<<
>>

Наказ МВС України від 21.03.2016  № 190 "Про затвердження Положення про прикордонну комендатуру швидкого реагування Державної прикордонної служби України". МВС України. 2016

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.03.2016  № 190


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 квітня 2016 р.
за № 566/28696

Про затвердження Положення про прикордонну комендатуру швидкого реагування Державної прикордонної служби України

Відповідно до статті 10 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», пункту 9 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, та пунктів 1 і 11 Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 533, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про прикордонну комендатуру швидкого реагування Державної прикордонної служби України, що додається.

2. Адміністрації Державної прикордонної служби України, керівникам органів Державної прикордонної служби України організувати вивчення особовим складом вимог цього наказу та керуватися ним в оперативно-службовій діяльності.

3. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС України (Боднар В.Є.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України.

Міністр

А.Б.

Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник
Голови Служби безпеки України -
керівник АТЦ при Службі безпеки України
генерал-лейтенант

Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра оборони України

Голова Державної
прикордонної служби України

В. Маліков


І.С. Руснак


В. Назаренко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
21.03.2016 № 190


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 квітня 2016 р.
за № 566/28696

ПОЛОЖЕННЯ
про прикордонну комендатуру швидкого реагування Державної прикордонної служби України

1. Це Положення визначає принципи та порядок діяльності, права та обов’язки прикордонних комендатур швидкого реагування Державної прикордонної служби України.

2. Прикордонна комендатура швидкого реагування (далі - комендатура) є структурним підрозділом прикордонного загону, призначеним для захисту та посилення охорони визначеної ділянки державного кордону.

Рішення щодо організації виконання завдань комендатури затверджується наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України.

У разі загострення обстановки на державному кордоні рішення щодо організації виконання завдань комендатури приймається начальником регіонального управління після затвердження його Головою Державної прикордонної служби України.

3. Комендатура у своїй діяльності керується Конституцією України,  законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

4. Комендатура виконує покладені на неї завдання у взаємодії з органами та підрозділами охорони державного кордону, частинами та підрозділами Збройних Сил України та інших військових формувань та правоохоронних органів держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.

В охороні державного кордону комендатура може використовувати допомогу органів державної влади, громадських об’єднань, громадян з числа місцевих жителів на добровільній основі.

5. Комендатура організовує службу прикордонних нарядів відповідно до Інструкції про службу прикордонних нарядів Державної прикордонної служби України, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 19 жовтня 2015 року № 1261, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1391/27836.

6. Основними завданнями комендатури є:

участь у припиненні збройних конфліктів та інших провокацій на державному кордоні України у взаємодії з підрозділами відповідних правоохоронних органів;

участь у взаємодії із частинами та підрозділами Збройних Сил України та інших військових формувань у відбитті вторгнення або нападу на територію України збройних сил іншої держави або групи держав;

участь у заходах із запобігання кримінальним та адміністративним правопорушенням, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України, їх виявлення та припинення;

участь у межах, визначених законодавством України, у взаємодії з органами Служби безпеки України, органами внутрішніх справ та іншими правоохоронними органами у боротьбі з тероризмом.

7. Ділянка (район) відповідальності комендатури, стики та розмежувальні лінії між підрозділами, які безпосередньо охороняють державний кордон, визначаються наказами організаційно-розпорядчого характеру Адміністрації Державної прикордонної служби України (регіонального управління).

8. Організаційно-штатна структура та чисельність військовослужбовців і працівників за трудовим договором комендатури затверджуються наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України.

9. Керівництво комендатурою здійснює комендант комендатури.

Призначення на посаду й звільнення з посади коменданта комендатури здійснюються в порядку, встановленому Головою Державної прикордонної служби України, відповідно до вимог чинного законодавства.

Комендант комендатури підпорядковується начальнику прикордонного загону і є його заступником. Він затверджує посадові інструкції своїх заступників, начальників структурних підрозділів комендатури.

Коменданту комендатури підпорядковується весь особовий склад комендатури.

Керівництво підпорядкованими підрозділами комендант комендатури здійснює особисто, через своїх заступників, штаб та керівників структурних підрозділів комендатури.

10. Комендатура відповідно до покладених завдань здійснює:

1) внутрішню службу та заходи, спрямовані на підтримання особового складу та техніки у постійній готовності до виконання раптово виникаючих завдань у мирний час та бойової готовності при переході з мирного на воєнний стан;

2) заходи з прихованого управління підпорядкованими підрозділами;

3) заходи із забезпечення охорони державної таємниці, технічного захисту інформації, дотримання режиму секретності та ведення діловодства;

4) інформаційно-аналітичну роботу та подає до штабу прикордонного загону поточні оперативно-службові (звітно-інформаційні) та звітні (узагальнені) документи;

5) правове, військово-патріотичне виховання особового складу, культурно-просвітницьку роботу, вживає заходів щодо зміцнення правопорядку, морально-психологічного стану і дисципліни;

6) підготовку особового складу згідно з програмами навчання;

7) заходи із запобігання травматизму та загибелі особового складу комендатури;

8) заходи із забезпечення належного утримання та використання матеріально-технічних засобів особовим складом комендатури;

9) у межах повноважень своєчасне забезпечення підготовки особового складу, його господарських, культурно-побутових і соціальних потреб, утримання та експлуатації озброєння, техніки та майна;

10) підтримання системи зв'язку та автоматизації, контроль за дотриманням вимог безпеки зв'язку та безпечного використання спеціальних телекомунікаційних систем.

11. Під час виконання завдань з охорони державного кордону, крім завдань, визначених у пункті 10 цього Положення, комендатура додатково здійснює:

1) захист державного кордону, припиняє будь-які спроби незаконної зміни проходження лінії державного кордону України;

2) контроль за дотриманням режиму державного кордону, прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон та в контрольних пунктах в’їзду-виїзду;

3) безперервне добування, збирання, узагальнення та аналіз даних обстановки на ділянці відповідальності, прогнозує тенденції її розвитку;

4) інженерне облаштування державного кордону та експлуатацію інженерних споруд на ділянці (в районі) відповідальності;

5) у межах компетенції припинення збройних конфліктів та інших провокацій на державному кордоні, взяття участі у відбитті вторгнення або нападу на територію України у взаємодії з підрозділами Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом;

6) застосування зброї, спеціальних засобів та заходів фізичного впливу під час охорони державного кордону та виключної (морської) економічної зони України у випадках, визначених законодавством України;

7) контроль за радіаційною обстановкою на ділянці (в районі) відповідальності.

12. Під час виконання завдань на визначеній ділянці комендатурі та її особовому складу надається право:

1) розташовувати прикордонні наряди, пересуватися під час виконання службових обов'язків на будь-яких ділянках місцевості, перебувати на земельних ділянках, у житлових та інших приміщеннях громадян за їх згодою або без їх згоди у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, з повідомленням про це протягом двадцяти чотирьох годин прокурора, а також на території і в приміщеннях підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з повідомленням про це їх адміністрації;

2) використовувати і застосовувати зброю, спеціальні засоби і заходи фізичного впливу самостійно або у складі підрозділів в порядку і випадках, передбачених військовими статутами Збройних Сил України, Законом України «Про Державну прикордонну службу України», Інструкцією про застосування зброї, бойової техніки, озброєння кораблів (катерів), літаків і вертольотів Державної прикордонної служби України, спеціальних засобів та заходів фізичного впливу під час охорони державного кордону та виключної (морської) економічної зони України, затвердженою наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 21 жовтня 2003 року № 200, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2003 року за № 963/8284, та іншими нормативно-правовими актами;

3) вимагати від фізичних осіб припинення правопорушень і неправомірних дій, що перешкоджають здійсненню повноважень Державної прикордонної служби України;

4) здійснювати адміністративне затримання осіб на підставах і на строки, визначені законами, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, які намагаються або незаконно перетнули державний кордон України;

5) здійснювати на підставах та в порядку, установлених законами, особистий огляд затриманих, а також оглядати і в разі потреби вилучати речі, що можуть бути речовими доказами або заподіяти шкоду здоров’ю людей;

6) відповідно до своєї компетенції обмежувати або тимчасово забороняти у випадках, які спричиняються обставинами, пов'язаними із забезпеченням охорони державного кордону України та проведенням навчань і бойових стрільб, виконання різних робіт, переміщення транспортних засобів, плавзасобів і доступ осіб на окремі ділянки місцевості чи об'єкти у прикордонній смузі, контрольованих прикордонних районах, за винятком робіт на будовах, що виконуються відповідно до міжнародних договорів, та на будовах державного значення і робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків стихійного лиха та осередків особливо небезпечних інфекційних захворювань;

7) використовувати засоби електричного зв'язку місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності під час припинення збройних конфліктів та інших провокацій на державному кордоні України, відбиття вторгнення на територію України збройних формувань, ліквідації диверсійно-розвідувальних груп, а також в інших випадках на умовах, погоджених у встановленому порядку, з наступним відшкодуванням пов'язаних з цим витрат згідно із законодавством.

13. Комендант комендатури є відповідальною особою за бойову готовність комендатури, успішне виконання підрозділами завдань; підготовку, дисципліну та правопорядок, морально-психологічний стан особового складу, за внутрішній порядок, за стан і збереження озброєння, боєприпасів, спеціальної та іншої техніки, пального та інших матеріальних засобів комендатури і законність їх витрачання, за організацію і стан пожежної безпеки комендатури.

Комендант комендатури повинен діяти самостійно і вимагати від підлеглих виконання вимог Конституції України, законів України, статутів Збройних Сил України та інших нормативно-правових актів.

14. Комендант комендатури зобов'язаний:

1) планувати роботу і здійснювати заходи щодо підтримання та удосконалення бойової готовності і вимагати їх виконання, своєчасно вносити до планів роботи необхідні зміни (уточнення), вживати заходів для охорони державної таємниці, забезпечення прихованого управління військами;

2) негайно доповідати начальнику прикордонного загону про кримінальне чи корупційне правопорушення, вчинене підлеглим особовим складом;

3) знати стан справ у комендатурі, ділові, морально-психологічні якості підпорядкованого особового складу, спеціальну та іншу техніку, озброєння, що є у підрозділах, керувати комендатурою у повсякденному житті і під час виконання завдань;

4) знати тактику дій комендатури, управляти підрозділами під час навчання і виконання завдань;

5) організовувати та безпосередньо керувати підготовкою особового складу, здійснювати контроль за її ходом, об'єктивно оцінювати досягнуті підлеглими результати, підбивати підсумки й заохочувати найкращих, узагальнювати та впроваджувати передовий досвід у практику навчання особового складу, ефективно використовувати навчально-матеріальну базу, спрямовувати матеріальні засоби на вдосконалення цієї бази;

6) особисто готувати особовий склад штабу та інших структурних підрозділів до виконання управлінських функцій;

7) підтримувати особовий склад комендатури, озброєння, спеціальну та іншу техніку в готовності до застосування;

8) завжди мати точні відомості про особовий склад, озброєння, боєприпаси, спеціальну та іншу техніку, пальне, матеріальні засоби, що є у підрозділі за штатом, списком і в наявності;

9) встановлювати у підрозділі такий внутрішній порядок, який гарантував би неухильне виконання законів України, положень статутів Збройних Сил України, актів організаційно-розпорядчого характеру;

10) подавати приклад дисциплінованості, неухильного виконання вимог законодавства, наказів і розпоряджень; бути ввічливим і справедливим у ставленні до підлеглих, не принижувати їх честі і гідності;

11) постійно виховувати підлеглих у дусі гуманізму та людяності, спираючись при цьому на загальновизнані принципи міжнародного права;

12) проводити роботу щодо зміцнення дисципліни, запобігання надзвичайним подіям, кримінальним та іншим правопорушенням серед особового складу, своєчасно виявляти й усувати їх причини; аналізувати стан дисципліни і об'єктивно доповідати про це начальнику вищого органу управління;

13) виявляти чуйність та бути уважним до підлеглих, поєднувати вимогливість і принциповість з повагою до їх честі і гідності, вникати в проблеми їх побуту, забезпечувати соціальну та правову захищеність, у разі потреби клопотати за них перед начальником вищого органу управління;

14) знати потреби і запити особового складу, приймати рішення за його заявами, скаргами та іншими зверненнями;

15) організовувати своєчасну видачу всіх видів забезпечення та перевіряти його повноту;

16) здійснювати добір кандидатів для військової служби за контрактом і кандидатів для вступу до військово-навчальних закладів; перевіряти правильність добору рядового, сержантського і старшинського складу для призначення на вакантні посади;

17) організовувати культурно-освітню роботу, створювати умови для зміцнення здоров'я та фізичного розвитку;

18) здійснювати заходи щодо безпеки особового складу підрозділу та інших осіб під час роботи з озброєнням, спеціальною та іншою технікою, обладнанням, проведення стрільб, навчань, несення служби, виконання інших обов'язків;

19) організовувати експлуатацію, збереження і використання за призначенням службових приміщень;

20) контролювати додержання заходів пожежної безпеки у підрозділі;

21) вживати заходів для охорони довкілля в місцях розташування та дій підрозділу;

22) організовувати та здійснювати заходи, спрямовані на захист особового складу, озброєння, боєприпасів, спеціальної та іншої техніки і майна від зброї масового ураження, звичайних засобів ураження;

23) підтримувати внутрішній порядок, організовувати охорону розташування комендатури, перевіряти несення служби особовим складом.

15. Комендант комендатури має право:

1) віддавати накази й визначати завдання з усіх питань оперативно-службової діяльності підпорядкованому особовому складу;

2) визначати порядок виконання завдань комендатурою у межах наданих йому повноважень;

3) вносити пропозиції начальнику прикордонного загону щодо удосконалення оперативно-службової діяльності комендатури;

4) отримувати допуск та доступ до державної таємниці та її матеріальних носіїв у встановленому законодавством порядку;

5) у межах повноважень працювати з матеріальними носіями секретної інформації, секретними документами та проектами секретних документів.

16. Комендант комендатури є відповідальною особою за рішення, що ним приймаються, за правильне застосування підпорядкованих підрозділів (підлеглих) та успішне виконання ними поставлених завдань.

Комендант комендатури користується дисциплінарними правами командира батальйону.

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС

В.Є. Боднар


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 10.05.2016 — 2016 р., № 34, стор. 94, стаття 1341, код акта 81704/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 16. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 17. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 17.01.2019 № 22 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, та інших форм розпорядчих документів". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 29.01.2019 № 271/5/66 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ України від 19 грудня 2003 року № 270/1560". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -