<<
>>

Наказ МВС України від 21.08.2018 № 688 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Державної прикордонної служби України, розвідувального органу Адміністрації Державної прикордонної служби України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". МВС України. 2018

Документ актуальний на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.08.2018  № 688


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 вересня 2018 р.
за № 1040/32492

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Державної прикордонної служби України, розвідувального органу Адміністрації Державної прикордонної служби України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 18 «Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських», з метою впорядкування виплати винагороди військовослужбовцям Державної прикордонної служби України в особливий період під час участі в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії на території України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Державної прикордонної служби України, розвідувального органу Адміністрації Державної прикордонної служби України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 18 березня 2016 року № 188, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 березня 2016 року за № 488/28618 (зі змінами), що додаються.

2. Управлінню взаємодії з Державною прикордонною службою України (Рябий С.М.) забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 01 травня 2018 року.

4.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України Трояна В.А.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів України

Перший заступник Міністра соціальної
політики України

В.о. Голови Державної прикордонної
служби України
генерал-лейтенант

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Голова Професійної спілки працівників
державних установ України

Заступник Голови Спільного представницького
органу об’єднань профспілокА. Граділь


О. КрентовськаО. БляшенкоР. Іллічов


Ю.М. Піжук


А.І. Широков


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
21 серпня 2018 року № 688


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 вересня 2018 р.
за № 1040/32492

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Державної прикордонної служби України, розвідувального органу Адміністрації Державної прикордонної служби України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду

1. У розділі І:

1) пункт 1 після слів «воєнних конфліктах» доповнити словами «, заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі - заходи із забезпечення НБО)»;

2) у пункті 2:

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

«об’єднаний оперативний штаб (далі - ООШ) - орган військового управління, який здійснює планування, організацію та контроль виконання заходів із забезпечення НБО;».

У зв’язку з цим абзаци другий - сьомий вважати відповідно абзацами третім - восьмим.

абзац шостий викласти в такій редакції:

«прикордонний підрозділ - підрозділ розвідувального органу (територіальний або структурний підрозділ розвідувального органу Адміністрації Держприкордонслужби), оперативний підрозділ, відділ прикордонної служби, прикордонна комендатура, прикордонна застава, відділення інспекторів прикордонної служби, екіпаж корабля (катера), дивізіон катерів Морської охорони;»;

3) пункт 5 після слів «воєнних конфліктах» доповнити словами «, заходах із забезпечення НБО».

2. У розділі ІІ:

1) у пункті 1:

абзац перший після слів «воєнних конфліктах» доповнити словами «, заходах із забезпечення НБО»;

абзац третій після слів «воєнного конфлікту (АТО)» доповнити словами «, проведення заходів із забезпечення НБО»;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Військовослужбовці вважаються такими, що беруть безпосередню участь у воєнних конфліктах, АТО, заходах із забезпечення НБО, інших заходах в умовах особливого періоду, у разі одночасного дотримання таких умов:

залучені до участі у воєнних конфліктах, проведенні АТО, заходах із забезпечення НБО, інших заходах в умовах особливого періоду;

перебувають у підпорядкуванні (виконують завдання) керівництва штабу АТО, ООШ, штабу оперативно-тактичного угруповання;

перебувають у районі воєнного конфлікту, АТО, проведення заходів із забезпечення НБО, інших заходів в умовах особливого періоду.

Підтвердженням безпосередньої участі військовослужбовця у воєнних конфліктах, АТО, заходах із забезпечення НБО, інших заходах в умовах особливого періоду є витяг із наказу органу військового управління (штабу АТО, ООШ, штабу оперативно-тактичного угруповання) про включення (виключення) його до (зі) складу сил та засобів, що беруть безпосередню участь у зазначених заходах.»;

3) пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Військовослужбовці, що прибули на підставі рішень відповідних керівників до районів здійснення заходів із забезпечення НБО з метою надання методичної допомоги, підготовки та перевірки підрозділів, вивчення морально-психологічного стану, проведення фінансового аудиту, перевірки обліку особового складу, виконання інших завдань, які не належать до заходів із забезпечення НБО, вважаються такими, що знаходяться у службовому відрядженні, та до складу сил і засобів проведення заходів із забезпечення НБО не включаються.»;

4) пункт 5 після слів «штабу АТО» доповнити абревіатурою «, ООШ»;

5) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Безпосередня участь військовослужбовців у здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні (лінії зіткнення) в районі воєнного конфлікту, проведення АТО, заходів із забезпечення НБО та відбитті збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні таких об’єктів у разі їх захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою підтверджується записом у журналі службово-бойових дій (книзі прикордонної служби, навігаційно-вахтовому журналі) прикордонного підрозділу; бойовим донесенням та рапортом керівника прикордонного підрозділу, який виконував завдання.

Крім того, підтвердними документами є:

бойовий наказ начальника органу Держприкордонслужби для виконання поставлених завдань з охорони об’єктів;

постова відомість під час охорони об’єкта (журнал службово-бойових дій), книга прикордонної служби, навігаційно-вахтовий журнал прикордонного підрозділу.

Для військовослужбовців розвідувального органу Адміністрації Держприкордонслужби підтвердними документами є:

рапорт керівника підрозділу розвідувального органу;

посвідчення про відрядження з відмітками про дату вибуття у відрядження, прибуття до населеного пункту призначення, вибуття з нього і прибуття до місця служби;

інші документи, якими підтверджується направлення військовослужбовця розвідувального органу Адміністрації Держприкордонслужби для участі у проведенні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні в районі проведення АТО, заходів із забезпечення НБО, інших заходів в умовах особливого періоду, що визначаються керівником розвідувального органу Адміністрації Держприкордонслужби.»;

6) абзац перший пункту 9 після слів «участі в АТО» доповнити словами «, заходах із забезпечення НБО».

3. У розділі ІІІ:

1) пункт 1 та абзац другий пункту 3 після слів «штабу АТО,» доповнити абревіатурою «ООШ,»;

2) пункт 4 після слів «штаб АТО» доповнити абревіатурою «, ООШ»;

3) пункт 5 після слів «штабу АТО» доповнити абревіатурою «, ООШ».

4. У розділі ІV:

1) абзац четвертий пункту 2 після слів «районі проведення АТО» доповнити словами «, заходів із забезпечення НБО, районі воєнних конфліктів та проведення інших заходів в умовах особливого періоду»;

2) пункт 4 після слів «штабу АТО» доповнити абревіатурою «, ООШ»;

3) пункт 5 після слів «штаб АТО» доповнити абревіатурою «, ООШ»;

4) пункт 6 після слів «штабу АТО» доповнити абревіатурою «, ООШ».

5. Пункти 2, 3 розділу V після слів «штабу АТО» доповнити абревіатурою «, ООШ».

6. Додаток 1 до Інструкції після слів «прикордонна комендатура,» доповнити словами «прикордонна комендатура швидкого реагування,».

Начальник
Управління взаємодії
з Державною прикордонною
службою України
С.М. Рябий


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 28.09.2018 — 2018 р., № 74, стор. 53, стаття 2486, код акта 91540/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 17. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 17.01.2019 № 22 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, та інших форм розпорядчих документів". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -