<<
>>

Наказ МВС України від 20.10.2017 № 115/197-о/297/586/869/857 "Про затвердження Порядку взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів". МВС України. 2017

Документ актуальний на 05.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ
НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.10.2017  № 115/197-о/297/586/869/857


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 листопада 2017 р.
за № 1342/31210

Про затвердження Порядку взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів

На виконання вимог статей 15-18 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», статті 9 Закону України «Про прокуратуру», статті 8 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», статті 13 Закону України «Про Службу безпеки України», пункту 11 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, та з метою забезпечення належної взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів НАКАЗУЄМО:

1.

Затвердити Порядок взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів, що додається.

2. Юридичному управлінню Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Національного
агентства України
з питань виявлення, розшуку
та управління активами,
одержаними від корупційних
та інших злочинів


А. Янчук

Директор Національного
антикорупційного
бюро УкраїниА. Ситник

Генеральний
прокурор України


Ю. Луценко

Голова Служби
безпеки України


В. Грицак

Міністр внутрішніх
справ України


А. Аваков

Міністр фінансів України

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної
фіскальної служби України

Голова Національної поліції УкраїниМ.В. Продан

С.М. Князєв


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного
агентства України з питань
виявлення, розшуку
та управління активами,
одержаними від корупційних
та інших злочинів,
Національного
антикорупційного бюро України,
Генеральної
прокуратури України,
Служби безпеки України,
Міністерства внутрішніх
справ України,
Міністерства фінансів України
20.10.2017 № 115/197-о/
297/586/869/857


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 листопада 2017 р.
за № 1342/31210

ПОРЯДОК
взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає засади взаємодії між Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), та слідчими, детективами, прокурорами, органами досудового розслідування, органами прокуратури з питань:

виконання Національним агентством звернень слідчих, детективів, прокурорів, органів досудового розслідування, органів прокуратури щодо виявлення та розшуку активів (коштів, майна, майнових та інших прав), на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні;

виконання органами досудового розслідування, прокуратури запитів Національного агентства щодо надання інформації, необхідної для надання Національним агентством відповіді на запит відповідного органу іноземної держави, уповноваженого нею на виконання функцій установи з повернення активів;

розгляду органами досудового розслідування, органами прокуратури інформації Національного агентства щодо ознак правопорушень, виявлених ним під час виконання визначених законом функцій та повноважень Національного агентства, інших питань, пов’язаних з виконанням повноважень Національним агентством.

2. Цей Порядок розроблено з урахуванням положень Кримінального процесуального кодексу України, Законів України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», «Про прокуратуру», «Про Службу безпеки України», «Про Національну поліцію», «Про Національне антикорупційне бюро України» та інших нормативно-правових актів.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

висновок - інформація Національного агентства про ознаки кримінальних правопорушень, які виявлені під час виконання визначених законом функцій та повноважень Національного агентства та не вказані у зверненні;

відповідь - документ Національного агентства, складений за результатами опрацювання звернення;

запит Національного агентства - звернення Національного агентства до відповідного органу досудового розслідування, органів прокуратури про надання відомостей, необхідних для складання та надання Національним агентством відповіді на іноземний запит, які відсутні у розпорядженні Національного агентства;

звернення - адресований Національному агентству запит суб’єкта звернення щодо виявлення та/або розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, що знаходиться у провадженні суб’єкта звернення;

іноземний запит - запит відповідного органу іноземної держави, уповноваженого нею на виконання функцій установи з повернення активів, щодо одержання від Національного агентства інформації з питань, пов'язаних з виявленням, розшуком та управлінням активами;

суб’єкт звернення - слідчий, детектив, прокурор, орган досудового розслідування, орган прокуратури.

Інші терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон), Законом України «Про запобігання корупції» та Кримінальним процесуальним кодексом України.

4. Суб’єктами інформаційних відносин відповідно до цього Порядку є Національне агентство, Генеральна прокуратура України, Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ України, Державна фіскальна служба України, Національна поліція України та Національне антикорупційне бюро України.

5. Процедури організації інформаційної взаємодії між Національним агентством та суб’єктами інформаційних відносин з питань, що не охоплені пунктом 1 цього розділу, визначаються Національним агентством з кожним таким суб’єктом інформаційних відносин окремо.

II. Суб’єкти звернення

1. На виконання Національним агентством приймаються звернення у конкретному кримінальному провадженні, підготовлені слідчим, детективом, прокурором, які діють в межах своїх повноважень.

Повноваження слідчого, детектива, прокурора на звернення підтверджуються витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

До Національного агентства із зверненням можуть також звертатися органи, що здійснюють досудове розслідування, та органи прокуратури в особі їх керівників.

2. Суб’єкти звернення є самостійними у складанні та направленні звернень до Національного агентства.

3. Суд, у якому здійснюється розгляд кримінального провадження, слідчий суддя можуть застосовувати положення цього Порядку при складанні та направленні до Національного агентства звернень щодо виявлення та/або розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, відповідно до положень статей 9, 16 Закону.

ІІІ. Вимоги до звернення

1. Звернення складається у письмовій формі і викладається на бланку відповідного органу досудового розслідування чи органу прокуратури із зазначенням реєстраційного номера і дати реєстрації вихідної кореспонденції, а також підписується особисто:

слідчим, або детективом, або прокурором - якщо суб’єктом звернення є відповідно слідчий, детектив, прокурор;

керівником органу досудового розслідування, керівником органу прокуратури - якщо суб’єктом звернення є відповідно орган досудового розслідування, орган прокуратури.

2. У зверненні зазначаються такі відомості:

1) найменування або прізвище, ім’я та по батькові суб’єкта звернення із зазначенням його актуальних контактних даних (телефонний та електронний зв’язок), адреси для листування;

2) найменування органу досудового розслідування, органу прокуратури, в якому працює суб’єкт звернення (для суб’єктів звернення - слідчих, детективів, прокурорів);

3) прізвище, ім’я та по батькові слідчого (слідчих), детектива (детективів) або прокурора (прокурорів), що здійснює(ють) досудове розслідування або процесуальне керівництво, із зазначенням його (їх) актуальних контактних даних (телефонний та електронний зв’язок) (для суб’єктів звернення - органів досудового розслідування, органів прокуратури);

4) номер кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, з метою забезпечення якого суб’єктом звернення у порядку статті 170 Кримінального процесуального кодексу України вживаються заходи з виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт, шляхом складання звернення;

5) наявні у кримінальному провадженні станом на дату складання звернення відомості про осіб, яким прямо чи опосередковано можуть належати активи, що можуть бути арештовані з метою забезпечення цього кримінального провадження, а також близьких осіб таких осіб та/або третіх осіб, що можуть бути пов’язані з такими особами, зокрема:

для фізичної особи - резидента - прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дата його видачі та орган, що його видав, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

для фізичної особи - нерезидента - прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, дата народження, серія (за наявності) та номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дата його видачі та орган, що його видав, громадянство, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків;

для юридичної особи - резидента - повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

для юридичної особи - нерезидента - повне найменування, місцезнаходження, інші відомості, що дають можливість її ідентифікувати;

6) стислий опис фабули кримінального провадження та правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Кримінального кодексу України;

7) постановка завдання Національному агентству щодо виявлення та розшуку активів, які можуть бути арештовані в кримінальному провадженні, та його взаємозв’язок з фактичними обставинами кримінального провадження, що можуть свідчити про вчинення злочину;

8) заходи щодо накладення арешту на майно, вжиті у кримінальному провадженні (на дату звернення) як захід забезпечення цього провадження, включаючи повний перелік та опис (ідентифікаційні ознаки) арештованого майна, наявні відомості про існування та місцезнаходження майна, що може бути арештоване у такому кримінальному провадженні, з обґрунтуванням таких відомостей (припущень), перелік автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, у яких здійснено пошук відомостей про активи, на дату направлення звернення;

9) об’єктивно обґрунтований строк, впродовж якого Національне агентство має забезпечити виконання звернення та надати відповідь, враховуючи статтю 17 Закону;

10) інші відомості, які можуть сприяти Національному агентству в ході виконання звернення (за наявності).

3. До звернення додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, який засвідчує наявність зазначеного у зверненні кримінального провадження та статус у ньому суб’єкта звернення, якщо ним є слідчий, детектив чи прокурор.

4. За потреби Національним агентством запитується додаткова інформація щодо предмета звернення з обґрунтуванням необхідності уточнення.

Така інформація надається суб’єктом звернення з дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства в частині забезпечення нерозголошення даних досудового розслідування.

5. У разі необхідності вжиття Національним агентством заходів з виявлення та розшуку активів, які знаходяться (можуть знаходитися) за межами України, звернення додатково до відомостей, визначених у пункті 2 цього розділу, має містити фактичні обставини, що свідчать про правовий зв'язок вказаної у зверненні особи або майна з конкретно визначеною іноземною юрисдикцією (іноземними юрисдикціями).

ІV. Відмова у розгляді звернення

1. Порушення зазначених у розділі ІІІ цього Порядку вимог до звернення є підставою для відмови у його розгляді Національним агентством (далі - відмова).

У разі встановлення недостовірності відомостей, викладених у зверненні, Національне агентство складає відмову в розгляді та наданні відповіді на звернення суб’єктам звернення.

2. Відмова обґрунтовується із зазначенням вичерпного переліку підстав прийняття такого рішення.

3. Відмова складається та направляється суб’єкту звернення за вимогами, встановленими пунктами 6, 7 розділу VI цього Порядку.

4. Відмова не позбавляє суб’єкта звернення права на подання відповідного звернення повторно після усунення ним обставин, на підставі яких складено відповідну відмову.

V. Строки розгляду звернення

1. Національне агентство забезпечує виконання звернень у найкоротший можливий строк, але не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня його надходження, або в інший більш тривалий строк, зазначений у зверненні.

2. Відлік зазначеного у зверненні строку, впродовж якого Національне агентство забезпечує його виконання та надає відповідь, розпочинається з дати надходження звернення до Національного агентства (поштою, електронною поштою або безпосередньо до структурного підрозділу Національного агентства, відповідального за здійснення заходів з виявлення та розшуку активів).

3. При визначенні строку розгляду звернення суб’єкт звернення враховує зміст та обсяг звернення, необхідність одержання відомостей від органів іноземної юрисдикції.

4. У разі неможливості надати інформацію у строк, визначений суб’єктом звернення, Національне агентство у такий строк складає та надсилає суб’єкту звернення проміжний лист, в якому зазначаються наявна інформація про виявлені активи та клопотання щодо продовження строку виконання звернення.

5. Суб’єкт звернення після отримання проміжного листа приймає рішення про необхідність продовження строку розгляду, визначає такий строк та інформує про це Національне агентство. Після отримання інформації про продовження строків розгляду звернення Національне агентство поновлює виявлення та розшук активів.

VI. Розгляд звернень

1. Національне агентство здійснює заходи з виявлення, розшуку активів, виходячи зі змісту звернення, в межах визначених Законом повноважень та з урахуванням ступеня фактичного доступу до джерел даних, що знаходяться у розпорядженні третіх осіб.

2. За результатами вжитих заходів з виявлення, розшуку активів Національне агентство складає відповідь на звернення.

3. У відповіді зазначаються встановлені Національним агентством відомості, що свідчать про існування активів, на які може бути накладено арешт у вказаному у зверненні кримінальному провадженні, а також про їх місцезнаходження чи останнє відоме місцезнаходження.

4. Обсяг відповіді обумовлюється змістом звернення. При складанні відповіді Національне агентство враховує вимоги відповідних законів щодо накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, в тому числі щодо завдання арешту, мети забезпечення, яку може бути досягнуто шляхом накладення арешту на майно у конкретному кримінальному провадженні.

5. Якщо інше не передбачено зверненням, Національне агентство в межах компетенції та з урахуванням наявної інформації вживає заходів щодо обґрунтованого викладення у відповіді відомостей, визначених пунктами 1-3 частини другої статті 171 Кримінального процесуального кодексу України.

6. Відповідь складається у письмовій формі, викладається на бланку Національного агентства та підписується Головою Національного агентства або визначеною ним уповноваженою особою Національного агентства. Додатки (за наявності) до відповіді є її невід’ємною частиною. У разі значного обсягу додатків до відповіді (більше 100 сторінок) такі додатки складаються в електронній формі.

7. Відповідь направляється суб’єкту звернення не пізніше наступного робочого дня за днем складання відповіді засобами поштового або електронного зв’язку на паперовому або іншому носії інформації, в тому числі електронному, на зазначену у зверненні адресу для листування суб’єкта звернення або іншими засобами зв’язку, повідомленими суб’єктом звернення.

8. Розгляд, прийняття рішення за інформацією, викладеною у відповіді, здійснюються у визначеному законодавством України порядку суб’єктом звернення, за зверненням якого складено таку відповідь.

VII. Висновки Національного агентства

1. У разі встановлення Національним агентством за результатами вжиття заходів з виявлення, розшуку активів ознак правопорушень, не вказаних у зверненні, відповідним правоохоронним органам надсилається висновок, який є обов’язковим для розгляду ними.

2. Висновок складається та направляється за вимогами, встановленими пунктами 6, 7 розділу VI цього Порядку, на адресу органу досудового розслідування, до підслідності слідчих, детективів якого належить розслідування кримінального правопорушення, ознаки якого викладені у висновку.

3. Якщо відповідно до законодавства України відповідь або висновок в цілому або частково передається від одного суб’єкта звернення до іншого, про таку передачу невідкладно повідомляється Національне агентство.

У разі такої передачі положення цього Порядку поширюються на суб’єкта звернення, який одержав відповідь або висновок.

VIIІ. Моніторинг результатів розгляду звернень та висновків

1. Національне агентство за рішенням Голови Національного агентства або його заступників з метою підготовки щорічного звіту про свою діяльність, ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та виконання інших функцій отримує від суб’єктів звернення, які направляли звернення та отримували відповіді, висновки, інформацію, зокрема про:

реєстраційний номер відповіді/висновку, дату реєстрації;

дату внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинене кримінальне правопорушення на підставі висновку та номер кримінального провадження;

статтю Кримінального кодексу України, за ознаками якої розпочато досудове розслідування (у тому числі кваліфікуючі ознаки) на підставі висновку;

стан досудового розслідування (триває, передано за підслідністю, розслідування зупинено, строк розслідування продовжено тощо), щодо якого Національне агентство надавало відповідь або висновок;

стислий зміст фабули кримінального правопорушення, щодо якого здійснюється досудове розслідування, стосовно якого Національне агентство надавало висновок;

зміст рішення про зупинення досудового розслідування, закриття кримінального провадження та дату його прийняття;

опис майна, на яке накладено арешт, вилученого у ході кримінального провадження, номер та дату відповідного рішення суду (слідчого судді), дату набрання ним законної сили, дату та підставу скасування такого рішення;

реєстраційний номер, дату та вид судового рішення у кримінальному провадженні та зміст його резолютивної частини, відомості про набрання рішенням законної сили.

Така інформація надається суб’єктом звернення з дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства в частині забезпечення нерозголошення даних досудового розслідування.

2. Національне агентство може отримувати статистичні дані, що стосуються виявлення та розшуку активів, накладення арешту на активи, дії та припинення дії таких арештів.

IX. Витребування Національним агентством інформації для виконання іноземного запиту

1. У запиті Національного агентства про надання інформації, необхідної для виконання іноземного запиту, зазначаються:

посилання на іноземний запит як підставу для витребування інформації;

стислий зміст іноземного запиту;

очікуваний обсяг та строки надання інформації.

2. Запит Національного агентства про надання інформації направляється до:

органу досудового розслідування, який здійснює розслідування кримінального правопорушення, щодо якого складено іноземний запит;

органу прокуратури, якщо з метою виконання іноземного запиту необхідно з’ясувати наявність кримінальних проваджень в Україні.

3. Запит Національного агентства складається у письмовій формі, викладається на бланку Національного агентства та підписується Головою Національного агентства або визначеною ним уповноваженою особою Національного агентства. Додатки (за наявності) до запиту Національного агентства є його невід’ємною частиною. У разі значного обсягу додатків до запиту Національного агентства (більше 100 сторінок) такі додатки складаються в електронній формі.

4. Запит Національного агентства направляється до органу досудового розслідування або органу прокуратури засобами поштового або електронного зв’язку.

5. У запиті Національного агентства зазначається строк, впродовж якого органи досудового розслідування, органи прокуратури забезпечують його виконання та надання відповідних відомостей. Відлік строку розпочинається з дати надходження запиту Національного агентства. Суб’єкти, яким адресовано запит, надають відповідну інформацію невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів від дня його надходження. У разі неможливості надання інформації суб’єкт, якому адресовано запит, невідкладно у письмовій формі повідомляє про це Національне агентство з обґрунтуванням причин. Національне агентство за зверненням відповідного суб’єкта може продовжити строк надання інформації не більш як на два календарні дні.

6. Органи досудового розслідування, органи прокуратури надають відомості на запит Національного агентства, виходячи з його змісту, в межах визначених відповідним законом повноважень та з урахуванням ступеня фактичного доступу до джерел даних, що знаходяться в їх розпорядженні. Обсяг таких відомостей обумовлюється змістом запиту Національного агентства.

Відомості на запит Національного агентства складаються у письмовій та/або електронній формі і направляються до Національного агентства засобами поштового або електронного зв’язку.

7. Одержані від органів досудового розслідування, органів прокуратури відомості направляються відповідно до законодавства Національним агентством як відповідь на іноземний запит з такими обмеженнями використання відомостей для органу іноземної держави:

відповідний орган іноземної держави забезпечує режим захисту відомостей, тотожний діючому в Україні національному режиму, та використовує їх виключно для цілей кримінального судочинства;

відомості не можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні іноземної юрисдикції;

отримані відповідним органом іноземної держави на його запит відомості можуть бути передані ним відповідному органу третьої держави лише за погодженням органу досудового розслідування, органу прокуратури України.

У разі відсутності необхідності, яка визначається органом досудового розслідування, органом прокуратури, зазначені обмеження не встановлюються, про що повідомляється Національне агентство.

Начальник Управління
виявлення та розшуку
активів Національного
агентства України з питань
виявлення, розшуку
та управління активами,
одержаними від корупційних
та інших злочинів
Ф. Пронін

Перший заступник
Директора Національного
антикорупційного
бюро України
Г. Углава

Заступник
Генерального прокурора


А. Стрижевська

Начальник Управління
правового забезпечення
Служби безпеки УкраїниО. Єрмаков

Директор департаменту
моніторингу баз даних
та верифікації виплат
Міністерства фінансів України
Д. Серебрянський

Директор департаменту
формувань політики
щодо підконтрольних
міністрові органів влади
та моніторингу Міністерства
внутрішніх справ України


В. Боднар


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 14.11.2017 — 2017 р., № 89, стор. 127, стаття 2740, код акта 87909/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 2. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 3. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 4. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
 5. Наказ МВС України від 17.01.2019 № 22 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, та інших форм розпорядчих документів". МВС України. 2019 рікк
 6. Наказ МВС України від 29.01.2019 № 271/5/66 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ України від 19 грудня 2003 року № 270/1560". МВС України. 2019 рікк
 7. Наказ МВС України від 29.01.2019 № 67 "Про затвердження Порядку роботи телефонної «гарячої лінії» Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2019 рікк
 8. Наказ МВС України від 22.01.2019 № 36 "Про затвердження Положення про проведення навчання з питань охорони праці та порядок допуску військовослужбовців Державної прикордонної служби України до виконання робіт". МВС України. 2019 рікк
 9. нальоту годин для льотного складу авіаційного персоналу Національної гвардії України. МВС України. 2019 рікк
 10. Наказ МВС України від 07.02.2019 № 90 "Про питання зарахування вислуги років на пільгових умовах льотному складу авіаційного персоналу Національної гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 11. Наказ МВС України від 04.02.2019 № 82 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ України". МВС України. 2019 рікк
 12. Наказ МВС України від 22.02.2019 № 120 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Сумській області»". МВС України. 2019 рікк
 13. Наказ МВС України від 22.02.2019 № 119 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною лікарнею Міністерства внутрішніх справ України в місті Кривий Ріг". МВС України. 2019 рікк
 14. Наказ МВС України від 22.02.2019 № 118 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Київській області»". МВС України. 2019 рікк
 15. Наказ МВС України від 19.02.2019 № 112 "Про застосування на території України міжнародних авіаційних метеорологічних кодів Всесвітньої метеорологічної організації". МВС України. 2019 рікк
 16. Наказ МВС України від 08.02.2019 № 100 "Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події". МВС України. 2019 рікк
 17. Наказ МВС України від 12.03.2019 № 175 "Про встановлення нормативної вартості однієї експертогодини в Головному експертно-криміналістичному центрі Державної прикордонної служби України у 2019 році". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 27.02.2019 № 133 "Про встановлення нормативної вартості однієї експертогодини у 2019 році". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 25.03.2019 № 209 "Про затвердження Положення про повноваження ректора закладу вищої освіти із специфічними умовами навчання, який здійснює підготовку поліцейських, із застосування заохочень і дисциплінарних стягнень". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 25.02.2019 № 124 "Про затвердження Порядку взяття на профілактичний облік, проведення профілактичної роботи та зняття з профілактичного обліку кривдника уповноваженим підрозділом органу Національної поліції України". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -