Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

Наказ МВС України від 21.09.2021 № 688 "Про затвердження Змін до Положення про воєнізовану охорону Державної прикордонної служби України". МВС України. 2021

Документ актуальний на 06.01.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.09.2021  № 688

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 листопада 2021 р.

за № 1512/37134

Про затвердження Змін до Положення про воєнізовану охорону Державної прикордонної служби України

Відповідно до абзацу другого постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 409 «Про впорядкування охорони об’єктів Державної прикордонної служби», з метою врегулювання порядку підпорядкування персоналу підрозділів воєнізованої охорони Державної прикордонної служби України, приведення у відповідність до єдиних вимог порядку комплектування та матеріально-технічного забезпечення НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про воєнізовану охорону Державної прикордонної служби України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26 травня 2015 року № 612, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 червня 2015 року за № 709/27154, що додаються.

2. Директорату безпеки державних кордонів та міграційних процесів МВС (Зеленчук М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України згідно з розподілом функціональних обов’язків.

Міністр

Д. Монастирський

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної прикордонної служби України

В.о. Голови Профспілки працівників державних

установ України

Перший заступник Голови Спільного

представницького органу об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату Спільного

представницького органу сторони роботодавців

на національному рівні

С.

Дейнеко

Н. Титаренко

О. Шубін

Р. Іллічов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України

21 вересня 2021 року № 688

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 листопада 2021 р.

за № 1512/37134

ЗМІНИ

до Положення про воєнізовану охорону Державної прикордонної служби України

1. У розділі I:

1) у абзаці четвертому пункту 5 слова «(пожежно-сторожова команда)» виключити;

2) пункт 7 доповнити третім реченням такого змісту: «Видача боєприпасів складу варти здійснюється відповідно до вимог пунктів 7, 8 розділу VII цього Положення.»;

3) абзац третій пункту 9 викласти в такій редакції:

«посадовою особою, відповідальною за організацію повсякденної діяльності, начальником структурного підрозділу, начальником підрозділу ВОХОР не менш ніж один раз на місяць.»;

4) абзац перший пункту 10 викласти в такій редакції:

«10. Особовий склад ВОХОР забезпечується формою одягу, постовим та вартовим одягом, спорядженням за Нормами № 29 «Забезпечення спеціальним одягом військовослужбовців та працівників), зайнятих навчанням та доглядом службових собак (інвентарне майно)» та № 32 «Забезпечення речовим майном працівників сторожової та воєнізованої охорони (інвентарне майно)», затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 31 жовтня 2016 року № 1132, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2016 року за № 1537/29667.».

2. У розділі II:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. На посади працівників ВОХОР приймаються громадяни України, які досягли вісімнадцяти років та пройшли відповідні навчання або професійну підготовку, уклали трудовий договір та за своїми моральними, діловими і психологічними якостями, станом здоров’я здатні успішно виконувати покладені на них завдання та обов’язки. Граничний вік перебування на посадах працівників ВОХОР визначається відповідно до вимог законодавства.

На посади начальників підрозділів ВОХОР приймаються особи з першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, другим (магістерським) рівнем вищої освіти.»;

2) пункти 5, 6 викласти в такій редакції:

«5. Документи кандидата, який приймається на роботу, протягом п’яти робочих днів розглядаються посадовою особою, відповідальною за організацію повсякденної діяльності, спільно з начальником структурного підрозділу та начальником підрозділу ВОХОР. За результатами вивчення кандидата посадова особа, відповідальна за організацію повсякденної діяльності, та начальник структурного підрозділу, складають довідку за результатами вивчення кандидата на посаду до підрозділу ВОХОР (далі - довідка), форму якої наведено у додатку 2 до цього Положення, та подають начальнику штабу органу Держприкордонслужби.

6. Заступники начальників органів Держприкордонслужби з персоналу під час приймання на роботу громадян до складу підрозділів ВОХОР, а в подальшому щокварталу організовують вивчення їх соціально-психологічних якостей.

На підставі довідки протягом п’яти робочих днів начальник штабу органу Держприкордонслужби надає пропозиції начальнику органу Держприкордонслужби щодо укладення трудового договору з кандидатом на посаду працівника ВОХОР.»;

3) пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. Начальник підрозділу ВОХОР має право подавати пропозиції посадовій особі, відповідальній за організацію повсякденної діяльності, та начальнику структурного підрозділу про переміщення та звільнення працівників підрозділу ВОХОР.».

3. У розділі III:

1) у абзаці другому пункту 2 слова «начальник відділу організації повсякденної діяльності» замінити словами «посадова особа, відповідальна за організацію повсякденної діяльності, та начальник структурного підрозділу.»;

2) у пункті 4 цифру «14» замінити цифрою «3»;

3) друге речення абзацу першого пункту 5 виключити.

4. У розділі IV:

1) у абзаці другому пункту 1:

цифру «2» замінити цифрою «4»;

слова «відділу організації повсякденної діяльності» замінити словами «структурного підрозділу»;

2) у абзаці першому пункту 2:

слова «відділу організації повсякденної діяльності» замінити словами «структурного підрозділу, начальником підрозділу ВОХОР»;

цифру «3» замінити цифрою «5».

5. У розділі V:

1) у абзаці другому пункту 2 цифру «4» замінити цифрою «6»;

2) у абзаці першому пункту 3 цифру «5» замінити цифрою «7»;

3) у абзаці першому пункту 13 цифри «6», «7» замінити відповідно цифрами «8», «9»;

4) у пункті 16 цифру «8» замінити цифрами «10».

6. У розділі VI:

1) у пункті 6 цифри «9», «10» замінити відповідно цифрами «11», «12»;

2) у пункті 7 цифри «11» замінити цифрами «13»;

3) пункт 8 доповнити реченням такого змісту: «Вимоги до Орієнтовного переліку обладнання вартового приміщення наведено у додатку 14 до цього Положення.»;

4) у абзаці четвертому пункту 14 цифри «12» замінити цифрами «15»;

5) у пункті 15 цифри «13» замінити цифрами «16».

7. У розділі VII:

1) у пункті 3 слова «начальник відділу організації повсякденної діяльності» замінити словами «посадова особа, відповідальна за організацію повсякденної діяльності, та начальник структурного підрозділу.».

2) у пункті 6 цифри «16», «17» замінити відповідно цифрами «17», «18»;

3) у пункті 8 цифри «18» замінити цифрами «19».

8. У розділі VIII:

1) у абзаці третьому пункту 5 слова «і веде зміну на пости особисто (або помічник)» виключити;

2) у пункті 7 цифри «19» замінити цифрами «20»;

3) пункт 10 після слів «на зміну чатових» доповнити словом «самостійно»;

4) у пункті 20 слова «та зміни чатових» виключити.

9. У пункті 17 розділу IХ після слів «начальник органу Держприкордонслужби,» доповнити словами «начальник штабу органу Держприкордонслужби», а слова «начальник відділу організації повсякденної діяльності,» замінити словами «посадова особа, відповідальна за організацію повсякденної діяльності, начальник структурного підрозділу,».

10. У абзаці четвертому пункту 16 розділу ХII цифри та слова «6-9 розділу VII» замінити відповідно цифрами та словами «10-15 цього розділу».

11. У розділі ХV:

1) у пункті 2 цифри «20» замінити цифрами «21»;

2) у пункті 3:

абзац сьомий після слова «схема» доповнити словом «розміщення»;

у абзаці одинадцятому цифри «21» замінити цифрами «22»;

у абзаці дванадцятому цифри «22» замінити цифрами «23»;

у абзаці тринадцятому цифри «23» замінити цифрами «24».

12. У главі 1 розділу ХVII:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Начальник підрозділу ВОХОР підпорядковується начальнику структурного підрозділу та посадовій особі, відповідальній за організацію повсякденної діяльності, виконує їх доручення та свої функціональні обов’язки в межах, визначених посадовою інструкцією начальника підрозділу ВОХОР. В органах Держприкордонслужби, де начальник структурного підрозділу по організаційно-штатній структурі відсутній, виконує доручення начальника органу Держприкордонслужби, а з питань організації несення вартової та служби на КПП, парках, з охорони військових містечок, адміністративних будівель, об’єктів - начальника штабу цього органу.».

2) у пункті 4:

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«щодня інформувати посадову особу, відповідальну за організацію повсякденної діяльності та доповідати начальнику структурного підрозділу про результати служби підрозділом ВОХОР;»;

у абзаці десятому слова «доповідати про це начальнику відділу організації повсякденної діяльності» замінити словами «інформувати посадову особу, відповідальну за організацію повсякденної діяльності та доповідати про це начальнику структурного підрозділу»;

у абзаці сімнадцятому слова «начальнику відділу організації повсякденної діяльності» замінити словами «посадовій особі, відповідальній за організацію повсякденної діяльності та начальнику структурного підрозділу»;

у абзаці дев’ятнадцятому слова «відділу організації повсякденної діяльності» замінити словами «структурного підрозділу»;

у абзаці двадцять четвертому слова «начальника відділу організації повсякденної діяльності» замінити словами «посадової особи, відповідальної за організацію повсякденної діяльності та начальника структурного підрозділу;»;

3) у пункті 11:

абзац шостий виключити.

У зв’язку із цим абзаци сьомий - сорок другий вважати абзацами шостим - сорок першим;

абзац одинадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий - сорок перший вважати абзацами одинадцятим - сороковим;

у абзаці двадцять дев’ятому слова «державної пожежної охорони МНС» замінити словами «Державної служби України з надзвичайних ситуацій»;

4) у абзаці другому пункту 13 слово «виставлення» замінити словом «відправлення»;

5) абзац перший пункту 16 викласти в такій редакції:

«16. У разі виставлення чатових на пости або їх зміни за наказом начальника варти помічник начальника варти зобов’язаний:»;

6) абзац перший пункту 18 викласти в такій редакції:

«18. У разі раптового погіршення стану здоров’я чатового мають право змінити або зняти з поста лише начальник варти або помічник начальника варти, яким підпорядкований чатовий.»;

7) у пункті 19 слова «помічника начальника варти (начальника варти),» виключити;

8) в абзаці сьомому пункту 30 глави 1 розділу ХVII цифри «24» замінити цифрами «25».

13. У додатках до Положення:

1) у відмітці до додатка 1 цифру «6» замінити цифрою «5»;

2) після додатка 1 доповнити новими додатками 2, 3, що додаються.

У зв’язку з цим додатки 2-24 вважати відповідно додатками 4-26;

3) додатки 4, 5 викласти в новій редакції, що додаються;

4) після додатка 13 доповнити новим додатком 14, що додається.

У зв’язку з цим додатки 14-26 вважати відповідно додатками 15-27;

5) додатки 17, 18 виключити.

У зв’язку з цим додатки 19-27 вважати відповідно додатками 17-25;

6) у відмітці до додатка 25 слова та цифри «підпункт 3 пункту 15 розділу ХVII» замінити словами та цифрами «пункт 30 розділу ХVII».

Заступник директор

Директорату безпеки

державних кордонів

та міграційних процесів МВС

І. Ковалевська

Додаток 2

до Положення про воєнізовану

охорону Державної прикордонної

служби України

(пункт 5 розділу II)

ДОВІДКА

за результатами вивчення кандидата на посаду до підрозділу ВОХОР


Додаток 3

до Положення про воєнізовану

охорону Державної прикордонної

служби України

(пункт 4 розділу III)

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК

кімнати (класу) підготовки варти

1. Електрифікований макет місцевості з позначенням на ньому:

постів та їх кордонів;

маршрутів руху вартових до поста;

маршрутів руху вартових на посту;

місць несення служби вартовими під час посилення постів;

небезпечних підступів до постів;

огорожі;

точки зв’язку і сигналізації;

протипожежних постів (щитів);

спостережних веж;

постових грибків (будок).

2. Класна дошка, указка, крейда.

3. Службова документація підрозділу ВОХОР Держприкордонслужби.

4. Витяги з табеля постів, а також інструкції на кількість тих, хто навчає.

5. Стелажі з папками (обов’язки посадових осіб варти, всі заходи безпеки, порядок застосування зброї).

6. Столи.

7. Стільці.

8. Телевізор.

9. Кондиціонер.


Додаток 4

до Положення про воєнізовану

охорону Державної прикордонної

служби України

(пункт 1 розділу IV)

ГРАФІК

Додаток 5

до Положення про воєнізовану

охорону Державної прикордонної

служби України

(пункт 2 розділу IV)

ОБЛІК

робочого часу


Додаток 14

до Положення про воєнізовану

охорону Державної прикордонної

служби України

(пункт 8 розділу VI)

ВИМОГИ

до орієнтовного переліку обладнання вартового приміщення

1. У загальній кімнаті мають бути:

табель постів;

стіл та стільці;

вішалки для верхнього та постового одягу залежно від складу варти;

картини або плакати з наочним зображенням правил несення вартової служби, наочні посібники з питань поводження зі зброєю під час заряджання та на посту, пожежної профілактики та техніки безпеки під час виконання обов’язків вартовими;

витяги із закону про відповідальність за порушення правил несення вартової служби;

ставниця для зберігання зброї із сигналізацією, виведеною на пульт начальника варти;

копії Положення та функціональні обов’язки особового складу ВОХОР, витяги з наказів начальника органу Держприкордонслужби щодо охорони об’єктів;

зразки перепусток, допусків, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, зразки підписів;

зразки відтисків печаток та пломб;

газети та журнали;

телевізор і радіоприймач;

настільні ігри (шахи, шашки);

настінний годинник;

внутрішні та зовнішні термометри;

медична аптечка та індивідуальні пакети;

кошик для сміття;

занавіски (жалюзі) на вікна;

протипожежні засоби;

графин для води та склянки.

2. У кімнаті начальника варти мають бути:

документація начальника варти (інструкції на випадок нападу на об’єкт, який охороняється, пожежі, інших надзвичайних ситуацій, отримання сигналів тривог);

табель постів;

схема розміщення постів, на якій зазначаються: межі постів; межі заборонених зон; вид огорожі та об’єкти, які обладнані технічними засобами охорони; маршрути прямування змін до постів; маршрути прямування чатових удень і вночі; місця розташування окопів, захисних стінок, спостережних вишок, засобів зв’язку, сигналізації та пожежогасіння, постів вартових собак; найнебезпечніші підходи до постів;

вид огорожі та об’єкти, обладнані технічними засобами охорони, маршрути руху змін на пости, маршрути руху постових у денний і нічний час, місця розміщення засобів зв’язку, сигналізації і пожежогасіння, найнебезпечніші підходи до постів і зони, в напрямі яких забороняється вести стрільбу, місця розташування окопів, захисних стінок, спостережних вишок, блокпостів вартових собак тощо;

опис документів, які приймає начальник варти;

опис обладнання, інвентарю і майна, що знаходиться у кожній кімнаті вартового приміщення;

список посадових (службових) осіб, які мають право розпечатувати (запечатувати) об’єкти або можуть бути допущені для прийняття від варти автомобільної техніки, що перебуває на стоянці (у списку зазначають їх військові звання, посади, прізвища, ім’я та по батькові (за наявністю), номери посвідчень особи (паспорта), дані про те, до розпечатування (запечатування) якого об’єкта допущені, якою печаткою запечатують і годину розпечатування (запечатування) об’єкта);

сейф (металева шафа) для зберігання службових документів та ключів від кімнати зберігання зброї і ящика з запасом боєприпасів;

металевий ящик із замком для зберігання боєприпасів варти;

копія Положення про воєнізовану охорону Державної прикордонної служби України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26 травня 2015 року № 612, витяг з наказу начальника органу Держприкордонслужби щодо порядку охорони об’єктів;

зразки документів на право перевірки варти;

телефони, радіостанція, засоби сигналізації та для заряджання акумуляторних батарей;

стіл з ящиком, який замикається на замок, та два стільці;

графин для води та склянки;

акумуляторний ліхтар;

напівм’які кушетки;

вішаки;

настінний годинник;

радіоприймач;

штори для вікон;

кошик для сміття;

аварійне освітлення.

3. У кімнаті технічних засобів охорони мають бути:

інструкції операторів технічних засобів охорони (відеоспостереження);

журнал роботи технічних засобів охорони варти;

технічні засоби охорони з комплектами запасних частин, інструмент радіо майстра та необхідна для обслуговування документація;

засоби електроживлення апаратури;

радіостанція;

перевірені діелектричні рукавиці;

стіл і два стільці;

акумуляторний ліхтар;

годинник;

кушетка для відпочинку;

вуглекислий вогнегасник;

кошик для сміття.

4. У кімнаті відпочинку мають бути напівм’які кушетки (ліжка) для відпочинку з подушками для складу зміни, яка відпочиває, і наволоками для всього складу варти.

5. У їдальні мають бути:

столи та стільці на склад варти;

шафа для зберігання посуду та продуктів;

холодильник;

мікрохвильова піч або електрична плита для підігрівання їжі;

електричний чайник;

комплект посуду та столових наборів для всього складу варти;

ємність на підставці для кип’яченої води;

мийні засоби, миючі засоби;

урна (відро) для відходів з кришкою.

6. У кімнатах (місцях) для вмивання, чищення зброї і взуття, куріння мають бути: кран та раковина, дзеркало, приладдя для сушіння рук (рушників); стіл для чищення зброї, плакати з описом правил розбирання, чищення та збирання зброї, шафа (скринька) для зберігання мастила та приладдя для чищення (протирання) зброї, урна для використаних промаслених ганчірок та паперу; лавки (стільці), витяжка, урни для сміття, шафа для особистих та туалетних речей, приладдя для чищення взуття.

7. У тамбурі мають бути: стіл і стільці, письмове приладдя, освітлення основне та аварійне.

8. Вартове приміщення обладнується запасним виходом, що замикається зсередини та забезпечується електричним (резервним) джерелом освітлення за кількістю кімнат, а також засобами пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками з піском, бочкою з водою, відрами та інвентарем (лопатами, сокирами, ломами, гаками).

9. Територія, що прилягає до вартового приміщення, має бути з огорожею, висота якої не менше двох метрів.

Перед входом до вартового приміщення має бути обладнання для чищення та миття взуття від бруду. Поблизу вартового приміщення встановлюють контейнер для сміття.

10. Вартове приміщення забезпечується запасом палива, засобами освітлення (лампи, гас, ліхтар) та інвентарем для прибирання, що зберігається у коморі.

11. За обставин обладнується кімната (місце) для заряджання і розряджання зброї, яка (яке) має кулеуловлювач, виготовлений з дерева і металу.

Місце обладнується освітленням та документацією.


Документи та файли

Сигнальний документ — f512647n218.docx
Сигнальний документ — f512647n219.docx
Сигнальний документ — f512647n220.docx

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 30.11.2021 — 2021 р., № 91, стор. 93, стаття 5916, код акта 108410/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 12. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 13. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 96 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 14. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 93 "Про внесення змін до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 15. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 94 "Про внесення змін до Інструкції з організації службової кінології в Національній гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 16. Наказ МВС України від 03.02.2021 № 85 "Про затвердження Змін до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період". МВС України. 2021 рікк
 17. Наказ МВС України від 13.01.2021 № 12 "Про затвердження Інструкції із застосування військовослужбовцями Національної гвардії України технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису". МВС України. 2021 рікк
 18. Наказ МВС України від 17.02.2021 № 129 "Про внесення зміни до Інструкції про розміри та умови виплати винагороди поліцейським за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". МВС України. 2021 рікк
 19. Наказ МВС України від 19.02.2021 № 138 "Про затвердження Змін до Порядку доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 20. Наказ МВС України від 02.03.2021 № 166 "Про деякі питання державних номерних знаків транспортних засобів". МВС України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -