<<
>>

Наказ МВС України від 21.06.2012  № 554/752 "Про затвердження Порядку взаємодії Державної міграційної служби України та Державної податкової служби України при перевірці достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта фізичної особи, яка звернулася за оформленням паспорта громадянина України для виїзду за кордон". МВС України. 2012

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.06.2012  № 554/752

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 липня 2012 р.

за № 1257/21569

Про затвердження Порядку взаємодії Державної міграційної служби України та Державної податкової служби України при перевірці достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта фізичної особи, яка звернулася за оформленням паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Відповідно до Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 року № 231 (зі змінами), НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії Державної міграційної служби України та Державної податкової служби України при перевірці достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта фізичної особи, яка звернулася за оформленням паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України та Державної податкової адміністрації України від 19 червня 2003 року № 647/303 “Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства внутрішніх справ України та Державної податкової адміністрації України при перевірці достовірності ідентифікаційного номера фізичної особи, яка звернулася за оформленням паспорта громадянина України для виїзду за кордон”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 липня 2003 року за № 557/7878.

3. Департаменту інформаційних технологій Державної міграційної служби України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5.

Контроль за виконанням наказу покласти на Голову Державної міграційної служби України та Голову Державної податкової служби України.

Міністр

внутрішніх справ України

генерал

внутрішньої служби України

В.Ю. Захарченко

Міністр фінансів України

Ю.В. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної міграційної

служби України

Голова Державної податкової

служби України

М.М. Ковальчук

О.В. Клименко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України,

Міністерства фінансів України

21.06.2012  № 554/752

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 липня 2012 р.

за № 1257/21569

ПОРЯДОК

взаємодії Державної міграційної служби України та Державної податкової служби України при перевірці достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта фізичної особи, яка звернулася за оформленням паспорта громадянина України для виїзду за кордон

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 року № 231 “Про затвердження Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення” у частині використання інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (далі - Державний реєстр) для перевірки достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків (далі - реєстраційний номер) або серії та номера паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (далі - серія та номер паспорта) фізичної особи, яка звернулася за оформленням паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

1.2. Цим Порядком установлені правила оформлення та подання Державною міграційною службою України (далі - ДМС) до Державної податкової служби України (далі - ДПС) запитів про достовірність реєстраційного номера або серії та номера паспорта фізичної особи (далі - запит) і оформлення та надання відповідей ДПС на такі запити (далі - відповідь на запит).

1.3. ДМС та ДПС здійснюють обмін інформацією з використанням засобів електронної пошти та/або магнітних носіїв даних.

1.4. Суб’єкти інформаційного обміну:

від ДМС - уповноважений структурний підрозділ ДМС, на який покладено функції Головного обчислювального центру Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування (далі - уповноважений підрозділ);

від ДПС - структурний підрозділ Департаменту інформатизації та обліку платників податків ДПС (далі - структурний підрозділ).

1.5 ДМС та ДПС гарантують використання отриманої в результаті інформаційного обміну інформації виключно із службовою метою. Така інформація не підлягає розповсюдженню та передаванню третій стороні.

ІІ. Порядок взаємодії Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування та Державного реєстру

2.1. Запити, що передаються уповноваженим підрозділом до структурного підрозділу, формуються на базі інформації Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування (далі - ДІС).

2.1.1. Назва інформації - фрагмент персональних даних громадян України.

2.1.2. Склад інформації містить:

реєстраційний номер з інформаційного фонду Державного реєстру або серію та номер паспорта з окремого реєстру Державного реєстру (далі - Окремий реєстр);

дату народження громадянина;

прізвище, ім’я та по батькові громадянина;

місце проживання громадянина;

примітку.

2.1.3. Структура запису файла-запиту, що надсилається до структурного підрозділу, наведена в додатку 1 до цього Порядку.

Інформація до ДПС передається у вигляді архівних файлів у Arj-форматі, захищених паролем. Ім’я архівного файла - EBddmmnn.ARJ.

Архівний файл-запит містить текстовий файл з іменем EBddmmnn.DPA, який надходить з уповноваженого підрозділу.

Для архівації файлів обміну використовується програма Arj узгодженої сторонами версії.

2.1.4. Строк передачі інформації, зазначеної в підпункті 2.1.2 пункту 2.1 цього розділу, - протягом дня, але не пізніше:

18 год. 00 хв. - при пересиланні засобами електронної пошти;

16 год. 30 хв. - при пересиланні на магнітних носіях.

2.1.5. Вид режиму перевірки (регламентний або оперативний) визначається значенням порядкового номера файла-запиту протягом поточного дня в імені архівного файла та файла-запиту (значення nn у підпункті 2.1.3 пункту 2.1 цього розділу).

Для перевірки реєстраційних номерів у регламентному режимі використовується значення nn=00 в імені архівного файла (EBddmm00.ARJ).

Для перевірки реєстраційних номерів в оперативному режимі використовується значення nn від 01 до 99 в імені архівного файла (EBddmm01.arj, EBddmm02.arj і т.д. до EBddmm99.arj).

2.2. Відповіді на запити, що передаються структурним підрозділом уповноваженому підрозділу, формуються на базі інформації інформаційного фонду Державного реєстру і включають:

2.2.1. Назву інформації - фрагмент персональних даних громадян України із зазначенням результатів перевірки.

2.2.2. Реквізити інформації, зазначеної в підпункті 2.2.1 цього пункту:

фрагмент персональних даних громадян України відповідно до складу інформації, наведеної у підпункті 2.1.2 цього пункту, доповнений результатами перевірки:

дату народження громадянина;

прізвище, ім’я та по батькові громадянина;

місце проживання громадянина;

ознаку перевірки достовірності реєстраційного номера або серії та номера паспорта;

примітку.

2.2.3. Структура запису файла-відповіді, що надсилається до уповноваженого підрозділу, наведена в додатку 2 до цього Порядку.

Інформація до уповноваженого підрозділу передається у вигляді архівних файлів у Arj-форматі, захищених паролем. Ім’я архівного файла - ZEddmmnn.ARJ.

Будь-який архівний файл містить один оброблений файл з іменем ZEddmmnn.DPA, який надходить від структурного підрозділу. За кількістю записів та змістом кожного запису (до 14 розділювача) він збігається з файлом EBddmmnn.DPA.

2.2.4. Строки підготовки інформації, зазначеної в пункті 2.2 цього розділу, визначаються видом режиму оброблення - регламентним або оперативним.

Перевірка реєстраційного номера або серії та номера паспорта:

у регламентному режимі здійснюється протягом трьох робочих днів з дня отримання файла-запиту;

в оперативному режимі здійснюється протягом робочого дня з дня отримання файла-запиту.

ІІІ. Технічні умови здійснення обміну

3.1. Інформаційний обмін здійснюється засобами електронної пошти структурного підрозділу та уповноваженого підрозділу з використанням модемних телефонів.

Ініціатором зв’язку (установлення з’єднання) є уповноважений підрозділ.

Програмні засоби електронної пошти та поштовий агент-робот, що використовуються з боку ДІС при організації взаємодії, установлюються та супроводжуються фахівцями уповноваженого підрозділу відповідно до наданих структурним підрозділом інсталяційних пакетів програмного забезпечення та експлуатаційної документації.

3.2. У разі відсутності стабільного модемного зв’язку для інформаційного обміну використовуються магнітні носії даних, які передаються кур’єром. Організацію доставляння магнітних носіїв даних забезпечує уповноважений підрозділ.

Результати перевірки передаються на тому самому носії, на якому були надані запити.

Режим оброблення - оперативний або регламентний - визначається у супровідних листах до носія.

Підтвердження про отримання результатів перевірки надається уповноваженим підрозділом до структурного підрозділу в супровідному листі разом з наданням чергового запиту.

Про неможливість зчитування даних з магнітного носія повідомляється відповідальною особою за контактними телефонами.

При цьому уповноважений підрозділ готує копію тієї самої інформації на аналогічному носії та подає її до структурного підрозділу.

Зразок супровідного листа до магнітного носія даних, що направляє уповноважений підрозділ, наведено в додатку 3 до цього Порядку.

Зразок супровідного листа до магнітного носія даних, що направляє структурний підрозділ, наведено в додатку 4 до цього Порядку.

Облік магнітних носіїв інформації здійснюється уповноваженим підрозділом відповідно до Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893 (зі змінами).

IV. Формування відомостей про достовірність реєстраційного номера з інформаційного фонду Державного реєстру або серії та номера паспорта з Окремого реєстру

4.1. Відомості кожного запису файла-запиту перевіряються на відповідність даним інформаційного фонду Державного реєстру таким чином:

4.1.1. Виконується перевірка наявності реєстраційного номера громадянина в Державному реєстрі або серії та номера паспорта в Окремому реєстрі.

4.1.2. У разі наявності реєстраційного номера громадянина в Державному реєстрі або серії та номера паспорта в Окремому реєстрі здійснюється перевірка відповідності значень полів “Дата народження”, “Прізвище”, “Ім’я”, “По батькові” особи, якій належить цей номер або серія та номер паспорта, значенням таких полів у записі файла-запиту.

4.1.3. У разі їх відповідності поле “Ознака перевірки” файла ZEddmmnn.DPA набирає значення “1” - “реєстраційний номер дійсний”, що підтверджує достовірність реєстраційного номера або серії та номера паспорта особи, яка звернулася за оформленням паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

4.1.4. При невідповідності хоча б одного із значень полів, указаних у підпункті 4.1.2 цього пункту, даним інформаційного фонду Державного реєстру поле “Ознака перевірки” файла ZEddmmnn.DPA набирає значення “2” - “розбіжності в реєстраційних даних”.

4.1.5. У разі відсутності реєстраційного номера в Державному реєстрі або серії та номера паспорта в Окремому реєстрі поле “Ознака перевірки” файла ZEddmmnn.DPA набирає значення “3” - “Реєстраційний номер відсутній в Державному реєстрі”/“Серія та номер паспорта відсутні в Окремому реєстрі”.

4.1.6. Якщо реєстраційний номер у Державному реєстрі ліквідовано або серію та номер паспорта знято з обліку в Окремому реєстрі, то поле “Ознака перевірки” файла ZEddmmnn.DPA набирає значення “4” - “Реєстраційний номер закрито”/“Серію та номер паспорта знято з обліку”.

4.1.7. У разі збігу в Державному реєстрі сукупності даних, указаних у підпункті 4.1.2 цього пункту, з даними, достовірність яких підтверджена раніше, але за іншим реєстраційним номером, поле “Ознака перевірки” файла ZEddmmnn.DPA набирає значення “5” - у полі “Примітка” проставляється інший реєстраційний номер у Структурі запису файла-відповіді, що надсилається до уповноваженого підрозділу.

4.2. У випадках, визначених у підпунктах 4.1.4-4.1.6 пункту 4.1 цього розділу, здійснюється з’ясування причин недостовірності реєстраційного номера або серії та номера паспорта шляхом:

додаткової перевірки на відсутність помилок оператора при перенесенні інформації з документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі, або серії та номера паспорта, у якому є відмітка про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) (додатки 2-4, 8 до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 17 грудня 2010 року № 954, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 року за № 1388/18683);

направлення структурним підрозділом повідомлення про результат перевірки персональних даних фізичної особи, яка звернулася за оформленням паспорта громадянина України для виїзду за кордон, зразок якого наведено у додатку 5 до цього Порядку, до органу ДПС за місцем проживання особи, якій належить такий номер або серія та номер паспорта, за даними уповноваженого підрозділу.

4.3. У разі надходження файла ZEddmmnn.DPA зі значенням “5” у полі “Ознака перевірки”, визначеному у підпункті 4.1.7 пункту 4.1 цього розділу, уповноважений підрозділ звіряє наявний фрагмент персональних даних громадянина з сукупністю даних, за якими виявлено збіг, та направляє повторний запит до структурного підрозділу.

4.4. У разі виявлення помилок оператора уповноважений підрозділ повторно направляє виправлений файл-запит до структурного підрозділу відповідно до розділу ІІ цього Порядку.

4.5. За результатами перевірки виявлених невідповідностей в реєстраційних даних, визначених у підпункті 4.1.4 пункту 4.1 цього розділу, фізичній особі видається довідка про перевірку реєстраційних даних отримувача паспорта громадянина України для виїзду за кордон (додаток 6) (далі - довідка).

Після з’ясування причин таких невідповідностей за зверненням громадянина орган державної податкової служби видає особі документ, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі, або вносить зміни до такого реєстру стосовно осіб, які обліковуються за серією та номером паспорта, та ставить відмітку в довідці, які/яку особа подає до територіального підрозділу ДМС. Уповноважений підрозділ повторно направляє файл-запит до структурного підрозділу відповідно до розділу ІІ цього Порядку.

V. Захист відомостей при інформаційній взаємодії

5.1. При обміні інформацією суб’єкти інформаційного обміну забезпечують захист інформації з обмеженим доступом, що передається, згідно із Законом України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”.

5.2. Для взаємної ідентифікації структурного підрозділу та уповноваженого підрозділу використовуються паролі, перелік яких готується уповноваженим підрозділом і подається до структурного підрозділу один раз на місяць в останній декаді поточного місяця.

Зразок переліку паролів для захисту інформації при взаємодії уповноваженого підрозділу із структурним підрозділом наведено в додатку 7 до цього Порядку.

5.3. Строк дії переліку паролів для захисту інформації при взаємодії уповноваженого підрозділу із структурним підрозділом - календарний місяць. Періодичність зміни переліку паролів - щомісяця.

5.4. Використовуються три типи паролів: основний та два резервних.

Перехід на один з резервних паролів здійснюється у разі компрометації чинного пароля (основного або одного з резервних) за письмовими повідомленнями уповноваженого підрозділу окремо за кожним типом пароля із зазначенням типу пароля на конверті.

Голова комісії

з проведення ліквідації

Державного департаменту

громадянства імміграції

та реєстрації фізичних осіб

Міністерства

внутрішніх справ України

В.В. Шейбут

Директор Департаменту

податкової, митної політики

та методології

бухгалтерського обліку

Міністерства фінансів України

М.О. Чмерук


Додаток 1

до Порядку взаємодії

Державної міграційної служби України

та Державної податкової служби

України при перевірці достовірності

реєстраційного номера облікової

картки платника податків або серії

та номера паспорта фізичної особи,

яка звернулася за оформленням

паспорта громадянина України

для виїзду за кордон

СТРУКТУРА

запису файла-запиту, що надсилається до структурного підрозділу

Архівний файл у Arj-форматі - EBddmmnn.ARJ містить один файл-запит EBddmmnn.DPA у текстовому форматі (де ЕВ - маска імені файла, dd - день, mm - місяць, nn - порядковий номер файла протягом дня формування запиту, DPA - розширення, яке є умовним кодом ДПС в ДІС).

Перший запис файла містить у полі “Реєстраційний номер” кількість записів у файлі, усі інші поля першого запису не заповнюються.

Кожний запис, починаючи з другого, містить значення 14 полів, які відокремлюються одне від одного комою.

Структура запису файлу:

Таблиця

Назва поля

Тип поля

Довжина поля

Обов’язковість значення поля

Належність даних

Реєстраційний номер або серія та номер паспорта

Символьний,

фіксований

10

О

Д

е

р

ж

а

в

н

а

і

н

ф

о

р

м

а

ц

і

й

н

а

с

и

с

т

е

м

а

Канал виїзду

Цифровий,

фіксований

3

О

Дата народження

Цифровий,

фіксований

8

О

Прізвище

Символьний,

змінний

30

О

Ім’я

Символьний,

змінний

15

О

По батькові

Символьний,

змінний

20

Код району міста

Цифровий,

фіксований

3

0, якщо відсутнє значення

Код населеного пункту

Цифровий,

фіксований

10

О

Назва ознаки вулиці

Символьний,

змінний

10

Назва вулиці

Символьний,

змінний

30

Номер будинку

Символьний,

змінний

4

Додаток до номера будинку

Символьний,

змінний

4

Корпус

Символьний,

змінний

4

Квартира

Символьний,

змінний

5

Примітка

Символьний,

змінний

10

Дата народження передається у цифровому вигляді - ДДММРРРР, де ДД - день, MM - місяць, РРРР - рік.

Значення поля “Код населеного пункту” відповідає значенню КОАТУУ, актуалізованому на поточну дату.

Значення поля “Код району міста” завжди дорівнює “0”.

Значення символьних полів позначаються у лапках.

Значення поля, що відсутнє, позначається лапками, а для поля “Код району міста” - нулем.

Значення поля “Канал виїзду”:

813 - тимчасовий виїзд;

812 - вибув на постійне місце проживання.

Якщо в значенні поля “Номер будинку” присутні спеціальні символи (“/”, “-”) або літери, то до поля “Номер будинку” заноситься фрагмент значення до спеціальних символів та літер, а значення поля “Додаток до номера будинку” формується з літер або символів, що розташовані після спеціальних символів.

Поле „Примітка” ненульове для фізичних осіб, результати попередньої перевірки яких в полі “Ознака перевірки” набрали значення “5”, та заповнюється словами:

“Інша особа”, якщо уповноваженим підрозділом встановлено належність реєстраційних номерів, сукупність персональних даних за якими збігається, різним громадянам;

“Анульовано”, якщо уповноваженим підрозділом встановлено належність реєстраційних номерів, сукупність персональних даних за якими збігається, одному громадянину України, але паспорт для виїзду громадянина України за кордон, виданий на попередній номер, анульовано.


Додаток 2

до Порядку взаємодії

Державної міграційної служби України

та Державної податкової служби

України при перевірці достовірності

реєстраційного номера облікової

картки платника податків або серії

та номера паспорта фізичної особи,

яка звернулася за оформленням

паспорта громадянина України

для виїзду за кордон

СТРУКТУРА

запису файла-відповіді, що надсилається до уповноваженого підрозділу

Архівний файл в Arj-форматі - ZEddmmnn.ARJ містить один файл-відповідь у текстовому форматі ZEddmmnn.DPA (де ZE - маска імені файла, dd - день, mm - місяць, nn - порядковий номер файла протягом дня формування запиту, DPA - розширення, яке є умовним кодом ДПС в ДІС).

Кожен запис містить дані запису файла-запиту та відповідь на запит. Структура даних запису файла-запиту наведена в розділі “Структура запису файла-запиту, що надсилається до Управління”.

Кожен запис-відповідь додатково до 14 полів доповнюється значеннями 13 полів, які відокремлюються одне від одного комою.

Структура запису файла-відповіді:

Таблиця

Назва поля

Тип поля

Довжина поля

Обов'язковість значення поля

Належність даних

Реєстраційний номер або серія та номер паспорта

Символьний,

фіксований

10

О

Д

е

р

ж

а

в

н

и

й

р

е

є

с

т

р

Канал виїзду

Цифровий,

фіксований

3

О

Дата народження

Цифровий,

фіксований

8

О

Прізвище

Символьний,

змінний

30

О

Ім’я

Символьний,

змінний

15

О

По батькові

Символьний,

змінний

20

Код району міста

Цифровий,

фіксований

3

0, якщо відсутнє значення

Код населеного пункту

Цифровий,

фіксований

10

О

Назва ознаки вулиці

Символьний,

змінний

10

Назва вулиці

Символьний,

змінний

30

Номер будинку

Символьний,

змінний

4

Додаток до номера будинку

Символьний,

змінний

4

Корпус

Символьний,

змінний

4

Квартира

Символьний,

змінний

5

Дата народження

Цифровий,

фіксований

8

О

Прізвище

Символьний,

змінний

30

О

Ім’я

Символьний,

змінний

15

О

По батькові

Символьний,

змінний

20

Код району міста

Цифровий,

фіксований

3

Код населеного пункту

Цифровий,

фіксований

10

О

Назва ознаки вулиці

Символьний,

змінний

10

Назва вулиці

Символьний,

змінний

30

Номер будинку

Символьний,

змінний

4

Додаток до номера будинку

Символьний,

змінний

4

Корпус

Символьний,

змінний

4

Квартира

Символьний,

змінний

5

Ознака перевірки

Цифровий,

фіксований

3

О

Примітка

Символьний,

змінний

10

Значення полів, що заповнюються структурним підрозділом, формуються за даними Державного реєстру на основі значення поля “Реєстраційний номер або серія та номер паспорта” файла-запиту, що надається з уповноваженого підрозділу.

Якщо поле “Ознака перевірки” набирає значення “5”, поле “Примітка” - ненульове та містить інформацію про реєстраційний номер або серію та номер паспорта, достовірність якого була підтверджена раніше.

Допустимі значення поля “Ознака перевірки”:

1 - реєстраційний номер дійсний/обліковується за серією та номером паспорта;

2 - розбіжності в реєстраційних даних;

3 - реєстраційний номер відсутній у Державному реєстрі/серія та номер паспорта відсутні в Окремому реєстрі;

4 - реєстраційний номер закрито/серію та номер паспорта знято з обліку;

5 - перевірка сукупності даних на наявність іншого реєстраційного номера або реєстрації за іншими серією та номером паспорта.


Додаток 3

до Порядку взаємодії

Державної міграційної служби України

та Державної податкової служби

України при перевірці достовірності

реєстраційного номера облікової

картки платника податків або серії

та номера паспорта фізичної особи,

яка звернулася за оформленням

паспорта громадянина України

для виїзду за кордон

СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ


Додаток 4

до Порядку взаємодії

Державної міграційної служби України

та Державної податкової служби

України при перевірці достовірності

реєстраційного номера облікової

картки платника податків або серії

та номера паспорта фізичної особи,

яка звернулася за оформленням

паспорта громадянина України

для виїзду за кордон

СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ


Додаток 5

до Порядку взаємодії

Державної міграційної служби України

та Державної податкової служби

України при перевірці достовірності

реєстраційного номера облікової

картки платника податків або серії

та номера паспорта фізичної особи,

яка звернулася за оформленням

паспорта громадянина України

для виїзду за кордон

ЗРАЗОК

ПОВІДОМЛЕННЯ

про результат перевірки персональних даних фізичної особи,

яка звернулася за оформленням паспорта громадянина України для виїзду за кордон

___________________________________________________________

(код та назва органу Державної податкової служби України)

Відповідно до підпункту 4.2.1 пункту 4.2 розділу IV Порядку взаємодії Державної міграційної служби України та Державної податкової служби України при перевірці достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта фізичної особи, яка звернулася за оформленням паспорта громадянина України для виїзду за кордон, затвердженого наказом МВС України та Мінфіну України від 21 червня 2012 року № 554/752, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України ___________ за № __________, направляємо результат перевірки персональних даних фізичної особи, яка звернулася за оформленням паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з даними інформаційного фонду Державного реєстру:

За даними Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування

За даними інформаційного фонду Державного реєстру

Прізвище

Ім’я

По батькові

Реєстраційний номер або серія та номер паспорта

Дата народження

Дата перевірки

Результат перевірки

Примітка

_____________________

                    (посада)

_______________________

(підпис)

________________________

(ініціали (ініціал імені), прізвище)

“__” __________ 20___ р.


Додаток 6

до Порядку взаємодії

Державної міграційної служби України

та Державної податкової служби

України при перевірці достовірності

реєстраційного номера облікової

картки платника податків або серії

та номера паспорта фізичної особи,

яка звернулася за оформленням

паспорта громадянина України

для виїзду за кордон

ДОВІДКА

про перевірку реєстраційних даних отримувача паспорта громадянина України для виїзду за кордон


Додаток 7

до Порядку взаємодії

Державної міграційної служби України

та Державної податкової служби

України при перевірці достовірності

реєстраційного номера облікової

картки платника податків або серії

та номера паспорта фізичної особи,

яка звернулася за оформленням

паспорта громадянина України

для виїзду за кордон

ЗРАЗОК

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник уповноваженого підрозділу

ДМС України _______________________________

(підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище)

“___” ________________20__ р.

ПЕРЕЛІК

паролів для захисту інформації при взаємодії

уповноваженого підрозділу із структурним підрозділом

на_____________________ 20__ р.

Тип пароля

Пароль

Основний

1-й резервний

2-й резервний

Підготував:

______ уповноваженого підрозділу

(посада)

__________

(підпис)

________________________

(ініціали (ініціал імені), прізвище)

Начальник відділу захисту інформації

__________

(підпис)

________________________

(ініціали (ініціал імені), прізвище)


Документи та файли

Сигнальний документ — f384155n167.doc
Сигнальний документ — f384155n168.doc
Сигнальний документ — f384155n166.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 27.08.2012 — 2012 р., № 63, стор. 256, стаття 2598, код акта 63062/2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 12. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 13. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 96 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 14. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 93 "Про внесення змін до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 15. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 94 "Про внесення змін до Інструкції з організації службової кінології в Національній гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 16. Наказ МВС України від 03.02.2021 № 85 "Про затвердження Змін до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період". МВС України. 2021 рікк
 17. Наказ МВС України від 13.01.2021 № 12 "Про затвердження Інструкції із застосування військовослужбовцями Національної гвардії України технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису". МВС України. 2021 рікк
 18. Наказ МВС України від 17.02.2021 № 129 "Про внесення зміни до Інструкції про розміри та умови виплати винагороди поліцейським за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". МВС України. 2021 рікк
 19. Наказ МВС України від 19.02.2021 № 138 "Про затвердження Змін до Порядку доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 20. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -