<<
>>

Наказ МВС України від 20.07.2016 № 692 "Про затвердження Положення про організацію та несення служби з охорони органів державної влади військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України". МВС України. 2016

Документ актуальний на 23.11.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.07.2016  № 692


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2016 р.
за № 1140/29270

Про затвердження Положення про організацію та несення служби з охорони органів державної влади військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
№ 869 від 17.10.2019}

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 2 Закону України "Про Національну гвардію України", з метою визначення правових засад організації та порядку несення служби з охорони органів державної влади військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про організацію та несення служби з охорони органів державної влади військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України, що додається.

2. Головному управлінню Національної гвардії України (Аллеров Ю.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра генерал-полковника Ярового С.А.

Т.в.о. Міністра

С.А. Яровий

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної поліції України


Х.

ДеканоідзеЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
20.07.2016  № 692


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2016 р.
за № 1140/29270

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію та несення служби з охорони органів державної влади військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України

І. Основи службової діяльності військових частин і підрозділів з охорони органів державної влади

1. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації та несення служби з охорони органів державної влади військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України (далі - військові частини і підрозділи), основи взаємодії військових частин і підрозділів з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими взаємодіючими органами, права та обов'язки військових нарядів, а також порядок участі в здійсненні заходів правового режиму надзвичайного або воєнного стану, ліквідації наслідків надзвичайних або кризових ситуацій на об’єктах, що охороняються.

2. Положення розроблено відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, статутів Збройних Сил України, Закону України "Про Національну гвардію України", постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 971 "Про затвердження переліку органів державної влади, що підлягають безоплатній охороні Національною гвардією".

3. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

блокування - ізоляція району проведення спеціальних заходів з метою запобігання проникненню сторонніх осіб та забезпечення безпеки громадян від можливої стрільби озброєних злочинців, протидія спробам злочинців (правопорушників) вирватися з району проведення спеціальних заходів, пропуск осіб у район проведення спеціальних заходів (за наявності підстав для цього);

взаємодія - узгоджені за метою, завданням, місцем, часом та способом виконання завдань дії військових частин і підрозділів для досягнення мети;

військовий наряд - група озброєних та екіпірованих військовослужбовців (на транспортних засобах, у пішому порядку відповідно до визначених їм завдань), які здійснюють охорону органу державної влади;

група посилення - військовий наряд у складі двох та більше військовослужбовців, призначений для тимчасового посилення охорони органів державної влади, які потребують підвищених заходів безпеки;

добове чергування - виконання військовим нарядом (групою посилення) службових завдань з охорони органу державної влади протягом 24 годин;

матеріально-технічне забезпечення - комплекс заходів щодо своєчасного і повного забезпечення військових частин і підрозділів військовим майном, збереження та відновлення його функціонального стану;

мобільна група швидкого реагування - спеціальний військовий наряд на транспортному засобі в складі від трьох до п’яти військовослужбовців, призначений для вжиття невідкладних заходів при ускладненні оперативної обстановки поблизу органу державної влади, що охороняється, посилення його охорони, попередження та припинення правопорушень біля нього;

об’єкти, що охороняються, - органи державної влади, які охороняються військовими частинами і підрозділами;

організація взаємодії - діяльність щодо узгодження зусиль і спільних дій сил та засобів військових нарядів, споряджених від військових частин і підрозділів та взаємодіючих органів, які надають допомогу в охороні органів державної влади;

охорона об’єктів - комплекс військових дій, що здійснюється разом з режимними, iнженерно-технiчними та іншими заходами органів державної влади, які охороняються військовими частинами (підрозділами), а також взаємодіючих органів, та виконуються з метою забезпечення недоторканності об’єкта і матеріальних засобів, що йому належать, запобігання проникненню порушників на об’єкт (з об’єкта), припинення нападу на об’єкт, запобігання терористичним актам та участі в ліквідації наслідків надзвичайних або кризових ситуацій на об’єкті, що охороняється;

патруль на транспортному засобі - рухомий військовий наряд у складі від двох до п’яти військовослужбовців, який виконує службове завдання на транспортному засобі шляхом об’їзду за визначеним маршрутом та огляду об’єкта, що охороняється;

патруль піший - рухомий військовий наряд у складі двох і більше військовослужбовців (начальник патруля, патрульний), який виконує службове завдання з охорони об’єкта шляхом обходу за визначеним маршрутом;

посилений варіант несення служби - комплекс організаційно-правових, профілактичних, оперативних та інших заходів, пов’язаних з особливим режимом виконання службових завдань і залученням значної кількості військовослужбовців, з метою швидкої стабілізації оперативної обстановки, якщо наявними силами і засобами, що безпосередньо залучені до виконання завдань, у повсякденному режимі виконання службових завдань їх виконати неможливо;

постовий (патрульний) - особа військового наряду, яка виконує завдання щодо охорони дорученого їй поста (об’єкта);

пост охорони порядку - військовий наряд у складі одного або більше військовослужбовців (начальник поста, постові), який виконує службове завдання з охорони органів державної влади шляхом безперервного спостереження (у тому числі з використанням технічних засобів) за певною ділянкою території (по периметру огорожі об'єкта в межах прямої видимості) та періодичного обходу цієї території;

пункт дислокації військової частини - частина населеного пункту (при розміщенні поза населеним пунктом - спеціальне військове містечко або район розташування), у якому військова частина розташована постійно чи тимчасово;

сектор охорони - пости охорони порядку органів державної влади (від двох і більше) у складі одного і більше військовослужбовців під єдиним керівництвом чергового військових нарядів, які розташовані на незначній відстані один від одного або там, де відсутні службові приміщення із санвузлом. Місцеперебування чергового військових нарядів визначається на одному з об'єктів сектору охорони;

система охорони об’єкта - комплекс сил та засобів для виконання поставлених службових завдань, що має вiдповiдати характеру та особливостям об’єкта, що охороняється, рівню його обладнання інженерно-технічними засобами охорони (далі - IТЗО), глибині та забезпеченню надiйностi охорони і сприяти найефективнішому використанню цих сил i засобів;

служба з охорони органів державної влади - виконання військовими нарядами завдань із забезпечення охорони приміщень та території, на якій розташовані органи державної влади, із попередження будь-якого вторгнення або нанесення збитків, а також порушення спокою чи приниження гідності органу державної влади;

службова діяльність підрозділів - безперервне, активне, узгоджене за цілями, завданнями, місцем і часом виконання поставлених завдань.

4. Обсяг службових завдань визначається кількістю об'єктів, що охороняються, та маршрутів (постів) патрулювання, а обсяг виконання служби - кількістю військових нарядів, що виставляються.

5. Для виконання службових завдань залучається особовий склад, використовуються озброєння, бойова та спеціальна техніка, інженерні та технічні засоби охорони, засоби зв’язку та автоматизації управління, транспортні та спеціальні засоби.

6. До участі у виконанні завдань з охорони органів державної влади під час проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів біля об’єктів, що охороняються, які створюють небезпеку для життя та здоров’я громадян, персоналу органів державної влади, за рішенням командувача Національної гвардії України можуть залучатися військовослужбовці інших військових частин Національної гвардії України.

7. При виконанні завдань з охорони органів державної влади вiйськовослужбовцi військових частин і підрозділів мають право застосовувати заходи фізичного впливу, спецiальнi засоби та вогнепальну зброю на підставах i в порядку, визначених законодавством України.

2. Основи охорони об’єктів

1. Система охорони включає: військовий наряд, місце розташування патрулів, постів (ділянок місцевості), де виконують обов’язки постові (військові наряди), сектори можливого застосування спеціальних засобів, вогнепальної зброї та бойової техніки, маршрути руху, ІТЗО, сили і засоби органів державної влади, що охороняються, та взаємодіючих органів, які беруть участь в охороні, резерви.

При визначенні системи охорони встановлюються:

спосіб охорони об’єкта, склад військового наряду при звичайному та посиленому варіантах виконання службових завдань, кількість постів, їх призначення, місця розміщення, маршрути патрулювання, розташування споруд постів охорони (службових приміщень);

обладнання ІТЗО об’єкта, окремих ділянок та приміщень;

порядок використання транспортних засобів.

2. Командир військової частини має право вносити зміни до системи охорони, які погоджуються з керівництвом органу державної влади, а за необхідності - із взаємодіючими органами. Рішення щодо змін оформляються наказом командира військової частини.

3. Охорона об’єктів може здійснюватися такими способами, як оперативне чергування; патрулювання (піше або на транспортному засобі); виставлення постів або змішаним способом.

Способом оперативного чергування охороняються об’єкти, обладнані комплексом технічних засобів охорони, які забезпечують подання достовірних сигналів порушення ділянок охорони, своєчасний вихід (виїзд транспортних засобів) мобільної групи швидкого реагування до мiсця порушення та затримання порушника. При застосуванні цього способу охорони безперервно несуть службу постовий-оператор (біля пульта управління технічними засобами охорони (далі - ТЗО)) та в постiйнiй бойовій готовності до дій за сигналами ТЗО (командами) - мобільна група швидкого реагування.

Охорона об’єкта способом патрулювання (пішим або на транспортному засобі) здійснюється шляхом несення служби військовими нарядами на встановленому маршруті з періодичним оглядом та перевіркою об’єктів, що визначені до охорони на цьому маршруті, з можливістю використання особового складу патруля (пішого або на транспортному засобі) для виконання завдань, що раптово виникають.

Охорона об’єкта способом виставлення постів здійснюється шляхом спостереження із місць виконання завдань, а також оглядом будівель, стану ТЗО об’єкта (за визначеним маршрутом), що охороняється. Окремі об’єкти (будiвлi) можуть охоронятися нерухомими постами.

Змішаний спосіб застосовується під час охорони об’єктів способом оперативного чергування та виставлення військових нарядів (патрулів, постів).

3. Прийняття об’єктів під охорону

1. Охороні підлягають об’єкти органів державної влади, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 971 "Про затвердження переліку органів державної влади, що підлягають безоплатній охороні Національною гвардією".

2. Для визначення готовності до прийняття об’єкта під охорону створюється міжвідомча комісія (далі - МВК), до складу якої входять представники відповідних територіальних управлінь, військових частин і підрозділів Національної гвардії України.

До роботи комісії залучаються представники об’єкта, який приймається під охорону (за згодою).

3. МВК не пізніше двох тижнів з дати надходження звернення відповідного органу державної влади до Головного управління Національної гвардії України (далі - Головне управління НГУ) проводить обстеження приміщення (території) об’єкта, готує висновки про можливість та умови прийняття його під охорону.

Результати роботи МВК оформляються актом, у якому зазначаються: дані про об’єкт (адреса, стисла характеристика будівлі органу державної влади та прилеглої території), система охорони, заходи щодо обладнання (дообладнання) споруд постів охорони, службового приміщення та джерела фінансування, виявлені недоліки, термін їх усунення та відповідальна особа (відомство), висновок про готовність об’єкта органу державної влади до прийняття під охорону.

Примірники акта МВК затверджуються відповідними начальниками територіальних управлінь Національної гвардії України (командиром військової частини прямого підпорядкування) та по одному примірнику надсилаються до Головного управління НГУ та членам МВК.

4. На об’єкті, який приймається під охорону, для осіб військового наряду повинні бути передбачені споруда поста охорони порядку, службове приміщення, санвузол.

Обладнання споруд постів охорони порядку (службових приміщень) військових нарядів здійснюється з метою створення необхідних умов для забезпечення недоторканності органу державної влади, виходячи з архітектурних особливостей об’єкта, та полягає в проведенні необхідних будівельних та ремонтних робіт з дообладнання споруд постів охорони порядку (службових приміщень) військових нарядів; обладнанні охоронною сигналізацією огорожі території та будівель органу державної влади; установленні відеокамер спостереження з виведенням сигналу на монітор до місця виконання службових завдань військовим нарядом; захищенні вікон ґратами; установленні дорожніх знаків, які обмежують паркування стороннього транспорту біля об’єкта органу державної влади; обладнанні зовнішнім освітленням споруд органу державної влади та прилеглої території.

5. Обладнання місць несення служби забезпечують органи державної влади, що охороняються.

6. До прийняття об’єкта під охорону на підставі акта МВК штаб військової частини розробляє план охорони органу державної влади, який визначає систему охорони, службову документацію військового наряду, організовується підготовка особового складу, узгоджується (уточнюється) з представниками зацікавлених органів план взаємодії на випадок ускладнення обстановки на об’єкті, що охороняється.

7. План охорони органу державної влади складається з табеля постів, схеми розміщення кожного поста, інструкції начальника військового наряду, бойового розрахунку.

У табелі постів визначаються склад військового наряду, що виділяється для охорони кожному посту; обов’язки посадових осіб військового наряду (крім начальника) з урахуванням особливостей кожного поста та умов виконання завдань на ньому; порядок допуску до об’єкта і періодичність доповідей засобами зв’язку; почасові графіки виконання завдань особовим складом; порядок застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів та фізичної сили; порядок виконання службових завдань за посиленим варіантом; стан обладнання технічними засобами охорони та спостереження.

Додатково в табелі постів зазначаються:

для об’єкта, що охороняється шляхом патрулювання, - особливості функціонування об’єкта; порядок та погодинний графік його перевірки; порядок застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів та заходів фізичного впливу;

для об’єкта, що охороняється технічними засобами охорони, - найменування і кількість засобів охорони; характеристика та особливості роботи цих засобів; порядок дій при спрацюванні системи охорони; порядок застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів та заходів фізичного впливу.

На схемі розміщення постів охорони порядку визначаються місця постів охорони порядку на карті (схемі) населеного пункту (його частині); об’єкт охорони; межі постів охорони порядку; маршрути руху постових; маршрути піших патрулів та патрулів на транспортних засобах; місця розташування найближчих сусідніх постів охорони порядку органів Національної поліції та взаємодіючих органів; засоби та порядок зв’язку.

В інструкції начальника військового наряду визначаються: завдання військового наряду, обов’язки щодо охорони об’єктів, які має охороняти військовий наряд; порядок дій посадових осіб військового наряду під час приймання під охорону і здавання об’єктів (у тому числі обладнаних технічними засобами охорони, а також тих, що перебувають під охороною шляхом патрулювання), графіки і порядок їх перевірки; порядок посилення охорони; дії військового наряду в разі ускладнення оперативної обстановки та під час здійснення заходів правового режиму надзвичайного або воєнного стану і надзвичайних ситуацій.

У бойовому розрахунку зазначаються:

можливі надзвичайні ситуації на кожному посту;

порядок дій у разі ускладнення оперативної обстановки та під час здійснення заходів правового режиму надзвичайного або воєнного стану і надзвичайних ситуацій.

8. Об’єкт приймається під охорону після виконання всіх заходів, передбачених актом МВК, не пізніше 10 діб після затвердження акта.

9. Для кожного поста охорони порядку штабом військової частини розробляється службова документація: довідкові відомості про орган державної влади, керівника органу державної влади, персонал органу державної влади, службові автомобілі; стислий опис об’єкта, що охороняється; табель постів; інструкції осіб військового наряду; погодинні графіки виконання службових завдань військовослужбовцями; список телефонів взаємодії; витяг з таблиці позивних посадових осіб; переговорна таблиця; зразки допусків на право перевірки тощо.

Кожен об’єкт охорони повинен бути внесений до планів комплексного використання сил та засобів під час охорони публічної безпеки і порядку (єдиної дислокації).

4. Посадові обов’язки військовослужбовців з питань організації та виконання завдань з охорони органів державної влади

1. Військові посадові особи військових частин і підрозділів у мирний і воєнний час користуються правами та обов’язками, визначеними статутами Збройних Сил України.

2. У своїй діяльності військові посадові особи під час виконання службових завдань з охорони органів державної влади керуються Законом України "Про Національну гвардію України", Положенням про військові частини і підрозділи з охорони громадського порядку Національної гвардії України, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України від 16 червня 2014 року № 567, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 липня 2014 року за № 729/25506, Положенням про військові частини оперативного призначення Національної гвардії України, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України від 16 червня 2014 року № 566, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 липня 2014 року за № 730/25507, та цим Положенням.

ІІ. Порядок організації та виконання службових завдань з охорони органів державної влади

1. Управління військовими частинами і підрозділами з охорони органів державної влади

1. Управління силами та засобами, що беруть участь у виконанні завдань з охорони органів державної влади, повинно здійснюватися таким чином, щоб забезпечувалася висока ефективність їх дій на основі раціональної розстановки, своєчасного маневрування, підтримання постійної готовності до виконання завдань, які виникають при раптових ускладненнях оперативної обстановки.

2. Управління військовими частинами (підрозділами) включає:

організацію та здійснення заходів щодо підвищення (підтримання) бойової готовності військових частин і підрозділів під час виконання завдань з охорони органів державної влади;

безперервний збір, вивчення та узагальнення відомостей про обстановку в районі розміщення об’єктів, що охороняються;

прийняття рішення;

постановку завдань підлеглим, планування виконання завдань;

підготовку військових нарядів до виконання завдань з охорони органів державної влади та їх усебічне забезпечення;

організацію та підтримання взаємодії з іншими взаємодіючими органами;

постійний контроль за виконанням поставлених завдань підпорядкованими підрозділами та надання їм допомоги;

швидке реагування на всі зміни оперативної обстановки;

підбиття підсумків несення служби.

Основою управління військовими частинами і підрозділами є рішення командира військової частини. Командир є відповідальним за керівництво підпорядкованою йому військовою частиною (підрозділом) та успішне виконання службових завдань.

3. Відповідно до отриманого завдання, інформації старшого начальника, підготовлених штабом пропозицій та розрахунків командири приймають рішення щодо виконання службових завдань:

командир військової частини - на півріччя;

командир батальйону - на квартал, місяць та на добу;

командир роти (окремого підрозділу) - на місяць та на добу;

командир взводу - щодо виконання службового завдання.

У разі різкої зміни обстановки або надходження нових (додаткових) завдань командир військової частини (підрозділу) зобов’язаний своєчасно прийняти нове рішення або уточнити раніше прийняте.

Про зміни обстановки та прийняте рішення командир військової частини (підрозділу) повинен доповісти безпосередньому начальникові, поінформувати підлеглих та взаємодіючі органи.

4. Командир здійснює управління військовою частиною і підрозділами особисто через заступників та штаб військової частини.

5. Штаб військової частини свою роботу організовує на підставі рішень, директив, наказів, розпоряджень та доручень командувача Національної гвардії України (начальника, командира), а також розпоряджень і доручень вищого штабу.

Головним у діяльності штабу є постійне знання обстановки в районі розміщення об’єктів, що охороняються, підтримання бойової готовності військових частин і підрозділів, організація виконання службових завдань з охорони органів державної влади та забезпечення управління за будь-яких умов обстановки.

2. Робота командира військової частини та штабу щодо організації службової діяльності з охорони органів державної влади

1. Робота командира військової частини та штабу щодо організації службової діяльності включає:

прийняття рішення та його оформлення;

планування виконання завдань;

визначення (доведення) завдань підлеглим;

організацію підготовки сил і засобів до виконання завдань з охорони органів державної влади;

організацію взаємодії, усебічного забезпечення, управління військовою частиною (підрозділом);

контроль та надання допомоги підрозділам.

2. Рішення командира військової частини щодо виконання завдання включає:

задум службової діяльності військової частини (напрямки зосередження основних зусиль, обсяги службових завдань, порядок застосування сил і засобів, заходи щодо підвищення бойової готовності підрозділів, надійності охорони об’єкта);

завдання підрозділам щодо обсягів завдань, термінів та необхідних результатів їх виконання, обсягів службових завдань, напрямків зосередження основних зусиль, підвищення бойової готовності, підготовки до дій під час здійснення заходів правового режиму надзвичайного або воєнного стану та надзвичайних ситуацій, підготовки сил і засобів;

основні питання взаємодії (завдання, під час виконання яких підрозділи повинні взаємодіяти між собою, з територіальними органами поліції та іншими взаємодіючими органами, з ким, з яких питань і протягом якого терміну організувати взаємодію, порядок обміну інформацією про обстановку, розподіл сил і засобів для спільних дій та надання взаємодопомоги);

організацію управління (уточнення порядку організації зв’язку, контролю за виконанням службових завдань та надання допомоги підрозділам);

організацію навчального процесу, виховної роботи, підтримання військової дисципліни та статутного порядку, матеріально-технічного забезпечення.

3. Командир військової частини оголошує рішення заступникам і начальникам відділень (груп) та служб, а за потреби й іншим офіцерам, після чого визначає порядок і термін оформлення рішення, планування, доведення завдань до виконавців, організацію управління, взаємодії, контролю та надання допомоги підрозділам.

Рішення командира військової частини на півріччя оформляються наказом "Про підсумки службової діяльності військової частини за півріччя та завдання на наступне півріччя" (далі - наказ). Рішення про виконання нових (додаткових) завдань або в разі зміни обстановки оформляється наказами, розпорядженнями, до планувальних документів уносяться необхідні корективи.

4. У наказі командира військової частини на півріччя відображаються:

у констатуючій частині:

основні висновки аналізу службової діяльності, підготовки сил і засобів, навчання, військової дисципліни, усебічного забезпечення за минуле півріччя;

підрозділи, які досягли найкращих результатів, а також ті, що мають низькі показники, основні причини недоліків;

основні службові завдання, що поставлені старшим начальником;

у резолютивній частині:

завдання щодо подальшого підвищення бойової готовності підрозділів;

загальні для всіх підрозділів завдання із службової діяльності з охорони органів державної влади;

окремими підпунктами - завдання кожному підрозділу;

завдання щодо застосування сил і засобів;

завдання з бойової та спеціальної підготовки, навчання з дотримання заходів безпеки, удосконалення навчальної та матеріально-технічної бази;

завдання з бойового забезпечення;

завдання щодо роботи з офіцерськими кадрами, військовослужбовцями, які проходять службу за контрактом;

завдання щодо роботи з особовим складом (з виховної роботи);

завдання з подальшого зміцнення військової дисципліни і підтримання статутного порядку, організації служби військ;

завдання з тилового та технічного забезпечення;

завдання з удосконалення роботи органів управління, системи зв'язку, контролю за виконанням службових завдань, стилю роботи командирів і начальників.

У наказі при визначенні завдань зазначається: яких показників треба досягнути до кінця півріччя; які сили та засоби використовуються для виконання завдань; на що необхідно звернути особливу увагу; напрямки зосередження основних зусиль (об'єкти, підрозділи).

До наказу додаються розрахунки обсягу службових завдань та застосування сил і засобів.

5. Наказ повинен бути стислим, чітким і виключати можливість його різного тлумачення.

6. На підставі рішення командира військової частини штабом військової частини здійснюється планування службової діяльності, при цьому розробляються:

план бойової та спеціальної підготовки - на рік;

план основних заходів - на півріччя,

плани роботи штабу, відділень (груп) та служб - на квартал;

календарний план - на місяць;

графік участі у виконанні службових завдань з охорони органів державної влади та здійснення контролю за ними - на місяць.

Рішення командира військової частини на півріччя доводиться до виконавців не пізніше ніж за 7 діб до початку наступного періоду.

3. Робота командира батальйону, роти щодо організації службової діяльності з охорони органів державної влади

1. Робота командира батальйону, роти з організації службової діяльності включає:

прийняття рішення щодо організації і виконання визначених завдань з охорони органів державної влади, його оформлення i доведення завдань виконавцям;

підготовку сил та засобів до виконання службових завдань;

організацію взаємодії, зв’язку, усебічного забезпечення;

практичне виконання службових завдань особовим складом підрозділів;

контроль за виконанням службових завдань;

підбиття підсумків виконання службових завдань.

2. Командир батальйону, роти оголошує рішення заступникам, а за потреби й іншим військовослужбовцям, після чого визначає порядок і термін оформлення рішення, планування, доведення завдань до виконавців, організації управління, взаємодії, контролю та надання допомоги підрозділам.

3. Рішення щодо виконання службових завдань з охорони органів державної влади оформляється:

на квартал - текстуально в рішенні командира батальйону військової частини (додаток 1);

на місяць - відображається в календарному плані, плані бойової і спеціальної підготовки, розкладі занять, плані щодо роботи з особовим складом та в графіку участі у виконанні службових завдань;

на добу - текстуально в книзі служби батальйону (роти) військової частини (розділ І) (додаток 2);

на виконання службового завдання - текстуально у відомості добору та розподілу особового складу взводу (додаток 3).

4. Книга служби батальйону (роти) військової частини (розділ І) ведеться щомісяця окремо від книги служби батальйону (роти) військової частини (розділ ІІ) (додаток 4). Після закінчення кожного місяця рішення командирів щодо організації та виконання завдань служби з охорони органів державної влади на кожну добу зшиваються та зберігаються в підрозділі протягом року.

Книга служби батальйону (роти) військової частини (розділ ІІ) з охорони органів державної влади ведеться за рік.

5. У разі раптового ускладнення оперативної обстановки командир батальйону, роти зобов’язаний прийняти нове рішення. Про зміни в оперативній обстановці та прийняте рішення командир батальйону, роти доповідає старшому начальникові.

4. Організація взаємодії військових частин і підрозділів із взаємодіючими органами

1. Військові частини (підрозділи) у процесі своєї діяльності взаємодіють з органами правопорядку та іншими органами державної влади, а також органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства України.

2. Основні питання взаємодії командир військової частини визначає у своєму рішенні, яке відображається в плані основних заходів, а також у планах роботи штабу, відділень і служб та інших планувальних документах.

3. Під час організації взаємодії командир військової частини погоджує:

з підпорядкованими підрозділами та сусідніми військовими частинами: спільні дії і порядок надання допомоги (призначення сил і засобів) при виконанні повсякденних завдань, під час здійснення заходів правового режиму надзвичайного або воєнного стану, ліквідації наслідків надзвичайних або кризових ситуацій; перевірки військових нарядів, надання їм допомоги при виконанні службових завдань у районах дислокації взаємодіючих військових частин;

з територіальними органами поліції: порядок спільних дій при виконанні повсякденних завдань, у разі ускладнення оперативної обстановки, під час здійснення заходів правового режиму надзвичайного або воєнного стану, ліквідації наслідків надзвичайних або кризових ситуацій; при проведенні спільних навчань і тренувань;

з адміністрацією об'єктів, що охороняються: спільні заходи щодо забезпечення надійності охорони об'єктів, здійснення перепускного режиму; порядок і обсяг забезпечення військових нарядів обладнаними місцями виконання службових завдань; посилення охорони об'єктів у разі ускладнення оперативної обстановки, під час здійснення заходів правового режиму надзвичайного або воєнного стану, ліквідації наслідків надзвичайних або кризових ситуацій; забезпечення належних соціально-побутових умов для виконання службових завдань.

4. Командир військової частини своєчасно організовує взаємодію з іншими органами та установами під час виконання спільних з ними завдань згідно із Законом України "Про Національну гвардію України".

5. Основні питання взаємодії командир батальйону, роти визначає у своєму рішенні. Безпосередню роботу з організації взаємодії між підпорядкованими підрозділами він проводить під час та після визначення завдань.

5. Підготовка сил і засобів до виконання службових завдань

1. Підготовка сил і засобів до виконання службових завдань уключає:

навчання військовослужбовців, підготовку штабів та підрозділів;

організацію та проведення спільних тренувань (навчань) із взаємодіючими органами в разі ускладнення оперативної обстановки на об’єктах, що охороняються, під час здійснення заходів правового режиму надзвичайного або воєнного стану, участі в ліквідації надзвичайних ситуацій;

добір та підготовку військовослужбовців для виконання службових завдань;

підготовку підрозділів, військових нарядів до виконання службових завдань;

підготовку озброєння, бойової техніки, засобів зв’язку, ІТЗО, транспортних засобів та іншого майна;

проведення заходів щодо організації виконання службових завдань у зимових та літніх умовах.

2. Підготовка органів управління підрозділів здійснюється в процесі бойової та спеціальної підготовки, що являє собою комплекс заходів, спрямованих на досягнення злагодженості в роботі штабів, їх підготовку до службового застосування та засвоєння офіцерським складом теоретичних знань в області тактики та оперативного застосування підрозділів НГУ, удосконалення ними практичних навичок щодо виконання посадових обов’язків.

3. Підготовка військовослужбовців як посадових осіб для виконання службових завдань військових нарядів проводиться на навчально-методичних зборах у військовій частині.

Підготовлені військовослужбовці призначаються до виконання службових завдань з охорони органів державної влади наказом командира військової частини.

4. Командир військової частини зобов’язаний організувати постійний контроль за справністю, використанням за призначенням, своєчасним технічним обслуговуванням, ремонтом і правильною експлуатацією озброєння, бойової техніки (спеціальної техніки, спеціальних засобів), засобів зв'язку, ІТЗО, транспортних засобів. Заступники командира, начальники служб і командири підрозділів повинні забезпечити підготовку цих засобів до виконання поставлених завдань і несуть повну відповідальність за їх справність і правильне використання.

5. Добір начальників військових нарядів проводиться зі складу військовослужбовців військової служби за контрактом, які пройшли спеціальний курс навчання в навчальних підрозділах військової частини або навчальному центрі Національної гвардії України, що прослужили у військовій частині не менше трьох місяців, досконало знають службу з охорони органів державної влади, дисципліновані. Добір проводиться, у першу чергу, з відмінників служби, бойової та гуманітарної підготовки.

6. Навчання начальників військових нарядів здійснюється:

на спеціальних заняттях (зборах) за навчальною програмою, яка розроблена штабом військової частини, як правило, у підготовчий (перехідний) період один раз на півріччя;

під час проведення з ними інструктажів перед заступанням на службу з охорони органів державної влади;

під час проведення спільних тренувань;

під час підбиття підсумків виконання службових завдань.

7. Підготовка військових нарядів до виконання службових завдань проводиться перед кожним заступанням на службу у визначений командиром військової частини час. Для якісної та повної підготовки особового складу розробляється план підготовки особового складу батальйону (роти) до виконання службових завдань.

8. Підготовка військових нарядів уключає:

бойовий розрахунок особового складу;

інструктаж чергових військових нарядів, начальників патрульних груп i військових нарядів;

інструктивні заняття з особовим складом;

інструктаж виконавців за планом морально-психологічного забезпечення;

матеріально-технічне i медичне забезпечення особового складу.

Бойовий розрахунок особового складу проводиться командиром підрозділу у визначений розпорядком дня час. На бойовому розрахунку командир підрозділу оголошує:

підсумки служби за минулу добу;

дані про оперативну обстановку;

військові наряди для виконання завдань служби з охорони органів державної влади;

розрахунок особового складу i порядок дій при ускладненні оперативної обстановки;

склад добового наряду та чергового підрозділу;

прізвища військовослужбовців, які виконуватимуть обов'язки за посадою, яким надається вихідний день та які звільнені від несення служби через хворобу та з інших причин;

накази (розпорядження) старших начальників, організаційні заходи.

Інструктаж чергових військових нарядів (начальників постів), начальників патрулів (піших, на транспортному засобі) та командирів мобільних груп швидкого реагування проводить командир підрозділу (батальйону, роти) або його заступники. Інструктаж проводиться перед інструктивними заняттями з особовим складом і на нього відводиться не менше 10 хвилин.

Під час проведення інструктажу оголошуються:

підсумки та оцінка служби кожного підрозділу (наряду) за минулу добу;

оперативна обстановка, що склалася на поточну добу;

завдання з охорони органів державної влади та особливості їх виконання;

надані транспортні та технічні засоби;

порядок взаємодії i зв'язку військових нарядів між собою та з нарядами територіальних органів поліції;

необхідні елементи підготовки особового складу до виконання службових завдань, порядок і місце проведення інструктивних занять особового складу (навчальний клас, обладнане містечко тактичної підготовки військ тощо).

Під час інструктажу перевіряються знання особовим складом своїх обов’язків, уміння діяти в разі ускладнення оперативної обстановки, нагадуються вимоги щодо дотримання законності, військової дисципліни, порядку поводження з табельною вогнепальною зброєю, спеціальними засобами та щодо заходів безпеки під час виконання службових завдань.

Після інструктажу чергові військових нарядів, начальники патрулів (піших, на транспортному засобі) та військових нарядів отримують табельну вогнепальну зброю, спеціальні засоби (за рішенням командира військової частини), службову документацію (патрульно-постова відомість військових нарядів (додаток 5), патрульно-постова відомість патруля (додаток 6), патрульно-постова відомість поста охорони порядку (додаток 7)) та прибувають на інструктивні заняття з особовим складом військових нарядів.

Увесь особовий склад, призначений до військового наряду, перед практичними заняттями проходить медичний огляд, про що робиться запис у патрульно-постовій відомості військового наряду. Особи, які визнаються медичним працівником непридатними до виконання службових завдань, замінюються.

Інструктивні заняття з особовим складом військових нарядів проводяться офіцерами підрозділів за рішенням командира роти на навчальних містечках, у класах, приміщеннях, на транспортних засобах з урахуванням особливостей завдання, яке виконуватиметься, з використанням службових документів, а також схем, макетів та навчальних посібників. На проведення інструктивних занять відводиться не менше 30 хвилин.

Під час інструктивних занять:

оголошується склад військових нарядів, обстановка, визначається завдання, порядок його виконання, використання засобів зв'язку та транспортних засобів, порядок взаємодії із сусідніми військовими нарядами та нарядами територіальних органів поліції;

перевіряються зовнішній вигляд, озброєння та екіпіровка військових нарядів;

здійснюється оперативне та суспільно-політичне інформування особового складу;

вивчаються обов'язки постових відповідно до табелів постів;

доводиться порядок та особливості застосування табельної вогнепальної зброї і спеціальних засобів;

нагадуються заходи щодо додержання законності, особистої безпеки під час виконання завдань;

перевіряються знання військовослужбовцями вимог інструкцій посадових осіб військових нарядів, порядок допуску посадових осіб до здійснення перевірки служби;

відпрацьовуються практичні дії військовослужбовців під час виконання службових завдань у разі ускладнення оперативної обстановки та при надзвичайних ситуаціях (подіях), нормативи з тактичної підготовки військ, прийоми рукопашного бою і самозахисту.

9. Особовий склад військових нарядів, який залучається до виконання службових завдань, зобов'язаний бути екіпірований, у сезонному форменому одязі, мати охайний зовнішній вигляд і службове посвідчення встановленого зразка.

10. Для виконання службових завдань особовий склад військових нарядів екіпірується:

табельною вогнепальною зброєю та боєприпасами (за рішенням командира військової частини);

спорядженням та спеціальними засобами;

засобами радіозв’язку;

засобами індивідуального медичного захисту;

кишеньковим електричним ліхтарем;

сумкою для службової документації патруля (начальника патруля).

11. Під час посилення охорони органів державної влади за рішенням командира військової частини військовослужбовці військових нарядів можуть озброюватися вогнепальною зброєю, засобами індивідуального бронезахисту та активної оборони.

12. Особовий склад мобільної групи швидкого реагування озброюється зброєю за штатом та екіпірується спеціальними засобами, засобами індивідуального бронезахисту та активної оборони з урахуванням поставленого завдання.

6. Контроль за виконанням рішення командира військової частини

1. Контроль за виконанням рішення командира військової частини в підрозділах здійснюють: командир, його заступники, офіцери штабу, відділень (груп) та служб.

Контроль повинен поєднуватися з наданням практичної допомоги підлеглим i супроводжуватися усуненням на місці виявлених недоліків.

2. Контроль за виконанням рішення командира військової частини повинен здійснюватися в кожному підпорядкованому підрозділі не менше одного разу на півроку. Для роботи в підрозділі призначається група офіцерів управління військової частини на чолі з командиром або його заступником з терміном роботи до 5 діб.

3. При органiзацiї контролю визначаються:

пiдроздiли, які перевіряються, і хто перевіряє;

час, місце i мета перевірки;

методи роботи при здійсненні перевірки;

час i порядок підготовки офiцерiв для роботи в пiдроздiлах;

порядок оформлення пiдсумкiв роботи в пiдроздiлах.

Основна увага приділяється наданню практичної допомоги командирам пiдроздiлiв, які мають порушення дисципліни у своїх підрозділах та низькі показники службової діяльності.

4. При здiйсненнi контролю перевіряються:

бойова готовність пiдроздiлiв;

вiдповiднiсть рішень, що прийнятi командирами пiдроздiлiв, одержаному завданню та умовам оперативної обстановки; своєчасність доведення цих рішень до виконавців; ступінь пiдготовленостi особового складу до виконання службових завдань;

виконання визначених завдань (ефективність використання сил i засобів, виконання вимог нормативних документів, якість виконання службових завдань);

стан навчання, виховання, військової дисципліни i внутрішнього порядку;

виконання встановленого порядку контролю за виконанням службових завдань військовими нарядами;

матеріально-технічне та медичне забезпечення;

надiйнiсть зв'язку;

ведення обліку та звiтностi, своєчасність донесень, їх об’єктивність i достовiрнiсть.

5. Після завершення роботи в пiдроздiлi старший групи повинен:

записати пропозиції в книзі служби пiдроздiлу;

доповісти командирові військової частини доповідною запискою про виконання завдання та результати;

поінформувати офiцерiв управління військової частини з питань, що їх стосуються;

установити контроль за виконанням розпоряджень, які були віддані пiдроздiлам.

За підсумками роботи офiцерiв управління військової частини в пiдроздiлах може видаватися наказ командира військової частини.

6. Здійснюючи контроль та надаючи практичну допомогу підлеглим, командир військової частини, офіцери штабу, відділень (груп) та служб вивчають та узагальнюють результати дiяльностi i вживають заходів щодо поширення позитивного досвіду роботи.

7. Перевірка виконання службових завдань військовими нарядами з охорони органів державної влади

1. Контроль за організацією та виконанням службових завдань військовими нарядами з охорони органів державної влади (далі - перевірка служби) є важливим засобом забезпечення належного рівня охорони органів державної влади. Контроль здійснюється шляхом систематичних перевірок військових нарядів.

2. Право перевірки служби мають:

посадові особи, яким військові наряди підпорядковані, прямі та старші начальники цих осіб;

посадові особи територіального управління за дорученням начальника територіального управління Національної гвардії України та його заступників;

посадові особи Національної гвардії України за дорученням командувача Національної гвардії України та його заступників;

посадові особи Мiнiстерства внутрiшнiх справ України за дорученням Мiнiстра внутрiшнiх справ України або його заступників.

3. Особи, які прибули для перевірки служби із штабів вищого рівня, зобов’язані показати старшому військового наряду посвідчення особи та засвідчений печаткою письмовий припис начальника, за дорученням якого їх призначено для здійснення перевірки.

4. Перевірка служби планується штабом військової частини на місяць i відображається в графіку участі у виконанні службових завдань з охорони органів державної влади та здійснення контролю за ними управлінням військової частини. Перевірка повинна охоплювати різні етапи виконання військовими нарядами поставлених завдань. Частіше (за необхідності - повторно) військові наряди повинні перевірятися вночі, у непогоду та в разі, якщо до їх складу входять військовослужбовці з невеликим досвідом практичного виконання службових завдань.

5. Інструктаж осіб, які залучаються до перевірки служби, проводить особисто командир військової частини (підрозділу) або його перший заступник - начальник штабу (заступник).

6. Посадовим особам, призначеним для перевірки служби, видається посвідчення на право перевірки військових нарядів з охорони органів державної влади установленого зразка (додаток 8).

7. Посадові особи, призначені для перевірки служби, зобов’язані знати оперативну обстановку в районі розташування органів державної влади, об’єктивно оцінювати виконання службових завдань, навчати та надавати практичну допомогу військовим нарядам.

8. Перевірка служби може бути відкритою та прихованою. Під час прихованої перевірки особа, яка перевіряє, веде приховане спостереження на відстані за діями лише посадових осіб військового наряду. У разі грубого порушення порядку виконання службових завдань або за необхідності надання військовому наряду негайної допомоги особа припиняє приховану перевірку, уживає заходів щодо усунення порушень та/або надає особам військового наряду відповідну допомогу.

9. Забороняється перевіряти службу шляхом прихованого наближення до військового наряду та вчинення провокаційних дій, що можуть призвести до застосування (використання) табельної вогнепальної зброї або спеціальних засобів військовослужбовцями, травмування або нещасних випадків.

10. Кожен військовий наряд перевіряться посадовими особами не менше одного разу протягом доби, при посиленні служби - не менше двох разів, у тому числі обов’язково вночі.

Норми участі посадових осіб у перевірках служби:

начальником територіального управління та його заступниками - кожен об’єкт не менше одного разу на квартал;

командиром військової частини та його заступниками - не менше двох разів на місяць кожен об’єкт, що охороняється;

офіцерами управління військової частини - згідно з графіком участі у виконанні службових завдань з охорони органів державної влади та контролю за ними;

командиром батальйону та його заступниками - не менше п’яти разів на місяць кожен об’єкт, що охороняється;

офіцерами ротної ланки (окремих рот) - не менше шести разів на місяць кожен об’єкт, що охороняється.

11. Посадові особи, які прибули для перевірки служби, зобов’язані пред’являти посвідчення на право перевірки військових нарядів з охорони органів державної влади, засвідчене гербовою печаткою, та службове посвідчення.

Без посвідчення на право перевірки військових нарядів з охорони органів державної влади перевірку служби можуть здійснювати лише командир взводу, від якого відряджено військовий наряд, та його прямі начальники.

12. З прибуттям до військового наряду особи, яка здійснює перевірку служби, начальник військового наряду відрекомендовується. Після перевірки наявності посвідчення на право перевірки військового наряду та службового посвідчення особи, яка здійснює перевірку, начальник військового наряду доповідає про стан справ під час виконання службових завдань.

13. Під час перевірки служби перевіряються:

наявність особового складу, табельної вогнепальної зброї та спеціальних засобів;

знання особовим складом військових нарядів своїх обов'язків та практичне їх виконання;

готовність військових нарядів до дій при ускладненні оперативної обстановки;

справність ІТЗО;

внутрішній порядок у спорудах постів охорони порядку та службових приміщеннях;

додержання особовим складом правил носіння військової форми одягу;

наявність та порядок ведення службової документації.

14. Про результати перевірки служби особа, яка перевіряє, робить відповідний запис у патрульно-постовій відомості військового наряду з переліком конкретних недоліків, зроблених зауважень і вжитих заходів.

15. Посадові особи, які перевіряли службу, наступного дня доповідають рапортом у встановленому порядку про результати перевірки командирові, який призначив перевірку.

16. Штаб військової частини аналізує стан контролю за виконанням службових завдань під час роботи в підрозділах та щодня на підставі доповідей організовує роботу з усунення недоліків та вирішення проблемних питань.

8. Підбиття підсумків служби

1. Основними формами підбиття підсумків служби є загальні збори особового складу, наради за категоріями військовослужбовців.

Підсумки служби підбиваються у:

військовій частині - за квартал, півріччя та рік;

батальйоні - за місяць;

роті - за місяць;

взводі - за тиждень i місяць;

вiддiленнi - щодня;

військовому наряді - після виконання завдання.

2. Підбиття підсумків виконання службових завдань особовим складом військової частини здійснюється в системі підсумків службової діяльності, що проводить командир військової частини.

Під час підбиття підсумків оголошуються:

стан виконання службових завдань;

підрозділи, військові наряди, які досягли кращих результатів;

військовослужбовці, які відзначилися на службі;

аналіз недоліків виконання службових завдань та їх причини, заходи щодо їх усунення;

проблемні питання та шляхи їх вирішення.

3. Підсумки виконання службових завдань відображаються в наочній агітації та пропагуються всіма формами виховної роботи з особовим складом. Командири підрозділів повинні вивчати, узагальнювати і запроваджувати позитивний досвід організації та виконання службових завдань.

4. Після виконання службових завдань та прибуття до військової частини (підрозділу) з військовими нарядами проводиться підбиття підсумків.

5. На кожне підбиття підсумків начальники військових нарядів готують короткі доповіді, у яких характеризують дії особового складу на всіх етапах служби, відзначають позитивні та негативні сторони дій, надають свою оцінку, уносять пропозиції щодо заохочення або вжиття заходів дисциплінарного впливу.

6. Оцінку черговим військових нарядів, начальникам військових нарядів та загальну оцінку військовому наряду визначає командир роти.

7. Загальний порядок проведення підбиття підсумків:

заслуховування чергових військових нарядів, начальників військових нарядів щодо оцінки дій військових нарядів - залучається весь особовий склад військових нарядів;

надання оцінки діям чергових військових нарядів, начальників військових нарядів щодо організації служби та загальної оцінки діям військових нарядів - залучаються лише чергові військових нарядів, начальники військових нарядів;

заслуховування посадових осіб підрозділу, які здійснювали перевірку військових нарядів, - проводиться на кожному етапі підбиття підсумків;

виставлення в патрульно-постових відомостях загальної оцінки військовим нарядам.

IІІ. Військові наряди. Види військових нарядів. Права та обов’язки військових нарядів

1. Службові завдання з охорони органів державної влади виконуються військовими нарядами та за допомогою технічних засобів охорони.

2. Для виконання завдань служби з охорони органів державної влади призначаються такі види військових нарядів:

пост охорони порядку;

патруль на транспортному засобі (у разі наявності органів державної влади, що охороняються способом патрулювання на транспортному засобі);

піший патруль (у разі наявності органів державної влади, що охороняються способом пішого патрулювання);

мобільна група швидкого реагування;

група посилення (у разі потреби за рішенням командира військової частини).

3. Служба військових нарядів з охорони органів державної влади організовується, як правило, шляхом добового чергування. За рішенням командира військової частини військові наряди можуть нести службу з охорони органів державної влади меншої тривалості.

4. До складу військових нарядів уключаються: чергові військових нарядів (далі - ЧВН), начальники патрулів (на транспортних засобах, піших), старші груп, водії-радіотелефоністи, патрульні, сапери, начальники постів охорони порядку та постові за кількістю об’єктів, постів і змін.

5. Для безпосереднього виконання завдань з охорони органів державної влади із складу військових нарядів призначаються начальники постів охорони порядку, начальники патруля (на транспортному засобі, пішого) та постові (патрульні).

6. Протяжність маршруту патрулювання визначається залежно від місць розташування об’єктів, що охороняються, та повинна забезпечити огляд кожного об’єкта органу державної влади не менше 4-6 разів на добу. Залежно від умов виконання службових завдань, стану оперативної обстановки та віддаленості одного об’єкта, що охороняється, від іншого протяжність маршруту може бути збільшена або зменшена.

7. Військові наряди підпорядковуються командирові військової частини, оперативному черговому військової частини, ЧВН.

8. Порядок охорони, розташування постів зазначається в табелі постів.

9. Особовий склад військових нарядів свої обов’язки виконує відповідно до погодинного графіка, у якому передбачається спосіб чергування (спостереження, патрулювання), час для приймання їжі (не менше 30 хвилин) та час для відпочинку (при цілодобовому виконанні службових завдань - не більше ніж 4 години).

10. Особи військових нарядів з охорони органів державної влади при виконанні службових завдань зобов’язані:

виконувати поставлені завдання служби, загальні обов’язки, виявляти ініціативу та винахідливість, уміти рішуче діяти в складних умовах обстановки;

забезпечувати безпеку органу державної влади та його персоналу;

своєчасно застерігати громадян від учинення ними протиправних дій, звертати увагу на осіб, які, зважаючи на їх поведінку, можуть учинити правопорушення стосовно органу державної влади та його персоналу;

звертати увагу водіїв транспортних засобів, що зупинилися біля органу державної влади, на перебування їх автомобілів у зоні, де зупинка (стоянка) заборонена. У разі ігнорування водієм Правил дорожнього руху доповісти оперативному черговому військової частини та після прибуття наряду територіального органу поліції організувати з ним взаємодію;

при затриманні громадян за вчинення правопорушення повідомляти їм підстави та мотиви такого затримання;

взаємодіяти з нарядами військових частин Національної гвардії України та територіального органу поліції з метою отримання від них допомоги в підтриманні громадського порядку поблизу об’єктів, що охороняються;

дбайливо та відповідально ставитися до військового майна, не допускати його втрати та псування.

11. При виконанні службових завдань особи військових нарядів мають право:

вимагати від громадян і посадових осіб додержання громадського порядку, припинення дій, що перешкоджають виконанню обов’язків особами військових нарядів;

перевіряти документи, що посвідчують особу, у громадян, які підозрюються у вчиненні правопорушень стосовно органу державної влади та його персоналу;

переслідувати осіб, які вчинили напад на орган державної влади, військовий наряд або які намагалися здійснити несанкціоноване проникнення на територію органу державної влади чи доставити до нього заборонені предмети, та затримувати їх;

негайно доповідати начальникові військового наряду (оперативному черговому військової частини) про вчинення правопорушення в межах свого поста (маршруту патрулювання), затримання та/або втечу особи, яка його вчинила, а також про надзвичайні обставини (події), що виникли за межами поста.

12. Особовому складу військових нарядів забороняється:

відволікатися від несення служби і послабляти пильність, залишати межі поста (маршруту патрулювання), крім випадків, пов’язаних з необхідністю переслідування та затримання осіб, які здійснили напад на об’єкт, що охороняється, або на персонал органу державної влади чи осіб військового наряду;

передавати і демонструвати будь-кому свою табельну вогнепальну зброю, спеціальні засоби;

порушувати правила ведення радіообміну, вести позаслужбові розмови по телефону, спілкуватися з власної ініціативи із сторонніми особами, якщо це не викликано службовою необхідністю;

приймати від громадян та осіб персоналу органу державної влади та/або передавати їм будь-які предмети;

вступати в розмову та стосунки з персоналом органу державної влади, якщо вони не пов’язані з безпосереднім виконанням службових обов’язків, розкривати у відповідях на їх запитання відомості щодо осіб військових нарядів та службових обов'язків, які вони виконують;

виконувати будь-які вказівки та прохання персоналу органу державної влади, що не пов’язані з виконанням службових обов’язків.

13. Військовослужбовці в межах повноважень, визначених законодавством України, самостійно приймають рішення. У разі вчинення протиправних дій вони несуть відповідальність згідно із законодавством.

ІV. Служба військових нарядів з охорони органів державної влади

1. Порядок несення служби військовими нарядами під час охорони об’єктів органів державної влади

1. Особовий склад військових нарядів з прибуттям до місць виконання службових завдань повинен виконати заходи щодо прийняття-здавання об’єкта, що визначені їх інструкціями, з урахуванням особливостей органу державної влади.

2. За 30 хвилин до зміни попередній військовий наряд готує до передачі пости охорони порядку, стислу інформацію про оперативну обстановку, події, порушення, що мали місце, та одержані розпорядження, інформацію про місцезнаходження керівника (голови) органу державної влади.

3. Начальник нового військового наряду (постовий) разом з начальником попереднього військового наряду (постовим) шляхом обходу, зовнішнього огляду перевіряють стан об’єктів.

Під час прийняття-здавання об’єкта особлива увага звертається на обстановку навколо об’єкта, наявність таблички з назвою органу державної влади, цілісність огорожі, дверей, замків, вікон, автомобілів органу державної влади, що охороняється, а також перевіряється наявність майна в споруді поста охорони і в службовому приміщенні згідно з описом майна, наявність службової документації.

4. Службова документація поста охорони порядку складається з патрульно-постової відомості, довідки про орган державної влади, керівника (голову) органу державної влади, персонал органу державної влади, списку службових автомобілів органу державної влади, схеми поста охорони порядку (додаток 9), інструкції осіб поста охорони порядку, погодинного графіка виконання службових завдань військовослужбовцями, витягу з таблиці позивних посадових осіб, переговорної таблиці, зразків посвідчень на право перевірки, витягу із Закону України "Про Національну гвардію України" (щодо застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї), зразків рапортів про результати та події під час несення служби військовим нарядом (додаток 10), інструкції щодо дотримання заходів безпеки під час виконання службових завдань.

5. Службова документація патруля складається з патрульно-постової відомості, погодинного графіка огляду об’єктів, що охороняються, маршрутної картки (додатки 11, 12), інструкції осіб патруля, витягу з таблиці позивних посадових осіб, переговорної таблиці, зразків посвідчень на право перевірки, витягу із Закону України "Про Національну гвардію України" (щодо застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї), зразків рапортів про результати та події під час несення служби військовим нарядом, інструкції щодо дотримання заходів безпеки під час виконання службових завдань.

6. Службова документація мобільної групи швидкого реагування складається із планів та схем дій групи в разі ускладнення оперативної обстановки на об’єктах, що охороняються, інструкції осіб групи, списку телефонів взаємодії, витягу з таблиці позивних посадових осіб, переговорної таблиці, зразків посвідчень на право перевірки, витягу із Закону України "Про Національну гвардію України" (щодо застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї), зразків рапортів про результати та події під час несення служби військовим нарядом, інструкції щодо дотримання заходів безпеки під час виконання службових завдань.

7. Службова документація сектора охорони складається із патрульно-постової відомості сектора охорони та службової документації постів охорони порядку.

Службова документація групи посилення не опрацьовується (особовий склад вноситься до патрульно-постової відомості об’єкта).

8. Після прийняття-здавання поста охорони біля споруди постові по черзі доповідають своїм начальникам військових нарядів про зміну. Після доповіді постовий приступає до виконання своїх обов’язків.

9. Про виставлення (зняття) постових ЧВН або НВН робить запис у патрульно-постовій відомості.

10. Про зміну військового наряду та недоліки, обстановку в районі виконання службових завдань, результати приймання об’єктів під охорону начальник військового наряду доповідає ЧВН (оперативному черговому військової частини) засобами зв’язку, про що робить відповідний запис у патрульно-постовій відомості військового наряду, що заступає.

11. Про прийняття-здавання об’єктів, що охороняються, способом патрулювання доповідь здійснюється оперативному черговому військової частини в пункті постійної дислокації військової частини (підрозділу).

12. У разі неприбуття зміни в установлений час начальник поста охорони порядку (постовий) доповідає ЧВН (оперативному черговому військової частини) і продовжує виконувати визначені завдання.

13. Охорона органів державної влади здійснюється з урахуванням переважно вільного (без перевірки документів, що посвідчують особу) проходу до них відвідувачів, крім випадків, які можуть порушити встановлений органом державної влади порядок його відвідування.

14. До приміщень органів державної влади військовослужбовці та працівники територіальних органів поліції у форменому одязі, представники протипожежних, санітарних, технічних та інших наглядових служб допускаються лише за згодою керівника (голови) органу державної влади або призначеної ним особи. Згода керівника (голови) органу державної влади може не передбачатися в разі пожежі, іншого стихійного лиха, що потребують невідкладних заходів захисту.

15. Порядок здійснення пропускного режиму на об’єкти визначається інструкціями (розпорядженнями) керівників (голів) органів державної влади, що охороняються, із погодженнями відповідних командирів військових частин Національної гвардії України.

16. При підозрі в учиненні правопорушень військовий наряд має право перевіряти в громадян документи, що посвідчують їх особу, вимога про пред'явлення документа висловлюється впевнено, але ввічливо.

При перевірці документів звертати увагу на відповідність наявної в документі фотокартки і особи громадянина, на правильність заповнення всіх реквізитів документа, строк його дії, якщо це паспорт - на відмітку про реєстрацію громадянина тощо. У ході перевірки слід задавати власникові документа контрольні запитання, звіряючи відповіді з даними документа. Якщо відповіді неправильні або виявлено підроблення, військовий наряд вживає заходів відповідно до законодавства. При цьому особи військового наряду повинні вживати запобіжних заходів при перевірці документів в особи, що підозрюється в учиненні правопорушень. З цією метою потрібно стояти півоберта праворуч від того, кого перевіряють, на відстані одного кроку від нього і пильно стежити за його діями.

Перевірку доцільно проводити на деякій відстані від сторонніх громадян.

17. Особовий склад військового наряду розміщується в споруді поста охорони органу державної влади, яка обладнана майном згідно з переліком майна в службових приміщеннях та спорудах постів охорони органів державної влади (додаток 13).

18. Особовому складу військових нарядів дозволяється відпочивати лежачи (спати), не знімаючи спорядження та не роздягаючись (крім взуття), не більше 4 годин за встановленим командиром військової частини графіком.

19. За підтримання чистоти та порядку в споруді поста охорони і в службовому приміщенні відповідає особовий склад військового наряду.

20. У споруді поста охорони і в службовому приміщенні в холодний період температура підтримується не нижче +18°С.

21. Патруль (на транспортному засобі, піший) при прибутті до об’єкта, що охороняється, доповідає оперативному черговому військової частини та виконує заходи відповідно до цього Положення.

Патруль взаємодіє з іншими військовими нарядами, обмінюється оперативною інформацією, за необхідності надає їм допомогу.

У зимовий період обігрівання здійснюється лише у визначених місцях у встановленому порядку.

22. Особовий склад мобільної групи швидкого реагування призначається на добу.

Після розводу мобільна група швидкого реагування прибуває до розташування підрозділу та перебуває в п’ятихвилинній готовності до дій за командою оперативного чергового військової частини.

Закріплений за групою транспортний засіб розміщується поблизу розташування підрозділу.

У разі отримання команди до дій особовий склад групи негайно висувається до транспортного засобу, біля якого шикується з метою перевірки готовності до виконання службових завдань та уточнення завдання оперативним черговим військової частини. У разі ускладнення оперативної обстановки видається схема первинного блокування об’єкта, що охороняється (додаток 14), після чого група вирушає до цього об’єкта.

23. Особовий склад групи посилення призначається командиром військової частини (підрозділу) на певний термін часу в разі отримання інформації про ускладнення оперативної обстановки поблизу органу державної влади. Групу очолює офіцер підрозділу або управління військової частини.

Після озброєння та екіпірування відповідно до завдання група отримує від оперативного чергового військової частини уточнене завдання та в стислий термін вибуває на транспортному засобі до визначеного об’єкта, що охороняється.

24. У разі порушення порядку та правил виконання службових завдань, хвороби тощо військовослужбовець військового наряду негайно відсторонюється від виконання обов’язків служби особами, яким він підпорядковується, про що робиться відповідний запис у патрульно-постовій відомості, доповідається оперативному черговому військової частини, який уживає відповідних заходів щодо заміни військовослужбовця.

25. Після заміни військовослужбовець доставляється до військової частини в супроводі особи, якій він підпорядковується, де здає вогнепальну зброю та спеціальні засоби.

26. Для взаємодії або отримання допомоги від сусідніх нарядів патрульний (постовий) використовує радіозв'язок або зв'язується з ними через оперативного чергового військової частини.

27. Сигнали оповіщення можуть подаватися як одному (декільком) військовому наряду (військовим нарядам), так і всім військовим нарядам, які виконують службові завдання з охорони органів державної влади в системі єдиної дислокації. Для цього використовуються позивні та кодові назви відповідно до таблиці позивних.

2. Посилений варіант несення служби, особливості організації служби в разі здійснення заходів правового режиму надзвичайного або воєнного стану, участі в ліквідації наслідків надзвичайних або кризових ситуацій

1. Залежно від обстановки посилений варіант несення служби може бути оголошений як для всього особового складу військової частини, так і для окремого його підрозділу.

2. Посилений варіант несення служби вводиться при виникненні (загрозі виникнення) надзвичайних ситуацій, а також за наказом старшого начальника.

3. Посилений варіант несення служби з охорони органів державної влади вводиться в разі:

отримання відомостей про загрозу терористичних або інших протиправних дій стосовно органів державної влади;

планування та проведення заходів (мітингів, пікетувань, акцій протесту) поблизу органів державної влади за участю значної кількості учасників;

виникнення в органах державної влади та поблизу них вибухів, аварій, стихійного лиха.

4. Система охорони і способи виконання службових завдань військовими нарядами за посиленим варіантом несення служби визначаються планами охорони.

5. Рішення щодо переходу на посилений варіант несення служби або його відміни оформляються наказом командира військової частини та доповідаються старшому начальникові.

6. Посилений варіант несення служби вводиться: Міністром внутрішніх справ України - до 15 діб; командувачем Національної гвардії України - до 10 діб; начальником територіального управління, командиром військової частини - до 5 діб; командиром батальйону, роти (окремої роти) - до 3 діб.

7. На період посиленого варіанта несення служби додатково передбачаються заходи щодо:

підвищення бойової готовності, уточнення планів дій військової частини під час здійснення заходів правового режиму надзвичайного або воєнного стану, ліквідації наслідків надзвичайних або кризових ситуацій, системи оповіщення і збору, організації перевірки готовності резерву військової частини, чергових підрозділів, справності ІТЗО, розгортання та переведення додаткових засобів зв'язку на цілодобову роботу;

збільшення чисельності військових нарядів та кількості постів охорони порядку;

додаткового озброєння особового складу військових нарядів;

призначення офіцерів підрозділів або управління військової частини черговими військових нарядів (начальниками військових нарядів);

призначення додаткових груп посилення об’єктів для дій у разі ускладнення оперативної обстановки та під час здійснення заходів правового режиму надзвичайного або воєнного стану, ліквідації наслідків надзвичайних або кризових ситуацій;

збільшення кількості перевірок військових нарядів;

активізації морально-психологічного забезпечення щодо підвищення пильності та стійкості особового складу;

перевірки наявності, стану, обліку і зберігання озброєння, військової та спеціальної техніки, спеціальних засобів, боєприпасів, вибухових, отруйних, пально-мастильних матеріалів і посилення контролю за їх видачею та використанням;

обмеження використання транспортних засобів, що залучаються до забезпечення виконання службових завдань;

перевірки засобів пожежогасіння і готовності позаштатних пожежних команд.

8. У разі необхідності надання допомоги військовому наряду з охорони органу державної влади та мобільній групі швидкого реагування командир підрозділу повинен:

за розпорядженням старшого начальника викликати вільний від служби особовий склад;

унести зміни до рішення щодо організації виконання службових завдань, підготувати необхідні документи;

організувати екіпіровку особового складу групи посилення;

уточнити в старшого начальника завдання групи посилення, перевірити наявність особового складу, його озброєння та екіпіровку;

визначити завдання особовому складу групи посилення, особливості його виконання, порядок організації взаємодії та зв’язку;

нагадати заходи безпеки та дотримання законності;

доповісти старшому начальникові про готовність до виконання завдання та вишикувати особовий склад групи для отримання наказу щодо його виконання;

вибути на чолі групи посилення до місця події;

на шляху руху до місця події виходити на зв’язок із старшим мобільної групи швидкого реагування та уточнювати оперативну обстановку;

при прибутті організувати блокування будівлі (приміщення) об’єкта, що охороняється, ззовні, з’ясувати обставини події, посилити охорону, організувати взаємодію військових нарядів з посадовими особами правоохоронних органів щодо вжиття належних заходів;

доповісти старшому начальникові про обставини події та вжиті заходи;

після виконання завдання вибути до військової частини, організувати здавання озброєння та екіпіровки, підбити підсумки.

9. У разі необхідності до виконання завдань з посилення охорони органів державної влади за рішенням командувача Національної гвардії України, начальників територіальних управлінь можуть залучатися інші військові частини Національної гвардії України.

10. У разі введення надзвичайного або воєнного стану, участі в ліквідації наслідків надзвичайних або кризових ситуацій на об’єктах, що охороняються, проведення спеціальних операцій військові частини і підрозділи залучаються до виконання службових завдань відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Правила поведінки з громадянами

1. У спілкуванні з людьми військовослужбовцю необхідно дотримуватися вимог Конституції України, яка гарантує кожному громадянину право на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю, захист честі, гідності, свого доброго імені.

2. Військовослужбовцю необхідно:

починати службове спілкування з привітання (прикласти руку до головного убору, перебуваючи у форменому одязі), утримуючись від рукостискання; відрекомендуватися, назвати посаду, спеціальне звання, прізвище, коротко повідомити мету і причину звернення, на прохання громадянина пред’явити службове посвідчення;

висловлювати свої зауваження та вимоги в коректній і переконливій формі, якщо потрібно, спокійно, без роздратування повторити і роз’яснити зміст сказаного;

вислухати пояснення або питання громадянина уважно, не перебиваючи, виявляючи доброзичливість і повагу до співрозмовника;

ставитися з повагою до громадян, перш за все до людей похилого віку, ветеранів, осіб з інвалідністю, надавати їм необхідну допомогу;

{Абзац п'ятий пункту 2 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 869 від 17.10.2019}

бути уважним до жінок і дітей.

3. При спілкуванні з громадянами військовослужбовець повинен виявляти витримку і бути готовим:

до неадекватної поведінки з їх боку, у тому числі до прояву агресії і вчинення опору;

до надання їм першої медичної допомоги (у тому числі направлення до закладу охорони здоров’я).

4. У спілкуванні з громадянами з боку військовослужбовця неприпустимі:

будь-які висловлювання і дії дискримінаційного характеру за ознаками статі, віку, раси, національності, мови, громадянства, соціального, майнового або сімейного стану, політичної чи релігійної належності;

надмірний тон, грубість, некоректні зауваження, пред’явлення неправомірних, незаслужених звинувачень;

погрози, образливі висловлювання або репліки;

суперечки, дискусії та дії, що перешкоджають нормальному спілкуванню або провокують протиправну поведінку;

необґрунтовані перевірки паспортів та інших документів.

5. Військовослужбовцю рекомендується не сприймати на свій рахунок образливих зауважень, недоречних жартів, глузувань, висловлених на вулицях і в громадських місцях.

Командувач
Національної гвардії України
генерал-лейтенантЮ.В. Аллеров


Додаток 1
до Положення про організацію
та несення служби з охорони органів
державної влади військовими
частинами і підрозділами
Національної гвардії України
(пункт 3 глави 3 розділу ІІ)

РІШЕННЯ
командира батальйону військової частини


Додаток 2
до Положення про організацію
та несення служби з охорони органів
державної влади військовими
частинами і підрозділами
Національної гвардії України
(пункт 3 глави 3 розділу ІІ)

КНИГА
служби батальйону (роти) військової частини


Додаток 3
до Положення про організацію
та несення служби з охорони органів
державної влади військовими
частинами і підрозділами
Національної гвардії України
(пункт 3 глави 3 розділу ІІ)

ВІДОМІСТЬ
добору та розподілу особового складу взводу


Додаток 4
до Положення про організацію
та несення служби з охорони органів
державної влади військовими
частинами і підрозділами
Національної гвардії України
(пункт 4 глави 3 розділу ІІ)

КНИГА
служби батальйону (роти) військової частини


Додаток 5
до Положення про організацію
та несення служби з охорони органів
державної влади військовими
частинами і підрозділами
Національної гвардії України
(пункт 8 глави 5 розділу ІІ)

ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВА ВІДОМІСТЬ
військових нарядів


Додаток 6
до Положення про організацію
та несення служби з охорони органів
державної влади військовими
частинами і підрозділами
Національної гвардії України
(пункт 8 глави 5 розділу ІІ)

ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВА ВІДОМІСТЬ
патруля


Додаток 7
до Положення про організацію
та несення служби з охорони органів
державної влади військовими
частинами і підрозділами
Національної гвардії України
(пункт 8 глави 5 розділу ІІ)

ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВА ВІДОМІСТЬ
поста охорони порядкуДодаток 8
до Положення про організацію
та несення служби з охорони органів
державної влади військовими
частинами і підрозділами
Національної гвардії України
(пункт 5 глави 7 розділу ІІ)

ПОСВІДЧЕННЯ
на право перевірки військових нарядів з охорони органів державної владиДодаток 9
до Положення про організацію
та несення служби з охорони органів
державної влади військовими
частинами і підрозділами
Національної гвардії України
(пункт 4 глави 1 розділу ІV)

СХЕМА
поста охорони порядку № ____

__________
Примітки:


1. На схемі поста охорони порядку відображаються: місце розташування споруди поста охорони (службового приміщення), об’єкт, що охороняється, маршрут руху постового, органи правопорядку (територіальні органи поліції, пункти охорони публічної безпеки і порядку в системі єдиної дислокації), сусідні маршрути (пости охорони порядку) згідно з єдиною дислокацією.
2. В описовій частині розкривається інформація, зазначена на схемі, зазначаються обов’язки осіб військового наряду та погодинний графік служби.
3. Крім того, в описовій частині зазначаються номери телефонів екстрених служб, органів та підрозділів у системі єдиної дислокації.


Додаток 10
до Положення про організацію
та несення служби з охорони органів
державної влади військовими
частинами і підрозділами
Національної гвардії України
(пункт 4 глави 1 розділу ІV)

РАПОРТДодаток 11
до Положення про організацію
та несення служби з охорони органів
державної влади військовими
частинами і підрозділами
Національної гвардії України
(пункт 5 глави 1 розділу ІV)

МАРШРУТНА КАРТКА
пішого патруля № ____

__________
Примітки:


1. На схемі маршрутної картки пішого патруля відображаються: маршрут руху патруля, об’єкти, що охороняються, маршрут руху постового, органи правопорядку (територіальні органи поліції, пункти охорони публічної безпеки і порядку в системі єдиної дислокації), сусідні маршрути (пости охорони порядку) згідно з єдиною дислокацією.
2. В описовій частині розкривається інформація, зазначена на схемі, обов’язки осіб військового наряду та погодинний графік патрулювання, точка обігріву.
3. Крім того, в описовій частині зазначаються номери телефонів екстрених служб, органів та підрозділів у системі єдиної дислокації.


Додаток 12
до Положення про організацію
та несення служби з охорони органів
державної влади військовими
частинами і підрозділами
Національної гвардії України
(пункт 5 глави 1 розділу ІV)

МАРШРУТНА КАРТКА
патруля на транспортному засобі № ____

__________
Примітки:


1. На схемі маршрутної картки патруля на транспортному засобі відображаються: маршрут руху патруля, об’єкти, що охороняються, маршрут руху постового, органи правопорядку (територіальні органи поліції, пункти охорони публічної безпеки і порядку в системі єдиної дислокації), сусідні маршрути (пости охорони порядку) згідно з єдиною дислокацією.
2. В описовій частині розкривається інформація, зазначена на схемі, обов’язки осіб військового наряду та погодинний графік патрулювання, точки обігріву.
3. Крім того, в описовій частині зазначаються номери телефонів екстрених служб, органів та підрозділів у системі єдиної дислокації.


Додаток 13
до Положення про організацію
та несення служби з охорони органів
державної влади військовими
частинами і підрозділами
Національної гвардії України
(пункт 17 глави 1 розділу ІV)

ПЕРЕЛІК
майна в службових приміщеннях та спорудах постів охорони органів державної влади

1. У спорудах постів охорони:

засоби зв’язку (телефонний апарат, мобільний або радіотелефон, стаціонарні радіостанції, радіостанції на кожного військовослужбовця військового наряду з необхідною кількістю запасних елементів живлення та зарядні пристрої до них);

засоби відображення відеосигналу (у разі наявності на об’єкті системи відеоспостереження з виведенням відеосигналу до споруди поста);

службова документація;

місце для відпочинку (ліжка армійські, ліжка польові, кушетки) у разі виконання службових завдань шляхом добового чергування (за можливості встановлення);

стіл (за можливості встановлення) та стілець;

письмове приладдя (ручка для письма та олівець);

графин та два стакани;

настільна лампа та засоби освітлення (світильник, бра, плафон, лампи денного світла);

ліхтарик;

кондиціонер або вентилятор;

батареї опалення, які підключені до централізованої системи, або обігрівач (масляний, термовентилятор, конвектор, інфрачервоний) для холодної пори року;

плащ-накидка на кожного військовослужбовця військового наряду;

вішалка для верхнього та постового одягу;

інвентар для прибирання (віник, совок, ганчірка, швабра, відро);

урна для сміття;

вогнегасник;

засоби індивідуального медичного захисту на кожного військовослужбовця військового наряду;

опис майна.

2. У службових приміщеннях:

засоби зв’язку (телефонний апарат, мобільний або радіотелефон, стаціонарні радіостанції, радіостанції на кожного військовослужбовця військового наряду з необхідною кількістю запасних елементів живлення та зарядні пристрої до них);

засоби відображення відеосигналу (у разі наявності на об’єкті системи відеоспостереження з виведенням відеосигналу до службового приміщення);

місце для відпочинку (ліжка армійські, ліжка польові, кушетки) у разі виконання службових завдань у добовому режимі;

шафа для верхнього та постового одягу залежно від кількості особового складу військового наряду;

плащ-накидка на кожного військовослужбовця військового наряду;

тумбочка для зберігання постільної білизни та засобів особистої гігієни;

стіл та стілець;

письмове приладдя (ручка для письма та олівець);

електричний чайник;

мікрохвильова піч;

холодильник (за можливості);

графин та два стакани;

настільна лампа та засоби освітлення (світильник, бра, плафон, лампи денного світла);

ліхтарик;

кондиціонер або вентилятор;

батареї опалення, які підключені до централізованої системи, або обігрівач (масляний, термовентилятор, конвектор, інфрачервоний) для холодної пори року;

інвентар для прибирання (віник, совок, ганчірка, швабра, відро);

урна для сміття;

вогнегасник;

медична аптечка;

опис майна.Додаток 14
до Положення про організацію
та несення служби з охорони органів
державної влади військовими
частинами і підрозділами
Національної гвардії України
(пункт 22 глави 1 розділу ІV)

СХЕМА
первинного блокування об’єкта


Документи та файли

Сигнальний документ — f460108n541.doc
Сигнальний документ — f460108n542.doc
Сигнальний документ — f460108n554.doc
Сигнальний документ — f460108n544.doc
Сигнальний документ — f460108n545.doc
Сигнальний документ — f460108n546.doc
Сигнальний документ — f460108n547.doc
Сигнальний документ — f460108n552.doc
Сигнальний документ — f460108n549.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 13.09.2016 — 2016 р., № 70, стор. 104, стаття 2365, код акта 83013/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -