<<
>>

Наказ МВС України від 21.06.2019 № 518 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної прикордонної служби України". МВС України. 2019

Документ актуальний на 31.08.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.06.2019  № 518

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 липня 2019 р.

за № 757/33728

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної прикордонної служби України

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» (із змінами), з метою упорядкування умов виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної прикордонної служби України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної прикордонної служби України, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 25 червня 2018 року № 558, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 липня 2018 року за № 854/32306, що додаються.

2. Управлінню взаємодії з Державною прикордонною службою України (Рябий С.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України Трояна В.А.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови Спільного

представницького органу об’єднань

профспілок

Міністр соціальної політики України

Керівник Секретаріату Спільного

представницького органу сторони

роботодавців на національному рівні

Голова Державної прикордонної

служби України

генерал-полковник

Голова Професійної спілки працівників

державних установ України

О.О.

Шубін

А. Рева

Р. Іллічов

П. Цигикал

Ю.М. Піжук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України

21 червня 2019 року № 518

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 липня 2019 р.

за № 757/33728

ЗМІНИ

до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної прикордонної служби України

1. У розділі III:

1) у главі 1:

підпункт 2 пункту 2 викласти у такій редакції:

«2) служби в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції, Державній кримінально-виконавчій службі України на посадах начальницького і рядового складу, Службі судової охорони на посадах молодшого, середнього і вищого складу з дня призначення на відповідну посаду;»;

у підпункті 2 пункту 6:

в абзаці другому слова «в управліннях загонів морської охорони» та «плаваючого складу» виключити;

абзац третій після слів «в управліннях загонів» доповнити словом «, дивізіонів», слова «плаваючого складу» виключити;

2) пункт 5 глави 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«За час тимчасового виконання обов’язків за вакантними або невакантними посадами надбавка за особливості проходження служби виплачується з урахуванням посадового окладу за посадою, що тимчасово виконується, в розмірі, установленому в наказі про тимчасове покладання обов’язків за посадою.»;

3) у главі 8:

пункт 1 викласти у такій редакції:

«1. Військовослужбовцям, які займають посади в структурних підрозділах органів (підрозділів) Держприкордонслужби, визначених положеннями (наказами) про ці підрозділи як режимно-секретні органи органів (підрозділів) Держприкордонслужби, які є суб’єктами режимно-секретної діяльності та мають отримані відповідно до законодавства спеціальні дозволи на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, виплачується надбавка до посадових окладів залежно від ступеня секретності інформації у таких розмірах:

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «особливої важливості», - 60 відсотків;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «цілком таємно»,- 50 відсотків;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «таємно»,- 30 відсотків.

Іншим військовослужбовцям, які виконують обов’язки за посадами в умовах режимних обмежень, виплачується надбавка до посадових окладів залежно від ступеня секретності інформації:

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «особливої важливості»,- 20 відсотків;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «цілком таємно»,- 15 відсотків;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «таємно»,- 10 відсотків.»;

пункт 3 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4-8 вважати відповідно пунктами 3-7;

пункт 5 викласти у такій редакції:

«5. Військовослужбовцям надбавка виплачується від посадових окладів за основними посадами або посадами, що виконуються тимчасово.»;

пункт 6 виключити.

У зв’язку з цим пункт 7 вважати пунктом 6;

4) пункт 3 глави 10 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Військовослужбовцям, на яких покладено тимчасове виконання обов’язків за вакантними або невакантними посадами, надбавка за кваліфікацію виплачується від посадових окладів, установлених за цими посадами.»;

5) у главі 14:

абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції:

«Розмір премії у відсотках посадового окладу установлюється наказом начальника (командира) органу Держприкордонслужби, начальникам (командирам) - наказами вищих начальників.»;

пункт 8 доповнити новим абзацом такого змісту:

«За час тимчасового виконання обов’язків за вакантними або невакантними посадами розмір премії у відсотках визначається від посадових окладів, установлених для цих посад.».

2. У розділі IV:

1) в абзаці третьому пункту 4 глави 1 слово «повних» виключити;

2) в абзаці першому пункту 2 глави 2 слова «за кожне ускладнення» замінити словами «за кожний фактор ускладнення»;

3) підпункти 2, 3 пункту 2 глави 3 викласти у такій редакції:

«2) військовослужбовцям, які входять до складу екіпажів кораблів, катерів, та військовослужбовцям, направленим відповідно до наказу на ці кораблі та катери для виконання обов’язків тимчасово відсутніх членів екіпажу, за час бойового чергування (бойової служби) - 4 відсотки посадового окладу за кожну повну добу чергування (служби), але не більше 20 відсотків на місяць;

3) військовослужбовцям, які входять за розрахунком до складу прикордонних нарядів, за час бойового чергування (бойової служби) - 3 відсотки посадового окладу за кожне чергування (несення служби), але не більше 20 відсотків на місяць.

Військовослужбовцям строкової військової служби, які входять за розрахунком до складу прикордонних нарядів, екіпажів кораблів і катерів, винагорода виплачується в розмірі 2 відсотків посадового окладу за кожне чергування (несення служби), але не більше 5 відсотків на місяць.»;

4) абзаци п’ятий, шостий пункту 3 глави 5 викласти у такій редакції:

«військовослужбовцям, з якими укладено контракт про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України, переведеним чи звільненим з військової служби за контрактом або кадрової військової служби зі Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту. Зазначене не поширюється на осіб офіцерського складу, з якими укладено контракт для проходження військової служби в Державній прикордонній службі України після закінчення вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу);

у разі повторного прийняття на військову службу за контрактом осіб, звільнених з військової служби за контрактом або кадрової військової служби.»;

5) пункт 9 глави 7 викласти в такій редакції:

«9. Військовослужбовцям, накази про звільнення яких підписано в минулому році, але не виключеним зі списків особового складу органу Держприкордонслужби, допомога за період служби в поточному році не надається.».

3. Пункт 4 глави 5 розділу V викласти в такій редакції:

«4. Військовослужбовцям, стосовно яких у кримінальному провадженні застосовано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту чи тримання під вартою, виплата грошового забезпечення припиняється з дня фактичного направлення під цілодобовий домашній арешт або взяття під варту.

У разі якщо до військовослужбовців, відсторонених від посад, які утримувалися під вартою чи перебували під цілодобовим домашнім арештом, застосовано інший запобіжний захід, з дня прибуття до органу Держприкордонслужби і до дня отримання органом Держприкордонслужби копії обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, про засудження військовослужбовців до позбавлення волі виплачуються оклад за військовим званням і надбавка за вислугу років.».

Начальник Управління

взаємодії з Державною

прикордонною службою

України Міністерства

внутрішніх справ України

С.М. Рябий


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 09.08.2019 — 2019 р., № 60, стор. 143, стаття 2098, код акта 95363/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -