<<
>>

Наказ МВС України від 22.04.2016  № 318 "Про затвердження Правил пропускного режиму на території апарату Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2016

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.04.2016  № 318

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 травня 2016 р.

за № 716/28846

Про затвердження Правил пропускного режиму на території апарату Міністерства внутрішніх справ України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ

№ 886 від 27.10.2017

№ 945 від 23.11.2018

№ 878 від 22.10.2019}

{У тексті Наказу слова «Департамент режимно-секретного та документального забезпечення» у всіх відмінках замінено словами «Департамент з питань режиму та службової діяльності» у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 886 від 27.10.2017}

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939/ДСК та з метою організації охорони, визначення основних вимог та порядку організації пропускного режиму, порядку допуску до службових приміщень адміністративних будівель апарату Міністерства внутрішніх справ України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила пропускного режиму на території апарату Міністерства внутрішніх справ України, що додаються.

2. Визначити відповідальними за:

технічний стан та обслуговування систем відеоспостереження, периметральної сигналізації, системи контролю доступу та обладнання контрольно-пропускних пунктів апарату Міністерства внутрішніх справ України - Державну установу «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України»;

фізичну охорону об’єктів апарату Міністерства внутрішніх справ України, організацію несення служби - Головне управління Національної поліції України у м.

Києві.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 15 липня 2014 року № 675 «Про затвердження Інструкції з організації охорони та пропускного режиму на об’єктах Міністерства внутрішніх справ України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 липня 2014 року за № 894/25671.

4. Департаменту з питань режиму та службової діяльності Міністерства внутрішніх справ України (Терещенко Ю.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Т. в. о. Міністра

С.А. Яровий

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови

Національної поліції України

В.А. Троян


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Міністерства внутрішніх справ

України

22.04.2016  № 318

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 травня 2016 р.

за № 716/28846

ПРАВИЛА

пропускного режиму на території апарату Міністерства внутрішніх справ України

{У тексті Правил слова «Департамент режимно-секретного та документального забезпечення» у всіх відмінках замінено словами «Департамент з питань режиму та службової діяльності» у відповідних відмінках; слова «відділ пропускного та внутрішньооб’єктового режимів» у всіх відмінках замінено словами «відділ організації пропускного та внутрішньооб’єктового режимів» у відповідних відмінках;абревіатури «ВПВР РСУ ДРСДЗ» та «ДРСДЗ МВС» замінено відповідно абревіатурами «ВОПВР РСУ ДПРСД» та «ДПРСД МВС»; слова «сектор оформлення перепусток РСУ» у всіх відмінках замінено словами «сектор розмежування доступу РСУ» у відповідних відмінках; слова «Департамент забезпечення діяльності Міністра, Департамент забезпечення та зв’язку» у всіх відмінках замінено словами «Департамент організаційно-апаратної роботи, Департамент державного майна та ресурсів» у відповідних відмінках, згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 886 від 27.10.2017}

{У тексті Правил слова «відділ організації пропускного та внутрішньооб’єктового режимів режимно-секретного управління» та «відділ організації пропускного та внутрішньооб’єктового режимів РСУ» у всіх відмінках замінено словами «управління з питань внутрішньооб’єктового і пропускного режимів» у відповідних відмінках; слова «працівник роти охорони» та «громадський порядок» у всіх відмінках замінено відповідно словами «поліцейський роти охорони» та «публічна (громадська) безпека і порядок» у відповідних відмінках; слова «чергова частина» та «чергова частина оперативного управління» у всіх відмінках замінено словами «чергова частина із забезпечення діяльності Ситуаційного центру» у відповідних відмінках; абревіатуру «ВОПВР РСУ» та слова «сектор розмежування доступу РСУ» замінено абревіатурою «УПВПР» згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 945 від 23.11.2018}

І. Загальні положення

1. Ці Правила розроблені з метою визначення вимог до порядку організації пропускного режиму, доступу до службових і режимних приміщень (зон, територій) та адміністративних будівель апарату Міністерства внутрішніх справ України (далі - МВС).

2. У цих Правилах терміни вживаються в значеннях, наведених у Законі України «Про державну таємницю» і постанові Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939/ДСК.

3. Дія цих Правил не поширюється на підрозділи апарату МВС, які розташовані поза територією апарату МВС (вул. Богомольця, 10, м. Київ).

4. Запровадження пропускного режиму на території, у режимних приміщеннях (зонах, територіях) апарату МВС здійснюється з метою запобігання:

проникненню на територію та в режимні приміщення (зони, території) МВС сторонніх осіб;

відвіданню без належної на те потреби режимних приміщень (зони, території) працівниками МВС, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, відрядженими особами, а також іншими відвідувачами;

несанкціонованому доступу сторонніх осіб до матеріальних носіїв секретної інформації та приміщень, де проводяться секретні роботи;

несанкціонованому винесенню (вивезенню) за межі території апарату МВС або режимних приміщень (зони, території), а також унесенню (увезенню) до них матеріальних носіїв секретної інформації;

внесенню (ввезенню) на територію апарату МВС аудіо-, відео-, фотоапаратури, інших технічних засобів без відповідного дозволу.

5. Організацію пропускного режиму, координацію та контроль за діяльністю підрозділів, що беруть участь у забезпеченні пропускного режиму, а також дотриманням вимог пропускного режиму покладено на управління з питань внутрішньооб’єктового і пропускного режимів Департаменту з питань режиму та службової діяльності (далі - УПВПР ДПРСД).

6. Для забезпечення пропускного та внутрішньооб’єктового режимів на території апарату МВС встановлено систему контролю доступу та відеоспостереження.

7. Основними завданнями комплексної системи контролю доступу та відеоспостереження на об’єктах апарату МВС (вул. Богомольця, 10, м. Київ) є:

контроль за переміщенням осіб на підконтрольній території;

забезпечення регулювання доступу на територію та до приміщень адміністративних будівель МВС, де встановлена система контролю доступу;

{Абзац третій пункту 7 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 886 від 27.10.2017}

отримання відео в режимі реального часу з місць контрольованого доступу, а також з місця події в разі несанкціонованого перетинання та в разі можливості візуальне розпізнавання облич і порівняння їх з базою даних системи контролю доступу апарату МВС;

розмежування доступу до приміщень осіб, створення окремих для кожного користувача правил та заборон доступу до тих або інших приміщень, а також збирання інформації про переміщання всіх осіб в адміністративних будівлях МВС, де встановлена система контролю доступу.

{Абзац п'ятий пункту 7 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 886 від 27.10.2017}

8. Організація цілодобової охорони території, адміністративних приміщень апарату МВС, складів з бойовими припасами та матеріальними цінностями, дотримання режимних заходів з питань забезпечення охорони пропускного режиму здійснюються особовим складом роти № 6 полку поліції особливого призначення № 2 Головного управління Національної поліції (далі - ГУНП) у м. Києві (далі - рота охорони) відповідно до табеля постів роти охорони території апарату МВС (додаток 1), а також за допомогою пункту централізованого спостереження об’єктів МВС.

Забороняється залучати особовий склад роти охорони для забезпечення охорони на території апарату МВС (вул. Богомольця, 10, м. Київ) у кількості менше ніж зазначено в табелі постів роти охорони території апарату МВС.

{Пункт 8 розділу I доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 945 від 23.11.2018}

Кількість постів у табелі постів має відповідати штатній чисельності роти охорони з урахуванням несення служби поліцейськими роти охорони у цілодобовому режимі.

9. У разі отримання інформації про можливі групові порушення публічної (громадської) безпеки і порядку чи в разі виникнення масових заворушень поблизу території розташування об’єктів МВС, а також у разі їх блокування до охорони об’єктів МВС за необхідності залучаються додаткові сили і засоби Національної поліції України та Національної гвардії України.

{Пункт 9 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 886 від 27.10.2017}

10. Вхід на територію та вихід з території апарату МВС здійснюється виключно через його контрольно-пропускні пункти (далі - КПП) за перепустками встановленого зразка.

11. Повноваження щодо видачі магнітних перепусток покладаються на Департамент з питань режиму та службової діяльності МВС (далі - ДПРСД МВС), а разових (паперових) - на Державну установу «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України».

12. Особам, яким видано магнітні перепустки, забороняється здійснювати їх передачу іншим особам для використання з метою входу на територію (виходу з території) апарату МВС та пересування в адміністративних будівлях.

Магнітні перепустки не дають права їх володільцям проводити через турнікети та двері зі зчитувачами інших осіб, крім тих, яких вони супроводжують.

{Розділ I доповнено новим пунктом 12 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 886 від 27.10.2017}

ІІ. Охорона об’єктів МВС

1. Охорона території апарату МВС здійснюється з метою забезпечення належних умов праці його працівників, охорони державної таємниці та інформації з обмеженим доступом, зброї, техніки та іншого майна, недопущення несанкціонованого проникнення на територію сторонніх осіб, відбиття нападу на об’єкти МВС, що охороняються.

У разі несанкціонованого проникнення сторонніх осіб на об’єкт охорони особовий склад роти охорони діє згідно з бойовим розрахунком, розробленим командиром роти охорони та затвердженим командиром полку поліції особливого призначення ГУНП у м. Києві (далі - командир полку).

2. У разі виникнення в районі місцезнаходження адміністративних будівель МВС групових порушень публічної (громадської) безпеки і порядку або масових заворушень, блокування території об’єкта, спрямованих на дезорганізацію роботи МВС, про це терміново повідомляється чергова частина із забезпечення діяльності Ситуаційного центру Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України, працівниками якої вживаються заходи щодо їх припинення. Одночасно виставляються додаткові пости роти охорони території апарату МВС на входах до будівель Центральної поліклініки МВС і Центру культури та мистецтв МВС, а вхід до цих будівель здійснюється за службовими посвідченнями або відповідними перепустками.

{Пункт 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 878 від 22.10.2019}

3. Охорона території апарату МВС здійснюється шляхом забезпечення пропускного режиму та підтримання публічної (громадської) безпеки і порядку на території апарату МВС відповідно до Табеля постів роти охорони території апарату МВС за добовим розрахунком, затвердженим командиром роти охорони. Поліцейський роти охорони несуть службу з вогнепальною зброєю в повсякденному однострої поліцейського.

На випадок нештатної ситуації працює також резервна група, яка додатково екіпірована необхідними спеціальними засобами.

У разі проведення мирних зібрань на території, прилеглій до апарату МВС (вул. Богомольця, 10, м. Київ), для забезпечення охорони публічної (громадської) безпеки і порядку на місці проведення таких заходів можуть залучатися поліцейські роти охорони з метою недопущення проникнення сторонніх осіб на територію апарату МВС.

{Пункт 3 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 945 від 23.11.2018}

4. Застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї працівниками Національної поліції під час охорони об’єктів на території апарату МВС здійснюється відповідно до статті 43 Закону України «Про Національну поліцію».

ІІІ. Порядок пропускного режиму на об’єкти МВС

1. На територію апарату МВС мають право входу (виходу):

1) цілодобово в робочі, святкові та вихідні дні, безперешкодно:

Президент України;

Голова Верховної Ради України;

Прем’єр-міністр України;

2) за службовими посвідченнями:

особи, зазначені в Переліку осіб, які мають право входити і перебувати на території та на об’єктах МВС після пред’явлення службового посвідчення (додаток 2);

3) за постійними магнітними перепустками:

працівники апарату МВС, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ.

Працівникам апарату МВС та працівникам Національної поліції України, робочі місця яких знаходяться в адміністративних будівлях апарату МВС (вул. Богомольця, 10, м. Київ), постійні магнітні перепустки видаються ДПРСД МВС за листами керівників структурних підрозділів апарату МВС та керівництва Національної поліції України відповідно, які реєструються в ДПРСД МВС;

працівники вищих навчальних закладів, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МВС, а також центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, робочі місця яких знаходяться за межами території апарату МВС (вул. Богомольця, 10, м. Київ).

Цим особам постійні магнітні перепустки видаються з дозволу Міністра внутрішніх справ України або особи, яка виконує його обов’язки, його першого заступника або заступників, державного секретаря МВС або особи, яка виконує його обов’язки, відповідно до листів керівників структурних підрозділів апарату МВС, а також керівників та їх заступників відповідних центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МВС.

{Абзац п'ятий підпункту 3 пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 886 від 27.10.2017}

У разі неможливості входу (виходу) особи на територію (з території) апарату МВС за допомогою постійної магнітної перепустки з технічних причин пропуск осіб здійснюється за службовими посвідченнями;

4) за тимчасовими магнітними перепустками:

працівники структурних підрозділів МВС, вищих навчальних закладів, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МВС, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, які прибули зі службових, особистих питань або за викликом керівництва МВС та Національної поліції України. Тимчасові магнітні перепустки може бути видано представникам інших установ, підприємств, організацій, що обумовлено необхідністю виконання робіт або участі в заходах на території апарату МВС протягом тривалого часу.

Тимчасова перепустка видається з дозволу Міністра внутрішніх справ або особи, яка виконує його обов’язки, його першого заступника та заступників, державного секретаря МВС або особи, яка виконує його обов’язки, відповідно до листів керівників структурних підрозділів апарату МВС, а також керівництва відповідних центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МВС, на строк не більше одного року з урахуванням термінів, указаних у відповідному листі.

{Абзац третій підпункту 4 пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 886 від 27.10.2017}

Зазначені листи реєструються в ДПРСД МВС та формуються в окрему номенклатурну справу.

У цих листах обов’язково обґрунтовується необхідність надання дозволу на видачу перепустки відповідній особі, указується мета перебування особи на території апарату МВС, її особисті дані (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, реквізити документа, що посвідчує особу), а також посада, прізвище, ім’я, по батькові, службовий номер телефону та номер кабінету відповідальної особи.

У разі потреби строк дії такої перепустки може бути продовжений згідно з листами керівників та їх заступників відповідних структурних підрозділів МВС чи підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління МВС, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, відповідно з дозволу Міністра внутрішніх справ України або особи, яка виконує його обов’язки, його першого заступника та заступників, державного секретаря МВС або особи, яка виконує його обов’язки;

{Абзац шостий підпункту 4 пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 886 від 27.10.2017}

5) за разовими магнітними перепустками та разовими перепустками встановленого зразка:

працівники центральних органів виконавчої влади, органів прокуратури, судових органів, підрозділів МВС, вищих навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МВС, які прибули для розв’язання службових питань, а також громадяни, які прибули з особистих питань. Їх перебування на території МВС дозволяється лише в супроводі працівників апарату МВС або Національної поліції України, робочі місця яких знаходяться на території апарату МВС (вул. Богомольця, 10, м. Київ). Працівники органів прокуратури, судових органів та Служби безпеки України, інших правоохоронних органів отримують такі перепустки за попереднім погодженням з керівництвом МВС.

{Абзац другий підпункту 5 пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 886 від 27.10.2017}

Разові перепустки видаються з дозволу Міністра внутрішніх справ або особи, яка виконує його обов’язки, його першого заступника та заступників, державного секретаря МВС або особи, яка виконує його обов’язки, а також на замовлення:

{Абзац третій підпункту 5 пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 886 від 27.10.2017}

керівників, заступників керівників і визначених ними посадових осіб структурних підрозділів МВС (не нижче начальника відділу), робочі місця яких знаходяться в адміністративних будівлях на території апарату МВС (вул. Богомольця, 10, м. Київ);

голів, заступників голів, керівників структурних підрозділів і визначених ними посадових осіб центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ (у департаменті - не нижче заступника начальника управління (у разі якщо департамент складається з відділів, далі - не нижче начальника відділу), у самостійному управлінні - не нижче начальника відділу), робочі місця яких знаходяться в адміністративних будівлях на території апарату МВС (вул. Богомольця, 10, м. Київ);

керівників Державної установи «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України»;

керівників відділу пропускного та внутрішньооб’єктового режимів режимно-секретного управління ДПРСД МВС;

керівників Державної установи «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України», робочі місця яких знаходяться в адміністративних будівлях на території апарату МВС (вул. Богомольця, 10, м. Київ).

{Пункт 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 886 від 27.10.2017}

2. На КПП під час входу на територію МВС відвідувач пред’являє постовому (поліцейський, що здійснює охорону) разову перепустку разом з документами, на підставі яких вона була видана. Контрольний корінець разової перепустки постовий залишає в себе, а перепустку повертає відвідувачу, на якій працівник, який приймав у себе зазначену особу, ставить відмітку про час і дату виходу, яку скріплює своїм особистим підписом і завіряє печаткою «Для пакетів» (за наявності) структурного підрозділу МВС або Національної поліції України.

{Абзац перший пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 945 від 23.11.2018}

Відповідно оформлена разова перепустка повертається після відвідання постовому на пост охорони, який після здачі добового наряду наступного дня повертає її разом з контрольним корінцем працівнику Державної установи «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України».

Вхід/вихід через КПП за разовими магнітними перепустками відбувається тільки через турнікет № 1. При виході разова магнітна перепустка залишається в постового, який після здачі добового наряду наступного дня повертає її працівнику УПВПР ДПРСД МВС.

3. Керівники структурних підрозділів МВС та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, які подали заявки на пропуск відвідувачів за разовими перепустками, забезпечують їх зустріч на КПП, а після закінчення прийому - супроводження за турнікети КПП.

{Пункт 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 886 від 27.10.2017}

4. Іноземці (іноземні делегації), особи без громадянства, представники засобів масової інформації пропускаються на територію та об’єкти апарату МВС виключно в супроводі працівників МВС або Національної поліції згідно зі списком, погодженим Міністром або особою, яка виконує його обов’язки, його першим заступником, заступниками, державним секретарем МВС або особою, яка виконує його обов’язки.

Цей список із зазначенням дати, часу перебування на території апарату МВС, місця проведення заходу та посади, прізвища, імені, по батькові, номера контактного телефону відповідальних за супроводження осіб завчасно надсилається до ДПРСД МВС.

{Пункт 4 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 886 від 27.10.2017}

{Пункт 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 886 від 27.10.2017}

5. За списками, погодженими Міністром, його першим заступником та заступниками, державним секретарем або особою, яка виконує його обов’язки, може здійснюватися пропуск осіб, які прибули на наради, семінари, конференції тощо, після пред’явлення ними службового посвідчення та обов’язково в супроводі працівників МВС або Національної поліції України.

Указані списки із зазначенням дати, часу перебування на території апарату МВС, місця проведення заходу та посади, прізвища, імені, по батькові, номера контактного телефону відповідальних за супроводження осіб завчасно надсилаються до ДПРСД МВС.

{Пункт 5 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 886 від 27.10.2017}

{Пункт 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 886 від 27.10.2017}

6. За списками, погодженими Міністром, його першим заступником або заступниками, державним секретарем або особою, яка виконує його обов’язки, після пред’явлення документа, що посвідчує особу, може здійснюватися пропуск осіб, що проводять ремонтні, будівельні роботи тощо, обов’язково в супроводі працівників підрозділів, що замовляють ці роботи. Відповідальними за перебування вказаних осіб на території та в адмінбудівлях МВС є керівники цих підрозділів.

Указані списки із зазначенням дати, часу перебування на території апарату МВС, місця проведення заходу та посади, прізвища, імені, по батькові, номера контактного телефону відповідальних за супроводження осіб завчасно надсилаються до ДПРСД МВС.

{Пункт 6 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 886 від 27.10.2017}

{Пункт 6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 886 від 27.10.2017}

7. У разі виникнення надзвичайної ситуації природного або техногенного характеру працівники аварійно-рятувальних загонів, аварійних, медичних служб, пожежної охорони пропускаються без перепустки на територію Міністерства внутрішніх справ України з усного дозволу Міністра або особи, яка виконує його обов’язки, його першого заступника, заступників, державного секретаря або особи, яка виконує його обов’язки, керівників Департаменту організаційно-апаратної роботи, Департаменту державного майна та ресурсів, а також керівництва Державної установи «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України» та головного інспектора-чергового чергової частини із забезпечення діяльності Ситуаційного центру Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України, про що повідомляється управління з питань внутрішньооб’єктового і пропускного режимів ДПРСД МВС та черговий роти охорони.

{Абзац перший пункту 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 886 від 27.10.2017}

Зазначених осіб зустрічають, супроводжують на території та проводять за межі території апарату МВС працівники структурних підрозділів МВС та Національної поліції України.

За перебування цих осіб на території апарату МВС відповідають посадові особи, які їх викликали, та їх керівники.

У неробочий час, святкові та вихідні дні, якщо є необхідність термінового допуску осіб без перепустки на територію апарату Міністерства внутрішніх справ України, пропуск здійснюється з усної вказівки Міністра або особи, яка виконує його обов’язки, його першого заступника, заступників, державного секретаря або особи, яка виконує його обов’язки, керівників структурних підрозділів МВС та їх заступників, Голови Національної поліції України, першого заступника та заступників Голови Національної поліції України, керівників органів (підрозділів) Національної поліції України, робочі місця яких знаходяться на території апарату МВС (вул. Богомольця, 10, м. Київ), а також керівників відділу пропускного та внутрішньооб’єктового режимів РСУ ДПРСД МВС та Державної установи «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України», про що повідомляється черговий роти охорони. За перебування цих осіб на території та об’єктах МВС відповідають посадові особи, які дозволяли їх прохід. Супроводження цих осіб здійснюється працівниками структурних підрозділів МВС або Національної поліції України, до яких вони прибули.

{Абзац четвертий пункту 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 886 від 27.10.2017}

У разі виникнення в районі розташування адміністративних будівель МВС групових порушень публічної (громадської) безпеки і порядку, масових заворушень або проведення в місті Києві масштабних масових заходів, що потребують залучення значної кількості особового складу поліції та військовослужбовців Національної гвардії України, пропуск на територію апарату МВС (вул. Богомольця, 10, м. Київ) сил і засобів Національної поліції України та Національної гвардії України здійснюється без перепусток за зверненням керівництва Національної поліції України, з усного дозволу Міністра внутрішніх справ України або особи, яка виконує його обов’язки, його першого заступника, заступників, державного секретаря МВС або особи, яка виконує його обов’язки, та з повідомленням чергового УПВПР ДПРСД МВС.

{Абзац п'ятий пункту 7 розділу III в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 945 від 23.11.2018}

{Абзац шостий пункту 7 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 945 від 23.11.2018}

8. У разі службової необхідності вхід працівників структурних підрозділів МВС, вищих навчальних закладів, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МВС, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ (за винятком працівників апарату МВС та органів (підрозділів) Національної поліції України, робочі місця яких знаходяться по вул. Богомольця, 10, м. Київ), які прибули до МВС у неробочий час, дозволяється за погодженням з керівництвом ДПРСД МВС та відділу пропускного та внутрішньооб’єктового режимів РСУ ДПРСД МВС.

{Пункт 8 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 886 від 27.10.2017}

9. Доставляння осіб, яких узято під варту, на територію МВС здійснюється з письмового дозволу відповідальної посадової особи слідчого підрозділу Національної поліції України з повідомленням чергового УПВПР ДПРСД МВС. Облік доставлених осіб здійснюється Національною поліцією України.

{Пункт 9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 886 від 27.10.2017}

10. Вхід на територію апарату МВС дітей віком до 16 років дозволяється лише у супроводі батьків, вихователя або адвоката.

11. З табельною зброєю на територію апарату МВС можуть проходити:

працівники структурних підрозділів МВС, Національної поліції України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, яким дозволено носіння табельної зброї в установленому законодавством порядку;

працівники фельд'єгерського зв'язку.

12. З нагородною зброєю на територію апарату МВС можуть проходити:

працівники структурних підрозділів МВС, Національної поліції України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, яким дозволено носіння нагородної зброї в установленому законодавством порядку;

інші особи, які мають документи на право носіння та володіння нагородною зброєю, у разі обґрунтованої необхідності їх перебування на території МВС з такою зброєю.

13. Працівники Національної поліції України та інші особи, які прибули до МВС у відрядження і мають при собі табельну вогнепальну зброю, здають її до чергової частини із забезпечення діяльності Ситуаційного центру ДОАЗОР Національної поліції України на тимчасове зберігання.

14. Забороняється пропуск відвідувачів, які мають при собі вогнепальну зброю, до керівництва МВС, місць проведення процесуальних дій, нарад та складів зброї.

15. У період з 22.00 до 06.00 вхідні двері КПП та в’їзні ворота мають бути зачинені, але пропуск на вимогу здійснюється відповідно до цих Правил.

16. У разі виникнення необхідності пропуску на територію МВС осіб у нічний час, вихідні та святкові дні допуск на територію здійснюється за погодженням з черговим по УПВПР ДПРСД МВС.

IV. Забезпечення пропускного режиму

1. Під час здійснення пропуску осіб через КПП (крім осіб, які використовують для проходу магнітні перепустки), пасажирів в автотранспорті через в’їзні ворота або до адміністративних будівель апарату МВС постовий зобов’язаний перевіряти посвідчення працівників або інші документи, що посвідчують особу. Пред’явлені документи необхідно перевірити на:

{Абзац перший пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 945 від 23.11.2018}

відповідність документа, що дає право входу (виходу), установленої форми;

наявність відповідних реквізитів у документі;

належність документа його пред’явникові;

наявність печатки відповідного закладу і підпису особи, яка видала документ;

чинність документа (строк дії);

наявність виправлень або підроблень у документі;

наявність на разовій перепустці (під час виходу) підпису особи, яка приймала відвідувача, відмітки про час виходу цієї особи і печатки.

У разі використання магнітної перепустки постовий перевіряє відповідність особи зображенню на фотографії, що відтворюється на моніторі системи контролю доступу при прикладанні магнітної перепустки до зчитувача.

2. У разі виявлення неправильно оформленого документа або підозри щодо його підроблення, а також невідповідності особи зображенню на фотографії, що відтворюється на моніторі системи контролю доступу, постовий має право вилучити документ та зобов’язаний негайно доповісти про це черговим УПВПР ДПРСД МВС і роти охорони та діяти за їх командою. Пропуск осіб за такими документами та магнітними перепустками не здійснюється.

{Пункт 2 розділу IV в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 886 від 27.10.2017}

3. Працівники УПВПР ДПРСД МВС та постові роти охорони мають право перевіряти дотримання вимог цих Правил усіма особами, що перебувають на території апарату МВС, при вході, виході або в’їзді, виїзді цих осіб на автотранспорті, а також їх перепустки та документи, що посвідчують особу.

{Розділ IV доповнено новим пунктом 3 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 886 від 27.10.2017}

V. Порядок пропуску транспортних засобів на територію МВС і завезення (занесення), вивезення (винесення) матеріальних цінностей

1. В’їзд на територію МВС дозволяється транспортним засобам за наявності перепустки. Перепустки на в’їзд (виїзд) автотранспорту на територію МВС видаються строком до одного року з дозволу Міністра або особи, яка виконує його обов’язки, його першого заступника та заступників, державного секретаря або особи, яка виконує його обов’язки, відповідно до листів керівників структурних підрозділів МВС, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління МВС, керівників та їх заступників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, інших установ.

Перепустка на в’їзд (виїзд) на територію апарату МВС автотранспорту народних депутатів України може бути видана за зверненням народного депутата України.

{Пункт 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 886 від 27.10.2017}

2. В’їзд на територію апарату МВС та виїзд за її межі на автотранспорті дозволяються Президентові України, Прем’єр-міністру України, членам Кабінету Міністрів України, Голові Верховної Ради України та його заступникам, а також (за наявності відповідної перепустки) Міністру внутрішніх справ України та його заступникам, державному секретарю МВС, керівникам структурних підрозділів МВС та їх заступникам, керівникам та заступникам керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, керівникам їх самостійних структурних підрозділів та міжрегіональних територіальних органів, народним депутатам України.

{Пункт 2 розділу V в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 886 від 27.10.2017}

3. У разі виникнення надзвичайної ситуації автомобілі аварійно-рятувальних загонів, аварійних, медичних служб, пожежної охорони пропускаються без перепустки на територію МВС з усного дозволу Міністра або особи, яка виконує його обов’язки, його першого заступника, заступників, державного секретаря МВС або особи, яка виконує його обов’язки, керівників Департаменту організаційно-апаратної роботи, Департаменту державного майна та ресурсів МВС, керівництва Департаменту з питань режиму та службової діяльності МВС та відділу пропускного та внутрішньооб’єктового режимів РСУ ДПРСД МВС, а також керівництва Державної установи «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України», про що повідомляється черговому відділу пропускного та внутрішньооб’єктового режимів РСУ ДПРСД МВС та черговому роти охорони.

{Абзац перший пункту 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 886 від 27.10.2017}

У разі виникнення нагальної службової необхідності, що потребує термінового допуску автотранспорту без перепустки на територію МВС, пропуск автотранспорту здійснюється з усного дозволу Міністра або особи, яка виконує його обов’язки, його першого заступника, заступників, державного секретаря МВС або особи, яка виконує його обов’язки, керівників ДПРСД та відділу пропускного та внутрішньооб’єктового режимів РСУ ДПРСД МВС, про що повідомляється управління з питань внутрішньооб’єктового і пропускного режимів ДПРСД МВС та черговий роти охорони.

{Абзац другий пункту 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 886 від 27.10.2017}

{Абзац третій пункту 3 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 945 від 23.11.2018}

Зазначений автотранспорт зустрічають, супроводжують на території та проводять за межі території апарату МВС відповідальні працівники структурних підрозділів МВС або Національної поліції України, а у вихідні та святкові дні, а також у неробочий час протягом доби - відповідальний поліцейський роти охорони.

За перебування автотранспорту на території апарату МВС без перепустки відповідають посадові особи, які дали дозвіл на в’їзд на територію.

4. Завезення (занесення), вивезення (винесення) речей, матеріальних цінностей, обладнання, технічних засобів на територію (з території) МВС здійснюються за перепустками, виданими Державною установою «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України» на письмові запити керівників структурних підрозділів МВС та Національної поліції України (додаток 3), а в разі завезення (занесення) речових доказів у кримінальних провадженнях - виключно з письмового дозволу посадової особи слідчого підрозділу Національної поліції України.

{Абзац перший пункту 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 945 від 23.11.2018}

Постові роти охорони зобов’язані перевіряти відповідність майна, що завозиться, заноситься (вивозиться, виноситься) на територію (з території) апарату МВС, зазначеному в дозволі на його завезення, занесення (вивезення винесення).

У разі виникнення сумніву щодо вмісту портфелів, сумок, пакунків, що проносяться (провозяться) через контрольно-пропускні пункти, постові роти охорони мають запропонувати особі, яка проносить (провозить) зазначені речі, пред’явити для огляду їх вміст, крім спецваліз, у яких транспортуються матеріальні носії секретної інформації, крім випадків, коли такі предмети є речовими доказами в кримінальних провадженнях.

У разі відмови від надання особистих портфелів, сумок, пакунків для огляду їх вмісту особи, які проносять (провозять) зазначені речі, не пропускаються через контрольно-пропускні пункти.

{Пункт 4 розділу V в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 886 від 27.10.2017}

5. Вхід працівників і відвідувачів на об’єкти апарату МВС і вихід з них з громіздкими предметами, валізами, які перевищують розміри 100 х 50 х 30 см або мають вагу понад 20 кг, предметами, довшими за 150 см, діаметром понад 30 см, відео- та фотоапаратурою без погодження з керівництвом МВС заборонено.

На території апарату МВС проведення фотозйомки, відеозапису (у тому числі технічними засобами, що мають функції фотозйомки, відеозапису, чи засобами фотозйомки, відеозапису) здійснюється за погодженням з Міністром внутрішніх справ України, його заступниками, державним секретарем МВС (особами, які виконують їх обов’язки), або ДПРСД МВС, про що повідомляється черговий роти охорони.

{Пункт 5 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 878 від 22.10.2019}

У разі виявлення фактів проведення фотозйомки, відеозапису без відповідного погодження поліцейські роти охорони діють відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» та повідомляють чергового УПВПР ДПРСД МВС для подальшого реагування та інформування державного секретаря МВС або особи, яка виконує його обов’язки.

{Пункт 5 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 878 від 22.10.2019}

6. Забороняється проносити на об’єкти МВС вибухонебезпечні, легкозаймисті, наркотичні, отруйні, їдкі речовини, речовини з різким запахом, а також колючі, ріжучі предмети, холодну та вогнепальну зброю, крім випадків, передбачених цими Правилами, або коли такі предмети чи речовини є речовими доказами в кримінальних провадженнях.

7. Вхід (вихід) працівників через ворота МВС, якими в’їжджають (виїжджають) транспортні засоби, забороняється (за винятком випадків евакуації, блокування центрального входу).

8. Постові роти охорони у передбачених законодавством України випадках зобов’язані здійснювати поверхневу перевірку транспортних засобів, що заїжджають на територію апарату МВС та виїжджають з території апарату МВС. Водії зобов’язані надавати для перевірки перепустку на в’їзд автомобіля, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, документи, що посвідчують особу водія, та сприяти візуальному огляду транспортних засобів. Пасажири зобов’язані пред’явити постовим роти охорони для перевірки службові посвідчення. У разі відмови водія від надання документів та здійснення поверхневої перевірки транспортного засобу (в тому числі багажного відділення) забороняється їх заїзд або виїзд з території апарату МВС.

{Розділ V доповнено новим пунктом 8 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 886 від 27.10.2017; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 945 від 23.11.2018}

Директор Департаменту

режимно-секретного та документального

забезпечення МВС

Ю.В. Терещенко

Додаток 1

до Правил пропускного режиму

на території апарату Міністерства

внутрішніх справ України

(пункт 8 розділу І)

ТАБЕЛЬ

постів роти охорони території апарату МВС

№ з/п

Склад наряду, кількість постів

Кількість працівників

із 07:00 до 21:00 години

із 21:00 до 07:00 години

1

2

3

4

вул. Академіка Богомольця, 10

1

Відповідальний

1

1

2

Черговий

1

1

3

Помічник чергового

1

1

4

Пост № 1. КПП (з пропуску працівників та громадян)

3

2

5

Пост № 2. КПП (з пропуску автотранспорту з вул. Академіка Богомольця)

2

1

6

Пост № 3. КПП (з пропуску автотранспорту з вул. Пилипа Орлика)

2

2

7

Пост № 4. Адмінбудівля № 1

2

1

8

Пост № 5. Адмінбудівля № 2

2

1

9

Пост № 6. Адмінбудівля № 5

1

(у приймальні громадян)

1

(на вході на подвір’я МВС)

10

Пост № 7. Рухомий по маршруту: вул. Академіка Богомольця, вул. Пилипа Орлика, пров. Костя Гордієнка, подвір’я будинків, що прилягають до паркану території апарату МВС

2

2

11

Пост № 8. Рухомий по маршруту: КПП (з пропуску працівників та громадян), КПП (з пропуску автотранспорту з вул. Академіка Богомольця), виходи з тильної сторони будівлі Центру культури та мистецтв МВС (вул. Академіка Богомольця, 12), вздовж адмінбудівель № 1 та № 2, паркану з УДО України, адмінбудівлі № 5 до КПП (з пропуску працівників та громадян)

0

2

12

Пост № 9. Рухомий по маршруту: від входу до адмінбудівлі № 2 вздовж адмінбудівель №№ 2, 1, 3, тильної сторони адмінбудівлі № 2, будівлі технічної служби, паркану з УДО України до входу до адмінбудівлі № 2 МВС

0

2

13

Резервна група

5

5

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 945 від 23.11.2018; в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 878 від 22.10.2019}

Додаток 2

до Правил пропускного режиму

на території апарату

Міністерства внутрішніх справ

України

(підпункт 2 пункту 1 розділу ІІІ)

ПЕРЕЛІК

осіб, які мають право входити і перебувати на території та на об’єктах МВС після пред’явлення службового посвідчення

1. Народні депутати України діючого скликання та їх помічники-консультанти.

2. Генеральний прокурор України та його заступники.

3. Голова Верховного Суду України та його заступники.

4. Голова Конституційного Суду України та його заступники.

5. Секретар Ради національної безпеки і оборони України та його заступник.

6. Глава Адміністрації Президента та його заступники.

7. Керівники центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, та їх заступники;

8. Керівництво полку поліції особливого призначення № 2 ГУНП у м. Києві (для перевірки несення служби особовим складом роти охорони), а також поліцейські роти охорони;

9. Інші особи, які мають таке право відповідно до чинного законодавства.

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 886 від 27.10.2017}

{Додаток 3 виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 945 від 23.11.2018}

{Додаток 4 виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 945 від 23.11.2018}

Додаток 3

до Правил пропускного режиму

на території апарату

Міністерства внутрішніх справ

України

(пункт 4 розділу V)

ФОРМА БЛАНКА

перепустки на завезення (занесення) на територію МВС, вивезення (винесення) майна з території МВС


Документи та файли

Сигнальний документ — f457230n214.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 07.06.2016 — 2016 р., № 42, стор. 59, стаття 1583, код акта 82011/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 12. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 13. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 96 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 14. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 93 "Про внесення змін до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 15. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 94 "Про внесення змін до Інструкції з організації службової кінології в Національній гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 16. Наказ МВС України від 03.02.2021 № 85 "Про затвердження Змін до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період". МВС України. 2021 рікк
 17. Наказ МВС України від 13.01.2021 № 12 "Про затвердження Інструкції із застосування військовослужбовцями Національної гвардії України технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису". МВС України. 2021 рікк
 18. Наказ МВС України від 17.02.2021 № 129 "Про внесення зміни до Інструкції про розміри та умови виплати винагороди поліцейським за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". МВС України. 2021 рікк
 19. Наказ МВС України від 19.02.2021 № 138 "Про затвердження Змін до Порядку доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 20. Наказ МВС України від 02.03.2021 № 166 "Про деякі питання державних номерних знаків транспортних засобів". МВС України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -