 04 листопада 2003 року N 1296 ( z0596-04 ),

зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 13 травня 2004 року

за N 598/9197:

3.1. Пункт 1.1 глави 1 викласти в такій редакції: "1.1. Періодичні медичні огляди та диспансеризація в

лікувально-профілактичних закладах МВС України проводяться

відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров'я

( 2801-12 ), Законів України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), "Про

протидію захворюванню на туберкульоз" ( 2586-14 ).

3.2. В абзаці другому пункту 2.11 глави 2: слова та цифри "постановою Кабінету Міністрів України

від 15.02.2006 N 143 "Про затвердження Порядку проведення

обов'язкового профілактичного огляду певних категорій населення на

виявлення туберкульозу" виключити; доповнити абзац словами та цифрами ", та від 27 серпня

2010 року N 728 ( z1396-10 ) "Про диспансеризацію населення",

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.12.2010

за N 1396/18691".

3.3. У пункті 4.1 глави 4 слова та цифри "від 27.12.99 N 302

"Про затвердження форм облікової статистичної документації, що

використовується в поліклініках (амбулаторіях)" замінити словами

та цифрами "від 14 лютого 2012 року N 110 ( z0661-12 ) "Про

затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій

щодо їх заповнення, що використовуються в закладах охорони

здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування",

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року

за N 661/20974".

4. У пункті 1 Положення про організацію контролю за станом

здоров'я водіїв підрозділів внутрішніх справ перед початком та

після закінчення зміни ( z0602-04 ), затвердженого наказом МВС

України від 04 листопада 2003 року N 1296 ( z0596-04 ),

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 травня 2004 року

за N 602/9201: слова та цифри "; спільного наказу Міністерства охорони

здоров'я України та Міністерства внутрішніх справ України

від 05.06.2000 N 124/345 "Про затвердження Положення про медичний

огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів",

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2000 року

за N 435/4656" виключити; доповнити пункт новим абзацом такого змісту: "Медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних

засобів здійснюється відповідно до Положення про медичний огляд

кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого

наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства

внутрішніх справ України від 31 січня 2013 року N 65/80

( z0308-13 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

22 лютого 2013 року за N 308/22840".

Начальник Управління

медичного забезпечення

та реабілітації МВС України О.В.Петраш


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 25.06.2013 — 2013 р., № 45, стор. 64, стаття 1616, код акта 67475/2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 12. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 13. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 96 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 14. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 93 "Про внесення змін до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 15. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 94 "Про внесення змін до Інструкції з організації службової кінології в Національній гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 16. Наказ МВС України від 03.02.2021 № 85 "Про затвердження Змін до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період". МВС України. 2021 рікк
 17. Наказ МВС України від 13.01.2021 № 12 "Про затвердження Інструкції із застосування військовослужбовцями Національної гвардії України технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису". МВС України. 2021 рікк
 18. Наказ МВС України від 17.02.2021 № 129 "Про внесення зміни до Інструкції про розміри та умови виплати винагороди поліцейським за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". МВС України. 2021 рікк
 19. Наказ МВС України від 19.02.2021 № 138 "Про затвердження Змін до Порядку доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 20. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -