<<
>>

Наказ МВС України від 22.05.2015  № 590 "Про утворення комісії Головного управління Національної гвардії України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та затвердження Положення про неї". МВС України. 2015

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.05.2015  № 590

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

04 червня 2015 р.

за № 652/27097

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 887 від 06.11.2018}

Про утворення комісії Головного управління Національної гвардії України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та затвердження Положення про неї

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ

№ 193 від 06.03.2017}

Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та пункту 5 Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413, НАКАЗУЮ:

1. Утворити комісію Головного управління Національної гвардії України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій.

2. Затвердити Положення про комісію Головного управління Національної гвардії України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, що додається.

3. Головному управлінню Національної гвардії України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра генерал-полковника Ярового С.А.

Міністр

А.Б.

Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

Голова Державної служби України

у справах ветеранів війни

та учасників антитерористичної операції

Міністр соціальної політики України

О. Мірошниченко

С.М. Кондрюк

А.В. Дерев’янко

П. Розенко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

22.05.2015  № 590

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

04 червня 2015 р.

за № 652/27097

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію Головного управління Національної гвардії України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає основні функції, завдання, повноваження та склад комісії Головного управління Національної гвардії України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій (далі – Комісія), а також організацію її роботи.

2. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (далі – Порядок).

3. Комісія утворюється Головним управлінням Національної гвардії України з метою реалізації заходів, пов’язаних із наданням статусу учасника бойових дій військовослужбовцям, військовозобов’язаним, резервістам і працівникам Національної гвардії України (далі – військовослужбовці), які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції, а також особам, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування згідно з переліком, визначеним Антитерористичним центром при СБУ та Генеральним штабом Збройних Сил, були включені до складу Національної гвардії України (далі - добровольці).

{Пункт 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 193 від 06.03.2017}

4. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

5. Для надання статусу учасника бойових дій військовослужбовцям начальники територіальних управлінь, вищих навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, установ та закладів, командири з’єднань, військових частин і підрозділів Національної гвардії України (далі – командири (начальники) військових частин), у підпорядкуванні яких проходили службу чи працювали військовослужбовці, у місячний строк після завершення ними виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення зобов’язані подати на розгляд Комісії довідки за формою, наведеною у  додатку 1 до Порядку, та документи, зазначені в пункті 3 розділу ІІ цього Положення.

У разі неподання командиром (начальником) військової частини до Комісії документів, необхідних для надання статусу учасника бойових дій, особи, зазначені в пункті 3 цього розділу, можуть самостійно звернутися до Комісії.

{Абзац другий пункту 5 розділу I в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 193 від 06.03.2017}

ІІ. Основні завдання та права Комісії

1. Основним завданням Комісії є прийняття рішення щодо надання військовослужбовцям і добровольцям статусу учасника бойових дій.

{Пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 193 від 06.03.2017}

2. Комісія має право:

1) вивчати довідки та документи, надіслані до Комісії командирами (начальниками) військових частин та військовослужбовцями і добровольцями особисто;

{Підпункт 1 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 193 від 06.03.2017}

2) у разі потреби заслуховувати пояснення військовослужбовців і добровольців, стосовно яких подані довідки та документи, свідків;

{Підпункт 2 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 193 від 06.03.2017}

3) приймати рішення про надання статусу учасника бойових дій військовослужбовцям і добровольцям;

{Підпункт 3 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 193 від 06.03.2017}

4) подавати на розгляд міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій документи із спірних питань, які потребують міжвідомчого врегулювання;

5) повертати для подальшого доопрацювання командирам (начальникам) військових частин документи стосовно військовослужбовців;

6) приймати рішення про відмову в наданні статусу учасника бойових дій військовослужбовцям і добровольцям;

{Підпункт 6 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 193 від 06.03.2017}

7) приймати рішення про позбавлення статусу учасника бойових дій військовослужбовців і добровольців;

{Підпункт 7 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 193 від 06.03.2017}

8) повторно розглядати за рішенням Міністра внутрішніх справ України (особи, яка виконує його обов’язки) питання про надання статусу учасника бойових дій військовослужбовцям і добровольцям, яким було відмовлено в наданні такого статусу раніше.

{Підпункт 8 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 193 від 06.03.2017}

3. Комісія приймає рішення щодо надання статусу учасника бойових дій на підставі документів, визначених пунктом 4 Порядку.

{Пункт 3 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 193 від 06.03.2017}

4. Комісія приймає рішення щодо надання статусу учасника бойових дій у місячний строк з дня надходження документів.

5. Комісія в місячний строк інформує Державну службу у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції про військовослужбовців і добровольців, яким надано статус учасника бойових дій за формою, наведеною у додатку 3 до Порядку.

{Пункт 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 193 від 06.03.2017}

6. Комісія позбавляє військовослужбовця і добровольця статусу учасника бойових дій в разі:

{Абзац перший пункту 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 193 від 06.03.2017}

1) наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення військовослужбовцем і добровольцем умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції;

{Підпункт 1 пункту 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 193 від 06.03.2017}

2) виявлення факту підроблення документів про участь в антитерористичній операції, у забезпеченні її проведення або надання недостовірних даних про військовослужбовця і добровольця;

{Підпункт 2 пункту 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 193 від 06.03.2017}

3) подання військовослужбовцем і добровольцем заяви про позбавлення його статусу учасника бойових дій.

{Підпункт 3 пункту 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 193 від 06.03.2017}

7. Рішення Комісії може бути оскаржено в судовому порядку.

ІІІ. Склад Комісії

1. Комісія складається з голови, заступника голови, членів та секретаря.

2. До складу Комісії входять представники кадрового, юридичного та фінансового структурних підрозділів Головного управління Національної гвардії України.

За рішенням командувача Національної гвардії України до складу Комісії можуть також входити фахівці інших підрозділів Головного управління Національної гвардії України та представники громадських організацій (за їх згодою).

3. Персональний склад Комісії затверджується командувачем Національної гвардії України.

4. Голова Комісії:

1) очолює Комісію, здійснює загальне керівництво Комісією та забезпечує організацію її роботи;

2) головує на засіданнях Комісії;

3) організовує в межах своїх повноважень взаємодію роботи Комісії з міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, органами державної влади;

4) підписує протоколи та рішення, що приймаються Комісією;

5) бере участь у заходах щодо висвітлення діяльності Комісії.

5. У разі відсутності голови Комісії на засіданнях головує заступник голови Комісії.

6. Секретар Комісії призначається з числа представників кадрового підрозділу Головного управління Національної гвардії України та відповідає за підготовку надісланих для розгляду Комісії документів, проекту порядку денного, організацію забезпечення оповіщення всіх членів Комісії про час та дату проведення засідання, веде та оформлює протокол засідання Комісії.

IV. Організація роботи Комісії

1. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться не рідше двох разів на місяць (за наявності документів для розгляду).

Дата проведення засідання та порядок денний повідомляються членам Комісії не пізніше ніж за 2 робочі дні до засідання.

2. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

3. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні.

4. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії, а в разі його відсутності – заступника, який головує на засіданні.

5. У разі незгоди з прийнятим рішенням член Комісії письмово викладає свої заперечення в рапорті (доповідній записці), що додається до протоколу засідання Комісії і є його невід’ємною частиною.

6. Результати засідання Комісії оформлюються протоколом не пізніше трьох днів з дня його проведення.

Протокол підписується головою, заступником голови, секретарем та всіма членами Комісії, які брали участь у засіданні.

Рішення Комісії підписується головою і секретарем Комісії та скріплюється гербовою печаткою Головного управління Національної гвардії України за формою, наведеною у додатку до цього Положення.

Дата та номер зазначеного рішення визначаються датою та номером протоколу Комісії, у якому прийнято рішення щодо надання військовослужбовцю і добровольцю статусу учасника бойових дій (наприклад: рішення  № 24/НГ/124, де перші цифри – номер протоколу; НГ – серія для Національної гвардії України; останні цифри – порядковий номер протоколу).

{Абзац четвертий пункту 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 193 від 06.03.2017}

7. На підставі прийнятого Комісією рішення військовослужбовцям і добровольцям, яким надано статус учасника бойових дій, кадровим підрозділом Головного управління Національної гвардії України видається посвідчення учасника бойових дій згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни».

{Пункт 7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 193 від 06.03.2017}

8. За відповідними запитами органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та органів соціального захисту населення копія рішення Комісії надсилається за формою, наведеною у додатку до цього Положення.

9. Рішення Комісії та документи, на підставі яких Комісія прийняла рішення про надання військовослужбовцям і добровольцям статусу учасника бойових дій зберігаються у Головному управлінні Національної гвардії України.

{Пункт 9 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 193 від 06.03.2017}

Т. в. о. командувача

Національної гвардії України

генерал-лейтенант

М.І. Балан


Додаток

до Положення про комісію

Головного управління Національної

гвардії України з питань розгляду

матеріалів про визнання учасниками

бойових дій

(пункт 8 розділу IV)

РІШЕННЯ

комісії Головного управління Національної гвардії України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій


Документи та файли

Сигнальний документ — f444603n77.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 23.06.2015 — 2015 р., № 47, стор. 14, стаття 1533, код акта 77317/2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -