<<
>>

Наказ МВС України від 20.08.2018 № 685 "Про затвердження Інструкції з організації надання стоматологічної допомоги в закладах охорони здоров’я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2018

Документ актуальний на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.08.2018  № 685


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 вересня 2018 р.
за № 1045/32497

Про затвердження Інструкції з організації надання стоматологічної допомоги в закладах охорони здоров’я Державної прикордонної служби України

Відповідно до Законів України «Про Державну прикордонну службу України», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Основ законодавства України про охорону здоров’я, постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах», від 25 липня 2000 року № 1171 «Про затвердження переліку видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється військовим частинам Збройних Сил» та з метою поліпшення якості та ефективності надання стоматологічної допомоги в закладах охорони здоров’я Державної прикордонної cлужби України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації надання стоматологічної допомоги в закладах охорони здоров’я Державної прикордонної служби України, що додається.

2.

Визнати таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 15 квітня 2008 року № 325 «Про затвердження Положення про організацію надання стоматологічної допомоги в закладах охорони здоров’я та медичних підрозділах органів Державної прикордонної служби України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 травня 2008 року за № 390/15081.

3. Управлінню взаємодії з Державною прикордонною службою України (Рябий С.М.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Міністра охорони здоров’я України

Голова Державної прикордонної служби України

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу репрезентативних
всеукраїнських об’єднань профспілок
на національному рівні

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Голова Професійної спілки працівників
державних установ УкраїниУ. Супрун

П. Цигикал
О.О. ШубінР. Іллічов


Ю.М. Піжук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
20 серпня 2018 року № 685


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 вересня 2018 р.
за № 1045/32497

ІНСТРУКЦІЯ
з організації надання стоматологічної допомоги  в закладах охорони здоров’я Державної прикордонної служби України

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок надання стоматологічної допомоги в закладах охорони здоров’я Держприкордонслужби.

2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

інші особи - особи, які не перебувають на медичному обслуговуванні в закладах охорони здоров’я Держприкордонслужби;

прейскурант на медичні послуги - документ, у якому міститься згрупований за певними ознаками перелік стоматологічних послуг, що надаються в закладі охорони здоров’я Держприкордонслужби, із зазначенням ціни;

прикріплені контингенти - особи, які згідно з чинним законодавством перебувають або мають право перебувати на медичному обслуговуванні в закладах охорони здоров’я Держприкордонслужби;

санація ротової порожнини - комплекс лікувально-профілактичних заходів щодо оздоровлення ротової порожнини та запобігання стоматологічним захворюванням, який є основним компонентом стоматологічної профілактики і включає огляд ротової порожнини; лікування молочних і постійних зубів; усунення осередків інфекції, інтоксикації і лікування ураженої слизової оболонки; виправлення деформованих зубів і щелеп, протезування;

стоматологічна допомога - складова частина медичної допомоги, що надається за видами лікувально-профілактичної допомоги, до якої входять стоматологічна терапевтична, ортопедична (ортодонтична), хірургічна допомога;

стоматологічна ортопедична допомога - відновлення функцій жувального апарата, усунення вроджених та набутих деформацій обличчя і щелеп шляхом використання різних видів спеціальних протезів, апаратів, що поділяється на зубне протезування (заміщення дефектів зубів і зубних рядів та ефективний вплив на зуби для покращення їх функціонування); щелепно-лицьове протезування (заміщення дефектів кісток та м’яких тканин обличчя під час надання хірургічної допомоги у зв’язку з травмами, пораненнями, вродженими та набутими дефектами щелепно-лицьової ділянки); ортодонтію (виправлення аномалій прикусу та положення окремих зубів);

стоматологічна терапевтична допомога - своєчасне виявлення, лікування та профілактика хвороб зубів, тканин пародонту, захворювань слизової оболонки ротової порожнини;

стоматологічна хірургічна допомога - видалення зубів, діагностика та хірургічні методи лікування запальних та онкологічних захворювань, травм (пошкоджень) та їх наслідків, вроджених і набутих дефектів, аномалій розвитку та деформації щелеп, органів ротової порожнини, приротової ділянки;

стоматологічні вироби - зубні протези, пломби та імпланти, виготовлені і встановлені (поставлені) стоматологічними підрозділами під час надання стоматологічної ортопедичної, стоматологічної терапевтичної або стоматологічної хірургічної допомоги;

стоматологічні матеріали, що застосовуються при наданні стоматологічної допомоги безоплатно або на пільгових умовах,- матеріали, що закуповуються за кошти Державного бюджету України, для надання стоматологічної допомоги;

стоматологічні підрозділи закладів охорони здоров’я Держприкордонслужби - структурні підрозділи закладів охорони здоров’я Держприкордонслужби, що надають стоматологічну допомогу (стоматологічні відділення (кабінети) із зуботехнічними (зубопротезними) лабораторіями або стоматологічні відділення (кабінети), що мають у штаті посади лікарів-стоматологів (терапевтів, хірургів, ортопедів, зубних техніків)) та утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до кошторису.

3. Надання стоматологічної допомоги - комплекс заходів з профілактики, диспансерного нагляду та лікування, відновлення втраченої функції щелепно-лицьового апарата.

4. Основними завданнями стоматологічної допомоги є:

надання амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної стоматологічної допомоги (терапевтичної, хірургічної та ортопедичної);

протезування окремих зубів та дефектів зубного ряду;

планова санація ротової порожнини;

облік хворих з хронічними захворюваннями щелепно-лицьової ділянки, які підлягають диспансерному нагляду та проведенню лікувально-профілактичних та оздоровчих заходів;

участь у проведенні щорічного планового поглибленого медичного обстеження осіб з числа прикріплених контингентів;

аналіз стоматологічної захворюваності і розроблення заходів для її зниження;

підготовка, перепідготовка та удосконалення медичного персоналу для стоматологічних підрозділів закладів охорони здоров’я Держприкордонслужби;

науково-дослідницька та організаційна робота;

санітарно-просвітницька робота;

облік та звітність.

5. Організаційно-методична робота щодо надання стоматологічної допомоги в закладах охорони здоров’я Держприкордонслужби покладається на управління охорони здоров’я Адміністрації Держприкордонслужби.

ІІ. Організація надання стоматологічної допомоги

1. Стоматологічна допомога надається штатними лікарями-стоматологами закладів охорони здоров’я Держприкордонслужби.

2. Стоматологічна допомога спрямована на:

лікування карієсу зубів та його ускладнень;

лікування захворювань пародонта, слизової оболонки ротової порожнини;

забезпечення зубними протезами;

лікування хворих з опіками обличчя, травмами щелепно-лицьової ділянки, запаленнями, пухлинами тощо.

3. З метою виявлення осіб з числа прикріплених контингентів, які потребують санації ротової порожнини, проводяться профілактичні огляди ротової порожнини:

первинний - під час проходження медичного огляду при призові на військову службу до Держприкордонслужби;

черговий - один раз на рік під час проходження щорічного планового поглибленого медичного обстеження;

контрольний - особам, які перебувають під диспансерним спостереженням з приводу хронічних захворювань, а також особам, що постійно контактують з професійними шкідливостями (не рідше одного разу на 3 місяці). Дані медичних оглядів заносяться до паспорта здоров’я військовослужбовця (медичної книжки) та до журналу реєстрації амбулаторних пацієнтів, форма якого затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974.

4. На підставі даних профілактичних оглядів ротової порожнини визначають п’ять груп стоматологічних хворих:

перша - із неускладненим карієсом;

друга - з ускладненим карієсом (пульпіт, періодонтит);

третя - із потребою видалення зруйнованих зубів;

четверта - із потребою диспансерного спостереження (хронічні захворювання пародонта, слизової оболонки ротової порожнини, доброякісні новоутворення щелепно-лицьової ділянки тощо);

п’ята - із потребою протезування зубів.

Першочергово сануються хворі першої та другої груп.

5. За результатами профілактичних оглядів ротової порожнини складається план санації та протезування, який є частиною загального плану лікувально-профілактичних та оздоровчих заходів. Безпосереднє виконання плану санації та протезування здійснюється лікарями-стоматологами закладів охорони здоров’я Держприкордонслужби.

6. Первинною профілактикою стоматологічних захворювань є:

дотримання (виконання) гігієнічних правил догляду за ротовою порожниною і зубами;

проведення лікарями-стоматологами регулярних профілактичних оглядів ротової порожнини;

звернення за медичною допомогою з приводу початкової фази захворювання зубів;

своєчасне протезування зубів;

пропаганда гігієнічних знань з питань догляду за ротовою порожниною.

7. Вторинною профілактикою стоматологічних захворювань є:

раннє виявлення і лікування осіб, які мають карієс та інші захворювання зубів і порожнини рота;

диспансерний нагляд за особами з числа прикріплених контингентів, які мають хронічний стоматит, гінгівіт, пародонтоз, пародонтит та інші хронічні стоматологічні захворювання, з метою ефективного проведення планових лікувально-профілактичних та оздоровчих заходів.

ІІІ. Порядок надання стоматологічної допомоги

1. Стоматологічна допомога в закладах охорони здоров’я Держприкордонслужби надається в порядку загальної черги.

Невідкладна стоматологічна допомога надається позачергово.

2. Стоматологічна допомога в закладах охорони здоров’я Держприкордонслужби особам з числа прикріплених контингентів надається:

1) позачергово:

особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам, перелік яких визначено статтею 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

особам з числа колишніх військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби, на яких поширюється дія статті 6-2 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»;

особам з числа колишніх військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби, постраждалим унаслідок Чорнобильської катастрофи (віднесеним до категорій І-ІІІ);

2) першочергово:

ветеранам військової служби Держприкордонслужби;

учасникам бойових дій з числа особового складу та колишніх військовослужбовців Держприкордонслужби, перелік яких визначено статтями 5, 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

учасникам війни з числа особового складу та колишніх військовослужбовців Держприкордонслужби, перелік яких визначено статтями 8, 9 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

особам з числа колишніх військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби, на яких поширюється дія статтей 6-1, 6-3, 6-4 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»;

ветеранам праці з числа працівників Держприкордонслужби.

3. Невідкладна стоматологічна допомога надається особам з числа прикріплених контингентів безоплатно.

4. Стоматологічна допомога в закладах охорони здоров’я Держприкордонслужби особам з числа прикріплених контингентів надається:

1) безоплатно - у разі лікування або застосування в операціях стоматологічних матеріалів, що застосовуються при наданні стоматологічної допомоги безоплатно, крім ортопедичної стоматологічної допомоги, яка безоплатно надається особам, визначеним у пункті 6 цього розділу;

2) з оплатою за собівартістю:

у разі використання дорогоцінних металів та прирівняних до них за вартістю матеріалів;

у разі стоматологічної ортопедичної допомоги - у разі лікування або застосування в операціях стоматологічних матеріалів, що не застосовуються при наданні стоматологічної допомоги безоплатно або на пільгових умовах.

5. Стоматологічні матеріали, що застосовуються при наданні стоматологічної допомоги безоплатно або на пільгових умовах (за собівартістю матеріалів) згідно з цією Інструкцією, закуповуються в межах відповідних кошторисних призначень.

6. Безоплатно у разі лікування або застосування в операціях стоматологічних матеріалів, що застосовуються при наданні стоматологічної допомоги безоплатно або на пільгових умовах, стоматологічна ортопедична допомога надається таким категоріям осіб з числа прикріплених контингентів:

військовослужбовцям, курсантам військових навчальних закладів Держприкордонслужби;

ветеранам військової служби Держприкордонслужби;

особам з числа колишніх військовослужбовців Держприкордонслужби, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

працівникам Держприкордонслужби;

ветеранам праці з числа працівників Держприкордонслужби;

особам з числа колишніх військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби, постраждалим унаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до І-ІІІ категорій;

особам з числа особового складу Держприкордонслужби, на яких поширюється дія Закону України «Про жертви нацистських переслідувань».

7. До обсягу безоплатної ортопедичної стоматологічної допомоги входить протезування зубними апаратами та протезами, що виготовляються зі сталі, хромо-кобальтових сплавів та пластмаси. У разі використання в зубному протезуванні дорогоцінних металів, медичного титану, гальванопластики та фарфору категоріям осіб, що зазначені у пункті 6 цього розділу, оплачується тільки вартість таких матеріалів.

8. Іншим особам стоматологічна допомога надається на договірних засадах.

9. Вартість стоматологічної допомоги визначається відповідно до прейскуранта на медичні послуги, що затверджується керівником закладу охорони здоров’я Держприкордонслужби.

10. Витрати, пов’язані з наданням стоматологічної допомоги особам з числа прикріплених контингентів, здійснюються за рахунок бюджетних коштів у межах цільових кошторисних призначень.

11. Пацієнти у разі виявлення в них захворювань, щодо яких їм не може бути надана необхідна кваліфікована (спеціалізована) стоматологічна допомога в закладі охорони здоров’я Держприкордонслужби, направляються до спеціалізованих відділень інших закладів охорони здоров’я у порядку, визначеному законодавством.

12. Зубні протези, виготовлені за попередньою оплатою і не отримані у визначений строк, зберігаються в стоматологічних підрозділах закладів охорони здоров’я Держприкордонслужби протягом одного року.

Начальник
Управління взаємодії
з Державною прикордонною
службою України
С.М. Рябий


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 28.09.2018 — 2018 р., № 74, стор. 49, стаття 2485, код акта 91539/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 2. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 3. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 4. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
 5. Наказ МВС України від 17.01.2019 № 22 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, та інших форм розпорядчих документів". МВС України. 2019 рікк
 6. Наказ МВС України від 29.01.2019 № 271/5/66 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ України від 19 грудня 2003 року № 270/1560". МВС України. 2019 рікк
 7. Наказ МВС України від 29.01.2019 № 67 "Про затвердження Порядку роботи телефонної «гарячої лінії» Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2019 рікк
 8. Наказ МВС України від 22.01.2019 № 36 "Про затвердження Положення про проведення навчання з питань охорони праці та порядок допуску військовослужбовців Державної прикордонної служби України до виконання робіт". МВС України. 2019 рікк
 9. нальоту годин для льотного складу авіаційного персоналу Національної гвардії України. МВС України. 2019 рікк
 10. Наказ МВС України від 07.02.2019 № 90 "Про питання зарахування вислуги років на пільгових умовах льотному складу авіаційного персоналу Національної гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 11. Наказ МВС України від 04.02.2019 № 82 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ України". МВС України. 2019 рікк
 12. Наказ МВС України від 22.02.2019 № 120 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Сумській області»". МВС України. 2019 рікк
 13. Наказ МВС України від 22.02.2019 № 119 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною лікарнею Міністерства внутрішніх справ України в місті Кривий Ріг". МВС України. 2019 рікк
 14. Наказ МВС України від 22.02.2019 № 118 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Київській області»". МВС України. 2019 рікк
 15. Наказ МВС України від 19.02.2019 № 112 "Про застосування на території України міжнародних авіаційних метеорологічних кодів Всесвітньої метеорологічної організації". МВС України. 2019 рікк
 16. Наказ МВС України від 08.02.2019 № 100 "Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події". МВС України. 2019 рікк
 17. Наказ МВС України від 12.03.2019 № 175 "Про встановлення нормативної вартості однієї експертогодини в Головному експертно-криміналістичному центрі Державної прикордонної служби України у 2019 році". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 27.02.2019 № 133 "Про встановлення нормативної вартості однієї експертогодини у 2019 році". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 25.03.2019 № 209 "Про затвердження Положення про повноваження ректора закладу вищої освіти із специфічними умовами навчання, який здійснює підготовку поліцейських, із застосування заохочень і дисциплінарних стягнень". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 25.02.2019 № 124 "Про затвердження Порядку взяття на профілактичний облік, проведення профілактичної роботи та зняття з профілактичного обліку кривдника уповноваженим підрозділом органу Національної поліції України". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -