<<
>>

Наказ МВС України від 21.09.2005 N 803 " Про затвердження Порядку оплати санаторно-курортного лікування та відпочинку в Міністерстві внутрішніх справ України". МВС України. 2005

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.09.2005 N 803
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 жовтня 2005 р.
за N 1175/11455

Про затвердження Порядку оплати
санаторно-курортного лікування та відпочинку
в Міністерстві внутрішніх справ України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ
N 825 ( z1004-14 ) від 15.08.2014 }

Відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), Законів
України "Про міліцію" ( 565-12 ), "Основи законодавства України
про охорону здоров'я" ( 2801-12 ), "Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ), "Про
статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх
справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" ( 203/98-ВР ),
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
( 3551-12 ), "Про Державну службу" ( 3723-12 ), "Про Державний
бюджет України" ( 2285-15 ) та з метою впорядкування оплати
санаторно-курортного лікування та відпочинку в Міністерстві
внутрішніх справ України, підвищення ефективності їх
функціонування Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок оплати санаторно-курортного лікування
та відпочинку в Міністерстві внутрішніх справ України (додається).
2. Департаменту медичного забезпечення та реабілітації
(Тодуров І.М.) МВС України забезпечити подання наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому
порядку.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра внутрішніх справ України Поречкіну Л.С.
4. Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів
внутрішніх справ.
Міністр Ю.В.Луценко
ПОГОДЖЕНО:    
Голова об'єднаної профспілки
атестованих працівників  В.П.Горобець
Голова об'єднаного
комітету профспілок  Л.А.Кирилюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
21.09.2005 N 803
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 жовтня 2005 р.

за N 1175/11455

ПОРЯДОК
оплати санаторно-курортного лікування та відпочинку
в Міністерстві внутрішніх справ України
{ У тексті Порядку слова "внутрішніх військ Міністерства
внутрішніх справ", "внутрішніх військ МВС" замінено
словами "Національної гвардії" згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 825 ( z1004-14 ) від
15.08.2014 }
1. На санаторно-курортне лікування на підставі медичних
показань та за відсутності протипоказань направляються: - особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх
справ, їх дружина або чоловік та діти до 18-річного віку (далі -
члени їх сімей); - військовослужбовці Національної гвардії України та члени їх
сімей; { Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 825 ( z1004-14 ) від
15.08.2014 } - ветерани органів внутрішніх справ України; - пенсіонери МВС України (особи рядового і начальницького
складу органів внутрішніх справ, військовослужбовці Національної
гвардії України, звільнені у запас або відставку за віком, через
хворобу, які мають вислугу 20 років і більше (у пільговому
обчисленні) та члени їх сімей; - наймані працівники органів внутрішніх справ, в тому числі,
які працюють за трудовим договором і сплачують внески у Фонд
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі -
наймані працівники).
2. Вартість санаторно-курортної путівки в кожний Медичний
реабілітаційний центр (далі - МРЦ) та Лікарню відновного лікування
(далі - ЛВЛ) МВС України розраховується керівником лікувального
закладу (МРЦ, ЛВЛ) на весняно-літній та осінньо-зимовий період
відповідно до фактичних витрат на їх утримання та подається на
погодження в Департамент медичного забезпечення та реабілітації
(далі - ДМЗР МВС України) МВС України та Департамент фінансових
ресурсів та економіки МВС України і затверджується Міністерством
внутрішніх справ України. Вартість санаторно-курортної путівки може змінюватись
протягом року в разі змін цін на товари, комунальні послуги та
енергоносії.
3. Оплата санаторно-курортних путівок у МРЦ та ЛВЛ МВС
України здійснюється МВС України через фінансові підрозділи МРЦ та
ЛВЛ відповідно до затвердженої МВС України вартості. Зазначені
кошти зараховуються до спеціальних реєстраційних рахунків МВС
України, які відкриті в органах Державного казначейства України.
4. Путівки на санаторно-курортне лікування в МРЦ та ЛВЛ МВС
України видаються з оплатою 25 відсотків їх вартості:
4.1. Особам рядового і начальницького складу,
військовослужбовцям Національної гвардії України;
4.2. Ветеранам органів внутрішніх справ (мають переважне
право на їх одержання);
4.3. Пенсіонерам органів внутрішніх справ у порядку черги на
загальних підставах, але не частіше ніж один раз за два
календарних роки.
5. Путівки на санаторно-курортне лікування в МРЦ та ЛВЛ МВС
України видаються з оплатою 30 відсотків їх вартості найманим
працівникам.
6. Путівки на санаторно-курортне лікування в МРЦ та ЛВЛ МВС
України видаються з оплатою 50 відсотків їх вартості:
6.1. Членам сімей осіб рядового і начальницького складу
органів внутрішніх справ та військовослужбовців Національної
гвардії України;
6.2. Членам сімей ветеранів органів внутрішніх справ;
6.3. Членам сімей пенсіонерів органів внутрішніх справ у
порядку черги на загальних підставах, але не частіше ніж один раз
за два календарних роки.
7. Право на безкоштовне санаторно-курортне лікування
зберігається відповідно до чинного законодавства для:
7.1. Учасників бойових дій (щорічно); 7.1.2. Інвалідів Великої Вітчизняної війни та осіб,
прирівняних до них (щорічно); 7.1.3. Учасників Великої Вітчизняної війни (один раз на
2 роки);
7.2. Осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
( 3551-12 ) (один раз на 2 роки);
7.3. Членів сімей працівників органів внутрішніх справ, які
загинули під час виконання службових обов'язків;
7.4. Осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною
(щорічно); { Пункт 7 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 825 ( z1004-14 ) від 15.08.2014 }
7.5. Інвалідів з числа осіб рядового та начальницького складу
органів внутрішніх справ, військовослужбовців Національної гвардії
України, звільнених на пенсію у зв’язку із захворюванням,
отриманим у період проходження військової служби, служби в органах
внутрішніх справ, та інших інвалідів, які отримують пенсію
відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 )
(відповідно до законодавства); { Пункт 7 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 825 ( z1004-14 ) від 15.08.2014 }
7.6. Дітей-інвалідів, дітей з багатодітних сімей та дітей,
потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, та інших дітей
(відповідно до законодавства). { Пункт 7 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 825 ( z1004-14 ) від 15.08.2014 }
8. Кількість санаторно-курортних путівок для осіб рядового і
начальницького складу органів внутрішніх справ,
військовослужбовців Національної гвардії України, ветеранів
органів внутрішніх справ, пенсіонерів МВС України та членів їх
сімей, найманих працівників визначається планом розподілу
санаторно-курортних путівок у МРЦ та ЛВЛ МВС України щоквартально
у межах видатків загального фонду державного бюджету, передбачених
на зазначені цілі на відповідний рік. { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 825 ( z1004-14 ) від 15.08.2014 }
9. Із загальної кількості санаторно-курортних путівок
виділяється:
9.1. Особам рядового, начальницького складу органів
внутрішніх справ України, військовослужбовцям Національної гвардії
України і пенсіонерам МВС України - до 30 відсотків путівок.
9.2. Членам сімей осіб рядового, начальницького складу
органів внутрішніх справ України, військовослужбовців Національної
гвардії України і пенсіонерів МВС України - до 15 відсотків
путівок.
9.3. Найманим працівникам - до 5 відсотків путівок. Санаторно-курортні путівки для найманих працівників
розподіляються за участю профспілкової організації за місцем їх
роботи.
9.4. За обміном відповідно до укладених угод з іншими
міністерствами та відомствами - до 3 відсотків путівок.
9.5. Особам, які не зазначені в пунктах 4-7 цього Порядку, -
до 47 відсотків путівок, які реалізуються за договірними цінами.
10. Доплата за продовження терміну перебування в МРЦ та ЛВЛ
МВС України та проживання в номерах підвищеної комфортабельності
здійснюється через фінансові підрозділи МРЦ та ЛВЛ відповідно до
затвердженого МВС України розрахунку: - в однокімнатному номері - 10 відсотків від затвердженої
вартості санаторно-курортної путівки; - у двокімнатному номері - 20 відсотків від затвердженої
санаторно-курортної путівки з кожної особи; - у трикімнатному номері - 30 відсотків від затвердженої
вартості путівки з кожної особи.
11. Придбання санаторно-курортних путівок особами,
зазначеними в пунктах 4-7, у санаторіях, що не підпорядковані МВС
України, здійснюється за погодженням з ДМЗР МВС України. Путівки, придбані самостійно, без погодження з ДМЗР МВС
України, відшкодуванню за рахунок МВС України не підлягають.
Директор Департаменту
медичного забезпечення
та реабілітації
МВС України І.М.Тодуров


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 26.10.2005 — 2005 р., № 41, стор. 100, стаття 2622, код акта 34006/2005

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -